vineri, decembrie 10, 2010

SCRISOARE CĂTRE CEI IEŞIŢI DIN BISERICĂ

SUMARUL BLOGULUI

Am primit şi dau mai departe…Dragă părinte Nichita Paşcan 
şi dragi măicuţe şi surori ieşite din Biserica lui Hristos,

Vă scriu din proprie iniţiativă, cu întârziere, ce-i drept, după ce am citit, întâmplător, aşa-zisa Mărturisire de credinţă a părintelui Nichita Paşcan[1]. Întrucât multe dintre părerile personale ale părintelui Nichita le întâlnesc şi la alţi creştini sau chiar clerici, conştiinţa de preot şi teolog mă obligă să aduc mărturia mea teologică în acest caz.
A sta indiferenţi faţă de problemele Bisericii înseamnă că indiferenţa a pus stăpânire pe fiinţa noastră, ceea ce poate induce sau adânci o criză creştină de identitate personală, eclesială sau comunitară. Însă şi a interveni depăşindu-ţi fără discernământ atribuţiile înseamnă a pune unitatea Bisericii şi pe tine însuţi în pericol de moarte.
Acest lucru l-a făcut cu multă râvnă părintele Nichita, întrucât neliniştea personală şi insomniile sale teologale le-a prelungit, fără discernământ şi fără dragoste creştină suficientă, fără deplină cunoştinţă teologică şi fără pricepere, şi în spaţiul eclesial, periclitând astfel şi mântuirea păstoriţilor săi.
Ecumenismul himeric şi haotic propus de neortodocşi şi acceptat pe alocuri de unii ortodocşi naivi sau vicleni trebuie respins fără echivoc, aşa cum ne poruncesc canoanele, însă a respinge dialogul teologic cu ereticii sau necreştinii este egal cu o abandonare a misiunii noastre de a propovădui Evanghelia lui Hristos. Noi nu trebuie să negociem cu aceştia adevărul, ci să vestim profetic: Aşa grăieşte Domnul.
În  acest context, Ortodoxia trebuie să fie steaua polară după care se ghidează corabia mântuirii,  adică Biserica. Ea trebuie să fie o mărturie vie pentru tot cosmosul şi să arate calea spre Hristos.
Păcatele celor ce au făcut ecumenism liturgic babilonic nu pot întina sfinţenia Bisericii, deoarece aceştia chiar în momentul ritualului luciferic s-au desprins din Trupul Tainic al lui Hristos cu  aceeaşi viteză cu care Lucifer  a căzut din cer, cu toţi îngerii lui[2].
După părerea mea, atitudinea părintelui Nichita este o lepădare de credinţă şi nicidecum o mărturisire, întrucât premizele eclesiologice de la care pleacă, precum şi concluziile trase, sunt total false, cu toate că sunt şi observaţii pastoral-eclesiale pertinente, cum ar fi cele referitoare la ecumenismul fără graniţe.
Ştim că a fost un slujitor cu multă râvnă preoţească, conştiinciozitate liturgică, iubit de fiii lui duhovniceşti, respectat şi adeseori cu multă dreptate, însă în momentul ieşirii din Biserică pe toate acestea le-a pierdut, deoarece spune Iezechil: „Dacă dreptul se va abate de la dreptatea sa şi va începe să facă nelegiuire, va muri pentru aceasta” (33, 18).
Noi voi da un răspuns punctual acelei lepădări, ci voi prezenta pe scurt câteva puncte ale eclesiologiei ortodoxe. Cred că nu este nevoie de a face o demonstratio, în sensul argumentelor teologico-canonice despre Biserică, ci în cazul de faţă este vorba doar de o afirmatio practică privind fiinţa Bisericii, după modelul Sfinţilor Părinţi, subliniind care ar  trebui să fie atitudinea unui creştin (laic sau cleric) faţă de Biserică şi lume în contextul actual.

Iarba verde de acasă...

Scopul fundamental al Bisericii este acela al îndumnezeirii omului prin harul lui Iisus Hristos, sub ascultarea episcopului, aflat în recunoaştere reciprocă şi în comuniune harică şi euharistică cu episcopii unui teritoriu canonic local, care are succesiune apostolică.
Sf. Ioan Gură de Aur descrie dumnezeieşte lungul drum spre îndumnezeire, atunci când compară Biserica cu corabia lui Noe. El scrie: „... corabia a luat numai necuvântătoare şi a salvat necuvântătoare; Biserica a luat oameni necuvântători şi nu numai că i-a mântuit, ci i-a şi schimbat; corabia a luat corb şi a dat drumul tot unui corb; corb ia şi Biserica, dar îi dă drumul porumbiţă; ia lup, şi-i dă drumul oaie... care îşi dă până şi lâna ei[3].
Pentru a atinge şi a împlini o asemenea chemare, slujitorii Bisericii trebuie să lupte cu timp şi fără timp, să îndure potrivnicia lupilor şi a fiarelor sălbatice din Corabia mântuitoare, să rabde până la prigoană, şi nicidecum să-i asmută, sau să se răzvrătească împotriva lor, sau să părăsească Corabia pe motiv că nu le mai suportă mizeria, ci scopul lor este să-i transforme în ființe eclesiale hristice, prin  consecvenţă şi statornicie în adevărul cel veşnic (Iisus) şi în păzirea poruncilor lui Dumnezeu: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Iisus” (Apocalipsa 14, 12).
În acest context, tot Sf. Ioan Gură de Aur scrie că „trebuie să fie prea mare primejdia din afara corăbiei, ca să poţi suporta putoarea din interiorul corăbiei... apele mari au invadat totul, necazul şi moartea planează peste o lume vinovată. O singură scăpare rămâne, o unică mântuire, celor care nu vor să piară: să intre în corabia protectoare! Toţi cei care nu sunt cuprinşi în ea sunt pierduţi fără nădejde... capul văzut era Noe; capul adevărat, cu toate că era nevăzut, era Dumnezeu”[4]. Cine are o astfel de credinţă despre Biserică nu o va părăsi niciodată.
Nimeni nu a ieşit din corabie, decât corbul, care „este trimis şi care simbolizează răul, păcatul urât, erezia, necredinţa, doar acestea se separă de Biserică; porumbiţa singură îi va rămâne fidelă”[5], spune mai departe Sf. Ioan Gură de Aur. Această imagine o repetă până în zilele noastre mulţi teologi, atunci când afirmă că Biserica nu a suportat şi nu suportă nici o schismă, deoarece Trupul lui Hristos nu poate fi rupt, ci doar a îndepărtat şi îndepărtează cu durere mădularele care nu lucrează sinergic cu Trupul[6].
Biserica, după fiinţa sa, este un Organism şi un Corp numit „Trupul lui Hristos”[7], care include Naţi­unea, dar fără să se identifice cu ea, ci numai cu Împără­ţia lui Dumnezeu, „căci nu avem aici cetate stătă­toare, ci suntem în căutarea celei viitoare”[8].
Cei morţi, alături de cei vii şi de cei ce se vor naşte al­cătuiesc neamul din care ne tragem şi alături de care vom fi chemaţi la judecată[9]. Dumnezeu a sădit fiecărui neam o misiune, ne‑a hotă­rât o evoluţie în istorie. Fiecare neam este responsabil de trecut şi dator să pregătească dreapta cale pentru urmaşi.
Biserica vorbeşte despre judecata particulară – când fiecare va răspunde pentru faptele sale – şi despre judecata universală – când vom da socoteală şi ca neam, când vom răspunde pentru istoria la care am fost părtaşi în timpul vieţii, pentru „umărul” pe care l‑am pus ca acest neam să meargă spre înviere.
Scopul Bisericii este de a transforma Naţiile în Poporul lui Dumnezeu. În acest sens este chemat creştinul să activeze şi să‑şi dezvolte mai departe credinţa, cultura naţională şi conştiinţa de sine a unei naţii[10].
O întrebare: Pentru care neam sau ţară pregăteşte calea părintele Nichita cu măicuțele în Grecia, dacă ne referim la versetul din 2 Cronici 7, 14: „Şi se va smeri poporul Meu, care se numeşte cu numele Meu, şi se vor ruga şi vor căuta faţa Mea, şi se vor întoarce de la căile lor cele rele, atunci îi voi auzi din cer, le voi ierta păcatele lor şi le voi tămădui ţara”?
Clericii şi credincioşii îşi păstrează demnitatea şi chemarea slujitoare de creştini doar dacă au rămas în Biserica Ortodoxă şi luptă constant din interior împotriva răului de tot felul, şi nu se lasă reeducaţi de Piteştiul modern al zilelor noastre şi nici derutaţi de diversiunile vicleanului diavol, întrucât „cine va răbda până la sfârşit, acela se va mântui”[11].
Rog pe părintele Nichita şi pe cele 29 de măicuţe şi surori să se întoarcă la Biserica lui Hristos şi în ţara noastră, la locul lor de metanie.
Dragii mei, nu vă chem la compromis sau la o tăcere vinovată, ci înapoi la asumarea crucii, la jertfă şi responsabilitate hristică în Biserica noastră Ortodoxă Română. Am mijlocit printr-o cunoştinţă la Preasfinţitul Sebastin să vă reprimească în eparhia sa şi să vă repună în cinstea pe care aţi avut-o. A fost de acord. Deci Biserica nu vă leapădă, ci vă reprimeşte cu multă nerăbdare şi dragoste. PS Sebastian aşteaptă doar să îi trimiteţi o scrisoare în acest sens şi să se bucure împreună cu voi toţi de Naşterea Domnului. Preasfinţitul consideră aceasta ca fiind cel mai frumos şi deosebit dar de Crăciun, care ar putea fi în istoria unei eparhii sau chiar patriarhii. V-a iertat şi, de când aţi plecat, nu a încetat să se roage pentru voi.
Îi rog, pe toţi care pot, să facă, pe o cale sau alta, cunoscută această scrisoare, pentru a ajunge în timp util la destinatarii ei, deoarece nu cunosc adresa lor.

Drumul întoarcerii acasă...

Din această întâmplare nefericită putem trage multe concluzii. În primul rând, vedem cum cad cei aleşi – şi aceasta ar trebui să ne îngrijoreze şi să ne facă pe toţi mai atenţi, mai vigilenţi. Apoi, vedem că răul şi pericolul cel mai de temut a fost şi este lipsa credinţei depline, a dragostei, a încrederii în noi sau vrednicia noastră, precum şi lipsa răbdării sau a luptei şi a jertfei noastre până la sânge[12], până la martiraj.
Dacă nu mai putem fi răbdători unul cu altul, mai ales într-o eră a globalizării, când sunt tendinţe să se înlocuiască ecumenicitatea Bisericii cu ecumenismul şi mondialismul impersonal şi himeric, când se încearcă relativizarea revelaţiei divine şi înlocuirea ei cu un sincretism babilonic la scară planetară, când se „organizează” meticulos iluzia fericirii, aproape la toate nivelurile, până la hedonism, în locul jertfei personale şi a mântuirii prin Hristos, este necesar mai mult ca oricând să rămânem în Biserică şi să urmăm îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care ne spune: „Ocărâţi fiind, să binecuvântăm. Prigoniţi fiind, să răbdăm. Huliţi fiind, să ne rugăm. Ajunşi ca gunoiul lumii, ca lepădătura tuturor”[13], să ne smerim de dragul lui Dumnezeu şi de dragul unităţii neamului şi a adevărului Bisericii lui Hristos.
Ştim din istoria Bisericii că nu prudenţa, nu compromisurile sau exclusiv tactul pastoral al unora au salvat Biserica în perioadele grele, ci Însuşi Iisus Hristos, ca Fiu a lui Dumnezeu şi ca veşnic Jertfitor pe sfintele altare, a salvat Biserica pentru jertfele mucenicilor, pentru curajul, răbdarea, sângele, prigoana şi jertfele martirilor ucişi în temnițele comuniste, precum şi pentru persecuțiile de tot felul, îndurate în  rândul clericilor, a creştinilor şi a oamenilor verticali în faţa răului. Nu fuga este soluţia, ci lupta şi răbdarea până la sânge.
Creştineşte, nimeni nu are voie să condamne personal pe cei vinovaţi. Ei sunt vrednici de iertare în numele lui Iisus Hristos[14]. Nimeni nu are voie să îi despartă cu forţa pe cei răi de cei buni, întrucât parabola evanghelică despre grâu şi neghină[15] ne arată că numai Dumnezeu poate despărţi pe supuşii Împărăţiei de supuşii celui rău, la sfârşitul veacuri­lor[16].
Sf. Ioan Gură de Aur spune că omul în viaţă nu este numai grâu, ci şi neghină. În clipa în care cineva vrea să smulgă neghina în locul lui Dumnezeu, atunci îi ia acelei persoane  şansa de a deveni grâu, îi ia şansa de a se transforma din lup în oaie, iar cine pretinde să facă separarea sau judecata de pe acum, acela se substituie lui Dumnezeu şi se opune răbdării Lui[17].

Pr. Dr. Mihai VALICĂ


[2] Isaia 14, 12-15.
[3] „Omilii la săracul Lazăr, cuvântul VI”, în vol. Omilii la săracul Lazăr. Despre soartă şi Providenţă. Despre rugăciune. Despre vieţuirea după Dumnezeu, EIBMBOR, Bucureşti, 2005, p. 140; Vezi şi Lumina Sfintelor Scripturi. Antologie tematică din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, vol. I, Ed. Anestis, Bucureşti, 2008, pp. 131-132.
[4] Bogăţiile oratorice ale Sfântului Ioan Gură de Aur, vol. I, Oradea, 2002, pp. 120-127.
[5] Ibidem, p. 126.
[6] Vezi pe larg Karl Christian Felmy, Dogmatica experienţei eclesiale, Sibiu, 1999, pp. 186-187.
[7] Vezi I Corinteni 12, 12‑14.
[8] Evrei 13, 14.
[9] Cf. „Fiecare în rândul cetei sale”. Pentru o teologie a neamului: Nichifor Crainic, Dumitru Stăniloae, Răzvan Codrescu, Radu Preda, Ed. Christiana, Bu­cureşti, 2003, mai ales pp. 9‑15, 95‑119 şi 175‑187. Titlul vo­lumului are înteme­ierea în I Corinteni 15, 22‑23: „Căci precum în Adam toţi mor, aşa în Hristos toţi vor învia. Dar fiecare în rândul cetei sale...” (subl. n.). Cf. şi Răzvan Codrescu, Cartea îndreptărilor, Ed. Christiana, Bucureşti, 2004 (secţiunea „Dreptatea nea­murilor”).
[10] Vezi Pr. dr. Mihai Valică, Prof. dr. Pavel Chirilă, Dr. Andreea Băndoiu, Dr. ec. Cristian George Popescu, Teologia socială, Ed. Christiana, Bucureşti, 2007, pp. 165-166.
[11] Matei 10, 22: „Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui”.
[12] Vezi Evrei 12, 4: „În lupta voastră cu păcatul, nu v-aţi împotrivit încă până la sânge”.
[13] 1 Corinteni 4, 12-13.
[14] Matei 6, 14-15:Daă de veţi ierta oamenilor greşealele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru cel ceresc. Iar de nu veţi ierta oamenilor greşealele lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşealele voastre”; 18, 35: „Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta – fiecare fratelui său – din inimile voastre”.
[15] Matei 13, 24‑30 şi 36‑43.
[16] Matei 25, 31.
[17] Vezi Pr. dr. Mihai Valică, Prof. dr. Pavel Chirilă, Dr. Andreea Băndoiu, Dr. ec. Cristian George Popescu, op. cit. p. 171.

26 comentarii:

La 10/12/10 10:36 p.m. , Anonymous gabi a spus...

Va grabiti in a judeca fapta Parintelui Nikita, insa Biserica este mai mult decat intelegeti voi, iar cu tot respectul pt Parintele Valica, si dansul se pripeste a grai din carti tanar fiind, gresala frecventa in care cad multi din cei necercati. Ortodoxie nu este doar in Romania, acest lucru il spunea raspicat Parintele Dionisie de la Colciu, care ca multi alti di acea vreme, fara a fi zeloti si fara urma de extremism asa cum considerati azi, au ales Sfantul Munte tocmai pt a parasi noul stil impus silniceste.
Uimitor (oare) este faptul ca sunteti orbiti sustinand sus si tare aceste cuvinte tuturor celor ce nu gandesc ca voi, “a sfasiat Biserica, a parasit Biserica, etc”, dar daca este ceva bun pe care va grabiti sa-i recunoasteti Parintelui Nikita, au Domnul nu vede inaitea voastra? si puternic este Domnul sa il aduca inapoi daca a gresit pe acela. Prin ceea ce faceti intretineti duhul baiguielii si dezbinarii in sufletele oamenilor si ar trebui sa fiti mai prudenti in afirmatii si pareri aici, pt ca oricat de indraznet si just esti (pare a fi ca esti) in gandirea teologica fara “cusur”, se va cere socoteala mai mult decat impatrita de cele ce graiesti. Si fiti mai cu rusine ca asa ii sta bine unui crestin…

 
La 10/12/10 10:45 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Cum se vede din Marturisirea de credinta a parintelui N. P. si a maicilor fugite, problemele sunt mult mai numeroase, mai grave si mai complexe decat le prezentati d-voastra, d-le Codrescu.

 
La 10/12/10 11:25 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Atrag atenţia ca eu n-am "prezentat" nimic, ci doar găzduiesc opiniile teologice ale părintelui Mihai Valică, abţinîndu-mă de la comentarii personale (pe care sînt alţii mult mai îndrituiţi să le facă). Deci, dacă aveţi obiecţii, nu mi le adresaţi mie, ci adresaţi-le autorului! (Este, pe acest blog, cazul tuturor postărilor precedate de menţiunea: "Am primit şi dau mai departe..."; aceste postări atrag atenţia asupra unor probleme de actualitate, aşa cum se reflectă ele în conştiinţa autorilor respectivi - cu care eu pot fi total de acord, sau numai în parte, sau chiar deloc; problemele abordate reprezintă nişte provocări în sine, vrednice de atenţie şi de dezbatere, dincolo de ce cred eu sau diferiţii semnatari.)

 
La 11/12/10 9:43 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Patriarhia ar trebui sa fie mult mai ingrijorata si sa incerce o comunicare reala cu manastirile. Biserica trebuie sa fie maica tuturor fiilor ei, nu numai a celor care sunt pe linia ecumenista. Ecumenismul nu e dogma sau canon, ortodoxia nu te obliga la el, ba unii chiar cred ca te obliga impotriva lui. A-ti "cenzura" propria Biserica in functie de acest criteriu e cel putin fals si abuziv.
Eu cred ca parintele profesor Mihai Valica are o pozitie justa, chiar daca nu se refera la toate aspectele aduse in discutie de parintele duhovnic Nichita (Nikita?). Ma bucur si de atitudinea parinteasca a PS Sebastian, daca e intr-adevar cea aratata de parintele Valica. Calea nu poate fi decat cea a dialogului fratesc, a intelegerii, a iertarii. Unitatea Bisericii e cea mai importanta si mai placuta Domnului nostru Iisus Hristos.

Pr. Nicolae

 
La 11/12/10 6:37 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Cum e posibil sa dai lectii despre ramanerea in Biserica daca nu ti-ai clarificat inca unde este Biserica? Cum e posibil sa subintelegi ca Biserica e acolo unde se afirma de la amvon cu capul descoperit, de catre toti ,,ierarhii'' o erezie si nu oricare, ci erezia ereziilor? Cum e posibil sa sustii ca esti traditionalist si lupti dinlauntru pentru salvarea Bisericii cand ai renuntat tu insusi la Traditie si arati ca un popa catolic, ras, si ferchezuit? Mai bine ati citi mai atent ,,asa-zisa marturisire de credinta a parintelui Nichita'' si nu v-at da asa de usor cu parerea cu totul pe langa subiect. Pana sa dati lectii altora, va rog sa explicati cum justificati ca luptati dinlauntru prin ascultarea fata de ierarhii eretici intr-o biserica care (iertati cacofonia dar nu pare deloc nelalocul ei aici) e de generatii intregi eretica?

 
La 11/12/10 8:07 p.m. , Blogger Mihai Valică a spus...

1. Stimate Gabi
Referitor la comenatriul Dv ca Ortodoxia nu este numai in Romania, este o afirmatie corecta, deoarece stim, ca Biserica este una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca, indiferent de natie sau locatie. Nu natia iti da demnitatea de ortodox, ci adevarul in Hristos si in comuniune cu episcopul local, aflat in comuniunea dragostei cu ceilalti membri ai Sf. Sinod, care au succesiune apostolica.

Va scapa insa un detaliu extrem de important, referitor la parintele Nichita. Cu toate ca Ortodoxia acopera pe fiecare neam care-i adera, daca ai iesit din Biserica, in maniera parintelui Nichita, ai iesit si din Ortodoxia greceasca unde s-a dus, deci din toata Ortodoxia. El a plecat la un alt razvratit, rupt de comuniunea cu fratii lui ortodocsi din Grecia. Daca s-ar fi dus la Athos, cum spuneti ca a facut parintele Dionisie, ar fi ramas in Ortodoxie, intrucat Athosul se afla in comuniune eclesiala cu celelate Biserici, indiferent ca tin calendarul indreptat sau pe cel vechi, insa unde s-a afundat parintele Nichita cu maicutele, nu este in comuniune decat cu ei insisi in ratacire, neascultare si cu iadul direct.

Sa ne rugam sa-i scoata Dumnezeu de acolo. Eu am pus deja credincisii mei, sa faca Psaltirea si alte rugaciuni pentru parintele Nichita si maicutele impreuna pierzatoare cu el.
Pr. Mihai Valica

 
La 11/12/10 8:13 p.m. , Anonymous Corneliu a spus...

Anonimului de la 6.37:

Din aceasta Biserica "de generatii intregi eretica", cum o numesti tu, un jeg de anonim, au facut si fac parte parte - fara sa simta nevoia s-o reformeze, s-o rupa sau sa dea bir cu fugitii - teologi, duhovnicisi si martiri ca: Dumitru Staniloaie, Arsenie Boca, Cleopa Ilie, Ilarion Argatu, Ioanichie Balan, Sofian Boghiu, Teofil Paraian, Petroniu Tanase, Benedict Ghius, Daniil Sandu Tudor, Andrei Scrima, Constantin Galeriu, Gheorghe Calciu, Iustin Parvu, Arsenie Papacioc, Bartolomeu Anania, Teodor M. Popescu, Ioan G. Coman, Adrian Fageteanu, Gala Galaction, Teodor Bodogae, Dumitru Fecioru, Nechifor Crainic, Roman Braga, Ilie Lacatusu, Zosim Oancea, Dometie Manolache, Gurie Grosu, Paulin Lecca, Mircea Vulcanescu, Rafail Noica, Ilarion V. Felea, Ilie Imbrescu, Teodosia Latcu, Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide, Mihaela Iordache, Ioan Iovan, Nicolae Balan, Nicolae Mladin, Nicodim Mandita, Serafim Popescu, Liviu Branzas, Nicolae Grebenea, Irineu Mihalcescu, Nicolae Popoviciu, Ion Bria, Nicolae Steinhard, Mina Dobzeu, Tit Simedrea, Dimitrie Bejan, Atanase Negoita, I. V. Georgescu, Ghelasie Gheorghe, Anastasia Popescu, Olga Greceanu, Toma Chiricuta, Ioan G. Savin, Miron Mihailescu, Grigore Babus, Petru Vintilescu, Liviu Stan, Gheorghe Racoveanu, Nicolae Balca, Petru Rezus, Ioan Ramureanu, Constantin Voicescu - si atatia si atatia altii. De ce i-am pune noi, credinciosii, in cumpana pe toti acestia de mai sus cu un parinte duhovnic ratacit si aproape necunoscut, sustinut de o mana de scelerati la fel de anonimi ca si el? Nu vedeti ca nu sunteti sanatosi la cap?!
Si ce daca parintele M. V. e "ras" si "ferchezuit"? Ortodocsii trebuie sa fie neaparat nerasi si jegosi?

 
La 11/12/10 10:20 p.m. , Anonymous Corneliu a spus...

Cer scuze dlui Codrescu si cititorilor blogului ca din graba am comis cateva greseli in scrierea unor nume: corect este desigur Staniloae nu Staniloaie, Steinhardt nu Steinhard, Nichifor nu Nechifor Crainic.
Imi cer scuze si daca tonul meu a fost mai "tare" de cum se cuvenea. Dumnezeu sa ne tina pe toti in Biserica Sa!

 
La 11/12/10 10:52 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

V-am scuzat dinainte de a apuca dvs. să vă cereţi scuze, înţelegînd că v-aţi "aprins" şi că aţi scris sub această stare. Rămîne ca şi dvs. să trageţi cuvenita învăţătură şi în alte ocazii să fiţi mai cumpătat.
Pînă la urmă înţelegerea şi iertarea reprezintă temelia şi unitatea Bisericii lui Hristos (care în mod sigur e mai mult şi mai altfel decît ne închipuim sau putem înţelege noi, oricît am fi de teologhisitori şi de înduhovniciţi).
Ţin să-i mulţumesc şi părintelui Valică pentru eleganţa intervenţiei sale (de ce n-ar fi loc de eleganţă şi în Ortodoxie, fie că sîntem raşi sau neraşi?).
Şi sper ca nici "Gabi" să nu se supere, cu partea lui de dreptate sau de nedreptate, căci e loc pentru toţi şi pentru toate în dragostea lui Hristos.

 
La 12/12/10 8:12 a.m. , Anonymous Gabriela a spus...

Cand parintele Valica a infruntat pozitia oficiala a Patriarhiei in privinta cipurilor biometrice, sau a imprumutului de la camatari pentru Catedrala Neamului, sau a martirilor din inchisori ignorati de ierarhie, atunci era bun, nu? Nu se mai vedea ca era "ras" si "ferchezuit". prea "tanar" si "pripit a grai din carti" ! Aici se vede lipsa de onestitate a acelora ce il ataca acum sub lasitatea anonimatului: cand le convine lor, omul e bun si cuvantul lui legitim, iar cand nu le mai convine lor acelasi om devine deoodata rau si nelegitim, "catolic" si "eretic" !

 
La 12/12/10 9:28 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Pentru Gabriela:

N-aş vrea să supăr pe nimeni, căci simt că toţi - fiecare în felul său - au zel pentru Hristos, dar nici nu pot să nu vă dau dreptate: prea adesea NECINSTEA şi SMINTEALA merg mînă în mînă.

 
La 13/12/10 12:29 a.m. , Blogger Iulian Capsali a spus...

Aceste atacuri abjecte la adresa parintelui Valica nu fac decat sa-l intareasca. Chiar daca nu sunt de acord cu tonul, pledoaria lui Corneliu este indreptatita. Ce se observa la zelotii ce isi doresc o BOR desavarsita este mutarea programatica a problemelor dintr-o parte in alta, astfel ca vor sa dea senzatia ca sunt constiintele ortodoxe ale natiei. Acum, ca Sfantul Sinod si Patriarhia a caterisit preotii care au slujit cu ereticii, li s-a luat "jucaria" prin care se indreptateau sa se vada liderii ortodoxiei (apropo, nu prea s-au vazut reactii la aceste masuri necesare). Noua marota este calendarul, din care fac un instrument de presiune, iar pe pr. Nichita o sa-l transforme in martir, pentru ca, desi se afla in ascultarea unuia dintre cei mai buni episcopi pe care-i avem la aceasta ora, a plecat cu o parte din obste la stilisti, dovedind un spirit eminamente sectar.
Anonimii se dau in stambă de nervi ca nu mai au obiectul muncii, cu acelasi zel cu care ataca orice subiect ca niste vuvuzele care vor sa faca galagie cat mai mare. Insa tot acest zgomot de fond face sa se vada departarea lor de duhul ortodoxiei. Sunt doar sectari vopsiti in ortodocsi, lupi in blana de oaie, care, din pacate, fac doar sa otraveasca mintile oamenilor si sa-i piarda.

 
La 13/12/10 11:43 a.m. , Blogger Mihai Valică a spus...

Apropo de cei ce ma acuza ca nu am barba si care trec toata teologia prin barba, transformand-o in barbologie pana la schisma si confunda ungerea Sf. Duh (1 Ioan, 2,20) cu unsoarea nespalarii, raspunsul meu este urmatorul: patronul meu este Sf. Arhanghel Mihail, care este fara barba. Acesta ar fi un motiv, pe langa altele.
Prefer decat sa am barba voastra fara obraz, sa am mai mult obraz...Barba creste intr-o saptamana, dar obrazul mai greu...!

Ieratre si rugati-va si pentru mine imberbul, dar care sunt in dreapta credinta!
Pr. Mihai Valica

 
La 14/12/10 1:30 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Pentru Ioan şi alţii (nepostaţi):

Cum nu despre bărbi e vorba, încercaţi să depăşiţi (cu rugăciune, sau altfel) această ispită de "vadimism" duhovnicesc! Şi aveţi decenţa de a nu-i lua martori pe sfinţi la toate oligofreniile de mahala ale bloggărelii anonime!
Cu un Dumnezeu atît de delicat precum Hristos, mă întreb cum de sînt cu putinţă asemenea puseuri de mitocănie în numele Lui?!
Te scuteşte barba de-a avea obraz? Sau rostul bărbii este să ascundă grosimea obrazului?

 
La 14/12/10 10:05 a.m. , Anonymous Alexandru a spus...

Parintele Justin ce zice oare despre fuga la stilisti? O aproba? O dezaproba? Nu se gaseste nimeni din anturaj care sa aibe interes sa il intrebe despre asta, sa il inregistreze si sa il dea pe internet? Sau in afara de obsesia cu cipurile si de obsesia cu martirii nimic alceva nu mai conteaza? E adevarat ca si la Petru Voda se impartasesc idei stliste si are usa deschisa Danion Vasile? As fi mult mai curios sa aud un cuvant de la "duhovnicul neamului", decat de la fel si fel de anonimi obraznici care intra pe bloguri si ne asalteaza cu ideile lor fixe si cu panica lor de gandaci de bucatarie pe care s-a pompat insecticid.

 
La 14/12/10 11:54 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Şi pe mine m-ar interesa cuvîntul Părintelui Iustin. Poate s-a şi pronunţat, dar încă n-am aflat noi.
Cît despre d-l Danion Vasile, cred că are totuşi o poziţie mai nuanţată decît presupuneţi.

 
La 14/12/10 1:50 p.m. , Blogger Iulian Capsali a spus...

Din cate stiu, parintele Iustin a condamnat, in discutii particulare, plecarea la stilisti a duhovnicului manastirii Brancoveni. Cat despre Danion, din pacate si-a facut din trecerea la vechiul calendar o prioritate - desi pare mai degraba o marota - pe care o si intareste pe baza unor discutii controversate, sanctionate drastic de manastirea Putna care o considera ca fiind propaganda stilista (http://c-tarziu.blogspot.com/2010/10/ucenicii-parintelui-iachint-de-la-putna.html).

 
La 14/12/10 10:39 p.m. , Anonymous Bloggoslovul a spus...

Daca in viata de toate zilele se zice ca fuga e rusinoasa, dar sanatoasa, in viata spirituala fuga nu e niciodata o solutie, ci numai o rusine.

 
La 14/12/10 11:23 p.m. , Anonymous Alexandru a spus...

Asa este: nu poti rezolva verticala pe orizontala !

 
La 15/12/10 5:10 a.m. , Anonymous Big Ben a spus...

@ Alexandru
Ba da, rasturnand planurile, ca in cazul de fata.

 
La 15/12/10 10:14 p.m. , Anonymous gabi a spus...

Parintelui Valica si tuturor:
Sunt razvratiri ce aduc pierzare, insa sunt si razvratiri binecuvantate. Nici noi si nici ei nu suntem afara din Biserica, din Ortodoxie. Si fiecare va fi tras la raspundere, nu dupa sub ce omofor s-a ascuns ci dupa ortodoxia celor ce poarta omoforul care este implinirea exacta conforma a Poruncilor si Canoanelor Apostolice si Patristice.
Si acest lucru este evident in istoria Bisericii ( cititi Parinte Valica, Despre hirotonia unui oarecare Moise in Scrierile Bisericesti ale Sfantului Teodoret al Cirului , pg 188 -23). Si cu parere de rau la noi sunt mult mai multe lucruri de indreptat decat au aceia prin a se fi separat acum de cei ce s-au separat prin crime si violenta de calendarul vechi si in urmatorii ani facand compromisuri dupa compromisuri si devenind mai infailibili decat papa in invataturile si pretentiile lor, si care prin a fi acceptati ca religie de stat au ramas canonici-vai noua!
Si sa mai stiti ceva: Cand Parintele Dionisie a ales Athosul a ales pt faima acel loc, pt binecuvantare, pt randuiala slujbelor si pt pazirea vechiului calendar. Dansul a povestit ce s-a intamplat in Athos cand 2-3 manastiri trecusera pe nou…si ce s-a intamplat la intoarcerea lor pe vechi… Dansul a spus ca si in Grecia, pe continent, sunt ierarhi care sunt pe vechi si sunt in Biserica. A te lauda ca unii detin Biserica-Ortodoxia doar din gura, cum se intampla la noi, dar Schimband Textul Scripturilor, taind Liturghia, rugandu-se impreuna cu ereticii si catolicii, imbracand cu forta in catedrala patriarhala in vesminte preotesti pe eretici, dandu-le voie sa imparta anafora si sa citeasca Evanghelia in spiritul carei iubiri de adevar, schimband textul Prohodului, si a mineielor, etc, nu se vede ce Ortodoxie mai poate fi aratata altora care au doar dorinta de a nu se mai amesteca cu altii care fac acest lucru si au doar vina de a nu fi facut acestea… Plus ca puteti citi cuvantul Binecuvantatului Parinte Emilianos, fostul staret al Manastirii Simonos Petras, care vorbeste despre Biserica in "Monahismul, Pecetea cea adevarata", pg204-209, in special unde scrie asa: INTR-ADEVAR, BISERICA ESTE CARMUITA DE EPISCOPI. EPISCOPUL ARE HARUL SI EL IL DA SI EGUMENULUI. DACA INSA EPISCOPUL, CARE ESTE AUTORITATEA VAZUTA, CHIPUL LUI HRISTOS CEL NEVAZUT, CAPUL TRUPULUI BISERICII, NU VA FI CUM VREA BISERICA, ATUNCI BISERICA NOASTRA NU POATE INAINTA IN MERSUL EI. sc
P.S. Orgoliul pe care il afisati raspunzand in acel fel catre Parintii ce poarta barba nu va face cinste (pe siteul aservit baiguielii si ametelii "Razboiu intru cuvant"-se pare ca asta cauta fondatorii lui.... Ortodoxia nu o au nici cei cu nici fara, sau si cu si fara barba, dar ortodoxia o are cel cu bun simt, ceea ce din acel articol il cam pierdeti...

 
La 16/12/10 12:28 a.m. , Anonymous Sorin a spus...

Danioane, degeaba te dai Gabi ca esti straveziu :) Spui baliverne de om sarac cu mintea, nu cu duhul. In stilul asta, se poate justifica orice faramitare a bisericii. Lista de sfinti ai bisericii de dupa adoptarea noului calendar nu te surprinde cu nimic... Il contrapui pe pr. Dionisie care a plecat in Athos si s-a sfintit acolo, fara sa tina la poarta Colciului pe cei lipsiti de har, in viziunea malale inepta si inculta duhovniceste!

 
La 16/12/10 4:42 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

După gramatică, ortografie şi punctuaţie, "Gabi" nu cred că este (şi sper să nu fie) Danion Vasile. Oricine ar fi, nu pare dispus să se sinchisească de contraargumente: are o îndîrjire monomaniacală şi monologală care exclude posibilitatea unui dialog real. Cel puţin aceasta este impresia mea, deşi m-aş bucura să n-am dreptate, mai ales că îl simt sincer preocupat, în felul său, de puritatea şi soarta Ortodoxiei.
Anumite incoerenţe discursive şi atitudinale ale oficialităţilor bisericeşti de ieri sau de azi cred că poartă răspunderea apariţiei acestui gen de frondă internă, extrem de periculoasă pentru unitatea duhovnicească şi autoritatea instituţională a Bisericii (părînd să reitereze astăzi la meridian răsăritean - mutatis mutandis, desigur - ceea ce s-a întîmplat acum cinci secole la meridian apusean: Ortodoxia riscă să aibă şi ea "protestantismul" ei, reformator în intenţie şi dizolvant în fapt). Cu cît ierarhia se "papistăşeşte", cu atît turma se "protestantizează"!
Şi mă tem că nu pe bloguri se poate "gestiona" o asemenea tragedie spirituală...

 
La 16/12/10 1:53 p.m. , Blogger Iulian Capsali a spus...

Mi se pare cea mai puternica concluzie/observatie pe care am auzit-o in ultimul timp! Intr-adevar, comparatie tine perfect si denota acuitatea cu care ai privit fenomenul. Sigur ca este neplacuta, dar este o evidenta ca, in timp ce o parte din ierarhie se "papistaseste", mai mult sau mai putin evident, (stai sa vezi scandal cu invitatia Papei in Romania din acest an!), partea radicala a laicatului se protestantizeaza, recurgand uneori chiar la aceleasi metode si tipuri de reactie publica, in care centrarea este pe "sfarsitul vremilor" - iar pentru asta se accepta orice, inclusiv ruperea unitatii Bisericii- in detrimentul oricarei cumpaniri introspective. Zelotii au castig de cauza in momentele de cumpana, iar "poporul" o sa fie totdeuna mai sensibil la actiunea lui Baraba, decat la vorbele lui Hristos.

 
La 19/12/10 6:01 p.m. , Anonymous Gabriela a spus...

Sa ne fereasca Dumnezeu, domnule Codrescu, desi tendinta intr-adevar cam asta este! Oare ai nostri ierarhi sunt orbi si surzi?

 
La 19/12/10 6:17 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Nu, sunt numai nepasatori sau neputinciosi.

Pr. Nicolae

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire