marți, august 30, 2016

SINAXAR ROMÂNESC (39)

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME


30 august:  
SFINȚII IERARHI VARLAAM, 
MITROPOLITUL MOLDOVEI,  
ȘI IOAN DE LA RÎȘCA ȘI SECU,  
EPISCOPUL ROMANULUI

Sfîntul Ierarh Varlaam a fost mitropolitul Moldovei între 1632 și 1653, iar în 1639 s-a numărat printre cei trei candidați la demnitatea de patriarh ecumenic al Constantinopolului. El a zidit Trei Ierarhii (unde în 1641 a așezat moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva), s-a ocupat de organizarea Sinodului de la Iași (1642) și a fost autorul vestitei Cazanii sau Cărți românești de învățătură (1643). Trecut la Domnul în 1657, a fost canonizat în 2007, proclamarea solemnă avînd loc la Mănăstirea Secu, unde i-a fost dat să-și aibă mormîntul. 
Pomenit în aceeași zi cu Sfîntul Ierarh Varlaam (de care a fost foarte apropiat și cu care se află înmormîntat la Secu), Sfîntul Ierarh Ioan de la Rîșca și Secu (vrîncean de origine, călugărit la 1630, ajuns episcop – întîi de Huși, apoi de Roman – în 1667 și săvîrșit cu pace în 1685) a fost canonizat în 2008. De reținut că el a botezat-o în anul 1650 (mai tîrziu fiindu-i și duhovnic) pe fiica armașului Joldea, nimeni alta decît viitoarea Sfîntă Cuvioasă Teodora de la Sihla. (R. C.) 


Mai puteți citi pe acest blog:   

10 ianuarie: Sfîntul Cuvios Antipa de la Calapodești   
13 ianuarie: Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic  
25 ianuarie: Sfîntul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului    
28 (în anii bisecți: 29) februarie: Sfinții Cuvioși Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea  
7 martie: Sfîntul Sfinți Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului  
26 martie: Sfîntul Mucenic Montanus preotul și soția sa Maxima  
6 aprilie: Sfîntul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium  
11 aprilie: Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica  
12 aprilie: Sfîntul Mucenic Sava de la Buzău (Gotul)    
14 aprilie: Sfîntul Ierarh Pahomie de la Gledin    
20 aprilie: Sfîntul Teotim, Episcopul Tomisului   
24 aprilie: Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei; Sfîntul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin  
25 aprilie: Sfîntul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului    
26 aprilie: Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie, din Dobrogea   
28 aprilie: Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas, din Ozovia   
2 mai: Sfîntul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului   
3 mai: Sfîntul Cuvios Irodion de la Lainici   
12 mai: Sfîntul Mucenic Ioan Valahul  
27 mai: Sfîntul Mucenic Iuliu Veteranul  
2 iunie: Sfîntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava  
4 iunie: Sfinții Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip  
8 iunie: Sfinții Martiri Nicandru și Marcian  
15 iunie: Sfîntul Mucenic Isihie  
22 iunie: Sfîntul Ierarh Grigorie Dascălul  
24 iunie: Sfîntul Niceta de Remesiana  
30 iunie: Sfîntul Ierarh Ghelasie de la Rîmeț  
1 iulie: Sfîntul Ierarh Leontie de la Rădăuți  
2 iulie: Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt  
8 iulie: Sfinții Mucenici Epictet și Astion  
18 iulie: Sfîntul Mucenic Emilian de la Durostor  
21 iulie: Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche 
26 iulie: Sfîntul Cuvios Ioanichie cel Nou 
5 august: Sfîntul Cuvios Iacob de la Neamț (Hozevitul) 
7 august: Sfînta Cuvioasă Teodora de la Sihla 
11 august: Sfîntul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului 
16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfîntul Ierarh Iosif de la Văratec 
21 august: Sfinții Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust 
23 august: Sfîntul Mucenic Lup

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire