vineri, aprilie 10, 2020

AFR: IDEOLOGIA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

SUMARUL BLOGULUI

Am primit și dau mai departe…


SCHIMBĂRILE CLIMATICE –
O NOUĂ IDEOLOGIE GLOBALĂ

Nu există zi în care să nu apară noi articole – cu duiumul, am putea zice – privind presupusele modificări climatice. Dacă acum 10 ori 5 ani se vorbea ori scria foarte puțin privind acest subiect, astăzi zilnic sînt publicate zeci de articole privind subiectul. Unele publicații on-line au lansat o pagină specială privind (presupusele) modificări climatice. E însă nevoie să punem acest subiect în perspectivă.

Circumscrierea problemei

De cînd Greta Thunberg bate lumea în lung și în lat, pe banii companiilor care au doar de cîștigat de pe urma acestei ultime ideologii globale, generația tânără a fost afectată rapid, masiv și negativ. A devenit impacientată și îngrijorată.
Comentariile pe care le citim vorbesc tot mai mult despre eco-anxiety, adică îngrijorarea tinerilor, și mai ales a adolescenților, că specia umană va dispărea în întregime pe parcursul vieții lor; că orașe întregi și metropole de pe coastele mărilor și oceanelor vor dispărea; nivelul oceanelor va crește; insulele se vor scufunda; calotele glaciare vor dispărea; secetele prelungite vor cauza penurii de produse alimentare; vor apărea infecții, boli și epidemii noi și necunoscute (pentru care nu vor exista medicamente ori vaccin); arborii și pădurile se vor usca, iar Terra va deveni un spațiu imens de tip Lună ori Marte.
Tot mai mulți părinți comentează, în replică la aceste comentarii, că încep să-și ducă copiii la psihologi pentru evaluare psihologică și tratament psihiatric, uneori cu medicamente, pentru a le reduce nivelul de eco-anxiety – anxietate ecologică. Unii spun că odraslele lor nu vor să se căsătorească ori să aibă copiii, pentru a preveni degradarea climei și a planetei.
Dacă plasăm acest subiect în perspectiva timpului, însă, observăm cîteva corelații. Cu cît globalizarea a devenit mai intensă, iar societatea globală mai integrată, cu atît au apărut, periodic, mai multe ideologii și manifestări sociale globale. Ele apar, se intensifică, încep să fie instituționalizate, iar apoi înlocuite de ideologii și mișcări sociale noi, la care nimeni nu se gîndea cu doar 10 ani în urmă.
Cei care am urmărit îndeaproape evoluția societății globale în ultimii 50 de ani am putut ușor observa apariția și extinderea noilor ideologii și mișcări sociale: revoluția sexuală, mișcarea pentru controlul populației, mișcarea pentru drepturile femeilor (transformată apoi în ideologia misogină și pro-avort numită „feminism”), mișcarea ecologică, ideologia de gen, iar mai recent ideologia (presupuselor) modificări climatice.

O traiectorie cunoscută

Toate aceste ideologii și manifestări au apărut, iar apoi s-au extins pentru că în spatele lor au fost oameni cu bani, ideologiile acestea au devenit o cauză specială pentru unii, iar unele au fost preluate de marile companii globale, transformîndu-le în surse de mare profit. Cînd o nouă ideologie ori mișcare are în spatele ei miliarde de dolari ori euro, ideologia devine, inevitabil, mai devreme sau mai tîrziu, acceptată și se extinde rapid.
Traiectoriile fiecărei noi ideologii sînt identice: apar finanțele, urmează conferințele, dezbaterile, apoi alocarea de spațiu masiv în mass-media; ele devin cursuri universitare, iar cei care se profilează pe noile ideologii își găsesc locuri de muncă bine plătite.
Recent v-am dat un exemplu concret, modul în care ideologia de gen s-a extins în toată lumea prin sprijinul financiar masiv, la cifra de miliarde de dolari, din partea companiilor farmaceutice.
Ideologia modificărilor climatice este un produs al minții seculare, dar periculoasă. E periculoasă pentru că în centrul atenției ideologiei climatice este ființa umană: ea a cauzat crizele climatice prin numărul mare de oameni care trăiesc pe planetă, iar eliminarea provocărilor climatice implică reducerea drastică a numărului ființelor umane care ar trebui să trăiască, ori ar trebui să li se permită să trăiască.

Schimbările climatice:
o nouă isterie globală?

Sînt schimbările climatice o isterie globală? Tindem să spunem că da. Începem însă cu un disclaimer. Nu sîntem oameni de știință, nici specialiști în subiectul modificărilor climatice, fie ele reale, fie presupuse, iar comentariile noastre asupra subiectului nu sînt desemnate să ia partea nimănui în această dezbatere. Ele sînt desemnate să vă atenționeze și să vă informeze că am intrat într-un stadiu nou al globalismului și că ideologia modificărilor climatice este anti-om, anti-ființe umane, anti-procreare. O ideologie care, așa cum veți vedea mai jos, ne împarte în clase și ne demonizează.
Un exemplu e noțiunea că nu toți avem același impact asupra presupuselor modificări climatice. Citeam, cu uimire, de exemplu, că „minoritățile sexuale” au un impact mai mic asupra mediului decît noi ceilalți, pentru că „minoritățile sexuale” nu aduc pe lume copii și nu dețin o capacitate procreativă ori reproductivă. Pe cînd noi aducem pe lume copii și prin asta agravăm situația climatică globală, și așa precară. În opinia unui autor, un copil deja va emite, pe parcursul vieții lui, de 24 de ori mai mult dioxid de carbon decît o mașină.
Ideologia climatică e periculoasă și pentru că e totalitară. Cuprinde și are o perspectivă privind fiecare aspect al existenței umane, sociale, politice, economice. Asemenea comunismului. Ne apropiem de instituționalizarea (aproape certă) a ideologiei climatice, ceea ce va schimba legile, structura politică, democrația, economia, drepturile omului și fiecare aspect al vieții umane.
De exemplu, în toamna anului trecut, un grup de oameni de știință occidentali au lansat un document de tip manifest în care atenționează asupra modificărilor climatice și enumeră cîteva prescripții pentru contracararea lor. Manifestul a fost semnat de peste 11.000 de „oameni de știință” din 153 de țări (vezi aici). 
Aproximativ 20 de profesori, lectori universitari, oameni de știință și specialiști în domeniu din România au semnat manifestul, doar jumătate din ei, însă, avînd nume românești. Restul au fel d fel de nume străine, ei probabil fiind profesori ori cercetători care predau la universitățile din România. Semnatarii sînt asociați cu marile universități din România: București, Cluj, Timișoara, Constanța (Ovidiu).
Manifestul enumeră următoarele cauze principale ale presupuselor modificări climatice: (1) increases in both human and ruminant livestock populations / creșterea populației umane și a rumegătoarelor; (2) per capita meat production / producția de carne pe cap de locuitor; (3) world gross domestic product / creșterea economiei mondiale; (4) global tree cover loss / defrișarea pădurilor; (5) fossil fuel consumption / consumul de combustibil; (6) the number of air passengers carried / numărul de pasageri care călătoresc cu avionul.
Unul dintre remediile propuse apare pe pagina 4 a Manifestului, sub titlul population / populație. Conform oamenilor de știință, the world population must be stabilized – and ideally gradually reduced / populația planetei trebuie stabilizată și, ideal vorbind, redusă gradual. Metodele propuse pentru reducerea populației sînt cele cunoscute: make family – planning services available to all people, remove barriers to their access ... / punerea la dispoziția tuturor oamenilor serviciile de planificare familială ... Prin asta se înțelege, în primul rând, avortul. 
Acest Manifest este unul dintre motivele pentru care noi numim ideologia globală a schimbărilor climatice o ideologie anti-om, anti-ființă umană. Ființa umană este demonizată pentru că se naște, demonizată pentru că aduce copii pe lume, demonizată pentru că ea consumă etc. Bucuria oamenilor de știință pare să fie cînd ființele umane mor, încetează să mai aducă copii pe lume și îi avortează.

Schimbările climatice:
eco-utopia și tentațiile ei

În ultimii ani, vocabularul post-modernist s-a îmbogățit masiv, inclusiv prin apariția de noi termeni legați de ideologia schimbărilor climatice. Apar o mulțime de noi cuvinte care încep tot cu prefixul „eco”. Eco-religions / religiile ecologice e un termen apărut recent și care se referă la religiile păgîne, animiste, nativiste. Termenul „păgîn” a devenit unul peiorativ, fiind înlocuit cu termenul mai acceptabil de eco-religions. Alți termeni „eco” sînt eco-fascism, eco-feminism, eco-socialism, eco-politics, eco-knowledge, eco-science, eco-equality, eco-rasism, eco-sexism, eco-capitalism etc. Această lungă listă de noi termeni „eco” se aseamănă cu lista lungă de ideologii ori mișcări care se termină în „ism”, cum ar fi „comunism”, „islamism” etc.
O tentație bizară, despre care foarte puțini dintre noi am auzit, e eco-utopia, adică un viitor utopic perfect, edenic, în care clima va fi perfectă: fără căldură ori frig excesiv, fără uragane, fără secete, fără inundații, fără temperaturi ridicate iarna ori reci vara. Noțiunea asta denotă că ființa umană a ajuns la punctul arogant în care se consideră atît de pricepută și inteligentă încît e capabilă să stăpînească legile naturii și să modifice mediul înconjurător, făcîndu-l „desăvîrșit”. Asemenea unui termostat unde putem ajusta temperatura la un nivel dorit de noi.
Eco-utopia are, în primul rînd, de a face cu controlul populației. Materialele pe care le citim denotă bizarul nu doar al acestei noțiuni, dar mai ales al metodelor care sînt prescrise pentru a o clădi. Unii oameni încetează să mai facă copii și îi critică pe cei care încă fac. Alții își elimină potențialul reproductive, pentru a nu aduce copii pe lume. Recent am dat peste un articol în revista Outside intitulat I got a vasectomy because of climate change / Am făcut o vasectomie din cauza modificărilor climatice (vezi aici). Autorul spune că vrea să salveze planeta prevenind creșterea numărului ființelor umane, deoarece, spune el, o ființă umană elimină 58 de tone de dioxid de carbon pe parcursul vieții sale.
Care ar fi numărul ideal de persoane pentru a facilita eco-utopia, echilibrul ideal între potențialul planetei de a ne hrăni și facilita un mod de viață confortabil și numărul de ființe umane care pot duce un astfel de trai? „Eco-fascistii” spun 500 de milioane, „eco-feministele” între 2 și 3 miliarde, iar un articol recent dintr-o publicație de specialitate pune acest număr la 7 miliarde.
La ora actuală sîntem aproape 8 miliarde de ființe umane pe planetă. În 2100 vom fi, spun demografii, 10 miliarde, dar nu pentru că se vor naște mai mulți copii în viitor, ci pentru că noi vom trăi mai mult. Longevitatea vieții va fi cauza principală a creșterii populației, dar și a îmbătrînirii populației planetei.
Cum ajungem la numărul ideal de ființe umane? Unii promovează noțiunea de control al populației, alții avortul, alții sterilizarea. Iar alții sugerează ca statul să emită autorizații cuplurilor să facă copii, asemenea autorizațiilor de vânătoare pentru controlul numărului animalelor sălbatice.
Pentru a reduce populația planetei este nevoie de măsuri drastice, zic „eco-fasciștii” și „eco-feministele”. Pentru a reduce populația de la 8 miliarde la 3 miliarde, adică cu 60%, e nevoie de sute de ani. Al Doilea Război Mondial a ucis 2-3% din populația lumii în aproape 6 ani. În aceste sute de ani, spun „eco-utopicii”, planeta se va degrada ireversibil, fiind deci nevoie de măsuri imediate, radicale, urgente și chiar de constrîngere.

ALIANȚA FAMILIILOR DIN ROMÂNIA
Str. Zmeica nr. 12, sector 4, București
Tel. 0741.103.025; Fax 0318.153.082

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire