sâmbătă, octombrie 22, 2016

M. MUNTEANU ÎNTRE LEGALITATE ȘI MORALITATE

SUMARUL BLOGULUI 
  

Informator, da, colaborator, ba. 
Și o minciună care-i pune sub semnul întrebării 
și trecutul, și viitorul 

CNSAS a dat un verdict în privința dosarului de la Securitate al lui Marian Munteanu. Sub aspect legal: favorabil politicianului. Internetul a vuit încă de marți: „Marian Munteanu nu a fost colaborator al Securității”. Autorii au uitat însă un adaos foarte important: nu „în sensul legii”. Vom vedea imediat ce vrea să însemne asta. 
Prin conținutul ei, decizia CNSAS ridică o problemă de ordin moral în acest caz. Documentul (adeverința nr. 2239 din 18 Oct. 2016: vezi aici) arată că Marian Munteanu a mințit în mod repetat, afirmînd că nu a semnat un Angajament cu Securitatea și că nu a dat note informative. Or, CNSAS arată, cu acte, că Marian Munteanu a semnat un Angajament pe 28 Martie 1988, devenind informator cu numele conspirativ „Ioan”, că a dat, sub acest nume, mai multe note informative referitoare la un profesor al său de la Universitate și că a primit bani pentru asta. Toate probele se află în Dosarul de Rețea deschis pe numele lui Munteanu. Dosar pe care l-a cercetat și el, la CNSAS, încă din anul 2009! 
Pe 2 Martie 1989, Marian Munteanu a fost abandonat ca informator, pentru că a devenit membru al Partidului Comunist Român. Membrii PCR nu puteau fi recrutați de Securitate decît în cazuri și cu aprobări speciale. 
În Mai 1989, Marian Munteanu a fost cercetat penal de Securitate pentru legăturile sale cu Petre Țuțea. Atunci a dat două declarații olografe, semnate în nume propriu. Totuși, nu i s-a întocmit Dosar de Urmărire Informativă, cum li se făcea tuturor celor presupuși ostili regimului comunist. Poate pentru că anchetarea lui a fost numai o formă de a-i spune că, și dacă nu mai e informator, Partidul nu-l poate apăra de Securitate, la o adică. Sau poate pentru că, printr-o anchetă formală, s-a acoperit nevoia de a mai obține informații de la Marian Munteanu. Sînt presupuneri, dar cert este că Securitatea nu l-a mai deranjat, nici nu există date să-l fi supravegheat în continuare. 
Potrivit legii, pentru ca o persoană să fie declarată colaborator al Securității trebuie să îndeplinească două condiții cumulate: să fi furnizat informații „prin care se denunțau activitățile sau atitudinile potrivnice sistemului totalitar comunist și care au vizat îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”. CNSAS a comunicat că Marian Munteanu nu îndeplinește decît cea de-a doua condiție. Cu alte cuvinte, a dat informații care țineau de viața privată a celui urmărit de Securitate, dar nu și dintre cele care l-ar fi expus vreunui pericol din partea sistemului represiv al dictaturii. Pasajele din dosar sînt relevante în acest sens. Drept pentru care i-a emis o adeverință că nu a colaborat cu Securitatea. 
În concluzie, Marian Munteanu a fost informator al Securității, dar nu și colaborator în sensul legii. Distincția este necesară pentru că, sub teroarea comunistă, mulți au ales să se salveze mimînd colaboraționismul, dar inducînd Securitatea în eroare, uneori de conivență cu cei urmăriți (sînt nenumărate cazuri) sau furnizîndu-i informații fără nici o valoare. 
Grav nu e faptul că Marian Munteanu a fost un informator benign, ca atîția alții. Poate fi înțeles în context, chiar dacă există suficiente cazuri de oameni care au refuzat să fie racolați de Securitate, asumîndu-și consecințele. Dramatic este că a mințit opinia publică. Prin minciuna care iese azi la iveală a trădat încrederea și așteptările unor prieteni de idei. Prin minciuna aceasta inutilă și-a pierdut credibilitatea, într-un moment decisiv pentru lansarea mișcării politice pe care a inițiat-o, pe care o conduce și în care mulți și-au pus nădejedea. Prin minciună aruncă, în chip nepermis, o umbră pe un eveniment exemplar din viața societății civile românești, al cărui erou principal a fost: „Fenomenul Piața Universității”. În sfîrșit, alimentează suspiciunile cu privire la relația sa cu Securitatea după 1989 (episodul alierii cu Virgil Măgureanu în anul 2000, cînd a intenționat să candideze la președinția statului, dar și asocierea recentă cu diverși ofițeri de rang înalt, în rezervă, care au fost și în Securitate, și cu alte persoane publice, care vin din aceeași zonă, în scopul articulării partidului său, Alianța Noastră România). 
Dacă nu ar fi mințit, Marian Munteanu ar fi beneficiat poate de înțelegerea de care s-a bucurat din partea societății și un Alexandru Paleologu. Așa, riscă să aibă soarta Monei Muscă. Și e păcat, pentru tot ce a însemnat pentru România și pentru tot ce ar fi putut să însemne. Dacă nu cumva, în prezența unei oferte electorale generale bicisnice și a unei situații a țării pe muchie de cuțit, pînă și cei mai intransigenți electori de dreapta vor trecere peste toate, în speranța că salvează ce mai e posibil de salvat.

Claudiu TÂRZIU

Nu voi posta aici comentarii  la acest text. S-a comentat deja - și o puteți face în continuare - pe Platforma ROST (de unde textul a fost preluat). Recomand acolo și excelenta analiză a politicii românești postdecembriste întreprinsă de d-l Paul S. Grigoriu (chiar dacă în ea nu este vorba în nici un fel de „cazul Marian Munteanu”, artificial „umflat” și de prieteni, și de dușmani). (R. C.)

vineri, octombrie 21, 2016

SINAXAR ROMÂNESC (50)

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME21 octombrie:  
SFINȚII CUVIOȘI MĂRTURISITORI  
VISARION ȘI SOFRONIE,  
SFÎNTUL MUCENIC OPREA, 
SFINȚII PREOȚI MĂRTURISITORI  
IOAN DIN GALEȘ  
ȘI MOISE MĂCINIC DIN SIBIEL
  
Visarion, mărturisitor al Ortodoxiei în părțile Banatului și Transilvaniei, era de origine sîrb bosniac, născut în anul 1714 și tuns în monahism la 1738 (pe seama Mănăstirii Sfîntul Sava din Țara Sfîntă). În vremea împărătesei Maria Tereza (1740-1780), el a fost unul dintre cei mai vajnici luptători împotriva unirii forțate cu Roma. La chemarea patriarhului ortodox Arsenie Ioanovici de la Karlowitz, a străbătut Ardealul (Timișoara, Lipova, Arad, Deva, Orăștie, Săliștea Sibiului), propovăduind stăruința în dreapta credință și în Biserica Răsăritului, dar în drum spre Sibiu a fost arestat de organele imperiale, întemnițat (la Sibiu, Deva, Timișoara, Osiek, Gyor), dus în cele din urmă la Kufstein (în Tirol) și torturat în chip cumplit, pînă ce și-a dat duhul în lanțuri (după 1745). Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat, ca mucenic mărturisitor, în 1950. 
Cu Visarion Mărturisitorul este pomenit și țăranul ardelean Nicolae Oprea (cunoscut și sub numele de Miclăuș) din Săliștea Sibiului, întemnițat pe viață la Kufstein pentru că îndrăznise să protesteze împotriva abuzurilor imperiale, ajungînd de două ori la Viena (în 1748 și 1752), cu jalbă către împărăteasa Maria Tereza, căreia ultima oară se zice că i-ar fi spus: „Sau vlădică de legea noastră, sau drum slobod ca să plecăm din țară!”. A fost azvîrlit în temniță chiar din porunca perfidei împărătese, iar credincioasa lui soție, pe nume Stana, se zice că l-ar fi așteptat ani mulți după aceea, înveșmîntată în negru la ușa bisericii, plîngînd și cerșind milă spre a-și putea crește copiii (bărbatul ei și-a dat sufletul în temnița imperială, nu mult după 1752). 
În aceeași zi este pomenit și Sfîntul Sofronie de la Cioara (localitate de lîngă Orăștie), alt apărător de seamă al Bisericii Ortodoxe din Transilvania, fiu de preot, călugărit de timpuriu în Țara Românească, apoi întors pe meleagurile natale (1756), unde a întemeiat o mică sihăstrie în mijlocul codrilor, cunoscută sub numele de Schitul Cioara. Pentru fermitatea și afirmarea publică a poziției lui ortodoxe, a fost prigonit și închis la Bobîlna și la Abrud, fiind de fiecare dată eliberat sub presiunea mulțimilor de credincioși. În cele din urmă, a fost nevoit să se retragă dincoace de munți, la Mănăstirea Curtea de Argeș, unde s-a săvîrșit în pace, nu mult după aceea. A fost trecut oficial în ceata sfinților mărturisitori în anul 1955. 
Preotul Ioan din satul Galeş, din părţile Sibiului, și preotul Moise Măcinic din Sibiel, sînt alte două victime ale Mariei Tereza: primul a fost arestat în luna mai 1756 şi dus în lanţuri la Sibiu, apoi la Deva (ad perpetuos carceres, adică întemnițat pe viață), ca apoi să fie strămutat la Graz și la Kufstein, unde și-a dat duhul (probabil în jurul lui 1780); al doilea, arestat în 1752, a fost ținut închis la Sibiu, apoi la Kufstein, unde și-a sfîrșit zilele nu se știe cînd, luînd cununa muceniciei. Canonizarea amîndurora s-a făcut în 1992.


 Mai puteți citi pe acest blog:   

10 ianuarie: Sfîntul Cuvios Antipa de la Calapodești     
13 ianuarie: Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic    
25 ianuarie: Sfîntul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului      
28 (în anii bisecți: 29) februarie: Sfinții Cuvioși Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea 
7 martie: Sfîntul Sfinți Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului    
26 martie: Sfîntul Mucenic Montanus preotul și soția sa Maxima    
6 aprilie: Sfîntul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium    
11 aprilie: Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica    
12 aprilie: Sfîntul Mucenic Sava de la Buzău (Gotul)      
14 aprilie: Sfîntul Ierarh Pahomie de la Gledin      
20 aprilie: Sfîntul Teotim, Episcopul Tomisului     
24 aprilie: Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei; Sfîntul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin    
25 aprilie: Sfîntul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului      
26 aprilie: Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie, din Dobrogea     
28 aprilie: Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas, din Ozovia     
2 mai: Sfîntul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului      
3 mai: Sfîntul Cuvios Irodion de la Lainici      
12 mai: Sfîntul Mucenic Ioan Valahul     
27 mai: Sfîntul Mucenic Iuliu Veteranul     
2 iunie: Sfîntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava     
4 iunie: Sfinții Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip    
8 iunie: Sfinții Martiri Nicandru și Marcian    
15 iunie: Sfîntul Mucenic Isihie    
22 iunie: Sfîntul Ierarh Grigorie Dascălul    
24 iunie: Sfîntul Niceta de Remesiana    
30 iunie: Sfîntul Ierarh Ghelasie de la Rîmeț    
1 iulie: Sfîntul Ierarh Leontie de la Rădăuți    
2 iulie: Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt    
8 iulie: Sfinții Mucenici Epictet și Astion    
18 iulie: Sfîntul Mucenic Emilian de la Durostor    
21 iulie: Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche   
26 iulie: Sfîntul Cuvios Ioanichie cel Nou   
5 august: Sfîntul Cuvios Iacob de la Neamț (Hozevitul)   
7 august: Sfînta Cuvioasă Teodora de la Sihla   
11 august: Sfîntul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului   
16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfîntul Ierarh Iosif de la Văratec   
21 august: Sfinții Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust   
23 august: Sfîntul Mucenic Lup  
30 august: Sfinții Ierarhi Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Rîșca și Secu, Episcopul Romanului  
1 septembrie: Sfîntul Cuvios Dionisie Exiguul  
7 septembrie: Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pîngărați  
9 septembrie: Sfinții Cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău  
13 septembrie: Sfîntul Cuvios Ioan de la Prislop  
15 septembrie: Sfîntul Mare Mucenic Nichita (Niceta) și Sfîntul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș  
22 septembrie: Sfîntul Sfințit Mucenic Teodosie de la Brazi  
26 septembrie: Sfîntul Voievod Neagoe Basarab 
27 septembrie: Sfîntul Ierarh Martir Antim Ivireanul
1 octombrie: Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani 
14 octombrie: Sfînta Cuvioasă Parascheva

miercuri, octombrie 19, 2016

MĂ ABȚIN DE LA COMENTARII...

SUMARUL BLOGULUI 
  
Am primit și dau mai departe... DOCUMENT INEDIT PENTRU PUBLICUL LARG:  
SENATUL STATELOR UNITE SUSȚINE 
REUNIREA MOLDOVEI CU ROMÂNIA 
  
SUA recunosc dreptul reunificării Moldovei cu România! În 28 iunie 1991 Senatul SUA a emis Rezoluţia 148, prin care hotărăşte că Guvernul SUA trebuie să susţină eforturile Moldovei de negociere a reunificării României cu Moldova. Citeşte documentul ascuns opiniei publice de politicienii din România şi Moldova! 

Iată textul original, preluat de pe pagina oficială a Senatului SUA: 

102d CONGRESS 1st Session S. RES. 148 
To express the sense of the Senate that the United States should support the right to self-determination of the people of the Republic of Moldavia and northern Bucovina. 
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES 
June 28 (legislative day, JUNE 11), 1991 
Mr. PRESSLER (for himself and Mr. HELMS) submitted the following resolution; which was referred to the Committee on Foreign Relations 
RESOLUTION 
To express the sense of the Senate that the United States should support the right to self-determination of the people of the Republic of Moldavia and northern Bucovina. 
Whereas, the Romanian principality of Moldavia emerged as an independent state in the 14th century; 
Whereas, Moldavia was invaded in 1806 by the Russian Army and annexed by the Russian Empire in 1812 as a result of the Russo-Turkish Treaty of Bucharest; 
Whereas, on November 15, 1917, the Soviet Government proclaimed the right of the peoples of the Russian Empire to self-determination and the establishment of separate states; 
Whereas, on December 2, 1917, the democratically-elected Moldavian constituent assembly, the Sfatul Tsarii, proclaimed Moldavia an independent republic; 
Whereas, on April 9, 1918, the Constituent Assembly voted to unite Moldavia with the Kingdom of Romania; 
Whereas, the United States, France, Italy, Great Britain, Japan and the other allied states specifically sanctioned and recognized the reunion of Moldavia with Romania in the Peace Treaty of Paris of October 28, 1920; 
Whereas, the Soviet Union's armed forces invaded the Kingdom of Romania on June 28, 1940 and occupied eastern Moldavia and northern Bucovina, and Hertsa in contravention of the Charter of the League of Nations; the Treaty of Paris of 1920; the General Treaty for the Renunciation of War of 1928; the Romanian-Union of Soviet Socialist Republics Mutual Assistance Pact of 1936; the Conventions for the Definition of Aggression of 1933; and generally recognized principles of international law; 
Whereas, the annexation of Moldavia, northern Bucovina, and Hertsa was prospectively agreed to in certain secret protocols to a treaty of nonaggression concluded between the Government of the Soviet Union and the German Reich on August 23, 1939; 
Whereas, from 1940 to 1953 hundreds of thousands of Romanians from Moldavia and Bucovina were deported by the Union of Soviet Socialist Republics to Central Asia and Siberia; 
Whereas, the United States Government has repeatedly stated its refusal to recognize forcible seizure of territory pursuant to the terms of the so-called Stalin-Hitler Pact, including the 1940 Soviet annexation of Estonia, Latvia, and Lithuania; 
Whereas, the Governments of the United Kingdom, the Soviet Union and the United States are parties to the Atlantic Charter of August 14, 1941, in which the signatories declared their „desire to see no territorial changes that do not accord with the freely expressed will of the peoples concerned” and affirmed their wish „to see sovereign rights and self-government restored to those who have been forcibly deprived of them” during the course of the Second World War; 
Whereas, on August 31, 1989, the Supreme Council of Moldavia declared Romanian to be the official language of the Republic and reestablished the Latin alphabet forbidden by the Soviet Government during the occupation of Moldavia as the alphabet of written Romanian; 
Whereas, in March, 1990, the Romanian people of Moldavia were able to vote in free and fair elections for deputies to the Supreme Council of Moldavia; 
Whereas, on April 27, 1990, the Supreme Council of Moldavia restored the flag of Romania as the official flag of the republic; 
Whereas, on June 23, 1990, the Supreme Council of Moldavia declared the Republic of Moldavia a sovereign state; 
Whereas, on December 16, 1990, more than eight hundred thousand Romanians gathered at the Second Grand National Assembly in the Moldavian capital of Chisinau to declare the national independence of Romanians in occupied territories; 
Whereas, the people of Moldavia refused to participate in the Soviet referendum of March 3, 1991 despite Soviet governmental efforts to threaten and intimidate the Moldavian people into accepting a new union treaty; 
Whereas, the signatory states of the Helsinki Final Act have accepted the principle of the equal rights of people and their right to self-determination; 
and 
Whereas, pursuant to article 8 of the Helsinki Final Act „all peoples always have the right, in full freedom, to determine, when and if they wish, their internal and external political status, without external interference, and to pursue as they wish their political, economic, social, and cultural development”: Now, Therefore, be it Resolved, That it is the sense of the Senate that the United States Government should 
(1) Support the right of self-determination of the people of Soviet-occupied Moldavia and northern Bucovina and issue a statement to that effect; and 
(2) Support future efforts by the Government of Moldavia to negotiate peacefully, if they so wish, the reunification of Romania with Moldavia and Northern Bucovina as established in the Paris Peace Treaty of 1920, the prevailing norms of international law, and in conformity with Principle 1 of the Helsinki Final Act. 

Mulţumesc pentru traducerea textului în limba română prietenilor de la Acţiunea 2012:
  
„CONGRESUL 102 SESIUNEA 1  Rezoluţia Senatului 148 
Pentru a exprima convingerea Senatului că Statele Unite trebuie să susţină dreptul la autodeterminare al poporului din Republica Moldova şi Bucovina de Nord.  
ÎN SENATUL STATELOR UNITE 28 IUNIE (ZI LEGISLATIVĂ, 11 IUNIE), 1991 
Dl. PRESSLER (pentru el însuşi şi Dl. HELMS) a depus următoarea hotărâre, care a fost trimisă Comitetului pentru Relaţii Internaţionale 
HOTĂRÂRE 
Pentru exprimarea convingerii Senatului că Statele Unite trebuie să susţină dreptul la autodeterminare al poporului din Republica Moldova şi Bucovina de Nord. 
Întrucât principatul românesc al Moldovei a apărut ca stat independent în secolul al XIV-lea; 
întrucât Moldova a fost invadată în 1806 de către Armata Rusă şi anexată de către Imperiul Rus în 1812 ca rezultat al Tratatului Ruso-Turc de la Bucureşti; 
întrucât la 15 noiembrie 1917 Guvernul Sovietic a proclamat dreptul la autodeterminare al popoarelor din Imperiul Rus şi înfiinţarea unor state separate; 
întrucât la 2 decembrie 1917 Sfatul Ţării, adunarea constituantă moldovenească aleasă în mod democratic, a proclamat Moldova ca stat independent; 
întrucât la 9 aprilie 1918 Adunarea Constituantă a votat unirea Moldovei cu Regatul României; 
întrucât Statele Unite, Franţa, Italia, Marea Britanie, Japonia şi restul statelor aliate au aprobat şi au recunoscut în mod explicit reunirea Moldovei cu România în Tratatul de Pace de la Paris din 28 octombrie 1920; 
întrucât forţele armate ale Uniunii Sovietice au invadat Regatul României la 28 iunie 1940 şi au ocupat estul Moldovei şi Bucovina de Nord şi Herţa, încălcând Carta Ligii Naţiunilor, Tratatul de la Paris din 1920, Tratatul General pentru Renunţarea la Război din 1928, Pactul Româno-Sovietic de Ajutor Reciproc din 1936, Convenţia pentru Definirea Agresiunii din 1933 şi principii general recunoscute ale dreptului internaţional; 
întrucât asupra anexării Moldovei, a Bucovinei de Nord şi a Herţei s-a hotărât în mod prospectiv în anumite protocoale secrete dintr-un tratat de neagresiune încheiat între Guvernul Uniunii Sovietice şi Imperiul German la 23 august 1939; 
întrucât între 1940 şi 1953 sute de mii de români din Moldova şi Bucovina au fost deportaţi de Uniunea Sovietică în Asia Centrală şi Siberia; 
întrucât Guvernul Statelor Unite şi-a exprimat în mod repetat refuzul de a recunoaşte ocuparea de teritorii în urma termenilor aşa-zisului Pact Stalin-Hitler, inclusiv anexarea Estoniei, a Letoniei şi a Lituaniei în 1940; 
întrucât Guvernele Regatului Unit, Uniunii Sovietice şi Statelor Unite sunt părţi ale Cartei Atlanticului din 14 august 1941, în care semnatarele şi-au declarat «dorinţa de a nu fi martore la schimbări teritoriale care nu concordă cu voinţa exprimată în mod liber a popoarelor interesate» şi şi-au afirmat dorinţa «de a fi martore la restaurarea drepturilor suverane şi a autoguvernării către cei care au fost vitregiţi cu forţa de ele» în timpul celui de-al Doilea Război Mondial; 
întrucât la 31 august 1989 Consiliul Suprem al Moldovei a declarat limba română ca limbă oficială a Republicii şi a repus în drepturi alfabetul latin, interzis de Guvernul Sovietic în timpul ocupaţiei, ca alfabet al românei scrise; 
întrucât în martie 1990 poporul român al Moldovei a putut vota, în alegeri libere şi corecte, deputaţi pentru Consiliul Suprem al Moldovei; 
întrucât la 27 aprilie 1990 Consiliul Suprem al Moldovei a reinstaurat steagul românesc ca steag oficial al republicii; 
întrucât la 23 iunie 1990 Consiliul Suprem al Moldovei a declarat Republica Moldova stat suveran; 
întrucât la 16 decembrie 1990 peste opt sute de mii de români s-au strâns la A Doua Mare Adunare Naţională în capitala Moldovei, Chişinău, să declare independenţa naţională a românilor din teritoriile ocupate; 
întrucât poporul Moldovei a refuzat să ia parte la referendumul sovietic din 3 martie 1991, în ciuda eforturilor guvernamentale sovietice de ameninţare şi intimidare a poporului moldovean spre a accepta un nou tratat unional; 
întrucât statele semnatare ale Actului Final de la Helsinki au acceptat principiul egalităţii între popoare şi dreptul acestora la autodeterminare; 
și întrucât, în temeiul articolului 8 din Actul Final de la Helsinki, «toate popoarele au mereu dreptul, în deplină libertate, să-şi hotărască, când şi dacă doresc, statutul politic intern şi extern, fără ingerinţe exterioare şi să îşi urmărească după propria voie dezvoltarea politică, economică, socială şi culturală»: aşadar, să fie decis, în momentul de faţă, că este convingerea Senatului că Guvernul Statelor Unite trebuie 
1) să susţină dreptul la autodeterminare al poporului Moldovei şi al Bucovinei de Nord, ocupate de Uniunea Sovietică, şi să emită o declaraţie cu acest scop; şi 
2) să susţină eforturile viitoare ale Guvernului Moldovei să negocieze în mod paşnic, dacă aceasta le este voia, reunificarea României cu Moldova şi cu Bucovina de Nord, după cum s-a stabilit în Tratatul de Pace de la Paris din 1920, în normele predominante ale dreptului internaţional şi în conformitate cu Principiul 1 al Actului Final de la Helsinki”. 

Rezoluţia Senatului american are o importanţă crucială pentru recunoaşterea internaţională a dreptului României şi Moldovei de a se reuni. Aceasta este atitudinea oficială a SUA, exprimată în Congresul american. Chiar dacă au trecut 25 de ani de la adoptarea rezoluţiei Senatului, ea nu a fost abrogată de alt act emis de aceeaşi autoritate. 
Documentul dovedeşte că în 1991 exista pe plan internaţional un orizont de aşteptare şi recunoaştere a reunirii Moldovei cu România. Rezoluţia Senatului american atestă poziţia SUA, favorabilă reunirii. Să nu uităm că SUA a fost şi este vioara întâi în politica internaţională. În funcţie de poziţia ei se iau deciziile de politică externă în multe cancelarii europene. 
Înainte ca Uniunea Sovietică să se dezmembreze oficial, Senatul SUA se aştepta ca Moldova, eliberată de jugul sovietic, să se reunească cu România. Acest orizont de aşteptare reflecta cursul firesc, natural, normal pe care ar fi trebuit să meargă politicienii din România şi Moldova. 
Nu doar SUA se aştepta în 1991 la Reunirea Moldovei cu România, ci şi statele europene. Cu ocazia negocierilor de aderare a României la Consiliul Europei, secretarul general al acestui organism european, Catherine Lalumière, întreba informal dacă România ar trebui primită înainte sau după unirea României cu Moldova (informaţie primită de la un fost ministru de Externe al României). România a fost acceptată în Consiliul Europei în octombrie 1993. 
Sigur arhivele Ministerului de Externe conţin documente care atestă poziţia statelor europene faţă de reunirea Moldovei cu România în anii 1990. Personalul ambasadelor României trimit regulat informări despre poziţia demnitarilor statului respectiv, oficială sau informală, despre articole de presă etc. relative la România şi printre ele trebuie să fie informaţii şi despre problema reunirii Moldovei cu România, mai ales în contextul destrămării Uniunii Sovietice. Probabil peste mulţi ani aceste documente vor fi accesibile publicului şi vom cunoaşte mai multe despre momentul ratat de politicieni pentru înfăptuirea reunirii. 
În general se spune că primul preşedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, s-a opus reunirii Moldovei cu România. Această caracterizare a atitudinii lui Mircea Snegur este valabilă pentru ultima parte a mandatului său prezidenţial. Pentru că preşedintele Mircea Snegur s-a pronunţat în 1991 în favoarea reunirii Modovei cu România. Într-un interviu apărut în ziarul Le Figaro, la 27 august 1991, el afirma: „Independenţa este, desigur, o perioada temporară. Mai întâi vor exista două state româneşti, dar lucrul acesta nu va dura mult. Repet încă o dată faptul că independenţa Moldovei Sovietice constituie o etapă, nu un scop”. Fostul ambasador al României la Chişinău, Aurel Preda, afirmă că Mircea Snegur a trimis de două ori delegaţi la Bucureşti pentru a negocia cu Ion Iliescu reunirea Modovei cu România, cerând o funcţie de vicepreşedinte al României pentru Snegur, însă partea română a refuzat. Aurel Preda a participat la redactarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova din 27 August 1991 şi a fost primul ambasador al României la Chişinău, ceea ce conferă credibilitate afirmaţiilor sale. 
Un lucru este cert, România a ratat în 1991 o şansă uriaşă pentru reunificarea ţării. În Moldova exista atunci un curent favorabil reunirii, la fel ca în România. Liderii politici moldoveni au propus reunirea, desigur în schimbul unor avantaje politice, cerinţe fireşti în negocierile politice. Statele Unite ale Americii au recunoscut oficial dreptul la reunificare al României cu Moldova, iar în cancelariile europene reunirea era aşteptată. 
Deşi au existat premise favorabile reunirii pe plan internaţional, ea nu a avut loc. De ce? Cel puţin un răspuns este cert: Ion Iliescu, preşedintele României în 1991, avea relaţii prea strânse cu Moscova şi a trădat interesul naţional al României. Sigur Ion Iliescu cunoştea Rezoluţia Senatului SUA din 28 Iunie 1991. De ce nu a exploatat-o în interesul naţional? Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu ca trădătorul care a ratat reunirea Moldovei cu România în 1991. Ion Iliescu nu a reprezentat interesele poporului român în 1991! 
Rezoluţia nr. 148 a Senatului SUA este un document de o importanţă politică excepţională şi trebuie să stea la baza oricăror negocieri viitoare pentru realizarea reunirii Moldovei cu România.
Recunoaşterea dreptului la reunire de către cea mai mare putere mondială trebuie exploatată de toţi cei care militează şi acţionează pentru realizarea acestui deziderat naţional, singurul PROIECT de ţară fezabil pentru români: REUNIREA MOLDOVEI CU ROMÂNIA.

luni, octombrie 17, 2016

CURS ELEMENTAR DE RELIGIE CREȘTINĂ (XXIV)

SUMARUL BLOGULUI 


TEOLOGIA MISTICĂ  
ȘI DOGMATICĂ (8) 

7. Creația (II). Lumea văzută
   
Dacă „cerul” despre care se vorbește în primul verset al Facerii trimite la lumea nevăzută, prin „pămîntul” la care se face referire în el se pare că trebuie să înțelem materia primă, informă, pe care Dumnezeu a creat-o din nimic și din care a format și orînduit apoi toate lucrurile și ființele lumii văzute. Despre această materie inițială pare a vorbi Moise (căruia textul îi este atribuit): „Și pămîntul era netocmit și gol. Întuneric era deasupra adîncului și Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor” (Facerea 1, 2). Această materie inițială, „netocmită”, cuprindea în sine toate stihiile sau elementele lumii materiale, deci și elementul acvatic, pe deasupra căruia „Se purta” Duhul Sfînt (încă de la început ni se înfățișează, mai mult implicit decît explicit, întreita dumnezeire: Tatăl, numit simplu – Dumnezeu; Fiul sau Cuvîntul – „Și a zis Dumnezeu...”; Duhul Sfînt – numit „Duhul lui Dumnezeu”). 
În cele șase zile ale Creației, activîndu-Și energiile și dînd formă prin Cuvînt acestei materii originare, nu preexistente, ci de El Însuși create, Dumnezeu a făcut, rînd pe rînd: în „ziua întîi” Lumina (totuși nu poate fi vorba de lumina naturală, venită de la astre, ce vor fi create abia în „ziua a patra”, ci de dezlănțuirea energiilor divine, marcînd începutul lucrării creatoare a lui Dumnezeu, cum se poate deduce și de la Ioan 1, 10); în „ziua a doua” Cerul (abia acum, în versetele 6-8, este vorba de cerul văzut); în „ziua a treia” Pămîntul (cu mările și vegetația); în „ziua a patra” Astrele (prin care se înțeleg deopotrivă Soarele, Luna și celelalte corpuri cerești); în „ziua a cincea” Viețuitoarele din apă și din văzduh (fauna terestră pare să aparțină „zilei” următoare); iar în „ziua a șasea” Omul, regele Creației. 
Pe versetele biblice (Facerea 1, 3-31) „zilele” Creației se distribuie astfel: Ziua întîi (3-5), Ziua a doua (6-8), Ziua a treia (9-13), Ziua a patra (14-19), Ziua a cincea (20-23), Ziua a șasea (24-31). În capitolul 2 (2-3) ni se spune că Dumnezeu Și-a încheiat „în ziua a șasea lucrarea Sa” și că „în ziua a șaptea S-a odihnit de toate lucrările Sale”, drept care a binecuvîntat-o și a sfințit-o. Asupra creării omului – la care ne vom referi pe larg în subcapitolul următor – se mai revine însă și în capitolul 2 al Facerii (7-8; 18-23). 
Teologia scolastică apuseană propune următoarele distincții în actul general al creării lumii văzute: I. Creatio prima (sau Opus creationis); II. Creatio secunda (cuprinzînd: a. Opus distinctionis și b. Opus ornatus). Ar fi vorba, deci, de o Creație primă (crearea din nimic a materiei originare) și de o Creație secundă, constînd din două lucrări consecutive: cea a distingerii sau despărțirii elementelor (a pămîntului de ape ș.a.m.d.) și cea a „împodobirii” universului (cu plante, animale etc.). 
În Teologia dogmatică și simbolică (ed. cit., vol. 1, p. 501) citim: „În expunerea despre creație se observă așadar o succesiune temporală și o gradație, de la anorganic la organic, de la regnul vegetal la cel animal și, în sfîrșit, la om [...]. Gradația în realizarea creației corespunde firii lucrurilor și apare ca necesară în ordinea acestora. Într-adevăr, începînd de jos în sus, fiecare regn și fiecare specie apare ca mijloc de existență și condiție pentru cele imediat superioare: cel anorganic pentru cel vegetal, cel vegetal pentru cel animal și toate la un loc pentru om. O specie superioară le presupune pe toate cele inferioare ei. Aceasta nu înseamnă că speciile inferioare ar fi cauzele producătoare ale speciilor superioare [cum crede materialismul evoluționist – n. n.]. Rolul speciilor inferioare în raport cu cele superioare se reduce la acela de a fi condiție de existență pentru cele din urmă, iar aceasta, de bună seamă, prin orînduirea voinței și înțelepciunii lui Dumnezeu. Existența fiecare specie și-o datorează însă unui act creator special al lui Dumnezeu, săvîrșit atît în legătură cu cele precedente, cît și cu cele următoare”. Scriptura ne învață: „Toate cîte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pămînt, în mări și în toate adîncurile” (Psalmul 134, 6). Iar Sfîntul Grigorie Palama observă: „Pe toate le-a rînduit [Dumnezeu] ca pe o podoabă, după legătura rațiunilor lor, ca întregul să se poată numi, cu drept cuvînt, poboabă [kosmos]” (Capete despre cunoștința naturală, 23, în Filocalia rom., ed. cit., vol. 7, p. 436). 
Ne e familiar că știința a cunoscut în ultimele veacuri confruntarea dintre creaționism și evoluționism. Au existat, deopotrivă, creaționiști necreștini și evoluționiști pretins creștini (ca gînditorul și savantul francez Pierre Teilhard de Chardin, ale cărui cărți au cunoscut, pe la jumătatea secolului XX, un succes zgomotos, dar trecător). O poziție coherent creștină nu poate admite totuși evoluționismul (care, în ultimă consecință, izgonește ideea Dumnezeului creator sau o înjosește pînă la blasfemie). Teoria evoluționistă a și fost îmbrățișată de altfel, cu unele rare excepții, tocmai de savanți sau gînditori declarat materialiști și atei. În ultima vreme au fost puse însă în evidență, cu tot mai multă pregnanță, dificultățile insurmontabile (atît din punct de vedere filosofic, cît și din punct de vedere strict științific) ale darwinismului și evoluționismului în genere*. La noi acestea se mai poartă încă, dintr-un fel de inerție marxistă, punîndu-se, din păcate, chiar de pe băncile școlii, o bază șubredă și limitată educației științifice și teoretice a tinerelor generații. Dar asupra acestor probleme vom avea prilejul să revenim. 
Întorcîndu-ne la expunerea noastră dogmatică, să luăm în seamă o precizare foarte importantă a teologiei mai noi: „În descrierea biblică a creației trebuie să se facă o distincție între mesajul revelat, adică între conținutul revelației făcute lui Moise, și forma în care a fost exprimat acest conținut, [formă] care aparține mediului cultural semitic din perioada mileniului de dinainte de Hristos. Mesajul biblic este deci cunoscut prin revelație; el nu esre rodul evoluției ideilor sau speculațiilor cosmologice. Acest mesaj a fost exprimat în limba, conceptele și reprezentările specifice culturii Orientului Apropiat din acea vreme, care era îmbibată de miturile vechilor religii ale zonei (a se vedea și Isaia 51, 9 sau Psalmul 74, 14). Modul de reprezentare a cosmosului fizic aparține epocii în care a fost scrisă Facerea; pe atunci pămîntul era închipuit ca o suprafață plată, susținută de stîlpi sprijiniți în apele inferioare și protejată de un firmament [în textul biblic românesc: „tărie” – n. n.] deasupra căruia s-ar fi aflat apele superioare. Sf. Vasile cel Mare, în comentariul său la cele șase zile ale creației (Hexameronul), avertizează la rîndu-i că va face expunerea în termenii și reprezentările cosmologice ale timpului său. Facerea nu este deci un capitol de cosmologie propriu-zisă; de aceea, o presupusă incompatibilitate între Biblie și știință, între adevărurile uneia și ale celeilalte, este falsă” (Ion Bria, op. cit., p. 109). 
În Teologia dogmatică și simbolică (ed. cit., vol. 1, pp. 502-503) aflăm și alte lămuriri: „Unii teologi mai noi, luînd în considerare geologia modernă, după care Pămîntul a ajuns la forma și organizarea lui de azi de-a lungul mai multor milioane și chiar miliarde de ani, deci într-un timp foarte lung, socotesc că termenul de zi din referatul biblic asupra creației trebuie înțeles ca epocă nedeterminată [s-a și încercat identificarea „zilelor” Creației cu diferite „ere” geologice – n. n.]. După această interpretare, în istorisirea biblică trebuie distinse fondul și forma. Fondul este constituit de adevărurile religioase și morale revelate, anume că Dumnezeu este Creatorul lumii și că toate făpturile – atît în originea, cît și în întreaga lor dezvoltare – atîrnă de El; forma este haina în care autorul Genezei a îmbrăcat aceste adevăruri, utilizînd expresii și imagini obișnuite în societatea și în vremea lui, bazate pe cunoștințele despre natură, firește rudimentare, ale acelei epoci. [...] În legătură cu aceasta, vom observa că are importanță dogmatică numai ceea ce este obiect de credință, adică învățătură clară și determinată a Bisericii, pe temeiul izvoarelor Revelației, anume că Dumnezeu este Creatorul tuturor celor văzute și nevăzute. Acesta este adevărul fundamental. Desigur nu fără însemnătate, dar totuși de o însemnătate mai redusă, este și faptul că în opera de creație se disting mai multe momente, care se succed într-o anumită ordine. Însă durata «zilelor» creației nu prezintă nici o însemnătate pentru credință. Tocmai de aceea sfintele sinoade nici nu s-au ocupat de această chestiune, lăsînd-o pe seama speculațiilor și combinațiunilor cugetării omenești, însă numai întrucît acestea nu contrazic adevărurile definitive ale credinței. [...] În sfîrșit, se cuvine a fi notat și faptul, asupra căruia de multă vreme s-a atras atenția, că Sfînta Scriptură nu este o carte de științe naturale și nici nu vrea să facă vreo clipă știință naturală [ea urmărind, dimpotrivă, să arate temeiul supranatural al lucrurilor – n. n.]; iar referatul biblic despre crearea lumii și formarea ei nu vrea să fie o cosmogonie științifică și nu întrebuințează nici termeni, nici clasificări științifice. Sf. Scriptură vrea să arate doar că autorul lumii este Dumnezeu. [...] Istoria biblică a creației nu este decît cea mai generală schiță despre originea lumii, atît cît este suficient pentru comunicarea adevărurilor religioase referitoare la creație, dar care poate fi completată în amănuntele pe care n-a intenționat să le dea și interpretată în lumina adevărurilor fundamentale de credință, precum și a eventualelor rezultate sigure ale științelor naturale” (sublinierile ne aparțin). 
Nu există, așadar, contradicție obiectivă între religie și știință decît în măsura în care una încalcă domeniul celeilalte. Altminteri conflictul este doar în ordinea subiectivă, adică între oamenii care le reprezintă (a se vedea și René Guénon, La crise du monde moderne [trad. rom.: Criza lumii moderne, Editura Humanitas, București, 1993, mai ales p. 99]). 
Nu-i lipsit de semnificație faptul că în Noul Testament, deși Mîntuitorul confirmă uneori, prin referințe răzlețe și indirecte, adevărul fundamental al referatului biblic despre Creație, nu se pune cîtuși de puțin accent pe probleme de cosmologie sau științe naturale, unele ca acestea nefiind esențiale în economia vieții religioase. Din punctul de vedere al creștinismului, credinciosul nu-i chemat la cunoaștere, ci la mîntuire. Problemele generale sau particulare ale cunoașterii profane nu sînt de importanță vitală pentru om, în sensul că nu sînt necesare mîntuirii veșnice. Se pot mîntui, în egală măsură, dacă sînt în bun raport cu Dumnezeu, prin credință și fapte, atît cel mai doct savant, cît și cel mai simplu dintre oameni. Nu cunoașterea omenească prețuiește dinaintea lui Dumnezeu, ci curățenia sufletească a omului, capacitatea lui de dăruire iubitoare către Creator și către semeni. Tocmai prin aceasta se deosebește creștinismul de anumite școli filosofico-religioase indiene, de gnosticism, de teozofie, de antropozofie sau de mai recentul new-age-ism – toate doctrine parareligioase, întemeiate pe primatul așa-zisei „cunoașteri inițiatice”, văzute ca o condiție sine qua non a „mîntuirii”, independent de harul divin. Dar multa știință nu este, singură, de nici un folos duhovnicesc, cum ne învață Apostolul, zicînd: „Toate îmi sînt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc. Toate îmi sînt îngăduite, dar nu toate zidesc” (I Corinteni 10, 23). Ba mai mult: știința îl poate sminti adesea pe om, ațîțîndu-i orgoliul și abătîndu-l de la calea credinței: „Cunoștința însă semețește, pe cînd iubirea zidește” (I Corinteni 8, 1). Mulți dintre cei ce s-au semețit prin cunoaștere „s-au rătăcit în gîndurile lor și inima lor cea neînțelegătoare s-a întunecat; zicînd că sînt înțelepți, au ajuns nebuni” (Romani 1, 21-22). De aceea îl sfătuiește Sfîntul Pavel pe ucenicul său, zicînd: „O, Timotei, păzește ceea ce ți s-a încredințat, depărtîndu-te de vorbirile deșarte și lumești și de împotrivirile științei mincinoase, pe care unii, mărturisind-o, au rătăcit de la credință” (I Timotei 6, 20-21). 
Nu-i mai puțin adevărat că știința și cunoașterea în genere nu sînt nerecomandabile în sine și, prin urmare, nici Sfînta Scriptură și nici Sfînta Tradiție nu se pronunță împotriva legitimității lor, ci doar împotriva relei lor întrebuințări (acel „Crede și nu cerceta!”, pus abuziv pe seama întregului creștinism, nu are nimic de-a face cu învățătura creștină autentică, fiind o simplă deviză particulară a romano-catolicismului medieval, speriat de prea marele abuz de raționalism și formalism din teologia scolastică). Dimpotrivă, Apostolul Pavel recomandă: „Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun!” (I Tesaloniceni 5, 21). Omul credincios, bun și drept poate „să cerceteze” cît voiește; știința – și pandantul ei, tehnica – nu e primejdioasă decît în măsura în care încape pe mîinile celor fără Dumnezeu. Omul de astăzi e, din păcate, mai mult decît oricînd, în situația de a proba pe propria-i piele adevărul acesta: „Toate sînt curate pentru cei curați; iar pentru cei întinați și necredincioși nimic nu este curat, ci li s-au întinat lor și mintea și cugetul” (Tit 1, 15). (Va urma) 
  
Răzvan CODRESCU


* Pen­­­tru o circum­scriere recentă şi autorizată a acestei pro­ble­matici, cf. , de pildă, Henry M. Morris, Gary E. Parker, What Is Creation Science, Master Books, 1999; trad. rom.: Introducere în ştiinţa crea­ţionistă, Editura Anastasia, Bucureşti, 2000 (cartea include o amplă bibliografie – în ed. rom.: pp. 391-404).

   
Mai puteți citi pe acest blog: 

Curs elementar de religie creștină (I)
Curs elementar de religie creștină (II)
Curs elementar de religie creștină (III)
Curs elementar de religie creștină (IV)
Curs elementar de religie creștină (V)
Curs elementar de religie creștină (VI)
Curs elementar de religie creștină (VII)
Curs elementar de religie creștină (VIII)
Curs elementar de religie creștină (IX)
Curs elementar de religie creștină (X)
Curs elementar de religie creștină (XI)
Curs elementar de religie creștină (XII)
Curs elementar de religie creștină (XIII)
Curs elementar de religie creștină (XIV)
Curs elementar de religie creștină (XV)
Curs elementar de religie creștină (XVI)
Curs elementar de religie creștină (XVII)
Curs elementar de religie creștină (XVIII)
Curs elementar de religie creștină (XIX)
Curs elementar de religie creștină (XX)
Curs elementar de religie creștină (XXI)
Curs elementar de religie creștină (XXII)
Curs elementar de religie creștină (XXIII)