joi, septembrie 15, 2011

JULIUS EVOLA: CIVILIZAŢIA AMERICANĂ

SUMARUL BLOGULUI

Muntele Rushmore

Mintea americană

Recent răposatul John Dewey a fost lăudat de presa americană ca fiind cea mai reprezentativă figură a civilizaţiei americane. Lucru adevărat. Teoriile sale sînt în totalitate reprezentative pentru viziunea omului şi a vieţii în perspectiva americanismului şi a „democraţiei” sale.
Esenţa unor asemenea teorii este aceasta: în limitele căilor tehnologice aflate la dispoziţie, oricine poate deveni ce doreşte. În aceeaşi măsură, o persoană nu este ceea ce este în natura sa adevărată şi nu există nici o diferenţă reală între oameni, numai diferenţe ce ţin de calificări. În conformitate cu această teorie, oricine poate fi orice doreşte să fie, dacă ştie cum să o facă. Acesta este, evident, cazul cu „omul auto-realizat”; într-o societate care şi-a pierdut întregul simţ tradiţional, ideea proslăvirii personale se va întinde la nivelul fiecărui aspect al existenţei umane, repunînd în drepturi doctrina egalitaristă a democraţiei pure. Dacă aceste idei sunt acceptate, atunci întreaga diversitate naturală trebuie abandonată. Fiecare persoană poate să susţină că deţine potenţialul tuturor celorlalţi, iar termenii „superior” şi „inferior” îşi pierd semnificaţia; toate modurile de viaţă sînt deschise tuturor. Tuturor concepţiilor organice despre viaţă americanii le opun una mecanicistă. Într-o societate ce a „pornit de la zero”, totul are caracteristica lucrului fabricat. În societatea americană, aparenţele sînt măşti, nu feţe. În acelaşi timp, susţinătorii modului de viaţă american se împotrivesc personalităţii.

Libertatea cu capul gol

„Deschiderea” americanilor, uneori citată în favoarea lor, reprezintă cealaltă parte a interiorului lor amorf. Acelaşi lucru şi cu „individualismul” lor. Individualismul şi personalitatea nu sunt acelaşi lucru: primul ţine de lumea fără formă a cantităţii, iar a doua de lumea calităţii şi ierarhiei. Americanii trăiesc în negarea axiomei carteziene „Gândesc, deci exist”: americanii nu gândesc, şi totuşi sînt. „Mintea” americană, puerilă şi primitivă, nu are o formă caracteristică şi este deschisă, prin urmare, oricărui gen de standardizare.
Într-o civilizaţie superioară (ca, de exemplu, cea a indo-arienilor), fiinţa ce nu are o formă caracteristică sau o castă (în sensul originar al cuvântului), nici chiar pe cea de servitor sau sudra, se va naşte ca paria. În această ordine de idei, America este o societate de paria. Cei din această categorie au şi ei un rol. Acest rol este de a fi supuşi fiinţelor a căror formă şi ale căror legi interne sînt precis definite. În schimb, paria moderni caută să devină ei înşişi dominanţi şi să îşi exercite dominaţia asupra întregii lumi.

Unchiul Sam

Există o aserţiune populară legată de Statele Unite, care susţine că acestea reprezintă o „naţiune tînără” cu „un viitor mare în faţă”. Aparentele defecte americane sînt, apoi, descrise ca „greşeli ale tinereţii” sau ca „dureri ale creşterii”. Nu este dificil să vezi că mitul „progresului” joacă un rol dominant în această judecată. În conformitate cu ideea că tot ceea ce e nou e şi  bun, America are de jucat un rol privilegiat printre naţiunile civilizate. În Primul Război Mondial, Statele Unite au intervenit jucînd rolul „lumii civilizate” par excellence. „Cea mai evoluată” naţiune nu avea numai un drept, ci şi o datorie să intervină în destinele altor oameni.
Structura istoriei, totuşi, este ciclică, nu evolutivă. Departe de a fi cazul ca, în realitate, cele mai recente civilizaţii să fie neapărat „superioare”. Acestea ar putea fi, de fapt, senile şi decadente. Există o corespondenţă necesară între cele mai avansate şi cele mai primitive stadii ale ciclului istoric. America este stadiul final al Europei moderne. Guénon numea Statele Unite „Occidentul îndepărtat”, în conformitate cu ideea novatoare că Statele Unite reprezintă o reductio ad absurdum a celor mai negative şi mai senile aspecte ale civilizaţiei occidentale. Cele ce în Europa există în formă diluată, sînt mărite şi concentrate în America, prin intermediul căreia sînt revelate ca simptome ale dezintegrării şi regresiei culturale şi umane. Mentalitatea americană poate fi văzută numai ca un exemplu al regresiei, ce se poate vedea şi în atrofia mentală faţă de tot ce e înalt, în incomprehensiunea faţă de sensibilitatea elevată. Mintea americană are orizonturi limitate, se dedă la tot ce este imediat şi simplist, cu consecinţa inevitabilă a banalizării tuturor lucrurilor, acestea fiind coborîte atît de mult încît ajung golite de orice spiritualitate. Însăşi viaţa, în ambianţa americană, este în întregime mecanică. Simţul lui „eu”, în America, ţine în întregime de nivelul fizic de existenţă. Americanul tipic nu are nici complicaţii, nici dileme spirituale: este un adaptor şi un conformist „natural”. Mintea primitivă americană nu poate fi comparată decît superficial cu o minte tînără. Mintea americană este, de fapt, un aspect al societăţii decadente la care m-am referit deja.

Visul american?

Moralitatea americană

Mult lăudatul sex appeal al femeii americane se trage din filme, reviste şi postere şi este, în mare parte, fictiv. Un recent sondaj medical din SUA a arătat că 75% din tinerele americane nu au un simţ sexual puternic şi, în loc să îşi satisfacă libido-ul, caută plăcerea narcisistă în exibiţionism, în vanitate şi în cultul fitness-ului şi a sănătăţii în sens steril. Fetele americane nu au „complicaţii faţă de sex”; ele sunt „uşor de sedus” pentru bărbaţii care văd întregul proces sexual ca pe ceva fatal separat de orice implicaţii mai adînci. Astfel, după ce a fost dusă le cinematograf sau la dans, ţine cam de bunele maniere americane ca o fată să se lase sărutată – lucru ce nu înseamnă mai nimic. Femeile americane au un caracter frigid şi materialist. Un bărbat care „a pornit” cu o fată americană are o obligaţie materială faţă de ea. Femeia a permis un favor material. În cazurile de divorţ, legea americană favorizează copleşitor femeia. Femeile americane vor divorţa destul de bucuroase numai atunci cînd vor întrevedea un tîrg mai bun. În America se întîmplă des ca o femeie să fie căsătorită cu un bărbat şi în acelaşi timp să fie deja „logodită” cu un alt viitor soţ, ce este bărbatul cu care plănuieşte să se căsătorească după un divorţ profitabil.

Capitoliul Lumii Noi

Media „noastră” americană

Americanizarea în Europa este larg răspîndită şi evidentă. În Italia, în aceşti ani postbelici, este un fenomen care se dezvoltă rapid şi este văzut de majoritatea oamenilor, dacă nu cu entuziasm, cel puţin ca fiind ceva natural. Cu oarecare timp în urmă am scris că dintre cele două pericole ce se abat asupra Europei – americanismul şi comunismul – primul este cel mai perfid. Comunismul nu poate fi un pericol decît ca formă brutală şi catastrofică de luare a puterii de către comunişti. De cealaltă parte, americanizarea cîştigă teren printr-un proces de infiltrare gradată, aducînd modificări de mentalităţi şi obiceiuri aparent inofensive în ele însele, dar care sfîrşesc într-o pervertire şi degradare fundamentale, cu care nu poţi lupta decît în interiorul lor.
Exact din cauza acestei opoziţii interne, majoritatea italienilor par slabi. Uitîndu-şi propria moştenire culturală, fac apel bucuroşi la Statele Unite, ca la ceva asemănător cu un părinte îndrumător al lumii. Oricine vrea să fie modern trebuie să se orienteze după standardul american. Este demn de milă să fii martorul unei ţări europene atît de devalorizate de ea însăşi. Venerarea de care se bucură America nu are nimic de-a face cu un interes cultural în legătură cu modul în care alţi oameni trăiesc. Dimpotrivă, servilitatea în raport cu Statele Unite duce la ideea că nu mai există nici un alt fel de viaţă care să se se ridice la rangul celui american.

Memorialul Masonic Naţional George Washington

Serviciul nostru de radio s-a americanizat. Fără vreun criteriu ce ţine de ceea ce este superior şi ceea ce este inferior, adoptă temele la modă ale momentului şi lansează pe piaţă ceea ce este considerat „acceptabil” – adică agreat de cel mai americanizat segment al publicului, care este, ca să spunem aşa, cel mai degenerat. Restul sîntem traşi laolaltă în vîrtejul său. Chiar şi stilul prezentării la radio s-a americanizat. „Cine, după ce a ascultat un program de radio american, poate să nu se cutremure când se gândeşte că singura cale de a scăpa de comunism este să devină americanizat?”. Acestea nu sunt cuvintele unui străin, ci ale unui sociolog american, James Burnham, profesor la Universitatea din Princeton. O asemenea judecată de la un american ar trebui să determine ca programele radioului italian să roşească de ruşine.
Consecinţa lozincii democraţiei „Fă cum crezi tu!” este intoxicarea unei mari părţi a populaţiei, care nu este capabilă să facă distincţii de una singură şi care, cînd nu este ghidată de o putere sau un ideal, îşi pierde mult prea uşor simţul propriei identităţi.

Lumea pe (din) dos

Starea industrială în America

În studiul său clasic despre capitalism, Werner Sombart rezuma ultima fază capitalistă în adagiul Fiat producto, pareat homo. În forma sa extremă, capitalismul este un sistem în care valoarea unui om este estimată numai în termeni de producţie, fie ca marfă, fie ca inventator de mijloace de producţie. Doctrinele socialiste au apărut ca o reacţie la lipsa luării în considerare a omului în sistem. În Statele Unite a început o nouă fază de cînd a crescut interesul în aşa-numitele relaţii de muncă. În aparenţă pare a fi o îmbunătăţire: în realitate este un fenomen dăunător. Antreprenorii şi angajatorii au ajuns să conştientizeze importanţa „factorului uman” dintr-o economie productivă, ca şi faptul că este o greşeală în a ignora individul implicat în industrie: motivele, sentimentele, viaţa de la locul de muncă pe care acesta le are. Astfel, s-a născut o întreagă şcoală bazată pe behaviorism, ce studiază relaţiile umane în industrie. Studii precum Human Relations in Industry de B. Gardner şi G. Moore au furnizat o analiză minuţioasă a comportamentului angajaţilor şi a motivaţiilor acestora, cu scopul precis de a defini cele mai bune căi ce vor contribui la înlăturarea tuturor factorilor ce ar putea reţine maximizarea producţiei. Unele studii, cu siguranţă, nu provin de la nivel strict comercial, ci de la management, cu complicitatea mai multor specialişti de la diferite facultăţi. Investigaţiile sociologice merg pînă la a analiza ambianţa socială a angajatului. Un astfel de studiu are un scop practic: menţinerea satisfacţiei psihologice a angajatului este la fel de importantă ca satisfacţia fizică. În cazuri în care un muncitor este implicat într-o slujbă monotonă, care nu cere o prea mare concentrare, studiile vor atrage atenţia asupra „pericolului” ce s-ar manifesta în cazul în care mintea acestuia va avea tendinţa să rătăcească într-un fel care ar putea să se reflecte negativ asupra atitudinii sale faţă de slujbă.

Nu-ndrăzneşti, nu izbîndeşti...

De cînd cu creşterea aşa-numitei consilieri a personalului, nu sunt uitate nici vieţile private ale angajaţilor. Sînt chemaţi specialişti pentru a risipi anxietatea, tulburările psihologice şi „complexele” non-adaptării; aceştia ajung să dea chiar şi sfaturi în legătură cu cele mai personale probleme. O tehnică psihanalitică deschisă şi des folosită se constă în a lăsa subiectul să „vorbească liber”, rezultatele obţinute prin acest „catharsis” trebuind să aducă o uşurare. Nici una dintre metodele acestea nu se preocupă de îndreptarea spirituală a fiinţelor umane sau de problemele umane reale, aşa cum le-ar înţelege un european în această „epocă a economiei”. De cealaltă parte a Cortinei de Fier omul este tratat ca un animal de povară, iar supunerea sa este menţinută prin teroare şi înfometare. În Statele Unite omul este văzut, de asemenea, ca un factor de muncă şi de consum, nefiind neglijat nici un aspect al vieţii sale interioare şi fiecare factor al existenţei sale este atras spre acelaşi scop. În „ţara celor liberi”, omului i se spune, prin fiecare canal media, că a ajuns la un grad de fericire pe care nu l-a visat nimeni pînă acum. Acest om uită cine e, de unde a venit, şi se cantonează în prezent, în aşa-numitul the americam way of life.

Amerika über alles

„Democraţia” americană în industrie

În Statele Unite există o discrepanţă semnificativă, aflată în creştere, între lozincile ideologiei politice predominante şi structurile economice reale ale naţiunii. Un rol important în studierea acestui subiect îl joacă „morfologia afacerilor”. Studiile întăresc impresia că afacerile americane se află la mare distanţă de tipul de organizare ce corespunde idealului democratic al propagandei SUA. Afacerile americane au o structură „piramidală”. Ele se constituie la vîrful unei ierarhii articulate. Marile afaceri sînt conduse la fel ca ministerele guvernamentale şi sînt organizate pe aceleaşi coordonate. Sînt ghidate şi controlate de unităţi ce separă liderii afacerişti de masa angajaţilor. Mai degrabă decît să devină flexibilă, social vorbind, „elita managerială” (Burnham) devine mai autocrată ca niciodată – lucru ce nu este lipsit de legătură cu politica externă americană. Acesta este sfîrşitul încă unei iluzii americane (the american dream). America: „ţara oportunităţii”, unde se găseşte orice posibilitate pentru persoana care e în stare să o apuce, o ţară unde oricine poate să se înalţe de la cerşetor la prinţ. La început exista „frontiera deschisă” pe care toţi o puteau traversa. Aceasta s-a închis treptat, iar noua „frontieră deschisă” a fost cerul, potenţialul nelimitat al industriei şi comerţului. Aşa cum au arătat Gardner, Moore şi mulţi alţii, nici aceasta nu mai este însă nelimitată, iar oportunităţile încep să se diminueze. Ţinînd cont de creşterea specializării în munca din cadrul procesului productiv şi punerea accentului din ce în ce mai mare pe „calificări”, ceea ce părea evident pentru americani – că progeniturile lor vor ajunge „mai departe” decît ei – nu mai este deloc evident pentru mulţi. Aşa se face că, în aşa-numita democraţie politică a Statelor Unite, forţa şi puterea ţării, adică industria şi economia, devin din ce în ce mai clar nedemocratice. Problema atunci este: ar trebui ca realitatea să fie adaptată ideologiei sau vice-versa? Pînă nu demult, cea mai mare dorinţă s-a manifestat pentru prima opţiune; se scandează pentru o întoarcere la „America adevărată”, cu iniţiativă liberă şi individ nesupus controlului central guvernamental. Cu toate acestea, se mai întîlnesc şi din aceia ce ar prefera să limiteze democraţia, pentru a adapta teoria politică la realitatea comercială. Dacă, prin aceasta, se va îndepărta masca „democraţiei” americane, se va putea afla pînă la ce grad „democraţia” în America (şi aiurea) este doar instrumentul unei oligarhii ce se foloseşte de metoda „acţiunii indirecte”, ce asigură posibilitatea abuzului şi decepţiei la scară largă a celor mulţi, ce acceptă un sistem ierarhic fiindcă cred ei că aşa e drept. Această dilemă a „democraţiei” în Statele Unite ar putea, într-o zi, să genereze unele întîmplări interesante.                


(Articol publicat pentru prima dată în 1945 şi apoi, la începutul anilor ’80, de Julius Evola Foundation – Corso Vittorio Emanuele 197, Roma. Textul mi-a parvenit, gata tradus, de la d-l Claudio Mutti, cu mai mulţi ani în urmă, însă mi s-a rătăcit prin computer şi abia deunăzi l-am regăsit.)

Mai puteţi citi pe acest blog:

* "Omul drept printre ruine"? (Autoapărarea lui Julius Evola)

19 comentarii:

La 15/9/11 2:33 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

E incredibil ca dateaza din 1945: asa e de actual de parca a fost scris ieri!

M. B.

 
La 15/9/11 2:45 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Toate-s vechi şi nouă toate...

 
La 15/9/11 9:56 a.m. , Anonymous Daniela a spus...

Memorialul Masonic National George Washington... "Masonic national", cum am spune noi "crestin national"! Cred ca e mai mult un templu masonic decat un muzeu. Trebuie sa fie sinistru!

 
La 15/9/11 10:31 a.m. , Blogger Paul Slayer Grigoriu a spus...

Articolul este exceptional pentru ca pune degetul pe niste tendinte dominante si totusi adesea ignorate. Pe de alta parte, trebuie citit, pentru a va parafraza, "cum grano salis". Pentru ca, dincolo de cele subliniate aici, America nu reprezinta un vid spiritual total. In fond, Edgar Allan Poe, Serafim Rose, Miles Davis sau William Faulkner sunt tot americani...

 
La 15/9/11 12:02 p.m. , Blogger hamlet a spus...

Chiar ma gândeam, la cum începe, în ce dimensiune temporală e Dewey: "recent răposatul". Fără asta, chiar că pare scris azi.

 
La 15/9/11 12:36 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Daniela

Am vizitat memorialul respectiv împreună cu părintele Calciu (care, Dumnezeu să-l odihnească, acolo a acceptat să mă însoţească, dar la Muzeul Holocaustului nu).
Singurul lucru care mi s-a părut sinistru a fost acela că la intrare te întîmpină chiar George Washington - o păpuşă robotizată, foarte pe gustul turismului american, care îşi mişcă mîinile şi ochii şi îţi transmite un mesaj de bun-venit. În rest, e un muzeu ca atîtea altele. (Ce-i drept, există un nivel superior care nu este accesibil publicului vizitator...)


@ Paul Slayer Grigoriu

Nu zic că nu sînt în discursul lui Evola şi unele afirmaţii exagerate sau discutabile. "Cum grano salis" e un principiu care prinde mai întotdeauna bine. Pe de altă parte, aici nu-i vorba de cazuri individuale sau minoritare, ci de tendinţe generale şi constante. Cînd spun că nemţii sînt blonzi, nu înseamnă că toţi nemţii sînt blonzi (nici Hitler nu era), ci doar că sînt blonzi într-o proporţie suficient de mare ca blondeţea să fie asociată generic cu imaginea neamţului. Paradigma, nu sintagma.

 
La 15/9/11 1:30 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Stimate Domnule Codrescu,

splendid articol, aproape incredibil - dar n-ar trebui sa fie daca sintem atenti...- ca a fost scris asa de demult... ca un fel de completare, la adresa de mai jos,

http://asymetria-anticariat.blogspot.com/

astazi a fost postat un articol din 1911 cred in care comunistii de atunci "aratau" ca patriotismul este o mare minciuna... incredibil si asta !

sanatate si numai bine,

Iulian

 
La 15/9/11 8:32 p.m. , Anonymous Fratele Alexandru a spus...

Petre Ţuţea:
“După dumneavoastră, care ar fi cea mai puternică cetate economică în ziua de azi? O să-mi spuneţi, şi v-o spun şi eu: liberala Americă! Din punctul acesta de vedere, europenii sunt – pardon de cuvânt – nişte băşinoşi…
Nu-i mai puţin adevărat că americanii fac haosul planetar, ei gândesc negustoreşte…
În belşugul de acolo nu poate apărea o mare gîndire teologică, de pildă. N-au vocaţie, ci îl invocă pe Dumnezeu doar ca să le binecuvânteze prăvăliile. Numai că se întâmplă un fenomen ciudat: un german, un francez, un orice care ajunge în America… se americanizează!…
Tragedia omului de azi e că americanii dictează. Dictează economic, vamal, naval, aerian. Doar atât că nu exercită cum ar trebui stăpânirea lumii decât la casele de bani. N-au destul orgoliu politic, nici destulă onoare…
Dar istoria nu iartă: americanii vor îmbătrâni şi ei…”
Iată că nu numai Julius Evola, ci orice mare minte creştină de dreapta a văzut bine şi demult cum stau lucrurile cu America şi cu americanizarea lumii! Numai ticăloşii de stânga nu pot sau nu vor să vadă, încât chiar şi văzând, se prefac că nu văd.
În ultima vreme am însă eu impresia că au apărut şi anumiţi pretinşi oameni de dreapta (nu vreau să dau nume), ori naivi, ori interesaţi, care nu numai că par să nu vadă toate acestea, dar mai şi cred că din America pot fi importate modele pentru dreapta din Europa, inclusiv din România ortodoxă. Ce spuneţi despre asta, domnule Codrescu?

 
La 15/9/11 11:40 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Cel ce a scris "Toate-s vechi si noua toate" a mai scris si urmatoarele la 2 martie 1880 intr-un articol intitulat "Ideile liberale si conservarea nationalitatii noastre":
" Lupta noastra este deci a statului roman contra republicei americane..", evident nu o lupta politica sau militara ci " in combaterea americanismului cosmopolit si lipsit de cultura". Acum 131 de ani!!! Cu adevarat profetic si in concordanta cu cele spuse de Evola.

Radu Greuceanu

 
La 15/9/11 11:52 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Fratelui Alexandru:

Spun că nici Evola şi nici Ţuţea nu sînt instanţe absolute, dar că paradoxul pe care îl semnalaţi există şi poate da de gîndit (nu trebuie trase însă concluzii prea tranşante, pentru că sînt în America nu puţine personalităţi şi realităţi "nespecifice", de la care sau din care se pot învăţa multe, inclusiv dinspre dreapta şi dinspre creştinism).
Ca să mă fac mai bine înţeles, reproduc aici ce scriam cîndva în prefaţa cărţii "Homo americanus. O radiografie ortodoxă" a Părintelui Calciu:

Este de ajuns să citească cineva, în chiar cartea de faţă, anexa la capitolul "Demonizarea Americii" (rechizitoriul desfăşurat de Anne Graham), sau înfiorata evocare meditativă pe care o face Federica Mathewes Green (în "Ziua judecăţii"), sau mărturisirea semnată de Mary Magdalene McCann (vezi "Povestea unei convertiri"), pentru a se lămuri că aici nu-i cîtuşi de puţin vorba de idiosincraziile unui “popă” ortodox alergic la “modernitate”, ci de zbuciumul istoric al unei lumi care, privindu-se ea însăşi, pe alocuri, în oglinda sacrală a spiritului, se cutremură să-şi descopere acolo înfăţişarea de “Vavilon” apocaliptic. E lipsit de importanţă dacă “popa” are sau nu dreptate în detalii; el poate greşi sau exagera pe alocuri, însă are dreptate în principiu, împotriva Americii, dar şi laolaltă cu ea.
E aproape de prisos să spun că "homo americanus" nu înseamnă "tot americanul", ci un anume tip predominant şi epidemic, care, treptat, nu mai ţine de un loc anume, ci de o paradigmă existenţială (cu care începem să ne confruntăm tot mai serios şi dincoace de ocean, ca şi cu un cancer tinzînd spre metastază). Pînă la urmă "homo americanus" zace, ca o ispită a veacului, în fiecare dintre noi.

 
La 16/9/11 8:32 p.m. , Anonymous Daniela a spus...

De ce nu postati ceva si din cartea parintelui Calciu, care sigur multi nici nu o cunosc?
Eu am citit pe blogul dumneavoastra, cred ca din aceiasi carte, numai traducerea impresionantei marturii a convertitei Maria Magdalena McCann si m-am simtit mai mandra de apartenenta mea la Biserica Ortodoxa, dar si mai intelegatoare fata de sufletul american.

 
La 16/9/11 8:51 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Daniela

Nu sînteţi singura care să-mi fi pus această întrebare. Cred că am să postez ceva, poate chiar mîine.

 
La 16/9/11 9:15 p.m. , Anonymous Corneliu a spus...

Subscriu si eu acestei solicitari. Pentru noi, ca ortodocsi, cuvantul Parintelui Calciu are mai multa greutate decat cuvantul lui J. Evola.

 
La 17/9/11 9:20 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Big Ben (nepostat):

Ca să vă parafrazez, cui îi pasă de un internaut anonim care scuipă pe un mare cărturar?
Dacă fascismul a fost rău, nu înseamnă că americanismul e bun.

 
La 17/9/11 6:58 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Mickey (Mouse?):

Sigur că şi invers. Speraţi să vă postez cu o asemenea gugumănie?!

 
La 17/9/11 7:33 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Asa este. Si totusi, cand te saturi de saracie, tare iti vine sa te americanesti...

 
La 18/9/11 9:14 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

În urma unor mesaje recente pe care le-am primit şi nu le-am postat, condiderîndu-le cel puţin ridicole, mă văd totuşi nevoit să fac (pentru guguştucii afundaţi în confuzie - şi care nu-s puţini, cum am putut constata de-a lungul vremii) precizarea elementară că pseudonimele artistice/literare/publicistice folosite constant de autori public identificaţi cu ele nu sînt forme de "anonimat".
Tudor Arghezi, George Bacovia, Nichifor Crainic, Ion Barbu, Sandu Tudor, Radu Gyr etc., etc. nu sînt "anonimi" (din nici un punct de vedere), dar Big Ben, Uncle Sam, Omul Negru, Barosanul, Baba Novac etc., etc., "semnatari" gravitînd oligofrenic şi adeseori indign cu precădere în spaţiul virtual, sînt adevăraţi anonimi (din toate punctele de vedere).
Deci, ca să particularizez, între semnătura "Răzvan Codrescu" şi semnătura (?) "Big Ben" nu este nici o similitidine funcţională sau intenţională. Iar faptul că uneori am semnat şi mai semnez şi cu numele meu "de buletin" - Vasile(Crivăţ) Adolf Marian - e o opţiune care mă priveşte şi nu cred că-mi poate fi în vreun fel imputată. Eu nu "mă ascund" după semnăturile mele. Iar cei care se ascund după "semnăturile" lor mi se par o specie cel puţin deplorabilă, la care adeseori laşitatea e dublată de prostie.
(Sigur că pot fi şi cazuri în care sînt la mijloc motivaţii mai complexe de discreţie sau prudenţă conjuncturală, care-i fac pe unii să se semneze numai cu iniţialele numelor adevărate, sau numai cu numele mic, sau pur şi simplu "Anonim", dar nu despre aceştia e vorba aici.)

 
La 18/9/11 2:33 p.m. , Anonymous Flavius a spus...

Domnule Codrescu, exista mai nou in dezbatere un proiect de lege(citeam deunazi pe internet, parca la Ciutacu)in care se prevede interzicerea vitejiei de anonimat pe internet. Adica atunci cand va veti mai intalni cu vreo postare nastrusnica, veti cunoaste cu cine aveti de-a face. Ce parere aveti despre un asemenea proiect? Unii ar spune ca ar fi incalcat un drept la libera exprimare (poate libera exprimare la insulta) pe cand alti viteji didacti de interet (de exemplu site-uri precum razbointrucuvant sau apologeticum) probabil ar disparea fara perdeaua de camuflaj dupa care isi incoarda muschii.

 
La 19/9/11 12:28 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

@ Flavius

Anonimatul e uneori hazliu, alteori penibil si alteori abject. Insa mie mi se pare ca propunerea respectiva se cupleaza perfect cu alta propunere legislativa. Vedeti aici: http://www.criticatac.ro/10023/cand-puterea-incepe-sa-se-teama/

Asadar, tinand cont de faptul ca ne aflam in plina criza, in fosta RSR actualmente condusa de Traian Basselini, care vrea sa ne bage cu forta in eurozona cu scopul de a salva euro, nu, nu sunt deloc de acord cu o astfel de initiativa legislativa. Moderatorii pot sa respinga comentariile pe care le socotesc deplasate, sau pot sa nu primeasca deloc comentarii. Nu cred eu ca decenta ii preocupa pe conducatorii nostri, altminteri cat se poate de indecenti. Cred ca mai degraba se tem de faptul ca in curand le va ajunge romanilor cutitul la os.

Subterana

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire