vineri, martie 02, 2018

SCRISOARE DESCHISĂ: SEX SAU GEN?

SUMARUL BLOGULUI 
  
 
Opt profesori universitari, între care Profesor Doctor Pavel Chirilă sau Preot Profesor Constantin Necula, au semnat o scrisoare deschisă prin care denunță prevederile referitoare la definiția genului din Convenția de la Istanbul, document pe care România l-a ratificat fără nici o dezbatere publică. 
În scrisoarea trimisă redacției ActiveNews.ro, semnatarii arată că atît antropologia, cît și învățătura creștină sînt clare pe acest subiect: există doar două genuri, BĂRBAT și FEMEIE.   
Cei opt semnatari arată că s-ar bucura foarte mult dacă poporul român și Biserica Ortodoxă ar reacționa pașnic (cum a făcut recent Biserica Ortodoxă din Bulgaria) și ar cere forurilor legiuitoare să îndepărteze „atacul și agresiunea la versetele Creației” din legislația românească. 
Reproducem aici textul scrisorii deschise. 
   
SEX SAU GEN? PÎNĂ CÎND? 

Pe un site de profil, figurează pînă în prezent 114 genuri, confundabile, mai mult sau mai puțin, cu sexul.  
Există multe demersuri în lume pentru a explica identitatea de gen și dreptul fiecărei ființe umane de a se considera bărbat sau femeie, chiar dacă decizia sa nu coincide cu sexul genetic și biologic.  
În urmă cu doi ani, în Convenția de la Istanbul, ratificată și de România, a apărut o definiție nouă: „Gen va însemna rolurile, comportamentele, activitățile construite social, pe care o societate dată le consideră adecvate pentru femei și bărbați” (Art. 3, alin. c). 
Impresia generală este că fiecare poate să creadă orice vrea despre sex și gen, și poate să se identifice oricînd cu orice sex și cu orice gen.  
Recent, la Focșani, a fost organizată o manifestare destinată elevilor, care erau invitați prin afiș să asiste la o conferință despre „egalitatea de gen”, „combaterea violenței în familie”, „dezvoltarea personală” etc. În realitate, elevii au asistat la scene de film homo și la pledoaria unui transgender, pe numele lui neaoș „Brăila”. În felul acesta organizatorii au încalcat Art. 29, alin. 6 din Constituția României, care prevede că părinții au dreptul constituțional să își educe copiii și trebuia să li se ceară consimțămîntul. De asemenea, au mai încălcat și Art. 487 din Codul civil, care spune că părinții au datoria să se îngrijească de dezvoltarea psihică a copiilor potrivit propriilor lor convingeri.  
Fiind prinși cu „cioara vopsită”, i-au pus copiii să iscălească pe loc un formular de acord al părinților. Probabil că, potrivit teoriei gender, copilul poate fi... propriul lui părinte!  
Creștinii – cei mai afectați de această modernă pedagogie democratică de import – nu obișnuiesc să își rezolve problemele în justiție. Dar credem că dacă inițiatorii și cei care pun în aplicare teoria gender ar avea un minim simț al dreptății (care la cei mai mulți oameni e înscris în genele creației), ar trebui să le ceară iertare părinților din România.  
Învățătura creștină este perfect clară în această privință. În chiar prima referire biblică la crearea omului, în Facerea 1,27, citim: „Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie”. Genul este, așadar, un dat creatural. Această afirmație apare repetată puțin mai departe (5,1-2) în aceeași primă scriere biblică: „Cînd a făcut Dumnezeu pe Adam, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Bărbat și femeie a făcut și i-a binecuvîntat și le-a pus numele: Om, în ziua în care i-a făcut”.  
În miercurea celei de a două săptămîni a Postului Mare s-a citit la slujba Ceasului al șaselea o Paremie din cap. 5 al cărții profetului Isaia: „Vai de cei ce zic răului bine și binelui rău; care numesc lumina întuneric și întunericul lumină; care socotesc amarul dulce și dulcele amar!” (Isaia 5, 20). Să ne ferească Dumnezeu de a cădea în osînda acestui „Vai”! 
Antropologia generală ne învață cîteva legi fundamentale ale geneticii (Mircea Covic et alii, Genetică medicală, Ed. Polirom, Iași, 2011): „Ființa umană este unică prin structura să genetică și mediul în care s-a dezvoltat în timp” (p. 3); „În momentul fecundării se stabilește sexul genetic al viitorului organism” (p. 203); „Secvența genomului uman este identică la 99,9% dintre oameni, dar diferența de 0,1% face că fiecare om să aibă o secvență unică de ADN” (p. 13).  
Ce semnificație au aceste aserțiuni științifice pentru sănătatea trupească și sufletească a ființei umane (inclusiv a poporului român și a parlamentarilor lui)? 
Atît creștinii, cît și păgînii, ereticii, ateii sau religioșii de orice fel sînt din naștere bărbați și femei. În urmă (sau mai bine zis înaintea) unei ființe umane din prezent sînt mii de generații – bărbați și femei, născuți din bărbați și femei – înzestrate cu libertatea de a crede, de a decide și de a acționa.  
Descifrarea genomului uman arată că secvența lui este identică la 99,9% dintre oameni și că doar 0,1% din genom determină diferența dintre multitudinea de persoane umane care au trăit sau trăiesc pe pămînt. Din această realitate divino-umană s-a născut NORMALUL în care evoluăm cu toții.  
Dintotdeauna, sexul genetic se stabilește în momentul fecundării și nu pot parteneriatele propagandistice, nici teoria gender să decidă altfel. 
Genetica ființei umane, unică și stabilă în veci, întemeiată pe genomul uman (identic la toți oamenii în proporție de 99,9%), evoluează în mediul biologic și social. Dacă omul încalcă sau corupe legile acestui leagăn al creației, pedeapsa nu întîrzie, adică apar mutațiile genice – cauzatoare ale multor suferințe. Să nu fie! 
Sinodul bulgar s-a exprimat în legatură cu Convenția de la Istanbul: „Chemăm poporul bulgar să-și apere credința pe care a păstrat-o în mijlocul tuturor încercărilor istorice" (sau, altfel spus, să-și apere genele în mijlocul universului biologic și social). 
Iar cazul bulgar nu e unic: „Reprezentanții Bisericilor creștine din Republica Slovacă denunță Convenția de la Istanbul și cer guvernului slovac să nu o ratifice: Documentul va consolida agenda teoriei de gen și va afecta familia naturală” (activenews.ro). 
Ar fi frumos și o mare bucurie duhovnicească dacă părinții din România – țară care a aderat la Convenția de la Istanbul – ar reacționa pașnic, în scris și prin rugăciune, pentru a îndepărta din hotarele acestui popor atacul și agresiunea la versetele Creației. Și încă mai mare bucurie am avea dacă am primi un cuvînt de folos de la Sfînta noastră Biserică. Dogmatica ortodoxă vorbește de la sine. 

Semnează:
  
Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc
  
Pr. Dr. Constantin Pătuleanu
  
Pr. Prof. Dr. Constantin Necula
  
Prof. Dr. Sebastian Moldovan
  
Pr. Conf. Dr. Picu Ocoleanu
  
Diac. Conf. Dr. Ionel Ungureanu
  
Prof. Dr. Pavel Chirilă
  
Prof. Dr. Mircea Buta

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire