joi, august 06, 2020

DANTE, «PARADISUL», CÎNTUL XXV

SUMARUL BLOGULUI

Divina Comedie a lui Dante Alighieri
în noua versiune românească a lui Răzvan Codrescu

  
PARADISUL

Cîntul XXV

Avansînd Dante și Beatrice în cerul al optulea (al stelelor fixe sau înstelat), Sfîntul Apostol Iacob (pomenit în strînsă legătură cu Galicia, provincia spaniolă unde-și are mormîntul și unde se desfășoară anual cel mai mare pelerinaj din lumea catolică – Santiago de Compostela) îl cercetează pe poet cu privire la speranță (după ce Sfîntul Apostol Petru îl cercetase cu privire la credință), iar acesta vorbește în termeni scolastici, ca un învățăcel conștiincios, despre natura, originea și obiectul ei. Apoi apare, într-o lumină orbitoare, cel pe care îl strîngea la piept al nostru pelican (Iisus Christos), adică Sfîntul Apostol Ioan (care-l va cerceta, în cîntul următor, cu privire la iubire), dezmințind legenda medievală despre înălțarea sa cu trupul la cer (unde cu „îndoitul strai” – suflet și trup – veșnicesc doar Mîntuitorul și Maica Lui). Orbit de strălucirea copleșitoare a duhului apostolic, Dante își amintește cu emoție, în finalul cîntului, cît a fost de tulburat cînd, întorcîndu-se spre Beatrice, n-a mai putut-o vedea, deși îi stătea alături nel mondo felice!   


1 De-o fi cîndva poemul meu cel sfînt,
cui sprijin cerul și pămîntu-i dară
și m-a făcut, cu anii, slab cum sînt,
4 să-nvingă vrajba ce m-a-nchis pe-afară
din țarcul unde miel dormii cîndva,
vrăjmaș cu lupii care mi-l prădară,
7 cu-alt glas și-ncărunțit m-aș înturna
poet în locul unde-am fost primit
botezul sfînt, cununa spre-a o lua;
10 căci eu acolo-n crezul hărăzit
iubirii sfinte am pătruns și-apoi
de Petru-am fost prin el blagoslovit.
13 După aceea-și dete ghes spre noi
un foc din sfera de-unde se ivise
vicarul lui Christos cel mai de soi;
16 și doamna mea cu bucurie-mi zise: 
„Uită-te, uite-l pe baronul care
Galiciei, jos, căi sfinte îi deschise!”.
19 Precum se-mbie un hulub să zboare
spre soțul lui și gîngurind și-arată
ce dragi își sînt, dînd roată fiecare,
22 la fel și eu văzui cum deodată
ai slavei prinți voioși se-ntîmpinară,
cinstind ce hrană-n ceruri îi desfată.
25 Iar după ce așa se salutară,
Ei coram me rămaseră-n tăcere,
orbindu-mă cu-a lor splendoare rară.
28 Zîmbind atunci, Beatrice prinse-a cere:
„Preasfîntă viață care-ai scris cîndva
despre preaplinu-acestor nalte sfere,
31 speranța fă-o-n cer a răsuna:
o știi, ca martor ei de cîte ori
la trei vru Domnu-a vi se arăta”.
34 „Sus fruntea și s-ai ochi cutezători!
Căci tot ce-aicea sus din lume vine
se coace-n raza sfintelor splendori”.
37 Așa mă-mbărbătă atunci pe mine
al doilea foc; și ochii-i ridicai
spre-acele culmi ce-acum păreau mai line.
40 „Deoarece-mpăratul vrea să stai,
viu încă, față-n față cu acei
din curtea cea mai tainică din rai,
43 încît, pătruns de adevărul ei,
speranța, ce pe lume mult îmbie,
s-o-mpărtășești și altora să vrei,
46 zi-mi ce e ea și cum în minte ție
îți înflorește, și de unde-ți vine”.
Așa-mi mai zise focu-al doilea mie.
49 Și-aceea ce cu mila ei îmi ține
în cer întinse-arípile să zbor,
răspunse-ntîi, mai iute decît mine:
52 „Nu are fiu mai bine rîvnitor
Biserica în lume luptătoare,
cu voia cui ni-i soare tuturor:
55 de-aceea din Egipet dezlegare
primi să vină-n Rusalim, să vadă,
deși e încă-oștean sub ascultare.
58 La restul celor ce le-ntinzi ca nadă,
nu spre a ști, ci spre-a vădi prin ele
cît ții virtutea-aceea să nu scadă,
61 răspundă-ți el; căci nu i-or fi nici grele
și nici prilej de-a se trufi cumva,
iar harul n-o să-l lase să se-nșele”.
64 Cum un școlar magistrului i-ar da
cu drag și prompt răspuns din cîte știe,
că-i bine pregătit spre-a arăta,
67 „Speranța”, zis-am, „e-așteptare vie
și sigură a slavei viitoare,
avînd în har și-n merit temelie.
70 Din multe stele dobîndii lucoare,
dar cel dintîi o picură în mine
supremul bard al ducelui cel mare.
73 Grăiește psalmul lui: «Să spere-n tine
aceia ce numele tău îl știu»:
și, credincios fiind, nu-l știe cine?
76 Și tu mi-ai picurat-o mai tîrziu,
epistola citindu-ți; deci sînt plin
de pot de sete și-altora să țiu”.
79 În vreme ce vorbeam, sclipea divin,
cu scăpărări de fulger iuți și dese,
un foc mai viu în sînul cristalin.
82  „Iubirea”, a grăi din nou purcese,
„de-acea virtute-n mine-a ars mereu
și cu martiriul meu se întrețese;
85 de-aceea bucuria ei vreau eu
să ți-o insuflu; și să-mi spui apoi
cum ea te ușurează cînd ți-e greu”.
88 „Scripturile”, zisei, „și vechi, și noi,
arată țelul ei, ce se vădește
în viața credincioșilor de soi.
91 Tot insul, cum Isaia profețește,
avea-va-n țara lui strai îndoit,
iar țara lui e ce gustăm cerește.
94 Și al tău frate mai amănunțit,
cînd zice despre albele veșminte,
același fapt deplin l-a consfințit”.
97 Și de cum capăt pus-am la cuvinte,
Sperent in te de sus se auzi,
cîntat de toate-acele cete sfinte.
100 Apoi din ele-așa un foc ieși
că s-aibă Racul o asemeni stea,
iarna-ar avea o lună cît o zi.
103 Și cum mlădie-n danț s-ar îmbia
voioasă o  fecioară, dînd onoare
miresei, nu gîndindu-se la ea,
106 așa văzut-am eu acea splendoare
venind spre-aceia doi – ce, prinși în joc, 
cîntau, mișcați de dragoste-arzătoare –,
109 în cor și-n hora lor făcîndu-și loc;
ca o mireasă doamna mea-i privea,
ce-ascultă-atent, dar nu vorbește ioc.
112 „Acesta-i cel pe care îl strîngea
la piept al nostru pelican și cui
îi dete de pe cruce slujbă grea”.
115 Acestea-mi spuse doamna mea, dar nu-i
clintiră-acea extatică privire,
ce-asupra lor mai vie o văzui.
118 Cum cel ce prinde de-o eclipsă știre,
s-o vadă vrea, dar soarele-l orbește,
încît n-ajunge mai nimic s-admire,
121 la fel și eu văzînd cum facla crește,
cînd auzii: „De ce încerci cumva
să vezi ceva ce-aici nu se găsește?
124 Pămînt mi-e trupul în pămînt, și-așa
va fi, cu-atîția alții, pînă cînd
toți cei aleși de sus s-or număra.
127 Cu-ambele straie-n schitul sfînt tronînd
sînt doar cei doi ce tocmai se-nălțară:
aceasta-n lume să te-ntorci spunînd”.
130 La vocea lui se potoli-ntr-o doară
și-aprinsa horă, și suavul cînt
al întreitei adieri de pară,
133 întocmai cum, primejdii și frămînt
spre a cruța, la un semnal, deodată
vîslele-n apă-și curmă-al lor avînt.
136 Ah, mintea mea cît fu de tulburată
cînd mă-ntorsei s-o văd pe Beatrice
și nu putui, deși alăturată
139 stătea de mine-n lumea cea ferice!Mai puteţi citi pe acest blog:

Dante, Infernul, Cînturile I-III (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Purgatoriul, Cînturile I-III (versiunea Răzvan Codrescu) 
"Ce mai face traducerea Divinei Comedii?" (Purgatoriul, Cîntul XIX) 
Dante, Purgatoriul, Cîntul XXII (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIII (versiunea Răzvan Codrescu) 
Intermezzo liric: Dante (Vita Nuova, XXVI)  
Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIV (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Purgatoriul, XXV (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVI (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVII (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVIII (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIX (versiunea Răzvan Codrescu)  
Dante, Purgatoriul, Cîntul XXX  (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXI (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXII (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXIII (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Paradisul, Cîntul I (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Paradisul, Cîntul II (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Paradisul, Cîntul III (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Paradisul, Cîntul IV (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Paradisul, Cîntul V (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Paradisul, Cîntul VI (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Paradisul, Cîntul VII (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Paradisul, Cîntul VIII (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Paradisul, Cîntul IX (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Paradisul, Cîntul X (versiunea Răzvan Codrescu) 
Dante, Paradisul, Cîntul XI (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XII (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XIII (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XIV (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XV (versiunea Răzvan Codrescu)
*
 Dante, Paradisul, Cîntul XVI (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XVII (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XVIII (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XIX (versiunea Răzvan Codrescu)
* Dante, Paradisul, Cîntul XX (versiunea Răzvan Codrescu)
* Dante, Paradisul, Cîntul XXI (versiunea Răzvan Codrescu)
* Dante, Paradisul, Cîntul XXII (versiunea Răzvan Codrescu)
* Dante, Paradisul, Cîntul XXIII (versiunea Răzvan Codrescu)
* Dante, Paradisul, Cîntul XXIV (versiunea Răzvan Codrescu)

2 comentarii:

La 6/8/20 11:32 a.m. , Blogger Ronchi Sante a spus...

Vedo come avanza con regolarità la sua versione della Commedia e resto meravigliato per un'opera che avrei pensato impossibile, il conservare il ritmo e le rime dell'originale. Credo che il suo nome resterà legato per molto tempo a questo lavoro. Chiedo scusa per la lingua, ma dopo 5 anni in Venezuela, quando voglio pensare in romaneste, è lo spagnolo che si pone in mezzo.

 
La 7/8/20 3:02 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Gracias por este mensaje. Le deseo mucha salud.

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire