marți, octombrie 19, 2010

UN APEL AL FORULUI ORTODOX ROMÂN

SUMARUL BLOGULUI

Am primit şi dau mai departe...România fără acte de identitate electronice

                                                                                                                        
Forul Ortodox Român consideră că măsurile de introducere în România a actelor de identitate electronice constituie un grav abuz, care pune bazele unui sistem de supraveghere permanentă a cetăţenilor aşa cum nu a mai existat niciodată până acum în istorie. Este în lucru şi cardul de sănătate, un document electronic ce cuprinde istoricul bolilor şi starea sănătăţii tuturor oamenilor din România, iar la Ministerul Sănătăţii se pune la punct un program de soft care să gestioneze fişele electronice de sănătate ale tuturor cetăţenilor ţării - o iniţiativă care oferă unor oameni acces la date strict personale. Lucrurile devin şi mai sumbre dacă ne gândim că dezvoltarea controversatului proiect e-România poate duce la un grad de supraveghere care, după ştiinţa noastră, nu are precedent în altă ţară din lume, prin acest proiect intenţionându-se crearea unei interfeţe electronice care să cuprindă totalitatea interacţiunilor dintre stat şi cetăţean, dar şi – ceea ce este încă şi mai important – dintre cetăţean şi cetăţean.
Chiar responsabilii statului implicaţi în aceste proiecte logistice recunosc faptul că singura garanţie ca sistemul electronic de identificare a cetăţenilor să nu fie folosit în mod abuziv este calitatea celor care îl administrează. Dar niciodată, într-un stat de drept constituţional, garanţia respectării libertăţilor civice nu va sta în calitatea morală a conducătorilor, ci în garanţiile instituţionale concrete, prin care exerciţiul puterii este limitat în întindere, amploare şi manifestare. Inacceptabilă este şi ideea prelevării datelor biometrice ale persoanei, procedură practicată, până recent, doar în cazul infractorilor. Acest lucru îi transformă pe cetăţeni în „suspecţi de serviciu”, o viziune tipică dictaturilor, în care cetăţenii sunt bănuiţi  aprioric de atitudini antisociale, fapt fără precedent însă într-o societate ce se denumeşte deschisă şi care se ghidează după norme juridice ce pun pe primul plan libertatea persoanei.
Întrebarea pe care orice cetăţean al României şi-o poate pune este: de unde provin banii pentru acest proiect al introducerii actelor electronice, ale cărui costuri se ridică la zeci de milioane de euro? Din bugetul statului? Considerăm însă că pentru statul român ar fi mult mai utile şi mai urgente măsurile de remediere a problemelor structurale ce ameninţă principalii piloni ai sistemului românesc (sistemul de asigurări sociale – pensiile, sistemul educaţional, sănătatea). Dacă banii provin din surse private, aşa cum afirmă unii oficiali, de ce nu se orientează aceşti bani spre ajutorarea familiilor nevoiaşe, a celor care mor întrucât nu au bani pentru medicamente sau pentru operaţii costisitoare? Care ar fi interesul (economic, politic) al unor persoane private pentru implementarea acestui sistem în România?
Uniunea Europeană nu ne obligă să introducem cărţile de identitate electronice (CIE). Dimpotrivă, vedem că, din cele 30 de ţări ale Uniunii Europene, practic doar 12 au introdus acest tip de documente, iar 9 sunt doar pe cale să le adopte. În multe state care au CIE statutul acestora nu este obligatoriu, făcându-se paşi mici în adoptarea lor de către populaţie (Italia e un exemplu). Atunci ne întrebăm, în chip firesc, ce interese se ascund la noi în spatele acestui proiect? Este absurd ca, în condiţiile în care trăim o criză profundă, autorităţile române să investească sau să atragă fonduri enorme pentru un proiect pe care nu îl cere nimeni şi ale cărui costuri vor fi permanente, având în vedere necesitatea up-gradărilor, a securizării continue etc.
În ceea ce priveşte argumentul tehnic, al aşa-zisei securităţi sporite a datelor personale, datele problemei sunt, în realitate, cu totul altele. Un sistem care nu-i va permite cetăţeanului să efectueze anumite operaţiuni, sau care nu-i va permite să se identifice complet în faţa unei instituţii oficiale decât dacă este posesor de act de identitate electronic, este unul greşit conceput şi fundamentat. Pe lângă constrângerile care decurg din aceasta, orice astfel de suport electronic este supus unor riscuri de clonare şi/sau de deteriorare ce au o probabilitate statistică foarte mare (defectare prin expunere la presiuni mecanice, prin expunere la câmpuri electrice sau magnetice, prin contactul cu diferite substanţe chimice uzuale etc.).
De asemenea, ne asumăm un mare risc expunându-ne datele personale, biometrice, într-o bază de date centralizată la nivel naţional şi operată de anumite instituţii oficiale cu probleme interne majore, recunoscute public, la nivelul organizării şi al gradului de corupţie. Riscul acesta este cu atât mai mare cu cât se preconizează o integrare la nivel internaţional – într-o primă fază, european – a acestor date. Nu există în acest moment, din păcate, nici măcar la nivel de proiect, o politică naţională de securitate informatică menită să ne asigure nouă, cetăţenilor români, protecţia datelor  personale în momentul în care acestea vor fi expuse într-un mediu internaţional care este de asemenea dominat, în multe cazuri, de corupţie la nivel instituţional, sau este marcat de atitudini rasiste/xenofobe în raport cu anumite comunităţi etnice şi chiar religioase. Avem, din nefericire, precedente periculoase în acest sens: o parte din baza de date de CNP-uri a Poliţiei Române este disponibilă pe reţelele informatice publice de transfer, la fel şi mai multe hărţi militare detaliate ale României! Din câte ştim, nimeni nu a  intervenit în vreun fel până acum pentru a remedia aceste scurgeri de informaţii.
Nu în ultimul rând, este important să conştientizăm faptul că actele de identitate electronice au mari şanse de a deveni în viitor propriile noastre dosare de securitate, pe care le vom purta peste tot şi la care noi nu vom avea acces decât indirect, prin intermediul instituţiilor.
Având în vedere toate acestea, cerem în mod ferm Preşedintelui ţării, reprezentanţilor MAI şi tuturor instituţiilor abilitate ale statului român următoarele:

1.     Să oprească introducerea în România a oricărui tip de document electronic de identitate (carte de identitate, permis de conducere) şi a cardului  electronic de sănătate.
2.     Să se asigure în mod temeinic baza juridică a paşapoartelor aşa-zis temporare, pentru a nu se putea reveni în mod abuziv asupra acestei alternative. Să se prelungească termenul de valabilitate al acestui tip de paşapoarte la 3 ani şi să nu existe nici o presiune financiară sau morală asupra persoanelor care nu acceptă documentele ce conţin datele personale incluse în mediul de stocare electronic.
3.     Să se angajeze un dialog real cu reprezentanţii societăţii civile pentru a se stabili  o linie clară de demarcaţie până la care un proiect de tipul e-România, ce include şi componenta Cărţilor de Identitate Electronice, poate fi derulat astfel încât să nu pună în primejdie libertăţile civice specifice unui stat de drept constituţional, precum şi libertatea de conştiinţă a cetăţeanului.

După ce am văzut în secolul trecut cât de uşor pot să apară dictatorii, după ce am traversat 50 de ani de ideologie comunistă şi 20 de ani de tranziţie lipsită complet de viziune, credem că este firesc să tragem un semnal de alarmă şi să chemăm pe toţi românii să se opună măsurilor amintite. Acestea, pe lângă faptul că nu pot fi prioritare în contextul socio-politic actual, nu fac altceva decât să creeze premisele unui sistem totalitar de supraveghere şi control al persoanei umane. Tehnologia trebuie să fie folosită în scopuri creative, iar nu în slujba controlului (sau a manipulării) oamenilor. Libertatea este un dar dumnezeiesc ce trebuie apărat cu toată vigilenţa, aşa cum s-a întâmplat în perioada comunistă, când mii de eroi şi de martiri din închisori sau din munţi şi-au dat viaţa, opunându-se dictaturii. Jertfa acelor tineri care au strigat în decembrie 1989 „Vom muri şi vom fi liberi!” ne responsabilizează şi ne obligă la atitudine. Captivitatea electronică nu este cu nimic mai bună decât aceea în lanţuri. Statul nu mai trebuie să intervină în viaţa privată a oamenilor, sub nici o formă.
Organizaţiile reunite în Forul Ortodox Român adresează societăţii civile un apel la unitate pentru a face conştientă opinia publică în faţa acestor provocări. Chemăm toate ONG-urile şi persoanele care împărtăşesc îngrijorarea noastră să semneze acest apel pentru libertatea şi demnitatea românească. Adeziunile se pot trimite pe adresa de e-mail a FOR-ului.

18 octombrie 2010


Contact:  
forul.ortodox@gmail.com
 
 
Sprijină acest demers: 

Alianţa Familiilor din România
Asociaţia Rost
Asociaţia Pro Vita - Bucureşti
Asociaţia Pro Vita - Gorj
Asociaţia Christiana - Bucureşti
Asociaţia Ziariştilor şi Editorilor Creştini
Asociaţia pentru Apărarea Familiei şi Copilului
Asociaţia pentru Cultură şi Educaţie Sf. Daniil Sihastrul
Asociaţia Bucovina Profundă
Asociaţia Orante - Cultură şi Spiritualitate Creştină 
Asociaţia Predania
Asociaţia Ieromonah Arsenie Boca - Arad
Editura Arca Învierii
Editura Origini
Fundaţia Sf. Martiri Brâncoveni - Constanţa
Fundaţia Sf. Martiri Brâncoveni - Suceava
Fundaţia Creştin-Ortodoxă Pro Filiis
Fundaţia Culturală Vasile Netea
Liga pentru Utilitate Publică
Orthphoto România
Revista Lumea Credinţei
Revista OrthoGraffiti
Revista Puncte Cardinale

UPDATE: 03.11.2010:


Articol interesant pe site-ul BBC despre nesiguranţa paşapoartelor electronice:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/click_online/6182207.stm

UPDATE: 02.12.2010: Am primit pe adresa FOR răspunsul Ministerului Administraţiei şi Internelor la documentul prin care ne arătam îngrijorarea faţă de introducerea documentelor de identitate electronice. În spatele răspunsului, care îşi păstrează aerul oficial impus de statutul birocratic al acestei instituţii, se ascunde, desigur involuntar, o exprimare care ne poate pune pe gânduri.  După ce se trec în revistă cele trei tipuri de cărţi de identitate care vor fi puse în circulaţie şi se arată faptul că Ministerul a ţinut seama de dreptul la opţiune pe care îl are un cetăţean al României (conform Constituţiei), adică, în cazul de faţă, acela de a avea acces la cartea de identitate fără imaginea impresiunilor papilare (amprente) şi a semnăturii electronice, în final se spune: „Prin urmare, considerăm că, prin recunoaşterea dreptului la opţiune al cetăţenilor români, sunt respectate dreptul la viaţă privată, cât şi libertatea de conşiinţă ale acestora, precum şi libertăţile civice specifice unui stat de drept constituţional”. Rezultă, în mod logic, faptul că, dacă nu am fi avut acest drept la opţiune pentru care am militat, prin cartea de identitate în care se introduc datele în cipul electronic, dreptul la viaţă privată şi libertatea de constiinţ ă ar fi fost ÎNCĂLCATE! Ceea ce noi am afirmat în toate documentele pe care le-am remis instituţiilor statului şi celor media.  Ca să concluzionăm, mai în glumă (atâta cât ne permite această temă extrem de gravă), mai în serios, aşa cum ne învaţă înţelepciunea populară, uneori „gura păcătosului adevăr grăieşte”… Insistăm ca dezbaterile pe această temă – a introducerii actelor de identitate electronice – să continue, iar instituţiile statului (în cazul în speţă, MAI) să introducă drept parteneri de dialog mediul academic românesc (specialişti, universitari, academicieni) care poate sprijini cercetarea impactului guvernării electronice asupra cetăţenilor români, şi, nu în ultimul rând, Biserica Ortodoxă Română, care poate să dea echilibrul şi girul etic acestei dezbateri de interes naţional. Dumnezeu să ne ajute! Iulian Capsali


5 comentarii:

La 20/10/10 11:43 a.m. , Blogger Iulian Capsali a spus...

S-a mai adaugat si Asociatia pentru Apararea Familiei si Copilului, adeziune confirmata de Virgil Vlaescu.

 
La 20/10/10 3:26 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Mă bucur, am făcut adaosul la finele Apelului.

 
La 20/10/10 5:08 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Încerc să ţin pasul cu diferitele adeziuni. Am consemnat persoanele juridiceşi şi le voi consemna şi pe cele fizice. Pentru aceasta va trebui să mă ţineţi la curent.

 
La 22/10/10 2:15 a.m. , Anonymous Gelu Netea a spus...

Felicitari pentru initiativa si pentru felul cum este pusa problema - realist si echilibrat, fara misticisme.

Fundatia Vasile Netea
(poate fi trecuta printre sprijinitori)

 
La 23/10/10 10:46 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Deocamdată numărul adeziunilor de persoane fizice, atîtea cîte mi-au parvenit, mi se pare neconcludent. Pe de altă parte, ar fi fost de dorit ca fiecare să-şi specifice nu numai numele şi prenumele, ci şi localitatea de domiciliu, profesia şi eventual vîrsta. Prin urmare, am renunţat, cel puţin deocamdată, la postarea lor.

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire