duminică, martie 15, 2009

APELURI LA RESPONSABILITATEASOCIAŢIA FILANTROPICĂ MEDICALĂ “CHRISTIANA”

APEL LA RESPONSABILITATE

Chiar admiţând în principiu că “dezincriminarea nu înseamnă legalizare” şi că “nu tot ce este imoral trebuie să fie şi penal”, Asociaţia Filantropică Medicală “Christiana” îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la consecinţele morale, sociale şi medicale pe care dezincriminarea prostituţiei şi a incestului, prevăzută în proiectul de lege al noului Cod penal înaintat Parlamentului României, le poate genera în societatea românească de azi şi mai ales de mâine.
Salutăm grija părintească şi fermitatea responsabilă cu care Sinodul Sfintei Biserici Ortodoxe Române, pe temeiul de două ori milenar al tradiţiei creştine, precum şi în virtutea chemării ei misionar-profetice rânduite de Dumnezeu, şi-a manifestat oficial, în Comunicatul Biroului de Presă al Patriarhiei Române din 12.03.2009, dezacordul faţă de aceste iniţiative primejdioase, arătând că “departe de a rezolva o problemă socială gravă, dezincriminarea prostituţiei va agrava problema sub forma unei sclavii motivate financiar, care intensifică degradarea morală a societăţii, proliferarea diferitelor boli şi creşterea numărului divorţurilor, iar femeilor prinse în această sclavie li se afectează iremediabil sănătatea psihică şi fizică, precum şi demnitatea socială” şi calificând noile propuneri ca fiind “totalmente contrare vieţii şi demnităţii poporului român”.
Considerăm că, pe fondul crizei morale a lumii contemporane, atestată statistic de diminuarea rigorilor curente, de disoluţia vieţii familiale şi de creşterea perversiunilor (şi a bolilor generate de acestea, cu precădere a celor cu transmisiune sexuală), un Legislator responsabil ar trebui să adopte mai degrabă un plus de incriminare preventivă şi salubrizantă, pe lângă corespunzătoare măsuri educaţionale. Nu împotriva omului sau a drepturilor lui abstracte, ci tocmai din dragostea concretă pentru om, din preocuparea reală de sănătatea lui fizică şi psihică, de starea generală a organismului social şi a “celulei” lui de bază, care rămâne familia.
Facem, deci, un apel îngrijorat la discernământul şi responsabilitatea civică a parlamentarilor noştri, a tuturor persoanelor şi instituţiilor implicate în acest demers legislativ. Creştineşte vorbind, “trezirea” poate avea loc şi în ceasul al doisprezecelea. Iar româneşte vorbind, fie ca Dumnezeu să le dea legislatorilor noştri “mintea românului cea de pe urmă”.


Dr. Pavel Chirilă,
Preşedintele
A.F.M.C. “Christiana”

15.03.2009

---------------------------------

MESAJ AL PĂRINTELUI

IUSTIN PÂRVU

CĂTRE SENATORII ROMÂNIEIDomnilor senatori,

Cu multă părere de rău că din pricina neputinţelor trupeşti nu mă găsesc în mijlocul onoratului Senat al României, îmi exprim de aici, din chilia mea de la Mănăstirea Petru-Vodă, către domniile voastre frământările şi controversele care preocupă societatea noastră creştin-ortodoxă şi la care am contribuit în mare parte.

Domnilor senatori,

Rugându-vă să mă iertaţi, găsesc de cuviinţă să vă adresez sentimentele mele de ortodox român şi mărturisitor: ne găsim în faţa unor stări de lucruri cu totul neobişnuite. Nu e vorba de o problemă financiară, economică sau teritorială, ci este vorba despre ducerea unei naţiuni spre pierzanie, este vorba despre un act care are urmări asupra copiilor şi nepoţilor noştri. Poporul nostru a fost un popor cinstit, care nu a vătămat şi nici nu a atacat alt popor în istorie. Noi, şi eu personal, nu suntem împotriva cipurilor şi a sistemelor biometrice – să facă cine ce crede în ţara lui. Însă noi, pe lîngă Constituţia oficială, avem o Constituţie care se bazează pe conştiinţa Ortodoxiei, o Constituţie mai presus de om.
Noi nu avem nevoie de sisteme de control – de acte de identitate electronice, de cărţi de identitate, de carnete de conducere electronice ş.a.m.d. Controlul nostru este Adevărul şi Dreptatea cu care ne-am născut din liberul arbitru cu care ne-a creat bunul Dumnezeu. Cine vrea poate să-şi construiască viaţa cum doreşte: să-şi pună fluturi în vârful nasului, bicicletă la ureche sau să strige pe străzile Bucureştiului: “Vrem incest! Vrem uciderea pruncilor! Vrem homosexualitate! Vrem să avem cipuri!”. Noi credem că fiecare poate să-şi păstreze conştiinţa fără să atace caracterul neamului românesc.

Domnilor senatori,

Dumneavostră reprezentaţi ţara şi neamul – trecutul, prezentul şi viitorul. Domniile voastre trebuie să vă orientaţi spre cei care au stat înainte pe locurile pe care staţi acum: spre Ştefan cel Mare şi Sfânt, spre Vlad Ţepeş, spre Mihai Viteazul, spre Matei Basarab, spre Vasile Lupu, spre Sfântul Constantin Brâncoveanu.

Domnilor senatori,

Dacă nu se ia o hotărâre conform vederilor şi aspiraţiilor noastre româneşti şi ortodoxe, vom avea de suferit nu numai aici şi acum, ci şi dincolo, în veşnicie. Domniile voastre reprezentaţi Ortodoxia şi neamul nostru; ca urmare, ştim că nu vă este uşor a delibera propuneri şi decizii care să vatăme viitorul copiilor noştri.
Noi ne rugăm cu toţii în mănăstiri pentru sănătatea, liniştea şi bunăstarea familiilor voastre. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă lumineze inimile şi minţile în acest moment crucial. Noi ne rugăm ca tot darul desăvîrşit de sus să fie, de la Părintele Luminii.

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă lumineze în Hristos Domnul nostru. Amin!


Părintele Ieroschimonah Iustin Pârvu,
Stareţul Mănăstirii Petru-Vodă

15 martie 2009


(Preluat de pe blogul d-lui Rafael Udrişte)

---------------------------------------------


DE CE NU TREBUIE VOTATĂ
LEGEA PAŞAPOARTELOR BIOMETRICE
ARGUMENTE POLITICE


 Tema este de interes major pentru populaţie. Conferinţele organizate împotriva actelor de identitate biometrice adună un aflux impresionant de oameni, care umplu până la refuz sălile.
 Sunt sute de mii de persoane care au semnat împotriva paşapoartelor şi actelor de identitate biometrice. Campania de strângere de semnături continuă şi în acest moment.
 Nu a existat o dezbatere reală asupra temei. Iniţiativele legislative au fost promovate cu o totală lipsă de transparenţă, populaţia nu a fost informată, societatea civilă nu şi-a spus cuvântul. O asemenea iniţiativă nu se promovează prin procedură de urgenţă.
 Biserica s-a pronunţat, prin Sinodul de la Cluj, împotriva paşapoartelor biometrice. Comunicatul de la biroul de presă patriarhal dat acum mai bine de o săptămână nu este o decizie sinodală şi, astfel, nu are valoarea canonică a Sinodului de la Cluj.

Concluzie: Introducerea paşapoartelor biometrice este un eveniment care a polarizat şi va continua să polarizeze cetăţenii României. Trebuie să se ia în calcul că populaţia va fi şi mai interesată de subiect, având în vedere că se preconizează introducerea permiselor auto cu cip precum şi a buletinelor. Sute de mii de oameni, dacă nu milioane, vor fi afectaţi direct de aceste măsuri.


ARGUMENTE JURIDICE

Iniţiativa legislativă ce introduce paşapoartele biometrice încalcă mai multe drepturi şi libertăţi civice:
o încălcarea dreptului la viaţă intimă şi privată: prin prevederea care obligă la prelevarea amprentelor şi prin faptul că datele personale sunt puse la dispoziţia unor state şi instituţii terţe. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) condamnă în mod clar reţinerea amprentelor digitale fără temei juridic.
o încălcarea prezumţiei de nevinovăţie consacrată de art.6 al C.E.D.O. şi art. 23 alin.11 din Constituţie. Aşa cum spune Sinodul Clujului, toţi românii sunt trataţi ca un popor de infractori.
o încălarea dreptului la libera circulaţie: prin faptul că se afirmă că cei care nu doresc noile tipuri de paşapoarte nu sunt obligaţi să şi le facă.
o încălcarea dreptului la libertate religioasă. Cetăţenii care nu vor să primească noile paşapoarte datorită obiecţiilor de ordin religios sunt trataţi ca o categorie aparte de cetăţeni, de second-hand, care au doar posibilitatea de a deţine un paşaport „provizoriu”. Aceşti cetăţeni nu mai au deplinătatea drepturilor constituţionale.

Concluzie: Faptul că noile paşapoarte biometrice sunt obligatorii produce o serie de încălcări ale drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Unele drepturi sunt încălcate flagrant, cum sunt cele referitoare la viaţa intimă, libertatea de circulaţie şi prezumţia de nevinovăţie.


ARGUMENTE PROCEDURALE ŞI TEHNICE


 Autorităţile nu deţin informaţii complete şi lămuritoare privitor la actele de identitate biometrice. De pildă, nici până în acest moment autorităţile nu au dat informaţii clare referitoare la permisele auto, dacă au sau nu cip.
 Autorităţile nu recunosc faptul că noile paşapoarte biometrice au fost falsificate deja în numeroase cazuri, în ţări ca Marea Britanie, Germania, Belgia şi SUA.
 Noile paşapoarte biometrice nu sunt sigure. Dimpotrivă, prin sistemul electronic, ele pun în pericol siguranţa datelor personale ale cetăţeanului.
 Codurile de siguranţă ale noilor paşapoarte au fost sparte deja, s-au creat identităţi false, cele mai cunoscute fiind cazurile în care s-au creat paşapoarte pe numele şi cu poza lui Elvis Presley şi Ossama Bin Laden, fără să fie probleme la punctele de acces vamal.
 Distanţa de la care cip-ul din paşaport poate fi citit a fost demonstrată experimental ca fiind mult mai mare decât cea de 10 cm., declarată oficial. Aceasta ar fi undeva între 10 şi 50 de metri, ceea ce ridică un mare risc de securitate al posesorului unui astfel de paşaport.
 Desi s-a afirmat contrariul, cip-ul poate fi accesat de orice fel de cititor RFID compatibil cu frecvenţa dispozitivului. În plus, nu este clar dacă paşapoartele au coperţi ecranate care să permită apelarea cipului numai cu paşaportul deschis.
 Normele europene prevăd ca, în momentul în care un stat membru decide să implementeze şi amprentarea digitală, accesul la aceste date să se facă printr-un sistem auxiliar de autentificare (extended acces control) care ar trebui să limiteze accesul doar pentru anumite cititoare special omologate. La noi nu se ştie dacă s-a implementat acest sistem.
 Clonarea cipurilor este facilă datorită faptului că cip-ul nu este legat, la nivel logic, în nici un fel de paşaport (nu conţine în el nicio informaţie care să certifice faptul că acel cip trebuie sa fie prezent numai pe acel paşaport şi viceversa). În Serbia poliţia a anihiliat recent o reţea infracţională care vindea paşapoarte biometrice clonate la preţul de 20 de euro bucata reţelelor interlope.


Concluzie: Drept urmare, investiţiile mari de bani nu se justifică, având în vedere problemele de securitate puse de noile paşapoarte. În plus, se afirmă că suntem în criză şi că am avea nevoie de împrumuturi de la FMI. În aceste condiţii, introducerea paşapoartelor biometrice este o investiţie nerentabilă făcută într-un moment extrem de prost.


ARGUMENTE ETICE


 Tehnologia RFID, ce stă la baza paşapoartelor biometrice, este considerată de Comitetul Economic si Social European (CESE) al UE ca având potenţialul de a „reprezenta cea mai mare amenintare cunoscuta la adresa libertatii si a vietii private".
 Acelaşi Comitet Economic consideră că: "înainte de alegerea sistemelor RFID şi instalarea aplicaţiilor RFID, este necesară o examinare detaliată a costurilor şi beneficiilor acelor riscuri specifice legate de securitate şi de protecţia vieţii private". În România nu a existat o asemenea examinare, prin dezbatere, a riscurilor aduse de RFID.


Concluzie: Sistemul electronic de centralizare a datelor personale a cetăţenilor creează o infrastructură tehnologică prin care se creează cadrul de supraveghere şi controlare permanentă a acestora.

(Text preluat de pe blogul d-lui Claudiu Târziu)

----------------------------------------------

DR. KATHERINE ALBRECHT CĂTRE ROMÂNI
Bună ziua către tot poporul român şi către guvernanţii oficiali pe care dvs. i-aţi ales. Vă salut din partea oamenilor iubitori de libertate din toată lumea. Astăzi Naţiunea voastră stă în faţa unei hotărâri cruciale cu privire la o tehnologie periculoasă, care se numeşte RFID.
Numele meu este Doctor Katherine Albrecht şi mi-am dedicat ultimii şase ani din viaţa mea profesională şi din carierea mea academică studierii RFID şi identificării riscurilor care ameninţă intimitatea, libertăţile civile şi, în ultimă instanţă, libertatea în sine. RFID este o tehnologie de identificare, care are scopul să localizeze exact şi să găsească produse în fabrici şi depozite. Nu s-a intenţionat ca această tehnologie să fie folosită pentru oameni, din cauza ameninţării că ar putea fi folosită abuziv şi că guvernanţii, comercianţii, criminalii şi alţii s-ar putea s-o folosească spre a monitoriza oamenii. Când eu şi patruzeci dintre cele mai mari organizatii care luptă pentru păstrarea intimităţii şi libertăţii civile din întreaga lume, inclusiv I. I., A.C.L.U., E.P.E.C şi E.F.F., am reanalizat tehnologia RFID şi am studiat-o mai profund, am tras concluzia unanimă că nu este potrivit să se folosească această tehnologie în nici un document de identitate, permis de conducere, paşaport sau un alt document de provenienţă guvernamentală.
Când eu şi co-autorul la cartea mea Spychip, Liz McAntir, am revăzut peste 30000 de documente în timpul cercetării pentru această carte, incluzând scheme, whitepapers, documente confidenţiale şi altele, şi am pus împreună acele informaţii, ceea ce a rezultat a fost o imagine îngrozitoare pentru viitor. Oficialii guvernamentali şi comercianţii prevăd o lume în care noi toţi purtăm carnete de conducere RFID care pot fi citite prin portofelele noastre, prin genţile noastre etc. Ei prevăd aparate de citire care ar putea recepta semnalele, poziţionate în uşi, sub gresie, în tavane şi în pereţi, ca să monitorizeze în secret tot ceea ce facem şi unde mergem. IBM a dezvoltat ceva care se numeşte dispozitiv personal de urmărire şi a făcut un patent în acest scop. Ei prevăd poziţionarea secretă a acestor dispozitive în mall-uri, stadioane, muzee, teatre, biblioteci, chiar lifturi şi toalete. Este clar că dacă această tehnologie merge înainte, capabilitatea ei să urmărească oamenii va putea fi folosită abuziv de către comercianţi, criminali, obsedaţi şi bineînţeles de către oficialităţi. Ultimul lucru este probabil cel mai înfricoşător, iar voi, cei din România, care, după cum toată lumea ştie, v-aţi luptat atât de curajos pentru libertatea voastră şi aţi răsturnat recent un tiran în propria voastră ţară, vă rog să nu permiteţi crearea tiraniei prin RFID.
Chem pe toţi oficialii români, politicieni şi funcţionari publici, să respingă tehnologia RFID, utilizarea ei în documentele de identitate, în carnetele de conducere, şi îndemn poporul român să respingă orice politician care sprijină RFID.
Aş vrea să mulţumesc colegilor noştri din România care au depus un efort aşa de mare ca să aducă acest subiect în atenţia opiniei publice, care au susţinut demonstraţii, care au contactat mass-media, care au redactat scrisori oficiale către Preşedintele României, către Biserica Ortodoxă şi către alte autorităţi române. Voi sunteţi o parte dintr-un val în creştere în favoarea libertăţii, care se opune aplicării tehnologiei RFID în ântreaga lume, şi vă salutăm. Hotărârea pe care Naţiunea voastră o va lua astăzi va avea efect nu numai asupra generaţiei actuale, dar şi asupra generaţiilor care vor veni. Nepoţii şi copiii voştri vor judeca generaţia aceasta pe baza a ceea ce veţi decide acum. Vă rog să faceţi ceea ce este corect şi să respingeţi tehnologia RFID.
Vă mulţumesc.


Dr. Katherine Albrecht


Dr. Katherine Albrecht este absolventă a Universităţii Harvard, specializarea Administrarea Afacerilor şi Marketing Internaţional, Master în Tehnologie, Inovaţie şi Educaţie şi Doctor în Educaţie, Dezvoltare Umană şi Psihologie. Cercetările sale s-au concentrat pe Educaţia Consumatorului şi Intimitatea Persoanei. În ultimii 6 ani a devenit cea mai importantă voce în lupta împotriva cipurilor RFID, apărând dreptul omului la libertate şi intimitate. Invitată la numeroase canale de televiziune şi posturi de radio, este autoarea a şase cărţi şi a numeroase articole publicate în cea mai importantă revistă de ştiinţă din S.U.A. – Scientific American. Cea mai recenta carte, Spychips: Cum marile corporaţii şi guvernul planifică să urmărească fiecare mişcare a voastră cu tehnologia RFID, a devenit una dintre cele mai vândute cărţi în America şi a primit deja câteva premii.
Duminică, 15 martie 2009, Dr. Katherine Albrecht a înregistrat un film şi un apel către politicienii români şi către întreaga naţiune română, explicând pericolele şi riscurile tehnologiei RFID asupra omului şi exprimându-şi oficial sprijinul şi mulţumirile pentru activitatea întreprinsă de către organizaţiile non-guvernamentale în lupta împotriva tehnologiei RFID. Înregistrarea poate fi audiată şi vizionată pe blogul d-lui Rafael Udrişte.

13 comentarii:

La 15/3/09 6:13 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

D-le codrescu ce parere aveti despre noul dvs. blog? Mai multe http://victor-roncea.blogspot.com/2009/03/corifeii-adevaratei-drepte-romanesti.html si www.razvancodrescu.blogspot.com

 
La 16/3/09 6:16 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Ce părere aş putea să am? Dacă nici în post şi nici la sfatul Părintelui Iustin nu se poate abţine, înseamnă că bietul om trebuie să fie tare, tare necăjit.
În ultimă instanţă, este prea mic pentru o ură atît de mare.
În ce mă priveşte, încerc şi eu să mă rog, după puteri, cu rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul din Sfîntul şi Marele Post:
Doamne şi Stăpînul vieţii mele, duhul trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie. Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-mi-l mie, robului Tău. Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin.

 
La 16/3/09 8:18 p.m. , Blogger Mihai Valică a spus...

http://www.lacasuriortodoxe.com/article-29068364.html

Cei contra cipurilor sunt jigniti de biroul de presa al Patriarhiei ca fiind gnostici, yoghini, uneltele diavolului, etc. cititi va rog...ce mai urmeaza?

 
La 17/3/09 10:40 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Cartea Apocalipsei e ultima admisă în canonul biblic, după îndelungi ezitări. Ştiau Părinţii ce ştiau. căci de-a lungul vremii ea a dus, într-adevăr, la fel de fel de interpretări hazardate, nu numai în afara, dar şi înlăuntrul Bisericii.
Las la o parte numeroasele devieri sectante (în speţă, milenariste) bazate pe răstălmăcirea unor pasaje apocaliptice. Mă gîndesc însă cu îngrijorare la tensiunile create pe baza ei chiar în sînul Bisericii, cum se întîmplă şi acum.
Un lucru e cert: nu trebuie să fii neapărat "sectant", "gnostic" sau "yoghin" (!) ca să te pună pe gînduri anumite coincidenţe (cum e cea dintre 666-le biblic şi 666-le dintr-unul din sistemele curente de codificare cu bare), mai ales în corelaţie cu alte tendinţe şi abuzuri anticreştine din lumea contemporană. Disputele în jurul lui 666 nu sînt noi, ci au o întreagă istorie, ce nu ţine neapărat de heterodoxie, cum insinuează autorul articolului respectiv.
Poate că în anumite cercuri ultraortodoxe se exagerează, cum s-a mai întîmplat şi aldădată în istorie, dar este abruptă şi indignă concluzia că ele s-ar aşeza prin aceasta în afara Ortodoxiei, sau chiar că ar sta la rînd cu lucrările diavoleşti.
Cum să-l bănuieşti de heterodoxie pe un înduhovnicit şi un mucenic al dreptei credinţe de talia părintelui Iustin Pârvu (nenominalizat în articol, dar indicat aluziv ca un fel de patron al smintelii)?! Ba chiar să te mai şi apuci tu, un mucos funcţionar mărunt al Biroului de Presă al Patriarhiei, să-i ţii lecţii despre etica martirajului din închisori?!
Nu atît îndreptăţirea sau neîndreptăţirea unui alt punct de vedere cu privire la 666 sau la campania cipuirii biometrice contează aici, cît această gravă insolenţă, care angajează păgubos însăşi instituţia Patriarhiei, şi aşa destul de inabilă (şi pînă la urmă de nepărintească) în cele cîteva provocări majore cu care s-a confruntat conştiinţa ortodoxă românească în ultimii ani (cazul Tanacu, cazul dosarelor de colaborare cu vechea Securitate, cazul masonilor în Biserică, cazul Ravenna, cazul Corneanu-Drincec, cazul paşapoartelor biometrice).
Pe gînduri trebuie însă să cadă şi cei incriminaţi pe nedrept: cînd te expui în mitinguri penibile şi la televiziuni imunde alături de reprezentanţi ai M.I.S.A. sau de fel de fel de aventurieri politici extremişti, cînd te foloseşti conjunctural de "serviciile" unor gazetari de scandal, împărtăşind practic cu ei aceeaşi lipsă de scrupule şi acelaşi limbaj de tip vadimist, nu mai trebuie să fie aşa de mare mirarea că multă lume, de la vlădică pînă la opincă, tinde să te asimileze şi să te judece la grămadă cu ei, după un calcul elementar ("Spune-mi cu cine te încîrdăşeşti, ca să-ţi spun cine eşti").
Dar nici de acest aspect nefericit nu poate fi făcut răspunzător părintele Iustin personal, ci anumiţi ucenici de-ai săi fără suficient discernămînt, care s-ar cuveni să înveţe - dacă nu de dragul părintelui, măcar de dragul lui Hristos - ceea ce este de învăţat din recentele împrejurări. Ar cam fi vremea să facă şi ei pasul de la imaturitatea unei anumite haiducii ultraortodoxe la fermitatea cumpănită a sfinţeniei veghetoare, pe care o întruchipează părintele Iustin, alături de alţi cîţiva mari duhovnici în viaţă. Căci altminteri riscă să compromită cauza pentru care pretind a lupta, tîrînd-o în derizoriu, şi să ajungă spînzuraţi de o dreptate pe care o au, dar pe care nimeni nu le-o dă (în afară de o mînă de "fani" isterizaţi, care nu fac decît să le consolideze imaginea publică de primitivism frustrat şi resentimentar).
Sîntem cu toţii plini de nedesăvîrşiri, dar dacă nu vom face efortul (deopotrivă personal şi comun) de a ajunge să răspundem provocărilor curente cu "înţelepciune de şarpe" şi "curăţie de porumbel", atunci nu vom face decît să dăm apă la moara adversarilor sau falşilor prieteni. Or, mi se pare că ceea ce a lipsit agitaţiei recente au fost, de ambele părţi, tocmai aceste două virtuţi cerute de Hristos, în absenţa cărora totul se preface, cu voie sau fără voie, în sterila frenezie românească a "aflărilor în treabă".

 
La 17/3/09 9:31 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Nu il cunosc pe domnul ce scria articolul cu pricina, dar deja ii intrevad modul de gandire... Articolul lui nu se ridica decat la nivelul unei lucrari de seminar bazata pe sistemul "copy - paste". De aceea, voi discuta decat 2 chestii:

1. Aduce acuzatii dubioase: "Nu întâmplător cei care au iniţiat această isterie împotriva noilor paşapoarte biometrice au legături cu ... MISA". Oare autorul are legaturi cu SRI, caci altfel cum de stie, cine ii furnizeaza informatiile pretioase, e "vazator cu duhul" sau foloseste magia? De unde stie ca nu a fost o simpla intamplare sau ceva dorit din partea altora (exista in lumea asta si diversiuni, chiar daca esti paranoic)? Daca dorea sa ocoleasca isteria cred ca ar fi fost bine sa-i sfatuiasca pe colegii lui sa raspunda la cererile FOR-ului (care nu s-a isterizat, ci dorea o lamurire teologica, macar) si atunci sunt sigur ca ar fi vorbit doar despre faptul ca doar oamenii Misa au "isterizat" poporul. Insa, Patriarhia a preferat sa nu fie duplicitara, adica sa nu slujeasca la doi domni (sunt ironic, recunosc), cerand mai repede lamuriri MAI-ului, decat sa ii indemne de la inceput pe cei nedumeriti sa se roage.

Nu cred ca e corect sa ii amesteci pe toti, caci sigur iese un ghiveci. Daca am aplica aceeasi tehnica, avand un caz (d-l Stoica) am putea spune ca Patriarhia este o cloaca de "impulsivi", ceea ce ar fi total gresit.

2. Silogismul autorului e simplist si fals; cf. spuselor - cei ce "cred" in 666 sunt yoghinii lui Bivolaru si alte uratanii, caci sa nu uitam ca si yoghinii lui B. stiu ca Hristos e Mesia, dar nu sunt crestini, asa cum stie si satan...

In concluzie, ma asteptam sa primesc o sinteza a unei exegeze a Apocalipsei, macar a capitolului 13 sau, in cel mai bun caz, a versetelor 16-18, caci doar e teolog, nu "judecator".

Din nefericire, articolul se inscrie in seria de gafe ce poarta pecetea, nu a frumusetii "varfului" Dealului Patriarhiei Romane, ci a micimii "poalelor". Cred ca Patriarhia (chiar daca nu asculta de un biet crestin) ar putea sa se lepede de aceste elemente pana nu e prea tarziu, caci s-ar putea sa cada prada chiar ea "isteriei" despre care vorbeste. Oricum, precedente au existat, sa nu uitam cazul parintelui Calciu Dumitreasa.

 
La 18/3/09 10:08 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Cautand, am dat peste un articol interesant despre diaconul Ionut Popescu (sper sa nu fie doar o coincidenta de nume): http://www.cancan.ro/2008-09-13/Acuzat-ca-a-pus-in-biserica-insemne-masonice-si-satanice.html.

Nu sufar de scenarita (nici cronica, nici acuta) dar parca ceva, ceva se leaga. Chiar daca nu e decat un tabloid, informatiile pot fi si reale.

Ma intreb, oare nu cumva d-l Ionut Popescu trebuia sa-si spele "pacatele" fata de d-l Stoica, printr-un articol (proStoica), atitudine in care sa-i arate acestuia ca s-a "pocait" de greseala denigrarii semnelor "desenate" pe pardoseala bisericii? Daca e asa (chiar daca las loc prezumtiei de nevinovatie), se pare ca a reusit...

Domnule Razvan Codrescu, daca aceasta interventie vi se pare tendentioasa va rog sa opriti publicarea ei. Va multumec!

 
La 18/3/09 10:37 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

O umila observatie.
Parintele Iustin este arhimandrit parca, de ce apare semnat mesajul sau cu :

"Părintele Ieroschimonah Iustin Pârvu"?

O fi fost o mica scapare la redactare?

 
La 22/3/09 11:32 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

pentru Ioan:

Conexiunea cu MISA e facuta in principal prin organizatorul manifestatiilor anticip si anti-ierarhie, dl. Mihai Rapcea, cel care a fost(este?) si reprezentatul lui Bivolaru si se pare practicant curent yoga.

Despre FOR, cererile n-au fost tocmai pertinente ci dimpotriva, din postura unora care reclama sa li se satisfaca niste capricii sustinand ca au niste drepturi (pe care nu le au) si reprezinta si pe altcineva (laicatul ortodox) decat pe ei insisi (membrii asociatiilor in cauza).

In ceea ce priveste cererea de lamuriri, la cine ar fi trebuit sa apeleze? La domnul "cibernetician" Filotheu care ne invata cum bat casierele "666" la casele de marcat?

Si FOR a adresat 21 de intrebari organelor in drept, ei si?
I-a lamurit cu ceva raspunsurile?
N-a fost mai mult bagare de seama?

"In concluzie, ma asteptam sa primesc o sinteza a unei exegeze a Apocalipsei, macar a capitolului 13 sau, in cel mai bun caz, a versetelor 16-18, caci doar e teolog, nu "judecator"."

Daca vrei o exegeza pe problema asta, te invit sa citesti Andrei Kuraev - "Pecetea lui Antihrist, codurile de bare si semnele vremurilor"

http://www.cartiortodoxe.ro/cartea-carte/104-pecetea-lui-antihrist,-codurile-de-bare-si-semnele-vremurilor-kuraev,-andrei,-diac..html

Si un scurt articol aici:
http://cuvseraphimrose.wordpress.com/2008/08/17/pr-andrei-kuraev-despre-pecetea-fiarei/

In rest, speculatiile ca "implantul rfid" este/va fi/poate fi "pecetea fiarei" deja nu mai au nici o legatura cu Apocalipsa in sine sau teologia ortodoxa ci seamana deja cu gama speculatiilor care vizeaza determinatarea datei Apocalipsei.
Doar ca in loc de data avem "pecetea".
Nimic nou sub soare as zice.

In rest, nu vad de ce doriti musai sa faceti o legatura intre problema cu simbolurile din acea biserica avand in vedere ca dl. diacon Ionut Popescu a fost de partea cea buna.

Sper ca nu doriti sa calcati pe urmele celor de la "apologeticum" care dupa ce publica articole care n-au tupeul sa le semneze au incercat sa-l lege intr-un mod vinovat si necorespunzator cu adevarul pe dl. Popescu cu problematica acelor simboluri.

 
La 2/4/09 9:58 p.m. , Blogger Mihai Valică a spus...

referitor la http://ziua.net/news.php?data=2009-04-02&id=24811

Intervenția Prea Fericitului Patriarh Daniel este de maximă importanță în asemenea momente, când acțiunea de introducere a documentelor biometrice, a creat multă tensiune și neliniște, a polarizat și polarizează încă pe unii cetăţeni ai României și în special pe unii credincioșii a BOR, cu consecințe greu de prevăzut.

Dacă luăm în calcul și faptul că pe ansamblu, hotărârea Sinodului Sfintei Biserici Ortodoxe Române este în dezacord față de pozițiile exprimate de Bisericile surori, care au fost confruntate cu această problemă, s-a interpretat de unii că, această poziție singulară, reprezintă o ruptură în abordarea consensuală și unitară a problemelor la nivelul Bisericii Ortodoxe în general.

În plus de aceasta, când unii considerau că, muțenia și slugărnicia față de puterea lumească a devenit starea de fapt a Bisericii Orotodoxe Române, apare intervenția PF Daniel, care infirmă aceste acuzații.

Personal însă, consider că eliberarea documentelor de identitate fără cip pentru cei ce doresc acest lucru pe motive de conștință religioasă, pentru cel mult un an cum se propune, nu este o rezolvare echitabilă, ci corect ar fi să se elibereze pe aceeași perioadă, pe care sunt valabile cele care conțin datele personale biometrice pe cip. Avem peste 4 milioane de cetățeni români în afara granițelor plecați la muncă și aceștia nu pot face naveta să-și schimbe pașaportul nici chiar din an în an.

A cere valabilitatea pașapoartelor egală pentru toți este o atitudine de respect cu adevărat reală a conștiinței religioase a credinciosului și nicidecum să-i facă cineva doar un hatâr sau o favoare.

Vă rog Prea Fericite Părinte Patriarh ajutați să se simtă cetățeni egali în țara lor și cei care au alte convingeri față de introducerea actelor biometrice. A interveni cu autoritatea patriarhală în această problemă, cred că vă faceți datoria arhierească de a lupta împotriva nedreptății și a inegalității de orice fel și este semnul de recunoaștere a unei succesiuni apostolice depline, nu numai în har ci și în acțiune.

Pr. Dr. Mihai Valică

 
La 2/4/09 10:49 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Eliberarea de pasapoarte fara cip pe termen scurt e o diversiune ieftina. E insa in stilul Patriarhiei noastre: in loc sa rezolvam o problema, sau sa ne pronuntam clar si ferm asupra ei, o aburim si o amanam, prin mici subterfugii fatarnice.

 
La 2/4/09 11:00 p.m. , Anonymous Avocatul diavolului a spus...

Patriarhul, cat e el de Patriarh, nu poate face nici tot ce vrea, nici tot ce trebuie. Si atunci face si el cat se poate din ce ar vrea si din ce ar trebui. De ce nu priviti lucrurile si asa?

 
La 16/11/09 2:29 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

vreau si eu un numar de telefon sau o adresa de mail a profesorului pavel chirila pentru o programare .sunt din hunedoara .multumesc

 
La 16/11/09 5:29 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Adresa care vă interesează:
naturalia@heracom.ro

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire