miercuri, august 22, 2018

DIN „DIASPORA” CEREASCĂ

SUMARUL BLOGULUI


RUGĂCIUNEA PENTRU NEAM
A PĂRINTELUI GHEORGHE CALCIU

Stăpîne Doamne, Dumnezeul nostru, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, venim la Tine, Doamne, cu pocăință și durere în inimi, să ne rugăm pentru poporul nostru românesc. Ascultă cererea noastră, intră Doamne, ca un împărat ceresc în țara noastră și în neamul nostru și-l scapă, Iisuse, de uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Că prigonește vrăjmașul sufletul neamului românesc și viața lui o calcă în picioare. Făcutu-l-a să locuiască în întuneric ca morții cei din veacuri, și sufletul lui este mîhnit de moarte. Că l-au trădat cei puși de Tine să-l conducă și au uitat că Tu ai spus că cel ce vrea să fie întîiul, să slujească tuturor. Și ei au știut acest lucru, dar s-au trufit, au uitat de poporul Tău, l-au asuprit și l-au jefuit, l-au vîndut altor neamuri și au călcat poruncile Tale, iar pămîntul acesta, pe care l-ai dat neamului românesc pe veci, l-au înstrăinat. Dar poporul acesta Te slăvește, Doamne, nu numai cu buzele, ci și cu inima.
Adu-Ți aminte de el pentru cei ce Te cunosc pe Tine, pentru monahii și monahiile care zilnic se roagă pentru el și pentru rugăciunea noastră de astăzi, chiar dacă sîntem nevrednici de mila Ta. Pentru că toți ne-am abătut, toți am făcut nelegiuire: și ierarhii, și preoții, și credincioșii. Nu mai este nici unul care să facă dreptate, nu mai este nici unul! Ci încetează, Doamne, bătaia Ta împotriva poporului românesc. Adu-Ți aminte, Iisuse, de frații noștri care sînt în afara țării, în exil sau vînduți o dată cu teritoriile cedate, și-i miluiește pe ei. Reunifică poporul Tău. Repune-l în cinstea pe care a avut-o la Tine mai înainte, iartă-i păcatele săvîrșite, apostaziile, răutățile, îndemnurile la desfrînare, la neiertare și la răzvrătire împotriva Ta.
Rugători aducem pentru noi pe Maica Ta cea Sfîntă, Pururea Fecioara Maria, Puterile Cerești, pe Sfinții Tăi Apostoli, pe mucenicii neamului nostru și pe toți mucenicii, sfinții și cuvioșii care au slujit Ție cu credință curată. Adu-Ți aminte, Stăpîne, de toți cei care s-au jertfit pentru Cruce, Biserică și Neam; adu-Ți aminte de sîngele lor care s-a vărsat și pune-l pe acesta în balanța iertării noastre. Redă poporului nostru pămîntul pe care l-a păzit cu grijă și credință prin veacuri, redă-i bisericile și mănăstirile vîndute, redă-i pacea văzduhului și îmbelșugarea roadelor pămîntului, stăpînirea de sine, demnitatea lui creștină și națională de altădată, conducători buni și cinstiți, neasupritori, nemincinoși și nelacomi, redă-i arhierei vrednici de Tine, Iisuse Mare Arhiereu, preoți dăruiți Bisericii și Neamului, credincioși misiunii lor, adevărați secerători, așa cum Îi vrei Tu, Milostive. Auzi-ne, Doamne, întru îndurarea Ta!
Nu intra, Stăpîne, la judecată cu robii tăi, ci întoarce-Ți iar privirea spre noi și ne ridică din păcat cu dreapta Ta cea mîntuitoare. Și trecînd prin patimile toate, curățați prin suferință, să ajungem și la Sfînta Ta înviere, Iisuse, slăvindu-Te pe Tine împreună cu Tatăl și Duhul Sfînt, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin!


O carte în curs de reeditare: Preot Gheorghe Calciu, „Fiți jertfelnici!”. De la cuvintele către tineri la mărturiile testamentare, ediție îngrijită, prefață și note de Răzvan Codrescu, cu o postfață de Lucian D. Popescu, Editura Christiana, București, 2012. Noua ediție, aflată în pregătire la aceeași editură, include și rugăciunea reprodusă aici, precum și ultimele noutăți bibliografice. (R. C.)


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire