marți, aprilie 20, 2021

DANTE, «PARADISUL», CÎNTUL XXX

SUMARUL BLOGULUI


Divina Comedie a lui Dante Alighieri
în noua versiune românească a lui Răzvan Codrescu

  
PARADISUL

Cîntul XXX

 

Iată-i pe Beatrice și Dante ajunși în cerul al zecelea, Empireul. Frumusețea Beatricei i se vădește poetului în apogeul splendorii ei, pe care se declară incapabil să o descrie (vv. 16-36). Lui Dante văzul îi sporește ca prin minune, astfel încît să poată contempla marea de lumină care-l înconjoară. I se înfățișează sublima roză imaculată (candida rosa), roza divină sau mistică, în care veșnicesc triumfător cele două „curți” celeste: cea a îngerilor și cea a fericiților. Acolo zărește și jilțul destinat împăratului Henric VII („marele Enric”), întruchiparea visului imperial al lui Dante. Beatrice îi face împăratului un elogiu scurt, dar superlativ, în antiteză cu nevrednicia papalității contemporane (sînt pomeniți – aluziv, fără a fi nominalizați – papii Clement V și Bonifaciu VII, „alagnezul”, quel dAlagna), reliefîndu-se încă o dată tensiunea, acută în epocă, dintre imperium și sacerdotium, dintre puterea seculară și puterea spirituală. În vreme ce lui Henric VII îi este gătit tron de slavă, cei doi papi sînt așezați de Dante în ceata simoniacilor (cf. Infernul, XIX), „viziune” destul de șocantă pentru conștiința catolică.


1 Cam șase mii de mile mai departe

e ziua-n toi și lumea ca un pat

îi face umbrei să se-ntindă parte,

4 cînd miezul bolții, adînc în sus nălțat,

prinde-a păli și licărul de stele

de noi ajunge-a fi neobservat,

7 și cum solara servă peste-acele

dă iama, ceru-și stinge stea cu stea,

pînă la cea mai mîndră dintre ele.

10 La fel triumful ce voios rotea

în juru-acelui punct ce mă învinse,

cuprins părînd, cînd el le cuprindea,

13 încet-ncet în ochii mei se stinse,

încît să cat orbit spre Beatrice

iubirea de la sine mă împinse.

16 De cît a fost pînă aici a zice 

în cinstea ei un singur imn s-ar face,

tot n-ar cuprinde slava ei ferice.

19 În fața frumuseții ei nu tace

doar mintea noastră, ci și-n cer o știe

deplin doar cel ce face și desface.

22 Nevolnic mă declar în vrednicie,

cum comic sau traged de tema-i poate

n-a fost nicicînd mai depășit să fie;

25 cum văzul slab deplinul soare-l bate,

la fel surîsu-i dulce-n amintire

puterea minții mi-o întrece-n toate.

28 De cînd întîi îmi apăru-n privire

pe lume jos și pînă-acum, în cer,

n-avui în cînt asemeni poticnire;

31 ci-acum cu-al frumuseții ei mister

nu pot prin artă pasul să-l mai țin

și mai mult lirei nu mai pot să-i cer.

34 Frumoasă-atît cît geniului deplin

al altui bard o las s-o poată spune,

pe cînd eu stau poemul să-mi termín,

37 cu glasul ferm al călăuzei bune

prinse-a-mi grăi: „Din cerul mare-afară

ieșim spre cel al slavei ce n-apune:

40 lumină-a minții-ntr-a iubirii pară;

iubirea cea de-adevăratul bine,

suprema bucurie tutelară.

43 Vedea-vei două oști în rai depline,

iar una dintre ele-n starea-n care

va fi la Judecata care vine”.

46 Ca fulgerul ce-orbește ochiu-atare

că nu mai poate desluși nici chiar

acele lucruri ce sclipesc mai tare,

49 așa-mi luă văzul acel viu focar;

și-n așa văl de foc m-a-nfășurat

că-n jur nimic nu-mi mai rămase clar.

52 „Iubirea-n care ceru-i împăcat

pe toți mereu așa-i primește-n sine,

spre-a-i da feștilei focu-adevărat”.

55 Nici nu-și sfîrși iubita-mi vorba bine,

că mă simții pe-o treaptă mai presus

decît prin fire-aveam putere-n mine;

58 și de-o privire nouă, de nespus,

se-nvredniciră ochii mei atare

că n-ar fi fost vreun foc să-i fi răpus.

61 Văzui ca pe o apă curgătoare

lumina între două maluri pline

de o primăvăratică splendoare.

64 Roiau din cursul apei cristaline,

de pretutindeni, raze peste flori,

ca într-n joc de aur și rubine.

67 Apoi înmiresmatele fervori

se scufundau în unda minunată,

iar altele țîșneau de sub vîltori.

70 „Dorința-naltă-n sinea ta iscată,

de a pricepe ce să vezi ți-e dat,

mi-e dragă pe cît e mai înfocată;

73 dar va să bei din ea ca însetat

sufletul tău de-a ști să nu mai fie”.

Cea mie soare-așa mi-a cuvîntat.

76 Și-apoi: „Și rîu, și scînteiere vie,

și flori înmiresmat surîzătoare

prefață-s doar la cîte-au să te-mbie.

79 Nu c-ar fi ele în vreun fel precare,

ci lipsa e de partea ta, că n-ai

vederea îndeajuns pătrunzătoare”.

82 Nu-i prunc să se repeadă mai dihai

spre sînul maicii, cînd a zăbovit

să se trezească, decît mine, vai,

85 cînd, năzuind un văz mai deslușit,

plecatu-m-am deasupra undei sfinte

ce izvorăște har desăvîrșit.

88 Și-abia sorbind din ea cu zel fierbinte

vederea mea, mi se păru că roată

se face-n jur lungimea dinainte.

91 Apoi, așa cum fața-adevărată,

ce-ascunsă-a fost, ajung a și-o vădi

mascații cînd e masca-nlăturată,

94 la fel și-n văzul meu acele vii

scîntei și flori în fast sporite fură

și două oști cerești putui privi.

97 O, slavă care-mpărăția pură

mi-ai dat s-o văd în tot triumful ei,

să pot s-o spun de mine te îndură!

100 E-acolo sus o mare de scîntei

vădind făpturii creatorul care

îi este singur păcii ei temei.

103 Și-atît se-ntinde cercul ei de tare

încît circumferința lui i-ar fi

și soarelui prea largă cingătoare.

106 Din raza sfîntă prinde-a străluci,

răsfrîntă-n culmea primei dintre sfere,

ce viața și puterea-și ia de-aci.

109 Și cum colina-a se-oglindi se cere

în apa de la poale, să se-admire

cînd flori și ierburi sînt mai în putere,

112 la fel văzui plecînd a lor privire,

pe mii de praguri, pe aceia care

din lume s-au întors la nemurire.

115 Și dacă treapta cea mai joasă are

așa lumină-n ea, cît poate fi

splendoarea rozei mai în sus de mare!

118 În lung și-n lat nicicum nu rătăci

privirea mea, ci în de tot cuprinse

și cum, și cîtu-acelei bucurii.

121 Departe și aproape-s sus învinse;

căci unde cîrma-n chip nemijlocit

o ține Domnul, legi firești sînt stinse.

124 În auriul rozei nesfîrșit,

ce crește-ntruna și miresme-adie

spre lauda solarului zenit,

127 ca pe-unul ce tăcînd ar vrea să știe,

mă trase Beatrice și-mi grăi:

„Privește ce-alb alai pe-aici se-mbie!

130 Cetatea noastră vezi-o-ntreagă-aci:

vezi tronurile noastre-atît de pline,

ce pe puțini i-or mai îngădui!

133 Pe-naltul tron ce văzul ți-l reține

din pricina coroanei puse-anume

pîn tu s-ajungi la nunta slavei line,

136 ședea-va duhul cel august în lume

al marelui Enric, Italiei gata

să îi redea pierdutul ei renume.

139 Dar lăcomia voastră,-ntunecata,

va fi ca pruncul mort de foame cui

pe sînul doicii i se pune pata.

142 Și-n forul sfînt, ajuns în fruntea lui,

va unelti, pe față și-ntr-ascuns,

unul cu care rost de-o cale nu-i.

145 Dar n-o să-l rabde Dumnezeu ca uns

în jilțul sfînt, ci îl va prăbuși

pe unde Simon Magul a ajuns,

148 și pe-alagnez în iad l-o adînci”.
Mai puteţi citi pe acest blog:

 

Dante, Infernul, Cînturile I-III (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cînturile I-III (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante Alighieri între viaţă şi operă 

Dante – repere bibliografice 

Prolog la noua traducere a Infernului 

Ecouri la noua traducere a Infernului   

Sonete din lirica universală 

"Ce mai face traducerea Divinei Comedii?" (Purgatoriul, Cîntul XIX) 

Claudio Mutti: Dante şi India 

Claudio Mutti: Despre "veltro"-ul dantesc 

Dante: Papè Satàn, papè Satàn, aleppe! (Inf., VII, 1) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Intermezzo liric: Dante (Vita Nuova, XXVI)  

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIV (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, XXV (versiunea Răzvan Codrescu) 

Patimile după Dante 

Dantele lui Marian Papahagi 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVI (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVIII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIX (versiunea Răzvan Codrescu)  

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXX  (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXI (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXIII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul I (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul II (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul III (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul IV (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul V (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul VI (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul VII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul VIII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul IX (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul X (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul XI (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XII (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XIII (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XIV (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XV (versiunea Răzvan Codrescu)
* Dante, Paradisul, Cîntul XVI (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XVII (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XVIII (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XIX (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XX (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXI (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXII (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXIII (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXIV (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXV (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXVI (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXVII (versiunea Răzvan Codrescu)

* Dante, Paradisul, Cîntul XXVIII (versiunea Răzvan Codrescu)

* Dante, Paradisul, Cîntul XXIX (versiunea Răzvan Codrescu)

1 comentarii:

La 20/4/21 12:38 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Am ajuns cu Dante în Empireu. Trag nădejde ca pînă în vară, cu ajutorul lui Dumnezeu, noua versiune românească integrală a „Divinei Comedii” să fie gata. Am de gînd să duc la capăt ediția bilingvă începută în 2006 cu „Infernul”. „Purgatoriul” ar putea apărea în toamna acestui an (cînd se împlinesc 7 secole de la moartea Poetului), iar „Paradisul” în cursul anului viitor. Din păcate, voi fi în mare măsură dependent de sponsori, căci e o întreprindere editorială extrem de costisitoare, fiind vorba de o ediție și bilingvă, și ilustrată, într-o vreme cînd nu prea se mai citește poezie (și mai ales poezie „grea”)...

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire