vineri, octombrie 28, 2011

ROMÂNIA ÎNTRE DOUĂ PARADIGME

SUMARUL BLOGULUI


Ca om de dreapta, am consideraţie principială faţă de monarhie, dar nu sînt un admirator şi un partizan al Regelui Mihai I, fostul suveran al României, chiar dacă, pe de altă parte, nu mă pot împiedica să-l privesc cu o anume simpatie iraţională şi să-l compătimesc sincer pentru modul samavolnic în care a fost silit să abdice în decembrie 1947. În fond, orice bun român, cred eu, ar trebui să aibă luciditatea de a deplînge momentul 1947, nu ca tragedie personală a unui rege mai mult sau mai puţin vrednic, ci ca tragedie naţională a României moderne, căci nu regele a fost atunci marele perdant, ci ţara însăşi: el şi-a pierdut tronul şi averile (parte recuperate, nu fără compromisuri jenante, după 1989), dar România şi-a pierdut coloana vertebrală, sufletul şi viitorul (pe care este încă departe de a fi ajuns să şi le recupereze – şi există o serioasă primejdie de a nu şi le mai recupera niciodată).
Frecventatorii acestui blog sînt la curent, în linii mari, cu rezervele formulate de mine (pe urmele altora) cu privire la comportamentul regal (dar deloc regesc!) în împrejurările fatidicului act de la 23 august 1944 (certificatul de eutanasiere oficială a României în folosul imperialismului bolşevic şi al unui Occident care n-a făcut, mai apoi, decît să ne vîndă ieftin şi să ne dea cu tifla). Dar toate acestea sînt de acum istorie – mai mult sau puţin fatală, mai mult sau mai puţin controversată. O istorie asupra căreia nu are însă căderea să se pronunţe public (şi mai ales de pe poziţia funcţiei prezidenţiale, la care a parvenit cu mijloace cvasi-iliesciene) un lider politic semidoct, cu vechi ştate de membru PCR şi de raportor cuminte al Securităţii, propulsat în politică din poala largă a neocomunismului postdecembrist cu mască „social-democrată”. Un tupeist demagog şi un aventurier politic cu puseuri dictatoriale, de o şmecherie eficientă nu pentru ţară, ci pentru interesele sale personale şi de şleahtă, crezînd că poate de-acum juca neamendat cartea anticomunismului discursiv (fără nici cea mai mică urmare practică sau concretă) şi a dreptei „populare” sau „creştin-democrate” (în care nu crede – după cum îl trădează faptele şi declaraţiile – nici cît într-o glumă marinărească), ba trăgînd după el, cu „bunăvoinţă” strategică, dar fundamental dispreţuitoare, pe lîngă o gaşcă mai veche de clienţi patibulari, o parte însemnată a tinerei elite intelectuale, care a avut şi mai are naivitatea de a se crede „promovată”, cînd, în realitate, nu a fost şi nu este decît momită şi întrebuinţată ca decor legitimant, mai mult sau mai puţin iluzoriu.
Cum am spus-o şi altădată, Regele Mihai I n-a fost un model de monarh, dar Traian Băsescu este cu atît mai puţin un model de preşedinte. Cel dintîi, oricîte imputări personale i s-ar putea face (pentru atitudini mai vechi sau mai noi), este măcar descendentul legitim al unei Case Regale ale cărei contribuţii decisive la istoria modernă a României nu pot fi nici negate, nici minimalizate, şi aduce cu sine, măcar pe dinafară, ţinuta inconfundabilă a sîngelui său albastru şi relaţiile „organice” cu marea aristocraţie europeană. Nu ştiu de cîte regrete pentru propriile sale slăbiciuni se va fi învrednicit vreodată, dar se poate prevala de multe circumstanţe atenuante de ordin istoric, pe care urechismul marinăresc n-a fost pus nici în situaţia de a le fi trăit, nici în aceea de a le putea cunoaşte în toată complexitatea lor pe cale documentară. În opoziţie absolută cu cel dintîi, cel de-al doilea întruchipează paradigma ţoapei ereditare, promiscuitatea mafiilor portuare şi cumetria mafiilor ţigăneşti, caragialismul cronicizat şi abrutizat al arivismului mahalagesc de urbe dunăreană. Ajunge să-i pui unul lîngă altul, fără cuvinte, pe Regele Mihai I şi pe preşedintele Traian Băsescu pentru ca orice observator lucid şi onest să realizeze diferenţa astronomică dintre ce ajunsese să fie România veche şi ce a ajuns să fie România nouă.

 
De data aceasta, la anul Domnului 2011, nu mai era vorba de plata vreunor poliţe istorice sau politice (pînă şi un Ion Iliescu a înţeles acest lucru), nici de ameninţarea vreunei posibile restauraţii (ca pe vremea cînd tandemul „revoluţionar” Iliescu-Roman îl hăituia pe rege pe şoselele patriei feseniste), ci de împlinirea venerabilei vîrste de 90 de ani de către ultimul supravieţuitor dintre şefii de state europene – buni sau răi, cum vor fi fost ei – de pe vremea celui de-al doilea război mondial. Elementara cuviinţă cerea suspendarea festivă a adversităţilor sau antipatiilor curente (şi care şi-au pierdut demult miza în contextul actualităţii) şi efortul sincer de reconciliere naţională în vecinătatea unui simbol viu al normalităţii pierdute. Discursul simplu, demn şi pertinent pe care fostul suveran l-a rostit în Parlamentul României (după mai bine de 60 de ani), pe care nu ştiu dacă şi-l va fi alcătuit singur, dar pe care l-a asumat şi l-a girat cu căldură părintească şi înaltă distincţie, a atestat de altfel semnificaţia şi solemnitatea momentului. Pentru cîteva ceasuri România a ieşit de sub zodia mîrlei şi şi-a putut contempla posibila faţă mai bună, chiar dacă e foarte probabil că nu va mai avea niciodată parte de ea.


Iată însă că, în perfectă şi grăitoare consonanţă cu turpitudinea de tip otevist, preşedintele şi premierul său ombilical au înţeles să boicoteze – nu doar indign, ci de-a dreptul mitocăneşte, inclusiv prin declaraţii imunde şi opărite – acest unic moment simbolic şi aniversar, obligîndu-i la o fatală şi tristă complicitate şi pe capii partidului şi guvernului la putere, ce au fost puşi în situaţia de a face proba unei solidarităţi grobiene, care dacă unora le va fi venit mănuşă, pe mulţi sînt sigur că a fost departe de a-i satisface şi de a-i onora. N-am putut să nu mă gîndesc, cu inima strînsă, la o întreagă elită intelectuală trasă în beciul fetid al capriciilor băsesciene, dar mai ales la cel ce mi-a fost şi-mi rămîne necondiţionat prieten drag, teologul-diplomat Teodor Baconsky (sau, mă rog, Baconschi, dacă aşa îi este voia), al cărui loc firesc – prin structură, prin formaţie, prin vocaţie – nu era cu mîrla impertinent-contestatară, ci cu aristocraţia (românească şi europeană) adunată sub cupola Parlamentului şi sub maiestatea principială a lui Nihil sine Deo. Spre deosebire de alţii, nu mă reped să formulez acuzaţii la adresa şefului diplomaţiei româneşti (care poartă acum şi crucea – asumată cu cele mai bune intenţii constructive, chiar dacă pare altfel – de prim-vicepreşedinte al PDL), pentru că înţeleg foarte bine ce înseamnă să fii robul unui context şi să încerci să înoţi printre rechini cu zdreanţa unui ideal cîrpit pe măsura conjuncturilor. Dar inima mă doare şi gîndul mi se răsuceşte neputincios, ca o rîmă pe jăratec.
Mult mai de neînţeles şi mai de neiertat mi se pare însă alinierea Patriarhiei Române la acest boicot inutil, cu atît mai descalificant cu cît în cazul Patriarhului Daniel nu funcţionează motivaţiile sau constrîngerile contextuale ale unor politicieni şi ale unor intelectuali prinşi în „regulile” unui „joc” nefericit. Prin forţa tradiţiei şi a principiilor ei interne, Ortodoxia se cuvenea să fie cu Monarhia, Biserica se cuvenea să fie cu „unsul” ei. „Absenţa nemotivată” – şi ostentativă, vrînd-nevrînd – a Patriarhului României de la această aniversare nevinovată aruncă o descumpănitoare umbră nu numai asupra conştiinţei sale ecleziale şi naţionale, ci şi asupra întregii instituţii bisericeşti, care pare pe zi ce trece mai încurcată în iţele impure ale puterii seculare şi din ce în ce mai evazivă cu răspunderile ei moral-spirituale faţă de oameni şi faţă de Dumnezeu.


Dincolo de toate acestea, regele nonagenar şi-a jucat rolul cu inegalabilă distincţie şi a ştiut să facă faţă cu seninătate şi eleganţă mai micilor sau mai marilor cecităţi vindicative, dînd o lecţie de aristocraţie inolvidabilă rigorismului mîrlănesc de acasă, laic şi clerical deopotrivă. Nu ştiu cît va fi meritat el tronul României (Dumnezeu ştie!), nici cît îl va fi meritat pe el România de altădată, dar România de azi a reuşit să dea o dovadă tîrzie, prin prea mulţi dintre „aleşii” ei, nu numai că nu-şi mai merită regalitatea, dar că îşi merită în schimb, cu prisosinţă, bădăranii şi oportuniştii care o conduc.
Poate că pînă la urmă tînăra elită intelectuală şi politică va reuşi, peste toate încercările şi compromisurile de traseu, să pună pe picioare partidul şi frontul de dreapta care ne lipseşte, dar mă tem că nici o ispravă viitoare nu va reuşi să şteargă amintirea amară a recentei mojicii la care am ajuns să fim martori şi chiar complici, de la vlădică pînă la opincă. Dacă ne vom construi viitorul prin asemenea despărţiri de trecut, s-ar prea putea – să ne ferească Dumnezeu! – ca acel viitor să nu mai fie cel al unei naţiuni, ci cel al unei mase biologice amorfe şi decerebrate, fără memorie şi fără transcendenţă. Există multe feluri de a muri şi multe feluri de a supravieţui. Dar nu orice supravieţuire este neapărat mai bună decît moartea…  

Răzvan CODRESCU


UPDATE 29.10.2011:

Întrucît constat din comentarii că unii sînt într-o ignoranţă sau într-o confuzie totală cu privire la relaţia dintre Rege şi Biserică, îmi îngădui să reproduc aici cîteva selecţiuni lămuritoare din interviul acordat recent de d-l Dan Ciachir (care nu mai are nevoie de prezentări) tinerei şi inspiratei jurnaliste Elena Vijulie. Cei doritori să afle mai multe pot citi interviul integral la adresa: http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/de-ce-il-ignora-patriarhia-pe-regele-mihai-69339.html
Am încredinţarea că nici vechiul coleg de breaslă Dan Ciachir, nici fosta mea elevă Elena Vijulie nu se vor supăra pentru această postare selectivă. Le mulţumesc amîndurora pentru înţelegere şi pentru demersul lămuritor prin care s-au onorat, într-un moment în care era mai necesar decît oricînd. (R. C.)

DE LA D-L DAN CIACHIR CITIRE

În Biserica Ortodoxă, Regele Mihai este episcop auxiliar, episcop al treburilor din afară – în virtutea unei legături ce durează tocmai din preajma Sinodului IV Calcedon din 451.  Acest titlu de Preafericit – pe care îl are Patriarhul BOR – este acelaşi cu  titlul Împăratului. Noi vorbim de o moştenire bizantină, împărătească, pe care au avut-o ţarii Rusiei, monarhii greci, şi pe care acum nu o mai are decât Regele Mihai. […]
Regele Mihai este singurul moştenitor al Bizanţului în viaţă. Dar singurul şi între cei patru regi ai României. Primii doi regi unşi de Biserica noastră erau catolici – Carol I şi Ferdinand. Carol al II-lea era ortodox, aşa cum spunea Constituţia din 1923, dar nu a fost uns rege niciodată în biserică. Mă veţi întreba când a fost uns de Biserică Regele Mihai: când avea 5 ani, în 1926, iar tatăl său a renunţat la titlul de Principe Moştenitor. […]
În Bizanţ, când exista o vacanţă imperială sau Împăratul era plecat, Patriarhul juca rolul pe îl joacă astăzi preşedintele Senatului – de locţiitor al şefului Statului. În linie dreaptă – Regele Mihai este ceea ce se cheamă episcop al treburilor din afară. Nu este episcop prin hirotonire, dar funcţia sa nu e simbolică, ci reală, concretă. Şi este ultimul om în viaţă de pe planetă care are acest drept. Ţarul Nicolae al II-lea al Rusiei nu a avut un urmaş. Regele Greciei – Constantin – abdică în 1967, iar mama sa a vrut să-şi păstreze religia catolică – şi deci pierde aceste prerogative. După asasinarea Regelui Alexandru al Iugoslaviei în 1934 […] şi decăderea din drepturi a lui Boris, în Europa mai rămâne doar Regele Mihai. […]
Sunt trei prerogative foarte importante pe care numai el le păstrează – nu are cum să le transmita direct. 1. Regele Mihai, în calitatea sa de episcop al treburilor din afară, intră în Sfântul Altar prin Sfintele Uşi Împărăteşti, drept pe care nici preotul nu-l are, ci numai episcopul.  2. Când ne împărtăşim, preotul ne dă cuminecătura cu linguriţa. Dar Regele Mihai are dreptul să o ia cu mâna proprie. N-a uzat însă niciodată de această prerogativă. Din smerenie. 3. Regele era cel care înmâna cârja unui ierarh, mitropolit, episcop – este un obiect simbolic al puterii. […]
Aşa că toţi cei care facem parte din această Biserică pe care o mărturisim datorează respect monarhului care a mărturisit-o prin atitudinea sa. Însăşi Biserica l-a recunoscut ca atare – să ne-amintim de vizita pe care o face în 1992 Mihai I împreună cu doamna sa Ana: a fost primit de un episcop, după canoane. Iar în 1997, mi-aduc foarte bine aminte, când Regele a luat parte, împreună cu doamna sa, în Catedrala Patriarhală, la o slujbă slujită chiar de Patriarhul Teoctist, a fost pomenit în cântare imediat după Patriarhi: “Ne rugăm pentru Majestăţile Lor…”. Imediat a fost pomenit. Iată că Biserica îl recunoaşte pe Rege şi l-a tratat ca atare. […]
Sinodul se întâlneşte de patru ori pe an. Sinodul de toamnă are loc de obicei în luna octombrie. Era normal să fie convocată această sesiune şi, în cele 3 zile, la un moment dat să fie invitată Majestatea sSa într-un moment omagial foarte frumos. Adică episcopul treburilor din afară, unsul lui Dumnezeu, să vină între episcopii cu slujire harică, de care niciodată n-a fost despărţită monarhia – fie sub forma principatului fie sub forma regalităţii –, pentru că este o legătură indelebilă. Ungerea Bisericii ca rege nu se şterge, aici nu intră în discuţie abdicarea, care este o chestiune politică. Ar trebui să i se explice publicului – dacă nu o face Biserica, având şi ea posturi de radio şi de televiziune, să o facă presa laică –, să înţeleagă lumea ce înseamnă această personalitate cu mare încărcătură deopotrivă simbolică şi reală. […]
Sinodul vrea să fie mai bine cu actuala putere, care este cam ostilă Majestăţii Sale, decât cu omul care într-un fel emană din această Biserică, “coleg” al ierarhilor care întrunesc Sinodul. […]
Era în interesul Bisericii să amintească faptul că puterea Monarhului sărbătorit în aceste zile de la ea derivă, de la Biserică, şi implicit de la Dumnezeu. Dar iată că Sinodul este mai aproape de actuala putere a Statului decât de aceea unsă, învestită de Dumnezeu...

Acvila bicefală

40 comentarii:

La 28/10/11 7:12 p.m. , Blogger Paul Slayer Grigoriu a spus...

Fara gand de lingusire, ma vad nevoit sa o spun: remarcabil! Si cum sunt aproape sigur ca "oamenii de bine" vor sari imediat sa se lege de detaliile care le alimenteaza lor veninul (prietenia cu Baconsky etc.), vreau ca inaintea lor sa stiti ca exista si unii in care aceste cuvinte au ecoul pe care il cauta.

 
La 28/10/11 7:43 p.m. , Anonymous Corneliu a spus...

Unul ca Basescu nu ar merita ca intelectuali ca Baconschi, Papahagi sau Neamtu sa isi arda imagina pentru el. Sa dea Dumnezeu sa merite ca ei sa faca ceea ce fac, sunt sigur ca nu fara sacrificii (de imagine si nu numai) !

 
La 29/10/11 1:29 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Nu cred ca este vorba despre cat de "remarcabil" este dl. Codrescu sau scriitura dansului.
------------
As vrea numai sa va provoc la un exercitiu de logica pura.
De ce dl. Baconschi este (mai)scuzabil si Patriarhul (absolut)deloc ?
Numai pentru ca primul va este prieten ?
Imi pare rau ca va contrazic in argumentatie (se intampla extrem de rar), dar eu stiu ca "unsul lui Dumnezeu" este si "pastorul turmei sale".
"Si de-o fi sa mor..." parca nu se potriveste cu a abdica.
Acest infinitiv se potriveste foarte bine cu a abroga (legea salica, de exemplu).
Chiar credeti ca era (mai) bine pentru Romania ca Patriarhul sa fi venit ?
Dumnezeu stie !

Si Napoleon a fost remarcabil, nu-i asa ?

Cat despre dl. Neamtu, sau dl. Platon, sa auzim numai de bine !
Ca si despre Printul(?) Duda !

Hohmah Criminalu' Crestin

P.S. D-le Grigoriu, veninul, daca este bine folosit, poate fi un medicament eficace.
Si apoi, nu oricine te scoate din "rahat" iti vrea binele, ca de dusmani ma pazesc singur.

P.P.S. Cinci fete si niciun baiat ?
Nimic nu-i intamplator, am zice.
Nici faptul ca grecii sunt declarati oficial lenesi, hoti si mincinosi.
Si mai sunt si ortodocsi, nu-i asa ? Ca si Majestatea Sa !
"Criminala" rima.

 
La 29/10/11 8:19 a.m. , Anonymous Bloggoslovul a spus...

Iata pentru cei cu orbul gainilor numai cateva diferente intre Patriarh si Baconschi:

Baconschi are raspunderi lumesti, Patriarhul are raspunderi sacre.
Baconschi este pasager in functie, Patriarhul este pe viata.
Baconschi este subordonat altor oameni, Patriarhul este subordonat numai lui Dumnezeu.
Baconschi este membru de partid, Patriarhul nu.
Baconschi, chiar daca este teolog, este laic si nu poate fi masurat cu aceleasi masuri ca un calugar si preot al lui Hristoa, cum e Patriarhul Daniel.
In traditia crestina Patriarhul si Biserica si Regele si Statul sunt autoritati complementare (vezi acvila bicefala), pe cand un ministru este un ministru (adica un slujitor) si atat.
Baconschi este numai parintele copiilor lui, pe cand Patriarhul este sau ar trebui sa fie parintele tuturor celor botezati in Biserica lui (nu mai vorbim si daca unsi sau neunsi).
Va ajunge sau... tineti neaparat sa fiti prost?

 
La 29/10/11 9:04 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Bloggoslovul

Mie – care tocmai de aceea am ezitat să-i răspund – nu mi se pare că Anonimul ar fi prost, ci doar puţin pătimaş şi răutăcios (ceea ce, într-o polemică, poate fi, ce-i drept, mai dăunător decît prostia). Pe de altă parte, eu nu mi-am propus să “spăl” sau să “murdăresc” imaginea cuiva, ci doar am descris critic o situaţie punctuală, cu date concrete şi cu argumente care reies din ele, punînd accentul pe “paradigme”, nu pe oameni. Preşedintele Băsescu însuşi astăzi este şi mîine nu va mai fi, dar “paradigma” riscă să se perpetueze (indiferent în ce nume se va traduce). Cît despre rege, nu l-am luat atît ca persoană, cît ca simbol. Despre el ca persoană, cu omeneşti păcate şi virtuţi, nu-i nevoie să mi se repete lucruri pe care altădată le-am spus eu însumi (şi pot fi crezut pe cuvînt că nu le-am uitat). Nu despre asta era însă vorba aici.

 
La 29/10/11 12:36 p.m. , Anonymous M.G. a spus...

Mi se pare forţat blamul pe care îl aduceţi Patriarhiei, aşa cum la fel de forţată este delimitarea netă pe care o faceţi între conduita Patriarhului şi cea a dlui Baconschi. În primul rând, Regele Mihai I nu este un monarh pe tron. Iar Dumnezeu ne cere să respectăm împăratul care stăpâneşte peste oameni (atunci când respectiva stăpânire este instaurată cu suficiente semne ale voii lui Dumnezeu). Tot cu voia lui Dumnezeu, regele Mihai I nu mai stăpâneşte peste nimic. Deci Patriarhia nu avea nicio datorie faţă de un fost rege, aflat nu pe tron, ci în afara lui şi doar într-o vizită la Parlament.

În al doilea rând, presupunând că Patriarhia ar fi avut o datorie „moral-spirituală” „să fie cu Monarhia” (înşelătoare exprimare!), de ce oare nu ar fi avut-o şi dl Baconschi, în calitatea sa de creştin? Oare îndatoririle lumeşti, impuse de funcţia domniei sale, cumva le suspendă pe cele creştineşti (pretins voit asumate)? Să înţelegem că dl Baconschi poate oricând să ignore poruncile divine cu pretextul că funcţia sa suspendă conformarea la acestea? (Poate că, totuşi, dl Baconschi dădea şi dumnealui aceeaşi interpretare vizitei Regelui Mihai I, ştiind că fostul suveran nu mai este de mult un suveran care ocupă un tron cu voia lui Dumnezeu. Şi atunci explicaţia absenţei Patriarhului României şi a dlui Baconschi este foarte simplă.)

 
La 29/10/11 5:34 p.m. , Anonymous Cristina a spus...

Domnule profesor, constat că sînt oameni care n-au înţeles absolut nimic nu numai din articolul dvs., dar nici din evenimentul aniversar sau din ce se întîmplă în general în jurul lor! E lipsă de cultură istorică, e lipsă de sensibilitate morală, sau dvs. ce credeţi?

 
La 29/10/11 7:01 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Cristina

Şi eu sînt puţin surprins de unele lucruri, dar asta este! Nu avem cu toţii aceleaşi repere şi nu facem cu toţii aceleaşi conexiuni: nu stăm pe aceeaşi experienţă de viaţă, nici pe aceleaşi lecturi, nici pe aceleaşi deprinderi de gîndire, nici pe aceleaşi implicaţii sentimentale, nici pe aceleaşi exigenţe etice, ba nici măcar pe acelaşi cod al bunelor maniere. Prin urmare, ne place sau nu, înţelege fiecare ce şi cît poate, în funcţie de propriile date intelectuale, sufleteşti, sociale etc. Eu am simţit nevoia, în virtutea reperelor mele, să-mi exprim un punct de vedere, dar nu simt cîtuşi de puţin nevoia să întrunesc acorduri unanime. Să creadă şi să conchidă fiecare ce pofteşte (sau, cum obişnuiesc eu să spun, cît îl duce capul şi cît îl lasă inima)!

 
La 29/10/11 11:23 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Anonimului insistent:

Începeţi să bateţi, cum se spune, apa în piuă. Nu vă mai postez decît dacă veniţi cu argumente serioase, nu cu văicăreli şi insinuări. Poate că citind şi rîndurile d-lui Ciachir, veţi începe să realizaţi ceva mai bine şi cadrul religios al problemei.

 
La 30/10/11 11:14 p.m. , Blogger Paul Slayer Grigoriu a spus...

@Hohmah: Nu ma intereseaza sa corespondez cu anonimi.

 
La 31/10/11 10:10 a.m. , Blogger hamlet a spus...

Domnule Codrescu, lăsaţi-mă să vă spun că postarea dumneavoastră, pe cât e de corectă logic, pe atât e de naivă în ceea ce priveşte resorturile care îi animă pe "intelectuali" lui Băsescu. La care subscrie şi domnul Corneliu. Nu e vorba de nici un sacrificiu, ci numai de beneficii. Oamenii pe care îi promovează, la rându-le, în funcţii, modul în care arată acum MAE, mai sinistru în componenţă decât oricând, fac din cei pe care îi apăraţi, sau încercaţi să-i scuzaţi cu amiciţie, nişte oameni lipsiţi de caracter (sper că la oamenii de dreapta veritabili asta a rămas în continuare una dintre cele mai grave acuzaţii şi jigniri)şi total incapabili să producă acel pol de dreapta de care vorbiţi. Sunt în sistem şi "se sparie gândul" cand văd ce nulităţi vin pe bandă rulantă în toate ministerele, cum se dau banii europeni pe un unic criteriu, portocaliu - astea nu-s vorbe de clacă, e un adevăr zdrobitor în integralitatea lui - cum se transformă tot organismul statului într-o simplă cămară a lui Băsescu...
Nici eu nu am o simpatie deosebită pentru Mihai I, cel despre care consider că nu a făcut decât greşeli politice şi prostii în toată viaţa lui, atât în plan politic, cât şi personal, familial, dar câtă diferenţă, într-adevăt, între un domn care greşeşte şi un mitocan fâcând acelaşi lucru!
Cât despre Daniel preafericitul, nu cred totuşi că v-a produs o surpriză, cum nu a fost o surpriză nici ce a făcut la canonizarea lui Andrei Şaguna. Iar scuza lui perpetuă - cu banii pentru Catedrala Neamului e la fel de caraghioasă cu cea a lui Baconsky, cu jertfa pentru polul de dreapta. Eu vin şi vă întreb: presupunând că mâine se formează acel pol, şi el va fi condus de Baconsky, Patapievici, Pleşu şi Neamţu cu Cărtărescu. Chiar v-aţi pune speranţele în aşa ceva? Nu vorbesc de aderare efectivă, ci măcar afectivă.

 
La 31/10/11 2:28 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Hamlet

Încă o dată: eu îmi asum, cu naivitate sau nu, îndrăzneala de a crede ceea ce cred (şi am scris ca atare) şi nu ţin să impun şi altora, cu tot dinadinsul, punctul meu de vedere. Altcineva n-are decît să creadă sau să-şi închipuie orice altceva. Probabil că timpul ne va vădi fiecăruia unde şi cît ne-am înşelat.
În orice caz, în ce-l priveşte pe preşedintele Băsescu (dar şi - mutatis mutandis - pe cei din jurul său, buni sau răi cum sînt), nimeni nu e veşnic în scaun, şi nu pot decît să vă doresc satisfacţia de a vedea în locul celor de azi, la vremea schimbării, pe unii mai eficienţi şi mai vrednici de preţuirea dvs.!
Alternativele se cam cunosc, dar probabil că dvs., care vă pricepeţi atît de bine la competenţe şi caractere, ştiţi ceva - sau pe cineva - ce scapă unui naiv sentimental ca mine. Eu voi continua să port prietenie d-lui Baconsky, şi respect d-lor Pleşu sau Patapievici, oricît nu le-aş împărtăşi anumite idei sau atitudini, pentru că nu-mi închipui că eu aş fi grila absolută pentru "tot de mişcă", nici că oameni de talia lor ar mai putea să decadă într-atît încît să nu-mi mai lase nici un motiv de a-i preţui.

 
La 31/10/11 3:08 p.m. , Blogger hamlet a spus...

Domnule Codrescu, nici in 1989 nu vedeam, nici eu şi, foarte probabil, nici mulţi alţi, neapărat alternative, chiar mai puţin decât cele care "se cam cunosc" astăzi. Din acest punct de vedere, refuz - şi bănuiesc că o să fiţi din nou sarcastic - să îmi formez, de acum, o imagine precisă - cum încearcă să ne inculce propaganda PDL - asupra acestora. Voi fi cârtitor şi la adresa lor când le va veni vremea, deşi acest lucru sunt sigur că nu vă interesează, dar am ţinut să îl precizez. Nici nu se punea problema, eu, cel puţin, nu aşa mi-am gândit replica - să vă indic cui să-i purtaţi preţuire, nici nu am pretins că aş fi un fin cititor şi cunoscător al caracterelor. Din păcate aici vorbim de lucruri de notorietate, care au depăşit demult graniţele unor judecăţi subtile şi nici nu văd, recintindu-mi postarea, nici o referire la mine ca "grilă absolută" sau orice fel de grilă, de altminteri. Nu vorbeam nici de preţuire, ci de încredere în persoanele menţionate şi într-o mişcare care i-ar conţine. Şi, deşi putea părea retorică întrebarea, nu era! Chiar eram interesat să aflu punctul dumneavoastră de vedere în această problemă: cât demult poate cineva "deraia" de la orice cale demnă - cu scuza unui prezumtiv viitor luminos - până a pierde încrederea celorlalţi. Cam cât demult se poate un personaj "gudura", ca să folosesc un eufemism, pe lângă potentaţii (sau potentatele) zilei până să putem spune că scopul - nici măcar dacă ar fi real - nu mai poate scuza mijloacele. Cât de mult credeţi că-l putem păcăli pe dracu pentru a trece puntea? Cred că sunt teme serioase, nu mă implică doar pe mine, sau mă implică chiar mai puţin decât pe alţii, mult mai tineri, şi nu văd unde e locul sarcasmului în răspunsul pe care l-aţi putea da, pentru că nu ascund nici un fel de sarcasm în ele.
Sau ca să folosesc un citat care văd că vă e drag, cât timp poate dormi Simon Petru:
"Simon-Petru doarme. Si noi toti - ca el. Si deaceea pânã si iubirea e suferintã. Lumea se rãsuceste in durere ca o râmã pusã pe jãratec. - Si Dumnezeu odatã cu ea".

 
La 31/10/11 3:29 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Îmi pare rău că n-am resurse mai mari de înţelegere şi clarvedere, şi că nu-mi pot oferi deplină mîngîiere nici mie însumi, darămite altora.
Aici poate ne mai rezolvă bunul Dumnezeu, Ce nu se poate să nu aibă şi El socotelile Lui, care nouă ne scapă.

 
La 1/11/11 8:21 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Domnule Codrescu,
Intr-adevar remarcabil.
Dar s-ar fi cuvenit sa incepeti acest omagiu adus Majestatii Sale prin a va cere scuze fata de Majestatea Sa pentru felul in care l-ati ponegrit chiar pe acest blog cu numai 2 luni in urma, atunci cand Basescu a spus magariile pe care le-a spus despre rege.
Intrucat nu ati facut acest lucru, ati ratat ocazia pe care o aveati de a va reabilita in ochii unora dintre cititorii dvs., printre care ma numar si eu.

 
La 1/11/11 9:25 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Eu n-am adus un omagiu Maiestăşii Sale şi nu mi-am schimbat fundamental părerile din urmă cu două luni sau cu doi ani. Reverenţa contextuală într-un moment aniversar nu e judecată de valoare. În textul meu este vorba de cu totul altceva decît despre o reevaluare a personalităţii istorice a Regelui Mihai Ori n-aţi citit decît pe sărite, ori n-aţi înţeles. (tuturor ni se mai întîmplă).
Cuviinţa n-ar trebui să fie dependentă de acordul sau dezacordul cu cineva. Pot să fiu cuviincios şi cu cineva cu care sînt în dezacord, pentru că raţiunile cuviinţei sînt altele decît cele ale acordului sau dezacordului.

 
La 2/11/11 12:24 a.m. , Anonymous Andrei Secrieru a spus...

O sa fie foarte greu sa ștergeți impresia neplăcută pe care a produs-o seria de articole împotriva Regelui - în care ați prezentat numai o singura fațetă a istoriei - într-un moment când M.S. era acuzat de trădare de acest "mârlan", "grobian" etc. Ați ales cel mai prost moment posibil ca sa judecați istoria, mai ales ca acea situație concretă, din august 1944, era ca unica alegere dintre soție și mamă dintr-un incendiu în care casa se prăbușește.

Trăiască Regele!

Nu știu care va fi viitorul regalitaţii după moartea Regelui Mihai, dar știu cu certitudine că soarta României ar fi fost cu totul alta dacă am fi avut deja doua decenii de monarhie.

"România de azi a reuşit să dea o dovadă tirzie, prin prea mulţi dintre „aleşii” ei, nu numai că nu-şi mai merită regalitatea, dar că îşi merită în schimb, cu prisosinţă, bădăranii şi oportuniştii care o conduc."

O concluzie la care ajungeți mai târziu, dar mai bine tardiv decât deloc. Eu cred ca este un semn de trezire la adevăr, chiar dacă orgoliul vă împiedică să vedeți contrastul între cele spuse acum și accentuarea unui asalt anti- regal început de "un lider politic semidoct, cu vechi ştate de membru PCR şi de raportor cuminte al Securităţii, propulsat în politică din poala largă a neocomunismului postdecembrist cu mască „social-democrată” şi pe care, în mod curios şi inoportun, l-aţi continuat.

 
La 2/11/11 2:09 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

@ Andrei Secrieru

Ce inseamna anti-regal? Anti-monarhie sau anti-Mihai ? Sau pentru D-voastra nu exista diferente? Deasemenea, trebuie sa fii neaparat securist, neocomunist sau semidoct pentru a critica persoana regelui Mihai? O lamurire va rog.

Radu Greuceanu

 
La 2/11/11 2:15 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Andrei Secrieru

Nu ţin să şterg nici o impresie anterioară. "Ieşirea" preşedintelui Băsescu am criticat-o de atunci (un preşedinte n-ar fi trebuit să se preteze la aşa ceva), dar partea de dreptate nu i-am contestat-o (şi nu i-o puteam contesta cîtă vreme cazul se mai discutase pe blog şi înainte, iar eu criticasem deja atitudinea regelui în contextul istoric respectiv, cu argumente pe care le socotesc în continuare valabile).
Oricît nu ne-ar plăcea, uneori adevărurile nu se exclud, ci coexistă paradoxal, tot aşa cum în viaţa unui om există şi virtuţi, şi păcate, fără ca virtuţile să şteargă păcatele sau păcatele să anuleze virtuţile. Uneori vine vorba de unele, alteori vine vorba de altele. Eu am scris despre Maiestatea Sa şi de bine, şi de rău, după caz, aşa cum mi s-a întîmplat să scriu şi despre preşedintele Băsescu.
Altminteri sînt de acord cu dvs. (şi am spus-o eu însumi, nu o dată) că România postcomunistă după 20 de ani de monarhie ar fi arătat cu totul altfel decît după 20 de ani de republicanism mafiot. Uite însă că n-a fost să fie!

 
La 2/11/11 9:30 a.m. , Blogger hamlet a spus...

nici monarhia nu mai e ce-a fost:
http://www.gandul.info/magazin/lenjeria-intima-a-reginei-victoria-scoasa-la-licitatie-cat-costa-pantalonasii-din-matase-8925070

 
La 2/11/11 9:57 a.m. , Anonymous Alexandru a spus...

Domnule Codrescu,ce mai tura-vura, daca maine s-ar face referendum pentru Republica sau Monarhie, domnia voastra pentru ce ati vota?

 
La 2/11/11 11:25 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Alexandru

În sfîrşit, aş ieşi şi eu la urne, după 15 ani. Şi aş vota, desigur, pentru Monarhie, chiar dacă fără iluzii prea mari. La începutul anilor 90 Monarhia ar fi fost o soluţie (dacă nu cumva Soluţia), în timp ce acum riscă să fie doar frecţie la un picior de lemn. Răspunderea pentru eşecul acestei soluţii nu-l poartă vreun Traian Băsescu (pe atunci personaj de planul doi şi prea ocupat cu vînzarea flotei), ci Ion Iliescu (personajul cel mai fatidic din toată istoria românească a secolului XX - nu prin ceea ce a făcut, ci prin ceea ce n-a lăsat să se facă) şi Emil Constantinescu (marele frîngător de speranţe şi marele mîncător de cuvinte date). Dar şi regele însuşi, care (sub presiunea familiei şi a anturajului, sau din alte motive) n-a fost în stare să ţină pînă la capăt garda sus, mergînd - îmi pare rău că trebuie să o spun - la mica "ciupeală".
România a ratat după 1989, în primul rînd din pricina lui Ion Iliescu şi apoi din pricina iresponsabilităţii şi nevredniciei generale, două mari şanse istorice (care ar fi însemnat şi adevărata despărţire de comunism): reinstaurarea Monarhiei şi realipirea Basarabiei. De amîndouă am fost, la un moment dat, mai aproape decît am îndrăznit să credem atunci şi decît poate să ni se pară acum. Am ratat, de fapt, tot ceea ce ne putea pune, istoriceşte, pe un făgaş mai bun, alegîndu-ne doar cu surogatul "democraţiei originale" şi cu o "integrare europeană" (sau, mă rog, "euro-atlantică") aproximativă, umilitoare şi incertă pe termen lung.
O eventuală restaurare monarhică azi? O reparaţie istorică tardivă, într-o formă deja falsificată (prin abolirea legii salice şi promovarea unui arivist în fruntea Casei Regale). Dar chiar şi aşa, Monarhia ar fi un cîştig de imagine (nu numai a altora despre noi, ci şi a noastră despre noi înşine), iar personajul Radu Duda, oricît de necorespunzător unor criterii absolute, mi se pare în orice caz superior în toate privinţele şi tututor preşedinţilor pe care i-am avut pînă azi, şi unor marţafoi politici de teapa lui Victor Ponta sau Crin Antonescu (care, în paradigma republicană, ne ameninţă viitorul).

 
La 2/11/11 12:04 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Stimate domnule Codrescu,

citirea ultimelor comentarii in care sinteti "acuzat" de a fi atacat "de o maniera ne-diplomatica" pe MS Mihai I, imi sugereaza urmatoarele (pe foarte scurt):

1) sint unii pt care (si dl Greuceanu o remarca bine) monarhie = Mihai I si nimic altceva, si asta cu ignorarea evenimentelor istorice care sint de netagaduit; faptul ca in tara nu s-a dezbatut serios, responsabil, indelung problema 23 aug '44, ca nu s-a cautat sa se inteleaga dintr-o perspectiva responsabila, inteligenta, nationala, istoria Romaniei secolelor XIX-XX, continua sa dea nastere la tot felul de frustari care, desi se pot intelege, nu ajuta cu nimic nici cunoasterea si intelegerea adevarului, nici lectiile care trebuie invatate; remarca "mai ales ca acea situație concretă, din august 1944, era ca unica alegere dintre soție și mamă dintr-un incendiu în care casa se prăbușește." e jenanta intelectual, tinind cont de stadiul actual al cunoasterii si intelegerii "situatiei concrete"

2) daca MS Mihai I in timpul exilului ar fi avut o activitate intensa, vizibila - sa fi fost ca un far! -, federatoare, eficienta (bineinteles ca nu era simplu! dar ar fi putut sa fie ajutat) in sprijinul cauzei nationale, daca el si-ar fi asumat de o maniera diplomatica, eleganta, compatibila cu statutul sau regal, erorile de "apreciere" la care a fost asociat, in ciuda unei opozitii energice a neo/post-comunistilor, poporul l-ar fi plebiscitat cel putin indirect, mesajul lui ar fi avut o alta rezonanta in inimile poporului;

din pacate el a stat "deoparte", limitindu-se la minimul "necesar", din motive care nu fac obiectul mesajului meu; printre multe altele, a reformat statutul Casei Regale fara sa-si asume raspunderea de a explica public, clar, fara echivoc, in ce sens noul statut serveste traditiile si interesul poporului roman;

ma asociez din tot sufletul mesajului postat "Trăiască Regele! " si-i doresc MS Mihai I sanatate si viata lunga; doresc restaurarea monarhiei cit mai curind, intrebarea fundamentala - si dureroasa - raminind: rege da, dar pe cine ? caci sa nu uitam, Romania mai intii !, si nu continuitate monarhica de dragul fanteziei/nostalgiei

sanatate si numai bine,

Iulian

 
La 2/11/11 12:50 p.m. , Anonymous Daniela a spus...

Domnule Codrescu, acest text lamuritor de mai sus ar trebui pus pe pagina principala a blogului, nu lasat innecat intre comentarii.

 
La 2/11/11 1:00 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Daniela

Nu e prea clar la care text vă referiţi.

 
La 2/11/11 1:25 p.m. , Anonymous Daniela a spus...

Desigur ca la textul d-voastra ca raspuns la intrebarea lui Alexandru cu referendumul.

 
La 2/11/11 2:21 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Intr-adevar, domnule Razvan Codrescu, aici textul remarcabil ramane inecat intre multe alte comentarii mai mult sau mai putin confuze si banale, drept pentru care chiar ca ar merita sa-l scoateti altcumva in evidenta si sa preveniti poate multe discutii in plus fara rost.

Pr. Nicolae

 
La 2/11/11 2:29 p.m. , Blogger hamlet a spus...

Eu cred că perioada ce i se poate imputa Majestatii Sale cu preponderenţă este cea de după abdicare.
dacă evenimentele din august 44 sunt destul de tulburi pentru a mă pronunţa(dacă avea de ales, într-adevăr, între abdicare şi vieţi de români? Unii spun ca n-ar fi trebuit să abdice, de parcă ruşii s-ar fi impiedicat de asta; dar dacă nu ar fi abdicat, aceeiaşi care ii reproşează azi asta,nu i-ar fi reproşat că s-a cramponat de tron?)
Era şi foarte tânăr - dar la vârsta aia eu n-aş fi abdicat, acum, poate da - era şi greu de anticipat viitorul - în sensul în care se spera atunci la un ajutor american ce l-ar fi putut repune pe tron, ceea ce n-ar fi fost posibil dacă era împuşcat,d e exemplu.
Însă după aceea? În exil? Există vreo scuză. Sunt sute de români care au făcut, din posturi infinit mai ingrate, mai mult pentru România atunci, din exil, decât exilatul rege. Că a avut numai fiice, e ghinion, sau pedeapsă divină, dar că nu a invăţat, pe niciuna, româneşte, este de neiertat şi fără justificare, în afară de cazul în care a privit România ca un proiect inchis. Asemenea şi cu mezalianţele făcute. Şi, dacă nu s-a putut ocupa de familie - neavând o ţară de condus, totuşi - ar fi putut să se ocupe de România? Nu e o acuză, e o întrebare sinceră. Rămân monarhist, pentru că republica e mitocănească, în orice ţară. Dar să recunoaştem, ca n-am avut noroc de casă regală la nivelul familiilor de domnitori pământeni. Poate Ferdinand...

 
La 2/11/11 2:42 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Stimate domnule Codrescu,

ma alatur celor care va invita sa postati mesajul dvs "de mai sus" pe pagina principala; lansati dezbaterea, sper sa capete amploare si in presa centrala (poate-l publicati si in saptaminalul Timpul de ex, in Rost, etc); poate ar fi bine - pt ca dvs sinteti fin cunoscator - sa-l dezvoltati, caci sint unele aspecte care trebuie clarificate (nici pt mine nu-i totul clar: de ex, in textul dl Ciachir este vorba de functia de episcop al regelui despre care nu stiam; in cazul unei regine, care va fi legatura regina-biserica ? si sint multe altele de dezbatut);

numai bine,

Iulian

 
La 2/11/11 2:45 p.m. , Anonymous Andrei Secrieru a spus...

@Radu Greuceanu

Deși pare ca sunteți deja lămurit în general, cred ca nu ați înțeles ce am vrut sa subliniez. Acțiunile M.S. nu sunt lipsite de greșeli - dar ale cui nu sunt? Doua chestiuni sunt sancționabile, din punctul meu de vedere, în atitudinea domnului Codrescu de atunci:

1. Putea sa prezinte și altă versiune istorică decât cea a antonescienilor. Multe din opiniile domnului Constantinescu sunt cel puțin discutabile și, repet, era o alegere greu de făcut pentru oricine în acea situație istorică fără ieșire. In mod cert, sursa domnului Codrescu este extrem de subiectivă.

2. Când un mârlan trage un scuipat unui Domn, nu îl ajuți și tu cu o palmă, chiar dacă ți se pare justificabilă și de o mai mare distinție. Este nu numai o chestiune de solidaritate cu cel agresat, dar și de politețe minimă. De eleganță aristocratică, dacă vă place mai mult termenul.

 
La 2/11/11 3:07 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

@ Andrei Secrieru

Problema se punea atunci cat era adevarat si cat era fals in afirmatiile presedintelui Basescu. Din ura fata de persoana lui, toti tineau sa declare totul minciuna din afirmatiile lui, iar pe Mihai sa il scataca marea victima absolut nevinovata. Trebuia cineva sa arate si faptele istorice pro sau contra. Domnul Codrescu a apelat la o sursa, altii la altele, pentru lamurire, nu pentru a lua partea presedintelui.

 
La 2/11/11 3:24 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Pr. Nicolae, Daniela

Bine, n-am să-l las nici înecat, nici înnecat (ceea ce probabil că e o înecare şi mai mare), ci am să-l postez “la vedere”, probabil cu un mic adaos. Măcar de-ar fi cu folos!

 
La 2/11/11 3:41 p.m. , Anonymous Daniela a spus...

Scuze pentru greseala de ortografie, din graba. Nu cred ca importa in ansamblul discutiilor.

 
La 2/11/11 4:01 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Daniela

Sigur că nu. Cu toţii mai greşim. Bine că e din grabă!


@ Anonim (3.07 PM):

Oare ce a trebuie înţeles prin "sa il scataca marea victima"? (Se vede că e tot din grabă, dar ar fi oportună o revenire.)

 
La 2/11/11 5:04 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

@ Razvan Codrescu

Corect (scuze!): "sa il scoata ca marea victima".
Felicitari pentru noua postare!

 
La 2/11/11 5:36 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

@ Andrei Secrieru

Si D-voastra puteati sa prezentati alta versiune istorica decat cea pro-Mihai si n-ati facut-o. In ceea ce priveste "versiunea antonescienlor", e antonesciana doar in masura in care faptele istorice petrecute le dau dreptate.
Acum vreo 15 ani mergeam cu trenul prin tara si in compartiment se afla o doamna la vreo 50 de ani, bine imbracata si cu aere de intelectuala. Am ramas inmarmurit vazand cum timp de jumatate de ora incerca sa convinga restul calatorilor (ajutata de niste pliante si brosurele) de faptul ca regele Mihai ar fi descendent al lui Stefan cel Mare!!!
Avea acelasi ton exaltat, lipsita de orice nuanta critica, impermeabila la argumente. Aceasta exaltare va fi factorul decisiv in ingroparea definitiva a monarhiei romanesti. Mai mult ca oricare alt dusman. Pacat.

Radu Greuceanu

 
La 4/11/11 10:31 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Am si eu o remarca, anonim ce is.
Primul ( dar nu intaiul) comentator vorbeste de "veninul" unora. L-am cunoscut personal acum vreo 2 ani ( fiind iubitor de muzica, intr-un cerc de prieteni). Tin sa sublinez ca si el e veninos cat incape. Laamentabil. In rest, regele e rege si punctum!
Anonimul feninos de la ora 10, 27

 
La 4/11/11 10:53 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Anonimului "feninos":

Toţi aveam cîte puţin venin, de cînd a muşcat-o şarpele pe moaşa Eva...

 
La 26/10/12 12:58 a.m. , Blogger Alexandru Dan Mitache a spus...

Am o curiozitate...
Și astăzi, după crearea US„L”, după cele 6 luni de guvernare PSD-PNL-PC, după comportamentele și faptele comise de Ponta, Voiculescu și Antonescu astă vară și după politica de cadre a US„L” aveți tot aceleași opinii politice?

 
La 26/10/12 7:58 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Alexandru Dan Mitache

Vă puteţi satisface curiozitatea citind şi alte postări de pe blog, cam de la "Basescu - pro şi contra" încoace (vezi SUMARUL BLOGULUI, ultimele luni). Fără să-l iubesc pe Băsescu şi fără să cred în PNL, eu unul sînt radical împotriva USL.

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire