sâmbătă, ianuarie 18, 2020

POVESTEA „NEMURITORULUI JACQUES”


În curînd, la Editura Christiana


POVESTEA 
„NEMURITORULUI JACQUES” 
SPUSĂ DE EL ÎNSUȘI


«Nemuritorul Jacques» (Vasile-Jacques Iamandi) iscodit de Moise Monahul, ediție îngrijită și prefațată de Răzvan Codrescu, cu o postfață de Claudiu Târziu, Editura Christiana (Col. „Cruciații secolului XX”), București, 2020 (cu un amplu foto-documentar color). Am postat aici doar una dintre propunerile de copertă. Coperta finală s-ar putea să fie alta.


Născut la 14 februarie 1928 din vechea protipendadă ieșeană, fostul deținut politic Vasile-Jacques Iamandi, „nemuritorul Jacques” (cum l-a numit Claudiu Târziu) sau „Jack Spintecătorul” (cum se amuză să-i spună Marcel Petrișor), amestec de aventurier cu sânge albastru și de mărturisitor încăpățânat al unui crez legendar, a străbătut necumințit istoria unui „secol nebun”, de la Legiunea Arhanghelul Mihail la Legiunea Străină și de la România regală la România buimacă a acestui târziu de lume, căruia îi lasă moștenirea patetică a unei generații mucenicite și nădejdea sublimă a renașterii din propria cenușă. Cartea de față, alcătuită din 22 de dialoguri, este, într-adevăr, „testamentul care-i prefațează nemurirea”. (Moise Monahul)


Bunicul dinspre mamă, Jacques Paleologu, a fost jurnalist şi diplomat. Bunicul dinspre tată, Vasile Iamandi, a fost avocat, profesor universitar, mare moşier şi parlamentar liberal. Tatăl, Dimitrie, a fost avocat al Poliţiei şi al Siguranţei statului până la 23 august 1944, iar trei luni mai târziu s-a sinucis, nemairezistând hărţuielii la care-l supunea noul regim. Născut cu o asemenea „origine nesănătoasă“, d-l Vasile-Jacques Iamandi e un reper de verticalitate românească. A făcut ocolul pământului, a luptat în Legiunea Străină, a făcut parte din rezistența anticomunistă, a executat nouă ani de închisoare politică, n-a stat nepăsător în nici un moment important al istoriei noastre recente. A fost și a rămas un boier, în toate sensurile. (Claudiu Târziu)


Dacă ar avea, pe lângă atâtea numeroase calităţi, şi darul sau răbdarea scrisului, d-l Vasile-Jacques Iamandi (n. 1928) ar fi putut face el însuși un best-seller din romanul vieţii sale. Acest fascinant traseu biografic este reconstituit în cartea de față, într-o lungă serie de dialoguri înregistrate pe bandă, realizate cu răbdare și bun duh iscoditor de monahul Moise Iorgovan. O viaţă de peregrinări şi aventuri trăite nu o dată la limita riscului suprem, dar care n-a eşuat nici o clipă în simplu experimentalism, ci a fost constant străluminată de principii şi idealuri: de la prima tinereţe, marcată de entuziasmul jertfelnic al unei întregi generaţii, trecând prin clandestinitatea vieţii de fugar din anii stalinismului, prin experienţa exotică a Legiunii Străine franceze (de unde s-a întors străbătând China și Rusia cu piciorul), prin teroarea lagărelor şi temniţelor comuniste, prin lunga odisee a exilului, până la deziluziile unei repatrieri târzii din Canada francofonă (unde a stat mai mult de trei decenii) într-o Românie postcomunistă care este încă departe de a-şi fi regăsit reperele... (Răzvan Codrescu)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire