sâmbătă, februarie 24, 2018

REEDITARE LA CHRISTIANA

SUMARUL BLOGULUI 

PÎNĂ LA SFÎRȘITUL LUNII FEBRUARIE
  
  
POSTFAȚĂ EDITORIALĂ 

Răspunzînd provocărilor tot mai perverse ale lumii de azi și mobilizînd lămuritor întreaga tradiție și sensibilitate morală și duhovnicească a Or­todoxiei, Editura Christiana a publicat un triptic teologic privitor la temeiurile și menirea sexuali­tății, abordînd complexa ei problematică din trei per­­spective conjugate: cea a unui ortodox laic (Răz­van Codrescu, Teologia sexelor și Taina Nunții. O in­troducere ortodoxă în antropologia conjugală, 2002), cea a unui preot de mir (Marc-Antoine Costa de Beau­­regard, Teologia sexualității. Heterosexualitatea și homosexualitatea din perspectivă creștină, 2004) și cea a unui călugăr (Daniel Cornea, Sexualitatea. O privire din tinda Bisericii, 2004). Ne-am propus reeditarea lor, începînd cu contribuția vrednicului de pome­ni­re monah Daniel de la Tarcău (1972-2017), la o ju­mătate de an de la prea timpuria sa săvîrșire din viața aceasta. 
Dumnezeu a hotărît să ușureze crucea mo­na­hului Daniel Cornea, chemîndu-l la cele veșnice la numai 45 de ani (născut 8 martie 1972). În ultimul an s-a luptat din greu cu cancerul. L-am văzut ulti­ma oară în pragul lunii august 2017, la Mănăstirea Christiana din Bucu­rești, la parastasul de 4 ani al Mai­cii Hristofora (Gabriela Mol­­doveanu), cea care-i înlesnise cînd­va de­­butul editorial. L-am felicitat în­că o dată pen­­­tru excelenta carte – Cinema-ul: o lec­tu­ră îmbise­ricită – încredințată spre publicare Editurii Christi­ana. N-a mai apucat s-o vadă tipărită, stin­gîndu-se pe 5 septembrie 2017. Cartea a fost să ia­să la parastasul de 40 de zile, dar deja se poate spune că a fost pasul lui cu dreptul într-o binemeritată poste­ritate. 
A fost înmormîntat la Mănăstirea Tarcău, un­de, încă din prima tinerețe, și-a împlinit darul de iconar, dar și de scriitor, și s-a nevoit ani buni, cu dis­cretă vrednicie, purtînd, de la o vreme, chiar cru­cea sihăstriei.  
Din fototeca mănăstirii (căreia îi rămînem în­da­torați) provin cele două fotografii care ilustrează copertele ediției de față: pe coperta I este o fotografie pe care a făcut-o chiar autorul, surprinzîndu-și – cu voie sau fără – propria umbră pe o plajă pustie (cu doar cî­te­va zile înaintea morții, dus de niște prieteni să mai vadă o dată marea), iar pe coperta IV este surprins, ceva mai devreme, chiar în cimitirul Mănăstirii Tarcău, nu departe de locul unde avea să fie el însuși înmormîntat. 
Dumnezeu să-l odihnească și să ne facă vrednici de dreapta lui pomenire.

Răzvan Codrescu


CUPRINS

Ceea ce nu este asumat nu este vindecat 
Duhul şi trupul sau la ce bun să ne batem capul? 
De la prozaic la taină 
Atracţia între sexe 
Plăcerea 
Actul trupesc 
Judecăţi de valoare care se fac în mod curent 
Iubirea 
Dorinţa 
Persoană şi individ – parametrii extazului erotic 
A iubi şi a dori – ipostaze ale dorinţei 
Sexualitatea în cîmpul iubirii 
În Hristos şi în Biserică 
Taina Cununiei
Dorinţa după partenerul conjugal versus dorinţa după Dumnezeu?
Sfinţirea relaţiei conjugale
Misterul calităţii – asceza conjugală
Deconstrucţia poftei trupeşti
Tandreţea
Despătimirea
În afara Bisericii (1)
Păcatul lui Onan
În afara Bisericii (2)
Monahismul – alternativă sau perspectivă?

Postfață editorială


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire