luni, decembrie 24, 2018

HIC DE VERGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST

SUMARUL BLOGULUISFÎNTA LITURGHIE 
ÎN PEȘTERA NAȘTERII 
DIN BETLEEM

O călătorie la Betleem este o bucurie sfîntă, dar dacă aceasta se întîmplă în preajma sărbătorii Naşterii Domnului, atunci este mai mult decît o binecuvîntare. De la emoţia pe care o simţi la fiecare pas, pe străduţele acelea înguste, pînă la Complexul monahal, care include şi Biserica Naşterii Domnului, totul este sfinţenie şi binecuvîntare. O clipă de rugăciune la icoana Maicii Domnului Betleemița îţi dă puterea de a coborî şi de a-ţi atinge tîmplele de locul sfînt unde se află steaua de argint pe care scrie: Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est. Eu am trăit o întreită bucurie: Betleem, Peştera Naşterii Domnului şi Sfînta Liturghie, chiar lîngă steaua de argint care marchează locul Naşterii Mîntuitorului.

Drumul din zori

Cînd am pornit întîia oară către Betleem, îmi imaginam că voi poposi într-un orăşel născut din satul de păstori de pe vremea Mîntuitorului Iisus Hristos. Dar locurile nu mai arată demult ca cele descrise în Biblie şi m-am trezit într-un păienjeniş de străduţe, pe marginea cărora negustorii ambulanţi te invitau insistent să cumperi cîte ceva de la ei. Asta se întîmpla în seara în care am ajuns, pentru ca în cea de-a doua zi să mă bucur din plin de un incredibil răsărit de soare, care îşi revărsa cu generozitate razele peste liniştea începutului de zi.
Betleemul emană la ora aceea o prospeţime de care niciodată nu te poţi bucura într-un alt moment al zilei, dar avînd în vedere că zona palestiniană este destul de nesigură, nu pot spune că a fost o plimbare matinală relaxată. Am pornit pe jos către Biserica Naşterii Domnului, din dorinţa de a respira cît mai mult aerul cu miros de flori de măslin al dimineţii şi de a ajunge eliberată de gînduri, pe deplin pregătită să-mi lipesc tîmplele de steaua cea de argint din Peştera Naşterii. Biserica Naşterii Domnului se află în partea de Răsărit a oraşului. Complexul monahal actual este dispus pe o suprafaţă de aproximativ 12.000 de metri pătraţi, cuprinzînd, alături de biserica cea veche, o mînăstire ortodoxă grecească, o mînăstire catolică şi o alta armenească.

Trei Sfinte Altare
veghează Peştera
venerată de toţi creştinii

Pentru pelerinul care poposeşte în Betleem, cea dintîi dorinţă este aceea de ajunge la Biserica Naşterii Domnului. Văzută din exterior, aceasta nu este suficient de edificatoare în privinţa lăcaşului creştin, urmînd ca interiorul să fie de-a dreptul impresionant.
Biserica sub formă de navă este imensă, avînd 60 de metri lungime şi 30 de metri lăţime. Naosul acesteia este susţinut de cîte 11 coloane, înalte de şase metri şi care sînt aşezate pe patru rînduri. De o parte şi alta a bisericii, mai multe fragmente de mozaic mural sporesc frumuseţea locului.
Pentru a ajunge lîngă Sfîntul Altar, am urcat cîteva trepte, pentru ca, după aceea, să pot admira cele trei abside, care sînt de fapt trei altare: cel din partea dreaptă şi din centrul edificiului de cult aparţin ortodocşilor, iar altarul din partea stîngă aparţine armenilor. Din altarele aflate în stînga şi în dreapta altarului central, mai multe trepte coboară spre Peştera Naşterii Domnului.
Icoana Maicii Domnului Betleemița, aflată în altarul din dreapta, dă fiecăruia binecuvîntarea de a se bucura de un astfel de loc, unic pentru creştinii din întreaga lume. M-am închinat la icoana Maicii Domnului cu lacrimi de bucurie, am rămas o clipă cu fruntea lipită de icoana făcătoare de minuni şi m-am lăsat în voia Domnului. Cu cît mă apropiam de intrarea în peşteră simţeam că-mi tremură picioarele şi fiecare treaptă pe care o coboram îmi dădea fiori.

Emoţia Sfintei Liturghii
în Peştera Naşterii Domnului

De cîte ori am ajuns în Peştera Naşterii Domnului, am trăit o bucurie fără seamăn. De data aceasta, însă, bucuria a fost întregită de faptul că am ajuns acolo chiar în momentul Sfintei Liturghii. Am coborît cu grijă cele cîteva trepte care duc în Peştera Naşterii Domnului, după care mi-am găsit un locşor chiar lîngă iesle. Nu-mi venea să cred că pot să am atîta vreme perspectiva aceea dumnezeiască a locului în care S-a născut Mîntuitorul şi cele 15 candele ce străjuiesc steaua de argint (şase aparţin grecilor, cinci armenilor şi patru latinilor).
Cel mai mult m-a bucurat faptul că la slujbă erau doar vreo cîţiva greci şi noi. Au slujit grecii în dimineaţa aceea. Tipicul era oarecum asemănător cu cel de la noi, doar că slujba a ţinut ceva mai puţin, cam de la ora şase pînă pe la şapte şi jumătate. Cîntări frumoase, înmiresmate cu smirnă şi tămîie, frumoasă slujbă! Şi cum stăteam acolo, lîngă iesle, mă uitam fascinată la preoţii greci, în timp ce se împărtăşeau cu Sfintele Taine, din potirul ce se afla pe Sfînta Masă, chiar deasupra stelei de argint pe care scria: Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est („Aici S-a născut Iisus Hristos din Fecioara Maria”).
Mă bucuram de bucuria lor, cînd, dintr-o dată, preotul grec cu potirul în mînă ne-a făcut semn să ne apropiem, mai întîi maicile, apoi noi, mirenii. Simţeam că mi se sparge pieptul, atît de tare îmi bătea inima. Dumnezeule mare! M-am împărtăşit la Peştera Naşterii Mîntuitorului Hristos! Vă fac această mărturisire cu toată fiinţa mea şi vă doresc din suflet ca într-o bună zi să fiţi binecuvîntaţi cu o astfel de clipă! Am mai povestit şi voi mai povesti această trăire, pentru că vreau să împărtăşesc cu toţi creştinii o astfel de binecuvîntare!

„Primeşte, Mîntuitorule,
dragostea, rugăciunile
şi nădejdea noastră!”

Şi pentru că ne aflăm în Ajunul Naşterii Domnului, aş vrea să împărtăşesc tuturor rugăciunea pe care ne-a lăsat-o întru veşnicie vrednicul de pomenire arhimandrit Ioanichie Bălan:
„Primeşte, Mîntuitorule, dragostea, rugăciunile şi nădejdea noastră, precum ai primit cîntarea îngerilor şi a păstorilor. Primeşte mărturisirea inimilor noastre şi ne călăuzeşte pe calea mîntuirii! Binecuvintează, Iisuse Hristoase, lumea cu pace şi ţara noastră românească cu bucurie şi îndestulare. Binecuvintează casele cu părinţi credincioşi şi mamele cu dragoste de prunci. Binecuvintează pe fiii poporului nostru cu deplină unitate şi armonie; pe păstori, cu rîvnă şi grijă pentru turmă, iar pe credincioşi, cu înţelepciune şi dreaptă credinţă. Binecuvintează-ne şi pe noi, fiii Tăi, cu frică de Dumnezeu şi iertare de păcate. (…) Amin”.

Mariana BORLOVEANU

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire