marți, octombrie 21, 2008

UN MEMORIU AL PĂRINŢILOR ÎNGRIJORAŢI

În urma unui extemporal dat elevilor de clasa a IV-a într-o şcoală americană, la întrebarea: "Cum aţi vrea să serbaţi Halloween-ul?", 80% au răspuns: "Aş vrea să omor pe cineva...". Acesta este impactul sărbătorii. Ar putea zice cineva: "Noi n-am ajuns până aici...", dar, dacă nu ne responsabilizăm, vom ajunge...FUNDAŢIA "SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI"

Constanţa, str. Mihăileanu nr. 21, cod poştal 900699,
tel. 0341 416.729, fax: 0241- 66.53.54
http://www.curteabrancoveneasca.ro/
e-mail: fundatia_smb@yahoo.com
Cod fiscal 15832577, Cont RO 06 OTPV 1200 0004 3576 RO 01
CONSTANŢA


Memoriu privitor la fenomenul Halloween,
adresat tuturor cadrelor didactice,
dar în special directorilor de instituţii şcolare


Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, şi sub egida Fundaţiei "Sfinţii Martiri Brâncoveni", la iniţiativa unui grup de părinţi, înaintăm prezentul memoriu tuturor cadrelor didactice interesate de buna desfăşurare a procesului de învăţământ şi de corecta îndeplinire a rosturilor pedagogic-educa-ţionale ale acestuia în şcolile româneşti.
Dorim să atenţionăm asupra unui eveniment care captează atenţia şi canalizează preocupările multora dintre români, începând de la copii, până la părinţi şi bunici, în perioada aceasta a anului. Este vorba de "sărbătoarea" occidentală a Halloween-ului, care, sub masca di-vertismentului, este o veritabilă invocare a demonicului.
Este evident că noi, românii, ne-am aliniat curentului general impus de cultura şi civilizaţia occidentală, importând forţat şi artificial, exclusiv comercial, această "sărbătoare", încât ni se par astăzi din ce în ce mai fireşti defilările de oameni deghizaţi cât mai hidos care împânzesc străzile şi umplu localurile, atârnarea în vitrinele maga-zinelor, în parcuri, ba chiar în case, a simbolurilor mai mult sau mai puţin demonice, în timp ce televiziunea, ziarele şi internetul abundă de reclame specifice evenimentului.
Dar ceea ce a reprezentat motivul major de îngrijorare care a dus la hotărârea luării atitudinii de protest prin prezentul memoriu a fost constatarea că efectele acestui tip de manifestări se resimt în primul rând în şcolile şi grădiniţele unde învaţă copiii noştri.
Încă de anul trecut am aflat de organizarea în cadrul majorităţii şcolilor din mediul urban, şi nu numai, la iniţiativa profesorilor de limba engleză, a unor adevărate "festivaluri" Halloween, uneori numai în cadrul orelor de limba engleză, alteori ca o manifestaţie generală extraşcolară ce îi antrenează atât pe copii, cât şi pe profesori. Copiii sunt încurajaţi să participe la Carnavalul cu măşti şi la jocurile distractive specifice momentului, sub pretextul cultivării creativităţii şi al oferirii unor frumoase clipe de divertisment, culminând cu premii.
Prin urmare, am socotit de cuviinţă, prin prezentul memoriu şi prin documentaţia aferentă pe care v-o punem la dispoziţie (pe care o puteţi găsi şi pe Internet la adresa http://www.hamangia.ro/ ori www.hamangia.ro/hal.html), să vă informăm despre istoricul şi sen-surile vechi şi noi ale "sărbătorii".
Totodată, vă aducem la cunoştinţă îngrijorarea pe care o avem, ca părinţi, în privinţa conotaţiilor negative de ordin psihic, emoţional, educaţional şi comportamental pe care le-ar aduce asupra copiilor antrenarea lor în participarea activă la manifestările specifice Hallo-ween-ului.
Este un paradox cum, în cadrul sistemului de învăţământ, ne plângem din ce în ce mai des de creşterea gradului de agresivitate al copiilor, cât şi de amplificarea lipsei lor de receptivitate la cunoştinţele pe care profesorii încearcă să li le împărtăşească în cadrul orelor de curs, şi drept urmare se ţin simpozioane şi se organizează concursuri pe tema "non-violenţei", iar în paralel stimulăm indirect tocmai această agresivitate, prin direcţionarea greşită a creativităţii copiilor, cu urmări greu de anticipat şi poate chiar iremediabile în viitor.
Halloween-ul promovează, sub masca divertismentului, cultul morţii, personificarea morţii şi a forţelor răului, aceasta fiind în contradicţie totală cu natura şi menirea instituţiilor de în-văţământ, putând tulbura mintea şi afecta sănătatea spirituală şi morală a elevilor prin efectele cumulative dezastruoase ale acestei "sărbători", ce marchează profund psihicul copiilor, care nu au mecanisme psihice pentru a se apăra de această deversare a de-monicului, a urâtului, a odiosului, a magiei în viaţa lor emoţională şi ajung ulterior să le accepte ca fireşti, în mod necondiţionat.
Copilul încă nu face bine distincţia între real şi imaginar, încât degeaba scriu producătorii de costume tip "Superman" pe etichete: "Cu acest costum nu se poate zbura", că tot se găseşte câte un "năzdrăvan" care, influenţat şi extaziat de prestanţa eroului din film, încearcă să-l imite, sfârşind tragic într-o cădere în gol.
Care este pragul psihologic la care un copil deghizat în "vampir" şi care strigă în glumă: "Vreau sânge!... Mi-e sete de sânge!..." să şi intre în pielea personajului şi doar aşa, "în joacă", să vrea să vadă cum e când chiar curge sânge?
Dacă ar fi şi numai un singur caz în zece ani, la toate şcolile din România, când dintr-o glumă nevinovată şi dintr-un inocent carnaval să se sfârşească tragic, şi tot ar fi un semnal de alarmă. Statisticile efectuate însă în ţările unde "sărbătorirea" Halloween-ului este în vogă de mulţi ani arată că procentul de accidente e mult mai mare şi că nu sunt doar cazuri izolate situaţiile când de la o joacă se poate ajunge la o mare dramă. În U.S.A., ţara unde această "sărbătoare" pervertită a atins apogeul maleficului, creşterea violenţelor în timpul Halloween-ului este o evidenţă, acest moment al anului remarcându-se prin numărul cel mai mare de acţiuni violente, fapte penale, "glume" proaste care duc la accidente grave, distrugeri, numărul cel mai mare de beţivi, consum crescut de droguri la persoane din ce în ce mai tinere, inclusiv la copii.
Îşi poate asuma vreun profesor responsabilitatea pentru urmările ce ar putea apărea în urma acestui nevinovat joc "de-a urâtul"? Poate corpul profesoral să rămână indiferent la imaginea pe care şcoala unde predă o are în exterior? Panoul şcolii reflectă imaginea şcolii, este ca şi o emblemă a şcolii. Orice eveniment extraşcolar (cenacluri, cursuri opţionale, concursuri, serbări, festivităţi) se imortalizează prin fotografii care, împreună cu documentaţia scrisă aferentă, se afişează la panou, iar şcolile şi profesorii primesc calificative pentru strădania de a întreprinde astfel de manifestări extraşcolare care să stimuleze creativitatea copiilor.
Anul trecut, făcând o incursiune prin mai multe şcoli dobrogene (situaţia fiind asemănătoare la nivel naţional), la panourile principale "tronau" fotografiile jalnice ale travestirii copiilor noştri în monştri, piraţi, vampiri, strigoi, schelete, cât şi premiatele compuneri în limba engleză cu teme macabre. Aceasta să fie creativitatea pe care să o dorim cultivată la copii: capete tăiate, trupuri spânzurate, case bântuite?! Şi panourile au păstrat aceste mărturii aproape două luni, până când au fost înlocuite cu imagini şi texte specifice Crăciunului.
Nu e suficient că observăm abrutizarea sensibilităţii, a delicateţii, a purităţii sufleteşti specifice copilăriei prin suprasaturarea cu subiecte de violenţă şi erotism pe care mass-media, internetul, jocurile pe calculator şi industria cinematografică o aduc asupra copiilor?
De cele mai multe ori din lipsă de timp, sau chiar din ignoranţă, părinţii nu se preocupă să îşi ferească copii de o asemenea sistematică otrăvire şi măcar aveam nădejde ca în cadrul sistemului educaţional de învăţământ să li se dea copiilor repere bune. Îi trimitem la şcoală cu nădejdea ca măcar şcoala să facă oameni din ei, iar şcoala... îi învaţă să fie... vampiri, vârcolaci, demoni, monştri... aşa... "în joacă", pentru "cultivarea creativităţii"!
Vă aduceţi aminte de scandalul iscat la nivel naţional pe tema păstrării sau nu a însemnelor religioase în instituţiile şcolare? Instanţa judecătorească a dat în final drepturi depline părinţilor să hotărască dacă e folositor sau nu pentru copii lor să aibă în sălile de clasă icoane. Şi părinţii au hotărât: icoanele au rămas...
Cât timp încă, în România, mai pot părinţii să decidă asupra copiilor, îndrăznim şi noi să profităm de acest drept şi în cazul de faţă, cerând insistent RENUNŢAREA LA ORICE MANIFESTARE DE TIP HALLOWEEN în şcoli şi grădiniţe.

Există multe alte metode de a stimula creativitatea copiilor noştri decât copierea, imitarea fără discernământ a unor practici şi obiceiuri legate de sărbători ale altor popoare, datini cărora nici acele popoare însele nu le mai înţeleg semnificaţia. Una este ca în cadrul orei de limba engleză să se prezinte ca notă informativă existenţa unei sărbători specifice culturii şi civilizaţiei americane, arătând originile ei şi sensurile vechi şi actuale, iar alta e să ne maimuţărim - părinţi, copii şi profesori împreună - de dragul imitaţiei şi al alinierii la direcţia generală. Nu tot ce este pe scară largă acceptat într-o epocă dată este şi neapărat bun. Nu tot ce se socoteşte folositor educării copiilor noştri după baremele moderne ale gândirii occidentale este, obiectiv vorbind, într-adevăr folositor. De ce în ceea ce priveşte crezul personal şi cultivarea simţământului religios la copii sunt din ce în ce mai multe voci ale psihologilor moderni care insistă spre a nu-i îndoctrina de mici, ci a-i lăsa ca singuri, la maturitate, să hotărască asupra opţiunii religioase, iar în ce priveşte îndobitocirea lor prin aceste surogate de sărbători pseudo-religioase tip Valentine’s Day şi Halloween nu li se prezintă adevărul despre originile lor şi despre semnificaţiile obiceiurilor legate de acestea? Căci atunci, sigur, măcar o parte dintre ei ar opta să nu meargă cu valul, ci ar sta contra curentului, cu toate riscurile care ar decurge de aici.
Suntem de acord să se prezinte în cadrul orei de limba engleză, dacă într-adevăr aceasta prevede programa, doar în mod informativ şi nimic mai mult despre existenţa acestei "sărbători" specifice astăzi culturii şi civilizaţiei americane, deşi chiar Noul Continent a împru-mutat-o, prin filieră irlandeză, de la vechii celţi.
Ce-ar fi ca la ora de istorie, când se studiază civilizaţia aztecă, profesorul să organizeze şi imitaţii, aşa, "în joacă", ale ritualurilor cu sacrificii umane, spre exemplu?
Iertaţi nota ironică şi oarecum agresivă a limbajului acestui Memoriu, care se datorează conştientizării gravităţii situaţiei în contextul indiferenţei generale. Este specific nouă, românilor, să nu ne asumăm responsabilitatea luării unor atitudini critice faţă de curentul general, aşteptând ca problema să se rezolve de la sine, sau ca alţii să ia iniţiativa.
Este oarecum firesc ca după 50 de ani de urmare a directivelor venite din "Răsărit" să ne întoarcem acum cu totul cu faţa spre "Apus". Şi totuşi corect ar fi să ne preocupe cultivarea propriului discernământ şi al specificului nostru ca neam, nu să copiem diferite "forme fără fond". De nu vom fi cu luare aminte, copiii noştri îşi vor forma treptat gustul pentru macabru, ocult, sadism şi violenţă, în acest sens fiind ajutaţi de desenele animate cu monştri, jocurile agresive pe calculator, filmele horror şi cărţile pentru copii, deja clasice, din seria Harry Potter etc.
În urma unui extemporal dat elevilor de clasa a IV-a într-o şcoală americană, la întrebarea: "Cum aţi vrea să serbaţi Halloween-ul?", 80% dintre ei au răspuns: "Aş vrea să omor pe cineva...". Acesta este impactul sărbătorii. Ar putea zice cineva: "Noi n-am ajuns până aici...", dar, dacă nu ne responsabilizăm, vom ajunge.
În Rusia, încă din 2003, orice eveniment legat de "sărbătoarea" Halloween în instituţiile de învăţământ a fost interzis. Aleksandr Gavrilov, reprezentantul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, a declarat că această hotărâre este motivată de faptul că această "sărbătoare" perversă "promovează cultul morţii, personificarea morţii şi a demonicului, fiind în contradicţie cu natura instituţiilor de învăţământ, tulburând mintea şi afectând sănătatea spirituală şi morală a elevilor", concluziile sale fiind împărtăşite de o serie de psihologi şi psihiatri consultaţi pe această temă.
În nădejdea că toate cele spuse vor avea răsunet pozitiv în conştiinţa cât mai multor români, dar în primul rând al conducătorilor instituţiilor de învăţământ şi al profesorilor de limba şi literatura engleză, vă mulţumim pentru înţelegere şi pentru frumoasa şi corecta îndrumare moral-civică pe care vă veţi strădui să o cultivaţi copiilor noştri în continuare.

P. S. Conştienţi de faptul că mulţi români împărtăşesc părerea noastră privitoare la multiplele efecte negative pe care le pot avea asupra tinerei generaţii participarea la manifestările şi festivalurile de tip Halloween şi din dorinţa de a strânge rândurile, de a fi uniţi în "lupta" (dacă putem zice aşa) contra tendinţei de generalizare a fenomenului imitaţional în care se încadrează şi Halloween-ul, chemăm pe toţi cei într-un duh cu cele scrise să se alăture nouă prin adeziune şi să răspândească într-un cerc cât mai larg materialele oferite (mai ales către cadrele didactice), spre a trezi conştiinţele şi a stopa, dacă este cu putinţă, acest fenomen nociv societăţii noastre.

19 octombrie 2008

- Preot Mihai Deliorga, împreună cu toţi credincioşii Parohiei "Sf. Arhangheli" din loc. Poarta Albă, jud. Constanţa
- Fundaţia "Sf. Martiri Brâncoveni" – Şcoala Brâncovenească din Constanţa
- Cu binecuvântarea Î. P. S. Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului
-----------------------
Citiţi acum şi "România călare pe mătură" de Răzvan Ionescu (http://www.gtbv.ro/?page=articol&id=14964&numar=&cat=13)!

16 comentarii:

La 21/10/08 7:57 p.m. , Blogger Unknown a spus...

Am trimis link-ul prin e-mail parintilor elevilor clasei a II a B, sc. nr. 5, Bucuresti (acolo unde invata doi dintre copiii mei). Totodata invatatoarei. Mai ales ca acum, prin scoli, reincep pregatirile pentru a "cinsti" cum se cuvine aceasta "sarbatoare"... Sa ne ajute Dumnezeu!

 
La 22/10/08 9:05 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Sa speram ca si altii vor proceda la fel. Eu daca as avea copii de scoala i-as pune ministrului Invatamantului dovleacul de gat!

 
La 22/10/08 9:13 a.m. , Blogger Iuliana a spus...

Multumim de articol si mai ales de memoriu. Este o mare problema extinderea "serbarii" ei in scoli. Durerea este ca multi profesori se identifica cu aceasta "sarbatorire" si sunt astfel incapabili sa mai asculte argumente impotriva ei. O spun din experienta mea de cancelarie, dar asta nu inseamna ca trebuie sa renuntam! Curatarea vietii noastre si mai ales a copiilor ramane constant o preocupare majora. Cred ca metoda dialogului personal cu parintii, abordata de d-l Rafael, este o foarte buna solutie, dialogul de la parinte la parinte, deschiderea mintii celor cat de cat interesati. Caci scoala are de raportat activitati "europene" si nu avem ce astepta de la ea...

 
La 23/10/08 12:02 a.m. , Blogger Cosmina a spus...

Multumim mult pentru efort si pentru sprijin! Chiar acum cateva ore ma gandeam sa ma apuc sa scriu prietenilor si conducerilor institutiilor de invatamant despre asta si nu stiam cum sa incep. Ca mama, sunt ingrozita, ni s-au cerut cu seninatate bani si copilul de sase ani a venit azi de la scoala cu o revista sigilata in punguta, care nu s-a putut rasfoi inainte de achitare, aproape in totalitate dedicata macabrei sarbatori, in care copiii sunt invatati cum sa creeze lucrari de arta din hartie, elemente din natura etc, cu urmatoarele figuri: fantoma, vrajitoare, pisica neagra, schelet, cap monstruos din dovleac si inca multe traznai. Totul tare "educativ", puternic ilustrat, stimulativ. Ii spune Sarbatoare internationala a toamnei... Textele, jocurile tiparite tip labirint, rebus au acelasi subiect.
Duminica, acelasi copil merge sa se impartaseasca. Dihotomia din mintea lui e cam dureroasa. Li se da tema sa vina mascati si machiati ca monstrii in ziua cu pricina...
Nu puteau sa le propuna la clasa I ceva legat de sarbatorile noastre...? A trecut ziua Sfintei Paraschiva, urmeaza cele ale Sfintilor Dimitrie. De ei nu se pomeneste nimic.
Trebuie facut ceva la nivel national, ceea ce se intampla e cumplit... Cum sa inveti pruncii oamenilor sa invoce in joaca necuratul?... Inainte sa faca asta, profesorii initiatori ai nefericitei sarbatori ar trebui sa se asigure de convingerile noastre religioase, si dupa aceea sa-si asume o intalnire in joaca cu personajul dorit, poate in particular. Ca ceea ce nu stiu dumnealor este ca personajul invitat in joaca... nu refuza niciodata invitatia...

 
La 23/10/08 1:25 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Asa cum noi am fost cobai pentru dementele lui Ceausescu, copiii nostri devin azi cobai pentru dementele globalismului democratic. Si asta cu complicitatea liber asumata a unor cadre didactice iresponsabile, devenite mesagere ale satanismului "fara frontiere". Si fiti siguri ca aceste unelte ale perversiunii se cred oameni emancipati, sunt multumiti de ei insisi, se cred avangarda unui nou invatamant!

 
La 23/10/08 2:11 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Oricât ar părea de incredibil, mulţi profesori şi mulţi părinţi încearcă să câştige prin acordul cu astfel de manifestari... bunăvoinţa copiilor, care, lipsiţi de discernământ, sunt atraşi "în joacă" şi din spirit imitativ de aceste inepţii made in U.S.A.
Vina e generală şi ţine de nepăsarea şi de idiotizarea unei societati degenerate, care - în majoritatea ei covârşitoare - nu mai are nimic sfânt.
Până şi Biserica tace, timorată, în faţa acestui fenomen. Iar noul Patriarh pare pecetea pusă pe această neputinţă a Bisericii, cu tot trustul lui de presă popească rupt de realitate. Uitaţi-vă la toţi aceşti ierarhi ai ruşinii naţionale: nici măcar nu încearcă să schiţeze vreun gest, vreo reacţie! Biserica a devenit ea însăşi o complice tacită a satanizării, la rând cu guvernanţii şi "formatorii de opinie" atei, corupţi şi impasibili: e coaliţia publică a nesimţirii, fără echivalent în lume, nici măcar în ţările fostului lagăr socialist!

 
La 23/10/08 2:43 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Biserica pare sa zica, prin reprezentantii ei: Asta e! Noi cu moastele si cu procesiunile noastre, ei cu dovlecii si cu procesiunile lor! Las' ca stie si Dumnezeu ca asa-i democratia!

 
La 25/10/08 5:02 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Citiţi în numărul de mîine al "Gazetei de Transilvania" (o găsiţi şi pe internet) articolul semnat de d-l Răzvan Ionescu la rubrica "Inoportun". Vă asigur că merită (a propos de Halloween)!

 
La 25/10/08 11:45 a.m. , Blogger Unknown a spus...

Eu abia ce am terminat facultatea in USA si pana ma intorc in primavara acasa muncesc la o pizzerie delivery sa mai fac ceva bani pt ca nu am vrut sa iau un job adevarat sa raman aici.

Si acum cu sarbatoarea asta oamenii isi pun tot felul de prostii pe la usi si prin casa.

Intr-o seara am livrat o pizza si pt ca era noapte nu eram sigur daca e casa care o caut, asa ca m-am apropiat sa vad mai bine, dar din copaci mi-au cazut paianjeni de plastic in cap si m-am speriat deoarece era noapte si nu stiam ce cade din copac. M-am apropiat de casa si am vazut ca e nr care il caut asa ca am vrut sa bat la usa, dar o papusa care reprezenta moartea, fiind lipita de usa, m-a ma determinat sa ma duc la usa de la garaj.

I-am spus doamnei ca m-am speriat de ce a pus ea la care dansa mi-a replicat ca asta e si scopul ca lumea sa se sperie. M-am mirat de simtul ciudat de distractie pe care il are, ca de fapt multi americani.

Imi pare rau ca nu am poze dar multi, care au bani, si-au facut adevarate cimitire in fata caselor, atat de mari incat crezi ca acolo e un cimitir adevarat, dar sincer nu ai vrea sa mergi pe acolo daca se insereaza pt ca la tot pasul sunt scheleti sau sunete dubioase.

Nu mai spun ca in ditamai campusul, unde fiecare student plateste 40 mii$/an sa invete, e o cladire imensa, numita Sfinx, in care se practica de studenti stiinte oculte, iar toti daca ies afara poarte masti de sfinx ca sa nu stie nimeni cine sunt.

Sa ne ierte Dumnezeu pe toti ca fiecare are pacatele lui.

 
La 25/10/08 5:23 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

http://www.spirithalloween.com/2008Catalog.html

Aici puteti vedea ce se vinde in magazinele americane. Ultimile pagini ale catalogului prezinta figurine cumplite. Chiar si in magazinele pentru mancare au atarnat schelete, morti cu capete pe jumatate taiate si care scot sunete ingrozitoare. Am vazut copii mici foarte speriati, cred ca nici parintii nu se simteau mai bine. Am vorbit cu americani care considera ca s-a exagerat enorm, faza bostanului si a bomboanelor primite de copiii care bat la usile vecinilor (trick or treat) a fost depasita in sens negativ, producatorii de oribilitati si magazinele care le vand fiind de vina. Dar si cei care le cumpara. Monstrii, figurile macabre, costumele urate nu sunt permise in gradinite.

 
La 29/10/08 5:36 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

History

Halloween has its origins in the ancient Celtic festival known as Samhain (Irish pronunciation: [ˈsˠaunʲ]; from the Old Irish samain).[1] The festival of Samhain is a celebration of the end of the harvest season in Gaelic culture, and is sometimes [2] regarded as the "Celtic New Year".[3] Traditionally, the festival was a time used by the ancient pagans to take stock of supplies and slaughter livestock for winter stores. The ancient Gaels believed that on October 31, now known as Halloween, the boundary between the alive and the deceased dissolved, and the dead become dangerous for the living by causing problems such as sickness or damaged crops. The festivals would frequently involve bonfires, into which bones of slaughtered livestock were thrown. Costumes and masks were also worn at the festivals in an attempt to mimic the evil spirits or placate them.[4][5]

History of name

The term Halloween is shortened from All Hallows' Even (both "even" and "eve" are abbreviations of "evening", but "Halloween" gets its "n" from "even") as it is the eve of "All Hallows' Day",[6] which is now also known as All Saints' Day. It was a day of religious festivities in various northern European Pagan traditions,[3] until Popes Gregory III and Gregory IV moved the old Christian feast of All Saints' Day from May 13 (which had itself been the date of a pagan holiday, the Feast of the Lemures) to November 1. In the ninth century, the Church measured the day as starting at sunset, in accordance with the Florentine calendar. Although All Saints' Day is now considered to occur one day after Halloween, the two holidays were, at that time, celebrated on the same day. Liturgically, the Church traditionally celebrated that day as the Vigil of All Saints, and, until 1970, a day of fasting as well. Like other vigils, it was celebrated on the previous day if it fell on a Sunday, although secular celebrations of the holiday remained on the 31st. The Vigil was suppressed in 1955, but was later restored in the post-Vatican II calendar.

Symbols

The carved pumpkin, lit by a candle inside, is one of Halloween's most prominent symbols in America, and is commonly called a jack-o'-lantern. Originating in Europe, these lanterns were first carved from a turnip or rutabaga. Believing that the head was the most powerful part of the body containing the spirit and the knowledge, the Celts used the "head" of the vegetable to frighten off any superstitions.[7] The name jack-o'-lantern can be traced back to the Irish legend of Stingy Jack, [8] a greedy, gambling, hard-drinking old farmer. He tricked the devil into climbing a tree and trapped him by carving a cross into the tree trunk. In revenge, the devil placed a curse on Jack, condemning him to forever wander the earth at night with the only light he had: a candle inside of a hollowed turnip. The carving of pumpkins is associated with Halloween in North America,[9] where pumpkins were readily available and much larger, making them easier to carve than turnips. Many families that celebrate Halloween carve a pumpkin into a frightening or comical face and place it on their home's doorstep after dark. In America the tradition of carving pumpkins is known to have preceded the Great Famine period of Irish immigration. The carved pumpkin was originally associated with harvest time in general in America and did not become specifically associated with Halloween until the mid-to-late 19th century.

The imagery surrounding Halloween is largely an amalgamation of the Halloween season itself, nearly a century of work from American filmmakers and graphic artists,[10] and a rather commercialized take on the dark and mysterious. Halloween imagery tends to involve death, magic, or mythical monsters. Traditional characters include ghosts, ghouls, witches, owls, crows, vultures, pumpkin-men, black cats, spiders, goblins, zombies, mummies, skeletons, and demons.[11]

Particularly in America, symbolism is inspired by classic horror films, which contain fictional figures like Frankenstein's monster and The Mummy. Elements of the autumn season, such as pumpkins and scarecrows, are also prevalent. Homes are often decorated with these types of symbols around Halloween.

Trick-or-treating and guising

 
La 29/10/08 5:40 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Eu sunt cel ce a postat semnificatia Halloween-ului din Wikipedia.
Normal ar fi ca sa stii exact originea si cum crestinii au preluat diverse traditii locale in procesul de integrare in Crestinism.

Asta daca vrei sa fii echidistant.

Nu inseamna ca argumentul tau nu are valoare. Sunt complet de acord ca intr-o familie crestina care celebreaza Lumina si Viata sa accentueze acest aspect. Din pacate lipsa credintei ne face sa ne pierdem in fata unor schelete. Pai nu Sfintii parinti ziceau: "Tine gandul la moarte in tine ca tarana esti si Nadejdea ca Dumnezeu se va milui si de tine.
Toate bune.

 
La 31/10/08 9:11 p.m. , Blogger Dan C. a spus...

Referitor la ce s-a spus mai inainte, Halloween-ul nu mai are nimic crestin. A devenit pur si simplu o sarbatoare a macabrului si spaimei. Nu de moarte trebuie sa ne temem, ci de ceea ce ne asteapta dupa ea daca nu ne vom pocai. Sensul crestin al acestei sarbatori, la origine pagana, dar increstinata ulterior, iar in zilele din urma golita de orice semnificatie crestina si transformata, ca alte sarbatori in Occident, intr-un eveniment comercial, se pastreaza in Biserica Ortodoxa, care maine, 1 noiembrie, savarseste, dupa traditie, pomenirea mortilor. Sa-l rugam pe bunul Dumnezeu sa-i miluiasca pe cei trecuti din viata aceasta si sa-i aseze in loc de verdeata, in loc luminat. Sa-i rugam pe sfinti sa mijloceasca pentru ei inaintea tronului lui Dumnezeu. Amin!

 
La 3/11/08 9:33 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Memoriul este si va trebui sa ramana un document in baza caruia sa se generalizeze actiunea in anul sau anii viitori, cu mult inainte de producerea evenimentului in discutie.
Sa se ceara Patriarhiei Romane un sprijin direct prin presa de care dispune si prin programele de invatamant din scolile in care exista profesori de religie. Am observat ca revista "Chemarea Credintei" a Patriarhiei Romane
s-a desfiintat. De ce oare?! De ce actualul patriarh nu o sustine?! Era educativa, era in spiritul credintei ortodoxe pe care peste 90% din romani o impartasesc...
Evident, sunt de acord si sustin si alte forme de protest, in limitele legilor in vigoare si ale bunului simt, fara incalcarea drepturilor cetatenilor de alte credinte in afara celei crestin-ortodoxe.
Copiii trebuie sa stie ce inseamna sarbatoarea tuturor mortilor, a tuturor sfintilor si sa faca deosebirea dintre rau si bine. Trebuie sa fie invatati de ce este necesar a pastra traditiile in forma cunoscuta de mosii si stramosii nostri si de ce nu este bine a se "impleti" traditiile si obiceiurile popoarelor, mai ales cand au credinte diferite...

 
La 17/4/09 12:47 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

hmmmm sarbatoarea de halloween.pur si simplu o zi (sarbatoare) introdusa de adeptii religiilor si cultelor new age ce are ca scop introducerea in creir la nivel subliminal copiilor de diferiti monstri si frankenstaini din astia ce fac ca pana la uram sa fie o parte din decor pentru ei.deci foarte usor ca atunci cand ajung la varsta teribilismului sa faca acte foarte imoral si noncrestine ce au un impact emotional negativ.si nu doar pentru ei ..ci in special pentru parinti...care la inceput acceptau chiar entuziasmati aceasta sarbatoare si chiar ei cu mainile lor ii deghizau pe odraslele lor.

 
La 17/10/11 9:18 p.m. , Blogger Unknown a spus...

Sunt de acord cu articolul dar ,sa nu uitam ca suntem in aceiasi situatie cu filmele de groaza care influenteaza copiii negativ.Si desi multe au in cinematografe o varsta minima , aceste filme se gasesc si pe internet, si la televizor.In concluzie,cu sau fara Halloween,influenta negativa a monstrilor ramane prin filmele horror care nu pot fi interzise

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire