joi, august 14, 2014

FLORILEGIU MARIANIC

SUMARUL BLOGULUI
INDICE DE NUME


FLORILEGIU MARIANIC
LA «LUMEA CREDINŢEI»


Prolog editorial

Marea evlavie pe care creştinii i-o poartă Maicii Domnului, atît în Răsărit, cît şi în Apus, a dus, de-a lungul veacurilor, în osmoză cu ordinea teologică şi duhovnicească, la o întreagă cultură sau civilizaţie marianică, reflectată din plin, cum era şi firesc, şi în paginile revistei Lumea Credinţei, din 2003 pînă azi.
Cartea de faţă reprezintă un florilegiu de texte referitoare direct sau doar tangenţial la Maica Domnului, apărute, sub diferite semnături, în paginile Lumii Credinţei. Au fost lăsate la o parte numeroasele texte pe această temă semnate de vechiul nostru colaborator Silviu-Andrei Vlădăreanu, ele urmînd să constituie materia unui volum separat. Din celelalte, am reţinut aici aproximativ două treimi, aşezîndu-le însă nu în ordinea cronologică a apariţiilor [1], ci într-o ordine mai ales tematică.
Volumul are trei secţiuni: "Viaţa şi iconologia", "Praznice şi minuni", "Addenda" (unde au fost incluse cîteva texte care nu şi-au găsit locul în celelalte secţiuni, precum şi o selecţie de axioane şi rugăciuni ortodoxe, pe care credinciosul mediu le găseşte mai greu strînse la un loc). Notele de subsol care însoţesc unele dintre texte au fost redactate la alcătuirea volumului, acolo unde am simţit nevoia să complinim sau să explicităm materialul selectat.
Ca introducere şi ca încheiere, am ales două texte de înaltă ţinută teologică, semnate de două somităţi ale teologiei contemporane: rusul (din exil) Paul Evdokimov (1901-1970) [2] şi grecul Panayotis Nellas (1936-1986) [3], care arată, mult mai bine decît am fi putut-o face oricare dintre noi, locul esenţial ocupat de Maica Domnului în cadrul antropologiei creştine.
Năzuim ca demersul nostru editorial să aducă şi lămurire, şi folos sufletesc, atît celor cu evlavie către Născătoarea de Dumnezeu, cît şi celor la care curiozitatea, deocamdată, precumpăneşte asupra evlaviei.
Ne propunem ca, pe măsură ce alte texte congenere vor apărea în paginile revistei, să revenim cu o nouă ediţie, adăugită şi îmbunătăţită, eventual în vremuri mai puţin strîmtorate, care să ne îngăduie şi o ilustraţie pe măsură (de care cititorii curenţi ai revistei s-au bucurat şi se bucură constant).
Aşa să ne ajute Dumnezeu, la rugăciunile Preacuratei Maicii Sale.

R. C.

[1] Am indicat, la finalul fiecărui text antologat, data apariţiei în revistă.
[2] Autor, între altele, al celebrei cărţi Femeia şi mîntuirea lumii.
[3] Autor, între altele, al celebrei cărţi Omul animal îndumnezeit.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire