joi, ianuarie 22, 2009

UN STUDIU-RAPORT DE PR. PROF. DR. MIHAI VALICĂ

Postez aici încă un punct de vedere teologic asupra cip-urilor biometrice, ce are meritul unei documentări la zi. Este vorba de un studiu-raport solicitat autorului - Pr. Prof. Dr. Mihai Valică - de ÎPS Teofan Savu, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Îi mulţumesc părintelui Valică pentru îngăduinţa de a-i publica textul pe blogul meu şi pe site-ul Editurii Christiana (al cărei constant colaborator este).
România – un posibil loc de început
al pecetluirii apocaliptice?


Din ianuarie 2009 a început în România, cu o grabă suspectă şi tacită, eliberarea de paşapoarte şi permise de conducere cu cip RFID[1], fără ca cineva să cunoască în detaliu datele stocate pe cip. În vederea aderării fără rezerve la spaţiul Schengen[2], prevăzută pentru 2011, şi executând cu multă râvnă şi acrivie directivele UE[3], România extinde procedeul şi la alte documente personale, cum ar fi: actul de identitate, cardul de sănătate, precum şi alte documente de călătorie.
Pe fondul acestei acţiuni, Părintele Justin Pârvu a dat un comunicat, care a creat anumite controverse, contestaţii şi reacţii.
Cu binecuvântarea ÎPS Teofan, prezint mai jos părerea mea referitoare la problema ridicată de Părintele Justin, întrucât sunt doctor în Teologie Socială Aplicată, disciplină care reglementează moral relaţia Bisericii cu lumea[4], şi cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, specializarea Biserica azi. Istorie şi actualitate.

1. Sinteza psiho-teologică a comunicatului Părintelui Justin Pârvu din data de 14.01.2009[5]
a. Îndemnat de glasul conştiinţei şi curăţia inimii, Părintele Justin atenţionează cu duh profetic, de pericolele unui posibil început de însemnare cu numărul fiarei apocaliptice 666[6] şi consideră planul naţional de introducere a cipurilor biometrice pentru buletin şi paşaport ca o vreme „premergătoare acestei profeţii”[7], deci nu derularea însăşi a profeţiei[8].
b. Nu acţiunea cipurile biometrice în sine este egală cu pecetluirea, ci aceasta reprezintă doar un început şi „o capcană a vrăjmaşului”[9]. E posibil ca ulterior aceste date să fie folosite pentru trecerea la acţiunea propriu-zisă, iar o dată începută, să pregătească pas cu pas, psihologic-aperceptiv şi mental, acţiunea finală: pecetluirea.
c. În acest context, Părintele Justin îi îndeamnă pe credincioşi să fie vigilenţi şi, dacă e nevoie, chiar jertfelnici: să primească martirajul, dacă vor fi forţaţi să primească „inofensiva” acţiune, adică acceptarea cipurilor biometrice pentru buletine şi paşapoarte.
d. Recunoaşte că nu este de datoria sa să facă această atenţionare, ci ar fi fost de datoria „arhipăstrorilor, mai marii acestei Biserici”, însă din cauză că ei nu iau atitudine, sau nu consideră acest lucru un pericol, se substituie acestora şi, din dragoste pentru neam şi Biserică, trage un semnal de alarmă, considerând ca acest „proiect le răpeşte de fapt oamenilor libertatea” şi ar grăbi şi chiar ar uşura ulterior procesul de pecetluire.
e. Cuvintele: „Este vremea muceniciei! Luptaţi până la capăt! Nu vă temeţi!” vor să marcheze acest lucru şi vor să spună că dacă acum, când acţiunea este abia la început, creştinii nu vor fi capabili de jertfă şi împotrivire, mai târziu va fi şi mai greu.
f. Dacă această acţiune nu ar fi fost proorocită cu 2000 de ani în urmă de Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan, demersul pe care guvernanţii, cu ştiinţă sau neştiinţă, îl fac prin acest proiect nu ar fi fost pus sub semnul întrebării sau al contestării, ci nebăgat în seamă, sau poate chiar considerat un lucru benefic. Însă dacă luăm în serios Sf. Scriptură, şi în special proorocia din Apocalipsă 13, atunci, după părerea mea, demersul Părintelui Justin este justificat teologic, responsabil şi profetic, întrucât există multe date comune între acţiunea introducerii cip-urilor biometrice şi atenţionarea profetică din Apocalipsă[10].

2. Legislaţia naţională, internaţională şi europeană referitoare la cip-urile biometrice
a. Regulamentului Consiliului Europei nr. 2.252/2004[11] dă recomandări şi detalii tehnice privind cip-urile biometrice[12], însă nici o ţară din lume nu s-a grăbit să le implementeze cu atâta acrivie tehnică şi obedienţă. România este prima ţară-pilot-cobai de pe planetă cu un asemenea proiect experimental, iar guvernarea trecută a reglementat aceasta prin: OGU 94/2008[13], HG 1566/2008[14], OG 207 din 04/12/2008[15].
b. Acţiunea cip-urilor biometrice a „început în pas de marş” în judeţul Ilfov, de la 1 ianuarie, iar până în iunie 2009 se urmăreşte extinderea sistemului informaţional biometric în toată ţara.
c. Din decembrie 2008 a început în România emiterea unui nou model de permis auto de tip card, care conţine de asemenea un cip electronic pe bază de cod de bare. Cip-ul conţine date personale uzuale, date medicale, istoricul bolilor, contravenţii rutiere etc. Acţiunea a început fără o bază legislativă şi fără o promovare corespunzătoare prin mass-media.
d. Pentru 1 ianuarie 2011 este programată introducerea noilor cărţi electronice de identitate cu cip. Platforma-pilot-cobai informaţional va fi implementată în judeţul Caraş-Severin, de unde se va extinde proiectul şi în celelalte judeţe[16]. Informaţiile sunt memorate pe 2 suporturi: banda optică şi circuit integrat de tip smartcard (cip). Datele înscrise nu pot fi şterse, ci se poate doar adăuga la ele informaţii, iar această acţiune o poate face nu numai Ministerul Internelor, ci şi cel al Comunicaţiilor![17] Există aşadar un drept discreţionar asupra naturii şi cantităţii informaţiilor înscrise, întrucât nu este reglementat cine are dreptul să înscrie, care sunt criteriile de selecţie a ceea ce trebuie înscris şi cea ar putea afecta imaginea sau confortul psihic al persoanei în cauză etc.
e. Abuzurile se extind şi mai aberant prin legea 298 din 21 nov. 2008, care obligă pe furnizorii de servicii de comunicaţii electronice să păstreze orice convorbire telefonică, orice sms sau e-mail pe ultimile 6 luni şi să le pună la dispoziţie, la solicitarea autorităţilor competente.[18]
f. Îngrijorător este faptul că nici o lege sau normă naţională, europeană sau internaţională nu garantează discreţia, securitatea absolută a datelor înscrise şi nu prevede sancţiuni clare pentru cei ce le-ar utiliza în alte scopuri, sau ar comite erori tehnice sau neglijenţă în securizarea datelor.
g. Până în prezent doar Asociaţia Civic Media[19] a semnalat şi contestat abuzul acestor legi şi încălcarea drepturilor omului, pe când unii membrii „justiţiari” ai societăţii civile sunt preocupaţi mai departe şi interesaţi obsesiv doar de scoaterea icoanelor din şcoli...

3. Scopul cip-urilor RFID
Anunţate deja de doi ani, paşapoartele biometrice conţin imaginea facială şi amprentele deţinătorului. Cerute de Statele Unite, paşapoartele vor fi emise în premieră de România, în ciuda faptului că unii experţi, susţin că este nevoie de doar patru ore pentru a decripta informaţiile de pe cip[20].
Cip-urile RFID sunt menite să înlocuiască codul de bare de pe produsele din magazine şi să controleze „pozitiv” individul, cu intenţia de a-l proteja şi în scopul creşterii gradului de securitate al acestuia[21], însă nu s-au luat în seamă în mod real şi pericolele şi vulnerabilitatea sistemului. Componentele şi alte operaţiuni electronice ale cip-ului biometric sunt deja mediatizate şi se găsesc pe larg în literatura de specialitate[22].
3.1. Avantaje ale cip-urilor RFID
a. Din punct de vedere economic şi comercial:
1. Uşurează, scurtează şi eficientizează considerabil procesul de producţie.
2. Datorită capacităţii de stocare a cip-urilor, se reduce timpul de cumpărare a produselor prin identificarea şi livrarea rapidă a acestora şi oferă posibilitatea refacerii stocurilor în timp util.
b. Din punct de vedere militar:
1. Servesc cu mare precizie atingerea obiectivelor militare, precum şi a celor de spionaj.
c. Din punct de vedere al evidenţei, identificării şi ajutorului unei persoane în caz de urgenţă:
1. Introducerea cip-urilor în paşapoarte este considerată o măsură de siguranţă în plus[23] de către guvernele ţărilor[24] care le-au introdus deja parţial.
2. Conectarea la anumite baze de date publice naţionale şi internaţionale oferă în cîteva minute toate informaţiile vitale despre persoana căreia i se scanează un document personal prevăzut cu cip RFID.
3.2. Dezavantaje ale cip-urilor RFID
1. Informaţiile din memoria cipului pot fi citite de către orice cititor, nu doar de către cele specializate[25]. Astfel, cu un simplu calculator performant, orice date, oricît de criptate ar părea, pot fi sparte[26] într-un timp extrem de scurt (cel mult patru ore) [27] şi chiar falsificate[28].
2. Controlul total asupra cetăţenilor. Se va şti în orice clipă unde sîntem, cu cine sîntem, tranzacţiile financiare, rutele de călătorie, timpul petrecut în anumite locuri şi alte date, ce vor fi folosite după bunul plac al posesorilor acestor baze de date.
3. Cip-urile nu pot fi detectate de simţurile fiziologice sau percepţia umană. Deci nu vor putea fi evitate.
4. Microcipurile implantate la animale au provocat cancer în aproximativ 10% din cazurile implanturilor. Ţesutul cancerigen a apărut întotdeauna în jurul cipului RFID[29].
5. Cip-urile RFID sînt sensibile la anumite tipuri de radiaţii ori contactul cu surse încărcate cu electricitate.
6. Nu există inclusă în cip-uri opţiunea: Nu colecta date statistice despre mine.
7. Cel care va refuza cip-urile din varii motive, va fi lipsit de serviciile publice, care cer o identificare la baza de date, generând astfel o izolare şi înstrăinare socială. Deci persoanele fără cip nu există.
8. Cip-urile sunt o sursă de informaţie gratuită pusă la dispoziţie pentru serviciile de spionaj la toate nivelurile, iar date personale pot fi deturnate în diferite scopuri sau făcute publice fie din neglijenţă, fie intenţionat.
9. Cip-urile biometrice pot avea avantaje pe termen scurt, dar pe termen lung pot fi un pericol real. Ele compromit metodele existente de securitate pe baza celor 2 elemente introduse, folosind presupunerea că ele nu sunt accesibile publicului, nici măcar în mod criptat. De exemplu, dacă ai o bază de date cu amprente şi pentru a intra în sistem este nevoie de amprenta unei persoane, nu trebuie să fie persoana acolo, poţi să iei din baza de date a poliţiei amprenta ei. În mod paradoxal, cip-urile biometrice diminuează siguranţa unei ţări. Ele permit accesul pe baza paşaportului altcuiva, fară a fi nevoie ca el să fie de faţă. Nu te mai verifică nimeni fizic, totul se bazează pe sistem. De aceea, expunerea informaţiilor digitale ale românilor discreţionar şi fără nici un discernământ reprezintă o acţiune fie inconştientă şi iresponsabilă, fie de trădare a propriilor cetăţeni.
10. Serviciul 112 permite găsirea locaţiei telefonului. Oricând te poate localiza fără să apelezi, numai datorită faptului că telefonul primeşte semnal. Acelaşi lucru se poate extinde la cip-urile RFID.
11. Evidenţa strictă a vieţii personale la toate nivelurile elimină şansa de a repara o neglijenţă, o greşeală sau o neputinţă de plată, de exemplu faţă de o bancă. Cazul americanilor cu dosar financiar. Dacă uiţi să faci o plată, eşti catalogat ca rău platnic toată viaţa. Nu mai primeşti un împrumut, niciodată.
12. Monitorizarea prin satelit pe baza identificării faciale reprezintă o ameninţare la propria viaţă, dacă luăm în consideraţie ghidarea rachetelor antipersoană prin satelit. O eventuală lovitură de stat omoară orice persoană cu ajutorul rachetelor ghidate după recunoaştere facială. Tehnic acest lucru este deja posibil. Deci cip-ul biometric poate servi şi la terorism, ucideri şi crimă organizată.
13. Autentificarea biometrică se poate realiza şi atunci când persoana deţinătoare a documentelor biometrice este moartă: este nevoie doar de mâna sa, sau de un ochi, pentru a intra într-un sistem. Astfel banii din cont, sau alte acţiuni financiare sau administrative, care necesită informaţii biometrice, se pot obţine doar dacă ai cadavrul. Deci pericolul cip-urilor biometrice se prelungeşte chiar şi atunci când omul este fără viaţă.


4. Opoziţii şi atitudini contra cip-urilor biometrice în lume
Luând în consideraţie aspectele de mai sus, precum şi din motive de etică civică sau etică a tehnologiei biometrice, unele instituţii, persoane sau asociaţii religioase, civice sau profesionale se opun vehement, cum ar fi: unii americani[30], sârbii[31], grecii[32], scoţienii[33], alte ţări occidentale, piloţii britanici[34] etc.
Introducerea cip-urilor este, fără îndoială, un scandal. „În toate aceste cazuri revolta nu trebuie privită ca o reacţie provenită pe fondul unui fanatism religios, aşa cum încearcă să o sucească unele glasuri din presă, ci, mai întîi de toate, ca o reacţie de apărare împotriva unei înregimentări forţate într-un sistem de supraveghere suspect”[35].

5. Omul redus de la imago Dei la un simplu număr sau cip electronic
Dacă se respinge din motive de bioetică clonarea biologică, de ce nu s-ar respinge din aceleaşi considerente şi „clonarea electonică biometrică”, având ca motivaţie teologică învăţătura Bisericii Ortodoxe despre antropologie.
Imago Dei în om după Sfinţii Părinţi este unitară atunci când exclude orice concepţie substanţialistă despre „chip”, care constă în mod funcţional, practic, în manifestarea vieţii sale spirituale, ca nevoie primordială şi centrală. Primatul vieţii spirituale activează aspiraţia fiinţei noastre umane spre absolut, spre arhetipul ei divin (Origen), spre Dumnezeu.
Prin „Harul lui Hristos, prin dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi prin împărtăşirea Sfântului Duh”[36], omul reuneşte, în ipostasul său creat, divinul şi umanul, după chipul lui Hristos, adică „chipul Celui ceresc”[37], ajunge „la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos”[38] şi astfel devine dumnezeu prin har. În acest sens spune Sfântul Vasile cel Mare că „omul este o făptură care a primit poruncă să devină Dumnezeu”[39], adică „chip al Chipului” – eikon Eikonos.
Deci omul are un destin hristologic, întrucât originea (αρχιν) lui este în Hristos, Care este Chipul, icoana lui Dumnezeu. Omul real „s-a născut atunci când Hristos a intrat în viaţă şi s-a născut”[40], iar ziua naşterii lui Hristos „este zi de naştere a umanităţii”[41]. Omul este alcătuit teologic, iar chipul său are o valoare teologică, hristică, şi nu îl putem amaneta sau împrumuta, sau permite să fie folosit fără voia şi libertatea noastră.
Valoarea ontologică a omului nu constă, sau nu se află în el însuşi, înţeles în mod autonom, cum susţin teoriile materialiste, în suflet, minte, intelect, sau exclusiv în persoana omului, cum susţin sistemele filozofice contemporane, ci în Arhetipul lui. De vreme ce omul este o icoană, existenţa lui reală nu e determinată de elementul creat din care este făcută icoana, sau din voia lui liberă, ci de Arhetipul (Modelul) ei necreat. Omul este înţeles astfel de Părinţii Bisericii “în mod ontologic numai ca fiinţă teologică. Ontologia lui este iconică”[42].
A permite ca chipul nostru să fie „clonat electronic” şi înregimentat în cip-uri, iar apoi manipulat după bunul plac al cuiva, înseamnă a „amaneta” ceea ce nu ne aparţine şi a reduce identitatea noastră iconică, care este unicat, la un număr într-o bucată de plastic.
Aceasta este ca şi când ai folosi o icoană ca placă video, sau hard disc... Din punct de vedere moral este un sacrilegiu, sau cel puţin o desacralizate, întrucât se petrece o coborâre a dimensiunii spirituale, respectiv a chipului iconic uman, într-o folosinţă strict materială şi terestră. Or, chipul nostru aparţine arhetipului divin, adică lui Dumnezeu.
Deci cip-urile biometrice, în acest context, contravin învăţăturii biblice şi patristice despre antropologia creştină, întrucât reduc, circumscriu, deci mărginesc chipul/icoana fiinţei umane la o simplă tehnologie şi suport electronic de emiţătoare şi implanturi.

6. Propuneri şi perspective
Lăsând la o parte orice panică şi tulburare, care nu fac cinste creştinilor, refuzul în masă al unor experimente pe care Guvernul României le aplică în serie[43] ar trebui să ne pună pe gânduri şi să ne întrebăm dacă ne mai simţim, sau mai suntem consideraţi şi trataţi ca persoane umane, ori ca o simplă marfă, pe care se poate pune o etichetă, cip-uri etc.
Nimeni din Guvern, nu s-a gândit să supună această temă dezbaterii publice, ca o problemă de etică cetăţenească sau de etică biometrică a tehnologiei moderne[44], aşa cum s-ar cuveni unei ţări democratice, la care se pare că suntem doar figuranţi.
Propun ca implementarea privind cip-urilor biometrice să fie amânată, până ce această problemă va fi dezbătută public.
Sf. Sinod al BOR să iniţieze toate demersurile legale pe lângă organismele responsabile, pentru a nuanţa legile privind paşapoartele şi alte documente personale, în raport cu convingerile ştiinţifice, religioase sau morale ale cetăţenilor.
Până atunci să se respecte legislaţia actuală, privind noile cărţi de identitate, respectiv Ordinul 1190 din 31 iulie 2001 al Ministerului de Interne, care menţionează că „persoanele care refuză cartea de identitate din motive religioase“ primesc buletine de tip vechi[45]. La fel, HG 978/2006 privind fotografiile de paşaport, care dă posibilitatea personalului monahal ca „fotografia să poată fi realizată cu capul acoperit, din motive religioase”.
Prin opoziţia fiecăruia, prin trezirea unei solidarităţi de conştiinţă creştină la nivel naţional, putem cere legiuitorului să abroge noile legi din domeniul actelor electronice de identitate, sau să le aplice diferenţiat, fără ca aceasta să conducă la un regim discriminatoriu din punct de vedere politic, economic sau al serviciilor sociale.
Personal cred că introducerea cip-urilor este neconstituţională şi antidemocratică, întrucât nu s-a realizat prin dezbatere publică naţională şi încalcă flagrant "drepturile omului" prevăzute în Constituţia României[46] şi în alte legi internaţionale[47].
Am convingerea că Sf. Sinod va interveni la forurile legislative în acest sens, pentru a linişti problemele de conştiinţă ale credincioşilor BOR, şi va demara conceperea unei doctrine sociale[48], care să reglementeze moral relaţia Bisericii cu lumea la toate nivelurile. După părerea mea, aceasta ar pune capăt oricăror speculaţii, precum şi unor substituiri şi intervenţii singulare, referitoare la cip-urile biometrice şi nu numai, care apar pe alocuri în cuprinsul Patriarhiei Ortodoxe Române.

Pr. Prof. Dr. Mihai VALICĂ
Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi,
Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Dumitru Stăniloae”

21 ianuarie 2009,
la pomenirea Sfinţilor Mucenici
Maxim Mărturisitorul şi Neofit[1] Prescurtare de la Radio Frequency Identification Device.
[2] Toate datele despre Acordul Schengen, inclusiv descrierea Centrului SIS (Schengen Informational System) din Strasbourg, sunt descrise pe larg în I Simfonia tou Senghen, To Pontiki, Athena, 1997, ediţia a II-a, lucrare oficială ce conţine textul integral al Acordului, intervenţia de protest Van Outrive şi legea "Pentru protecţia persoanei la prelucrarea datelor cu caracter personal", votată de parlamentul elen în martie 1997.
[3] Vezi http://consilium.europa.eu/prado/RO/1611/docHome.html.
[4] Vezi Pr. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Andreea Băndoiu, Cristian Popescu, Teologie socială, Ed. Christiana, Bucureşti, 2007.
[5] www.calauzaortodoxa.ro
[6] Vezi Apocalipsa 13, 16-17.
[7] Vezi www.calauzaortodoxa.ro, comunicatul, p. 1.
[8] Unele concluzii sunt trase şi în urma unor discuţii personale avute cu părintele Justin, după publicarea comunicatului cunoscut.
[9] Idem, ibidem.
[10] Vezi Pr. dr. Ioan Mircea, Apocalipsa, Ed. Harisma, Bucureşti, 1995, pp. 213-235; Mircea Vlad, Apocalipsa 13 - Sfârşitul libertăţii umane, la adresa: http://www.razboiulnevazut.org/carte.php?id=97.
[11] Vezi http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=189152; http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st06/st06406-re01.en04.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0001:0006:EN:PDF
[12] Vezi Opinion 3/2005 on implementing the Council Regulation (EC) No 2252/2004 of 13 December 2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States (Official Journal L 385 , 29/12/2004 P.1 - 6).
[13] Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 30/06/2008.
[14] Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 15/12/2008.
[15] Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 10/12/2008.
[16] Vezi OGU 184/2008.
[17] Vezi Norme metodologice ale OGU 69/2002.
[18] Legea nr. 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicatii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 21.11.2008.
[19] Asociaţia Civic Media, prin preşedinte fondator Victor Alexandru Roncea, cu sediul în Bucureşti, web www.civicmedia.ro, e-mail office@civicmedia.ro, în temeiul disp. art. 1 pct. 1 si 7 din legea nr. 554/2004 formulează contestaţie împotriva disp. Hotărârii de Guvern nr. 1566/2008 din 25/11/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora. Vezi pe larg http://victor-roncea.blogspot.com/2009/01/in-al-11-lea-ceas-civic-media-contestat.html.
[20] Vezi RFID http://www.technovelgy.com/ct/Technology-Article.asp?ArtNum=20; http://epic.org/privacy/rfid/ (exemple de RFID cu probleme) ; http://www.darknet.org.uk/2008/06/hackers-crack-london-tube-oyster-card/ (RFID spart).
[21] Vezi fundamenatrea legilor mai sus menţionate.
[22] Vezi 1. E. Bowman, ‘Everything You Need to Know About Biometrics’, Identix, 2000. 2. A. Bromme, A Classification of Biometric Applications Wanted by Politics: Passports, Person Tracking, and Fight against Terror, Kluwer, BV Deventer, The Netherlands, 2002, pp. 207-19. 3. M. Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Penguin, 1979. 4. K. A. Gates, ‘Wanted Dead or Digitized: Facial Recognition Technology and Privacy', Television and New Media, Vol. 3, No 2 May 2002, pp. 235-38. 5. D. Lyon, Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond, Willan Publishing, 2006. 6. P. H. O’Neil, Complexity and Counterterrorism:Thinking About Biometrics, Taylor & Francis, 2005, pp. 547-66. 7. Pravoslavni Episkop Žički, ‘Svetom Arhejerejskom Saboru Srpske Pravoslavne Crkve’, Blagovesnik Žički, 2006. 8. J. Tasić, ‘Protiv Velikog Brata’. DANAS 16.-17. december 2006. 9. J. D. Woodward, Biometrics: A Look at Facial Recognition, RAND, 2003. PUBLIC POLICYANALYSIS WBSO; http://www.rfidnews.org/http://ifile.it/10gd7ji/3540710183.zip; http://www.filefactory.com/file/295b26/n/1596931949_rar; http://www.filefactory.com/file/2f269a/.
[23] Conţine 50 de elemente de siguranţă, cu 18 mai mult decât actele actuale. Vezi http://www.frontnews.ro/social-si-economic/eveniment/pasaportul-biometric-cea-mai-noua-arma-a-romaniei-impotriva-comertului-de-infractionalitate-19018.
[24] Malaiezia în 1998, Irlanda, Japonia, Pakistan, Germania, Portugalia, Polonia, Spania în 2006, Marea Britanie, Australia şi SUA în 2007, Serbia şi Coreea în 2008, România în 2009. Numai România implementează sistemul complet şi fără rezerve.
[25] Din acest moment, posesorul de buletin / paşaport / carnet de conducere / card de sănătate / card de credit care conţine cip devine cea mai uşoară pradă în faţa oricui are un cititor de cipuri RFID şi/sau un calculator.
[26] Paşaport biometric spart în 2008 în UK. De atunci UK şi Irlanda contestă cip-urile biometrice. Vezi http://www.gss.co.uk/news/2008/04/?&id=4988; http://www.guardian.co.uk/technology/2006/nov/17/news.homeaffairs
[27] Vezi http://www.darknet.org.uk/2008/06/hackers-crack-london-tube-oyster-card/ (RFID spart).
[28] Vezi http://omroep.vara.nl/tvradiointernet_detail.jsp?maintopic=424&subtopic=38690; http://www.theregister.co.uk/2006/08/04/cloning_epassports/
[29] Vezi K. Albrecht, Microchip-Induced Tumors in Laboratory Rodents and Dogs: A Review of the Literature 1990-2006.
[30] Vezi Electronic Frontier Foundation şi de CASPIAN, două organizaţii din SUA luptă pentru libertatea individuală în faţa măsurilor de urmărire şi control electronic impuse de guverne. Katherine Albrecht este fondatoarea şi preşedinta CASPIAN (Grupul consumatorilor care sunt împotriva invadării intimităţii de către supermarketuri – Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering) şi autoare a lucrării „Cipurile-spion: Cum plănuiesc mega-corporaţiile şi guvernul să vă urmărească orice mişcare cu RFID” (Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID). ; La un pas de Semnul Fiarei, un documentar de Katherine Albrecht: http://video.google.co.uk/videoplay?docid=-2029681589148358971&hl=en
[31] Western Balkans Security Observer English Edition (Western Balkans Security Observer English Edition), issue: 4 / 2007, pages: 6268, on www.ceeol.com.
[32] Vezi Comunicatul Sfântului Munte Athos catre poporul ortodox: http://victor-roncea.blogspot.com/2009/01/crestini-organizati-va-formular-de.html; parlamentul scotian respinge noile carduri de identitate cu cip RFID.
[33] Parlamentul scotian a votat impotriva propunerii guvernului Marii Britanii de a emite carduri cu cip de tip RFID. Masura nu are nici un efect legislativ insa membrii parlamentului scotian au opinat ca aceste noi carti de identitate nu vor scadea criminalitatea si nici nu vor creste securitatea cetatenilor, in schimb vor afecta puternic drepturile civile. Parlamentarul Fergus Ewing a declarat in fata parlamentului local ca guvernului nu-i poate fi acordata increderea ca va pastra in siguranta datele stocate pe cipuri si ca intreaga investitie de 5 miliarde de lire sterline este o teribila risipa care ar putea fi folosita mult mai eficient in alte scopuri.
[34] Vezi http://sorinalukacs.wordpress.com/2009/01/16/pasapoartele-biometrice-un-semn-al-apocalipsei-ori-o-simpla-masura-de-securitate/; sursa: Pilots threaten to strike over ID cards; Pilotii britanici ameninta cu greva datorita noilor carduri de identitate cu cip RFID
[35] Citat în http://savatie.wordpress.com/2009/01/15/scandalul-cip-urilor/
[36] 2 Cor 13, 14; Rom 16, 24.
[37] 1 Cor 15, 49.
[38] Efeseni 4, 14. Majoratul omului coincide cu hristificarea lui (christopoiesis).
[39] Paul Evdokimov, Femeia şi mântuirea lumii, Ed. Christiana, Bucureşti, 1995, p. 51.
[40] Sfântul Nicolae Cabasila, Despre viaţa în Hristos 4, PG 150, 604A.
[41] Sfântul Vasile cel Mare, La Naşterea lui Hristos 6, PG 31, 1473A.
[42] Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie ortodoxă, Ed. Deisis, Sibiu 2002, p. 69.
[43] Vezi vaccinarea cu Gardasil, „anexarea şi livrarea” României la UE fără referendum, legea 298 din 2008, cip-urile biometrice etc., acţiuni care arată dispreţul aleşilor noştri faţă de cetăţeni şi o privare a libertăţii noastre de opinie şi de acţiune în perfectă armonie cu Constituţia României.
[44] Vezi BITE (http://www.biteproject.org/) – research and to launch public debate on bioethics of biometric technology; http://www.cssc.eu/media_coverage.php:
[45] Din păcate, actul este de circulaţie internă şi este inaccesibil pentru public.
[46] Vezi art.26: Autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si viaţa privata. Persoana fizica are dreptul sa dispuna de ea insasi, daca nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri; art. 28: Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri postale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil. Vezi şi art. 53 şi 148.
[47] Art. 1 din Declaratia universala a drepturilor omului spune ca toate fiintele se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Art. 12. Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viata sa personala, in familia sa, in domiciliul lui sau in corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.
[48] Vezi Mihai Valică, Eine heutige Philanthropiewissenschaft und Diakonietheologie im Kontext der Orthodoxen Lehre und der Tradition der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, lucrare de doctorat, Freiburg 2007; Mihai Valică, Pavel Chirilă, Andreea Băndoiu, Cristian Popescu, Teologie socială, Ed. Christiana, Bucureşti, 2007.

10 comentarii:

La 22/1/09 10:35 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Incontestabil faptul ca prin impunerea acestui sistem se incalca grav libertatea omului, lucru demonstrat foarte bine in aceasta postare, dar aceasta nu este numai o libertate a credinciosului ortodox, ci si a celor ce nu cred. Aceasta incalcare a libertatii este de natura sociala, incercand sa controleze activitatile sociale ale omului. Cred ca ar trebui ca itreaga societate sa se sesizeze si sa se ridice impotriva unui astfel de demers. Se vede clar ca lucrurile acestea incearca sa se faca in ascuns in asa fel incat omul sa fie pus in fata faptului implinit si sa-i fie mult mai greu sa intoarca lucrurile, la starea actuala. Aceste incalacari ale libertatilor omului, multe dintre ele obtinute cu varsare de sange, nu sant incalcari ale libertatilor duhovnicesti, libertatea duhovniceasca nu poate fi incalcata de nimeni decat prin acordul personal. Faptul ca prin aceste demersuri dracesti vei ajunge sa fi ispitit si sa trebuiasca la un moment dat sa alegi intre a manca sau a fi cu Dumnezeu ne sant aratate de acum doua mii de ani de catre sfantul Apostol Ioan in Cartea apocalipsei, dar pregatirea si lupta duhovniceasca se duce inlauntrul nostru acolo trebuie sa ne concenram atentia ca venind acele timpuri sa fim cu Dumnezeu, ca sa putem sa primim de la El puterea de atrece acele ispite. Lupta pentru apararea drepturilor sociale se face cu mijloace si putere omenesca, iar lupta pentru a nu cadea in ispita se duce cu puterea lui Dumnezeu. Nu trebuie sa amestecam lucrurile, nu cred ca ne este de folos. As mai arata un lucru, mantuirea omului s-a facut si atunci cand omul era sclav sau in lagarele de concentrare naziste, in gulagurile bolsevice sau in temnitele comuniste si cred ca atunci ajutorul lui Dumnezeu a fost pe masura ispitei si a credintei celui ispitit. Ca oameni ai societatii ne putem revolta si ridica impotriva acestui fel de robie. Dar in biserica o astfel de lupta nu ne va face decat rau, pentru ca nu putem dobandi vesnicia cu mijloacele acestei lumi care va pieri. Duhovniceste nu santem chemati sa salvam lumea sau sa inlaturam vremurile ce vor veni, ci sa ne apropiem sufletul de Dumnezeu si prin puterea lui sa fim izbaviti si sa dobandim vesnicia.

 
La 22/1/09 10:44 a.m. , Blogger horia barbat a spus...

http://www.covekitehnologija.com/?page_id=232
in completare(cu situatia din Serbia), am primit si eu de la altii...

 
La 22/1/09 1:27 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Foarte frumos. Felicitari PrProfDr Mihai Valica, IPS Teofan al Moldovei si sarmantului condeier Razvan Codrescu !

 
La 22/1/09 5:11 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

ROMANIA are un destin spiritual deosebit si amintesc aici doar ceea ce spune Parintele Arsenie Boca: „Mai sa stiti ca multi vor pleca din Tara, dar putini se vor intoarce. Va veni vremea cand ar dori sa se intoarca si n-or mai putea, caci Romania va fi inconjurata de flacari”.
Pentru a contribui fiecare ROMAN cu adevarat la acest destin cu totul deosebit al ROMANIEI este necesar ca pe langa RUGACIUNE si POST sa cerem cu totii SCOATEREA IN ILEGALITATE a MASONERIEI in ROMANIA, caci de-aici vin toate problemele sociale cu care se confrunta romanii. Deci este necesar SA FIE INITIATA o CAMPANIE de STRANGERE de SEMNATURI pentru SCOATEREA IN ILEGALITATE a MASONERIEI in ROMANIA. RAUL trebuie TAIAT de la RADACINA, ca altfel da din nou lastari, ca o hidra monstruoasa.
MASONERIA si ACTIVITATILE ei in ROMANIA sunt CAUZA acestor rele cu care ne confruntam: introducerea carţilor de identitate cu cip, introducerea permiselor auto cu cip, campania de vaccinare a fetitelor din ROMANIA, dar si panarama „gripei aviare”, panarama cu sarea iodată bagata pe gat oamenilor prin decret parlamentar, panarama cu soia si alte plante modificate genetic introduse in ROMANIA etc.
ACTIUNEA INTELEAPTA este de a DISTRUGE CAUZA tuturor acestor probleme, pe de o parte, personal, prin POST si RUGACIUNE, si social, prin SCOATEREA ÎN ILEGALITATE a MASONERIEI în ROMANIA.

 
La 22/1/09 10:28 p.m. , Blogger Cătălin Mareş a spus...

Cui trebuie sa ma adresez pentru a posta si pe blogul meu acest studiu? Am vazut ca a aparut pe mai multe site-uri, dar nu stiu sursa.
Va multumesc.

 
La 22/1/09 11:14 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

@2.c : Este logic ca acel cip: nu contine istoricul bolilor(pentru a fi incluse, ar trebui ca aceasta evidenta, deci totdosarul medical sa fie depus impreuna cu toate actele pentru eliberarea permisului. In cel mai bun caz acel cip contine aceleasi date medicale ce sunt depuse pentru permis si anume apt fizic şi psihic, in urma analizelor); nu are cum sa contina informatii despre contraventii rutiere (decat daca se elibereaza un permis expirat. Aceasta evidenta este tinuta de catre politia rutiera pe raza judetului unde s-a comis contraventia. Ar fi un efort aproape imposibil sa se cerceteze in toate judetele de cate ori s-a depasit viteza legala sau s-a circulat fara centura. In cel mai rau caz la eliberarea unui permis nou nu au ce contraventii sa inegistreze.) Va imaginati cam ce pret ar trebui sa aibe eliberarea unui asemenea permis? Si ca ar veni cu indicatii directe si precise: nu il tineti aproape de magneti, nu il udati, etc. Cati si-ar permite un asemenea permis chiar daca ar vrea unul? Daca totusi ne aflam intr-o mare conspiratie, cine produce aceste cip-uri, la un nivel calitativ excelent pe degeaba? Sau cine suporta costurile lor de productie?

 
La 23/1/09 2:36 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Pentru Adrian:

Cred că faceţi distincţiile corecte. Subscriu şi eu, în mare, comentariului dvs.

Anonimului de la 5:11 PM:

Masoneria trage multe sfori şi trebuie combătută, dar nu se poate explica doar prin masonerie halul in care am ajuns şi în care mulţi se complac. Pînă la urmă cei mai redutabili duşmani ai noştri sîntem noi înşine prin lene, indolenţă, superficialitate, lipsă de unitate, lipsă de cuviinţă şi - la extremă - necinste sufletească. Eu aşa văd lucrurile, la 20 de ani de la moartea Părintelui Arsenie...

Pentru Cătălin Mareş:

Sursa este autorul însuşi.

 
La 23/1/09 4:00 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Pana la urma Sinodul trebuie sa se pronunte, in mod oficial, asupra acestei probleme.
Cu toate acestea, daca Sinodul va stabili ca aceste cip-uri nu sunt nocive se vor gasi destule voci care sa conteste aceasta hotarare (desi hotararile Sfantului Sinod nu pot fi contestate).
Ma tem, totusi, sa nu se exagereze; este o chestiune tehnica care ii cam depaseste pe multi (pozitia lui Radu Preda mi se pare echilibrata si elocventa).
Pana la urma aproape toate inventiile au avut si o latura angelica dar si una demonica.

Nu sunt insa de acord cu cei care cred ca Romania are un destin spiritual deosebit, dupa ce s-a petrecut in ultimii 20 de ani as zice ca dimpotriva...
Exista in Romania mari duhovnici dar sa ne laudam ,,patriotic" cu ei mi se pare o grava greseala. Boborul si tara nu au nici un merit pentru ca in mijlocul lor s-a nascut parintele Cleopa. A, ca poate datorita parintelui Cleopa si a altor catorva prea cuviosi parinti Dumnezeu mai rabda Romania, asta e altceva!

Cat despre Masonerie, pozitiile domnului Razvan Codrescu mi se par mai mult decat pertinente (personal consider ca Masoneria nu are nici o responsabilitate pentru halul si jegul in care ne aflam; cu totul altele sunt cauzele).

Romania este cuprinsa de o lehamite vecina cu atitudinea omului lui Creanga care cerea posmagii gata muiati; pentru 100 - 200 EURO cred ca milioane de rrromani ar fi gata sa isi bage cip-ul si in interiorul organismului (traim doar in tara pomenilor electorale a la Stefanesti, Sintesti...).
Fara sa le mai pese de controversa dintre Patriarhie si Parintele Iustin sau dintre Radu Preda si parintele Savatie...

 
La 24/1/09 8:11 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

multumim parintelui Mihai pentru alcatuirea studiului. problema sau de fapt tragedia este daca autoritatile deschid ochii si iau in considerare parerea ortodoxa. spun ortodoxa, fiindca putin mai considera ca fiind parte din viata noastra. noi ne rugam mereu pentru unitatea credintei si am speranta ca acesti ALESI ai nostri sa ne ia in considerare. tehnologia nu este rea pana atunci cand limiteaza posibilitatea alegerii omului. sunt si unul, doua, trei aspecte pozitive ale implementarii aflate in discutie, insa se incearca inlaturarea iubirii si a libertatii, parte constitutive a omului. sa ne rugam!!! sa ne dea Dumnezeu multa putere de lupta si sa ducem ,,lupta cea buna" si sa ne pastram ortoxia credintei. Andrei Tipa

 
La 2/2/09 10:28 p.m. , Blogger Dan C. a spus...

Spre convingere (daca mai trebuia!) as vrea sa va prezint parerea unui specialist, fizician, postata pe un alt site care abordeaza aceasta problema. Iar persoana respectiva vorbeste din experienta, din propria experienta. Iata ce spunea acest domn: "Ma numesc Dan Popovici si am 51 de ani, de profesie fizician. In perioada 1992-2001 am lucrat la implementarea sistemului de cod de bare in ramura ce tine de industria usoara.
Un fapt sinistru m-a cam pus pe ganduri: cele trei bare ("headere") de identificare ale oricarui cod (cele trei linii mai lungi) reprezinta cifra 6 si sunt esentiale pentru ca orice scaner sa poata citi restul codului, reprezentat de pret, CNP etc.
Totul se datoreaza faptului ca la absolut toate procesoarele, Intel, AMD, Sparc PPC, Callor etc., in instructiunile ascunse, accesarea BUS-ului se face cu cifra 666, astfel ca, daca codul de bare are spre exemplu un header 888, procesorul nu poate accesa informatia respectiva.
Daca vreti sa vedeti concret, apelati la un pusti ce detine un calculator cu sistem Unix si rugati-l sa acceseze din consola instructiunile arhitecturii RISC. Toate fisierele incep cu 666.
E ciudat ca din toata combinatia de cifre posibila s-a ales doar 666. De ce nu 931 sau 145?"

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire