joi, iulie 24, 2014

INTERMEZZO LIRIC: CÎNTECE PENTRU MAI TÎRZIUI

Să crezi că sînt acum şi-aici cu tine,
cel care tocmai stai şi mă citeşti,
într-un tîrziu al limbii româneşti
şi-n poala caldă-a dragostei divine!

Nu m-ai citi de-urît de nu ţi-aş ţine
şi nu te-aş fi pe cît şi tu mă eşti,
aievea-n taina-aceleiaşi poveşti
şi rîvnitori între frumos şi bine.

Nu sîntem singuri, cît mai e cuvînt,
nici eu, nici tu, iar visul ca o arcă
ne poartă între ceruri şi pămînt,
spre-a se-mplini mereu mai gata parcă:
e-atîta veşnicie-n noi că n-are
nici moartea loc, nici diavolul răbdare!


II

Cu cît se scurge vremea, e în noi
iubirea nu mai vie, ci mai pură,
ca lamura aleasă din făptură
în ciurul sfînt al zilei de apoi.

Atît rămînem, după leat şi soi,
pe cît ne fuse dragostea măsură,
iar pentru ea şi Dumnezeu se-ndură
să ne deschidă raiul înapoi.

Cătînd mereu divină-asemănare,
cu chipul treaz şi rîvnitor în sus,
ne sîntem unii altora cărare
spre răsăritul fără de apus
şi bucurie nu-i în cer mai mare
decît e nunta firii cu Iisus.


III

Eu n-oi mai fi, dar ce-a rămas din mine
va sta de veghe visului frumos,
de sus, din cer, şi pînă-n lume, jos,
ca rămăşag al dragostei divine.

Un cînt voi fi pe cobza lunii pline
şi frumuseţii graiului prinos,
mai viu decît am fost şi mai setos
de strălumina veacului ce vine.

Cuvîntul este cap de veşnicie
şi ne-adunăm pe rînd în poala lui,
şi-n el ne sîntem pururi bucurie,
şi rost de moarte să-l înghită nu-i:
bătut pe cruce şi în groapă pus,
se scoală iar şi trage lumea-n sus.


IV

Aşa de bun e Dumnezeu cu noi
că n-ar ajunge şapte vieţi, nu una,
să îi întoarcem dragostea, nebuna,
măcar pe jumătate înapoi!

Oricît am fi de putrezi sau de goi,
e gata mîna să ne-o-ntindă-ntruna
şi să ne facă raiului arvuna
să i-o simţim, ca soarele-n noroi.

Nu-i rău pe lume cît e bine-n cer,
nici ură-n noi ca mila lui mai mare,
iar dacă toate-mbătrînesc şi pier,
renasc în el mai pure fiecare,
căci moartea nu-i, din datină divină,
decît o ceartă-a beznei spre lumină.


V

Mai sîntem, da, cît a rămas din noi:
o pîlpîire-a duhului în oase.
scuipaţi din gura viselor frumoase
şi-ncovoiaţi de chinuri şi nevoi.

Nu ştim sorocul vremii duşmănoase,
dar ştim că nu-i întoarcere-napoi
şi că rămînem zi de zi mai goi
de suflul care din nimic ne scoase.

De dat ne este să-nviem în tine,
întîi e rîndul tău în noi să mori,
pe crucea cărnii care robi ne ţine
în focul păcătoaselor ardori:
aprinse ruguri între rău şi bine,
ne mîngîi, Doamne, atît pe cît ne dori.


VI

Mi-ar trebui trei vieţi să pot cuprinde
cîte-am ajuns să năzuiesc într-una,
dar ştiu, pe limba cărnii suferinde,
c-odată-i moartea pentru totdeauna.

Veciei spre-a-i plăti de-aici arvuna
ajunge-o clipă care rug ne-aprinde
şi-o singură iubire – numai una –
ne poate fi statornică merinde.

Nu vieţi de vieţi şi morţi de morţi ne sînt
de trebuinţă, ci doar vremea cîtă
ne-a rînduit-o cerul pe pămînt,
oricît ne-ar fi de grea sau de urîtă,
căci firea noastră spre-alt mai mult se cere,
iar viaţa nu-i nimic fără-nviere.


VII

Lui V.-J. Iamandi
("Nemuritorul Jacques")

De-acum se-nchide veacul pentru noi
şi veşnicia stă să ne înghită,
dar nu scăpăm de cándida ispită
de a privi cu tînjet înapoi.

Ce sîntem azi şi ce vom fi apoi
e viaţa noastră, cum a fost trăită,
iar Dumnezeu, clipită cu clipită,
de veghe stă să nu rămînem goi.

Din tot ce-am fost, o iotă nu-i pierdută
şi-atît de unici sîntem şi de vii
că-şi poate face dragostea redută
din rîvna noastră pură de a fi:
nimic nu piere, totul se strămută,
şi-n cer plinim ce-am început aci.

Răzvan CODRESCU

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire