joi, mai 13, 2021

DANTE, „PARADISUL”, CÎNTUL XXXI

SUMARUL BLOGULUI


Divina Comedie a lui Dante Alighieri
în noua versiune românească a lui Răzvan Codrescu

  
PARADISUL

Cîntul XXXI

 

Dante trăiește plenar bucuria sacră a Empireului (cerul al zecelea) și contemplă în extaz la candida rosa („dalba roză” a fericiților și a îngerilor ce-i însoțesc). Copleșit de ce vedea și dornic de mai multă lămurire, poetul își întoarce întrebător ochii spre Beatrice, dar... Beatrice nu mai era! Este clipa apoteoticei despărțiri: Beatrice își reia șederea pe tronul ei din lumea slavei (pe treapta cea mai înaltă, în rîndul/brîul al treilea, unde poetul o mai poate străvedea ca de adio), iar în locu-i (și chemat chiar de ea) Dante îl capătă ca nouă și ultimă călăuză prin lumea de dincolo pe Sfîntul Bernard (Bernard de Clairvaux: 1091-1153), care-l îndeamnă să contemple „triumful Fecioarei” (contemplație în a cărei beatitudine se încheie cîntul, în deplină cuminecare cu evlavia Sfîntului Bernard).  


 

1 În chip de dalbă roză așadar

mi se vădi acea oștire sfîntă

ce-i fu lui Christ mireasă pe Calvar;

4 ci-a doua, care vede-n zbor și cîntă

mărirea celui ce-n iubirea lui

și în splendoarea slavei o-nveșmîntă,

7 ca roiul de albine ce acu-i

pe flori buluc și-acu-i în stupu-n care

dă sucul dulce cum un altul nu-i,

10 se pogora-n acea sublimă floare

cu multe foi și-apoi din nou urca

unde sălaș etern iubirea-și are.

13 Obrazul lor ca focul scăpăra,

arípi aveau de aur și veșmînt

mai alb ca neaua-n strălucirea sa.

16 Din treaptă-n treaptă-n floare-și luau avînt,

împărtășind și pace, și ardoare,

din plinătatea legănată-n vînt.

19 Iar faptul că-ntre-naltul sfînt și floare

se aduna atît alai în zbor

nu-mpiedica nici văz și nici splendoare;

22 că-n univers e foc pătrunzător

divinul har, ținînd de vrednicie,

așa că nu e să-l umbrească nor.

25 Această-n veci voioasă-mpărăție,

ce pe cei vechi și pe cei noi i-adună,

spre-același semn privește și se-mbie.

28 O, una și-ntreită rază bună,

ce ochii lor îi mulțumești deplin,

privește și la cea de jos furtună!

31 Dacă barbarii, ce de-acolo vin

de unde Helix roată dă întruna

cu fiul cel de-a ei iubire plin,

34 văzîndu-i Romei strălucind cununa,

se minunau, cînd Lateranul toate

din cîte sînt nu-l întreceau nici una,

37 eu, cel venit la cer dinspre păcate

și la ce-i veșnic dinspre ce-i caduc,

și din Florența spre-așa lumi curate,

40 cît am putut rămîne de năuc!

Între uimire prins și bucurie,

s-aud și să grăiesc nici gînd s-apuc!

43 Și-așa cum ochii-un pelerin și-mbie

ajuns în templul juruinței sale

și se gîndește cum o să-l descrie,

46 și eu, pășind pe luminoasa cale,

din treaptă-n treaptă îmi purtam privirea,

cînd sus, cînd jos, cînd dînd în jur ocoale.

49 Vedeam tot fețe ce-și vădeau iubirea,

străluminînd de-a altcuiva lumină,

cu zîmbet cast împodobindu-și firea.

52 Întreagă-acea priveliște divină

o cuprindea-n extaz privirea mea,

fără ca-n loc vreun amănunt s-o țină;

55 și deslușiri simțind din nou c-aș vrea,

privirea mi-am întors-o-ntrebătoare

spre doamna ce știam că mă veghea.

58 Dar nu de ea am dat, ci de-altul care

în loc de Beatrice sta cu mine:

era bătrîn și-n strai de slavă mare.

61 Pe fața-i și-n privirile-i blajine

smerit purta prisos de bucurie,

cum unui bun părinte se cuvine.

64 Și „Unde-i ea?” mi-a fost cuvîntul mie.

La care el: „Beatrice m-a chemat

din locul meu, să-ți dau răspunsuri ție;

67 pe treapta mai de sus îți este dat

s-o poți vedea, pe rîndu-al treilea, unde

e tronul ei cel binemeritat”.

70 Țintit-am ochii-n sus, fără-a răspunde,

și am văzut cum pură răsfrîngea

în nimbul ei lumina ce-o pătrunde.

73 Ochi muritor n-a fost de bolta cea

de unde tună-ndepărtat atare,

chiar dintr-al mării fund privind spre ea,

76 ca mine-atunci de-a Beatricei zare;

și totuși o vedeam atît de clar

de parcă n-ar fi fost vreo depărtare.

79 „O, doamna mea, nădejdii mele far,

ce, pentru-a-mi folosi spre mîntuire,

ai fost călcat al iadului hotar,

82 din cîte am văzut și-am prins de știre,

eu recunosc virtuți c-am căpătat

și har prin marea ta milostivire.

85 Din mine sclavul l-ai eliberat

prin cîte căi și chipuri date ție

ți-au fost spre-a mă salva cu-adevărat.

88 Mărețu-ți dar mereu cu mine fie,

ca sufletu-mi, de tine-nzdrăvenit,

din trup să plece plin de bucurie!”.

91 Așa m-am fost rugat, și din zenit,

de hăt, zîmbind, aceea mă privi;

apoi se-ntoarse-n cel pe veci slăvit.

94 Și sfîntul moș: „Ca tu a-ți isprăvi

cît poți de bine”, zise, „a ta cale,

spre care calda-i rugă mă urni,

97 dă-i ghes să cate-n jur privirii tale,

căci contemplînd grădina grea de nard,

divinul ai să-l vezi într-ale sale!

100 Și-a cerului regină, cui îi ard

cu duhul meu întreg, ne-o ține-n har,

căci eu sînt credinciosul ei Bernard”.

103 Precum dintr-al Croației hotar

unu-ar veni pe-a noastră Veronică

s-o vadă, ca pe-un vechi de zile dar,

106 și-n sinea lui e înclinat să zică:

„Iisus Christos, Tu, Doamne-adevărat,

aceasta-i dar icoana ta antícă?”,

109 la fel priveam și eu spre-acel bărbat

ce-n lume-avu atîta rîvnă vie

că din cereasca pace-a pregustat.

112 „Tu, fiu al grației hărăzite ție”,

porni a zice, „ce-i ferice-aci

nu-n jos privind vădit va fi să-ți fie;

115 ci cît mai sus silește-te-a privi,

din cerc în cerc, s-o vezi pe-acea regină

ce stăpînește-n jilțul slavei vii!”.

118 Eu ochii-i ridicai; și cum lumină

mai mare-n zori zărești la răsărit

decît pe unde de apus se-nclină,

121 așa, cum ca din vale spre zenit

te uiți, văzui c-o parte-n strălucire

asupra celeilalte-a biruit.

124 Și cum, pe unde-a oiștii ivire

se-așteaptă, de Faeton rău mînată,

scade-mprejur a cerului sclipire,

127 și oriflama-aceea-nflăcărată

a păcii-n mijloc strălucea mai tare,

pe cînd în rest era mai estompată.

130 Și-n acel miez văzui mulțime mare

de îngeri ce cu áripi desfăcute

sclipeau cu felurită-nfățișare.

133 Peste-acel danț și cînt ca de-alăute

văzui zîmbind o frumusețe pură,

ce-n sfinți isca delicii ne-ntrecute.

136 Chiar și să-mi fie graiul pe măsură

închipuirii mele, n-aș putea

să-i zugrăvesc feerica făptură.

139 Bernard, cînd desluși-n privirea mea

evlavia lui, se-aprinse și mai tare

și cu atît nesaț privea la ea

142 încît spori și-n mine-acea ardoare.
Mai puteţi citi pe acest blog:

 

Dante, Infernul, Cînturile I-III (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cînturile I-III (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante Alighieri între viaţă şi operă 

Dante – repere bibliografice 

Prolog la noua traducere a Infernului 

Ecouri la noua traducere a Infernului   

Sonete din lirica universală 

"Ce mai face traducerea Divinei Comedii?" (Purgatoriul, Cîntul XIX) 

Claudio Mutti: Dante şi India 

Claudio Mutti: Despre "veltro"-ul dantesc 

Dante: Papè Satàn, papè Satàn, aleppe! (Inf., VII, 1) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Intermezzo liric: Dante (Vita Nuova, XXVI)  

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIV (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, XXV (versiunea Răzvan Codrescu) 

Patimile după Dante 

Dantele lui Marian Papahagi 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVI (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVIII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIX (versiunea Răzvan Codrescu)  

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXX  (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXI (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXIII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul I (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul II (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul III (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul IV (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul V (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul VI (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul VII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul VIII (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul IX (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul X (versiunea Răzvan Codrescu) 

Dante, Paradisul, Cîntul XI (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XII (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XIII (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XIV (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XV (versiunea Răzvan Codrescu)
* Dante, Paradisul, Cîntul XVI (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XVII (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XVIII (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XIX (versiunea Răzvan Codrescu)

Dante, Paradisul, Cîntul XX (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXI (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXII (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXIII (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXIV (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXV (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXVI (versiunea Răzvan Codrescu)
Dante, Paradisul, Cîntul XXVII (versiunea Răzvan Codrescu)

* Dante, Paradisul, Cîntul XXVIII (versiunea Răzvan Codrescu)

* Dante, Paradisul, Cîntul XXIX (versiunea Răzvan Codrescu)

* Dante, Paradisul, Cîntul XXX (versiunea Răzvan Codrescu)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire