sâmbătă, iulie 30, 2016

HOMO ECONOMICUS CHRISTIANUS (IV)

SUMARUL BLOGULUI 


  
Odihna vie – liniștea  
care ne lipsește
  
A te odihni de lucruri înseamnă a avea curajul de a nu mai purta grija lor. A purta de grijă este o acțiune conștientă chiar în timpul odihnei, dar a purta grija unui lucru înseamnă a te înhăma cu gînduri ce nu-ți dau liniște nici ție, nici sarcinii tale. A te odihni de lucrurile tale înseamnă a avea o zi în care să poți trăi astfel încît multe din ele să nu aibă la ce-ți folosi.
  
Dumnezeu „S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut” (Facerea 2, 2). După finalizarea primelor zile ale Creației, Însuși Dumnezeu Se odihnește. Odihna, în această abordare, nu înseamnă o încetare a activității – pentru refacerea fizică și mentală de după efort. Dumnezeu nu are nevoie de o astfel de odihnă și nu pentru aceasta S-a odihnit. 
Înțeleg aici o retragere din activitate și din dependența față de lucrurile făcute pentru a fi tu cu tine, pentru a avea timp de tine, în această vreme de odihnă. Odihna, în accepțiunea omului contemporan, înseamnă un repaos trist, somn tulburat de griji, vacanță stresantă, relaxare înecată în finețuri. 
Dumnezeu Se odihnește de lucrurile Sale arată independența față de creație și muncă în această zi. Odihna dezrobește pe om de lucrul său. Munca te înnobilează, dar poți deveni și sclavul materiei. În ziua de odihnă eliberezi și te eliberezi! 
Timpul înseamnă bani sau banul înseamnă timp? Noi, cînd ne odihnim, sîntem dependenți de bani, hotel, autoturism, programul restaurantului etc. Înțelegem în odihna lui Dumnezeu o eliberare de toate dependențele, determinările și limitările noastre, ale muncii și rezultatelor noastre. 
A ne odihni în ziua de duminică înseamnă a avea o stare de nepăsare liberă, dar conștientă, o rupere de materie și material, o ieșire din toate lucrurile noastre, o stare de liniște fără nici o influență ajutătoare a lucrurilor noastre. Odihna mai înseamnă să lași în pace munca și rezultatele sale. Poate fi vorba aici și de o stare similară pentru lucruri, instalații, echipamente, mașini, birotică etc. Materia are nevoie de odihnă pentru regenerare, fiecare produs are nevoie de odihnă pentru uscare, răcire, ambalare. 
A te odihni de lucruri înseamnă a avea curajul de a nu mai purta grija lor. A purta de grijă este o acțiune conștientă chiar în timpul odihnei, dar a purta grija unui lucru înseamnă a te înhăma cu gînduri ce nu-ți dau liniște nici ție, nici sarcinii tale. A te odihni de lucrurile tale înseamnă a avea o zi în care să poți trăi astfel încît multe din ele să nu aibă la ce-ți folosi. 
În ziua de odihnă nu înseamnă neapărat să zaci în nepăsare sau să dormi. Somnul este doar o componentă a odihnei. Înțeleg în exemplul lui Dumnezeu o odihnă plină de viață, o relaxare contemplativă și eliberatoare de toată grija cea lumească. Odihna plină de viață este o stare de bucurie și liniște. În această zi ești limpede ca oceanul de după furtună sau de după trecerea navelor de mare tonaj. 
Noi sîntem obișnuiți în ziua de odihnă să dormim sau să creăm lumea de șase zile, în ziua de duminică. Acum ne amintim de cheltuieli datorate, de venituri necheltuite, de griji pe care le vrem transformate în inițiative, de nopți și zile nedormite, de petreceri reportate și nostalgii nereportate. Odihna lui Dumnezeu demitizează starea de epuizare sau comoditate, ce par a fi principalii determinanți. Odihna este o stare de libertate a omului față de tot și toate. Înțelegînd libertatea, omul nu va mai fi servilul frînt al somnului justificat. 
În ziua de odihnă nu trebuie neapărat să zaci sau să dormi. Noaptea de fiecare zi este un sfetnic bun pentru griji și o pătură înstelată pentru somn. Dumnezeu binecuvîntează ziua a șaptea pentru că „într-însa S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut și le-a pus în rînduială” (Facerea 2, 3). 
În exemplul divin, odihna vine ca o binecuvîntare după finalizarea unui lucru și după punerea în rînduială a acestuia. Nu te poți odihni cu lucrurile aflate pe stoc. Nu adormi cu căruța-n drum, ci mergi să descarci și să așezi lucrurile din ea. Te odihnești doar după ce te asiguri de buna organizare și funcționare a lucrurilor rezultate din munca depusă. Ai finalizat treaba după ce ai asigurat funcționalitatea, utilitatea, eficiența și eficacitatea intenției, inițiativei, demersului, recomandării, lucrului sau construcției rezultate. 
  
Cosmin STOICA

Mai puteți citi pe acest blog:

miercuri, iulie 27, 2016

UNDE DAI ȘI UNDE CRAPĂ...

SUMARUL BLOGULUI 
  

DIN PIVNIȚA GÎNDIRII „LIBERALE”: 
CAZUL ADRIANA SĂFTOIU 

Dacă unii dintre noi am salutat performanța fără precedent a Coaliției pentru Familie – structură civică formată din zeci de asociații ce promovează valorile familiei tradiționale – de a strînge peste trei milioane de semnături în favoarea proiectului de lege pentru revizuirea Constituției în privința definirii căsătoriei (ca fiind uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, iar nu „între soți”), alții s-au grăbit să critice și să bagatelizeze demersul, din abstracte considerente ideologice. 
Performanța civică și morală a campaniei – o premieră pe plan românesc și european (deși în Europa ultimilor ani au avut loc cinci referendumuri privind familia: în Croația, Slovenia, Slovacia, Irlanda și Armenia) – ni se înfățișează la adevărata ei dimensiune dacă ne reamintim că pentru a putea fi depus în Parlamentul României proiectul de lege avea nevoie de susținerea a 500.000 de cetățeni. În plus, faptul este relevant pentru ce cred românii majoritar ortodocși (dar și alte confesiuni religioase din România: catolici, greco-catolici, baptiști, penticostali) despre temeiurile bioetice ale societății. 
Toate acestea nu sînt însă cîtuși de puțin pertinente pentru cei care se cred purtători de drapel ai ideologiilor novatoare și care confundă democrația cu manipularea majorității în favoarea minorităților. Nu știu dacă prima, dar în orice caz cea mai necuviincioasă reacție a avut-o poetul Florin Iaru, într-un articol din Adevărul (care adevăr?!), unde îi califică abrupt pe semnatari ca fiind pur și simplu „trei milioane de proști”. Puteau fi și miliarde, zice dumnealui; dacă nu gîndesc ca mine, sînt niște proști! 
Deși mai puțin violent în exprimare, mai grav mi se pare cazul recent al jurnalistei Adriana Săftoiu, care a criticat – altminteri cu o totală lipsă de argumente – inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției în favoarea protejării familiei naturale, afirmînd (inclusiv pe Facebook) că ar fi vorba de o țintă falsă: „Sînt întrebată insistent ce crede PNL despre referendumul pentru modificarea Constituției pe tema definirii familiei ca bărbat și femeie. Spun ce cred eu. Că cineva a băgat bățul prin gard și noi am pus botul, noi, în calitate de cetățeni ai acestei țări. Pentru că, de fapt, asta nu e o problemă reală, e o non-problemă pe care au creat-o unii”. Problema reală ar fi alta: „Din punctul meu de vedere, adevărata îngrijorare e faptul că familia e atacată mai degrabă de abuzurile din familia bărbat-femeie asupra copiilor sau a femeii (mai rar a bărbatului). Mi se pare mult mai important acest subiect, «violența domestică» (eu i-aș fi spus sălbatică) din familii și faptul că familiile monoparentale nu par un subiect la fel de serios ca spaima că dă LGBT-ul peste noi. Mă îngrijoreză că sînt multe (nu îmi permit să spun sute sau mii, fiindcă nu avem o statistică reală) femei care acceptă, alături de copii, să conviețuiască în familia tradițională cu traume psihice și fizice, din aceleași motive pentru care unii nu acceptă parteneriatele civile. Voi pleda pentru stoparea violenței domestice în familia constituțională bărbat-femeie și pentru parteneriatele civile, inclusiv pentru cuplurile heterosexuale care trăiesc împreună fără să dorească să își oficializeze relația”. 
Credem, desigur, că fiecare are dreptul la opinie („Spun ce cred eu”), chiar și cei care ni-l contestă pe al nostru, dar ne-am fi așteptat la o percepție mai inteligentă a problemei și la un minimum de coerență, nu zic din partea unui profesionist al jurnalisticii, dar din partea unui fost deputat liberal și unui fost consilier și purtător de cuvînt prezidențial. Prin declarațiile sale necugetate, d-na Săftoiu își face un deserviciu și sieși, și direcției liberale (tocmai în prag de alegeri, sfidînd și compromițînd dintr-un condei trei milioane de voturi potențiale!).  
Că există o criză tot mai accentuată a familiei naturale, cu efecte sociale complexe, de ordin moral și demografic, îngrijorătoare pe termen scurt și dezastruoase pe termen lung, e o evidență curentă, care ar trebui să impună de la sine măsuri responsabile de protecție (inclusiv de ordin juridic) și sprijin educațional. Că printre factorii care contribuie activ la această disoluție se află și propaganda homosexuală, cu corolarul „familiilor alternative”, este iarăși o evidență a vieții de zi cu zi. Nu-i vorba de „o non-problemă creată de unii”, ci de o realitate tot mai extinsă și mai agresivă, atestată de analiști lucizi și avizați de pe toate meridianele. Dacă evidențele curente nu sînt de ajuns, atunci există o întreagă literatură de documentare, cu fapte și cifre mai presus de orice îndoieli. Spre a vedea cum și unde s-a ajuns, aș face trimitere, între altele, la cartea nemțoaicei Gabriele Kuby (2012), tradusă recent și în limba română (Revoluția sexuală globală. Distrugerea libertății în numele libertății, Ed. Sapientia, Iași, 2014), pe care nu i-ar strica nici d-nei Săftoiu să o răsfoiască măcar (tocmai pentru „a nu pune botul” la „bățul băgat prin gard”). 
Că și în familia tradițională a existat, există și va exista „violență domestică” (împotriva căreia trebuie desigur luptat), aceasta este o cu totul altă discuție. Dacă familia tradițională nu e perfectă (dar ce e perfect pe lume?), nu înseamnă că ea ar fi în principiu rea, nici că ar legitima prin aceasta alternative „familiale” împotriva tradiției și împotriva firii. D-na Săftoiu trage parșiv discuția în altă parte, cumva ca orbul care – zicea Descartes – cînd vrea să se bată cu tine... te trage în pivniță. 
Vom afla cît de curând care este forța reală a celor peste trei milioane de semnături – strînse cu ajutorul a peste 80.000 de voluntari din toate confesiunile creștine și din toate mediile sociale și profesionale – și cît de corect și de funcțional este sistemul democratic din România. Dar și dacă (așa cum am mai spus-o), sfidînd realitatea, Parlamentul României ar bloca politicianist și birocratic inițiativa cu o atît de largă susținere a Coaliției pentru Familie, tot ar rămâne măcar evidența adevărului că, împotriva oricăror presiuni ideologice din exterior sau din interior, poporul român se dovedește încă atașat față de morala și tradiția sa creștină (și capabil să distingă încă valorile bimilenare ale adevăratei civilizații europene de falsele „valori europene” ale momentului, impuse prin terorism ideologic și instituțional). 
Curtea Constituțională a avizat deja (20 iulie) inițiativa (fapt deplîns imediat, cu aceeași sofistică perversă a „libertății” și „drepturilor omului”, de un Andrei Cornea în revista 22), urmînd acum dezbaterea ei în ambele Camere ale Parlamentului (pentru adoptarea proiectului de lege este necesar avizul a două treimi din totalul membrilor). 
Cum pentru revizuirea scontată este necesar un referendum național, inițiatorii au avansat deja propunerea ca el să aibă loc o dată cu alegerile parlamentare din toamnă. Să sperăm că mobilizarea electoratului și opiniei publice românești vor fi în continuare pe măsură, înlesnind pînă la capăt triumful realității firești asupra ideologiilor dizolvante. 
Pînă una-alta, d-na Săftoiu reprezintă încă un cui în sicriul (neo)liberalismului românesc, iar diferența dintre proști și deștepți, ca și dintre simțiți și nesimțiți, aș zice că numai Bunul Dumnezeu o știe cu adevărat.
   
Răzvan CODRESCU

marți, iulie 26, 2016

SINAXAR ROMÂNESC (32)

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME 


26 iulie:  
SFÎNTUL CUVIOS  
IOANICHIE CEL NOU
   
În Valea Chiliilor, veche zonă de nevoință isihastă din inima Muscelului, prin preajma Schitului „Negru Vodă” (Cetățuia), unde și-ar fi avut și metania, a viețuit prin secolele 16-17 un vestit sihastru: schimonahul Ioanichie. Se spune despre el că s-a închis de bună voie într-o peşteră săpată în stînca muntelui şi s-a nevoit acolo, neştiut de oameni, mai bine de 30 de ani. Doar un ucenic de-al său îi aducea pîine şi apă o dată pe săptămînă, coborîndu-le pînă la gura peşterii cu o funie, iar egumenul schitului trecea să-l cuminece la răstimpuri. Cunoscîndu-şi dinainte sfîrşitul, mormîntul şi l-a săpat singur în fundul peşterii, la soroc culcîndu-se în el ca într-un pat. Abia în zorii secolului 20 s-a întîmplat să-i fie descoperite moaștele întregi, alunii și bine-mirositoare, învelite în pînze de păianjen. Iar deasupra mormîntului s-au aflat aceste cuvinte săpate în piatră: „Ioanichie Schimonah, 1638”. După 1990, moaştele au fost aşezate în biserica mare a Mănăstirii Cetăţuia, iar Sfîntul Cuvios Ioanichie cel Nou este considerat un ocrotitor al familiilor şi un grabnic mijlocitor la Dumnezeu pentru cei nu pot avea copii. Proclamarea canonizării sfîntului s-a săvîrșit pe 26 septembrie 2009, o dată cu ridicarea Eparhiei Argeşului şi Muscelului la rangul de Arhiepiscopie. (R. C.) 


Mai puteți citi pe acest blog:  

10 ianuarie: Sfîntul Cuvios Antipa de la Calapodești  
13 ianuarie: Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic 
25 ianuarie: Sfîntul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului   
28 (în anii bisecți: 29) februarie: Sfinții Cuvioși Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea  
7 martie: Sfîntul Sfinți Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului 
26 martie: Sfîntul Mucenic Montanus preotul și soția sa Maxima 
6 aprilie: Sfîntul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium 
11 aprilie: Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica 
12 aprilie: Sfîntul Mucenic Sava de la Buzău (Gotul)   
14 aprilie: Sfîntul Ierarh Pahomie de la Gledin   
20 aprilie: Sfîntul Teotim, Episcopul Tomisului  
24 aprilie: Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei; Sfîntul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin 
25 aprilie: Sfîntul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului   
26 aprilie: Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie, din Dobrogea  
28 aprilie: Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas, din Ozovia  
2 mai: Sfîntul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului  
3 mai: Sfîntul Cuvios Irodion de la Lainici  
12 mai: Sfîntul Mucenic Ioan Valahul 
27 mai: Sfîntul Mucenic Iuliu Veteranul 
2 iunie: Sfîntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava 
4 iunie: Sfinții Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip 
8 iunie: Sfinții Martiri Nicandru și Marcian 
15 iunie: Sfîntul Mucenic Isihie 
22 iunie: Sfîntul Ierarh Grigorie Dascălul 
24 iunie: Sfîntul Niceta de Remesiana 
30 iunie: Sfîntul Ierarh Ghelasie de la Rîmeț 
1 iulie: Sfîntul Ierarh Leontie de la Rădăuți 
2 iulie: Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt 
8 iulie: Sfinții Mucenici Epictet și Astion 
18 iulie: Sfîntul Mucenic Emilian de la Durostor 
21 iulie: Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche

duminică, iulie 24, 2016

CURS ELEMENTAR DE RELIGIE CREȘTINĂ (XII)

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME
  
Voroneț: Arborele lui Iesei
(reprezentarea iconografică a genealogiei lui Iisus)
  
TEMEIURILE ȘI IZVOARELE  
CREȘTINISMULUI (2)
  
2. Iisus Hristos
  
O posibilă definiție de lucru a creștinismului, simplă și concisă, ar fi aceasta: creștinismul este religia monoteistă și revelată a lui Iisus Hristos, Domnul și Mîntuitorul lumii. 
Creștinismul își trage numele chiar de la dumnezeiescul său întemeietor. Hristos înseamnă Mesia, Unsul lui Dumnezeu (grecescul Χριστός este echivalentul exact al ebraicului Mașiah). Latinii au adoptat, transliterînd-o, forma grecească, perpetuată și în limbile moderne, cu mici variații grafice sau fonetice. În ortodoxia românească, deși forma originară curentă a fost Cristos, s-a impus în cele din urmă forma Hristos, considerată, fonetic și grafic, cea mai apropiată de originalul grecesc. În ce privește numele Isus (aramaicul Ieşu, ebraicul Ieşua, grecescul Ἰησοῦς,), impus astăzi la noi în forma Iisus, el înseamnă „Iahve a mîntuit”, deci Mîntuitorul. 
Urmărind definiția de mai sus, creștinismul reprezintă religia prin excelență, cea în care se realizează efectiv și plenar „legătura” duhovnicească dintre om și Dumnezeu, mergînd pînă la în-dumnezeirea omului (theosis), în sensul pe care l-am deslușit mai înainte. Este religie monoteistă pentru că, așa cum vom explica pe larg în partea de dogmatică, Dumnezeu, deși Se manifestă în trei ipostasuri – ca Tată, ca Fiu, ca Duh Sfînt –, este Unic după Ființă. Este religie revelată întrucît, cum am arătat deja, nu se trage de la oameni, ci de la Dumnezeu, ca revelație desăvîrșită. Piatra ei de temelie („piatra din capul unghiului”) este Dumnezeu cel întrupat ca om în Iisus Hristos, Domnul cel mai presus de orice altă „domnie”, văzută sau nevăzută, și singurul Mîntuitor adevărat al lumii, prin puterea răscumpărătoare și restauratoare a jertfel Sale. 
În Iisus Hristos s-au împlinit toate profețiile mesianice ale Vechiului Testament. Întruparea Sa a dat sens atît trecutului, cît și viitorului, reprezentînd, mai presus de orice tăgadă, cel mai de seamă eveniment petrecut înăuntrul istoriei. Ba chiar se poate afirma mai mult decît atît: istoria însăși s-a inaugurat sub semnul acestei făgăduințe, căci protopărinților (Adam și Eva) Dumnezeu le-a spus, atunci cînd i-a pedepsit pentru neascultare („păcatul originar”), că unul din sămînța femeii va zdrobi capul șarpelui (prin care se înțelege diavolul). Versetul cu pricina (Facerea 3, 15), deși foarte laconic, a putut fi numit, cu dreptate, Protoevangheliu („vestirea dintîi” sau „vestirea cea mai dinainte”). Tocmai din „sămînța femeii” (Fecioara Maria) se va naște trupește Mîntuitorul dumnezeiesc al lumii, Cel ce „S-a pogorît la iad și a sfărîmat puterea diavolului”. 
Mai tîrziu, Dumnezeu i-a făgăduit patriarhului Avraam că din neamul lui se va naște Mesia. Or, Mîntuitorul s-a născut, într-adevăr, dintr-o fecioară care se trăgea din neamul lui Avraam. 
Patriarhul Iacov, nepotul lui Avraam, pe patul de moarte fiind, a profețit că Mîntuitorul se va naște atunci cînd evreii nu vor mai avea rege din neamul lui Iuda. Or, Iisus s-a născut, într-adevăr, pe cînd în Ierusalim domnea un idumeu pe nume Irod (37 î. Hr. – 14 d. Hr.), zis „cel Mare”. Acesta îl detronase pe ultimul rege din neamul lui Iuda, Antigon, înscăunîndu-se în locu-i. Acest Irod nu trebuie confundat cu celălalt Irod, zis și Antipa, care va domni trei decenii mai tîrziu, făcîndu-se răspunzător de tăierea capului Sfîntului Ioan Botezătorul, și sub care a fost răstignit Hristos (Irod Antipa era fiul lui Irod cel Mare, ucigătorul pruncilor).  
Și Moise, marele legiuitor și profet, le-a spus alor săi, pe cînd i se apropia sfîrșitul: „Prooroc din mijlocul tău și din frații tăi, ca și mine, îți va ridica Domnul Dumnezeul tău; pe Acela să-L ascultați!” (Deuteronomul 18, 15). 
Dar nu doar nașterea Mîntuitorului a fost vestită de către cei vechi (așteptarea înfiorată a unui Mîntuitor s-a făcut simțită și în lumea păgînă: la perși, la romani etc.), ci aproape toate aspectele și episoadele vieții Sale pămîntești au fost profețite cu multe sute de ani înainte de întrupare. 
„Iată, Fecioara va lua în pîntece și va naște fiu, și vor chema numele lui Emanuel [care se tîlcuiește: cu noi este Dumnezeu]” (Isaia 7, 14). Iisus se va naște, într-adevăr, dintr-o fecioară, Maria din Nazaret, prin lucrarea Duhului Sfînt. 
„Și tu, Betleeme Efrata, deși ești mai mic între miile lui Iuda, din tine va ieși Stăpînitor peste Israel, iar obîrșia Lui este dintru început, din zilele veșniciei” (Miheia 5, 1; cf. și Matei 2, 6). Iisus Hristos se va naște, într-adevăr, în Betleemul Iudeei, mică așezare din apropierea Ierusalimului (dar Maria, ca și logodnicul ei, Iosif, erau din Nazaretul Galileei, drept care Iisus va fi numit mai tîrziu Galileeanul sau Nazarineanul; așa, de pildă, în înscrisul de pe crucea răstignirii: INRI, adică „Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor”). Obîrșia Lui este, într-adevăr, „dintru început, din zilele veșniciei”, fiind El „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, Care „din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii”, cum mărturisim în Crez. 
„Iată că Eu vă trimit pe Ilie proorocul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată” (Maleahi 3, 23). Iisus va avea, într-adevăr, un înainte-mergător, pe Ioan Botezătorul, adesea asimilat simbolic cu Ilie. „Eu însă vă spun vouă că Ilie a și venit, dar ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el cîte au voit” (Matei 17, 12). Și evanghelistul adaugă: „Atunci au înțeles ucenicii că Iisus le-a vorbit despre Ioan Botezătorul”. Nu numai Ioan a mărturisit despre Hristos („Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii!”), ci și Hristos despre Ioan („Adevărat zic vouă: între cei născuți din femeie, nimeni nu este mai mare decît Ioan”). 
„Bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te, fiica Ierusalimului, căci Împăratul tău vine la tine drept și biruitor, smerit și călare pe asin...” (Zaharia 9, 9). Chiar călare „pe mînzul asinei” va intra Domnul în Ierusalim, petrecut de osanalele mulțimilor, în ajunul patimilor Sale. 
„Și-au pus prețul Meu treizeci de arginți” (Zaharia 11, 12). Într-adevăr, pe treizeci de arginți își va vinde Iuda dumnezeiescul Învățător: „Atunci unul dintre cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, ducîndu-se la arhierei, a zis: Ce voiți să-mi dați ca să-L dau în mîinile voastre? Iar ei s-au învoit cu el pentru treizeci de arginți” (Matei 26, 14-15). 
„Spatele Meu l-am dat spre bătăi și obrajii Mei spre pălmuiri, iar fața nu Mi-am întors-o de la rușinea scuipăturilor” (Isaia 50, 6). Avem aici una dintre numeroasele profeții privitoare la patimile Domnului, profeție îndeplinită întocmai (a se vedea Matei 26, 27; Marcu 14, 65; Luca 22, 63; Ioan 19, 1-3). 
„Dar  fost voia Domnului să-L zdrobească prin suferință. Și fiindcă Și-a dat viața ca jertfă pentru păcat, va vedea pe urmașii Săi [duhovnicești], Își va lungi viața și lucrul Domnului în mîna Lui va propăși” (Isaia 53, 10). Jertfa și Învierea aveau să fie cu adevărat marile acte mîntuitoare ale lui Iisus Hristos. 
„Căci nu vei lăsa sufletul Meu în locuința morților, nici nu vei da pe Cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea. Cunoscute Mi-ai făcut căile vieții; umple-Mă-vei de veselie cu fața Ta, frumuseți de-a dreapta Ta pînă în sfîrșit”, proorocea și David (Psalmul 15, 10-11). Și, într-adevăr, Fiul lui Dumnezeu nu va cunoaște „stricăciunea”, ci va birui moartea prin înviere, înălțîndu-Se apoi la ceruri, unde șade în veci „de-a dreapta Tatălui”, ca Împărat al Slavei. 
Dar cea mai uimitoare rămîne descoperirea făcută prin proorocul Daniel. Iată mai întîi textul acestei profeții: „Şi pe cînd vorbeam în rugăciunea mea, iată un om [de fapt, arhanghelul cu chip omenesc], Gavriil, pe care l-am văzut în vedenia mea cea de la început, în zbor grăbit, s-a apropiat de mine pe la vremea jertfei de seară. Şi a venit şi mi-a grăit zicînd: Daniele, chiar acum am sosit ca să-ţi deschid mintea. Cînd tu ai început să te rogi, poruncă mi-a fost dată şi eu am venit ca să-ţi vestesc, căci tu eşti un om iubit de Dumnezeu. Ia aminte la cuvînt şi înţelege vedenia! Şaptezeci de săptămîni [subl. n.] sînt hotărîte pentru poporul tău şi pentru cetatea ta cea sfîntă pînă ce fărădelegea va trece peste margini şi se va pecetlui păcatul şi se va ispăşi nelegiuirea, pînă ce dreptatea cea veşnică va veni, vedenia şi proorocia se vor pecetlui şi se va unge Sfîntul Sfinţilor. Să ştii şi să înţelegi că de la ieşirea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului şi pînă la Cel-Uns – Cel-Vestit – sînt şapte săptămîni şi şaizeci şi două de săptămâni [deci 69 de săptămîni]; şi din nou vor fi zidite pieţele şi zidul din afară, în vremuri de strîmtorare. Iar după cele şaizeci şi două de săptămîni, Cel-Uns va pieri fără să se găsească vreo vină în El, iar poporul unui domn va veni şi va dărîma cetatea şi templul. Şi sfîrşitul cetăţii va veni prin potopul mîniei lui Dumnezeu şi pînă la capăt va fi război – prăpădul cel hotărît. Şi El va încheia un legămînt cu mulţi într-o săptămînă [a șaptezecea], iar la mijlocul săptămînii va înceta jertfa şi prinosul şi în templu va fi urîciunea pustiirii, pînă cînd pedeapsa nimicirii cea hotărîtă se va vărsa peste locul pustiirii” (Daniel 9, 21-27). 
Profeția aceasta dincolo de alte detalii surprinzătoare, cum ar fi dărîmarea Templului (petrecută în anul 70 d. Hr.) este singura în care se indică data exactă a venirii Mîntuitorului (de fapt, data „ungerii” Sale, a botezului ioanic, de cînd a început activitatea publică a Domnului). Savantul englez Isaac Newton (1642-1727) a fost cel dintîi care a demonstrat acest lucru, pe baze istorice și matematice. Cartea cu pricina, apărută postum (în 1733), purtînd titlul Observații asupra profețiilor (titlul complet, în original: Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John), era considerată de Newton capodopera vieții sale. Cercetările ulterioare, inclusiv cele foarte recente, l-au confirmat întru totul. Nu vom reda aici întreaga demonstrație, ci vom preciza doar esențialul. Exprimarea lui Daniel pare „încifrată” numai din punctul nostru de vedere. Vechii evrei erau obișnuiți cu un atare limbaj. Ei cunoșteau două feluri de săptămîni: „săptămîna de zile” (de care ne folosim și noi) și „săptămîna de ani” (cf., de pildă, Leviticul 25, 8). Daniel vorbește, de fapt, despre șaptezeci de săptămîni de ani (= 490 ani), începînd „de la ieșirea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului” (care va fi dată în al șaptelea an al domniei lui Artaxerxes Longimanul, la anul 457 î. Hr., deci cam la un veac de la descoperirea făcută lui Daniel). „La mijlocul săptămînii” a șaptezecea Iisus are aproape 30 de ani (vîrsta la care, conform tradiției, Și-a început propovăduirea mesianică). La sfîrșitul acestei ultime „săptămîni” Iisus are 33 de ani (vîrsta la care, tot după tradiție, s-au succedat patimile, răstignirea, moartea, învierea și înălțarea Sa la cer). 
Cele citate de noi mai sus sînt doar cîteva dintre cele peste 300 de referințe profetice distincte ce se află cuprinse în Vechiul Testament. Viața pămîntească a Mîntuitorului, confirmînd toate aceste profeții, se desfășoară, zice Papini, „între staulul din Betleem și norul din Betania”. În cele ce urmează, vom da o schiță sumară a acestei vieți exemplare, după relatările evangheliștilor canonici. (Va urma) 

Răzvan CODRESCU
  
Mai puteți citi pe acest blog:

Curs elementar de religie creștină (III) 
Curs elementar de religie creștină (IV) 
Curs elementar de religie creștină (V) 
Curs elementar de religie creștină (VI) 
Curs elementar de religie creștină (VII) 
Curs elementar de religie creștină (VIII) 
Curs elementar de religie creștină (IX) 
Curs elementar de religie creștină (X) 
Curs elementar de religie creștină (XI)

vineri, iulie 22, 2016

HOMO ECONOMICUS CHRISTIANUS (III)

SUMARUL BLOGULUI 
  


Munca bună 
se cunoaște din Rai 

Oare de cîte ori ne trezim luni dimineața, bucuroși pentru o nouă zi de viață și o nouă săptămînă muncă? Sîntem nefericiți pentru că, de multe ori, neglijăm acest răsărit al începutului bucuriei, pierzînd timpul: dimineața cu ședințe inutile, cafeaua de bîrfă, mail-uri, facebook, lentoare etc. Muncim apoi în salturi, pierdem zile și nopți de statistici și rapoarte fără sens, rămînem peste program pînă noaptea tîrziu, uităm de noi și de familiile noastre. Poate că acesta este un tribut plătit timpului pentru risipirea și pierderea răsăritului. 
  
După crearea și punerea în rînduială a cerului și a pămîntului, încă „nu era nimeni ca să lucreze pămîntul”. Pămîntul, deși creat perfect, avea nevoia de a fi lucrat pentru a desăvîrși și a fi desăvîrșit. 
Dumnezeu nu găsește pe nimeni demn de a lucra pămîntul, de aceea este nevoie de crearea unei ființe cu structură și calități dumnezeiești native. Deși are puterea de a continua lucrul pămîntului, Dumnezeu vrea să Se retragă cu încredere deplină în omul capabil. Doar omul va fi înzestrat cu îndemînarea profesională – atributele de bun meseriaș sau de profesionist nu se regăsesc nici măcar în ierarhiile îngerești. Dumnezeu creează perfect, dar îi dăruiește omului puterea să desăvîrșească.  
Așa cum un părinte este mîndru de copilul său cînd îi urmează vocația, idealul sau meseria, Dumnezeu este încercat de un sentiment părintesc față de omul căruia îi transmite drepturile în toate atributele proprietății: posesie, folosință, utilizare, dispoziție, uzufruct. Fără un refren pastoral, o masă îmbelșugată din roadele muncii, un zîmbet de mulțumire peste orizontul faptei sale, omul s-ar fi plictisit în luxul perfect. Dar care să fie nevoia omului de a lucra și a pămîntului de a fi lucrat? Există o diferență între intenția lui Dumnezeu față de lucrul pămîntului înainte de căderea primilor oameni și alta de după cădere? 
A lucra pămîntul înainte de cădere înseamnă a-l aduce prin artă la intenția lui Dumnezeu. „Pe cîmp nu se afla nici un copăcel, iar iarba de pe el nu începuse a odrăsli, pentru că Domnul Dumnezeu nu trimisese încă ploaie pe pămînt și nu era nimeni ca să lucreze pămîntul” (Facerea 2, 5). Pentru odrăslirea pămîntului este nevoie ca omul să-și dea mîna cu stihiile, prin mijlocirea Domnului Dumnezeu. Omul lucrează pămîntul și, astfel, după acțiunea umană de stăpînire și supunere, apare funcția executivă și productivă a muncii. 
Dumnezeu creează omul din țărînă, elementele fizico-chimice de compoziție ale pămîntului, tocmai pentru ca lucrătorul să aibă o relație organică, o simțire magnetică a obiectului său de activitate. Dacă ar fi fost creat din alte elemente, din țărîna cerurilor, omul n-ar fi simțit nevoia și sensibilitatea pămîntului. În excursiile noastre agro-turistice, libere de condiționarea selfie-ului, încă auzim sfatul oamenilor de la țară care cunosc semnele rodului, ale vremii și ale pămîntului, fără să fi citit măcar vreun tratat de agronomie vreodată. 
După ce a făcut pe om, Dumnezeu „a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie” (Facerea 2, 7). Omul creat din țărînă nu este o ființă vie decît după a doua intervenție divină, suflarea de viață. Tragedia zilelor noastre, omul – forță de muncă și omul – resursă umană refuză în respirația simțurilor suflarea de viață. Omul fără suflare de viață este doar un mecanism bine structurat, bine întemeiat. 
Pentru a stăpîni, supune și lucra pămîntul avem nevoie de o integrare a suflului nepămîntesc în țărîna noastră, care doar așa devine lucrătoare, lucrativă și de lucrat. „Și Domnul Dumnezeu a sădit un rai în Eden, spre răsărit, și l-a pus acolo pe omul pe care-l zidise” (Facerea 2, 8). Omul este pus în Eden, grădina bucuriei, la răsărit, la începutul luminii și al dimineții. Omul este bine poziționat cu locul său de viață și de muncă, chiar în orizontul începutului. 
Ziua bună se cunoaște de dimineață, de aceea omul este așezat la izvoarele dimineții. Lucrul se face cel mai bine în briza dimineții, atunci ar fi bine să avem cel mai bun impuls de viață și de muncă. Munca peste program sau munca de noapte nu se justifică decît în cazuri excepționale. 
Conform semnificației termenului Eden (bucurie și desfătare), omul trăiește o mare bucurie și desfătare în acest răsărit al dimineții și al începutului de lucru. Oare de cîte ori ne trezim luni dimineața, bucuroși pentru o nouă zi de viață și o nouă săptămînă muncă? Sîntem nefericiți pentru că, de multe ori, neglijăm acest răsărit al începutului bucuriei, pierzînd timpul: dimineața cu ședințe inutile, cafeaua de bîrfă, mail-uri, facebook, lentoare etc. Muncim apoi în salturi, pierdem zile și nopți de statistici și rapoarte fără sens, rămînem peste program pînă noaptea tîrziu, uităm de noi și de familiile noastre. Poate că acesta este un tribut plătit timpului pentru risipirea și pierderea răsăritului. 
La răsărit de Eden începe viața și munca omului pe pămînt. La răsăritul zilei să ne bucurăm de viață și de muncă. Munca fără viață este mult mai dramatică decît viața fără muncă. „Și a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l făcuse și l-a pus în grădina cea din Eden, ca s-o lucreze și s-o păzească” (Facerea 2, 15). Omul este așezat în grădina cea din Eden după ce Dumnezeu îi asigură toate condițiile de viață și manifestare. Lucrarea primilor oameni este organică asupra întregului fizic, ființial și spiritual. Omul capabil de tot este în stare să facă de toate și să lucreze toată grădina. 
La început, omul are o cunoaștere complexă, acționează transdisciplinar asupra parcelelor și florei diverse și unitar asupra grădinii, în toată substanța ei. El nu lucrează în grădină, ci o lucrează, are sarcina de a desăvîrși unitatea și diversitatea grădinii. Acum se pun bazele economiei desăvîrșirii, o artă pierdută atunci cînd Duhul Sfînt și omul au fost scoase din conținut și înlocuite cu teorii consumeriste, iar omul a fost încadrat ca forță de muncă. 
Pomul vieții și cel al cunoștinței binelui și răului sînt în arealul de competență al oamenilor, dar necesită o lucrare aparte. În acest context, coordonarea bunului iconom se face și asupra unor domenii diferite de cel strict economic. Grădina reprezintă un spațiu de lucru bine organizat și structurat, activitatea omului fiind centrată pe gospodărirea și asigurarea continuității. 
Grădina are nevoie de a fi lucrată. Perfecțiunea statică, nelucrativă și neproductivă, nu desăvîrșește creația. Doar Dumnezeu creează din nimic. A lucra înseamnă a iniția, dezvolta, modela, șlefui, ajusta, educa, înnobila sau transforma ceva existent. În grădina raiului, omul trebuie „s-o păzească”. A păzi nu are ca obiectiv doar focalizarea asupra unui dușman sau pericol. Din punct de vedere economic, paza se face prin funcția de supraveghere, control și urmărire a rezultatelor sau prin ocrotirea cu dragoste a acestora. A păzi poate să însemne a respecta misterul artistic și științific sau secretul profesional, a avea în siguranță know-how-ul de lucru al grădinii. 
Acțiunea umană, arta și știința au ceva tainic în ele, taina are nevoie de pază înțeleaptă pentru a nu fi servită în vrac sau în serie. Pierzîndu-și taina, acțiunea umană își pierde smerenia Logos-ului, iar omul va funcționa în parametrii menționați în cartea tehnică de întrebuințare. 
Primul pericol ce ar necesita paza ar fi cel al propriei ignoranțe sau al suficienței ce poate genera lentoare și superficialitate în muncă. A nu păzi munca înseamnă a nu-ți păsa, a munci doar pentru salariu, fără pasiune și har. A nu păzi munca înseamnă a munci la program în ochii șefului și de ochii lumii, ca apoi să invoci potopul, să șteargă urmele ușurătății. 
Dumnezeu nu vrea ca munca omului să se risipească și, de aceea, introduce o funcție de pază convergentă, generată din activitate și în sarcina acelorași oameni care muncesc. Nu este vorba de o divizare a activității prin angajarea unui paznic de noapte la grădina cu pepeni. Același om care lucrează va supraveghea și va asigura translația de la munca depusă la drepturile proprietății. A păzi înseamnă a economisi, a fi cumpătat cu hambarele de grîu, dar și cu cele de savoire faire. A păzi te ajută să-ți cunoști obiectivele și să lucrezi cu un scop. 
Prin paza grădinii se introduc funcțiile de măsurare, de analiză, evaluare și previziune. 
  
Cosmin STOICA

Mai puteți citi pe acest blog: