vineri, august 06, 2010

NU SÎNTEM SINGURI...

SUMARUL BLOGULUIGRECIA: UN “NU!” ORTODOX
“GUVERNĂRII ELECTRONICE”


Memoriul Arhimandritului Sarandis Sarandos


Marousi, 17-6-2010

Către Prea Fericitul Arhiepiscop al Atenei şi întregii Grecii, Ieronim, Preşedinte al Sfântului Sinod al Bisericii Greciei, către Înalt Prea Sfinţiţii şi Prea Sfinţiţii Arhierei ai Ierarhiei Bisericii Greciei, prin Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit al Kifisiei, Amarousios şi Oropos, Chiril [1]

Prea Fericirea Voastră, Înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Cu evlavie vă sărut dreapta.

Permiteţi-mi să vă răpesc vremea cu o temă deloc lipsită de importanţă.
Deoarece poporul nostru întreabă, cu smerenie consider că trebuie să ne ocupăm serios cu o problemă care deja a început prin AMKA [2] şi continuă cu procedurile de decretare a Cardului cetăţeanului.
Sfântul Sinod al Bisericii Greciei a susţinut în trecutul recent (23-10-2009, la a treia şedinţă a Sinodului Permanent pe luna octombrie) [3] că s-a ocupat cu tema AMKA. A publicat a scurtă înştiinţare că AMKA este un simplu număr necesar şi nu se pune în pericol mântuirea noastră prin primirea şi folosirea acestui număr.
Ceva mai înainte, pe 17 iulie 2009, scrisesem adresându-ne Prea Fericirii Voastre că AMKA consacrat prin Legea 3655/2008, nr. 153, în acord cu viziunea Condiţiei Schengen, ne obligă să primim Cardul de sănătate, în timp ce concomitent ne ameninţă cu excluderea pe toată viaţa şi din toate activităţile ei, dacă nu o primim.
În paralel am analizat modul în care a fost creat AMKA care înlătură certificatul de botez, numele pe care l-am primit prin Taina Botezului şi ne numerotează, pentru că Noua Epocă [New Age] nu ne recunoaşte ca persoane – cum să ştie acest lucru! –, ci ca unităţi aritmetice impersonale.
Acum, cei care nu am primit şi nu folosim AMKA – şi nu suntem puţini – suntem nevoiţi să ne plătim medicamentele, fiind excluşi treptat de la toate posibilităţile de asigurare, pentru care am plătit din destul bani peste patruzeci de ani.
Însă evoluţiile lucrurilor sunt năvalnice.
Ascultându-l pe primul ministru cum îşi susţine declaraţiile programatice, în afară de invitaţia cetăţenilor de a lua parte la efortul de ieşire din criză şi la direcţiile generale de guvernare în segmentele vitale ale vieţii publice, am fost atenţi la importanţa pe care a dat-o „Cardului electronic de sănătate” ca „instrument” de bază în reuşita „guvernării electronice”. În următoarele sale interviuri vorbeşte despre Cardul electronic al cetăţeanului.
Primul ministru afirmă că în Cardul cetăţeanului, prin care se vor interconecta electronic şi toate serviciile publice, se vor încorpora A.Φ.Μ. (Numărul de Înregistrare Fiscală), AMKA, numărul electoral, paşaportul, permisul auto, cardul pentru taxele de trecere (pe autostradă, pod etc), actul de înregistrare la primărie, dar şi date care au legătură cu sănătatea (dosarul medical electronic), aşa încât cetăţeanul să poată fi deservit oriunde şi fără birocraţie. De asemenea, în viitor se plănuieşte să se integreze şi „semnătura” electronică a cetăţenilor. Conform diagramei de timp stabilite, scopul este să se voteze în această vară şi în 2011 să se activeze „cardul inteligent”, câtă vreme nu este exclus ca pentru emigranţi să se aplice mai curând, de vreme ce există instrucţiunile europene de rigoare.
Am prezentat de multe ori poziţia noastră, că, adică, preocuparea principală a Noii Epoci este exact definitivarea infrastructurilor „guvernării electronice”. Desigur, utilizarea extrem de largă şi internaţională a acestui termen constituie un eufemism şi o mască, pentru că în esenţă este vorba de o dictatură electronică şi de o tiranie internaţională electronică. Scopul este minimalizarea reacţiilor populare de împotrivire, „adormirea” conştiinţelor şi educarea în secularizare şi materialismul/atomismul acesteia.
AMKA şi Cardul de asigurare socială care au fost legiferate de guvernul precedent reprezintă elementele de bază necesare pentru organizarea „guvernării electronice” internaţionale, de dragul căreia guvernul actual a înfiinţat şi un minister de rigoare. Ceea ce transpare din declaraţiile programatice ale primului ministru este intenţia de emitere a unei nou act de identitate, care, aşa cum a menţionat, se va numi „cardul electronic de sănătate” şi va fi suficient de dotat cu o asemenea tehnologie, încât să poată fi folosit în mod „interoperabil” în cadrele definitivării „guvernării electronice”. Este „limpede ca lumina zilei” că va exista un supra-card care să înlocuiască foarte curând toate cardurile, buletinele, paşapoartele şi actele de identitate emise de poliţie. Numele lui definitiv va fi Cardul electronic al cetăţeanului.
Acest card al cetăţeanului cu siguranţă, va circula şi în locul actelor de identitate electronice. Cancelarul Germaniei, Schröder, în 2000 propusese impunerea Cardului de asigurare, tocmai pentru că grecii se opun emiterii actelor de identitate electronice. Acest lucru este cât se poate de clar o încercare de a înşela poporul ortodox grec, care din motivele sensibilităţii conştiinţei lor ortodoxe nu doreşte emiterea şi acceptarea actelor de identitate electronice, nici, de asemenea, a cărţilor de asigurare, de vreme ce şi acestea substituie actele de identitate electronice.
Cercul desăvârşirii închisorii electronice, ale cărei temelii s-au pus deja prin Condiţia Schengen în urmă cu ani de zile, se va închide în scurt timp, după cum se prezintă lucrurile.
Deja guvernul se grăbeşte să ne încercuiască în această guvernare electronică dându-ne înainte de cardul cetăţeanului încă o carte electronică, care să ne „uşureze”, aşa cum se afirmă, ca să nu mai adunăm chitanţe de la diferitele cumpărături pe care le facem. Un nou „cod unic al clientului”, corelat cu sistemul digital EAN -13 va trimite datele cumpărăturilor noastre la fisc, ca să fim impozitaţi, fără să fim obligaţi să cerem şi să purtăm chitanţele la începutul anului economic, depunându-le odată cu declaraţia fiscală. Aşa însă cum s-a dovedit, atât tipul de codificare UPC-A, în Statele Unite şi Canada, cât şi EAN-13, în restul lumii, conţin numărul rău famat 666. De altfel, acest lucru a fost mărturisit şi de George Laurer, producătorul deja învechitului sistem UPC-A. În reprezentarea grafică de la nivelul inferior al codificării EAN-13 se deosebesc clar şi cu ochiul liber cele trei bare, la început-mijloc-sfârşit, care se descifrează în calculator ca 6-6-6.
Există cercetări ştiinţifice care demonstrează prezenţa în mod simbolic a numărului 666 în modelul EAN-13 pe baza căruia se va elibera „codul unic al clientului”.
Mai importante decât acestea sunt trei studii susţinute de Sfânta Mănăstire Grigoriu şi în special al treilea dintre acestea care poartă titlul Codul liniar (BAR CODE) şi numărul 666. Studiul al treilea, Sfânta Mănăstire Grigoriu, Athos, 23 iunie 1997. La acest studiu colaborează ieromonahul Lukas şi monahul Prodromos, licenţiat în inginerie electronică. Părintele Prodromos foloseşte ştiiinţa sa tehnică şi o bogată bibliografie a unor cercetători străini ca să-şi argumenteze poziţia. Definitivând extrem de clar demonstraţia despre prezenţa lui 666 în EAN-13, concluzionează cu următoarele afirmaţii foarte interesante:
„Şi simpla folosire a actelor de identitate electronice este foarte periculoasă pentru libertatea persoanei umane, din cauza terifiantelor posibilităţi ale informaticii. Încă şi în cazul în care n-ar exista 666 în actele de identitate, acceptarea lor înseamnă aderarea noastră la un sistem totalitar, care nu îl tratează pe om ca Chip al lui Dumnezeu, ci ca «subiect» al datelor (Legea 2472/1997), care repede poate constitui obiect în mâna oligarhiei economice sau, ulterior, a lui Antihrist.
Folosirea lor însă va fi abominabilă, dacă se va corela într-un mod oarecare cu numărul 666. Nici un creştin care recunoaşte şi respectă mărturia Sfântului Ioan Evanghelistul din Apocalipsă nu poate să primească acest act de identitate care să conţină simbolul Antihristului.
Mulţi refuză să coreleze încă şi simboluri evidente ale lui 666 cu numărul care este semnalat în Apocalipsă, 666. Nu au însă dreptate. Pentru că nu doar existenţa, dar şi simpla suspiciune că un anume simbolism al lui 666 este posibil să se fi insinuat în vreun obiect determinant al identităţii persoanei este suficientă ca să îi convingă pe creştini să respingă imediat şi energic folosirea acestui obiect (adică a actului de identitate electronic).
Se impune o asemenea opoziţie energică, pentru că primirea numărului lui Antihrist înseamnă respingerea lui Hristos şi alăturarea cu diavolul. Acest lucru reiese din învăţătura Apocalipsei (14, 9-11), dar şi din experienţa Bisericii din timpurile Mucenicilor. Sfinţii Mucenici nu numai că nu negau pe Hristos prin cuvânt, dar nu îndurau nici simbolic să înfăptuiască vreo faptă idololatrică, pentru că acest lucru însemna pentru ei negarea lui Hristos.
Deşi s-a afirmat public că în noile acte de identitate nu se va folosi codul liniar de tip EAN-13 şi UPC-A, totuşi nimic nu se poate considera sigur.
În afară de aceasta, şi totalitarismul care se impune mondial de către oligarhia economică se corelează direct cu codul liniar, astfel încât să fie foarte posibilă împlinirea cuvântului Apocalipsei despre imposibilitatea de a realiza tranzacţii economice de către cei care nu au acces electronic la sistemul de tranzacţii impus …
Prin urmare, informarea la timp şi responsabilă a poporului constituie pentru prezent primul pas, aşa încât să ia poziţie în mod responsabil şi cunoscând consecinţele acesteia într-o temă atât de serioasă a credinţei sale şi a libertăţii lui personale” (pp. 26-27).

Neliniştea noastră duhovnicească se intensifică atunci când suntem informaţi că în România ortodoxă vecină, foarte bătrânul părinte duhovnicesc sfânt Iustin Pârvu îi sfătuieşte pe românii credincioşi să nu primească actul de identitate electronic. Să vedem un paragraf din textul pe care l-a adresat poporului pe 14 ianuarie 2009:
„Prin lege, prin ordonanţă de guvern, românii sânt obligaţi să se încadreze într-un plan de urmărire şi supraveghere la nivel naţional şi mondial, proiect care le răpeşte de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere să-şi pună pe paşapoartele, permisele auto şi pe orice act personal cipul biometric ce conţine amprenta digitală, imaginea facială şi toate datele personale.
Poate pentru mulţi dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare şi stocare a datelor de identificare se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îţi vinzi sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte măsuri luate pentru controlul absolut al fiinţei umane [4].
După această pledoarie clară a sfântului părinte Iustin, Sfântul Sinod al Bisericii României, în şedinţa din 25-2-2009 a luat decizia, întru totul de acord cu recomandările sfântului părinte, considerând că din motive de conştiinţă religioasă credincioşii nu sunt obligaţi să primească paşapoartele biometrice.

Încă din trecut au existat multe mărturii că rău famatul număr 666 va exista în actele de identitate electronice sau în substitutele lor. În mod semnificativ enumerăm mărturiile unor responsabili, care confirmă că există codul numeric 666 în actele de identitate electronice, ca să poată fi citite de către computerele online ale diferitelor servicii de stat. Periodicul Ὀρθόδοξη Μαρτηρία (Mărturie Ortodoxă), fasciculul 107, publică câteva astfel de mărturii ale politicienilor şi jurnaliştilor din ţara noastră:
L. Papadimas (subsecretar de stat) a mărturisit foarte clar utilizarea rău famatului număr pentru necesităţile organizării computerizate: Antenna – Ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας, Ora adevărului, de Pretenderis (în direct cu Înalt Prea Sfinţitul Antim de Alexandropoleos), martie 1997.
Theodoros Pangalos (ministru de Externe), la întrebarea ziaristului N. Hatzinicolaos, de ce nu schimbă 666, de vreme ce Biserica se opune, a răspuns: “Nu putem să îl schimbăm, pentru că vai de noi dacă ajungem la logica acestui număr, să ascultăm de o mână de oameni ciudaţi” [Mega – Ἐνώπιος Ἐνωπίῳ, Faţă în faţă, imediat după ratificarea Condiţiei Schengen].
Pavlos Sarlis (europarlamentar al Noii Democraţii, apărător al Condiţiei Schengen): “666 va fi cuprins în actele de identitate electronice … Este simplu pentru orice guvernare să schimbe sistemul electronic şi să folosească alt sistem, care nu va cuprinde numărul 666, de vreme ce acesta este motivul respingerii care există la scară mai largă” (Ἀπογευματινή, De după-amiază, 15-6-97, p. 24).
Ilias Papadopoulos (raportor al Condiţiei Schengen al PASOK) a răspuns la afirmaţia ieromonahului Hristodul că în actele de identitate electronice pe care le va acorda E.K.A.M. [5] este conţinut 666: „Doresc să remarc faptul că părintele Hristodul este deosebit de pozitiv în discuţie, mi-a redat realităţile în ce priveşte 666 … Suntem însă în epoca informaticii şi puternic este statul care deţine cele mai multe informaţii, mai mult decât cel care deţine echipamente. Suntem deci obligaţi să intrăm în sistem, pentru că trebuie să vedem şi ce s-ar întâmpla dacă nu am intra” (Ştirile SKAI, 10-6-1997). Totuşi, „ar fi păcat ca o societate de drept cum este ţara noastră, care acceptă să se facă auzite toate vocile, să se retragă şi să fie afectată de o minoritate neînsemnată care doreşte să ne impună un număr, pentru că aşa consideră” (televiziunea de stat ET3, emisiunea Ἀνιχνεύσεις, Investigaţii).
Ioannis Loverdos (jurnalist): „Numărul 666 va exista pentru necesităţile organizării computerizate în noile acte electronice care se prevăd ca urmare a ratificării Condiţiei Schengen” (ziarul Ἐπενδυτής, Investitorul, 14-6-97).
Gheorghios Pashalidis (ministru, în numele primului ministru): Calmând comisia arhiereilor care l-a vizitat, a declarat despre această temă că „666 nu este ceva rău. Este pur şi simplu un număr înainte de 667 şi după 665!” (ziarul Ἐλευθεροτυπία, Libertatea Presei, 11-6-97).
Hristos Nikolaidis (jurnalist): „… specialişti ai departamentului de programare a calculatoarelor electronice atrag atenţia că apariţia lui 666 în sistemele informatice este accidentală. Se referă concret la faptul că în codul linear nu apare unitar, ci prin apariţia figurativă a trei elemente de 6 (şase) în actul de identitate al fiecărui bun de consum. Forma pe care o poartă denumirea (6) este constituită din două linii, una subţire şi una mai lată şi se repetă la început, la mijloc şi la sfârşitul codului …” (ziarul Ἀγγελιοφόρος, Mesagerul, marţi 17-7-97).
De ce cu atâta insistenţă sunt blocaţi oamenii Noii Epoci, cunoscuţi sau nu, pe acest număr, unic pentru ei, rău famat pentru noi? Dacă calculatoarele au nevoie de un număr de cod de trei cifre ca să funcţioneze şi să se conecteze interguvernamental, noi, ca creştini, dacă ne-am pune de acord în privinţa celorlalte chestiuni ale guvernării electronice, am prefera numerele de tip 999. Cine sunt blocaţii? Creştinii care se opun unui singur număr şi acceptă numerele de tip 999 sau new-age-iştii care insistă doar asupra satanicului 666 şi nu acceptă pleiada numerelor de tip 999?
Omul plini de patimi şi perfid al Noii Epoci se descoperă în întregul spectru al crizei confecţionate. Toţi cetăţenii sunt serios constrânşi de problemele economice, în timp ce, paralel, atârnă deasupra capetelor noastre cardul cetăţeanului. Noua Epocă precipită demersurile, pentru ca în final să fie acceptată pecetea lui Antihrist …
Se vede deci că şi în cardul cetăţeanului, dar şi în cipul care în viitor se va implanta în trupul nostru va fi conţinut numărul rău famat al lui Antihrist, 666, care se va implanta în trupul nostru. Deja în Statele Unite prin lege se promovează, invocându-se motive de sănătate, mai întâi înregistrarea tuturor datelor medicale ale cetăţenilor şi apoi implantarea microcipului în mână (Healthcare Bill HR 3200/pp 1001-1008), faţă de care însă există multe reacţii de refuz şi cetăţenii apelează la justiţie.
Ultimele evoluţii şi precipitarea guvernului pentru urgentarea de la 1 mai 2010 a definitivării detaliilor pentru emiterea cardului cetăţeanului confirmă opiniile noastre.
Concret, miercuri 21 aprilie 2010, a avut loc consfătuirea de la Palatul Maxim la care a participat primul ministru, miniştri competenţi, precum şi secretari generali şi speciali. Primul ministru a cerut să se urgenteze începând cu 1 mai şi să înceapă lucrările comisiilor care vor examina:
- interoperabilitatea datelor de înregistrare naţională ale cetăţenilor;.
- crearea unui cadru legal adecvat;
- crearea şi pregătirea infrastructurilor de susţinere necesare;
- alegerea devizelor tehnice care vor fi în acord cu normele europene, astfel încât să fie asigurată interoperabilitatea cardului în cadrul Uniunii Europene (declaraţia miniştrilor despre Administraţia Electronică).
Emiterea cardurilor cetăţeanului va avea loc în două faze:
a) de la 18 ani în sus şi
b) de la 12 până la 18 ani.
Cheltuiala va fi acoperită din veniturile publice ale ΕΣΠΑ [6], şi anume din programele de management „Reformă administrativă” şi „Convergenţă digitală”. Fiecare cetăţean va participa la cheltuială cu 5 euro.
La sfârşit de tot să arate bine-intenţionaţii parlamentari ortodocşi aleşi de poporul nostru şi conducătorii lor buna lor dispoziţie sufletească faţă de creştinii ortodocşi conştienţi, care cu siguranţă vor refuza să primească şi să folosească Cardul electronic al cetăţeanului. De ce doar o mână de martori ai lui Iehova, îndrumaţi desigur de organizarea lor din străinătate cu scopuri obscure şi antinaţionale, sunt exceptaţi de la principala noastră obligaţie, apărarea patriei (prin serviciul militar)?
Trei milioane şi mai bine din poporul grec s-a opus prin semnătură unei teme de mai mică importanţă, anume ştergerea apartenenţei religioase din actele de identitate, o problemă a simplei lipse a mărturisirii. Pentru un motiv major se ridică conştiinţa multor ortodocşi, datorită cardului cetăţeanului care conţine 666 şi înseamnă negarea lui Hristos şi înrolarea la Antihrist. Vor fi privaţi ortodocşii de dreptul invocării motivelor conştiinţei religioase? Nu ar trebui să li se acorde o soluţie legală alternativă?
De asemenea, de privilegii deosebite în societatea ortodoxă grecească se bucură musulmanii din Tracia, evreii şi romano-catolicii în Grecia. Nu pot deci atât reprezentanţii greci în parlamentul unicameral, cât şi străinii să arate o minimă toleranţă faţă de credincioşii greci care vor refuza Cardul cetăţeanului? Vor fi exterminaţi cu amabilitatea tacită a new-age-iştilor, şi ai noştri, şi străini?
„Deja Asociaţia Avocaţilor din Athena, prin comisiile sale ştiinţifice, examinează compatibilitatea dispoziţiilor Memoriului către Constituţie, Condiţiile europene şi ΕΣΔΑ [7], şi dacă reducerile drepturilor publice sunt compatibile cu drepturile sociale legitime, cu protecţia constituţională şi supralegislativă care sunt decretate prin aceste texte” (ziarul Καθημερινή, Cotidianul, 27-06-10, p. 26, articolul domnului Dimitrios H. Paxinos, Preşedintele Asociaţiei Avocaţilor din Athena). În cadrul reducerii drepturilor sociale nu intră, de la sine înţeles, şi problematizările noastre din jurul temelor pe care le abordăm?

Concluzii – Propuneri

1. Sfântul Sinod al Bisericii Greciei nu ar trebui doar să citeze tema Cardului cetăţeanului într-o comisie oarecare, de exemplu în comisia problemelor canonice, ca să ne spună din nou că nu se primejduieşte mântuirea sufletului nostru.
2. Niciodată Biserica Ortodoxă a Greciei nu a fost negativă în utilizarea tehnologiei digitale. Toate serviciile Sfântului Sinod, ale Sfintelor Mitropolii, ale Sfintelor Mănăstiri şi Enorii folosesc avantajele acestei tehnologii. Suntem însă întru totul împotriva guvernării electronice, aşa cum se organizează ea astăzi, astfel încât să ne încadreze pe toţi, clerici şi laici, monahi şi monahii în statul mondial antihristic, suntem împotriva desfiinţării darului dat de Dumnezeu al libertăţii noastre.
3. Guvernarea Mondială nu doreşte să lase nimic în mâinile „întâmplării”, adică ale lui Dumnezeu, după credinţa Ortodoxă. Persoana umană ca chip al lui Dumnezeu va trebui să dispară, aşa încât omul tăiat de voie – de nevoie de la ajutorul dătător de viaţă şi de la sprijinul Dumnezeului în Treime, să devină un „prost fericit” util în închisoarea mondială şi, când va muri, încă o bucată de carne pentru incinerare … Grecul va fi pecetluit şi înlănţuit prin armele economiei şi ale tehnologiei digitale, aşa încât să nu mai primejduiască în viitor sistemul cu concepţiile sale ortodoxe „anarhiste”.
4. Cardul cetăţeanului nu va fi un simplu număr util. Cipul conţinut în el va asigura posibilitatea accesului la toate activităţile vieţii sociale.
5. Fără AMKA, dar mai ales fără cardul de asigurare şi, mai mult, fără cardul electronic al cetăţeanului, acesta nu va putea să aibă asigurare, nu va putea să fie plătit, să plătească şi să facă schimburi comerciale cu ceilalţi oameni şi cu diferiţii agenţi, fără acest card nu va avea drepturi niciunde. Este cât se poate de clară similitudinea consecinţelor pentru cei care vor refuza să folosească cardul cetăţeanului cu câte spune Apocalipsa la capitolul 13, versetul 17 despre cei care refuză pecetluirea: „… Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”.
6. Guvernarea electronică, de ce conducător şi de ce guvernare va fi direcţionată? De vreme ce va fi interguvernare, aşa cum se descrie şi se exercită cu datele de acum, înseamnă că suntem încadraţi fără să o prea înţelegem în guvernarea mondială şi nu în guvernarea noastră elenă. În legătură cu aceasta, recent, a fost anulată valoarea şi sensul Parlamentului grecilor. Parlamentul s-a autoanulat, de vreme ce a dat Ministerului Economiei dreptul să semneze toate convenţiile cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional etc. în privinţa împrumutului ţării noastre şi a măsurilor (economice) dure, fără ca aceste convenţii ale ministrului să fie ratificate de Parlament! Pur şi simplu, după ce semnează acordurile respective, le va aduce în Parlament „pentru informare şi discuţie”! Este vorba suspendarea oricărui principiu democratic. După trădarea neamului nostru şi a democraţiei, neînfrânaţii se precipită spre punctul cel mai sensibil al grecului, spre conştiinţa lui religioasă ortodoxă. Din deceniul ’80 fac eforturi să impună un act de identitate antihristic care să coreleze numerotarea persoanei, urmărirea, îndosarierea şi rău famatul număr 666. În continuu ne ameninţă cu EKAM mai întâi, cu AMKA ulterior, cu Cardul cetăţeanului şi cu codul unic al clientului acum, în cele din urmă.
7. Deja avem în zilele noastre prima dovadă palpabilă şi izbitoare a guvernării FMI. La decizia ministerială comună din 4 iunie 2010 „asupra recensământului la sectorul public” primul lucru care se are în vedere sunt dispoziţiile articolului 2 al paragrafului 1b al Legii 3845/2010 (FEK 65A/10), „Măsuri de adaptare a mecanismului de susţinere a economiei greceşti de către statele membre ale Zonei şi FMI”. Toţi funcţionarii publici, precum şi episcopii, preoţii şi diaconii, trebuie să dăm multe date personale, ca să putem să ne luăm salariile. Într-un interval foarte scurt de timp toate acestea, prin intermediul guvernării electronice se vor introduce în cardul electronic al cetăţeanului pe care vom fi obligaţi să îl primim ca să ne primim salariile. Este posibil să ajungem la această meschinărie, noi, preoţi ai lui Iisus Hristos? Să folosim cu uşurinţă cardul lui Antihrist, cu simbolul lui, cu numărul adică al numelui său? Cine guvernează deja Grecia? Cine dă legile? Alţii conduc … Reprezentanţii noştri aleşi, ca nişte călăi, provoacă catastrofa, sărăcirea ţării noastre, care a fost atât de slăvită, cea mai multiculturală şi mai democratică din întreaga lume locuită (οἰκουμένη).
8. Cine a dat aceste drepturi şi aceste competenţe prezentei guvernări? Oare a avut loc vreun referendum ca guvernul nostru, cu totul inabil, să acorde guvernarea patriei noastre străinilor?
9. De vreme ce se taie salariile, pensiile, alocaţiile, furnizări, ajutoarele pentru familiile cu mulţi copii şi pentru cei neputincioşi, de vreme ce devin mai dure măsurile de percepere a impozitelor, de vreme ce se vor închide sau vor fuziona spitale, de vreme ce acoperirea prin asigurări a, chipurile, cetăţenilor asiguraţi va fi foarte sărăcăcioasă, la ce ne va mai trebui cardul de asigurare sau cardul cetăţeanului? Nici asigurare nu vom avea, nici bani, nici liber acces la piaţa liberă a bunurilor şi activităţilor.
10. Deci, scopul foarte insistent al guvernării electronice este să centralizeze toate datele fiecărui cetăţean. Prin intermediul diferitelor coduri ale cipului vor comunica electronic, adică direct în mod automat, diferitele servicii şi diferiţii agenţi care introduc datele noastre personale în bănci de date şi „vor oferi serviciile” de care vom avea nevoie preluând câte informaţii au nevoie pentru fiecare cetăţean. Profilul fiecărui cetăţean, oricât ne-ar asigura ei de contrariu, va putea să fie direct accesibil şi citibil şi probabil că şi prelucrabil de către oricine este capabil şi abil să citească şi să prelucreze datele noastre personale.
11. În afară de acestea însă, specialiştii tehnocraţi au admis că în afară de primirea şi oferirea pasivă de date, cipurile funcţionează şi activ. Îl pot vătăma pe purtătorul cipului, mai ales pe cel care îl are încorporat în mână sau pe frunte. Pot adică în diferite moduri să transmită boli în organism – încercând eventual să micşoreze aşteptarea de viaţă a bătrânilor şi probabil şi a altor oameni – sau să altereze capacitatea şi calitatea gândirii, a voinţei, a deciziilor şi a acţiunilor oamenilor aflaţi sub mâna lor (Responsabilitatea deciziei noastre, p. 101 şi urm.).
12. Sistemele şi cipurile cu bar code de tipul EAN-13 şi UPC-A vor fi atât de primitive şi depăşite, încât vor păli în faţa posibilităţilor de spaţiu şi mod de acţiune ale cipurilor electronice evoluate şi, mai exact, a celor încorporate în mâna dreaptă şi în fruntea oamenilor. De aceea, şi Apocalipsa Sfântului Ioan vorbeşte cu mare oroare de pecetluirea pe care o vom primi de bună voie ca negare a credinţei noastre în Hristos.
13. Sintetizând, guvernarea electronică ne introduce în statul antihristic electronic diminuând şi făcând să dispară noţiunea şi existenţa guvernării naţionale, se va rupe de Hristos şi nu se va mai identifica cu El şi cu modul creştin de viaţă. Toate şi toţi vor fi guvernaţi de duşmanii lui Hristos şi de Antihrist prin guvernarea electronică. Îi vom preda pe credincioşii noştri acestei guvernări a lui Antihrist care conduce direct la pieire?
14. „Urâciunea pustiirii în locul cel sfânt”. Această administraţie mondială va cuprinde, în vicleniile ei demonice şi antihristice, şi toate religiile cu scopul de a subjuga încă şi credinţa ortodoxă, unică prin adevăr, şi Biserica. Exemplu recent este vizita Suveranului Pontif la preşedintele SUA, care l-a primit ca pe conducătorul tuturor religiilor, după ce deci îl primise pe Patriarhul Ecumenic. Desigur nu va putea niciodată să subjuge Ortodoxia, de vreme ce Domnul Însuşi ne asigură că „porţile iadului nu o vor birui”. Totuşi mulţi „credincioşi” sunt deja terorizaţi de măsurile economice. Cum vor avea în continuare luciditatea de a evalua corect cele legate de guvernarea electronică?
15. Este cunoscut faptul că Biserica în repetate rânduri a vorbit clar şi mărturisitor prin intervenţiile şi enciclicele ei către poporul credincios (spre exemplu, 2641/98), atât împotriva destrămării persoanei umane şi a libertăţii acesteia prin actele de identitate electronice, dar şi prin acceptarea simbolurilor antihristice, şi anume a numărului rău famat 666, care foarte probabil va fi conţinut de aceste acte. Dar considerăm că se impune ca Biserica să repete îndemnurile ei şi chiar mai intens şi mai cu putere spre ponderarea guvernanţilor şi spre întărirea credincioşilor. Aceasta trebuie să se întâmple:
a) Din pricina faptului că există mulţi, chiar şi în sânurile Bisericii, care în mod naiv sau viclean afirmă că, da, e adevărat, cândva Biserica s-a opus, însă acum nu dezaprobă, ci în mod tacit aprobă sau cel puţin tolerează actele şi le aranjează. Se dă astfel impresia că Biserica este precum „cuptorul lui Hogea” şi are slugărnicia să se mişte – chiar şi în chestiuni de credinţă – după toate presiunile şi tocmelile.
b) Din pricina avântului impetuos şi a precipitării Societăţii de a impune în masă ceea ce în 1986 (vezi legea1599/1986 a ministrului Koutsoiorgas) au fost constrânşi să „îngheţe” şi să amâne din pricina opoziţiei Bisericii, se exploatează acum criza economică, dar şi tăcerea Bisericii.
16. Poluarea morală, psihologică, duhovnicească, trupească şi ecologică va fi extinsă şi mondială. Numărul 666, cel mai expresiv simbol al diavolului şi al Antihristului va avea puterea – cu îngăduinţa lui Dumnezeu pentru înmulţirea păcatelor oamenilor – să polueze pământul şi marea, munţii şi câmpiile, dimpreună cu întreaga comunitate mondială care se va fi închinat fiarei. Şi doar cei care vor respinge să primească pecetluirea vor prăznui cu Mielul înjunghiat în Împărăţia Sa, când se va nimici în cele din urmă şi fragila dominaţie mondială a lui Antihrist.
17. Înainte de a se legifera Cardul electronic al cetăţeanului, care va fi urmat de blestemata pecetluire, Biserica Ortodoxă, cea care drept ţine Cuvumări drepte fiilor ei?
Primul şi cel mai capabil în guvernarea mântul Adevărului, Mama şi hrănitoarea noastră, oare nu trebuie să rostească cuvântul Adevărului şi să dea îndrondială ar fi fost Domnul nostru, fie înainte de patima Sa, fie după martiriul Său pe cruce. Ar fi putut, când Îl luau în râs necuviincioşii lui răstignitori şi îi spuneau: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce, ca să credem!” (Matei 27, 40), să impună o guvernare mondială, în care să fie toţi atotfericiţi, de vreme ce s-ar fi asigurat fără urmă de îndoială de valoarea Lui şi de puterea Lui dumnezeiască.
Însă Domnul nostru a preferat să nu recurgă la această supremă „minune dumnezeiască”, tocmai pentru că în acest mod ar fi anulat suprema calitate a alesei libertăţi, silindu-i pe toţi să i se supună orbeşte ca nişte soldăţei antropoizi muţi şi nemişcaţi, răsuciţi cu cheia.
Prezenta guvernare mondială electronică, perfidă, care se ni se descoperă, este lucrarea Noii Epoci, este o a lucrarea diavolului cu o mentalitate opusă celei a Domnului nostru, cu mentalitatea asfixiantei dictaturi mondiale (vezi războaiele din Serbia, Afganistan, Irak, Palestina). Din fericire, furioasa şi precipitata Nouă Epocă îşi dezvăluie cu stângăcie şi grosolan chipul ucigător şi fără voia ei ne trezeşte din somnul bunăstării, pe noi, cei care conlucrăm cu Hristos.
Dacă, în ciuda speranţelor noastre, mama noastră Biserica, prin conducerea ei, se arată nepăsătoare şi tace în starea de calamitate duhovnicească prin care trecem, ce răspuns vom da credincioşilor noştri? Ce voi spune celor opt copii trupeşti ai mei, celor 15 nepoţi, celorlalte rude, fiilor mei duhovniceşti, enoriaşilor mei, foştilor mei elevi, preoţi răspândiţi în toată ţara?
Mă gândesc, mă problematizez: Dacă laici, cunoscuţi şi nu, sunt decişi, pentru toate aceste motive de mai sus şi pentru că au o foarte puternică problemă de conştiinţă din pricina credinţe lor ortodoxe, şi nu doresc în nici un caz să primească cardul electronic al cetăţeanului, atunci cum este posibil ca smerenia mea să accepte acest josnic compromis demonic? Nu este uriaşă răspunderea mea ca părinte duhovnicesc?
Voi fi nevoit, dimpreună cu alţi părinţi duhovniceşti, care cu îngrijorare se roagă, să acţionăm potrivit conştiinţei noastre şi potrivit învăţăturii eshatologice a Sfinţilor Părinţi în această temă atât de subtilă şi de serioasă.
Cu cea mai mare căldură vă rog, Prea Fericirea Voastră şi Înalt Prea Sfinţiţi Arhierei, nu ne lăsaţi fără răspuns!

Cu respect, închinătorul lui Hristos,
cel neînsemnat între preoţi,

Arhim. Sarandis Sarandos

(Sfânta Biserică a Adormirii
Maicii Domnului, Amarousi)


P. S.

Cu cel mai mare respect vă semnalăm:
1. Studiul serios – ştiinţific – al Sfintei Chilii a Sfântului Nicolae Bourazeri, Responsabilitatea alegerii noastre, al cărui prolog am avut cinstea să îl redactez, ca să aveţi încă mai multe elemente despre tema de mai sus.
2. Codul Liniar (BAR-CODE) şi numărul 666. Al treilea studiu (23-6-1997), Sfânta Mănăstire Grigoriu, Athos, 1997.
3. „Este vremea muceniciei...”, Părintele Iustin Pârvu.

P. P. S.

Au colaborat la adunarea materialului, la cercetare, la prelucrare, la împreună problematizarea duhovnicească în Hristos, următorii preacucernici părinţi care cu generozitate şi cu bunăvoinţă s-au oferit să pună la dispoziţie larga lor experienţă duhovnicească pentru prezenta temă arzătoare: p. Athanasios Minas, p. Athanasios Gheramanis, p. Anastasios Traiforos, p. Anastasios Koropoulis, p. Antonios Bousdekis, p. Vasilios Mouzelis, p. Vasilios Kokolaris, p. Gheorghios Diamantopoulos, p. Efthimios Mouzakitis, p. Eftathios Athanasopoulos, p. Ioannis Fotopoulos, p. Lambros Fotopoulos, p. Nikolaos Poursanidis, p. Stavros Trikalopiotis, p. Haralambos Theodosis, p. Hristos Katsoulis.

(Ὀρθόδοξος Τύπος, 23-7-2010, pp. 1-7)

Traducere de
Tatiana Petrache

[1] Memoriul va fi înaintat Sinodului de către Mitropolitul de Kifisia, Amarousios şi Oropos, Chiril. (N. tr.)
[2] AMKA, Ἀριθμός Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης, = Numărul Matricol al Asigurării Sociale. (N. tr.)
[3] În legătură cu AMKA (Ἀριθμός Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης = Numărul Matricol al Asigurării Sociale), Sinodul Permanent acceptă comunicarea Comisiei Sinodale pentru Probleme Dogmatice şi Canonice, potrivit căreia: „numărul AMKA este pur şi simplu în plus un număr util şi din toate datele pe care le conţine până în prezent nu prezintă nici un pericol pentru mântuirea sufletelor. În orice situaţie, Biserica stă de veghe” (A treia şedinţă a Sinodului Permanent pe luna octombrie, 23-10-2009). (N. red. gr.)
[4] Textul e preluat din Identitatea şi libertatea omului în Ortodoxie. Răspunsuri ale Bisericii în privinţa actelor electronice, Editura Predania, Bucureşti, 2009, p. 113. (N. tr.)
[5] Ε.Κ.Α.Μ., Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα, Unitatea Specială de Represiune Antiteroristă. (N. tr.)
[6] ΕΣΠΑ, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă. (N. tr.)
[7] ΕΣΔΑ, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului. (N. tr.)


(SURSA: http://graiulortodox.wordpress.com/)

4 comentarii:

La 6/8/10 3:53 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Asadar pana la urma v-ati convertit si d-voastra la cipomanie, d-le Codrescu...

 
La 6/8/10 5:00 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Anonimului de la 3.53 PM:

Nu m-am convertit, reconvertit sau desconvertit, vajnicule Anonim, ci pur şi simplu încerc - în limitele acestui blog - să le ofer celor interesaţi (care constat că nu-s puţini) cît mai multe "oglinzi paralele" în care să poată privi problema respectivă.
O lămurire corectă nu se poate face decît din cercetarea comparativă a mai multor puncte de vedere. Eu nu ambiţionez să impun nimănui o părere (a mea sau a altcuiva) şi tocmai de aceea postez adeseori texte pe care mă abţin să le comentez. Încerc şi eu să mă lămuresc laolaltă cu ceilalţi, ascultînd şi cumpănind ce are de spus fiecare dintre cei care sînt (sau se cred) îndrituiţi să se pronunţe.
În orice caz, un principiu rămîne pentru mine indiscutabil: adevărul nu rezultă niciodată din cramponarea maniacală într-un singur punct de vedere omenesc, ci din confruntarea cu discernămînt a mai multor puncte de vedere (pro şi contra), chiar dacă în felul acesta adevărul se poate dovedi mult mai complex şi mai incomod decît şi l-ar dori unii dintre noi. A refuza diversitatea punctelor de vedere este, de regulă, fie o formă de sălbăticie, fie o formă de oligofrenie (or, la noi, din păcate, sălbăticia şi oligofrenia îşi dau adeseori mîna, iar adevărul ajunge tot mai mult "să umble cu capul spart", cum se spune).

 
La 6/8/10 5:44 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Ca fapt divers, pentru fanii Romaniei profunde(a)mentaliste, limbajul face totul http://culianu.wordpress.com/2010/08/03/note-si-stari/

 
La 12/8/10 10:04 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Se constata ca grecii sunt mult mai coerenti decat romanii...

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire