miercuri, noiembrie 07, 2018

DE PRAZNICUL SFINȚILOR ARHANGHELI

SUMARUL BLOGULUI


ÎNGERII: 
REPERE BIBLIOGRAFICE*

*** L’Ange et l’homme, Albin Michel, Paris, 1978.
*** Arhangheli și îngeri, Editura Deisis/ [Mănăstirea] Stavropoleos, f. l., 2011**.
Boulgakov, Serge, L’Échelle de Jacob. Des Anges, L’Âge d’Homme, Lausanne, 1987; în rom.: Serghei Bulgakov, Scara lui Iacov. Despre îngeri, Editura Rosmarin, Bucureşti, 2001 (trad. Florin Mihăescu).
Bussagli, Marco, Storia degli angeli. Racconto di immagini e di idee, Rusconi Libri, Milano, 1995.
Chiţescu, N., Isidor Todoran, I. Petreuţă, „Crearea lumii nevăzute”, în Teologia dogmatică şi simbolică. Manual pentru Facultăţile Teologice, ed. a II-a, vol. 1, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004, pp. 363-377.
Cacciari, Massimo, L’Angelo necessario, Adelphi Edizioni, Milano, 1986.
Cavarnos, Constantine, Ghid de iconografie bizantină, Editura Sophia, București, 2005, passim (trad. Anca Popescu).
Clement Alexandrinul, Scrieri. Partea a doua. Stromatele, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române [mai departe: EIBMBOR], Bucureşti, 1982 (trad. Dumitru Fecioru).
Codrescu, Răzvan, Gîlceava dracului cu lumea. Mic tratat de demonologie aplicată, Editura Nemira, Bucureşti, 2005; reed.: Gîlceava dracului cu lumea sau De ce este dracul chiar așa de negru cum pare, Editura Christiana, București, 2017.
Codrescu, Răzvan, O introducere în creștinism, Editura Christiana, București, 2016 (mai ales pp. 142-151).
Corbin, Henry, „Mundus imaginalis ou l’imaginaire et l’imaginal”, în Cahiers internationaux de symbolisme, nr. 6/1964, pp. 3-26.
Corbin, Henry, „Necesitatea angelologiei”, în Paradoxul monoteismului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997, pp. 83-175 (trad. J. Ianoşi).
Corbin, Henry, L’Homme et son Ange, Fayard, Paris, 1983.
Daniélou, Jean, Les Anges et leur mission d’après les Pères de l’Église, Éditions de Chevetogne, 1953.
Davidson, Gustav, A Dictionary of Angels, including the fallen angels, McMillan Publishers, New York, 1967.
*** Dicționar enciclopedic de iudaism, Editura Hasefer, București, 2000 (mai ales pp. 411-414).
Dionisie Areopagitul, Sfîntul, „Despre ierarhia cerească”, în Opere complete şi scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura Paideia, Bucureşti, 1996, pp. 15-70 (trad. Dumitru Stăniloae). Cf. şi Pseudo-Dionisie Areopagitul, Ierarhia cerească. Ierarhia bisericească, Chişinău, 1932 (reed. de Institutul European, Iaşi, 1993; trad. C. Iordăchescu/Th. Simenschy).
Gerard, André-Marie, Dictionnaire de la Bible, Robert Laffont, Paris, 1989, passim.
Guardini, Romano, Der Engel in Dantes Göttlicher Komödie, München, 1951.
Guiley, Rosemary EllenEncyclopaedia of Angels, second edition, Visionary Living, New York, 2004 (prima ediție a apărut în 1996).
Hophan, Otto, Der Engel, Räber & Cie, Luzern (Lucerna), 1956.
Ioan Damaschin, Sfîntul, „Despre îngeri”, în Dogma-tica [II, 3], EIBMBOR, Bucureşti, 2001, pp. 53-56 (trad. D. Fecioru). Se pot consulta și edițiile mai vechi, din 1938 și 1993 (Editura Scripta din București).
Ioan Damaschin, Sfîntul, „Despre diavol şi demoni”, în Dogmatica [II, 4], EIBMBOR, Bucureşti, 2001, pp. 56-57 (trad. D. Fecioru).
Keck, David, Angels & angelology in the Middle Ages, Oxford University Press, New York, 1998.
Krauss, HeinrichKleines Lexikon der Engel: von Ariel bis Zebaoth, C. H. Beck Verlag, München, 2001.
Mother Alexandra, The Holy Angels, Minneapolis, 1987; în rom.: Maica Alexandra [Principesa Ileana a României], Sfinţii îngeri, Editura Anastasia, Bucureşti, 1992 (trad. Irineu Pop-Bistriţeanul/Luminiţa Nicolescu).
Negoiţă, Athanase, „Doctrina despre raportul lui Dumnezeu cu lumea nevăzută. Îngerii”, în Teologia biblică a Vechiului Testament, Editura Sophía, Bucureşti, 2004, pp. 109-129.
Olar, Ovidiu-Victor, Împăratul înaripat. Cultul Arhanghelului Mihail în lumea bizantină, Editura Anastasia, Bucureşti, 2004.
Peers, G., Subtle Bodies. Representing Angels in Byzantium, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 2001.
Pleşu, Andrei, Despre îngeri, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003.
Stăniloae, Dumitru, „Crearea lumii nevăzute”, în Teologia dogmatică ortodoxă, vol. I, EIBMBOR, Bucureşti, 1978, pp. 419-464.
Tătaru-Cazaban, Bogdan, Corpul îngerilor. Fragmente dintr-o istorie a ierarhiilor cerești, Editura Humanitas, București, 2017 (cu o prefață de Andrei Pleșu).

(Din vol. Răzvan Codrescu, Acatistele Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail, cu o predoslovie despre îngeri, Editura Christiana, București, 2018)

* Nu este vorba aici atît despre bibliografia de bază a modestei mele sinteze, cît despre cîteva sugestii mai largi pentru cei ce și-ar dori să extindă și să aprofundeze studiul angelologiei, din interes cultural și/sau duhovnicesc.
** Volumul cuprinde: Andrei Pleșu, „Îngerul autorității: o interpretare la Parabola lucrătorilor nevrednici ai viei”; Alexandru Mihăilă, „Angelologia Vechiului Testament și a literaturii apocrife: cîteva aspecte istorice generale”; Bogdan Tătaru-Cazaban, „Între Dionisie Areopagitul și Grigorie Palama: fundamente patristice ale angelologiei părintelui Dumitru Stăniloae”; Vlad Bedros, „Cultul arhanghelilor – surse literare și iconografie: Moldova secolelor XV-XVI”; Ovidiu Victor Olar, „Taxis hiera: minunile Arhanghelilor de la Stavropoleos”; Mihail Neamțu, „Crucea între laudă și calomnie: despre vocația monahului-înger”.0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire