vineri, mai 04, 2018

CE PUTEȚI CITI PE ACEST BLOGCONŢINUTUL ARHIVELOR
(2007 - 2020)
---------------------------
2007: LUNA IULIE
---------------------------
2007: LUNA AUGUST
* Automistificarea la români
* De vorbă cu Răzvan Codrescu (interviu în Origini)
* Ecouri la noua traducere a Infernului (Dan Stanca, Marius Vasileanu, Teodor Baconsky, Florin Dumitrescu, Mircea Platon, Ioan Es. Pop, Dan C. Mihăilescu, Eleonora Cărcăleanu, Alexandru Laszlo, Florina Nicolae etc.)
* Prolog la noua traducere a Infernului
* Dante Alighieri între viaţă şi operă
* Dante – repere bibliografice
* Dante, Infernul, Cînturile I-III (versiunea Răzvan Codrescu)
* Dante, Purgatoriul, Cînturile I-III (versiunea Răzvan Codrescu)
* Răzvan Codrescu: 30 de sonete
* Fenomenul românesc al bancului
* Răzvan Codrescu: bibliografie selectivă (volume)
---------------------------
2007: LUNA SEPTEMBRIE
* În aşteptarea noului Patriarh (interviu în Formula AS)
---------------------------
2007: LUNA OCTOMBRIE
---------------------------
2007: LUNA NOIEMBRIE
* Despre martirii secolului XX (cu Răzvan Codrescu, Ierom. Amfilohie Brânză, Monahul Moise de la Oaşa, Dan Puric)
---------------------------
2007: LUNA DECEMBRIE
---------------------------------
---------------------------------
2008: LUNA IANUARIE
* Recitindu-l astăzi pe Eminescu (texte despre şi de Eminescu)
* Sfîntul Ioan al Crucii: poemele majore (cu prezentare şi note)
---------------------------
2008: LUNA FEBRUARIE
* Don Quijote şi Prinţul Mîşkin: doi "nebuni" exemplari
* Mărturii din Gulagul românesc: Portretul fiarei la tinereţe (din memoriile fostului deţinut politic Demostene Andronescu)
* Provocările Evului Mediu: din Libro de buen amor
* Ortodoxie şi naţiune. O mărturie testamentară a Părintelui Galeriu
* Gîlceava dracului cu lumea: Cu dracul, totuşi, nu e de glumit...
* Antropologie creştină: Păţaniile omului între "chip" şi "asemănare"
* Ex Oriente lux - "Lumina vine de la Răsărit"
* Noţiunile politice de "dreapta" şi "stînga". O încercare de redefinire critică din perspectivă creştină
* Simbolistica tradiţională a dreptei. Pentru o fenomenologie a rectitudinii
* Exerciţii de postmodernism: Hexaemeron poeticesc
------------------------
2008: LUNA MARTIE
------------------------
2008: LUNA APRILIE
* Redescoperirea vredniciei creştine: de la "a munci" la "a lucra"
* Prin Patimi spre Înviere. Îndrumar pentru Săptămîna Mare
* Cele 7 rostiri de pe Cruce. Recviem pentru Omul durerilor
-----------------------
2008: LUNA MAI
* Duminica Tomii sau "Paştele cel mic". Spre mai dreapta pomenire a Apostolului Toma
* 555 de ani de la căderea Constantinopolului. Un memorial paideic al istoriei bizantine (330-1453)
* Problema homosexualităţii: Aspecte medicale şi teologice. Cine pe cine discriminează?
* Cine mai sînt fraţii noştri: Vaticanul între teologie şi S. F.
-----------------------
2008: LUNA IUNIE
* Creştinismul şi politica (cu un adaos de Ionel Bucur: Căror stăpîniri ne supunem?)
-----------------------
2008: LUNA IULIE
* Între "cazul Corneanu" şi "cazul Bădiliţă" (cu două articole de Mircea Platon)
* Răzvan Ionescu despre "cazul Corneanu": Adio, dar rămîn cu tine!
* Este Hristos în mijlocul nostru? (text de Iulian Capsali)
* La despărţirea de Dan Sluşanschi: Profesorul nostru (Un grup de studenţi)
------------------------
2008: LUNA AUGUST
* Cu Andrei Şerban şi Tatiana Niculescu Bran (cronică şi interviu de Elena Dulgheru)
* Profetul Soljeniţîn: Lumea sfărîmată (traducere şi comentariu de Răzvan Ionescu)
* La Adormirea Maicii Domnului (Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul)
* Iulian Capsali despre Mihail Neamţu: Deliciul impostaţiei
* Are cuvîntul d-l Ovidiu Hurduzeu: Schiţă de antropologie creştină
* Poate exista un gentleman creştin? (Karl Löwith tradus şi prefaţat de Gh. Fedorovici)
------------------------
2008: LUNA SEPTEMBRIE
* Europa văzută de peste ocean: Problema Europei - şi a noastră (George Weigel tradus de Gh. Fedorovici)
* Sarah Palin şi America profundă (text de Mircea Platon)
* Onorîndu-l pe N. Steinhardt: Integrala N. Steinhardt şi Dilemele convertirii (de George Ardeleanu)
* Părintele Calciu e cu noi: Biserica în lumea contemporană
* Un eseu de Gheorghe Fedorovici: Cîteva gînduri despre dreptatea lui Dumnezeu
* Ovidiu Hurduzeu: Rolul creştinului în Vajnica Lume Nouă (Brave New World)
* Despre păcatele preoţilor (de Danion Vasile)
* Împotriva teologiei de debara (texte de Mircea Platon şi Ovidiu Hurduzeu)
------------------------
2008: LUNA OCTOMBRIE
* Părintele Stăniloae: 15 ani de la moarte (bio-bibliografie; fundamentele teologice ale naţionalului; ultimul interviu)
* Fără comentarii... (Să luăm aminte!)
* De ce nu ne canonizăm martirii anticomunişti? (reportaj-documentar de Rafael Udrişte)
* Interviu cu actorul Dan Puric (luat de pr. I. Al. Mizgan)
------------------------
2008: LUNA NOIEMBRIE
* Ce mai cenzurează mafia intelectuală (Ovidiu Hurduzeu: O critică preliminară a "conservatorismului schimbării")
* Între mărire şi slavă (un eseu de Gabriela Moldoveanu)
* De Deo et de mortuis (O mărturisire cu care eram dator)
* Adunarea consultativă a laicatului ortodox (cu un text de Radu Preda)
* De la neprofesionalism la mistificare (o recenzie de George Enache)
------------------------
2008: LUNA DECEMBRIE
* Remember electoral românesc: 1990-2008 (un text de Gabriel Constantinescu)
* Un cuvînt al Părintelui Savatie Baştovoi: Gîlceava "laicatului" cu Sf. Sinod
------------------------------
------------------------------
2009: LUNA IANUARIE
* Sensul unei resurecţii (De la idealismul materialist la realismul spiritual)
* De ce Eminescu? (Lupta cu temeiurile)
* Ce-i îngăduit a primi creştinul şi ce nu (un text de ieromonahul Grigorie Sandu)
* Un studiu-raport de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică (despre cip-urile biometrice)
* În jurul lui Eminescu: Despre pietatea oarbă şi analfabetismul isterizat
------------------------
2009: LUNA FEBRUARIE
* Teodora Roşca: Scrisoare către fraţii mei
* Dr. Pavel Chirilă: Vindecarea (texte de dr. Pavel Chirilă şi Răzvan Codrescu)
* La ce vă aşteptaţi? (Comunicatul Patriarhiei cu privire la paşapoartele biometrice. Comunicat F.O.R.)
------------------------
2009: LUNA MARTIE
* Are cuvîntul d-na Elena Dulgheru: Despre ura creştină
* Bucureşti: eveniment editorial (G. Ardeleanu, N. Steinhardt şi paradoxurile libertăţii, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2009)
* Biocipurile: o altfel de abordare (documentarul "Naţiunea suspectă")
* Dezincriminarea prostituţiei şi incestului (Comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române)
* Mesianism poetic românesc (Octavian Goga şi Aron Cotruş)
* Georgia: Deşertul Pustnicilor (text şi foto de Lucian D. Popescu)
------------------------
2009: LUNA APRILIE
* La Duminica Sfintei Maria Egipteanca (predica lui Lucian D. Popescu)
* Un mare poet din închisoare (Constantin Oprişan)
* Legende vii ale luptei anticomuniste (Raul Volcinschi prezentat de Lucian D. Popescu)
* Evanghelia Învierii (Ioan 1, 1-17 - trei versiuni româneşti)
---------------------------------
2009: LUNA MAI
* Athos: Schitul românesc Prodromu
* Din partea Forului Anticomunist din Moldova (F.A.M.)
* 10 scrisori inedite ale lui Ioan Ianolide (urmate de un reportaj de Gh. Ciocioi)
* De vorbă cu sora lui Valeriu Gafencu (interviu de Gh. Ciocioi)
* Sfinţii închisorilor: Părintele Marcu (prezentat de Lucian D. Popescu)
* Feţele ecumenismului (un material de Elena Dulgheru)
* Moştenirea Părintelui Arsenie Boca
* Dialog în pridvor cu Răzvan Codrescu (Claudiu Târziu întreabă, Răzvan Codrescu răspunde)
----------------------------------
2009: LUNA IUNIE
* Ultima predică de Rusalii a Părintelui Galeriu
* Dan Puric şi crucea Aiudului (un text de Claudiu Târziu)
* La moartea lui Michael Jackson (text de Paul Slayer Grigoriu)
----------------------------------
2009: LUNA AUGUST
* Proiectul Aiud: semne de împăcare?
* Luna Maicii Domnului: Femeia şi Cuvîntul (un text de Paul Evdokimov)
* O recenzie de Silviu Man
* 1909 - La Centenarul Noica - 2009 (un text de acad. Alexandru Surdu)
* Sub semnul Înălţării Sfintei Cruci. Aiud: de la 21 august la 14 septembrie
* Lămuriri principiale despre Proiectul Aiud (cu un interviu dat de Dr. Pavel Chirilă)
----------------------------------
2009: LUNA SEPTEMBRIE
* Tot despre legiferarea prostituţiei (Dr. Pavel Chirilă: O lege a fărădelegii)
---------------------------------
2009: LUNA OCTOMBRIE
* O altă lectură a realităţii (Marian Stan: De ce dispar albinele?)
* După douăzeci de ani... (Ion Coja despre Nicolae Ceauşescu)
* Doctorul Paulescu - 140 de ani de la naştere (I) : "Dr. Nicolae C. Paulescu sau ştiinţa lui Scio Deum esse" de Răzvan Codrescu
* Doctorul Paulescu - 140 de ani de la naştere (II) : "Suflet şi Dumnezeu. Ideea de Dumnezeu în ştiinţă" de Nicolae C. Paulescu
* Ortodoxia şi "zeul toleranţei" (o prefaţă de Costion Nicolescu)
* Doctorul Paulescu - 140 de ani de la naştere (III): "Tablou bio-bibliografic" de Răzvan Codrescu
* Părintele Teofil: surîzînd, către Rai
----------------------------------
2009: LUNA NOIEMBRIE
* Răzvan Codrescu: zece sonete răzleţe
* Generaţia lui Mircea Eliade şi Legiunea (cu un text de Claudio Mutti)
* Gabriel Constantinescu 88
* Arsenie Boca: 20 de ani de la înveşnicire
* O carte despre rostirea creştină (alcătuită de Gabriela Moldoveanu)
* Între teologie şi gnoză (Annick de Souzenelle)
---------------------------------
2009: LUNA DECEMBRIE
* Electorale: S. O. S. de la Sibiu (un text de Gabriel Constantinescu şi o explicaţie de Răzvan Codrescu)
----------------------------------------
----------------------------------------
* Anul Arsenie Boca (un text de Lucian D. Popescu)
----------------------------
2010: LUNA FEBRUARIE
* Povestea unei vorbe proaste ("Antisemitismul" din perspectivă creştină)
* Între religie şi ştiinţă (Savanţi şi mărturisitori în predania Părintelui Galeriu)
* Răzvan Codrescu: al optulea poem neptic ("De la avva Antonie citire")
* "Noul Adam" şi "Noua Evă". O altă paradigmă a diviziunii sexuale
* Film: Agora de Alejandro Amenábar (o cronică de Elena Dulgheru)
---------------------------------
2010: LUNA MARTIE
* Vorbe proaste (I): "Fă-te frate cu dracul, pînă treci puntea"
* Pîine şi circ? (trei răspunsuri la o anchetă)
* Fiice ale aceleiaşi lupoaice (un text de Claudio Mutti)
* Ovidiu Vasilescu şi "fantomele roşii"
* Pentru nostalgicii "iepocii de aur"
* Ce mai regizează Dan Alexe
* În întîmpinarea Bunei Vestiri
* Sub semnul Învierii (H. Brauner pentru G. Constantinescu)
* Paşti şi... Paşti
---------------------------------
2010: LUNA APRILIE
* Vorbe proaste (II): "a trece în nefiinţă"
* Prohodul necenzurat
* Răzvan Codrescu: al şaisprezecelea poem neptic ("Akedia")
* Cazul Winnitza: o mărturie românească
* Rostul lui Nicu Naum
* Evocarea lui Gabriel Constantinescu la TVR
* Marcel Petrişor la 80 de ani (un text de Lucian D. Popescu)
* Lucian D. Popescu: Din ţara Sfîntului Gheorghe
* Nae Ionescu - 120 de ani de la naştere (I): "Radiografia unei calomnii" de Răzvan Codrescu
* O revistă şi doi patriarhi
----------------------------------
2010: LUNA MAI
* Anul Arsenie Boca (II)
* Nae Ionescu - 120 de ani de la naştere (II): "Ieşirea din legendă. Stadiul editării lui Nae Ionescu (2010)" de Răzvan Codrescu
* Nae Ionescu - 120 de ani de la naştere (III): "Al dracu' Nae!" de Răzvan Codrescu
* Tîlcuire patristică la Înălţarea Domnului (Sf. Atanasie cel Mare)
* Un nou pariu pe democraţia  creştină (I)
* Dan Puric: 4 DVD-uri de colecţie
* Un nou pariu pe democraţia creştină (II)
* F.O.R. şi A.F.R. în apărarea familiei
* Geaba vii, geaba te duci... (despre Marşul pentru Familie şi Marşul Diversităţii)
* De citit şi de cumpănit (Vizita papei - pricină de sminteală?)
* Răzvan Codrescu: Crucile pustiei
* Răzvan Codrescu: Crezul meu naţional (O epistolă lămuritoare)
---------------------------------
2010: LUNA IUNIE
* Viziunea economică a lui Petre Ţuţea
* Solidaritatea Europei creştine
* Răzvan Codrescu: Crezul meu naţional (text prescurtat)
* Readucerea zarafilor în Templu? (un text de pr. prof. dr. Mihai Valică)
* Virgil Cândea despre Eminescu
* Intermezzo despre mînie (un text al Părintelui Calciu)
* Crucea reeducării
* "Tie a yellow ribbon round the old oak tree..."
* Crucile Pustiei: poeme neptice
----------------------------------
2010: LUNA IULIE
* Veşti proaste pentru homosexuali (două comunicate ale A.F.R.)
* Rădăuţiul nu crede în lacrimi!
* Mai avem Biserică?
* Un răspuns al părintelui Mihai Valică
* Lecţia lui Petr Mamonov
* Părintele Iustin lămureşte 
* Apologeticum are dreptul la replică
* Între zel şi sminteală 
* Răzvan Codrescu: Imn spectral
* O istorie a "reeducărilor"
* Ultima cuvîntare publică a Părintelui Calciu (consemnată de Lucian D. Popescu)
----------------------------------
2010: LUNA AUGUST
* Nu sîntem singuri... (Memoriul Arhimandritului Sarandis Sarandos)
* Teofil Mija - "doctorul fără de arginţi"
* "Filioque" de-a lungul istoriei
* 7 ani de la săvîrşirea Părintelui Galeriu (I)
* 7 ani de la săvîrşirea Părintelui Galeriu (II)
Şansă istorică sau romantism unionist?
* Dedicaţie marianică
* Profil paideic: Dimitrie Cantemir
-----------------------------------
2010: LUNA SEPTEMBRIE
* 6 luni fără Gabriel Constantinescu
* L-am cunoscut pe Valeriu Gafencu... (O mărturie despre "sfîntul închisorilor")
* Sub semnul Sfintei Cruci
* 10 ani fără poetul "Luminii line"
* România văzută cu ochii altora (Oxford Analytica)
* Principii de martirologie
* Părintelui Arsenie, la centenar
-----------------------------------
2010: LUNA OCTOMBRIE
* Nou apel Pro-vita
* Simpozion de martirologie
* Simpozionul de martirologie: o precizare
* Elena Dulgheru despre Poemele neptice
* Baconsky şi Baconschi
* De la Petru Cercel la Alexandru Ciorănescu
* Un apel al Forului Ortodox Român
* Nou comunicat al Forului Ortodox Român
* Un ochi rîde, altul plînge...
 ------------------------------------
2010: LUNA NOIEMBRIE
* Codreanu şi "fenomenul legionar"
* Adio Punctelor Cardinale
* România 2010: indecenţa la ea acasă (cu un articol de Claudiu Târziu)
* În căutarea tinereţii fără bătrîneţe 
* Martirii şi martirologia (observaţiile părintelui Mihai Valică)
* Un invitat grec despre Simpozionul de Martirologie de la Bucureşti
* Greierele şi furnica
* Delapidarea sănătăţii publice (un text de Iulian Capsali)
* Două simpozioane de suflet
* Parastasul de 4 ani al Părintelui Calciu (consemnare de Erast Călinescu)
* Cazul Nicolae Iorga, după 70 de ani
* O generaţie, un om, o revistă
----------------------------------
2010: LUNA DECEMBRIE
* Ortodoxie şi românism: mărturia unui sfînt (Cuv. Ioan Iacob Hozevitul)
* Necuminţitul: un Soljeniţîn georgian
* Ce nu ştim despre Codex Alimentarius
* Onomastică şi sfinţenie (De la Sf. Nicolae la Sf. Ştefan)
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXII (versiunea Răzvan Codrescu)
* Scrisoare către cei ieşiţi din Biserică (a părintelui Mihai Valică)
* Pe urmele lui Moş Crăciun 
----------------------------------------
----------------------------------------
2011: LUNA IANUARIE
* Cine are părinţi... (Enciclică "Către popor" a Sinodului Bisericii Greciei)
* Creştinismul şi pedeapsa cu moartea. O invitaţie la realism
* O predică a Părintelui Grigorie Băbuş (La Soborul Sfîntului Ioan Botezătorul)
* S-a stins Raul Volcinschi
* Pr. Mihai Valică despre calendarul ortodox
* Pedeapsa cu moartea: o concluzie personală
* Intermezzo: o întrebare proastă
* Două biografii: Moţa şi Marin
* N. Steinhardt despre Eminescu
* Europa fără creştinism
* Intermezzo liric: Athanasia
* MŢR: evocarea lui Mircea Vulcănescu
* Răzvan Codrescu: Mistagogie
* Mihai Gheorghiu: Noica şi Vulcănescu
* Intermezzo liric: Îmbătrînire
---------------------------------
2011: LUNA FEBRUARIE
* Leul în iarnă al Ardealului ortodox
* Radu Preda despre Mitropolitul Bartolomeu (un interviu de Mihai Măruţă)
* Cardurile de sănătate: sfidarea continuă
* Dr. Pavel Chirilă despre Mitropolitul Bartolomeu Anania
* La est de Eden...
* Răzvan Codrescu: Rondeluri
* MŢR: Vulcănescu şi Noica
* Eminescu şi Slavici: lecţia tradiţiei (un text de Sergiu Ciocârlan)
* Radu Preda: comunismul, după două decenii
* Între "Leul lui Iuda" şi "Leul Ardealului" (un text de pr. Mihai-Andrei Aldea)
* Claudiu Târziu 38
* Athos: doliu la Schitul românesc Prodromu
* Intermezzo liric: Ars clamandi
* S-a stins Rodion, fiul Părintelui Galeriu
* Mitropolia de la Cluj: Ce a fost. Ce va fi?
----------------------------------
2011: LUNA MARTIE
* Un an de la săvîrşirea lui Gabriel Constantinescu
* Dracul... cu cărţi (Erezii şi secte religioase în România)
* Claudiu Târziu despre Legiune şi Creştinism
* Piteşti: mărturii referenţiale
* Intermezzo liric: trei sonete
* Ortodoxie şi filantropie (un text de pr. dr. Mihai Valică)
* Testamentul şi povestea Maicii Mihaela (cu un text de George Enache)
* Glose la un martirologiu contemporan (un text de Lucian D. Popescu)
* Un punct de vedere între altele
* Intermezzo liric: trei sonete marianice
* Răspuns unor răstălmăciri (un text de Marius Vasileanu)
* O recenzie tîrzie (Demostene Andronescu recenzat de Mihai Posada)
* Remember N. Steinhardt
----------------------------------
2011: LUNA APRILIE
* Hristos a înviat în inima ta! (Noul cuvînt către tineri al Părintelui Calciu)
* Cluj: expoziţie, conferinţă şi lansare de carte
* Intermezzo liric: DIA-LOGOS
* Pro-Vita Bucureşti: Comunicat de presă 
* Intermezzo liric: trei sonete de post
* Plinătatea timpului pascal
* Cazul Ioan Es. Pop
* "Via Crucis" (cu imagini de la Lourdes)
* Sfînt Gheorghe pascal
* În lumina Învierii
* Un text de Lucian D. Popescu: "Paşte fericit"?
* Un interviu despre martirii închisorilor
----------------------------------
2011: LUNA MAI
* 1 Mai muncitoresc?
* Cerşind pentru Hristos
* Intermezzo liric: 7 sonete noi (de Răzvan Codrescu)
* Al. Ciorănescu despre Meşterul Manole
* Intermezzo liric: Rost de doină
* Un interbelic uitat: Ilariu Dobridor
* Intermezzo liric: De patru ori iubire
* Cît necaz, atîta haz! (repostare)
* Intermezzo liric: Taina neamului
* Constantiniada bizantină
* Feminitatea creştină salvatoare (un text de Elena Dulgheru)
* Recviem pentru eroul Aurel State
* Relaţia Evola-Eliade
----------------------------------
2011: LUNA IUNIE
* Un interviu care merită citit (Claudiu Târziu întreabă, Radu Preda răspunde)
* Anii de mucenicie ai temniţelor comuniste
* "Omul drept printre ruine"? (Autoapărarea lui Julius Evola)
* Intermezzo liric: 6 cîntece de lamură
* Sibiu: mărturii despre cruciaţii secolului XX
* Despre unguri şi secui
----------------------------------
2011: LUNA IULIE
* Un punct de vedere... epistolar (Greşeala Mişcării Legionare)
* O opinie de martor ocular (un text de Mihai Posada)
* Francisc din Assisi în limba neolatină a Ortodoxiei
* Prigoana cea dinăuntru (Cazul Părintelui Gheorghe Calciu)
* Bătaie pe sfinţenie?
* Intermezzo liric: Cîntece de dincolo (1-5)
* Radu Mărculescu la capăt de drum
* Şah la rege: perioada 1940-1947 (I) (din cartea lui Gabriel Constantinescu)
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIII (versiunea Răzvan Codrescu)
* Şah la rege: perioada 1940-1947 (II) (din cartea lui Gabriel Constantinescu)
* Încă un mare duhovnic a plecat la cer: Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc
* Duhovnicul de la Malul Mării
* Şah la rege: perioada 1940-1947 (III) (din cartea lui Gabriel Constantinescu) 
* «Călugăr» - un cuvînt sub prigoană? (un text de Gabriela Moldoveanu)
* Şah la rege: perioada 1940-1947 (IV) (din cartea lui Gabriel Constantinescu)
* O mărturie românească în limba franceză (Marcel Petrişor)
* Şah la rege: perioada 1940-1947 (V) (din cartea lui Gabriel Constantinescu)
* Intermezzo liric: Întreită mirare 
* Încercările drepţilor în Biserica lor 
----------------------------------
2011: LUNA AUGUST
* Zodia struţocămilei
* Timpul n-a mai avut răbdare...
* Intermezzo liric: Dante (Vita Nuova, XXVI)
* Între Ortodoxie şi franciscanism (trei interviuri cu doamna Florina Nicolae)
* Intermezzo liric: Romanţe ca de altădată
* Maica Domnului Îndurătoare
* Preacinstirea Maicii Domnului
* Intermezzo liric: Colinda dorului de-acasă
* Intermezzo liric: Trei cîntece damnate
* Statuie papală în inima Capitalei (text şi foto: Vladimir Bulat)
* Stop-cadru: Scandal? Curiozitate? Clarvedere?
* Intermezzo liric: Trei desvrăjiri 
* Părintele Galeriu - Veşnica pomenire!
* Ridendo castigat mores (I)
* Intermezzo liric: Vecernii
* Dor de Ion Gavrilă Ogoranu...
* Intermezzo liric: Danza de la muerte
* Ridendo castigat mores (II)
----------------------------------
2011: LUNA SEPTEMBRIE
* Noul ROST
* Richard Wurmbrand văzut de... legionari
* Demostene Andronescu: cazul Petre Pandrea
* Ridendo castigat mores (III)
* Intermezzo liric: Eugen Serea
* Tradiţii precreştine: Hyperboreea (un text de Claudio Mutti)
* Un epistolar paideic românesc
* Intermezzo liric: Imn stavrofor
* Julius Evola: Civilizaţia americană
* Părintele Calciu şi homo americanus
* Intermezzo liric: Sonete echinocţiale 
* Ortodocşi adevăraţi?
* Scurt popas în lumea lui Gaudi
* Intermezzo liric: Credo nostrum
* Mănăstirea Bîrsana - feerie şi sfinţenie
* S-a stins duhovnicul Adrian Făgeţeanu
* Foişorul lui Dionisie
* Din lumea celor care "nu se mîntuiesc" (I)
----------------------------------
2011: LUNA OCTOMBRIE
* Din minciunile Casei Albe: Guantánamo
* În Israel, fireşte...
* De la Valea Plopului la Valea Părului
* Intermezzo liric: Răvaş de seară
* ROST 102: Disoluţia sexelor
* Colonelul Crăciun raportează
* Părintele Adrian văzut de Nane Crăsnean
* "Maica noastră Parascheva..."
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIV
* Onoarea, dincolo de ideologii
* Intermezzo liric: Passando
* Din lumea celor care "nu se mîntuiesc" (II)
* Nihil sine Deo: Regele Mihai 90
* Sprijiniţi Proiectul Nera!
* România între două paradigme
* Intermezzo liric: Eshaton
----------------------------------
2011: LUNA NOIEMBRIE
* O precizare de principiu
* ROST 103: Criza autorităţii
* Lumea Credinţei 100
* Sfîntul Arhanghel Gavriil
* Între Biserică şi religie
* De veghe la cumpăna vremilor
* Alexandru Ciorănescu 100
* Din ultimul interviu al Părintelui Calciu
* Intermezzo liric: Aurorală 
* Scurt răspuns unui "comentator" (cazul Alexandru Racu)
* Ridendo castigat mores (IV)
----------------------------------
2011: LUNA DECEMBRIE
* Petre Ţuţea - după 20 de ani
* ROST 104-105: Despre onoare
* Dan Puric: nostalgia demnităţii româneşti
* Ridendo castigat mores (V)
* Sfîntul Nicolae Dăruitorul
* Sibiu: s-a dus şi Leonte Radu...
* Cu dr. Pavel Chirilă despre Proiectul Nera
* Doamnele demnităţii româneşti
* Din lumea celor care nu se mîntuiesc (III)
* Intermezzo liric: Lorca
* De mortuis nil nisi bene
* Petre Ţuţea: o consemnare
* Intermezzo liric: poezie mistică spaniolă (San Juan de la Cruz)
* Răzvan Bucuroiu şi crucea laicatului
* Dante, Purgatoriul, XXV
* Pr. Toma Chiricuţă: Bucuria Crăciunului
* În întîmpinarea Centenarului Vasile Netea
* De la Păstorel citire...
----------------------------------------
----------------------------------------
2012: LUNA IANUARIE
* Iulian Capsali: Cazul Efrem
* Ridendo castigat mores (VI)
* Un document asupra căruia e de meditat
* Cîntec de 15 ianuarie
* Cu stîngul în dreapta
* Cu "căciula" dinainte...
* Evola despre Codreanu
* Ridendo castigat mores (VII)
* Cum glumesc ereticii
* De ziua lui Caragiale, în Anul Caragiale
* Radu Preda: Mitropolii şi mitropoliţi   
----------------------------------
2012: LUNA FEBRUARIE
* Ridendo castigat mores (VIII)
* Pseudomorfoze contemporane ale dreptei
* Cîteva observaţii, în treacăt
* Intermezzo liric: Tîrziu de leat   
* Ridendo castigat mores (IX)
* Pr. Prof. Ilie Moldovan - veşnica pomenire
* ROST 106: Dreapta şi falsa dreaptă
* Ridendo castigat mores (X)
* Părintele Calciu: Uluitoarea convertire
* Viaţa bate filmul!
* Radu Preda: Politicianismul bisericesc
* De săptămîna viitoare, în librării [În căutarea Legiunii pierdute - ed. a II-a]
* Un "raport" liric către "Căpitan" (de Liviu Uleia)
* Ridendo castigat mores (XI)
* Unde printr-un primar se înţeleg şi alţii...
----------------------------------
2012: LUNA MARTIE
* În loc de 8 Martie (repostare)
* "Luptători împotriva lui Dumnezeu"?
* Christiana pentru Nera
* 2 ani de la moartea lui Gabriel Constantinescu
* Un răspuns între altele
* Intermezzo liric: Cîntece de mila lui Dumnezeu 
* ROST 107: Provocările globalizării
* O intervenţie binevenită a d-lui Radu Carp
* Despre înţelegerea Dreptei
* Intermezzo liric: Leat blestemat
* Remember Marcu Beza
* Eminescu vs Patapievici?
* Intermezzo liric: Juxta crucem (I)
* Patimile după Dante
* S.O.S.: "Ieftinirea" vieţii
* Acatistul Bunei Vestiri (al lui Daniil Sandu Tudor)
* Intermezzo liric: Juxta crucem (II)
* Oameni care au fost: Nicolae Pora
* O carte pentru Nera
* Dantele lui Marian Papahagi
* Intermezzo liric: Juxta crucem (III)
----------------------------------
2012: LUNA APRILIE
* Început de viaţă nouă?
* Intermezzo liric: Juxta crucem (IV)
* Oameni care au fost: Părintele Calciu
* ROST 108: Familia şi temeiurile ei
* "Oculta se grăbeşte rău de tot..." (un text de Mihail Albişteanu)
* Cină de taină a demnităţii româneşti (un text de Lucian D. Popescu)
* Încă o despărţire... (Ionuţ Trandafirescu despre părintele Oprea Crăciun)
* Intermezzo liric: 3 false sonete
* Sfintele Paşti la Ierusalim (un text de Dr. Martha Bănulescu)
* Cu moartea pre moarte călcînd...
* Sfînta Lumină pascală (un text de Erast Călinescu)
* Un poet-martir uitat: Vasile Militaru
* Convertiri celebre. Kallistos Ware
* Intermezzo liric: Mitologumene
* "Trădarea cărturarilor" în "obsedantul deceniu" (un text de George Ardeleanu)
* Intermezzo liric: De Paştele cel mic
* Invitaţie la Clubul de Proză
* Proiectul european văzut de un teolog grec
* Intermezzo liric: Post Christum
* O nouă ediţie Gheorghe Calciu
* S-a dus şi părintele Capotă...
----------------------------------
2012: LUNA MAI
* Oda Bucuriei... de 1 Mai
* ROST 109: Creştinul în cetate
* România: redresare sau dezastru?
* Bistriţa-Năsăud: Etica martirajului
* Sînt eterodocşii membri ai Bisericii? (de prof. D. Ţelenghidis)
* Psihologia în Sfintele Scripturi
* Făt-Frumos din Rost
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVI
* 21 mai: Constantin şi Elena
* Intermezzo liric: Rost de înălţare 
* Un haiduc împotriva uitării româneşti
* Intermezzo liric: Dezvremuiri 
* D-l Nicuşor Dan - primarul Capitalei pe care (nu) îl merităm? (un text de Simona Niculescu)
* ROST 110: Ecumenism vs sincretism
----------------------------------
* Tinereţea fără bătrîneţe a mărturisirii (cu un text de Lucian D. Popescu)
* Intermezzo liric: Din cruce-n cruce 
* Răzvan Codrescu: Odă post- şi pre-electorală
* S-a dus şi Gheorghe Jijie...
* "Doina" lui Eminescu (exegeză şi text)
* "Sfîntul Ardealului" în "Lumea Credinţei"
* Intermezzo liric: Cîntece de iscoadă
* Antologia Punctelor cardinale (I) - Răzvan Codrescu, "Cine se teme de naţionalism?"
* Intermezzo liric: Dedicaţie (Tu nu eşti Ea)
* Un pamflet de Corneliu Leu
* Antologia Punctelor cardinale (II) - Interviu cu Părintele Calciu (1991)
* Occidentali convertiţi la Ortodoxie
* Centenar N. Steinhardt (I)
* Antologia Punctelor cardinale (III) - Mircea Eliade - "credinciosul fără Dumnezeu"?
----------------------------------
2012: LUNA IULIE
* Rugăciune pentru neam
* Centenar N. Steinhardt (II)
* Repesedizarea României (cu un text de Claudiu Târziu)
* Antologia Punctelor cardinale (IV)Răzvan Codrescu, "Fiziologia trepăduşului"
* Actualitatea clasicilor (Don Francisco de Quevedo y Villegas)
* ROST 111-112: Apocalipsa prin internet
* Antologia Punctelor cardinale (V) - Răzvan Codrescu, "«Resurecţia» lui Nichifor Crainic..."
* Răspuns unei provocări
* Antologia Punctelor cardinale (VI) - Andrei Zimbreanu, "Necesara despărţire a apelor"
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVII
* Antologia Punctelor cardinale (VII) - Răzvan Codrescu, "Distincţii necesare"
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (1)
* Simptomul Feldioara
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (2)
* Antologia Punctelor cardinale (VIII) - Andrei Zimbreanu, "Spiritul viu al dreptei"
* Băsescu - pro şi contra
* Centenar N. Steinhardt (III)
* Are cuvîntul Claudiu Târziu
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (3)
* Antologia Punctelor cardinale (IX) - Constantin Iorgulescu, "Mişcarea Legionară"
* Claudiu Târziu: consideraţii post-referendum
----------------------------------
2012: LUNA AUGUST
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (4)
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVIII
* Antologia Punctelor cardinale (X) - Răzvan Codrescu, "Necesitatea unei viziuni de dreapta..."
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (5)
* Antologia Punctelor cardinale (XI) - Mihai George Neamţu, "Apelul unui licean..."
* Strălumina "Schimbării la Faţă"
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (6)
* Antologia Punctelor cardinale (XII) - Paul Barbăneagră, "Memorie şi uitare"
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (7)
* Libertatea religioasă în lume
* Antologia Punctelor cardinale (XIII) - Pr. Gh. Calciu, "Martin Luther şi evreii..."
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (8)
* Mariologie ortodoxă (un text de Panayotis Nellas)
* Remember: martiriul Brâncovenilor 
* Intermezzo liric: Alte cîntece fără stăpîn
* Antologia Punctelor cardinale (XIV) - Răzvan Codrescu, "Dreptatea d-lui Pleşu"
* Radu Preda: Teze social-teologice (I)
* Antologia Punctelor cardinale (XV) - Rafael Hraşovan, "Pe marginea unei decepţii"
* Radu Preda: Teze social-teologice (II)
* Antologia Punctelor cardinale (XVI) - Răzvan Codrescu, "Unde d-l Pleşu nu mai are dreptate"
* Radu Preda, Teze social-teologice (III)
* Noutăţi editoriale în prag de toamnă
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (9)
* Antologia Punctelor cardinale (XVII) - Monica Papazu, "Viaţa - proprietate de stat"
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (10)
* ROST 113: un număr care nu va mai apărea
----------------------------------
2012: LUNA SEPTEMBRIE
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (11)
* Antologia Punctelor cardinale (XVIII) - Răzvan Codrescu, "Sensul unităţii creştine..."
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (12)
Antologia Punctelor cardinale (XIX) - Florea Tiberian, "Căderea Cuvîntului în cazuri"
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (13)
* Antologia Punctelor cardinale (XX) - Răzvan Codrescu, "O reacţie a d-lui Patapievici"
* Intermezzo liric: Descîntec în nouă rondeluri (şi un editorial de Răzvan Bucuroiu)
* În întîmpinarea Zilei Crucii (14 septembrie)
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (14)
* "... De ce-am mai vorbi despre Codreanu?" (Interviu cu Răzvan Codrescu, de Claudiu Târziu)
* Ridendo castigat mores (XII)
* Dan Stanca despre roman
* Antologia Punctelor cardinale (XXI) - "San Juan de la Cruz, Romances" (traducere)
* Intermezzo liric: Prag de toamnă
* Antologia Punctelor cardinale (XXII) - Claudio Mutti, "Inchiziţia marxistă împotriva lui Mircea Eliade"
* Bogdan Munteanu: Din lumea politicii
* Lansare Cristian Tabără
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (15)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIII) - Demostene Andronescu, "Domnul Petru Creţia şi «legionarul de 1,65»"
* Adio, Romulus Vulpescu!
* Antologia Punctelor cardinale (XXIV) - Adolf Vasilescu, "Iarba verde de acasă"
* Ridendo castigat mores (XIII)
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (16)
* Antologia Punctelor cardinale (XXV) - Adolf Vasilescu / Pr. N. Grebenea, "Doar o vorbă să-ţi mai spun..."
----------------------------------
2012: LUNA OCTOMBRIE
* O bucurie pe jumătate...
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (17)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVbis) - V. A. M., "«Doar o vorbă să-ţi mai spun...»"
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (18)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVI) - "Nici printre evrei n-a lipsit admiraţia faţă de Codreanu!"
* Monahismul şi lumea de azi (de monahul Daniel Cornea)
* Religia în şcolile româneşti
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (19)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVII) - Răzvan Codrescu, "Între zoon politikon şi homo religiosus"
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (20)
* A propos de iarba fiarelor...
* Antologia Punctelor cardinale (XXVIII) - Pr. Gh. Calciu, "Apocalipsa şi ştiinţa"
* Pro Vita: eveniment editorial (Dr. Christa Todea-Gross, Vaccinurile...)
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (21)
* Ce s-a ales din "modelul suedez"...
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (22)
* Tandem ceresc: cei doi Dimitrie
* Antologia Punctelor cardinale (XXIX) - Marcel Petrişor, "Stafia comunismului la Paris"
* Meşterul Manole: portret sud-dunărean (de Gheorghiţă Ciocioi)
----------------------------------
2012: LUNA NOIEMBRIE
* Intermezzo liric: Carte valahă (de Răzvan Codrescu)
* Memento Gabriel Constantinescu
* Antologia Punctelor cardinale (XXX) - Gabriel Constantinescu, "«Dogma capitală» a «Noii Ordini Mondiale»"
* Sfîntul Arhanghel Rafail 
* Intermezzo liric: Sonetele lui Dionis (23) 
* Antologia Punctelor cardinale (XXXI) - Răzvan Codrescu, "Falimentul speranţei"
* Ridendo castigat mores (XIV)
* Intermezzo liric: un poem de Valentin Dan 
* Cazul Radu Gyr (cu un text de Bogdan Munteanu)
* La Editura Timpul: Sonetele lui Dionis 
* Un rus despre Tezaurul României de la Moscova
* Editura Filos: un pas cu dreptul
* Toamna ni l-a răpit pe Matei Marin "Moţu"
* Antologia Punctelor cardinale (XXXII) - Pr. Gh. Calciu, "Masoneria..."
* Periplu athonit (I)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIII) - Monica Papazu, "Ispita «iubirii»"
* Intermezzo liric: Sonete autumnale 
* Periplu athonit (II) 
----------------------------------
2012: LUNA DECEMBRIE
* O problemă în plus: Ziua Naţională (un text de Florin Puşcaş)
* Zilele Tarkovski la Bucureşti
* Au apărut Sonetele lui Dionis
* De praznicul Sfîntului Nicolae
* Periplu athonit (III)
* Un cuvînt pre-electoral de Claudiu Târziu
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIV) - Demostene Andronescu, "Apostrof-area ca asasinat moral"
* Intermezzo liruliric: Sonet-maneà pentru proşti, dar mulţi
* Periplu athonit (IV) 
* Antologia Punctelor cardinale (XXXV) - "Călugărul Vasile", "Fabulă cu trandafir"
* Testamentul de la "Rapsodia"
* Intermezzo liric: Cîntece de fiu risipitor 
* Semne bune anul are? 
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVI) - Pr. Gh. Calciu, "Biserica să nu se teamă de puternicii zilei!"
* Cum văd eu lucrurile (La sfîrşit de an electoral)
* La moartea prietenului Marius Bădiţescu
* Tinerii basarabeni în România
* Marius Bădiţescu - veşnica pomenire 
* Intermezzo liric: În poala milelor divine 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIX
* Povestea Crăciunului (de Alexandru Ţurlea)
* Periplu athonit (V)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVII) - Răzvan Codrescu, "Aspecte ale dialogului religie-cultură..."
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXX
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVIII) - "Puncte cardinale 100" (Costion Nicolescu, Răzvan Codrescu)
* La mulţi ani!
----------------------------------------
----------------------------------------
2013: LUNA IANUARIE
* Intermezzo liric: alt poem de Valentin Dan
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIX) - Demostene Andronescu, "Cronica unei gafe editoriale"
* Un link mai puţin 
* Boboteaza şi Sîntionul 
* Antologia Punctelor cardinale (XL) - Claudio Mutti, "Epica Holocaustului..."
* Cuviosul Antipa de la Calapodeşti
* Periplu athonit (VI)
* Antologia Punctelor cardinale (XLI) - Răzvan Codrescu, "Lecţia americană"
* Eminescu şi Codreanu 
* Antologia Punctelor cardinale (XLII) - Pr. Gh. Calciu, "Demonizarea Americii"
* Periplu athonit (VII)
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXI 
* Un pamflet din prima tinereţe (Civitas poetarum)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIII) - Demostene Andronescu, "Dictatura bunului simţ..."
* Radu Preda: Comunismul şi memoria (I) 
* Periplu athonit (VIII)
* Radu Preda: Comunismul şi memoria (II) 
* Antologia Punctelor cardinale (XLIV) - Pr. Toderiţă Rusu/Nicholas Michael, "În sfîrşit, acasă"
----------------------------------
2013: LUNA FEBRUARIE
* Periplu athonit (IX) 
* Antologia Punctelor cardinale (XLV) - Răzvan Codrescu, "Anul Eminescu"; George Ardeleanu, "Odă (în metru antic)..." 
* Radu Preda: Comunismul şi memoria (III) 
* Incredibil! Cine mă poate ajuta?
* Periplu athonit (X)
* Nicolae Purcărea: o mărturie de referinţă
* Radu Preda: Comunismul şi memoria (IV) 
* Curiozităţi de altădată... 
* Antologia Punctelor cardinale (XLVI) - "Cine eşti dumneata, domnule Neştian?"
* Intermezzo liric: Ab origine 
* Antologia Punctelor cardinale (XLVII) - Alexandru Antim, "Demitizarea"
* Căsătoria homosexualilor sau dictatura confuziei (un text de Bertrand Vergely)
* Intermezzo liric: Edenicele 
* Antologia Punctelor cardinale (XLVIII) - Maxim Egger, "Cum am devenit ortodox"
* Intermezzo liric: Iubirea-n noi 
* Ce mai înseamnă MŢR? 
* Antologia Punctelor cardinale (XLIX) - Alain de Benoist, "Marea iertare"
* Intermezzo liric: O stare şi trei glasuri
* O sinteză tîrzie a Părintelui Galeriu: Ortodoxia (I)
* Antologia Punctelor cardinale (L) - Veronica Gurău, "Maica Mihaela"
----------------------------------
2013: LUNA MARTIE
* În prag de martie 
* Ridendo castigat mores (XV) 
* 10 ani de Lumea credinţei 
* Serafim Man s-a mutat în Rohia cerească
* Antologia Punctelor cardinale (LI) - Florea Tiberian, "Un luceafăr pe columna cezarilor"
* O sinteză tîrzie a Părintelui Galeriu: Ortodoxia (II)
* Intermezzo liric: Sonete mistice (I)
* O sinteză tîrzie a Părintelui Galeriu: Ortodoxia (III) 
* Antologia Punctelor cardinale (LII) - Interviu cu Alain de Benoist (2000)
* Habemus papam - franciscanism pontifical? 
* Concurs iniţiat de Asociaţia "Rost": Premiile "Gabriel Constantinescu" 
* Papa Francisc: Camminare, edificare, confessare 
* Intermezzo liric: Crucea neamului 
* Radu Preda: Semnele vremii (I) 
* Radu Preda: Semnele vremii (II) 
* Antologia Punctelor cardinale (LIII) - Pr. Gh. Calciu, "Radu Gyr sau despre gratuitatea eroismului"
* Intermezzo liric: Cîntec de Buna Vestire
* Radu Preda: Semnele vremii (III) 
* Ridendo castigat mores (XVI)
* Intermezzo liric: Trei rondeluri tîrzii
* Antologia Punctelor cardinale (LIV) - Răzvan Codrescu, "Supără realitatea sau formularea ei?"
* Nervi de primăvară
----------------------------------
2013: LUNA APRILIE
* Ridendo castigat mores (XVII)
* Intermezzo liric: Rondelurile neamului uituc
* La plecarea lui Nicolae Roşca
* Antologia Punctelor cardinale (LV) - Florea Tiberian, "Marginalii la o scrisoare a lui Mircea Eliade"
* Nera - în linie dreaptă
* O povestire fantastică (Răzvan Codrescu: Fenomenul Omega)
* Intermezzo liric: Tainele Evei
* 2% pentru Asociaţia şi Editura "Rost"
* Antologia Punctelor cardinale (LVI) - V. A. M., "Odihna de Eminescu"
* Gloriosul voievod: un vis liric de Valentin Dan
* O minciună de serviciu
* Intermezzo liric: Cîntec mistic
* Antologia Punctelor cardinale (LVII) - Varujan Vosganian, "Mesianismul Dreptei"
* Ce mort mai trebuie scuipat?
* Intermezzo liric: Triptic sonetic
* De la bioetică la bioteologie
* Antologia Punctelor cardinale (LVIII) - Pr. Matei Boilă, "Misiunea românilor în istorie"
* Lumea credinţei 118: număr pascal
----------------------------------
2013: LUNA MAI
* Intermezzo liric: Juxta crucem (V)
* Solidari cu maestrul Sorin Dumitrescu
* Părintele Galeriu: Învierea întru iubire
* Intermezzo liric: Erosstihuri (1)
* Antologia Punctelor cardinale (LIX) - Marcel Petrişor, "Obligaţiile unei conştiinţe morale"
* Apropo de 9 Mai... (un text de Florin Dobrescu)
* Antologia Punctelor cardinale (LX) - Claudiu Târziu, "Naţionalismul şi România de azi"; "Menirea generaţiei noastre"
* Valentin Dan: [Răboj tîrziu]
* Micul nostru mititel 
* Antologia Punctelor cardinale (LXI) - Demostene Andronescu, "Lichidarea unei legende"
* Intermezzo liric: Cîntarea lui Adam
* Antologia Punctelor cardinale (LXII) - Claudiu Târziu, "Pentru o Europă unită a naţiunilor"
* A murit istoricul Gheorghe Buzatu
* Intermezzo liric: Erosstihuri (2)
* O bioetică a morţii?! (protest semnat de prof. univ. dr. Pavel Chirilă)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIII) - Gabriel Constantinescu, "Kitsch-ul în literatura politică naţionalistă"
* Ridendo castigat mores (XVIII)
* Intermezzo liric: Erosstihuri (3)
* Protest romantic în Vavilon... (în apărarea lui Valeriu Gafencu)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIV) - Codrin V. Smirnoff, "Despre a fi altfel"
* Valeriu Gafencu: o victorie la limită
----------------------------------
2013: LUNA IUNIE
* Antologia Punctelor cardinale (LXV) - Bogdan G. Rădulescu, "Pentru un naţionalism european"
* Antologia Punctelor cardinale (LXVI) - Codrin V. Smirnoff, "Caracterul naţional al Ortodoxiei"
* O radiografie a Ortodoxiei postcomuniste
* Intermezzo liric: Erosstihuri (4)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVII) - Benjamin H. Freedman, "Un evreu renegat avertizează America"
* Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor
* Eminescu şi credinţa
* De-a v-aţi ascunselea
* La trecerea în veşnicie a Părintelui Iustin
* Antologia Punctelor cardinale (LXVIII) - R. C., "In memoriam: Horia Bernea"; Costion Nicolescu, "Muzeul Ţăranului Român după Horia Bernea"
* Înmormîntarea Părintelui Iustin Pârvu (cu mesajul de condoleanţe al Patriarhului Daniel)
* Masonii ies la rampă
* Un comentariu despre cazul Valeriu Gafencu
* Antologia Punctelor cardinale (LXIX) - Vasile A. Marian, "Europa lui Hristos"
* Intermezzo liric: Erosstihuri (5)
* Pe urmele Sfinţilor Apostoli (de pr. Jean Nedelea)
----------------------------------
2013: LUNA IULIE
* Antologia Punctelor cardinale (LXX) - Frederica Mathewes-Green, "Ziua judecăţii"
* Ridendo castigat mores (XIX)
* Intermezzo liric: Erosstihuri (6)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXI) - Interviu cu istoricul Neagu Djuvara (2002)
* Ruşii nu sînt slavi!
* Antologia Punctelor cardinale (LXXII) - Alexandru Boer, "Elitele şi partidele politice"
* Vladimir Dumitrescu sau spovedania unui neînvins
* O scrisoare nepierdută (de Dan Mihăescu)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIII) - Răzvan Codrescu, "Revolta «omului recent»"
* Intermezzo liric: Rondelurile tainicei iubiri
* Actorii şi credinţa
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIV) - Răzvan Codrescu, "Naţionalism şi democraţie"
* Comercianţii de boli inventate
* Ridendo castigat mores (XX)
* Intermezzo liric: Erosstihuri (7)
* S-a stins Costel Condurache
* Antologia Punctelor cardinale (LXXV) - Bogdan G. Rădulescu, "Perversiunea naţional-comunistă"
* Oaşa 2013: în duhul Părintelui Galeriu
----------------------------------
2013: LUNA AUGUST
* ROST: Laureaţii Premiilor "Gabriel Constantinescu"
* Batiuşka Serafim
* La plecarea Maicii Hristofora (Gabriela Moldoveanu)
* Părintele Galeriu: 10 ani, 10 predici
* Două tălmăciri din Fray Luis de León
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVI) - Nicolae Tescanu, "Isteria antifascistă"
* Intermezzo liric: 5 sonete de amurg bizantin
* Pentru francofonii interesaţi...
* Pr. Mihai Valică şi România martirică
* În jurul identităţii (1)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVII) - Costion Nicolescu, "Moştenirile lui Horia Bernea"
* Intermezzo liric: Erosstihuri (8)
* Eterna şi fascinanta ţigănie
* Andrei Dîrlău: Oaşa 2013
* În răscumpărarea timpului pierdut...
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVIII) - Vasile A. Marian, "Veşti triste din Spania"
-------------------------------------
2013: LUNA SEPTEMBRIE
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXII 
* Recidivă în stil ovreiesc
* Pentru salvgardarea MŢR
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIX) - Traian Călin Uba, "Mai bine prea tîrziu decît niciodată!"
* O prefaţă a fratelui Andrei Dîrlău
* Antologia Punctelor cardinale (LXXX) - "Centenarul Petre Ţuţea (1902-2002)" (cu un text de Petre Ţuţea şi un comentariu de Florea Tiberian)
* Denunţ penal înainte de referendum
* Intermezzo liric: Rost de cruce
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXI) - G. C., Răzvan Codrescu, Claudiu Târziu , "Rost - «Manifestul românesc» al unei noii generaţii"
* Intermezzo liric: Neamul în trei glasuri
* Ridendo castigat mores (XXI)
* Intermezzo liric: Glose de toamnă
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXII) - Gabriel Stănescu, "Istoria în actualitate: Penele Arhanghelului"
* Ni se pregăteşte o Constituţie anticreştină, antinaţională şi antidemocratică
* Intermezzo liric: Erosstihuri (9)
-------------------------------------
2013: LUNA OCTOMBRIE
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIII) - Anonimul dîmboviţean, "Cultul monştrilor"
* Oameni şi cîini
* Evanghelia după Tarkovski 
* Amărăciunea unui fost deţinut politic (un text de V. J. Iamandi)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIV) - A. V. Marian, "Nu-i pace sub măslini..."
* Intermezzo liric: Sonet manolic
* Ridendo castigat mores (XXII)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXV) - Demostene Andronescu, "Aceşti evrei visători şi utopiile lor păguboase"
* Doamna Eugenia Vodă ia atitudine
* Intermezzo liric: Erosstihuri (10)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVI) - Claudiu Târziu, "De la vulgaritate la perversiune"
* Pe cît haz, pe-atît necaz... 
* O premieră în limba română
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVII) - Codrin V. Smirnoff, "Dimensiunea cosmică a dorului"
* Pe urmele Sfîntului Dimitrie cel Nou
* Neomartirii Arhiperlagului Gulag
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVIII) - Răzvan Codrescu, "Călătorie în «buricul pămîntului»"
-------------------------------------
2013: LUNA NOIEMBRIE
* Mărturia eroului Aurel State (1921-1983)
* Revoluţia începe la Băiculeşti?
* Valentin Dan: Filă de Molitfelnic
* O nouă arie a calomniei?
* Ridendo castigat mores (XXIII)
* Apropo de impozite...
* Anul Stăniloae: toamna patriarhului
* Anul Stăniloae: teologul în cetate
* La Mănăstirea Petru-Vodă, sîmbătă 16.XI: parastasul de 7 ani al Părintelui Calciu
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIX) - Părintele Galeriu, "Taina fratelui"
* Răzvan Bucuroiu 50 
* 7 ani fără Părintele Calciu
* Antologia Punctelor cardinale (XC) - Dr. Pavel Chirilă, "Conceptul de medicină creştină"
* Rostul la zi
* Fenomenul Tarkovski: o radiografie creştină
* Lumea credinţei 125
* Memoria dreptei: Ilie Tudor
-------------------------------------
2013: LUNA DECEMBRIE
* Demostene Andronescu 86
* Intermezzo liric: Erosstihuri (11)
* Antologia Punctelor cardinale (XCI) - "Cazul Paulescu văzut cu ochii altora"
* Intermezzo liric: Erosstihuri (12)
* Antologia Punctelor cardinale (XCII) - Pr. Gh. Calciu, "Political correctness?"
* Cazul Calciu: psihoza moaştelor
* Antologia Punctelor cardinale (XCIII) -  Pr. Ioan Sorin Usca, "Tîlcuirea patristică a Psalmului 50"
* Patibularul guvern USL a pus gînd rău Muzeului Naţional al Ţăranului Român
* Antologia Punctelor cardinale (XCIV) - Claudio Mutti, "Un clown pentru Nobel?"
* Pomenindu-l pe Nichifor Crainic
* Ridendo castigat mores (XXIV)
* În căutarea Crăciunului pierdut
* Problema iertării (pe care eu însumi o cer)
* Antologia Punctelor cardinale (XCV) - Alexandru Anghel, "Chilia isihastului în lume"
* Lumea credinţei 126
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXIII
----------------------------------------
----------------------------------------
2014: LUNA IANUARIE
* Antologia Punctelor cardinale (CXVI) - Nicolae Pop, "Paul Goma «antisemit»?"
* Papa Francisc şi Garda de Fier 
* Două interviuri cu Ion şi Livia Piso
* Antologia Punctelor cardinale (XCVII) - Răzvan Codrescu, "Catedrala Mîntuirii Neamului..."
* Intermezzo liric: Erosstihuri (13)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVIII) - R. C., "Mircea Dinescu între ignoranţă şi abjecţie"
* Uitarea de Eminescu
* Neputinţe româneşti
* Sub semnul eroismului cavaleresc (un text de Lucian D. Popescu)
* O scrisoare deschisă (Vasile-Jacques Iamandi)
* Intermezzo liric: Nescrisele poeme
* Ridendo castigat mores (XXV) 
* Actualitatea clasicilor: G. Călinescu
* Antologia Punctelor cardinale (XCIX) - Răzvan Codrescu, "August roşu: circ fără pîine"
* Intermezzo liric: Erosstihuri (14)
* Antologia Punctelor cardinale (C) - Wilfried H. Lang, "«Insurecţia» de la 23 august văzută prin ochii unui soldat german"
* Christiana: începutul anului editorial 2014
-------------------------------------
2014: LUNA FEBRUARIE
* Lumea credinţei 127
* Thomas Molnar şi dilemele modernităţii (de conf. dr. Sebastian Moldovan)
* Antologia Punctelor cardinale (CI) - Viorel Roşca, "Erosul care mişcă lumile"
* Intermezzo liric: Erosstihuri (15)
* Dan Puric: Scrisoare deschisă
* Dan Puric 55
* Convorbiri cu Maica Siluana
* Antologia Punctelor cardinale (CII) - Gabriela Moldoveanu, "Sfinţita rugăciune"
* Un interviu recent cu Prof. Claudio Mutti
* O scrisoare de la Părintele Calciu
* Povestea unchiului Damian
* Scurte lămuriri despre pomenirea morţilor
* Cancerul: o călătorie prin urechile acului
* Antologia Punctelor cardinale (CIII) - Monahul Daniel Cornea, "Păcatul lui Onan"
* Ridendo castigat mores (XXVI)
-----------------------------
2014: LUNA MARTIE
* În prag de martie
* Lumea credinţei 128
* Antologia Punctelor cardinale (CIV) - Dante, Infernul, Cîntul XXXIV (trad. Răzvan Codrescu)
* Intermezzo liric: Nedumeriri
* O carte despre sfinţii închisorilor 
* Antologia Punctelor cardinale (CV) - "Acatistul Sfinţilor Români din închisori"
* Ridendo castigat mores (XXVII)
* O scrisoare mai actuală decît oricînd
* Intermezzo liric: Erosstihuri (16)
* Antologia Punctelor cardinale (CVI) - Dumitru Manolache, "Giulgiul din Torino: o provocare perpetuă"
* Ridendo castigat mores (XXVIII)
* Guantanamera, guajira guantanamera...
* Gîze şi gîzi: cazul Andrei Pleşu
* Antologia Punctelor cardinale (CVII) - Claudiu Târziu, "Tentative de purificare"
* Răzvan Bucuroiu la curţile Duhului 
* La 25 de ani de la moartea lui N. Steinhardt
* Paul S. Grigoriu despre naţionalism
-----------------------------
2014: LUNA APRILIE

* Lumea credinţei 129: număr pascal
* Antologia Punctelor cardinale (CVIII) - Florian Bichir, Răzvan Codrescu, "La despărţirea de Papa Ioan Paul II"
* Trup-duh-suflet în tradiţia creştină
* Intermezzo liric: Război nevăzut
* Din lumea celor care nu se mîntuiesc (IV) 
* Antologia Punctelor cardinale (CIX) - Adrian Nicolae Petcu, "Cine a fost Teodor M. Popescu?"
* Intermezzo liric: Bardul către menestrel
* C. Chirvasiu întreabă, R. Codrescu răspunde 
* Intermezzo liric: Juxta crucem (VI)
* Hristos a înviat! - Adevărat a înviat!
* În loc de răspuns, unui frate drag
* Ce-i putred în Danemarca?
* Antologia Punctelor cardinale (CX) - Gabriela Moldoveanu, "Cuvînt prevenitor despre idolatrie şi magie"
* Intermezzo liric: Triptic postpascal
* Stil de viaţă sănătos
* S-a stins presbitera Adriana Calciu
-----------------------------
2014: LUNA MAI
* Pr. Mihai Valică: două veşti bune
* Lumea credinţei 130
* Antologia Punctelor cardinale (CXI) - Florian Bichir, "Cultul eroilor la români"
* Ispitiri dialogale
* Spre un naţionalism al secolului XXI? (un text de dr. Călin Georgescu)
* Antologia Punctelor cardinale (CXII) - Claudiu Târziu, "Miza unui linşaj mediatic"
* Ridendo castigat mores (XXIX)
* Dr. Pavel Chirilă: din Biserică şi Spital
* Martyropolis românesc - Aiud 2014
* Antologia Punctelor cardinale (CXIII) - Mircea Platon, "Biblia lui Robespierre"
* Centenar Corneliu Coposu
* Constantiniadă brâncovenească
* Intermezzo liric: Limba noastră 
* Creaţia şi inima omului
* Antologia Punctelor cardinale (CXIV) - Pr. Matei Boilă, "Imoralitatea apartenenţei la francmasonerie"
* Două apeluri ale A.F.M.C. CHRISTIANA
* Fotoreportaj: Înălţare la Piteşti
-----------------------------
2014: LUNA IUNIE
* Antologia Punctelor cardinale (CXV) - Răzvan Codrescu, "Împotriva falsului ecumenism..."
* Lumea credinţei 131
* Antologia Punctelor cardinale (CXVI) - Răzvan Codrescu, "De la Facere la Apocalipsă"
* Ridendo castigat mores (XXX)
* Claudiu Târziu: Fatalitatea Udrea
* Răzvan Codrescu: Sic credo
* Cazul Julian Săvulescu
* Eminescu, mort a doua oară (un text de Dan Iancu)
* Antologia Punctelor cardinale (CXVII) - Mircea Platon, "O uşă interzisă"
* Intermezzo liric: Erosstihuri (17)
* Antologia Punctelor cardinale (CXVIII) - Răzvan Codrescu, "Pe marginea unei blasfemii"
* Mesianism şi fals mesianism (un text de dr. Mircea Gelu Buta)
* Antologia Punctelor cardinale (CXIX) - Florea Tiberian, "Un portret al Căpitanului la copilărie"
* Cazul Mariam Yahya Ibrahim
* Intermezzo liric: Satire. Duhului meu
* Din Grădina Domnului
* Antologia Punctelor cardinale (CXX) - Florian Bichir, "[Viorel Rovenţiu] «Am vrut să-l împuşc pe Ceauşescu»"
-----------------------------
2014: LUNA IULIE
* Lumea credinţei 132
* Un creştin fugar în Afganistan
* Intermezzo liric: Erosstihuri (18)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXI) - Dr. Corneliu Florea, "Ciobanul şi «futelniţa»"
* De la Înaltul Bartolomeu cetire
* B.O.R. - politica drobului de sare (un text de Pr. Dr. Mihai Valică)
* Antologia Punctelot cardinale (CXXII) - Răzvan Codrescu, "Luciferismul de larg consum"
* O călătorie prin sinaxar
*Antologia Punctelor cardinale (CXXIII) - Răzvan Codrescu, "Adevărata dramă de la Petru-Vodă"
* Intermezzo liric: Cîntece pentru mai tîrziu 
* Mariam Ibrahim este liberă
* Antologia Punctelor cardinale (CXXIV) - Răzvan Codrescu, "În jurul unei neînţelegeri"
* N. Steinhardt şi Mina Dobzeu
* Un om, o carte (I) [Ioan Ianolide, Întoarcerea la Hristos]
-----------------------------
2014: LUNA AUGUST
* Lumea credinţei 133
* Antologia Punctelor cardinale (CXXV) - Traian Călin Uba, "Ofensiva homosexualilor" (2006)
* Părintele Galeriu: Lumina cea neînserată (La Schimbarea la Faţă a Domnului)
* Declinul familiei, declinul Europei
* Oameni care au fost: Prinţul Alecu Ghyka 
* Antologia Punctelor cardinale (CXXVI) - Răzvan Codrescu, "Ultima biruinţă a lui Ştefan cel Mare"; Nicolae Popa, "Ştefane, Măria-Ta..."
* Florilegiu marianic 
* Un om, o carte (II) [Dumitru Bacu, Piteşti]
* Antologia Punctelor cardinale (CXXVII) - Florian Bichir, "«Sfîntul» Mişa din Clejani"
* Ridendo castigat mores (XXXII) 
* Dante, Paradisul, Cîntul I 
* Un om, o carte (III) [Andrei Scrima, Timpul Rugului Aprins
* Antologia Punctelor cardinale (CXXVIII) - Monica Papazu, "Memento Gulag în Vendeea"
* Oameni care au fost: George Manu
* Ridendo castigat mores (XXXIII)
* Un om, o carte (IV) [Dumitru (Tache) Funda şi datoria mărturisirii]
------------------------------------
2014: LUNA SEPTEMBRIE
* Lumea credinţei 134  
* Antologia Punctelor cardinale (CXXIX) - Demostene Andronescu, "La plecarea dintre noi a părintelui Calciu"
* ROST: intermezzo apusean [Cesare Borgia]
* Sfinţenia feminină în calendarul ortodox (I [septembrie])
* Antologia Punctelor cardinale (CXXX) - Simona Niculescu, "Tinereţe fără bătrîneţe"
* Sandu Tudor la Gândirea  
* In hoc signo vinces
* Avva Macarie Prodromitul a trecut la Domnul 
* Oameni care au fost: Zahu Pană 
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXI) - "Biserica, Sinagoga, Loja..."
* Intermezzo liric: File de pomelnic
* Lincoln/Kennedy: incredibil, dar adevărat! 
* Cazul Robert Turcescu 
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXII) - Ierom. Amfilohie Brînză, "Despre poziţia Bisericii faţă de stăpînire"
* Foto-reportaj: Aiud, Ziua Crucii 2014  
* Intermezzo liric: Valentin Dan se întoarce...
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXIII) - Două traduceri din Annick de Souzenelle (Marian Stan)
------------------------------------
2014: LUNA OCTOMBRIE
* Către o psihoterapeutică ortodoxă
* Lumea credinţei 135
* Sfinţenia feminină în calendarul ortodox (II [octombrie])
* Pentru ce nu putem sluji cu eterodocşii (un text de Lucian D. Popescu)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXIV) - "Suferinţa ca binecuvîntare" (Pr. Gheorghe Calciu)
* Un om, o carte (V) [Ilie-Vlad Sturdza, Pribeag printr-un secol nebun...]
* Semnal: Cartea mărturisitorilor
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXV) - Lucian D. Popescu, "Cele trei atacuri ale diavolului asupra lui Hristos"
* Familia și paradigma creștină
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXVI) - Răzvan Codrescu, ”Luciferismul în țara lui Caragiale”
* Un american despre homosexualitate
* Intermezzo liric: Erosstihuri (19)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXVII) - Florea Tiberian, "Sperietoarea şi modelul"
* Domnişoara Halep (un text de Lucian D. Popescu)
------------------------------------
2014: LUNA NOIEMBRIE
* A apărut Cartea mărturisitorilor
* Sfinţenia feminină în calendarul ortodox (III [noiembrie])
* Lumea credinţei 136
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXVIII) - Simona Niculescu, "José Antonio Primo de Rivera..."
* De la un fost deţinut politic
* Peisaj lăuntric - ediţia a treia
* Cartea mărturisitorilor: lansări, interviuri, dezbateri
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXIX) - Marian Stan, "(De) ce uită Occidentul?"
* După cea mai frumoasă noapte a postcomunismului românesc
* Care democraţie?
* Ridendo castigat mores (XXIV)
* Recurs la învrednicire
* Antologia Punctelor cardinale (CXL) - "Principale diferenţe între Catolicism  şi Ortodoxie"; Petru Movilă, "O istorisire de demult..."
* Intermezzo liric: o poezie cu... cîntec
* Demostene Andronescu, Peisaj lăuntric, ed. a III-a
* Antologia Punctelor cardinale (CXLI) - Maria-Daniela Pănăzan, "Poezia carcerală (1): Valeriu Gafencu"
------------------------------------
2014: LUNA DECEMBRIE
* Lumea credinţei 137
* Sfinţenia feminină în calendarul ortodox (IV [decembrie])
* Oameni care au fost: Ion V. Georgescu
* Antologia Punctelor cardinale (CXLII) - Arhim. Serafim Alexiev, "Adevăr, Biserică, ecumenism"
* Intermezzo liric: Erosstihuri (20)
* Psihoterapeutică şi religie 
* Lansare Demostene Andronescu
* Antologia Punctelor cardinale (CXLIII) - Romeo Iancu, "De la un tînăr cititor al Punctelor cardinale"
* Parabolă şi parodie
* Avortul îi ucide pe cei vii
* Crăciun la Bethleem (un text de Maria Chirculescu)
* Antologia Punctelor cardinale (CXLIV) - Maria-Daniela Pănăzan, "Poezia carcerală (2): Radu Gyr"
* Mutaţii arhiereşti
* Faţa nevăzută a homosexualităţii
* Antologia Punctelor cardinale (CXLV) - Marian Stan, "Paul Goma - lupul singuratic" 
----------------------------------------
----------------------------------------
2015: LUNA IANUARIE

* Sfinţenia feminină în calendarul ortodox (V [ianuarie])
* Lumea credinţei 138
* Basarabia (fără comentarii) 
* Antologia Punctelor cardinale (CXLVI) - Pr. Dr. Mihai Valică, "Biserica și Securitatea"
* Ridendo castigat mores (XXXV)
* Eu nu sînt Charlie
* De două ori Eminescu (texte de Gheorghiță Ciocioi)
* De ziua lui Eminescu
* Antologia Punctelor cardinale (CXLVII) - Maria-Daniela Pănăzan, "Poezia carcerală (3): Nichifor Crainic"
* Cazul Charlie Hebdo (un text de Claudiu Târziu)
* Europa și Islamul
* Antologia Punctelor cardinale (CXLVIII) - Pr. Mihai-Andrei Aldea, „De la ecumenism la apostazie”
* Mărturisindu-i pe mărturisitori (video)
* S-a deschis „Casa cu Rost”
* Răspuns unui cititor intoxicat
* Intermezzo liric: Erosstihuri (21)
----------------------------------------
2015: LUNA FEBRUARIE
* Sfințenia feminină în caledarul ortodox (VI [februarie])
* Dughinizarea României
* Lumea credinței 139
* Antologia Punctelor cardinale (CXLIX) - Julius Evola, „Taina decadenței”
* Intermezzo liric: Elegii de seară
* O opinie preoțească (de pr. dr. Mihai Valică)
* Antologia Punctelor cardinale (CL) - „Dezbatere A.Z.E.C.: Cazul Nicolae Corneanu”
* A.F.R. despre neopăgînismul secolului XXI 
* O autobiografie a Părintelui Arsenie Boca
* Reinstaurarea cenzurii în România?
* Antologia Punctelor cardinale (CLI) - Gabriel Constantinescu, „Cele două Românii (XV)”
----------------------------------------
2015: LUNA MARTIE
* Sfințenia feminină în calendarul ortodox (VII [martie])
* Lumea credinței 140
* Intermezzo liric: 3 vorbiri cu Dumnezeu
* Antologia Punctelor cardinale (CLIII) - Lucian D. Popescu, „Despre dreptul de proprietate într-o perspectivă ortodoxă”
* Intermezzo liric: Sonete mistice (II)
* Antologia Punctelor cardinale (CLIV) - Gelu Netea, „Interviu cu regizorul Nicolae Mărgineanu despre filmul vieții tatălui său”
* Numele Bunei Vestiri
* Rusia în colaps? (de arh. Dorin Boilă)
* Antologia Punctelor cardinale (CLV) - Claudiu Târziu, Răzvan Codrescu, „Dezbatere A.Z.E.C.: Pașapoartele biometrice...”
----------------------------------------
2015: LUNA APRILIE
* Lumea credinței 141
* Ridendo castigat mores (XXXVI)
* Cuvîntul Christianei (Prigoană și nepăsare)
* Sfințenia feminină în calendarul ortodox (VIII [aprilie])
* O scrisoare deschisă d-lui C. T. Popescu (de Mihai Stoian)
* Antologia Punctelor cardinale (CLVI) - Viorel Roșca, „Sufletul remânesc între Răsărit și Apus: V. O viziune românească a existenței”
* Poeții Învierii (de pr. dr. Cezar Vasiliu)
* Intermezzo liric: Juxta crucem (VII)
* Educația sexuală în școli
* Cuvintele către tineri ale Părintelui Calciu
* Antologia Punctelor cardinale (CLVII) - Gabriel Constantinescu, „3 răspunsuri pe lună [luna august 2009]”
* De praznicul Sfîntului Gheorghe (de George Crasnean)
* Stop-cadru: Dana Petrișor (de Lucian D. Popescu)
* Alexandru Ciolan: Ispitiri duhovnicești 
* Antologia Punctelor cardinale (CLVIII) - Gabriel Stănescu, „De vorbă cu Claudiu Târziu”
----------------------------------------
2015: LUNA MAI
* Sfințenia feminină în calendarul ortodox (IX [mai])
* Lumea credinței 142
* Intermezzo liric: Grai nou
* Curtea Supremă a SUA și „căsătoria” unisex
* Antologia Punctelor cardinale (CLIX) - Claudiu Târziu, „O potaie gureșă”
* Comoditatea urmării lui Hristos (de Cosmin Stoica)
* Ridendo castigat mores (XXXVII)
* Antologia Punctelor cardinale (CLX) - Claudiu Târziu, „Chestiunea țigănească...”
* Intermezzo liric: Mai tinerilor mei prieteni
* Antologia Punctelor cardinale (CLXI) - Victor Neghină, „Interviu cu d-l Ilie Berghezan...”
* Doctor Honoris Causa pentru... infanticid!
* Rusaliile: nașterea Bisericii
----------------------------------------
2015: LUNA IUNIE
* Sfințenia feminină în caledarul ortodox (X [iunie])
* Lumea credinței 143
* Antologia Punctelor cardinale (CLXII) - Nicolae Pop, Constantin Mihai, „Gabriel Constantinescu (1921-2010)”
* O carte cu rost 
* O radiografie evreiască a „iudeo-nazismului” (1)
* Intermezzo liric: Leat bolnav
* C. Cubleșan: Creștinismul eminescian 
* Antologia Punctelor cardinale (CLXIII) - „Nicu Naum: Prezent!”
* O radiografie evreiască a „iudeo-nazismului” (2)
* Proiectul de lege „antilegionar”
* Intermezzo liric: Poem răzleț
* Parlamentul rușinii: Prostie? Ticăloșie? Lașitate? Sau toate la un loc?
* Din povestea lumii pe dos
* Mai este America o democrație? (de Bogdan I. Stanciu)
* 30 iunie: Sfîntul Ierarh Ghelasie de la Rîmeț
----------------------------------------
2015: LUNA IULIE
* Lumea credinței 144
* Sfințenia feminină în calendarul ortodox (XI[iulie])
* Antologia Punctelor cardinale (CLXIV) - Gelu Netea, „Memoriile istoricului Vasile Netea”
* Intermezzo liric: Adaos la Erosstihuri 
* Deconstrucția familiei tradiționale 
* „Perle” franțuzești
* Religiile biblice și masoneria
* Natură moartă cu... moschee
* Antologia Punctelor cardinale (CLXV) - Victor Neghină, „Interviu cu d-l Zaharie Urdea...”
* Cartea Sfinților Români
* Intermezzo liric: Sonete mistice (II)
* Antologia Punctelor cardinale (CLXVI) - Caesar Aronet, „Atitudinea Mîntuitorului față de legea Vechiului Testament”
* „Corectitudinea politică” și marxismul cultural
* Învățătura prin învecinare
* Adevărul despre „familiile curcubeu”
* Antologia Punctelor cardinale (CLXVII) - Alexandru Mălureanu, „Schimbarea la față a lui Emil Cioran...”
* Noua inchiziție
----------------------------------------
2015: LUNA AUGUST
* Sfințenia feminină în calendarul ortodox (XII [august])
* Lumea credinței 145
* Dante, Paradisul, Cîntul II 
* Biserica între ciocan și nicovală
* Antologia Punctelor cardinale (CLXVIII) - Nicolae Pop, „Plecăciune, părinte [Ioan Vladovici]!”
* Crescut de două mame (un interviu cu Robert Oscar López) 
* Din poezia religioasă spaniolă (I [Pero López de Ayala]) 
* Brâncovenii: de la oseminte la moaște (de Gabriel Mateescu și Laurențiu Cosmoiu)
* Antologia Punctelor cardinale (CLXIX): René Al. de Flers, „Pamfil Șeicaru așa cum a fost (32)...”
* Intermezzo liric: Crucile iubirii
* Colapsul creștinismului în Marea Britanie
* „Dumnezeu a fost ucis de Occident” (de Maria-Cristiana Mărcuș)
* Părintele Calciu în limba germană
* Antologia Punctelor cardinale (CLXX): Alexandru Mălureanu, „Spovedania...”
* Un sfînt georgian (de Vincențiu Dascălu)
* Dante, Paradisul, Cîntul III
----------------------------------------
2015: LUNA SEPTEMBRIE
* Lumea credinței 146
* Marginalii la legea „antilegionară”
* Tragedia demografică a României
* Ultima predică a părintelui Voicescu
* Către Avocatul Poporului
* Pentru cine are urechi de auzit...
* Aiudul de Ziua Crucii
* Intermezzo liric: Triptic adamic
* Despre invazia islamică
* Ridendo castigat mores (XXXVIII)
* „O lege cu efect de bumerang” (interviu cu pr. prof. dr. Vasile Gordon)
* Intermezzo liric: Nou adaos la Erosstihuri 
* Majadahonda în cumpănă 
----------------------------------------
2015: LUNA OCTOMBRIE
* Pentru cei care n-au habar (cazul Moța-Marin)
* Rezultatele unei consultări publice
* Mihail Albișteanu: Săptămîna pe scurt (1)
* Lumea credinței 147
* Apocalipsa domnului Maci
* Apelul unui român ortodox din Spania
* Intermezzo liric: Pastel erotic - Tardus sapor 
* Claudiu Târziu: „Fiți părtași la o minune!”
* Ridendo castigat mores (XXXIX)
* Mihail Albișteanu, Săptămîna pe scurt (2)
* Foto-semnal: Casa „Naturalia”
* Intermezzo liric: 5 sonete de Valentin Dan
* Ce mai circulă pe internet...
* Un manifest de Claudiu Târziu
* Intermezzo liric: Capete de agonie (1) 
* Ridendo castigat mores (XL)
* Cînd te joci cu focul iadului...
----------------------------------------
2015: LUNA NOIEMBRIE
* Lumea credinței 148
* Biserica și duhul vremii: „Revoluția” începe cu Biserica? (un text de Claudiu Târziu)
* Demisii de „onoare”?
* Scrisoare către un prieten din secolul trecut
* Intermezzo liric: Capete de agonie (2)
* Să ne apărăm Biserica! (un text de dr. Pavel Chirilă)
* Răzvan Bucuroiu are cuvîntul: Cînd își bagă dracul coada în colectivitate
* Mesaj athonit
* O mică enciclopedie a sfințeniei românești
* Declinul creștinismului în Europa
* Bastarzii secularizării
* Alexandra Svet: o conștiință mărturisitoare (un text de Dan Puric)
* Răzvan Bucuroiu: La curțile Duhului - 2
* „Pățaniile” lui Marcel Petrișor
* Don Quijote - al patrulea centenar
* O nouă carte despre „sfîntul Ardealului”
* Remember: tragedia de la „Colectiv”
----------------------------------------
2015: LUNA DECEMBRIE
* Dan Stanca întreabă, Răzvan Codrescu răspunde
* Lumea credinței 149
* Lansare la Teatrul Elisabeta
* Impactul pornografiei asupra copiilor
* Intermezzo liric cu Valentin Dan
* Ridendo castigat mores (XLI)
* Cu ochii altora: Steaua de la Răsărit
* Vintilă Horia 100
* Cuminecare prin colinde
* Hristos se naște. Slăviți-L!
* Intermezzo liric: un poem anonim
* Ridendo castigat mores (XLII)
* „Cazul” Dan Puric (un text de Claudiu Târziu)
----------------------------------------
----------------------------------------
2016: LUNA IANUARIE
* Un colind tradițional de Anul Nou
* Lumea credinței 150
* Intermezzo liric: Trei cîntece de asfințit
* Pe marginea unui război mediatic (un text de dr. Pavel Chirilă)
* Luna ioanică
* Anarhia școlii românești (un text de Manuel Valeriu)
* Sinaxar românesc (1): Sfîntul Cuvios Antipa de la Calapodești
* Intermezzo liric: Capete de agonie (3)
* Sinaxar românesc (2): Sfinții Ermil și Stratonic
* Cinstirea imnică a poetului național (Valeriu Anania, Imn Eminescului)
* Repere conservatoare: Claude Polin
* Dan Puric... la gazeta de perete! (un text de dr. Pavel Chirilă)
* P. Ghițiu: „Femeile voastre, tîrfele noastre”
* Sinaxar românesc (3): Sfîntul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului 
* Vintilă Horia și inchiziția evreiască
* Dacă lumina din mine este întuneric?! (un text de Cosmin Stoica)
* Exegeza patristică a Vechiului Testament
----------------------------------------
2016: LUNA FEBRUARIE
* Lumea credinței 151
* AFR: Ai cui sînt copiii?
* Norvegia: sălbăticia civilizației
* Actualitatea inchizitorială
* Demistificări: Catedrala Mîntuirii Neamului (un text de Clara Râpan)
* Intermezzo liric: Capete de agonie (4)
* Vise, semne, simboluri (un text de Viorel Roșca)
* Marin Naidim despre Valeriu Gafencu
* Neomartirul rus Vasili Nadejdin (un text de Vincențiu Dascălu)
* Adaos la Cartea mărturisitorilor [Dumitru Cristea]
* Lui Vintilă Horia, la centenar!
* 30 de ani de la înveșnicirea Maicii Tatiana (un text de Vincențiu Dascălu)
* Păziți-vă de hoții de copii!
* Cine conduce Barnevernet
* Sinaxar românesc (4): Sfinții Cuvioși Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea 
* Peste două milioane de semnături!
-----------------------------
2016: LUNA MARTIE
* Sinodul panortodox: un punct de vedere (Mitropolitul Athanasie de Limassol)
* Lumea credinței 152
* B.O.R. - un raport, fără comentarii
* Sinaxar românesc (5): Sfîntul Sfințit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului
* Claudiu Târziu: O ticăloșie cu panaș
* Argenteuil: Cămașa lui Hristos
* În duh de Pateric
* Intermezzo liric: Soteria
* AFR: Suicidul ca... drept al omului
* Cealaltă față a telefoniei mobile
* O teologie a martiriului
* Intermezzo liric: Noi cîntece fără stăpîn
* Sinaxar românesc (6): Sfîntul Mucenic Montanus preotul și soția sa Maxima
* Revoluția sexuală la zi
* Aiud 2016: simpozion de martirologie
-----------------------------
2016: LUNA APRILIE
* Lumea credinței 153
* Intermezzo liric: Rest tîrziu
* Sinaxar românesc (7): Sfîntul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium
* Ex nihilo: „Miracolul” Marian Munteanu
* Sinaxar românesc (8): Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica 
* Sinaxar românesc (9): Sfîntul Mucenic Sava de la Buzău (Gotul)
* Taxi - „Smerenie”: cîteva reacții (Bogdan Munteanu, Tudor Marincu, Pavel Chirilă, Magda Câmpeanu, Alexandra Svet, Anna Ivașcu, Elena Dulgheru)
* Sinaxar românesc (10): Sfîntul Ierarh Pahomie de la Gledin
* Remember: Catedrala Mîntuirii Neamului
* Paul S. Grigoriu: Cazul Marian Munteanu
* De ce mega-moschee la București? (I) (un text de Paul Ghițiu)
* Sinaxar românesc (11): Sfîntul Teotim, Episcopul Tomisului 
* Centenar Sinesie Ioja (un text de Vincențiu Dascălu)
* Shakespeare 400: reverență comemorativă
* Sinaxar românesc (12): Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei; Sfîntul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin
* Sinaxar românesc (13): Sfîntul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului
* Sinaxar românesc (14): Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie, din Dobrogea 
* Dacă tăcea, filosof rămînea... (un text de dr. Pavel Chirilă)
* Sinaxar românesc (15): Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dada, din Ozovia
* Treptele Învierii (un text de protos. Mihail Stanciu)
-----------------------------
2016: LUNA MAI
* Patimile și Învierea în Texas
* Sinaxar românesc (16): Sfîntul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului
* Sinaxar românesc (17): Sfîntul Cuvios Irodion de la Lainici 
* Lumea credinței 154
* Testamentul Maicii Benedicta (1920-2006)
* Athosul și Sinodul Panortodox
* Ziua Regalității: 150 de ani (1866-2016)
* Sinaxar românesc (18): Sfîntul Mucenic Ioan Valahul 
* Ridendo castigat mores (XLIII)
* Remember Ion Gavrilă Ogoranu
* Curs elementar de religie creștină (I)
* Personaje uitate ale istoriei: Maria, Contesă de Flandra (un text de Vincențiu Dascălu)
* Curs elementar de religie creștină (II)
* O dedicație lirică: Amicului I. P. (Crucea prostiei)
* Curs elementar de religie creștină (III)
* Bogdan Munteanu: Neam și mîntuire
* Sinaxar românesc (19): Sfîntul Mucenic Iuliu Veteranul
* Povestea vieții lui Mahomed
* Curs elementar de religie creștină (IV)
-----------------------------
2016: LUNA IUNIE
* Sinaxar românesc (20): Sfîntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
* Apocalipsa on-line
* Sinaxar românesc (21): Sfinții Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip
* Curs elementar de religie creștină (V)
* Cel mai recent tratat despre vaccinuri
* Sinaxar românesc (22): Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian 
* Lumea credinței 155
* Intermezzo liric: Din rai afară
* Curs elementar de religie creștină (VI)
* Sinaxar românesc (23): Sfîntul Mucenic Isihie
* Familia Bodnariu și-a recăpătat copiii
* Intermezzo liric: un sonet de Valentin Dan
* Rusaliile în tradiția populară
* Curs elementar de religie creștină (VII)
* Sinaxar românesc (24): Sfîntul Ierarh Grigorie Dascălul
* Apropo de „Cumințenia Pămîntului”
* Sinaxar românesc (25): Sfîntul Nicetas de Remesiana
* AFR: Problema căsătoriilor homosexuale
* Curs elementar de religie creștină (VIII)
* Ridendo castigat mores (XLIV)
* Sinaxar românesc (26): Sfîntul Ierarh Ghelasie de la Rîmeț
-----------------------------
2016: LUNA IULIE
* Sinaxar românesc (27): Sfîntul Ierarh Leontie de la Rădăuți
* Sinaxar românesc (28): Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt
* Curs elementar de religie creștină (IX)
* Lumea credinței 156
* Sinaxar românesc (29): Sfinții Mucenici Epictet și Astion
* Cosmin Stoica: Homo economicus christianus (I)
* Post-sinodale (un text de Nicolae Sârbu)
* Curs elementar de religie creștină (X)
* Oferte editoriale
* Cosmin Stoica: Homo economicus christianus (II)
* Sinaxar românesc (30): Sfîntul Mucenic Emilian de la Durostor
* Curs elementar de religie creștină (XI)
* Sinaxar românesc (31): Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie
* Cosmin Stoica: Homo economicus christianus (III)
* Curs elementar de religie creștină (XII)
* Sinaxar românesc (32): Sfîntul Cuvios Ioanichie cel Nou
* Unde dai și unde crapă... (Cazul Adriana Săftoiu)
* Cosmin Stoica: Homo economicus christianus (IV)
-----------------------------
2016: LUNA AUGUST
* Curs elementar de religie creștină (XIII)
* Lumea credinței 157
* Cosmin Stoica: Homo economicus christianus (V)
* Sinaxar românesc (33): Sfîntul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț (Hozevitul)
* Sinaxar românesc (34): Sfînta Cuvioasă Teodora de la Sihla
* Curs elementar de religie creștină (XIV)
* Sonet de veșnică pomenire (Doamnei Eugenia Popovici)
* Cosmin Stoica: Homo economicus christianus (VI)
* Sinaxar românesc (35): Sfîntul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului
* AFR: Islamismul pe dinăuntru
* Curs elementar de religie creștină (XV)
* Sinaxar românesc (36): Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfîntul Cuvios Iosif de la Văratec
* Cosmin Stoica: Homo economicus christianus (VII) 
* O carte provocatoare
* Sinaxar românesc (37): Sfinții Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust
* Curs elementar de religie creștină (XVI)
* Sinaxar românesc (38): Sfîntul Mucenic Lup 
* Erosstihurile în volum
* Dante, Paradisul, Cîntul IV
* Curs elementar de religie creștină (XVII)
* Sinaxar românesc (39): Sfinții Ierarhi Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Rîșca și Secu, Episcopul Romanului
* Un comunicat de la Prodromu
----------------------------------------
2016: LUNA SEPTEMBRIE
* Sinaxar românesc (40): Sfîntul Cuvios Dionisie Exiguul
* Lumea credinței 158
* Curs elementar de religie creștină (XVIII)
* Sinaxar românesc (41): Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pîngărați 
* Sinaxar românesc (42): Sfinții Cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău 
* Curs elementar de religie creștină (XIX) 
* Sinaxar românesc (43): Sfîntul Cuvios Ioan de la Prislop
* Sinaxar românesc (44): Sfîntul Mucenic Nichita (Niceta) și Sfîntul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș
* Din nou despre lumea pe dos 
* Curs elementar de religie creștină (XX)
* Intoleranța toleranței
* Sinaxar românesc (45): Sfîntul Sfințit Mucenic Teodosie de la Brazi
* ANR își face curaj (un text de Claudiu Târziu)
* Curs elementar de religie creștină (XXI)
* Sinaxar românesc (46): Sfîntul Voievod Neagoe Basarab
* Sinaxar românesc (47): Sfîntul Ierarh Martir Antim Ivireanul
* Un roman al rezistenței anticomuniste (Corneliu Dida, Valea Nistrei)
------------------------------------
2016: LUNA OCTOMBRIE
* Sinaxar românesc (48): Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani
* Curs elementar de religie creștină (XXII)
* Un interviu din Formula AS
* Lumea credinței 159
* S-a stins Maria (Blaj) Constantinescu
* Curs elementar de religie creștină (XXIII)
* Hermeneutica creștină a basmului
* Sinaxar românesc (49): Sfînta Cuvioasă Parascheva
* Homosexuali contra căsătoriilor unisex 
* Curs elementar de religie creștină (XXIV)
* Mă abțin de la comentarii...
* Sinaxar românesc (50): Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie, Sfîntul Mucenic Oprea, Sfinții Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel 
* M. Munteanu între legalitate și moralitate (un text de Claudiu Târziu)
* Medicina împotriva firii (un text de Radu Iliescu)
* Curs elementar de religie creștină (XXV)
* Întru pomenirea Părintelui Teofil
* Sinaxar românesc (51): Sfîntul Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov
* Sinaxar românesc (52): Sfîntul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești, și Sfînta Cuvioasă Teofana Basarab 
* De la familia Bodnariu la familia Nan
* Curs elementar de religie creștină (XXVI)

-----------------------------------
2016: LUNA NOIEMBRIE
* Lumea credinței 160
* Două apariții noi la Editura Christiana
* Curs elementar de religie creștină (XXVII)
* Sinaxar românesc (53): Sfinții Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat
* Marian Munteanu se apără
* Sinaxar românesc (54): Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni...
* Curs elementar de religie creștină (XXVIII)
* Sinaxar românesc (55): Sfîntul Cuvios Paisie de la Neamț 
* O introducere în creștinism
* Sinaxar românesc (56): Sfîntul Cuvios Grigorie Decapolitul și Sfîntul Mucenic Dasie 
* 10 ani de la strămutarea părintelui Calciu
* Curs elementar de religie creștină (XXIX)
* Sinaxar românesc (57): Sfîntul Cuvios Antonie de la Iezerul Vîlcii 
* O nouă carte de Thomas Molnar
* Intermezzo liric: Veac străin
* AFR: „Guyland” și „Fulgii de zăpadă”
* Curs elementar de religie creștină (XXX)
* Sinaxar românesc (58): Sfîntul Apostol Andrei, Cel Întîi Chemat, Ocrotitorul României, și Sfîntul Ierarh Andrei Șaguna
-----------------------------------
2016: LUNA DECEMBRIE
* Noua revoluție conservatoare (un text de Claudiu Târziu)
* Intermezzo liric: De dor (o poezie de Valentin Dan)
* Sinaxar românesc (59): Sfîntul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani
* Lumea credinței 161
* Curs elementar de religie creștină (XXXI)
* Sinaxar românesc (60): Sfînta Muceniță Filofteia de la Argeș
* O scurtă confesiune electorală (un text de dr. Alina Ioana Dida)
* De ce eu unul nu votez
* Pentru cine crede, totuși, în democrație... (un text de Claudiu Târziu)
* Curs elementar de religie creștină (XXXII)
* După alegeri (un text de Bogdan Munteanu)
* Sinaxar românesc (61): Sfîntul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei
* Intermezzo liric: 5 pămîntene (versuri de Valentin Dan)
* Sinaxar românesc (62): Sfîntul Cuvios Daniil Sihastrul
* Ridendo castigat mores (XLV)
* Sîc: premieră cu premieră!
* Sinaxar românesc (63): Sfîntul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului
* Cartea Crăciunului 
* Sinaxar românesc (64): Sfîntul Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana
* AFR: Impasul feminismului
* Cazul Ion Creangă: Preoția lui Creangă (un text de pr. dr. Radu Ilaș)
* Sinaxar românesc (65): Sfîntul Mucenic Hermes
----------------------------------------
----------------------------------------
2017: LUNA IANUARIE
* Lumea credinței 162
* Plecați cu sorcova
* Wikipedia - o scurtă precizare
* Intermezzo liric: Triadă desuetă 
* Creștinismul și provocările actualității
* Adaos la Sinaxarul românesc
* Cancer politic sau cancer moral?
* Pseudo-Arsenie Boca (un text de Elena Dulgheru)
* Dante, Paradisul, Cîntul V
* Ianuarie 2017: Moța-Marin 80
* Avertismente
* Îngrijorările unor preoți ortodocși (un text de pr. Mihai Valică)
* Corb la corb nu scoate ochii... (un text de Tudor Marincu)
* Între stînga și dreapta (un text de Claudiu Târziu)
* AFR: Alianța secularismului cu terorismul
----------------------------------------
2017: LUNA FEBRUARIE
* Dante, Paradisul, Cîntul VI
* Lumea credinței 163
* I can't beLiviu!
* Actualitatea clasicilor: Al. Vlahuță
* Exodul s-a încheiat... oare? (un text de Claudiu Târziu)
* Dreapta în România postcomunistă
* Ridendo castigat mores (XLVI)
* De la stînga la dreapta
* Ridendo castigat mores (XLVII)
* A murit Lidia Stăniloae
* Între Spital și Biserică (I) (O convorbire cu dr. Pavel Chirilă)
* O capodoperă a „literaturii de sertar”
* Ridendo castigat mores (XLVIII)
-----------------------------
2017: LUNA MARTIE
* Între Spital și Biserică (II) (O convorbire cu dr. Pavel Chirilă)
* Lumea credinței 164 
* Veșnica lor pomenire! (Gabriel și Maria Constantinescu)
* Liviu Dragnea și „caracatița” românească (un text de Tudor Marincu)
* Viva Europa!
* 9 Martie - de la vechii la noii mucenici (un text de Nichifor Cremene)
* Șo pe Klaus Iohannis!
* Între Spital și Biserică (III) (O convorbire cu dr. Pavel Chirilă)
* Poezia lui D. Andronescu într-o nouă ediție
* Între Spital și Biserică (IV) (O convorbire cu dr. Pavel Chirilă)
* În duhul Aiudului: simpozion la Alba Iulia
* Un raport îngrijorător
* Pe marginea actului terorist de la Londra (un text de Tudor Marincu)
* Între Spital și Biserică (V) (O convorbire cu dr. Pavel Chirilă)
* George Ardeleanu: Don Quijote și Gulagul românesc
* Între Spital și Biserică (VI) (O convorbire cu dr. Pavel Chirilă)
* O nouă ediție din postumele lui Sandu Tudor
------------------------------
2017: LUNA APRILIE
* Ridendo castigat mores (XLIX)
* Lumea credinței 165
* De ce-i dracul chiar așa de negru cum pare
* Tradiții populare ale lunii aprilie
* Duminica și icoana Floriilor
* Vorbe proaste: „Paște fericit!”
* Intermezzo liric: Juxta crucem (VIII)
* Cele 12 Evanghelii
* Un cuvînt pascal al Părintelui Calciu
* De ce Îl căutați pe Cel viu între cei morți?
* Paștele la români (un interviu cu d-na Sabina Ispas)
* Formula AS: întrebări și răspunsuri
* Purtătorul de biruință
* Din partea Coaliției pentru sănătate
* Ridendo castigat mores (L)
* Editura Manuscris
------------------------------
2017: LUNA MAI
* Lumea credinței 166
* Memoria rezistenței creștine
* AFR: o radiografie a pornografiei la zi
* Intermezzo liric: Chindii lăuntrice
* (Sur)vive la France!
* După 40 de ani
* Criza modernă a autorității
* AFR: Familia ca remediu
* Intermezzo liric: Valentin Dan, Menuet 
* Noutăți la Editura Sophia
* Patriarhia Română și familia
* Stridențe: Ortodoxia tricoloră
* Intermezzo liric: De prea aici
* Ne-a părăsit Mugur Vasiliu
* S-a dus și „Bădica”...
* Statul o ia înaintea Bisericii...
* Dimensiunea metafizică a răului
------------------------------
2017: LUNA IUNIE
* Povestea unei generații
* Lumea credinței 167
* Ridendo castigat mores (LI)
* Memento Petre Baicu
* Cîteva exemple de corectitudine politică (un text de Tudor Marincu)
* O bilă albă pentru România
* O convorbire cu Părintele Stăniloae
* Din Ortodoxia ca stil de viață
* Ridendo castigat mores (LII)
* Despre literatură și Gulag (interviu cu George Ardeleanu)
* Ridendo castigat mores (LIII)
* AFR: Noi, animalele înjugate! 
* Ecce homo (homini lupus)!
* O nouă radiografie a cazului Codreanu (un text de Bogdan Munteanu)
------------------------------
2017: LUNA IULIE
* Lumea credinței 168
* Ridendo castigat mores (LIV)
* Portretul cărturarului la tinerețe
* Exerciții de sinonimie
* Ridendo castigat mores (LV)
* AFR: The Gay Manifesto, după 46 de ani
* Cazul Macron... și nu numai: Europa anesteziată (un text de Eugen Zainea)
* Dom... rom: un intermezzo academic (un text de Cornel Ionescu)
* Olandezul zburător?
* Cartea verii la Editura Christiana
* „Apocalipsa” și eshatologia creștină
* Ridendo castigat mores (LVI)
* AFR despre transumanism
------------------------------
2017: LUNA AUGUST
* Lumea credinței 169
* Levantul lui Milică
* Șo pe Biserică! (un text de Sorin Ciobanu)
* Dante, Paradisul, Cîntul VII
* Homofilia salvează România!
* Ridendo castigat mores (LVII)
* AFR: Uman și post-uman
* Marele praznic marianic (un text de Gheorghiță Ciocioi)
* Jertfa Brâncovenilor și identitatea Europei (un text de Ion Ungureanu)
* „Aratul cu plugul în mare” (un text de Ioana Hîncu)
* Terorismul și ideologiile
* Ridendo castigat mores (LVIII)
* Petru C. Baciu - odihnească-se în pace!
* Odihnește-te în pace, Marius Caraman!
* 23 august 1944: Cabala „dobitocilor”
* O amintire despre Corneliu Coposu
* Reacții la mesajul papal
* AFR: Declinul conservatorismului
* Ridendo castigat mores (LIX)
-------------------------------------
2017: LUNA SEPTEMBRIE
* Teodor Baconschi și fascinația tradiției
* Lumea credinței 170
* Varză de Bruxelles
* S-a stins monahul Daniel Cornea
* Troparul Nașterii Maicii Domnului
* Răspuns unor mistificări calomnioase (un text de Pavel Chirilă și Mircea Negruță)
* Valentin Cantor s-a alăturat Legiunii cerești
* Vaccinarea: probleme medicale și juridice
* Ovidiu Hurduzeu despre „criza refugiaților”
* Ridendo castigat mores (LX)
* Hic sunt leones?
* Florina Nicolae: Modelul și interpretarea
* Nimic nu ne iese!
* Taina rugăciunii
* Ștefan Nicolae: Relația maestru - discipol...
* Ridendo castigat mores (LXI)
* Strigînd ca oltenii la prune tîrzii...
* El comunismo por de dentro
-------------------------------------
2017: LUNA OCTOMBRIE
* Ultima carte a monahului Daniel
* Lumea credinței 171
* Apocalipsa Sfîntului Ioan Teologul (un text de Mitropolit Ierotheos Vlachos)
* Ridendo castigat mores (LXII)
* Legionarismul și profilul unei generații
* Pescuite de pe internet...
* AFR: Facebook - o nouă religie?
* Vocabular... la ordinea zilei 
* S-a stins Olga Tudorache
* Sfintele Taine al Bisericii (I)
* „O Europă în care putem să credem” (un text de Bogdan Munteanu)
* Ridendo castigat mores (LXIII)
* Din ciclul: „Cu ochii altora”
* Cenzura ideologică pe Facebook
* Între festivism și noblețe (un text de Sorin Ionițe)
* AFR: Declinul conservatorismului (II)
* Din partea d-lui dr. Ravel Chirilă: Un mesaj către senatori
* Sfintele Taine ale Bisericii (II)
-------------------------------------
2017: LUNA NOIEMBRIE
* Lumea credinței 172
* AFR: Copiii - ai noștri sau ai statului?
* File de acatist: Arhanghelul Gavriil
* Sfintele Taine ale Bisericii (III)
* Ridendo castigat mores (LXIV)
* O dreaptă discretă...
* Tentative de dreapta într-o Europă de stînga (un text de Renaud Camus)
* AFR: Comunism mediatic
* Între două „blesteme”
* Pomenirea Părintelui Ilie Imbrescu
* Intermezzo liric: Qui ante nos
* Sfintele Taine ale Bisericii (IV)
* Ce s-ar face România dacă ar durea prostia? (un text de Claudiu Târziu)
* Munții noștri cruce poartă...
* Amintirile unui discipol al lui Nae Ionescu
-------------------------------------
2017: LUNA DECEMBRIE
* Sfintele Taine ale Bisericii (V)
* Demostene Andronescu 90
* Lumea credinței 173
* Regele Mihai a trecut la cele veșnice
* AFR: Rusia și securitatea națională a României
* Ridendo castigat mores (LXV)
* Sfintele Taine al Bisericii (VI)
* Erezia antisemită
* Tinerii nu știu, bătrînii par să fi uitat...
* O ediție marca „Manuscris”
* Sonet-recviem pentru Regele Mihai
* Strigatul la prune tîrzii
* Sfintele Taine ale Bisericii (VII)
* Adaos la Taina Cununiei
* Ridendo castigat mores (LXVI)
* Colinde și cîntece de Crăciun
* Adaos la Tainele Bisericii
* Ridendo castigat mores (LXVII)
* „Dreapta” în România de azi
----------------------------------------
----------------------------------------
2018: LUNA IANUARIE
* Lumea credinței 174
* Anii trec, sminteala rămîne...
* În iluzia că Firea și-ar putea veni în fire...
* Eu nu văd, tu nu vorbești, el nu aude...
* „Exmatriculat” de FB pentru 24 de ore
* Spiritul dreptei într-o nouă ediție
* Ridendo castigat mores (LXVIII)
* Lui Eminescu
* De la Ana Blandiana citire
* Ridendo castigat mores (LXIX)
* Măsura României e la Videle!
* Cazul Codreanu văzut de un francez
* Să sperăm că e numai începutul!
* AFR: Dezordine seculară și răspuns creștin
* Blocat din nou pe Facebook
* S-a stins Aspazia Oțel Petrescu
* De cine și cum vrem să scăpăm? 
* La despărțirea de Neagu Djuvara
* Demistificări: cazul Mihail Neamțu
-------------------------------------
2018: LUNA FEBRUARIE
* AFR: Noua inchiziție la români (I)
* Lumea credinței 175
* Spiritul dreptei - ediție definitivă
* AFR: Noua inchiziție la români (II)
* Im-becalizarea ca model existențial
* Ridendo castigat mores (LXX)
* S-a stins doctorul Puiu Stoiculescu
* Exerciții de răbdare pe Facebook
* Dreptul de a gîndi (un text de Raluca Prelipceanu)
* AFR: „De acum sîntem creștini...”
* Blocat 7 zile pe Facebook
* De la Radu Preda citire: Delațiunea digitală
* Reeditare la Christiana
* Ridendo castigat mores (LXXI)
* AFR: Supraviețuirea creștinismului
-----------------------------
2018: LUNA MARTIE
* Intermezzo liric: Zălog etern
* Scrisoare deschisă: sex sau gen? 
* Lumea crednței 176 
* N. Steinhardt și noua poliție a gîndirii
* AFR: Creștinismul contra ideologiilor dizolvante
* Bucurie creștinească a la russe 
* Dante, Paradisul, Cîntul VIII
* Lumea văzută de la dreapta
* Ridendo castigat mores (LXXII)
* Intermezzo liric: Desengaños
* AFR: Convertiri ale musulmanilor la creștinism
* Ridendo castigat mores (LXXIII)
* Cît de creștini erau americanii lui Clinton...
* N. Steinhardt și terorismul intelectual (un text de Remus Tănasă)
* Galaxia Zuckerberg: cenzurat din nou și blocat 30 de zile pe Facebook
* O lucrare referențială
* Evanghelia după Matei: repere patristice
------------------------------
2018: LUNA APRILIE 
* Ridendo castigat mores (LXXIV)
* Lumea credinței 177: număr pascal
* A cui mai e România...
* Cuvîntul pascal
* Intermezzo liric: Crăciun pascal (un sonet de Valentin Dan)
* Ridendo castigat mores (LXXV)
* Marcel Petrișor 88
* Intermezzo liric: Verde-n față
* Pr. Mihai-Andrei Aldea despre Părintele Arsenie Boca
* Comunicat de presă
* Declarație a Senatului UB
* Dante, Paradisul, Cîntul IX
* Memorialul Pitești
* S-a dus și Erast Călinescu
* Intermezzo liric: Ciorne psalmice
* Ridendo castigat mores (LXXVI)
* Dante, Paradisul, Cîntul X
---------------------------
2018: LUNA MAI
* Lumea credinței 178
* AFR: Despre antinatalism
* Dante, Paradisul, Cîntul XI
* AFR: Karl Marx - părintele urii de clasă
* Intermezzo liric: Dedicații de Valentin Dan
* AFR: Anticreștinismul nord-coreean
* Dante, Paradisul, Cîntul XII
* Trinitas TV: marxism și neomarxism
* AFR: Cine finanțează confuzia sexuală?
* Ghiculeștii și dreapta interbelică (un text de Corneliu Ciucanu)
* Unde n-are dreptate? (interviu cu acad. Ioan-Aurel Pop)
* Decepții lirice: Cîntece de cloacă
* „Intelectualii lui Băsescu”
* AFR despre parteneriatele civile
* Ridendo castigat mores (LXXVII)
---------------------------
2018: LUNA IUNIE
* Intermezzo liric: Cheag de Valentin Dan
* Lumea credinței 179
* Ridendo castigat mores (LXXVIII)
* Amor en tiempos de la peste roja (Cîntecul mîrlei - necenzurat)
* Provocările conștiinței creștine (un text de Adrian Papahagi)
* La săvîrșirea unui ales mărturisitor
* Ridendo castigat mores (LXXIX)
* Intermezzo liric: Nicicînd mai trist...
* O mincinoasă și opera ei (un text de pr. Mihai-Andrei Aldea)
* Toledo sub asediul minciunii (un text de Lucian D. Popescu)
* „Ce culoare are ciuma...”: un dialog pe Facebook
* Cartea mărturisitorilor la a doua ediție
* Ridendo castigat mores (LXXX)
* Reeditarea unei cărți referențiale
* Ridendo castigat mores (LXXXI)
---------------------------
2018: LUNA IULIE
* AFR: Refuzul unui abuz pseudo-educațional (I)
* Lumea credinței 180
* Cărțile verii la Editura Manuscris
* Ridendo castigat mores (LXXXII)
* AFR: Refuzul unui abuz pseudo-educațional (II)
* Despre o altfel de literatură
* Ne-a părăsit încă un prieten drag [Ciprian Chirvasiu]
* De la Teodor Baconschi citire
* Ridendo castigat mores (LXXXIII)
* Radu Preda: Nenegociabil
* De la Claudiu Târziu citire
* Intermezzo liric: Ev adamic (I)
* Prof. dr. Pavel Chirilă și ateii universitari
* Adevărul despre bătălia de la Stalingrad
* Ridendo castigat mores (LXXXIV)
* O istorie a „literei” împotriva „duhului”?
---------------------------
2018: LUNA AUGUST
* Decepții de dreapta (un text de Claudiu Târziu)
* Apropo de ANR și cazul Marian Munteanu
* Lumea credinței 181
* Nou adaos la Sinaxarul românesc
* Marian Stan: Recitindu-l pe Mircea Eliade
* ...rrrați ai dracu' de intelelectuali!
* O serie care se apropie de sfîrșit
* Mărturia „la cald” a unei tinere sibience
* 15 august: Sfînta Maria mare
* Constantin Brâncoveanu (1654-1714)
* Intermezzo liric: Ev adamic (II)
* De pe blogul d-lui Paul Slayer Grigoriu
* Din „diaspora” cerească (Rugăciunea pentru neam a părintelui Gh. Calciu)
* Rușine!
* De la Rodica Nica la... Viorica Dăncilă (un text de Ionuț Stănescu)
* Vai de cururile noastre!
* Intermezzo liric: Stavroslovie
* AFR: „Puțin adulter nu strică...” (?!)
* Dr. Pavel Chirilă și CNCD
-------------------------------------
2018: LUNA SEPTEMBRIE
* Ridendo castigat mores (LXXXV)
* Lumea credinței 182
* Facebook susține invadarea Europei și terorismul islamic!
* Ridendo castigat mores (LXXXVI)
* „Ciuma roșie” umblă cu „cioara vopsită”
* SOV: atac la Tăriceanu
* Italia: culmea Justiției!
* File de acatist: Arhanghelul Mihail
* AFR: Nebunia transgenderistă
* Mi-a zis-o popa! (În versuri!)
* Teleormanul s-a săturat de Dragnea! (un text de Eugen Dinu)
* O contribuție românească la studiul liricii medievale
* Adevăratul ecumenism
* Ridendo castigat mores (LXXXVII)
* AFR: Nu Sodomei!
* Cercul vicios al stîngii
------------------------------------
2018: LUNA OCTOMBRIE
* Ridendo castigat mores (LXXXVIII)
* Lumea credinței 183
* O scrisoare deschisă a doctorului Chirilă
* AFR despre Referendum
* (Ne)lumea lui „Știm noi mai bine!”
* Natură moartă cu boicotaci
* Ridendo catigat mores (LXXXIX)
* Scurt crez conservator (un text de Teodor Baconschi)
* Mesaj AFR după referendum
* În apărarea Mitropolitului Ioan al Banatului (un text de Katya Kelaro)
* Ridendo castigat mores (XC)
* Valentin Dan: Noi, împotriva noastră
* USR, pe scurt (un text de Bogdan Mate)
* Numai la voi mă gîndesc!
* Un parc dat dracului
* Ridendo castigat mores (XCI)
* Acatistele Sfinților Arhangheli...
------------------------------------
2018: LUNA NOIEMBRIE
* Intermezzo liric: Gînd amar
* Lumea credinței 184
* România (creștină?) ca vină colectivă (un text de Paul Cătălin Curcă)
* De praznicul Sfinților Arhangheli
* AFR: Carl Woese și moartea darwinismului
* Centenar România, Centenar Părintele Galeriu
* Intermezzo liric cu Valentin Dan
* Ridendo castigat mores (XCII)
* A început Postul Nașterii Domnului
* Intermezzo liric: Metoc de Valentin Dan
* AFR: Hipsterii post-referendum
* „Antisemitismul” ca demagogie de partid
* Claudiu Târziu: Cei 13 care m-au salvat
* De ce nu ne putem bucura laolaltă?
* Sfințitu-s-a!
* Ridendo castigat mores (XCIII)
* 80 de ani de la asasinarea lui Codreanu
------------------------------------
2018: LUNA DECEMBRIE
* Cu Dumnezeu, la Centenar
* Demostene Andronescu 91
* Lumea credinței 185
* Radu Preda: Bîlciul neputințelor
* Oligofrenie politico-diplomatică (un text de Radu Carp)
A ieșit de sub tipar Cei 13 care m-au salvat
* Ridendo castigat mores (XCIV)
Lansare: Cei 13 care m-au salvat
* Nae Ionescu: Prezent!
* Statuia Reginei Maria
* Statuia lui Soljenițîn
* De la Adrian Papahagi citire
* Intermezzo liric: Marea iarnă
* Hic de Vergine Maria Jesus Christus natus est (un text de Mariana Borloveanu)
* Astăzi s-a născut Hristos...
* O fotografie ca un dar de Sărbători
* Ridendo castigat mores (XCV)
* Intermezzo liric: Valentin Dan, Ajun
* Un poet uitat al temnițelor comuniste
----------------------------------------
----------------------------------------
2019: LUNA IANUARIE
* Ne-a părăsit și părintele Vladovici
* De ce n-ar putea și România să conducă Europa?!
* Lumea credinței 186
* Adevărul despre Sandu Tudor
* Cațavencii sau pristandacii?
* Filmul unei lansări
* Iluzia „strălucirii” și realitatea „mizeriei” (un text de Radu Carp)
* 15 Ianuarie: Ziua lui Eminescu și a Culturii Naționale
* Intermezzo liric: Valentin Dan, „Gropar”
Adrian Papahagi despre Brexit
* „Lupta cea bună” a părintelui Ioan Iovan (un text de Răzvan Bucuroiu)
* Să ne rugăm pentru dr. Pavel Chirilă!
* Ridendo castigat mores (XCVI)
* Vești îmbucurătoare despre dr. Pavel Chirilă
* Intermezzo liric: Valentin Dan, De dragoste
* Gazete și gazetari în România interbelică
* Patologie „identitară”
------------------------------------
2019: LUNA FEBRUARIE
* Lumea credinței 187
* AFR: Către o Europă fără bărbați?
* Scena politică românească (un text de Adrian Papahagi)
* Intermezzo liric: Arhaeus
* Să nu-l uităm în rugăciunile noastre!
* La 150 de ani de la nașterea doctorului Paulescu
* Intermezzo liric: Apus de leat
* Ridendo castigat mores (XCVII)
* AFR atrage atenția
* Intermezzo liric: Mereu mai singur
* Cazul Laura Bretan
* Asta-i pohta ce-am pohtit-o?
* Ridendo castigat mores (XCVIII)
* Intermezzo liric: Amurg în doi
-----------------------------
2019: LUNA MARTIE
* Prea bună, prea ca la țară!
* Actualitatea lui Constantin Tănase
* Creștinul în Biserică
* D-l dr. Pavel Chirilă s-a întors acasă
* Un pamflet de Lucian D. Popescu
* AFR: Lecția senatorului Josh Hawley
* O crestomație comentată unică la noi
* Ridendo castigat mores (XCXIX)
* Intermezzo liric: Ispitire
* Apariție editorială AFR
* Ridendo castigat mores (C)
* Hollywood-ul de Căcîna
* Intermezzo liric: un sonet spaniol de sec. XVI
* 2019: la Alba Iulia, în duhul Aiudului
* Lucian D. Popescu: Despre oameni vii
-----------------------------
2019: LUNA APRILIE
* Ridendo castigat mores (CI)
* A apărut prima carte de versuri a lui Valentin Dan
* Intermezzo liric: Ultimul sonet al lui Dionis
* Radu Preda: Dilemele Europei
* Nu „cerberii” de afară, ci jigodiile de acasă!
* Marcel Petrișor 89
* Intermezzo liric: Colind de fată mare
* Apocalipsa la Paris
* Cartea postumă a doctorului Stoiculescu
* Intermezzo liric. Valentin Dan inedit
* Radu Preda: Europa fără biserici
* AFR; Părinți și copii - lumea pe dos
* Ridendo castigat mores (CII)
* Părintele Calciu despre moarte și Înviere
* Îngerul a strigat...
---------------------------
2019: LUNA MAI
Lumea credinței 190
* În luna mai, la Editura Christiana
* Ridendo castigat mores (CIII)
* Europa, cu cortul... (un text de Mirona-Ioana Tatu)
* 10 Mai. Ziua Independenței și a Regalității
* O rușine a Bisericii și a neamului românesc
* Cîți se sinchisesc de ziua de 14 Mai?
* De la demagogie la realitate
* Despre fața tristă a medicinei actiale
* Azi teologul Radu Preda devine preot
* Ridendo castigat mores (CIV)
* Intermezzo liric: William Shakespeare
* Petre Țuțea inedit
* Bisericile și neomartirii lor
* Cîteva observații post-electorale
* Intermezzo liric: Cumpănă
---------------------------
2019: LUNA IUNIE
* Ridendo castigat mores (CV)
* Vizita papală: foto-documentar
* Doliu la Asociația „Christiana”
* Popas iconic: „Martirii” Elenei Murariu
* Intermezzo liric: Tăcere extatică
* Marcel Petrișor despre Petre Țuțea
* Ridendo castigat mores (CVI)
* O carte a prietenului Gheorghiță Ciocioi
* Intermezzo liric: Întru Eminescu
* O carte în curs de apariție
* Claudiu Târziu despre Diaconești
* Parada confuziei sexuale de la București
* Intermezzo liric: Cîntarea ultimului cavaler
* Stop-cadru la Paris (un text de Lucian D. Popescu)
* Despre Codreanu în revista franceză Rivarol
* Intermezzo liric: Bilanț adamic
* Apostoli de lîngă noi
---------------------------
2019: LUNA IULIE
* Simplu ca „bună ziua”!
* Dante, Paradisul, Cîntul XIII
* Petre Țuțea: sacerdotul fără parohie
* Ridendo castigat mores (CV)
* Intermezzo liric: Sărăcie
* Dumnezeu s-o odihnească  pe Elena Arnăuțoiu
* Dreapta pomenire a lui Ciprian Chirvasiu (un sonet de Valentin Dan)
* Dante, Paradisul, Cîntul XIV
* Ridendo castigat mores (CVI)
* Cartea verii la Editura Christiana
* Dante, Paradisul, Cîntul XV
* Cum s-ar cuveni să ne fie preoții
* Bécali sau Becáli? Hálep sau Halép?
* Radu Preda: Prostul gust istoric
* „Dați-l la părinți!” (o pozeie de Florin Tudoran)
* Dante, Paradisul, Cîntul XVI
------------------------------
2019: LUNA AUGUST
* Prohodul coaliției PSD-ALDE
* Tocmai a ieșit de sub tipar
* Parastas la Mănăstirea Christiana
* AFR: Demografia, bat-o vina!
* În amintirea unei mari doamne
* Vom fi ce-am fost și mai mult decît atît?
* Lumea credinței 193
* Interpretarea unui loc scripturistic
* Dante, Paradisul, Cîntul XVII
* Ridendo castigat mores (CVII)
* Eminescu și Maica Domnului (cu un text de Ovidiu Moceanu)
* Intermezzo liric: 2 sonete de Valentin Dan
* AFR: Despre avort și infanticid
* Cine se îneacă la mal? (un text de Gheorghiță Ciocioi)
* Seară de vară la „Chez Marie”
* Dante, Paradisul, Cîntul XVIII
* Vreme trece, vreme vine...
* Intermezzo liric: Valentin Dan inedit
* Cînd ticăloșia se împotmolește în prostie
* Ce s-ar fi făcut intelectualii fără Băsescu?
* Intermezzo liric: Rondelul firii căzute
-------------------------------------
2019: LUNA SEPTEMBRIE
* De la Bogdan G. Rădulescu citire
* Prezidențiale 2019: Caragiale e cu noi...!
* Lumea credinței 194
* Ridendo castigat mores (CVIII)
* Toamna se numără partidele
* Intermezzo liric: Din carte-n carte...
* Ridendo castigat mores (CIX)
* Intermezzo liric: Mucenicie
* Aiud, 14 septembrie 2019
* „Sînt(em) leghiune!”
* Ridendo castigat mores (CX)
* Un bust pentru „urîciunea pustiirii”
* O „hartă” a „civilizației Cerului”
* Intermezzo liric: Rest adamic
* Ridendo castigat mores (CXI)
* Ridendo castigat mores (CXII)
-------------------------------------
2019: LUNA OCTOMBRIE
* Lumea credinței 195
* Poezia închisorilor comuniste: C. Oprișan
* Lucian D. Popescu: Provence 2019
* Intermezzo liric: Cap de blestem
* Cazul Mihai Șora (un text de Gabriel Purcăruș)
* Ridendo castigat mores (CXIII)
* Intermezzo liric: Frumusețe parșivă
* Sodoma - viitorul de aur al omenirii?
* Adrian Papahagi: GDS-ul la zi
* „Aș vrea să mă înveșmîntez în verde...”
* Ridendo castigat mores (CXIV)
* Franco: răzbunarea bestiei roșii
* Rost: Șocul referendumului
* Librăria Sophia: N C. Paulescu 150
* AFR despre comunism și feminism
------------------------------------
2019: LUNA NOIEMBRIE
* Un „extremist de dreapta” (un text de Adrian Papahagi)
* Lumea credinței 196
* Dublă lansare la Librăria Sophia
* Ridendo castigat mores (CXV)
* Noul guvern al României
* AFR: Pornografia infantilă
* Intermezzo liric; Rost de izbăvire
* Odihnește-te în pace, Nicolae Popa! (texte de Răzvan Codrescu, Claudiu Târziu și Nicolae Popa)
* Mic excurs despre tăcere
* La cîte generații...?
* Ridendo castigat mores (CXVI)
* Intermezzo liric: Cîntec de prag
* Icoana Liviei Piso (1931-2019)
* Ridendo castigat mores (CXVII)
* După 30 de ani: am ieșit din era „ciumei roșii”
* AFR: Barnevernet-ul la zi
* După lansarea cărții Șocul referendumului
* Calendar Diaconești 2020
* România așteaptă să se facă ziuă...
------------------------------------
2019: LUNA DECEMBRIE
* Intermezzo liric: Murind iubirii
* Demostene Andonescu 92
* Lumea credinței 197
* Vorbe mari și proaste
* AFR: Un musulman devine creștin (I)
* Stînga face pe fata mare!
* Intermezzo liric: Per aspera ad astra
* Cărți ar cam fi...
* La tumba de Franco? Adelante y a la derecha!
* Intermezzo liric: Părelnicie
* Ridendo castigat mores (CXVIII)
* Solidaritatea nesimțirii: marele troc
* Crucea Crăciunului
* O imbecilitate care tinde să devină curentă
* Exprimări creștinește nepotrivite
* Intermezzo liric: Nevrednicie
Ridendo castigat mores (CXIX)
--------------------------------
2020: LUNA IANUARIE
* He-he! 20-20!
* Lumea credinței 198
* Cazul Milică (via Tăriceanu)
* Intermezzo liric: Sonet damnat
* AFR: Un musulman devine creștin (II)
* Gramatică „pre versuri tocmită”
* Mihail Neamțu despre Sir Roger Scruton
* 15 ianuarie: Eminescu 170
* Dante, Paradisul, Cîntul XIX
* Povestea „Nemuritorului Jacques”
* Intermezzo liric: Rondelul clpei care trece
* AFR: Ce îi stă Europei în gît
* Boia: turnătorul de ieri, trădătorul de azi
* Ridendo castigat mores (CXX)
* Intermezzo liric: Desăvîrșire
* AFR: Memento Roger Scruton
-----------------------------------
2020: LUNA FEBRUARIE
* Ridendo castigat mores (CXXI)
* Lumea credinței 199
* Pe marginea cazului Ditrău (un text de Paul Cătălin Curcă)
* Pr. Radu Preda: Infernul pe finlandeză
* De gură-cască pe teren
* Intermezzo liric: din postumele lui V. Voiculescu
* Ridendo castigat mores (CXXII)
* De ziua „Nemuritorului Jacques”
* Intermezzo liric: Ubi patria, ibi bene
* Apocalipsa tîlcuită de Sfinții Părinți
* Dialog duhovnicesc (Dr. Pavel Chirilă - ÎPS Hierotheos Vlachos)
* Ridendo castigat mores (CXXIII)
* Intermezzo liric: Înstrăinare
* AFR: Între natură și convenție
-----------------------------
2020: LUNA MARTIE
* Ridendo castigat mores (CXXIV)
* Lumea credinței 200
* Intermezzo liric: Sonet sihastru
* Mă întreb și eu...
* Ridendo castigat mores (CXXV)
* O precizare a profesorului Adrian Papahagi
* Chiar așa să fie? (un text de Marius Oprea)
* Penalitatea ca mesianism românesc
* Dante, Paradisul, Cîntul XX
* AFR: O istorie a epidemiilor
* Din fauna pesedistă
* Intermezzo liric: din ciclul „Rost de doină”
* Învățați-i pe copii să se roage!
* Intermezzo liric: Crucea veșniciei
* Ridendo castigat mores (CXXVI)
* George Topîrceanu: Bacilul lui Koch
------------------------------
2020: LUNA APRILIE
* Ridendo castigat mores (CXXVII)
* Pedepsi-ne-vom?
* Ridendo castigat mores (CXXVIII)
* Intermezzo liric: Oratoriu
* AFR: Ideologia schimbărilor climatice
* Schizofrenia ortodoxistă la vreme de pandemie
* De la judecătorul și teologul Lucian D. Popescu
* Marcel Petrișor 90
* Ridendo castigat mores (CXXIX)
* Dante, Paradisul, Cîntul XXI
* Minunea anuală a Sfintei Lumini
* Răul spre bine?
* Mîngîierea de sus și nemîngîierea de jos
* Pietatea analfabetă
* Intermezzo liric: Sonetul celor singuri
* Sănătate întru mulți ani! (Părintelui Profesor Vasile Gordon)
* Răzvan Bucuroiu: Avatarurile autorității
----------------------------
2020: LUNA MAI
* Ridendo castigat mores (CXXX)
* Radu Preda: Post-criză
* Intermezzo liric: Rugă la ceas de urgie
* Nihil sine Deo la zi
* Ridendo castigat mores (CXXXI)
* Sindromul Raed Arafat (un text de Răzvan Bucuroiu)
* Destul! E vremea să ne venim în fire!
* Intermezzo liric: 8 cîntece de dincolo
* Îm-bisericire sau dez-bisericire?
* Dumnezeu și inflația deșteptăciunii omenești (un text de Teodor Baconschi)
* Intermezzo liric: Străin și singur
* Ortodoxia în cumpănă
* Ridendo castigat mores (CXXXII)
* Visul lui Raskolnikov
* Intermezzo liric: De m-aș mai naște-o dată...
* Țeapă de țeapă
----------------------------
2020: LUNA IUNIE
* Să fie într-un ceas bun!
* Testamentul a ieșit de sub tipar
* Teodor Baconschi: Dumnezeul filozofilor
* Lumea credinței 201 (iunie 2020)
* Brave New World?
* AFR: Covid-19 și pactul cu diavolul
* Dracul e mai degrabă roșu decît negru...
* De la mineriade la niggeriade
* Lumea văzută din Las Fierbinți (I)
* Ridendo castigat mores (CXXXIII)
* Intermezzo liric: Cntecul învinsului
* De la vlădică la opincă...
* Ridendo castigat mores (CXXXIV)
* Din țara lui Selly (un text de Teodor Baconschi)
* BLM - lumea pe dos
* Apostolul Pavel Chirilă
* Din luna iulie, în librării
----------------------------
2020: LUNA IULIE
* Cînd îi era lui mai rău...
* Facebook: sifilisul ideologic în faza terțiară
* Intermezzo liric: Apus de vis
* Dreapta la zi
* N. Manolescu: Prostia omenească
* Să le fim alături cu rugăciunea!
* Lumea credinței 202
* Au ieșit de sub tipar
* Biserica văzută de un slujitor al ei (un text de pr. Radu Preda)
* Ridendo castigat mores (CXXXV)
* Dante, Paradisul, Cîntul XXII
* AFR: Un Occident în miniatură
* Realitatea procentuală
* Costion Nicolescu: Româniitea hristică
* Ridendo castigat mores (CXXXVI)
* Dante, Paradisul, Cîntul XXIII
* Vinerea neagră a creștinismului
* Paradox XXI (un text de Adrian Papahagi)
* Intermezzo liric: Amurg de poveste
* Adrian Papahagi: O șansă imensă
------------------------------
2020: LUNA AUGUST
* Dante, Paradisul, Cîntul XXIV
* Lumea credinței 203
* Povești de ocazie: În loc de încheiere
* Dante, Paradisul, C]ntul XXV
* S-a stins părintele Boris Bobrinskoy (un text de Raluca Prelipceanu)
* Intermezzo liric: Pereche tîrzie
* Ridendo castigat mores (CXXXVII)
* Totul pentru... Firea
* Stop-cadru marianic
* Intermezzo liric: Șansă
* Dante, Paradisul, Cîntul XXVI
* Lumea se întreabă...
* O carte de vacanță
* Vești despre Părintele Amfilohie
* Am rămas fără doctorul Dionisie Stoenescu
* Dante, Paradisul, Cîntul XXVII
* „Catindați” în țara lui Caragiale
* Bucharest Jurassic Park
* Ridendo castigat mores (CXXXVIII)
-------------------------------------
2020: LUNA SEPTEMBRIE
* Intermezzo liric: Odă la sonet
* Lumea credinței 204
* Intermezzo liric: Minunea minunilor
* Rendez-vous cu Ortodoxia
* Dante, Paradisul, Cîntul XXVIII
* Madon cu pruncă
* Intermezzo liric: Ultimul trubadur


---------------------------------
Postări şterse: Luciferismul în ţara lui Caragiale; Lumina care întunecă (răspunsuri la o anchetă); Abuzuri şi mistificări preelectorale; Sibiu 2007 - nervi de toamnă; Poezia închisorilor comuniste: Demostene Andronescu la 80 de ani; Claudiu Târziu la aniversară; În căutarea rostului pierdut; Energiile lucrătoare ale laicatului ortodox; Marşul homosexualilor contestat în instanţă; Tradiţie şi creaţie; Reacţii ortodoxe; "Aşa păstor, aşa turmă!"; Î.P.S. Teofan - noul Mitropolit de la Iaşi; Icoanele rămîn în şcoli; La spartul Tîrgului (de carte); Tradiţie şi caritate; Lansare de carte şi conferinţă la Galaţi; Răzvan Ionescu şi Bicentenarul Gogol; "Un bătrîn frumos"; Şase provocări la neuitare; Noua adresă a blogului; Marşul pentru Familie; Teatrul Odeon: "Spovedanie la Tanacu"; Răzvan Codrescu este un pseudonim; A Treia Forţă: (re)construcţia continuă; Concert şi lansare la "Rapsodia"; Asociaţia Română a Medicilor Fitoterapeuţi (ARMF); Poveste de Crăciun în icoane pe sticlă; Anthropoesis; În loc de 8 martie (şters din greşeală; va fi repostat); Al treilea poem neptic; Al patrulea poem neptic; Al cincilea poem neptic; Al şaptelea poem neptic; Al nouălea poem neptic; Al zecelea poem neptic; Al unsprezecelea poem neptic; Al doisprezecelea poem neptic; Al treisprezecelea poem neptic; Al paisprezecelea poem neptic; Al cincisprezecelea poem neptic; Al şaptesprezecelea poem neptic; Al optsprezecelea poem neptic; Al nouăsprezecelea poem neptic; Al douăzecilea poem neptic; Mama India; Stop-cadru: Haz de necaz; Campanie umanitară: Fundaţia "Sf. Irina"; "Violenţii" împotriva violenţei; Pe drumul Învierii, la Piatra Neamţ; Dar din dar: inima în Marele Post; 5000 de semnături pentru familia creştină; Lansare DVD despre experimentul Piteşti; Î. P. S. Andrei - noul Mitropolit de la Cluj; Răzvan Codrescu despre literatura închisorilor comuniste din România; "Acasă", peste mări şi ţări...; Reeducarea de la Aiud. Raport oficial (repostat ulterior sub titlul "Colonelul Crăciun raportează"); Convertire şi libertate la N. Steinhardt; Alianţa Familiilor din România precizează; Teatru documentar: Valeriu Gafencu; Virgil Gheorghiu la Editura Sophia; Dublă lansare Elena Dulgheru; Colocviu închinat lui Mircea Vulcănescu; Lansare Dan Puric la Librăria Sophia; Întîlniri cu rost: Petre Ţuţea; Tentative de dreapta în România postcomunistă (I-III); Ctitorie în piatră şi duh; Uite dreapta, nu e dreapta! (I); În seara aceasta, la Librăria Sophia; Sprijiniţi Proiectul Nera!; În duhul postului pascal; Dr. Pavel Chirilă la Librăria Sophia; Timpul credinţei; Pizza la români; Colocviu la Sighet; De la Valea Plopului la Valea Părului; Invitaţie la Clubul de Proză; La 25 de ani de la moartea lui Noica; Bucureşti: lansare la Sala Rapsodia; Prioritate de dreapta...; O mică intervenţie pastorală; Repere de psihologie biblică; Antologia Punctelor cardinale (IV); C.C.R. s-a pronunţat, Băsescu revine la Cotroceni; "Ce se întîmplă cu blogurile noastre...?"; Familia şi erotismul mediatic; Sub semnul Rugului Aprins; De la meşteşug la mărturisire; Cu Mihail Neamţu despre credinţă şi raţiune; Scrisoare deschisă către directorul M.Ţ.R.; Iubeşte-i pe amîndoi!; La "Rapsodia": conferinţă şi spectacol; Demnitate mărturisitoare; Istorie şi mărturisire; Eveniment teologic internaţional la Cluj; Remember Dinu Pillat; Timișoara: simpozion internațional; La şcoala de înviat morţi; M.Ţ.R.: din temniţe spre sinaxare; Apel umanitar: "Puşculiţa Sarei"; 2 % pentru ROST; Despre Valeriu Gafencu şi alţii, la M.Ţ.R.; Concurs ROST 2013: nominalizări; Viena pentru Roşia Montană; Marca Mihai Sârbulescu; Văcăreşti - o rană încă deschisă; Iconari în Otopeni; Despre Tarkovski, la Librăria Sophia [comentariile au fost salvate aici]; Astăzi, la Petru-Vodă: parastasul de 7 ani al Părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa; Nostalgia Evului Mediu; O conferinţă-eveniment; Lumea credinţei 117, 119-124; Evenimente comemorative; Fundaţia Sfinţii Închisorilor: două lansări; Destine pe drumul crucii; Dezbatere la Constanţa: "Piteşti după Piteşti"; Stop-cadru iconografic: Sfinţii Militari; Două lansări care (din păcate) se suprapun; Cu Răzvan Bucuroiu, la curţile Duhului; Seară de film "La Vulturi"; Lansare de carte: Sic credo; Expoziţie Maria Axinte; Către o psihoterapeutică ortodoxă; Librăria Sophia: Evdokimov şi fraţii Moga; Librăria Bizantină: Cartea mărturisitorilor; Pe marginea Cărţii mărturisitorilor; 65 de ani de la începutul experimentului Piteşti; Dan C. Mihăilescu la Librăria Bizantină; Poezia de după gratii; MȚR: Mărturisindu-i pe mărturisitori; Evocarea Părintelui Calciu; O alegorie tragi-comică a lumii de azi; Cuvîntul care mărturisește; Simpozion de martirologie la Aiud; MȚR: Poezia închisorilor comuniste; Pelerinaje și minuni; Stop-cadru clujean; Lansare-dezbatere: Corectitudinea politică; Cu ochii altora: Raoul Weiss; Apel către bucureșteni; Părintele Calciu la Madrid; Sibiu: Tîrg de Carte Creștină; Acasă la Aurel State; Verba volant, scripta manent; Un roman grafic la Editura Rost; George Crasnean: „Avva”; Marșul pentru Viață 2016; Poezia în zeghe; Librăria Bizantină: Cu poezia prin închisori; Pentru apărarea familiei tradiționale; „Comunismul în România”; Piteștiul mărturisitor; Lansare: Martirii Ortodoxiei; Daruri creștinești pentru copii; Lansare de carte: „Crăciunul întemnițat”; Dreapta în România postcomunistă (I); Dreapta în România postcomunistă (II);Dreapta în România postcomunistă (III); Pomenire în duh pascal; Bookfest 2017: lansare Andrei Pleșu; O carte a eroismului feminin; Theologia perennis; Cartea creștină - Sibiu: 2-5 noiembrie; Un posibil best-seller; Eveniment iconologic la Suceava; Evocare la Constanța; Editura Christiana la Librăria Sophia; Simpozion la Alba Iulia; Cu dr. Pavel Chirilă, la Librăria Sophia; O carte care-i interesează pe toți creștinii; O nouă conferință a d-lui dr. Pavel Chirilă; Seară dedicată lui Alexandru Mironescu
---------------------------------
Notă: Articolele pot fi accesate din această pagină, clicînd pe titlul subliniat.
---------------------------------
Comentarii mai vechi în subsolul acestui sumar:
Domnule Razvan Codrescu, printre putinele bile albe ce le primeste Victor Roncea (cel putin de la mine) in "duelul" cu dvs si Claudiu Tarziu este relatarea genocidului israelian (sionist) impotriva palestinienilor din Gaza. Oare nu este crestineste sa intervenim!? As spune dimpotriva... nu e treaba noastra!? Dar a cui e, a unor civili fara aparare in fata tancurilor si avioanelor de vanatoare?! Pai noua, in aceste timpuri negre, de povestile lui Plesu ne arde sau de ororile strigatoare la Cer ce se petrec in jurul nostru [in caz ca nu sunteti "la curent": Irak, Afghanistan, Palestina...] ? Ma risc sa afirm urmatoarele: in ziua de azi, crestinul ortodox are mult mai multe in comun cu "dusmanul musulman traditionalist" decat cu "fratele crestin occidental".
Eu unul nu pot monitoriza pe acest blog tot ce se întîmplă pe lume. Sigur că şi pe mine mă indignează, mă mîhnesc sau mă îngrijorează o seamă întreagă de abuzuri, cu urmările lor tragice pe termen lung. Conflictul arabo-israelian, din nefericire, nu-i de azi - de ieri, nici nu sînt semne că s-ar putea stinge prea curînd. Uneori, de-a lungul vremii, am şi scris despre el, direct sau tangenţial. Sînt gata să le plîng de milă arabilor într-un context sau altul, dar nici pe mîna islamismului n-aş merge. Pe de altă parte, oricît de critic aş fi, într-un context sau altul, cu privire la acţiunile de forţă ale statului Israel, nu pot să culpabilizez sau să repudiez pe această bază întreaga evreime sau ideea de evreitate. În orice caz, dacă cineva mi-ar trimite pentru postare pe blog o analiză sau măcar o descrirere pertinentă a situaţiei, n-aş ezita să o postez, nici să-mi spun şi eu părerea în cadrul comentariilor consecutive.
La 16/1/09 11:27 PM , Anonim a spus...
De ce nu recunoasteti, domnule Codrescu, ca va e teama de fapt sa nu fiti calificat drept antisemit? Aceasta teama nu-i ceva rusinos sau neobisnuit: sufera de ea mai toata clasa intelectuala.
Sigur că nimănui nu i-ar plăcea să treacă drept mai "antisemit" decît este sau decît ar putea fi. Eu am scris altădată (poate am să pun şi pe blog) despre cît de proastă e vorba aceasta. Să luăm chiar conflictul arabo-israelian. Dacă înţelegem prin "antisemitism" ceea ce se înţelege în mod curent (ura faţă de evrei şi prigonirea lor), atunci oare arabii, care-i urăsc şi-i agresează pe evrei, ce sunt ei: semiţi sau antisemiţi? Sau invers: evreii, care-i urăsc şi-i agresează pe arabi (mai ales pe palestinieni), deci pe fraţii lor de rasă semitică, sînt cumva antisemiţi? Iar dacă arabii şi evreii, semiţi şi unii, şi alţii, se urăsc şi se agresează reciproc în asemenea măsură, nu cumva s-ar putea trage concluzia că pînă la urmă semiţii înşişi sînt cei mai aprigi... antisemiţi? Pe de altă parte, aşa cum cînd se spune "anticreştinism" se înţelege o atitudine care se opune ireductibil şi în toate privinţele creştinismului, tot aşa cînd se spune "antisemitism" ar trebui să se înţeleagă o atitudine care se referă principial la tot ce a fost şi este semit: nu numai la evreii şi arabii de astăzi în egală măsură, dar şi la evreii Vechiului Testament, cu toţi patriarhii, profeţii şi regii lor, precum şi la toate popoarele semite ale antichităţii (ca bunăoară fenicienii), ba chiar şi la Iisus, Care ca om adevărat era semit prin naşterea trupească!!! Eu unul n-am întîlnit încă la nimeni o asemenea ură globală, ca să-l pot numi cu mîna pe inimă "antisemit". Dar să lăsăm chestia asta, care poate să pară o glumă. Eu chiar dacă aş fi "antisemit" şi mi-ar fi teamă să nu se afle, ar fi deja prea tîrziu, căci sînt "critici" şi "monitori" care demult pretind a fi aflat această taină impură a mea, iar eticheta respectivă mi s-a pus încă din secolul trecut, aşa că teama mea nu prea ar mai avea obiect (puteţi citi, ca mostră de amuzament amar, textul intitulat chiar "Cum am devenit antisemit" din volumul meu Cartea îndreptărilor - pp. 135-143). Deci, cum s-ar zice, nu-i cazul să vindeţi castraveţi la grădinar... Profit însă de context ca să fac aici mărturisirea că eu unul, cînd se întîmplă să scriu despre lucruri care pot veni în atingere cu această "sperietoare" de uz curent, nu mă gîndesc şi nu mă preocup dacă voi trece drept "semit", "filosemit" sau "antisemit", ci singura mea grijă sau exigenţă sinceră şi reală a fost şi rămîne să fiu onest şi coherent, să nu mă mint nici pe mine şi să nu-i mint nici pe alţii. Atît şi nimic mai mult.
S-a găsit şi cine să se supere şi pe acest sumar - ca şi cînd te-ai supăra pe cuprinsul unei cărţi! Cineva - anonim, desigur! - mă tutuieşte şi mă ceartă că, vezi Doamne, îl tot aduc în faţă. Raţiunea acestei mişcări periodice e foarte simplă, vajnicule anonim, şi nu ascunde nimic trufaş sau provocator: un sumar, ca să fie util celor interesaţi (şi chiar mie în administrarea blogului), trebuie să fie la îndemînă, adică pe pagina de start (în cadrul rubricii "Postări anterioare", limitată la zece poziţii - ultimele zece postări). Prin urmare, ori de cîte ori, prin adăugare de noi materiale, sumarul ajunge la coada listei de "Postări anterioare", sînt nevoit să-l readuc în faţă, ca să continue să se regăsească pe pagina principală. Asta-i tot.
Unui Anonim (scandalizat nevoie mare şi nelămurit de unde vine "pretenţia" unora de a nu fi tutuiţi de fitecine): Îl pot iubi pe mitocan, dar nu pot iubi mitocănia. De aceea, vă iubesc, dar vă dezaprob. Cu riscul de a rămîne nemîngîiat în iubirea pe care v-o port, v-aş sugera să căutaţi un blog mai pe măsura dvs. (sînt destule, iar supărarea pe mine s-ar putea să reprezinte un "certificat în alb"). Eu nu ţin să urc în vreun top, aşa că nici nu-mi doresc să fiu "accesat" cu orice preţ. Mai ales că ştiu bine că dragoste cu japca nu se poate. În fond, orice blog, ca şi orice casă, are dreptul să impună anumite reguli, pe care dacă nu buna creştere, atunci măcar bunul simţ al musafirilor ar trebui să le ia în seamă. Oricum, musafirii trec, casa rămîne. Şi vorba aceea: casă să fie, că musafiri se găsesc. Vă doresc, deci, o bună îndepărtare. E preferabilă unei proaste apropieri.
La 3/3/09 3:52 PM , Anonim a spus...
Minunata ideia acestui sumar al blogului (toate ar trebui sa aibe asa)! Nu plecati urechea la cei care se iau de toate alea!
La 2/11/09 9:18 AM , Anonim a spus...
Impresionant sumar! Ar fi insa bine sa se gaseasca aici si mai multa literatura (beletristica), pentru ca de politica si de ideologie lumea a cam obosit. Dorian D.
La 2/11/09 9:36 AM , Razvan Codrescu a spus...
Ca editor, mie mi se pare că şi de literatură a cam obosit... Probabil că unii au obosit de unele, alţii de altele, dar e cert că trăim într-o lume surmenată, căreia îi lipsesc tot mai mult "odihnitorii de oameni" (în sensul despre care vorbea regretatul Părinte Teofil de la Sîmbăta, Dumnezeu să-l odihnească). În atare condiţii, atît în spaţiul real, cît şi în spaţiul virtual, mă tem că discursul cultural tinde să fie receptat mai degrabă ca un fel de "aflare în treabă"... Încercăm să facem însă fiecare ce putem şi cît se poate, în aşteptarea unui "declic" de Sus, în care, creştini fiind, ne încăpăţînăm să credem, în răspărul tuturor oboselilor.

La 12/12/09 1:20 AM , Anonim a spus...
Dle. Codrescu, este oare adevarat ce se aude prin targ, ca Dan Puric ar fi votat Mircea Geoana?
La 12/12/09 1:51 AM , Razvan Codrescu a spus...
Nu ştiu şi nu e treaba mea. Pentru mine, Dan Puric rămîne Dan Puric, indiferent cu cine ar fi votat (sau va mai vota de acum înainte). Votul unui om este ceva conjunctural. Valoarea unui om depăşeşte conjuncturile.

La 24/12/09 12:13 AM , Anonim a spus...
Observ ca ati scos de la linkuri pe dl. Razvan Ionescu. Pacat!

La 24/12/09 2:01 AM , Răzvan Codrescu a spus...
Îl preţuiesc pe d-l Răzvan Ionescu pentru că a avut delicateţea de a nu mă soma chiar dumnealui să-l scot din link-urile unui blog ţinut şi frecventat de nişte "lichele" nostalgice ale secolului trecut, comunişti de-ai lui Băsescu deghizaţi în legionari de-ai lui Codreanu, uzurpatori "cu rost şi fără rost" ai ideii creştine (pe care s-ar cuveni pus un monopol responsabil, dacă ortodoxia nu ne dezleagă la o Sfîntă Inchiziţie) şi răspîndaci în toate "punctele cardinale" ai otrăvurilor totalitare, pregătind o nouă dictatură de tip ceauşist, de-or să ajungă românii să se refugieze în Brazilia (ca Mazăre) sau să fie recuperaţi de Vadim (ca Victor Ciorbea)! Acum sînt şi eu uşurat (că nu mă mai paşte nici o somaţie), e uşurat şi d-l Ionescu, care-şi vede astfel salvate cele cîteva calităţi incontestabile pe care le are: puritatea, onestitatea, excelenţa, măiestria, echilibrul - dar mai ales totala dezinteresare, aşa de rară astăzi la români (şi nu numai). Aşa că nu mai ziceţi "Păcat!", domnule Anonim, ci mai degrabă "Halal!" (care nu-i prea sigur ce înseamnă...)!
Nu-i vorba de două bloguri (unul vechi şi altul nou), ci de două adrese ale unuia şi aceluiaşi blog.Mi-e greu să vă explic, dar se va rezolva cu timpul. Vă daţi seama că nici eu nu sînt încîntat de situaţie. Vechea adresă (care nu mai permite nici vreo formă de interactivitate) e ca un fel de depozit părăsit (pe noua adresă, textele postate mai întîi acolo au suferit actualizări - mai ales bibliografice - şi alte îmbunătăţiri/adaosuri importante, iar la unele au proliferat şi comentariile - nu întotdeauna miezoase, dar constant provocatoare). Nu-i deci indiferent dacă cineva citeşte sau preia un text de pe o adresă sau alta.
La 30/5/10 2:50 PM , Răzvan Codrescu a spus...
Pentru cei nedumeriţi (în urma postării intitulate: "Violenţii:" împotriva violenţei): Mai mulţi cititori ai blogului mă întreabă ce-i acela unifight. În loc de alt răspuns, reproduc ceea ce am scris anul trecut, în numărul pe august al Punctelor cardinale, la debutul revistei Unifight reloaded (despre care n-am cunoştinţă dacă între timp a mai apărut ori ba).

SUB SEMNUL NOSTALGIEI CAVALEREŞTI
Mulţi dintre cititorii Punctelor cardinale vor fi poate surprinşi să afle că una dintre colaboratoarele noastre mai noi, d-na Simona Niculescu (strămutată de cîţiva ani din Franţa în România), evocatoare, într-un frumos serial, a rectitudinii şi eroismului unui José Antonio Primo de Rivera, este mai nou redactor-şef al unei publicaţii de... arte marţiale: Unifight reloaded. Revista sporturilor de contact (al cărei prim număr a apărut chiar în pragul acestei luni, cu o frumoasă şi foarte modernă prezentare grafică).
Pentru o primă lămurire, citez chiar din editorial: „A fost odată ca niciodată un sistem sportiv care s-a dovedit a fi atît de complet încît a fost ales pentru a pregăti cei mai buni şi eficienţi luptători. A fost practicat de timpuriu, încă din Grecia antică, sub numele de pentatlon. «Reloaded» Unifight în cursul secolului trecut, pentatlonul şi-a însuşit tehnicile, precum şi obstacolele moderne, devenind o întrecere sub formă de concurs între soldaţii din cele mai prestigioase structuri militare. Unifight reînvie cu o nouă prezentare, dar în acelaşi spirit ca şi în trecut. Latura spirituală este bineînţeles nelipsită, atît cea orientală, cît şi cea occidentală. Veţi găsi în continuare, în paginile revistei, informaţii despre celelalte sporturi cu caracter de luptă, calendare competiţionale, reportaje tematice, precum şi metodologii de o înaltă tehnicitate...”
Într-un articol cu titlu neliniştitor pentru tihna burgheză – „Unifight – modelul militar pentru societatea civilă” (pp. 20-21) – autoarea ne încredinţează că „oamenii care studiază şi se antrenează în stil Unifight sînt capabili să facă faţă oricărei situaţii”. Trebuie să recunoaştem că nu e puţin lucru.
Îndărătul acestei întreprinderi pare să stea o anume nostalgie a cavalerismului de altădată (Mais où sont les hommes d’antan?), dar şi o delicioasă provocare la bărbăţie venită – în cazul dat – dinspre latura amazonică a “eternului feminin”. Probabil că, de data aceasta, cine nu va rezista ispitei va avea numai de cîştigat. (R. C.)
La 31/5/10 2:27 PM , karenin a spus...
Apostolii trebuie sa fi pus bazele krav maga, nu? 99,9 % e boala curata (a sufletului) in toate disciplinele de contact. stiti si dumneavoastra unde-i adevarata barbatie, de ce sa (ne) mai amagim? doar paganii lupta in felul asta. crestinii au alte "tehnici". sau ati tinut doar sa ne contrariati pe unii...?
La 31/5/10 5:46 PM , Răzvan Codrescu a spus...
Dvs. păreţi să vă fi născut contrariat, aşa că eu n-aş mai putea contribui cu mare lucru. Dacă simţiţi însă că e un risc, vă puteţi lua măsura minimală de securitate: să ocoliţi prudent acest blog care păcătuieşte cu diversitatea deconcertantă a lumii.
La 31/5/10 6:21 PM , karenin a spus...
Eiei...pai n-am cum sa va parasesc pentru ca va indragesc. Si poate tocmai de dragul acelei "diversitati deconcertante" a lumii veti accepta si opiniile contrariate, atat timp cat sunt la obiect. Daca nu, eu pot foarte bine si sa sed si s-ascult, aplauzele insa n-o sa le auziti...
La 31/5/10 9:13 PM , Răzvan Codrescu a spus...
Corect.
La 1/6/10 12:33 AM , Kombat a spus...
D-le Codrescu, aveti copii si va duceti cu ei la stadion? Altceva nu se mai intampla in Bucuresti? Un teatru de papusi, un film, o gradina zoologica, o petrecere dansanta? Adunarea caftangiilor culesi de prin mahalale si facuti oameni cu ajutorul sportului a ajuns cap de afis de ziua copilului? Mare mai e gradina sportului care a transformat in regi batausi de maidan. Si toata postarea e de dragul Simonei, nu? Acu' va inteleg slabiciunea...
La 1/6/10 8:36 AM , Răzvan Codrescu a spus...
Lui Kombat: Ce-i drept, Simona mi-e dragă (în limitele îngăduite), dar cum mă asiguraţi că-mi înţelegeţi "slăbiciunea", mă scutiţi să mă mai explic. Sigur că pe 1 iunie se pot multe altele: teatru de păpuşi, grădină zoologică, film, petrecere dansantă (la McDonald) etc., dar toate acestea sînt lucruri obişnuite, pe care le poţi face în fiecare zi, în vreme ce iniţiativa cu pricina este ceva neobişnuit, ca şi cînd s-ar mobiliza păcătoşii ca să glorifice virtuţile, sau, într-un registru mai banal, ca şi cînd am ieşi în stradă noi, graşii, să facem elogiul siluetelor graţioase... Un pic de mobilitate şi de umor nu le strică nici "kombatanţilor", credeţi-mă! Iar dacă nu vreţi pe Dinamo, ci la Grădina Botanică, nu vă împiedică nimeni să faceţi cum vă place. (Totuşi, experimental, ia stricaţi-i şi copilului o întrebare, să vedeţi ce zice!)
La 1/6/10 8:48 AM , Kombat a spus...
Bine, logica dvs. ma inveseleste. E ca si cum homosexualii ar face un miting care glorifica virtutile familiei crestine. La ce bun sa mai protestezi impotriva lor? Diversiune fina... Copilul meu zice sa-l ignor pe dl. Codrescu si a sa invitatie si sa mergem pe camp, printre flori; vrea sa prinda fluturi.
La 1/6/10 9:26 AM , Răzvan Codrescu a spus...
Copilul trebuie ascultat, căci logica fluturaşilor are raţiunile ei, pe care raţiunea nu le pricepe. Iată că lucrurile s-au rezolvat, idilic aş zice. Numai să nu ne plouă - că Dumnezeu dispune! - pe diversiuni şi pe bunăvoinţe...
La 1/6/10 9:52 AM , Anonim a spus...
Eu daca aveam copil il duceam intai o ora pe stadion, sa vada oameni grei, si apoi doua-trei ore pe camp, sa vada fluturi usori. Si abia pe urma ii puneam intrebari, daca nu era prea obosit sau prea plouat (vorba domnului Codrescu). Iar pe seara il lasam sa se odihneasca si ma duceam eu la concert ca sa-i fac spital (mai cititi si pe blogul domnului Tarziu: oferta de 1 iunie e bogata, nu ca pe vremea Impuscatului!). Facatorul de pace

66 comentarii:

La 3/2/10 11:38 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Stimate domnule Codrescu, daca ati facut un sumar al blogului, de ce nu faceti si un indice de nume, pentru ca ar fi de mare folos pentru cei care consulta ?

 
La 3/2/10 12:00 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Cred că am să dau curs sugestiei dvs. (desigur, atît cît se poate în contextul unui blog, unde trimiterile nu pot fi facute la pagini, ci doar la titluri sau date calendaristice; pe site-uri, care sint mai complexe, exista motoare interne de cautare, ceea ce nu stiu daca se poate in economia unui blog).

 
La 4/2/10 6:01 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Ma bucur ca sunteti asa receptiv la sugestii.

 
La 4/2/10 6:44 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Şi eu. Îmi va lua însă ceva timp...

 
La 6/2/10 2:25 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Iată şi indicele! Sigur, mai e mult de lucru la el...

 
La 6/2/10 3:51 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Ati fost rapid, nu gluma!

 
La 6/2/10 3:59 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

S-a întîmplat să am două zile mai libere.
Îl voi îmbunătăţi în timp.

 
La 7/4/10 12:41 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

N-am gasit nimic pe acest blog despre Nae Ionescu. Nu exista, sau eu nu m-am priceput sa caut?

 
La 7/4/10 12:52 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Consultaţi indicele de nume, căci tocmai de aceea l-am alcătuit!
Pentru că anul acesta se împlinesc 120 de la naşterea şi 70 de ani de la moartea lui Nae Ionescu, voi mai posta ceva în perioada următoare.

 
La 6/5/10 10:09 a.m. , Anonymous Daniela a spus...

Ma uit si nu-mi vine sa cred! oare de ce ati sters de pe blog aproape toate poemele neptice, care erau atat de frumoase?

 
La 6/5/10 5:16 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Am mai lăsat cîteva, pentru cine ar dori să-şi facă o idee...
Pregătesc apariţia lor în volum, iar interesul editorial mi-a impus această măsură.
Volumul va fi în librării pînă în vară şi oricine şi-l va putea procura, la un preţ rezonabil.
Pe blog am postat 20 de poeme neptice, iar în volum sînt 24. Pe de altă parte, numai în volum se regăsesc variantele definitive (cele de pe blog au fost numai "variante de lucru", ca să le zic aşa).
Sper că va fi o carte frumoasă şi că, peste toată "bloggăreala", mai are şi Cartea drepturile ei...

 
La 9/5/10 11:12 p.m. , Anonymous Daniela a spus...

Nu credeam ca si dumneavoastra puteti avea ratiuni atat de mercantile!

 
La 9/5/10 11:25 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Vedeţi în ce hal te aduce contextul?! Şi păream băiat bun, nu-i aşa?
Nici nu mai îndrăznesc să cer iertare...

 
La 30/5/10 2:58 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Pentru cei nedumeriţi:

Mai mulţi cititori ai blogului mă întreabă ce-i acela unifight. În loc de alt răspuns, reproduc ceea ce am scris anul trecut, în numărul pe august al „Punctelor cardinale”, la debutul revistei „Unifight reloaded” (despre care n-am cunoştinţă dacă între timp a mai apărut ori ba).

SUB SEMNUL NOSTALGIEI CAVALEREŞTI

Mulţi dintre cititorii "Punctelor cardinale" vor fi poate surprinşi să afle că una dintre colaboratoarele noastre mai noi, d-na Simona Niculescu (strămutată de cîţiva ani din Franţa în România), evocatoare, într-un frumos serial, a rectitudinii şi eroismului unui José Antonio Primo de Rivera, este mai nou redactor-şef al unei publicaţii de... arte marţiale: "Unifight reloaded. Revista sporturilor de contact" (al cărei prim număr a apărut chiar în pragul acestei luni, cu o frumoasă şi foarte modernă prezentare grafică).
Pentru o primă lămurire, citez chiar din editorial: „A fost odată ca niciodată un sistem sportiv care s-a dovedit a fi atît de complet încît a fost ales pentru a pregăti cei mai buni şi eficienţi luptători. A fost practicat de timpuriu, încă din Grecia antică, sub numele de pentatlon. «Reloaded» Unifight în cursul secolului trecut, pentatlonul şi-a însuşit tehnicile, precum şi obstacolele moderne, devenind o întrecere sub formă de concurs între soldaţii din cele mai prestigioase structuri militare. Unifight reînvie cu o nouă prezentare, dar în acelaşi spirit ca şi în trecut. Latura spirituală este bineînţeles nelipsită, atît cea orientală, cît şi cea occidentală. Veţi găsi în continuare, în paginile revistei, informaţii despre celelalte sporturi cu caracter de luptă, calendare competiţionale, reportaje tematice, precum şi metodologii de o înaltă tehnicitate...”
Într-un articol cu titlu neliniştitor pentru tihna burgheză – „Unifight – modelul militar pentru societatea civilă” (pp. 20-21) – autoarea ne încredinţează că „oamenii care studiază şi se antrenează în stil Unifight sînt capabili să facă faţă oricărei situaţii”. Trebuie să recunoaştem că nu e puţin lucru.
Îndărătul acestei întreprinderi pare să stea o anume nostalgie a cavalerismului de altădată (Mais où sont les hommes d’antan?), dar şi o delicioasă provocare la bărbăţie venită – în cazul dat – dinspre latura amazonică a “eternului feminin”. Probabil că, de data aceasta, cine nu va rezista ispitei va avea numai de cîştigat. (R. C.)

 
La 27/6/10 2:47 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

E un blog f. bun pe care insa poate ca ar trebui sa nu se discute deloc politica. La noi politica sufoca sau degradeaza tot ce e nobil si frumos, iar unii cred ca pot sa aplice criteriile politice si in religie sau in cultura. Acestora n-ar trebui sa li se dea apa la moara.

Sergiu S.

 
La 25/10/10 10:18 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Colorati frumos, domnule Codrescu. Pacat ca v-ati descoperit talentul asta asa de tarziu!

 
La 25/10/10 11:03 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Bătrîneţea, bat-o vina!
Dar cum nuanţez - nu vă place?

 
La 7/11/10 10:13 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Cand Zigu Ornea v-a recenzat cartea "De la Eminescu la Tutea" si v-a calificat "doctrinar legionar de azi", imi amintesc ca i-ati dat o replica, in "Puncte Cardinale" parca. Daca tot a venit acum vorba in comentarii, poate ar fi bine sa postati acea replica si pe blog, caci redevine de actualitate.

Viorel

 
La 7/11/10 11:46 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Mărturisesc că nici nu-mi mai aduc bine aminte. Poate o s-o postez...

 
La 21/11/10 9:14 a.m. , Anonymous Serban C. Popa a spus...

Marturie din Canada:

Maine la Biserica Sf. Gheorghe din St. Hubert (la un colt de casa noastra) se ridica Parastas de obste pentru Sfintii Inchisorilor si pentru Parintele Gheorghe Calciu, duhovnicul nostru, cel care ne-a unit in taina cununiei si cel ce va deveni
"Sfantul exilului romanesc"
Amin !
Glasul Parintelui Gheorghe Calciu striga din vesnicie: Canonizati Sfintii Inchisorilor! Vezi si http://apologeticum.wordpress.com/2010/11/20/glasul-parintelui-gheorghe-calciu-striga-din-vesnicie-canonizati-sfintii-inchisorilor/

 
La 1/12/10 9:42 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Felicitari pentru acest blog minunat! Pacat ca nu aveti si mai multe postari video si audio! Dar poate cu timpul veti imbunatati si acest aspect, pentru ca uneori cititul e anevoios.

Val. M.

 
La 12/12/10 1:23 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Cred ca faceti un deserviciu blogului dumneavoastra postand textele altora, care nu se ridica la nivel. E parerea unui cititor fidel al blogului si nu as dori sa o luati in nume de rau.

A. M.

 
La 12/12/10 3:06 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Nici eu nu sînt mereu "la nivel", nici nu am vreme să scriu despre multe lucruri care ar merita să fie măcar semnalate. Citiţi şi dvs. ce vi se pare că vă satisface exigenţele, iar restul iertaţi creştineşte, că oameni sîntem cu toţii!

 
La 7/1/11 8:36 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Lui "Gură-spartă" (nepostat):

Am tot respectul pentru d-l Catrinoiu. Cum credeţi că aş putea publica aşa ceva pe blogul meu?!

 
La 16/2/11 12:42 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Un blog excelent, prin calitate si varietate. Pacat ca nu toti comentatorii il onoreaza... In orice caz, felicitari si putere de a merge mai departe, cel putin la acelasi nivel !

Dan V.

 
La 2/5/11 11:18 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Domnule Codrescu, nu inteleg de ce ati sters postul cu raportul oficial al colonelului Craciun despre reeducarea de la Aiud: e un document de mare interes chiar daca nu poate fi creditat suta la suta. V-au ajuns cumva remuscarile legionare?

 
La 2/5/11 2:01 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Vă asigur că am şters textul strict din motive tehnice (pe care nu-i cazul să vi le comunic). Am de gînd să-l repostez, dar aştept un anumit context.
"Remuşcări legionare" eu n-am simţit şi n-am cum să simt, din simplul motiv că m-am născut cam tîrzior pentru aşa ceva.

 
La 3/5/11 2:17 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Imi cer scuze si astept cu interes repostarea.

 
La 17/5/11 5:55 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Atata va spun: atentie la Blogger!

 
La 17/5/11 7:19 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Hai să nu sărim calul!

 
La 4/6/11 2:11 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Rusine! Au iesit homalaii pe strada si in timpul acesta blogurile ortodoxe vorbesc despre... sexul ingerilor!

 
La 8/6/11 2:47 a.m. , Anonymous Anonimul ortodox a spus...

Felicitari pentru analiza si declaratia de la Radio !

 
La 14/8/11 8:48 p.m. , Anonymous Gabriela a spus...

Constat ca ati ajuns la 500 de postari. Felicitari si multe inainte!

 
La 14/8/11 9:10 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Aţi avut ceva răbdare să număraţi... Vă mulţumesc.

 
La 30/8/11 6:23 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

E bine ca ati inmultit linkurile de pe pagina principala a blogului dumneavoastra, dar constat cateva absente care ma pun pe ganduri...

M. B.

 
La 30/8/11 9:16 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Vă asigur că pe alţii îi pun pe gînduri nu cîteva absenţe, ci cîteva prezenţe…
Ce să-i faci, e cu neputinţă să împaci sau să convingi pe toată lumea!
Pe de altă parte, în treacăt fie spus, astfel de liste nu se alcătuiesc neapărat pe criterii de valoare standardizate, ci implică, de regulă, alte genuri de „afinităţi” (sau de „obligaţii”)…

 
La 2/4/12 2:42 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Blog frumos din care se pot multe invata. Felicitari sincere din Canada!

Tony

 
La 10/4/12 3:17 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Calitatea blogului e indiscutabila, dar ati putea sa va mai innoiti putin, Blogger are multe oferte.

 
La 8/7/12 12:54 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Chiar credeti ca nu veti da niciodata socoteala pentru aceasta arhiva a reactionarismului?

 
La 8/7/12 1:19 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Ce aţi vrea, să nu mai am "reacţie"? Şi cui se dă, mai nou, socoteală pentru "delictul de opinie"? Vreunui Tribunal al Poporului? Minerilor? Vreunei Comisii Europene? Evreilor? Masonilor? Naţiunilor Unite? Nu sînt înainte-văzător. Ceea ce ştiu este că voi da sigur socoteală lui Dumnezeu. Si nu numai pentru blog...

 
La 18/9/12 3:05 a.m. , Anonymous Sfetnic a spus...

Refaceti indicele de nume si pe urma aveti grija sa va faceti periodic o copie a lui la zi, ca altadata, chiar daca se mai intampla necazuri, consecintele sa fie minime si sa nu mai trebuiasca sa il refaceti de la zero.

 
La 18/9/12 3:19 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Sfetnic

E clar că friptul cu ciorbă te duce la suflatul în iaurt... Din fericire, nu sînt în situaţia de a-l reface chiar de la zero, ci de la forma lui iniţială, pe care am păstrat-o printre documente, dar la care e destul de adăugat (de atunci au fost sute de postari). Oricum, vă mulţumesc pentru sfat.

 
La 30/9/12 1:37 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Mai multor cititori care mi-au trimis mesaje în acest sens:

Am să refac indicele pînă la urmă, dar e o operaţiune foarte cronofagă (s-au adunat aproape 800 de postări!), iar eu se întîmplă să fiu extrem de ocupat în această perioadă. În orice caz, rareori am păţit o chestie mai absurdă şi mai deconcertantă! Thank you, www.blogger.com, everywhere you are!

 
La 12/12/12 12:01 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ ASTRADROM

Nu cred că e momentul cel mai potrivit de a mediatiza micile scandaluri bisericeşti. Cu Sofronie Drincec am spurcat destul acest blog.

 
La 17/12/12 9:37 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Nu cred ca ati fost inspirat inlocuind poza de profil, dle Codrescu...

 
La 17/12/12 10:10 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Nu poţi avea numai momente de inspiraţie; dar o poză e o poză şi viaţa merge înainte.

 
La 25/3/13 7:40 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Ce privilegiati sunt cei ce locuiesc in capitala sau imprejurimi ! Ii invidiez !

ma gandesc, daca nu s-ar putea inregistra piesa si in special conferinta d-lui Dan Puric pe CD si apoi multiplicata , iar cine doreste sa achizitioneze contra cost.

ar fi indicat ca toate piesele de teatru si toate conferintele d-lui Dan Puric sa fie inregistrate si apoi, cine doreste sa le achizitioneze.

Eu sunt prima persoana care m-as inscrie si care din motive obiective nu pot sa particip la un asemenea eveniment.

A fost d-l Dan Puric si la Vatra Dornei, dar prea putin, ar trebui cate unul in fiecare zi, de trei ori pe zi si tot nu ar fi deajuns !

D-le Razvan Codrescu, daca d-l Dan Puric detine si CD-uri cuprinzand inregistrari ale conferintelor si piese de teatru, faceti va rog publica adresa de unde pot fi achizitionate.

multumesc mult.

bucovineanul...

 
La 25/3/13 7:47 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Eu nu am decît CD-ul cu "Don Quijote", dar sigur mai există şi altele. Vă sugerez să sunaţi, pentru informaţii şi eventuale proceduri, la numărul de secretariat 0745/705905 (Ivana).

 
La 4/4/13 10:11 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Imi pare rau, dar ortodoxismul dumneavoastra nu are viitor.Viitorul este al emanciparii de credintele religioase fundamentaliste. Pacat de calitatea blogului pus in serviciul unei cauze moarte! Chiar credeti in mod serios in actualitatea lui dumnezeu si a bisericii?

 
La 4/4/13 10:33 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Eu sînt aşa de simpluţ, bunule Anonim, încît mărturisesc că aş crede "serios" în Dumnezeu şi dacă ar fi inactual. Dar, de vreme ce sîntem unii care credem în El, înseamnă că mai are, iată, ceva actualitate. La viitor nu mă pricep deloc şi abia mă descurc cu trecutul şi cu prezentul.

 
La 22/4/13 12:14 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Blog bun, dar as zice ca sa fiti mai prudent (si cu legionarii, si cu evreii)... Sa stiti ca sunteti atent m0nitorizat si din tara, si din strainatate...

 
La 14/12/13 4:15 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Excelent blog, domnule Razvan Codrescu! V-as sugera insa mai multa prudenta in gestionarea puseurilor de antisemitism...

A. P.

 
La 31/5/14 3:50 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Mai actualizeaza-ti indicelede nume, prietene!

 
La 1/6/14 8:30 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

E vorba de o problemă tehnică, menţionată mai sus. Regret situaţia.

 
La 1/7/14 8:30 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Dragă Adolf, poate te interesează să participi, poate la Cultură şi Culte.

http://galasocietatiicivile.ro/resurse/invitatie-la-procesul-consultativ-al-ministerului-delegat-pentru-dialog-social-14698.html

Octavian Brânzei

 
La 2/7/14 2:18 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Multumesc, Octavule, dar nu mi-e aminte.

 
La 22/12/14 1:04 p.m. , Anonymous Daniela a spus...

SA VA FIE CRACIUNUL PLIN DE TOATA BUCURIA!

 
La 22/12/14 1:20 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Să ne dea Dumnezeu bucurie tuturor.

 
La 6/4/16 11:11 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Despre Marian Munteanu si Alianta Noastra - nimic?

 
La 6/4/16 11:18 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

E vreme...

 
La 16/10/16 8:38 a.m. , Anonymous Daniela a spus...

Chiar a aparut cartea O INTRODUCERE IN CRESTINISM, cum rezulta din profilul dvs.?

 
La 16/10/16 8:58 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Daniela

Nu încă, dar va apărea în zilele următoare. Sper să o pot lansa la Tîrgul de Carte Religioasă de la Sibiu (3-6 noiembrie).

 
La 20/1/17 11:22 p.m. , Anonymous Rent a car Bucuresti a spus...

Un blog extrem de interesant in care gasesc de fiecare data informatiile care ma intereseaza.

 
La 10/2/17 4:47 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Le atrag atenția sau le reamintesc cititorilor blogului că, atunci cînd caută un text mai vechi din cuprinsul lui, e de preferat să nu recurgă la Arhivele blogului de pe pagina principală (coloana din dreapta), care au insuficiențe funcționale de ordin tehnic (de care nu eu sînt responsabil), ci să acceseze SUMARUL BLOGULUI de pe aceeași pagină principală (coloana din stînga, sus), unde vor găsi tot conținutul lui, din 2007 pînă la zi, pe ani și pe luni, putînd accesa orice postare prin clic pe titlul ei.

 
La 6/3/17 5:57 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ L. S. (nepostată)

Se înțelege că, atunci cînd elimin o postare, dispar o dată cu ea și comentariile aferente. Motivele pentru care se întîmplă să o fac privesc economia blogului (și nu mi se pare că aș avea de dat cuiva socoteală).

 
La 4/9/20 7:24 a.m. , Anonymous PAVEL TOMA a spus...

Bună ziua! În documentarea pentru scrierea unei cărți despre Radu Gyr, am găsit articole deosebit de interesante și de utile, semnate de dvs., la care am făcut trimitere în notele de subsol. Volumul a apărut recent la editura Alfa, din Iași. Felicitări pentru tot ceea ce faceți!
Cu stimă, Pavel TOMA

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire