luni, martie 12, 2018

DANTE, «PARADISUL», CÎNTUL VIII

SUMARUL BLOGULUI 
  
Divina Comedie a lui Dante Alighieri  
în noua versiune românească a lui Răzvan Codrescu
   
 
După ce am publicat traducerea Infernului (2006) și am încheiat traducerea Purgatoriului (2013), căreia îi rămîn dator cu notele și comentariile, am avut din ce în ce mai puțin timp pentru lucrul la Divina Comedie. În tot acest răstimp, n-am mai apucat să traduc decît primele șapte cînturi din Paradis, postate deja pe acest blog. Le adaug acum și traducerea Cîntului VIII.

   
PARADISUL
  
Cîntul VIII
   
Dante și Beatrice urcă într-al treilea cer, al Venerei, „mîndra Venus” – în original: la bella Ciprigna, „frumoasa Cipriotă”, Venus fiind născută în (apropiere de) insula Cipru (Ovidiu, Metamorfoze, X). În ordinea stelară, numele zeiței îi este dat Luceafărului (de seară sau de dimineață). Din lumina celui de-al treilea cer, ce sporește frumusețea și pe chipul Beatricei, îi întîmpină duhuri radioase, ce înalță osanale, iar unul dintre ele îl agrăiește pe Dante, citîndu-i chiar și unul dintre versurile lui celebre (cf. Convivio, II, 2, 6): Voi che ntendendo il terzo ciel movete („Voi ce, gîndind, al treilea cer mișcați”). Duhul cu pricina, din rîndul celor ce au simțit profund iubirea, este cel al lui Carol Martel (1271-1295, pe care se pare că Dante îl și cunoscuse, la Florența, prin 1293 sau 1294), primul născut al lui Carol II d’Anjou. Duhul îl lămurește pe Dante asupra diferitelor firi ale oamenilor și asupra necesității acestor diferențe în viața comunitară  (cum era de părere și Aristotel, numit de duh il maestro vostro, „al vostru-nvățător”), în care fiecare trebuie să-și împlinească rostul lui (cum, din păcate, nu se întîmplă întotdeauna, ceea ce aduce sminteli și nenorociri, atît la nivel individual, cît și la nivel colectiv: onde la traccia vostra è fuor di strada, „drept care urma voastră e alăturea cu drumul” – redat aici prin „de-aceea razna lunecați la vale”).
    
1 Smintit credeau păgînii de-altădată 
că mîndra Venus iscă-amoru-n noi,  
cînd dă-ntr-al treilea epiciclu roată; 
4 drept care aduceau cinstiri de soi, 
jertfind și juruind în gura mare, 
nu numai ei, ci încă și-altor doi: 
7 Dionei, care-i fuse născătoare, 
și-acelui Cupidon, ce-i fuse fiu 
și-o trase pe Didona spre pierzare; 
10 și de la cea de care-aicea scriu 
dădură nume stelei care cată 
spre soare cînd devreme, cînd tîrziu. 
13 Că sui spre ea habar n-aveam, dar iată 
că îmi dădu, intrînd, încredințare 
chiar doamna mea, la chip transfigurată. 
16 Și cum se vede flacăra-n vîlvoare 
sau se discerne vocea într-un cor, 
ici mai încet și dincolo mai tare, 
19 văzui lumini în strălumina lor, 
rotind în jur mai iuți sau mai domoale, 
cum dat le este-n vecii vecilor.  
22 Din norii reci vîntoasele tîrcoale 
n-au dat nicicînd, văzute-ori nu, încît  
să nu îți pară-mpiedicate-n cale 
25 pe lîngă-acele sus-lumini ce-atît 
zoreau spre noi, din slăvile în care 
cu Serafimii dănțuiesc de gît. 
28 Din sînul cetei apărute-atare 
așa frumos „Osanna” se-auzea 
că și-azi tînjesc s-ascult acea cîntare. 
31 Apoi un duh ce către noi venea 
prinse-a grăi: „E mare bucurie 
și-am vrea cu noi să guști și tu din ea. 
34 Ne tot rotim cu îngerii-n tărie, 
mișcați la pas cu ei de-aceeași sete, 
cum pana ta pe lume-a fost să scrie: 
37 «Voi che ntendendo il terzo ciel movete»; 
și-atîta drag de-a-ți fi pe plac ne mînă 
că-i dulce-a sta cu tine pe-ndelete”. 
40 După ce ochii către-a mea stăpînă 
smeriți cătară și-n privirea ei 
citii că-mi este vorba la-ndemînă, 
43 mi-i îndreptai spre cel ce cum zisei 
mă agrăi și „Cine sînteți oare?” 
îl iscodii cu toți fiorii mei. 
46 O bucurie negrăit de  mare 
la cîte bucurii trăia prin har 
i-aduse-n plus duioasa mea-ntrebare! 
49 Așa mișcat, grăi: „Pe lume doar 
puțin am stat; iar de-ar fi fost să fie 
mai mult, scăpa și ea de mult amar. 
52 În strălucire marea-mi bucurie, 
ca pe un vierme-n tortu-i de mătase, 
mă înfășoară și m-ascunde ție. 
55 Iubirea ce-mi purtai nu te-nșelase 
și nu doar frunza ei ți-aș fi-arătat 
de zăboveam în carne și în oase. 
58 Malul din stînga, cel de Ron spălat, 
pe unde Sorga să se verse vine, 
să-i fiu stăpîn cîndva m-a așteptat, 
61 ca și meleagul Ausoniei pline 
de tîrguri, Catona, Gaeta, Bari, 
pe unde curg și Tront, și Verde, line. 
64 Pe fruntea mea coroană-au pus maghiarii 
a țării lor de Dunăre scăldate 
cînd lasă codrii teutonici, marii.  
67 Tinacria mîndră, care duce-n spate, 
din Pachino-n Peloro, ceață groasă, 
cînd peste golf Eurul strașnic bate, 
70 nu de Tifeu stîrnit, ci de pucioasă, 
și-ar aștepta și-azi regii ce coboară, 
prin osul meu, din angevina casă, 
73 de nu i-ar fi norodului povară 
o proastă cîrmuire, ce-i ceru 
să strige la Palermo: „Moară! Moară!”. 
76 Și frate-meu de-ar ști de pe acu 
năravul avariției catalane, 
s-o țină-n frîu și să îi spună nu; 
79 căci i s-ar cere voii suverane, 
prin el sau alții, să nu lase loc 
în barca ei de-abuzuri și prigoane. 
82 Avar din fire, dar avînd noroc 
de buni strămoși, i-ar fi priit să ție 
în slujbă doar pe cine nu-i escroc”. 
85Încredințat că-nalta bucurie  
ce vorba ta, stăpîne,-o iscă-n mine 
vădită-ți este cum îmi e și mie, 
88 în cel de care-atîrnă orice bine, 
cu-atît mai dragă-mi e și mi se pare 
un har ceresc, ce de la Domnul vine. 
91 Dar o-ndoială bucuria-mi are 
și-aș vrea să-mi spui cum uneori se poate   
să dea sămînța bună roade-amare”. 
94 Așa-i zisei, iar el: „De-nvederate 
ți-or fi acestea, sigur vei privi 
din față cîte-acum le ții la spate. 
97 Binele, ce de-a-ntregul rîndui 
regatu-n care urci, legă de stele  
virtuți menite pronia-a-mplini. 
100 Iar cugetul deplin în toate cele 
nu doar de firea lor se îngrijește, 
ci și de rostul urmărit prin ele;  
103 de-aceea tot ce arcul sfînt țintește 
atinge țelul hărăzit de sus, 
ca lucrul ce la țintă nimerește. 
106 Altminteri, ceru-n care pasu-ai pus 
nu la-mplinirea facerii divine, 
ci la ruina ei ne-ar fi adus;  
109 dar nu-i așa, căci sînt perfecte-n sine 
aceste rațiuni înscrise-n stele, 
cum e și Cea de care totul ține. 
112 Să mai adaug lămuririi mele?”. 
Iar eu: „Ba nu, că-n cîte-s necesare 
pricep că firea-i fără greș în ele”. 
115 Și iarăși el: „Ia spune: ți se pare 
mai rău de omul n-ar trăi-n cetate?”. 
„Da”, răspunsei, „și n-am vreo ezitare”. 
118 „Dar să trăiască oare astfel poate, 
de n-ar fi-n lume rosturi fel de fel? 
Nu, de-are-l vostru-nvățător dreptate!”. 
121 Aici ajunse, prin deducții, el; 
apoi conchise: „Rosturi felurite  
se cade, deci, să aibă-al vostru zel: 
124 Solon sau Xerx te naști, sau te trimite    
ursita ta Melchisedec să fii, 
sau vreun Dedal ce-n zbor să se agite. 
127 Lucrează firea-n toți cîți sînteți vii 
și pune-n voi peceți nenumărate, 
dar nu se uită din ce neam ai fi. 
130 Așa Esau de Iacov, al lui frate,   
din pîntec diferi, iar de Quirin 
c-ar fi din zei se zice, nu din gloate. 
133 Firea în pruncii ce pe lume vin 
s-ar face-asemeni celor ce-i născură, 
de n-ar învinge cugetul divin. 
136 Acum în față-s cîte-n spate-ți fură;  
dar ca să afli cît mi-e drag de tine, 
vreau peste strai să-ți pun și o armură.  
139 De cîte ori norocul firii-i vine  
potrivnic, ca seminței care n-are 
sol bun, nici ei atunci nu-i merge bine. 
142 Iar dacă jos în lume fiecare 
și-ar pune datul firii în lumină 
și l-ar urma, ne-ar fi folosul mare. 
145 Dar voi găsiți pe cel născut să țină  
în mînă spada să-l popiți cu cale, 
și rege-l vreți pe cel ce-a popă-nclină: 
148 de-aceea razna lunecați la vale”.Mai puteţi citi pe acest blog:


* Dante, Infernul, Cînturile I-III (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cînturile I-III (versiunea Răzvan Codrescu) 
* "Ce mai face traducerea Divinei Comedii?" (Purgatoriul, Cîntul XIX) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXII (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIII (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Intermezzo liric: Dante (Vita Nuova, XXVI)  
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIV (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, XXV (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVI (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVII (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXVIII (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXIX (versiunea Răzvan Codrescu)  
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXX  (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXI (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXII (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Purgatoriul, Cîntul XXXIII (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Paradisul, Cîntul I (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Paradisul, Cîntul II (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Paradisul, Cîntul III (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Paradisul, Cîntul IV (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Paradisul, Cîntul V (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Paradisul, Cîntul VI (versiunea Răzvan Codrescu) 
* Dante, Paradisul, Cîntul VII (versiunea Răzvan Codrescu)


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire