sâmbătă, aprilie 03, 2021

DANTE, „PARADISUL”, CÎNTUL XXIX

SUMARUL BLOGULUI

Divina Comedie a lui Dante Alighieri
în noua versiune românească a lui Răzvan Codrescu

  
PARADISUL

Cîntul XXIX

 

În cerul al nouălea (Primo Mobile, zis și cristalin), Beatrice îi expune lui Dante adevărul cu privire la crearea îngerilor, arată care sînt însușirile firii îngerești și diferențele dintre cei răzvrătiți și cei rămași în ascultare față de Creatorul lor. În același timp, îl avertizează pe poet asupra unor învățături greșite, curente în teologia scolastică (inclusiv la Toma de Aquino), criticîndu-i aspru pe predicatorii superficiali și trufași a vremii, dar și pe credincioșii naivi, care se iau fără discernămînt după cine se nimerește.1 Cînd ambii de Latona odrăsliți,

sub Cumpănă și sub Berbec șezînd,

în cingătoarea zării sînt uniți,

4 cît e-n zenit clipita pînă cînd

din cumpăna ce la un loc îi ține

se mișcă, emisferele schimbînd,

7 atît, cu vraja feței ei senine,

tăcu Beatrice, ațintind privirea

în punctul care mă orbea pe mine.

10 Apoi grăi: „Nu-ntreb, ci lămurirea

ce-o vrei ți-o dau, ca una ce-am văzut

de unde-și au și timp, și loc pornirea.

13 Nu ca mai bine lui să-și fi făcut,

căci nu se poate, dar ca slava sa

să poată spune „Sînt” neabătut,

16 pe vrerea ei, ce pururea va sta 

de timp și spațiu mai presus, în noi

iubiri vru cea eternă-a se-arăta.

19 N-a stat degeaba nici mai dinapoi,

căci Duhul Sfînt de-a pururea pluti

măreț peste al apelor puhoi.

22 Materie și formă-a se ivi

deplin fu dat, distincte, dar deodată,

cum trei săgeți din arc tricord ar fi.

25 Și cum prin sticlă sau cristal se-arată

o rază astfel că distanță nu-i

între-a țîșni și-a-și da lumina toată,

28 la fel din Creator făptura lui

întreagă în ființă e vădită,

fără-nainte și apoi, oricui.

31 Și tot atunci crearea rînduită

substanțelor le fu, ce culmi îi sînt

creației din actul pur ieșită;

34 temei potența pură-i pe pămînt,

iar la mijloc, pe veci în legătură,

act și potență stau în planul sfînt.

37 Cu mult vă scrise Ieronim că fură

create ale îngerilor cete

de tot ce-n lume mai veni-n făptură;

40 dar adevăru-acesta pe-ndelete

fu spus de cei mînați de Duh să scrie,

cum poți vedea de-i vei citi cu sete;

43 ba-ntrucîtva și mintea voastră-o știe,

căci n-ar putea concepe îngeri care

să miște tot, dar nu perfecți să fie.

46 Acum știi unde, cînd și cum atare

sînt îngerii creați; în tine deci

am mai fost stins trei doruri arzătoare.

49 N-ai număra nici pîn la douăzeci

mai iute decît ei căzură-n parte

și tulburară-al lumii mers prin veci.

52 Dar cei rămași statornici mai departe

se puseră-n lucrare, precum vezi,

cu zelul rotitor ce n-are moarte.

55 Căderea lor, așa cum știi și crezi,

fu din trufia blestemată-a cui

l-ai fost văzut cum zace sub corvezi.

58 Acei pe care-aici privirea-ți pui

că sînt creați smerit recunoscură

de cel ce-i scaldă-n mila slavei lui;

61 de-aceea-n văz spori a lor făptură

prin har și merit, iar voința-n ei

își află-ntreagă dreapta sa măsură.

64 Nu te-ndoi, ci crede cu temei

că har și merit are fiecare

pe cît iubirea scoate-n el scîntei.

67 De-acum această sfîntă adunare

poți s-o contempli, de pricepi ce-ți spun,

în voie, fără alte ajutoare.

70 Dar cum pe lume școlile expun

că îngereasca fire judecata,

memoria și voința o compun,

73 ți-oi desluși aici adevărata

învățătură, care-n lume jos

confuză e și să greșească gata.

76 Substanțele acestea, bucuros

privind divina față, niciodată

nu au rămas cu văzul mai prejos:

79 vederea lor nu s-a lăsat furată

de altceva și de aceea n-are

de ce le fi memoria-mprospătată.

82 Dar voi și treji visați în joasa stare,

de bună sau de rea credință, și

de adevăr vă-ndepărtați atare.

85 Filosofînd, voi nu puteți păzi

un singur drum, ci vă lăsați furați

de varii aparențe-n a gîndi!

88 Dar aici sus mai aspru judecați

nu de aceea sînteți, ci c-ades

Scriptura o suciți sau o uitați.

91 Așa păreți a nu fi înțeles

ce jertfe s-au putut în slujba-i face

și cît e-n ceruri prețul ei de-ales.

94 Voind să se dea mare și dibace,

oricine născocește și-i urmat

în predici chiar, iar Evanghelia tace.

97 Atunci cînd fu Christos crucificat,

zic unii Luna că s-a-ntors din cale

și-o vreme-ntre Pămînt și Soare-a stat;

100 dar mint, că doar prin forța firii sale

păli lumina: nici la spani sau inzi

nu mai luci, nu doar la Iuda-n vale.

103 N-are Florența-atîția Lapi și Binzi

cîte năzbîtii din amvon se-nșiră

pe an, de-ar fi biserici să colinzi;

106 de-aceea că-i smintită nu te miră

sărmana turmă, dar nici scuză n-are

că-i ia de buni pe toți cîți o mințiră.

109 N-a spus Christos la-ntîiul din soboare:

„Mergeți în lume basme predicînd!”,

ci spre-adevăr fu sfînta lui chemare.

112 Și-acesta le ieși din gură cînd

porniră a credinței bătălie,

ei scut și lance din Scripturi făcînd.

115 Acum cu mofturi vin și bășcălie

la predici popii, iar de rîde gloata,

ei mîndri sînt și-altcum nu vor să fie.

118 Ci pasărea ce-n gluga lor, spurcata,

își face cuib, de lumea-ar fi s-o vadă,

s-ar lămuri cine-i s-o ierte gata;

121 așa se-ntrec pe lume proști grămadă

ce fără mărturie iau de bună

și se încred în orișice făgadă.

124 De-aici să își îngrașe porcu-adună

lătura Sfîntu-Antonie, și-alții care

sînt și mai porci dau aur fals arvună.

127 Dar cum ne-am cam îndepărtat prea tare,

spre dreapta cale-ntoarce-ți ochii iar,

să mai scurtăm, cu timpul, din cărare.

130 Să crească-n număr îi e dat prin har

acestei firi, pe cît lumeasca minte

nu poate spune sau gîndi măcar;

133 la ce-i vădit prin Daniel aminte

de iei, în ale sale mii de mii

e-un număr hotărît mai dinainte.

136 Lumina cea dintîi, ce-n raze vii

o scaldă, e atît de felurită

cît sînt și cei ce-au har de-a o primi.

139 Și întrucît concepția-i hărăzită

apoi iubirii, dulcea ei dogoare

tot felurit le este împărțită.

142 Vezi în etern sublima ei splendoare

puterea ce-și făcu atîtea sfinte

oglinzi, să se răfrîngă-n fiecare,

145 ea una rămînînd, ca mai-nainte”.

 Mai puteţi citi pe acest blog:

 

Dante, Infernul, Cînturile I-III (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cînturile I-III (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante Alighieri între viaţă şi operă 

Dante – repere bibliografice 

Prolog la noua traducere a Infernului 

Ecouri la noua traducere a Infernului   

Sonete din lirica universală 

"Ce mai face traducerea Divinei Comedii?" (Purgatoriul, Cîntul XIX) 

Claudio Mutti: Dante şi India 

Claudio Mutti: Despre "veltro"-ul dantesc 

Dante: Papè Satàn, papè Satàn, aleppe! (Inf., VII, 1) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Intermezzo liric: Dante (Vita Nuova, XXVI)  

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIV (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, XXV (versiunea Răzvan Codrescu) 

Patimile după Dante 

Dantele lui Marian Papahagi 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVI (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVIII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIX (versiunea Răzvan Codrescu)  

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXX  (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXI (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXIII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul I (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul II (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul III (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul IV (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul V (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul VI (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul VII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul VIII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul IX (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul X (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul XI (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XII (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XIII (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XIV (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XV (versiunea Răzvan Codrescu)
* Dante, Paradisul, Cîntul XVI (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XVII (versiunea Răzvan Codrescu)

* Dante, Paradisul, Cîntul XVIII (versiunea Răzvan Codrescu)
* Dante, Paradisul, Cîntul XIX (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XX (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXI (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXII (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXIII (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXIV (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXV (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXVI (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXVII (versiunea Răzvan Codrescu)
* Dante, Paradisul, Cîntul XXVIII (versiunea Răzvan Codrescu)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire