marți, mai 25, 2010

DE CITIT ŞI DE CUMPĂNIT

SUMARUL BLOGULUI

VIZITA PAPEI - PRICINĂ DE SMINTEALĂ? 

Antigona Solomonidou Drousiotou întreabă,
Mitropolitul Athanasios răspunde

 

Mitropolitul Limassolului, Athanasios, se delimitează de poziţia oficială a Bisericii Ciprului cu privire la vizita papei Benedict XVI în Cipru. Mitropolitul Athanasios declară deschis şi ferm că este împotriva acestei vizite, deoarece papismul reprezintă o erezie, iar vizita papei îi va sminti pe creştinii evlavioşi. În acelaşi timp, crede că nu trebuie să aibă loc nici o reacţie nepotrivită şi necuviincioasă. Declară, însă, că el însuşi nu va lua parte la nici o festivitate prilejuită de vizita respectivă.

De ce această vizită sminteşte Biserica?

Cred că vizita papei în Cipru va provoca anumite probleme de conştiinţă multor creştini evlavioşi. Ar fi fost mai bine să nu vină, deoarece cred că nu ne avantajează cu nimic, pînă acum nu am văzut nici o intervenţie a Vaticanului în favoarea Ciprului. Deja s-au produs destule nelinişti de care nu aveam nevoie.

Ne paşte vreun pericol de pe urma acestei vizite?

Nu am spus că ne-ar paşte vreun pericol prin venirea papei, nu ne face să ne lepădăm de credinţa noastră sau să ne înstrăinăm de Biserica Ortodoxă. Spun doar că au fost date motive anumitor grupuri stiliste de a ne aduce învinuiri că cedăm uşor, că am renunţat la principiile credinţei ortodoxe, pentru destul de multă lume apărînd anumite semne de întrebare. Bineînţeles, papa a fost chemat de Preşedintele ţării, iar Arhiepiscopul n-a făcut decît să-şi dea consimţămîntul.

Aţi discutat despre vizită în cadrul şedinţelor Sfîntului Sinod?

În cea mai recentă şedinţă, s-a pus problema participării sau neparticipării Episcopilor la întrunirile cu papa. Eu am refuzat participarea la un eveniment despre care nu ştiam nimic; am aflat din ziare că papa urmează să vină în Cipru.

De obicei aflaţi despre evenimente de acest gen din ziare?

Arhiepiscopul Ciprului are privilegii mărite şi cu siguranţă nu vrem să-i micşorăm autoritatea. Ne păstrăm, însă, dreptul personal să spunem că nu am avut cunoştinţă de faptul că papa va veni, pentru că dacă m-ar fi întrebat cineva, eu personal aş fi spus să nu vină, deoarece va provoca sminteală în sufletele creştinilor evlavioşi, după cum şi vedem că se întîmplă.

Nu ar trebui să existe o comunicare între Biserici, sîntem totuşi în secolul 21, în Comunitatea Europeană…

Putem purta un dialog cu oricine, cu atît mai mult cu heterodocşii şi cu cei de alte religii. Dar una este să purtăm dialog şi alta să-l primeşti pe papă ca pe un Episcop canonic. El, care pentru noi, ortodocşii, este eretic, tăiat de Biserică, şi deci nu este Episcop...

Din cauza schismei?

De zece secole este despărţit de Biserică, nu este Episcop canonic, nu are nici o legătură cu realitatea Bisericii lui Hristos, Cea Una, Sfîntă, Catholică (Sobornicească) şi Apostolească. Una este să-l accepţi ca Episcop canonic şi alta să dialoghezi cu el ca şi cu un heterodox, pentru a-i descoperi adevărul credinţei şi tradiţiei ortodoxe.
Patriarhul Ecumenic s-a întîlnit cu papa şi a iniţiat un dialog. După cum am spus, dialogul nu este un lucru rău atunci cînd are loc în condiţii corecte, dar este greşit să le spunem acestor oameni că îi recunoaştem ca Biserică, că îl recunoaştem pe papă ca Episcop, ca frate întru Hristos, întru preoţie şi întru credinţă. Acest lucru nu îl pot accepta, pentru că înseamnă că spunem de fapt minciuni, de vreme ce toţi Sfinţii Părinţi au învăţat exact contrariul. Papistăşia este erezie şi sursă a altor multe erezii care chinuie astăzi întreaga lume. Un sfînt contemporan, Cuviosul Iustin Popovici, a spus că istoria omenirii a consemnat trei căderi tragice: a lui Adam cel întîi-zidit, a lui Iuda, ucenicul lui Hristos, şi a papei, care era cel mai de seamă dintre Episcopii Bisericii, însă a căzut din credinţa apostolică, s-a despărţit de Biserica canonică, antrenînd pînă astăzi în căderea lui o mulţime de oameni.

Papa ce părere are despre ortodocşi?

Papa a declarat că sîntem o Biserică incompletă.

Dar este un singur Dumnezeu...

Da, Unul este Dumnezeu şi Una este Biserica Lui, de aceea mărturisim în Simbolul de Credinţă: “Una, Sfîntă, Catholică (Sobornicească) şi Apostolească Biserică”. Aceasta este Biserica Ortodoxă, nu există mai multe Biserici.

Nu este un act de egoism să considerăm că doar noi sîntem Biserica?

Nu este un act de egoism. Atunci cînd spunem, de exemplu, că italienii nu sînt greci, lucru de altfel adevărat, nu ataci pe nimeni. Dar atunci cînd îi spun celuilalt: “Nu contează că eşti catolic, pentru că aparţinem aceleiaşi Biserici”, îmi bat joc de el, atîta timp cît toţi Sfinţii Părinţi ne învaţă că Una singură este Sfînta, Catolica (Soborniceasca) şi Apostoleasca Biserică a lui Hristos.

De ce Biserica aceasta este Biserica Ortodoxă şi nu cea papistaşă?

Pentru că Biserica Ortodoxă păstrează neclintite credinţa Apostolilor şi experienţa Profeţilor, pînă astăzi. Papistaşii, din nefericire, după ce s-au tăiat de Biserică, au introdus multe dogme eretice în credinţa lor, au modificat Simbolul de Credinţă şi, mai mult decît toate celelalte, l-au ridicat pe papa la rangul de reprezentant prin excelenţă şi unic al lui Hristos pe pământ. Papa se consideră infailibil, iar pe cei care nu sînt în comuniune cu el îi consideră că nu sînt în comuniune cu Dumnezeu. Aceste lucruri sînt oficiale, au fost declarate în sinoadele lor. Atunci cînd introduci în Simbolul de Credinţă lucruri pe care Sfinţii Părinţi nu le-au scris, şi alte cacodoxii, este vorba de erezie. Asta este realitatea.

Ce atitudine are Biserica Ortodoxă faţă de eretici?

O atitudine de iubire. Îl iubim pe papa, îi iubim pe papistaşi, aşa cum iubim pe orice om. Nu îi dispreţuim, nu îi respingem ca persoane, dar nu primim erezia, cacodoxia, rătăcirile. Tocmai pentru că îi iubim, trebuie să le spunem adevărul.

Fiecare are adevărul lui.

Tocmai din această cauză şi are loc dialogul, pentru a stabili, pe baza surselor istorice, cine a păstrat credinţa şi experienţa apostolică a Sfinţilor.

Credeţi că dialogul poate da rezultate?

Poate, dacă este corect şi are loc în condiţii corecte. Din nefericire, aşa cum decurge el astăzi, nu dă roade: am tot stat la discuţii atîţia ani şi nu am căzut de acord în mai nimic.

Fiecare se aude doar pe sine?

Dialogul trebuie fondat pe Sfînta Scriptură, cu smerenie şi cu dragoste, cu scopul de a se dovedi adevărul lui Hristos. Astfel, toate ar decurge cu uşurinţă.

Păi, dialogul nu are loc cu smerenie şi cu dragoste?

Nu ştiu, nu particip la dialoguri, dar din cele hotărîte acolo nu am găsit rezultate semnificative.

O grupare care a editat nişte cărţi împotriva papei pregăteşte acţiuni de protest.

Nu sînt de acord cu acţiuni de acest gen. Nu trebuie să aibă loc nimic nepotrivit sau necuviincios. Una e să ne spunem părerea (doar facem parte dintr-o cultură democratică) şi cu totul altceva este să avem reacţii necuviincioase. Cu îndrăzneală şi înaintea tuturor, declar că nu sînt de acord cu vizita papei în Cipru; şi din tot sufletul mărturisesc faptul că papa este eretic, nu este Episcop, nu este creştin ortodox, iar aceste lucruri le mărturisesc şi Sfinţii Părinţi. Dacă greşesc, sînt gata să mă las judecat, dar judecat pe baza celor scrise de Sfinţii Părinţi, nu pe baza unei mentalităţi globalizante. Faptul că nu sînt de acord nu înseamnă că fac neorînduială, nici nu mă scoate în afara Bisericii.

Prin declaraţiile acestea nu turnaţi gaz pe foc celor care deja s-au scandalizat de vizita papei?

Nu turnăm gaz pe foc, ci spunem ceea ce avem de spus, cu toată responsabilitatea şi sinceritatea; pentru că nu vreau să fiu înfăţişat ca unul care aş fi de acord şi, cu o conştiinţă uşoară, aş accepta prezenţa papei în Cipru. De altfel, Arhiepiscopul a privit într-un mod foarte democratic în cadrul Sinodului dezacordurile noastre.

Dar cu vizita Arhiepiscopului la Vatican aţi fost de acord?

Nu am fost întrebaţi, dar Arhiepiscopul nici nu e obligat să ne întrebe. Am aflat de ea din ziare. Ce a dobîndit în urma vizitei la Vatican?

Nu ştiu. Nu v-a adus la cunoştinţă?

Ne-a informat, dar eu personal nu i-am acordat o prea mare importanţă. Papa spune întotdeauna cuvinte formaliste şi protocolare, aşa cum va spune şi cu ocazia vizitei în Cipru, dar nu va face nimic substanţial, deoarece nu este conducător al Bisericii, ci o persoană politică, care nu poate intra în conflict cu un status quo politic. Cînd a luat Papa apărarea Ortodoxiei? Am avut atîţia cotropitori, cînd ne-a luat apărarea? Ca să nu spun că sub regimul franc am avut de suferit de pe urma papilor şi a bulelor emise de ei, prin care voiau să ne şteargă de pe faţa pămîntului. De curînd i-am prăznuit pe cei 13 cuvioşi mucenici din Kantara, ucişi din dispoziţia Vaticanului. Am petrecut 400 de ani de robie crîncenă sub franci. A fost mai rău decît sub turci! Dar nu mă întorc înapoi, argumentele împotrivirii sînt strict teologice. Iar atunci cînd am fost hirotoniţi Episcopi, am jurat să păzim credinţa ortodoxă.

Preoţii care îl vor primi pe papa nu păzesc credinţa ortodoxă?

Apostolul Pavel a spus că cel care mănîncă cele jertfite idolilor să nu-l judece pe cel care nu mănîncă. Eu nu-i judec pe cei care vor participa, dar nici nu vreau să fiu judecat pentru că nu particip.

În Duminica trecută a fost citită în Biserici o circulară din partea Sfântului Sinod care pomenea la sfîrşit, nominal, pe toţi Episcopii şi Mitropoliţii.

Da, am fost de acord să emitem acea circulară, pentru ca poporul să rămînă unit cu Biserica, să nu aplece urechea la stiliştii care ar vrea să-i depărteze de Biserica canonică. Ceea ce a rămas neclarificat în respectiva scrisoare este faptul că nu sîntem toţi la curent şi de acord cu invitarea papei.

Din ce motiv credeţi că vine papa în Cipru?

După cum ştiţi, papistaşii trec printr-o mare criză, din pricina scandalurilor care ies acum la lumina zilei.

Pedofilia?

Nu vreau să vorbesc despre asta, dar în fiecare zi presa aduce la cunoştinţă noi amănunte teribile. Nu judec, însă papa are impresia că este primul şi unicul Vicar al lui Hristos pe pămînt, de aceea face misiuni de acest gen.

Păi, a declarat că face un pelerinaj pe urmele Sfântului Pavel...

Atîta doar că Apostolul Pavel nu a circulat cu un automobil blindat de 500 000 de euro, după cum am citit că va fi cumpărat de guvernul cipriot, pentru a i se pune papei la dispoziţie pentru 2 zile. Eu personal am fost scandalizat de această ştire şi am spus că un automobil blindat nu este potrivit Vicarului lui Hristos. Pe criza asta, tot poporul acoperă costurile.

Reprezentanţii oficiali ai papei au anunţat că vine în Cipru pentru a promova principiile şi valorile umane şi creştine, pentru a păşi pe urmele Apostolului Pavel şi pentru a întîlni Biserica Ortodoxă, cu bune intenţii, în duh de frăţie.

Nu punem la îndoială bunele sale intenţii. Măcar să fie aşa; măcar să semene cu Apostolul Pavel şi să întîlnească bogăţia Bisericii Ortodoxe. Îi urăm să se reîntorcă în Biserica Ortodoxă şi să redevină Episcop Ortodox, aşa cum era înainte de schismă. Acesta este unicul mod de unire care este indicat.

Care credeţi că sînt dedesubturile?

Vaticanul nu face nici acţiuni aleatorii, nici mişcări naive. Toate ieşirile (vizitele) oricărui papă au scopul de a-l prezenta drept lider mondial al creştinismului. În acest moment, însă, el nici măcar nu este Episcop canonic, nu e ortodox, deci nu este în măsură să se prezinte pe sine ca primul dintre Episcopi.

Există interese politice?

Nu cunosc, dar cred că nu vom avea nici un folos politic de pe urma vizitei papei, ci doar nişte cheltuieli în plus şi multe tulburări în conştiinţele credincioşilor.

Arhiepiscopul a declarat că cei care nu sunt de acord se aşază pe ei înşişi în afara Bisericii.

Nu sînt la curent cu aceste declaraţii ale Preafericitului, dar nu cred că cei care nu sînt de acord cu vizita papei se găsesc în afara Bisericii. Eu nu sînt de acord, o spun deschis, şi nu sînt în afara Bisericii. Biserica, după cum însuşi Arhiepiscopul subliniază, are un regim democratic; una este să nu fii de acord cuviincios, alta să faci lucruri nepotrivite.

Sfîntul Sinod acceptă existenţa altor puncte de vedere?

Arhiepiscopul este un democrat, respectă punctele noastre de vedere şi se poartă cu noi toţi cu multă dragoste.

Dar cum poate fi democrat un om care a fost ales Arhiepiscop în modul pe care îl ştim cu toţii? Formal, a fost ales cu majoritate de voturi; de fond, însă, modul în care a fost ales nu a fost tocmai democratic...

Nu ne reîntoarcem la această dispută, poziţia mea personală este delicată şi nu vreau să comentez. Vă pot spune, însă, că în interiorul Sinodului Arhiepiscopul se comportă democratic, nu mi se pare că n-ar respecta punctele noastre de vedere. Ne ascultă.

Şi la sfîrşit face tot ce vrea el?

Nu, de multe ori cedează înaintea Sinodului, chiar dacă el însuşi are o altă opinie.

Noul Statut de Funcţionare a Bisericii a fost alcătuit democratic?

Nu l-a întocmit Arhiepiscopul, ci o comisie sinodală, fiind aprobat în multiple şedinţe ale Sinodului. Hotărîrile au fost luate cu majoritate de voturi.

Impresia a fost că a fost emis pentru a vă îndepărta de posibilitatea de a accede la tronul arhiepiscopal.

Dumnezeu să-i dea ani mulţi Arhiepiscopului! Şi să nu aibă loc alegeri arhiepiscopale în viitorul apropiat!

Arhiepiscopul a declarat că va rămîne pentru 5 ani, adică pînă în noiembrie 2011.

Sfînta Scriptură spune că 1000 de ani sînt ca o singură zi. Referitor la ceea ce va face, trebuie să vă răspundă el însuşi. Eu aş prefera să nu intrăm repede într-o nouă aventură a alegerilor arhiepiscopale. Fiecare Arhiepiscop este ales prin pronia lui Dumnezeu şi nu după socoteli omeneşti. Dacă Dumnezeu vrea ca A sau B să devină Arhiepiscop, mîine o să devină, chiar dacă noi, oamenii, vrem să îl împiedicăm. Scopul vieţii noastre nu e să devenim Arhiepiscopi.

Care este scopul vieţii dumneavoastră?

Să ne mîntuim, să fim aproape de Dumnezeu, să iubim pe Dumnezeu şi pe fraţii noştri...


(Ultima parte a interviului se referă la nişte probleme strict particulare de ordin pecuniar ale Bisericii Ciprului, aşa că n-am considerat de interes să o mai postez aici – R. C.)


Papamobilul

Surse: aici şi aici.

13 comentarii:

La 25/5/10 2:29 p.m. , Anonymous Mihail preotul a spus...

Clar, concis si la obiect! Atitudine reper! Multumesc de semnal si publicare!

 
La 25/5/10 5:12 p.m. , Anonymous Anonimul ortodox a spus...

Cine vrea sa se lamureasca pe scurt si la obiect asupra ereziei si abuzurilor papalitatii sa citeasca marturisirea din 1954 a unui calugar franciscan converit la Ortodoxie, anume spaniolul Pavel Ballester, ajuns episcop ortodox si asasinat de fanatismul papistasesc. Cartea lui s-a publicat in romaneste de curand si se numeste "Convertirea mea la Ortodoxie", aratand cum papalitatea s-a lepadat si de invatatura Apostolului Pavel unde nu-i convenea pentru primatul Apostolului Petru.
Ecumenismul este cea mai mare erezie a secolului XX, iar papismul cea mai mare erezie a tuturor timpurilor.
Mitropolitul Atanasios are deplina dreptate in cele ce spune si toti ierarhii ortodoxi ar trebui sa aibe demnitatea si curajul lui, nu sa minta drept-credinciosii in fata numai ca sa le fie lor (ierarhilor profitori) cald si bine. Ierarhii trebuie sa slujeasca religia, nu politica. Pe Hristos, nu pe Anticristul care il are pe papa inainte-mergator!

 
La 25/5/10 5:22 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Ajunge să nu fiţi de acord cu papa, nu-i nevoie să-l prefaceţi în Antihrist.

 
La 25/5/10 8:07 p.m. , Anonymous Blogofil a spus...

Ma intreb cati ortodocsi s-au smintit cand Papa a vizitat Romania. Probabil ca nici unul.
Consider ca nu vizita Papei este prilej de smintela pentru credinciosi ci atitudinea ostila a unor ierarhi ortodocsi mai catolici decat insusi Papa.
Sa vezi sminteala cand o veni Dalai Lama in Romania! Cred ca de sminteala se feresc cei deja smintiti, ortodocsii fara doxa.

 
La 25/5/10 10:12 p.m. , Anonymous Păstorelul a spus...

Dacă papa-i Antichrist,
crucea n-are vreo putere,
iar Christos e-un Teoctist
manevrat de hahalere...

 
La 25/5/10 11:19 p.m. , Anonymous papamobil a spus...

Doamne, fanatizati mai sint unii. Nu mai stiu cine a scos o vorba de duh ,,daca s-ar intrupa iar pe pamant, astia si pe Hristos l-ar rastigni, ca n-ar fi indeajuns de ortodox''-dupa gusturile lor, desigur.

 
La 26/5/10 12:00 a.m. , Anonymous Anonimul ortodox a spus...

Mi-a spus cineva: Papa e dracul gol.
I-am raspuns: Nu e dracul gol, e dracul imbracat in inger de lumina.
(Ne-a atras atentia Pavel, nu Petru!)
Dupa roadele lor ii veti cunoaste - a spus Domnul. Roada dracului e dezbinarea crestinilor. Dar papa ce altceva a facut si face de o mie de ani? Si iar, roada dracului e trufia. Dar cine e mai trufas ca papa de la Roma, care se crede loctiitorul lui Dumnezeu pe pamant?

 
La 27/5/10 10:21 p.m. , Anonymous Mihail preotul a spus...

Lui papamobil.

Nu il rastigneste nimeni pe papa daca ii spune unde greseste. Si papa greseste in sustinerea infalibilitatii de care nu am auzit sa se dezica. Greseste in sustinerea Filioque. Greseste in sustinerea imaculatei conceptii. Greseste in amestecul politicii de stat cu cea bisericeasca. Greseste in sustinerea uniatismului. Greseste in modul duplicitar in care dialogheaza cu ortodocsii. Oare Hristos chiar nu i-ar reprosa nimic papei? Ori nu mai e nevoie de Hristos odata ce il avem pe "loctiitorul" Lui?

 
La 27/5/10 11:33 p.m. , Anonymous Bloggoslovul a spus...

Este nevoie de Hristos numai atât încât să aibă papa locul cui îl ţine.

 
La 28/5/10 12:13 a.m. , Anonymous papamobil a spus...

@Mihail preotul, --era o ironie la talibanismul de limbaj al unora. Sa nu ideologizam ortodoxia.

 
La 31/5/10 9:39 a.m. , Blogger horia barbat a spus...

sa n-o ideologizam, dar s-o bagatelizam...n'asa?

 
La 1/6/10 6:17 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

La greci arhiepiscopul e mai mare decat mitropolitul?

 
La 1/6/10 6:52 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

După cum se vede.

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire