sâmbătă, octombrie 23, 2010

NOU COMUNICAT AL FORULUI ORTODOX ROMÂN

SUMARUL BLOGULUICare sunt riscurile
unei societăţi guvernate electronic?


Forul Ortodox Român a participat, vineri 22 octombrie 2010, la dezbaterea publică pe tema actelor de identitate electronice organizată de ActiveWatch, APADOR-CH, Asociaţia pentru Apărarea Libertăţilor Publice şi Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet. Aceasta a beneficiat de moderarea avocatului Alin Popescu, senior editor la Avocatnet.ro, şi de prezenţa reprezentanţilor MAI, comisarii-şefi Sorin Bălaşa şi Gheorghe Daniel, de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, şi comisar  Gina Laura Cusa, reprezentant al departamentului juridic al Ministerului. Considerăm că, deşi timpul alocat dezbaterii a fost scurtat de programul încărcat” (ciudat motiv, având în vedere că astăzi a fost ultima zi de dezbatere publică) al reprezentanţilor MAI, discuţia a fost concentrată şi a ridicat numeroase probleme de principiu – juridice, tehnice, social-politice şi culturale – faţă de proiectele legislative ale autorităţilor prin care se doreşte implementarea actelor de identitate electronice (la actuala dezbatere s-a abordat în special tema cărţilor de identitate electronice).
Participanţii au remarcat drept pozitiv faptul că autorităţile statului au fost receptive la unele din observaţiile primite din partea ONG-urilor la precedenta dezbatere, ce a avut loc pe 20 august, având în vedere, în special, faptul că s-a integrat în proiectul legislativ dreptul la alternativă (dreptul de a alege o carte de identitate lipsită de dispozitiv tip smart card contactless şi care nu conţine date biometrice).
Cu toate acestea, dezbaterea de astăzi a arătat din plin faptul că proiectul de a implementa acest tip de cărţi de identitate (CEI) este, într-un mod de neînţeles, cu totul lipsit de fundamente, având în vedere intenţiile vechi ale autorităţilor în materie (ce datează din 2002). Forul Ortodox Român consideră că nu este acceptabil ca autorităţile să înceapă implementarea acestui sistem, fie el bazat pe alegere voluntară, în condiţiile în care nu există nici o analiză serioasă asupra impactului pe care acesta îl va produce în societate şi asupra vieţii private, asupra libertăţilor civice şi libertăţii de conştiinţă.
Totodată s-a reliefat, în urma discuţiilor, că nu există un studiu/estimare cu privire la costurile ridicate de implementarea întregului sistem informatic necesar funcţionării cărţilor de identitate electronice. De asemenea, nu există un studiu cu privire la riscurile de securitate puse de acest sistem şi de dispozitivele electronice ce vor fi folosite. Într-un mod surprinzător, reprezentanţii MAI au răspuns că nu există nici măcar un studiu de impact al politicilor publice referitoare la acest proiect, pe motivul că… nu s-a considerat necesar”!
Forul Ortodox Român a ridicat îndeosebi problema impactului socio-cultural şi asupra vieţii private pe care aceste noi tehnici de supraveghere şi control al populaţiei le au asupra societăţii. Răspunsul reprezentanţilor MAI referitor la întrebarea dacă au realizat un studiu sociologic de impact, pe lângă faptul că a fost negativ, a denotat şi o completă ignorare şi minimalizare a problemei. Acest lucru în ciuda faptului că există deja o întreagă literatură de specialitate care arată efectele nocive pe care societatea informaţională şi, în conexiune, guvernarea electronică (ce include şi folosirea actelor de identitate electronice, dar nu se reduce la acestea) le au atât asupra garantării dreptului la viaţă privată, cât şi asupra modului în care cetăţeanul se raportează la puterea de stat şi la societate. Prin impact social nu se înţelege o simplă sondare a opiniei publice, ci se are în vedere o schimbare a paradigmei culturale cu privire la noţiunile de viaţă privată, libertate şi autoritate publică.
În calitate de for creştin-ortodox, nu putem accepta o societate în care cultura supravegherii şi a transparenţei vieţii individului în faţa statului să devină normative. De asemenea, nu putem accepta nici avansul acesta necugetat, care seamnănă prea mult cu politica faptului împlinit, către noi şi noi metode de supraveghere, ce, o dată instituite, se pot transforma într-un cadru totalitar de control a persoanei umane. Nimeni nu poate garanta că eşafodajul sofisticat ce se doreşte a fi instituit în materie de supraveghere (prelevarea datelor biometrice, deocamdată doar la purtător”, dispozitive smart card, baze de date centrale cu interoperabilitate globală deocamdată limitată) nu se va extinde, ulterior, pentru a îngloba întreaga populaţie civilă şi întreaga infrastructură electronică – inclusiv privată – în care, în prezent, ne lăsăm urmele” electronice.
Forul Ortodox Român se adresează şi Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, pentru ca punctul de vedere creştin să indice cu limpezime şi forţă sporită limita etică până la care se poate întinde un guvern când are de-a face cu datele private ale persoanelor şi cu supravegherea cetăţenilor. Există deja un precedent în care Biserica, prin vocile ierarhilor, s-a făcut auzită în acest domeniu. Este vorba despre măsura introducerii paşapoartelor biometrice de anul trecut. Însuşi Patriarhul României a adresat un memoriu către ministrul de atunci al Internelor în care afirma, referitor la măsurile de identificare biometrică a populaţiei: „aceste prevederi care au fost implementate în România în mod amplificat şi excesiv au trezit reacţii în societate, mai ales că nu a existat o dezbatere publică şi nici consultarea instituţiilor cu larg impact social, inclusiv a Bisericii. Astfel, articolul 1 alin. 3 al Regulamentului precizează că prevederile sale nu se aplică şi cărţilor de identitate emise de statele-membre resortisanţilor lor sau paşapoartelor şi documentelor de călătorie temporare cu o valabilitate de 12 luni sau mai puţin. Cu toate acestea, în România se eliberează deja carnete de conducere ce conţin date biometrice şi există indicii despre extinderea acestui sistem şi la cărţile de identitate” (subl. n.). Între timp, abordarea amplificată şi excesivă a autorităţilor a continuat, precum şi lipsa de consultare a Bisericii. Este de remarcat că în răspunsul MAI la acest memoriu se răspunde doar problemelor legate de paşapoartele biometrice, dar se trec cu vederea toate observaţiile făcute pe tema celorlalte acte de identitate electronice.
Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, luând poziţie tot pe tema paşapoartelor biometrice, a conchis: acest sistem de supraveghere e un atentat la libertatea şi intimitatea oamenilor, drepturi consfinţite nu numai de legile civile, ci şi de normele religioase. E ca şi cum un duhovnic ar divulga secretul spovedaniei, fapt aspru pedepsit în rânduielile bisericeşti, dar cu drept de cetăţenie în sistemul transparenţei fără perdea. Biometria nu numai că nu o sancţionează, dar, dimpotrivă, o legiferează, omul fiind tratat nu ca făptură a lui Dumnezeu, înzestrată cu suflet, inteligenţă şi libertate…” (subl. n.).
Tot din interiorul Bisericii, ÎPS Teofan al Moldovei critica, în pastorala de Paşti a aceluiaşi an, diferitele tendinţe actuale de impunere a unor sisteme tot mai sofisticate de supraveghere a omului, de îngrădire a libertăţii şi intimităţii lui” .
Aşadar, Biserica manifestă o grijă deosebită faţă de modul în care stocarea informaţiilor despre persoană prin intermediul paşapoartelor biometrice [şi, prin analogie, prin intermediul oricărui act de identitate biometric – n. n.] aduce atingere libertăţii şi demnităţii persoanei, vieţii intime, familiale şi private” (din memoriul adresat ministrului de Interne). Din păcate, atitudinea neclară adoptată de Biserică pe tema paşapoartelor biometrice a fost speculată de autorităţi, ceea ce a dus la un regim discriminatoriu cu privire la varianta alternativă a paşapoartelor clasice, denumite provizorii şi reduse temporal la un interval nepermis de scurt, căruia i se adaugă un preţ relativ ridicat, efectul fiind restrângerea dreptului de liberă circulaţie. De aici se vede cât de important este ca Biserica să ia o atitudine fermă cu privire la respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei.
În virtutea acestei preocupări pentru păstrarea unei culturi a libertăţii şi a demnităţii umane, a afirmării unor drepturi intangibile la intimitate, consfinţite de normele religioase şi, ca atare, anterioare dreptului pozitiv instituit de stat, Forul Ortodox Român a făcut apel pentru respingerea proiectelor legislative prin care se introduc actele de identitate electronice ca parte a conceptului de guvernare electronică. Am avut bucuria să constatăm că apelului lansat de FOR şi depus astăzi în mod oficial la sediul MAI, i s-au alăturat, într-un timp relativ scurt, numeroase asociaţii şi ONG-uri creştine, precum si persoane fizice din diverse medii sociale. Le mulţumim pentru sprijin, cerându-le în continuare concursul pentru sprijinirea demersurilor FOR.
Autorităţilor le cerem cu fermitate să prelungească termenul dedicat dezbaterilor publice legate de proiectele legislative de introducere a actelor de identitate electronice până când opinia publică va fi lamurită suficient în aceasta chestiune vitală pentru viitorul nostru.
Reiterăm dorinţa organizaţiilor laicatului ortodox adresată Sfântului Sinod şi Patriarhiei BOR pentru o implicare mai serioasă în această dezbatere. Vocea autorităţii Bisericii poate reprezenta cel mai pregnant punctul de vedere creştin-ortodox în ceea ce priveşte problema libertăţii şi demnităţii umane în raport cu noile tehnici de supraveghere.
Ar fi necesară şi implicarea mediului academic, pentru a beneficia de rigurozitate în abordarea problemelor legate de domeniul noilor tehnici de control, din multiple puncte de vedere (impact social, cultural, medical, politic etc.).
Forul Ortodox Român reiterează apelul lansat în campania România fără acte de identitate electronice!”, adresat ONG-urilor şi persoanelor fizice, de a sprijini demersul şi preocuparea acestuia faţă de implementarea actelor de identitate electronice. De asemenea, în cel mai scurt timp, va organiza o conferinţă de presă pe această temă, la care sperăm că se vor alătura toate organizaţiile semnatare ale acestui apel.

22 octombrie 2010

Forul Ortodox Român


Forul Ortodox Român, structură federativă fără personalitate juridică, a fost fondat la 29 noiembrie 2008, prin consensul reprezentanţilor a 60 de organizaţii civice cu caracter cultural şi social, care au participat la Conferinţa Asociaţiilor Laicatului Ortodox Român. Forul Ortodox Român este coordonat de liderii organizaţiilor: Asociaţia „Rost”, Asociaţia Christiana”, Asociaţia Pro Vita” – Bucureşti, A.R.T.R.I. şi Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni”.

Cadrul în care a luat fiinţă Forul Ortodox Român


Asociaţiile care sprijină campania
România fără acte de identitate electronice:

Alianţa Familiilor din România
Asociaţia Rost
Asociaţia Pro Vita – Bucureşti
Asociaţia Pro Vita – Gorj
Asociaţia Christiana – Bucureşti
Asociaţia Ziariştilor şi Editorilor Creştini
Asociaţia pentru Apărarea Familiei şi Copilului
Asociaţia pentru Cultură şi Educaţie Sf. Daniil Sihastrul
Asociaţia Bucovina Profundă
Asociaţia Orante – Cultură şi Spiritualitate Creştină
Asociaţia Dascălilor Români
Asociaţia Predania
Asociaţia Ieromonah Arsenie Boca – Arad
Editura Arca Învierii
Editura Origini
Fundaţia Sf. Martiri Brâncoveni – Constanţa
Fundaţia Sf. Martiri Brâncoveni – Suceava
Fundaţia Creştin-Ortodoxă Pro Filiis
Fundaţia Culturală Vasile Netea
Liga pentru Utilitate Publică
Orthphoto România
Revista Lumea Credinţei
Revista OrthoGraffiti
Revista Puncte Cardinale

Persoană de contact: Iulian Capsali – tel.: +40722593033

28 comentarii:

La 23/10/10 11:05 a.m. , Anonymous Cristina a spus...

Impecabil. Felicitari !

 
La 23/10/10 11:08 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Oare care o fi pozitia Fundatiei Crestin-Democrate a domnului Baconschi?

 
La 23/10/10 11:27 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Nu le pot face toţi pe toate. De aceea există FOR-ul, ca să umple golurile lăsate de alţii...

 
La 23/10/10 12:10 p.m. , Anonymous Păstorelul a spus...

Ăia de la FDC sunt şi prea deştepţi, şi prea ocupaţi cu binele doctrinar, şi prea obligaţi faţă de partid şi de guvern. Care aţi vrea să fie poziţia lor, mă rog?

Democraţilor creştini
Ortodocşii le urează
Să nu prindă rădăcini
Până nu se-nsămânţează!

 
La 23/10/10 12:55 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

În România (profundă) nici să nu-ţi treacă prin gînd că mai poţi fi creştin fără certificat on-line de la d-l Fedorovici et comp.!
Pînă deunăzi aveau monopol de gaşcă numai pe calitatea de „ortodox”, acum şi l-au extins şi asupra celei de „creştin” în general. Deşi cel mai probabil este că, în „cumpăna d-lui Fedorovici (şi a celor împreună cu el), un neortodox nici nu poate fi creştin, oricît s-ar crede şi declara el ca atare. Aşa că sita celei de-a treia forţe nu cerne numai necăjita lume românească, ci întreg mapamondul, vindecîndu-l de iluzia proastă că Hristos ar sta la îndemîna oricui şi că nu te-ar ciocăni la „evghenia” bisericească.
Venind la cazul în discuţie, eu nu cred că pe afacereasa Sorina Plăcintă o dă creştinismul afară din casă, dar nici pe d-l Fedorovici mintea…
În ce-l priveşte pe d-l Cornel Ivanciuc (care l-a făcut pe d-l Fedorovici să juiseze pe blog şi să uite să-i mai măsoare ortodoxia), nu mi se pare că ar fi depăşit limitele jurnalistice ale dreptului la un punct de vedere.

 
La 23/10/10 1:23 p.m. , Anonymous Bloggoslovul a spus...

Condei ai, minte ce-ţi mai trebuie!

 
La 23/10/10 5:13 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

D-le Codrescu,
Cred ca ar trebui sa ne concentram pe strangerea de adeziuni, si nu pe polemici paralele cu subiectul, polemici ce nu fac decat sa abata atentia de la posibilitatea, devenita tot mai probabila, de a fi insemnati si apoi consemnati. Daca noi, cei care pretindem ca suntem crestini ortodocsi, deci nu oameni insemnati ca altii,tot timpul ne "tragem de maneca" dar in public (un fel de stima dar respect), atunci nu trebuie sa fim nici surprinsi si nici dezamagiti cand extrem de multa lume asimileaza credinta cu prostia si chiar cu hotia.
Va rog sa observati articolul de mai jos:
http://www.bristol247.com/2010/03/26/cameron-pledges-to-scrap-identity-cards-law/
Ceea ce scrie aici este in programul partidului (cu adevarat) Conservator din UK si ...pus in practica deja.
Cu astfel de argumente trebuie sa venim si sa nu amestescam dragostea d-nei Placinta pentru crestinism cu cip-urile care unora le vor face viata si mai usoara. Ca viata vesnica le va fi acestora infinit mai grea, pare sa nu-i intereseze, dar nici noi nu este bine sa murim posedati de duhul grijii de multe, cu atat mai mult cu cat nu suntem cai.
Pe cale de consecinta, va rog sa-mi spuneti daca credeti ca este folositor si necesar sa trec pe la Asociatie si sa imi depun semnatura pe un act de protest impotriva acestui demers ce poate tine de domeniul prostiei (implementarea CIE) daca nu ar tine de cel al marsaviei mascate in dragoste.
E.Badauta

 
La 23/10/10 6:22 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

D-lui E. Bădăuţă (unul dintre cei mai serioşi comentatori de pe acest blog):

A face o observaţie în treacăt (abuzînd seren de faptul că mă aflu pe blogul meu personal) nu înseamnă nicidecum a declanşa o polemică (nici nu se poate polemiza cu o idee fixă) sau a abate sensul vreunei discuţii. Altminteri recunosc şi apreciez buna intenţie din micul dvs. puseu de sfătoşenie.
Sînteţi oricînd binevenit la oricare dintre Asociaţiile susţinătoare, dar de semnat puteţi semna şi prin e-mail, cu aceeaşi eficienţă şi cu minimum de efort.
Vă postez mereu cu toată consideraţia.

 
La 23/10/10 11:10 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Chiar asa, domnule Codrescu, sa fie amicul Gheorghe Feodorovici, canva atat de prezent si pe blogul dumneavostra, doar un ortodox habotnic pe care nu il da mintea afara din casa?

 
La 23/10/10 11:58 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Grijuliule Anonim, eu l-am judecat pe d-l Fedorovici (nu Feodorovici!), într-o intervenţie anterioară, strict punctual şi conjunctural. Cred că trebuie să fac cel puţin două precizări.

1) Încredinţarea tradiţională a românului este că omul – din fericire – are mai multe minţi, nu una singură. O atestă chiar limba, prin expresiile ei curente („a-şi pierde minţile”, „a-şi ieşi din minţi”, „a nu fi în toate minţile”, „a da în mintea copiilor”, „a-i veni mintea de pe urmă” etc.), dar şi dulcea poezie naţională („Şi tu, a Romei fie,/ Românie,/ N-avuşi tot ca ea – o, cer! –/Un domn grec cu minţi viclene,/ Mavroghene,/ Ce-şi făcu calul boier?”). Ca om (şi mai ales ca român), nu se poate ca d-l Fedorovici să n-aibă şi dumnealui mai multe minţi. Constatarea mea a fost că una dintre minţile dumnealui – cea de care a uzat de data aceasta – „nu-l dă afară din casă”. Sigur, îi rămîn celelalte, cu care poate drege impresia, iar eu îi doresc sincer să-i vină la un moment dat şi „mintea cea de pe urmă” (a românului, în speţă).

2) E un fapt că mintea te minte – chiar dacă nu de tot şi nu întotdeauna (sînt, ştiţi d-voastră, limitele bietei raţiuni omeneşti). Şi credeţi-mă că nu vă vînd braşoave: „minte" şi „a minţi” se trag din aceeaşi rădăcină indo-europeană. Ei bine, mie mi s-a părut că, în cazul dat, pe d-l Fedorovici mintea l-a minţit (mai exact, aceea dintre minţile dumnealui care „nu-l dă afară din casă”). Dar, pe lîngă că are mai multe minţi (cum văzurăm), nici un om – şi nici d-l Fedorovici, prin urmare – nu se reduce la facultăţile sale mintale. Însuşi creştinismul ne învaţă (nu mai zic ortodoxia) că inima e mai presus de minte şi că în inimă rezidă de fapt esenţa omului duhovnicesc („omul ascuns al inimii”, homo cordis absconditus). Or, eu despre inima d-lui Fedorovici n-am făcut nici o afirmaţie…

 
La 24/10/10 2:18 a.m. , Anonymous Nicu Balcanicu a spus...

@ Pastorel


Pe Neamtu si pe bietul Paleologu jr, sigur ca nu-i intereseaza subiectul. Si-ar pune si un implant de colagen in buze, doar ca sa suga mai bine la tzatza flescaita a crestin-democratiei. Si de cand pe baietii destepti nu-i frisoneaza cand vad ce se intampla? M-am lamurit: doar prostovanii isi fac probleme cu actele biometrice. Baietii destepti au alte prioritati. Poate ne spun si noua care sint acelea.

 
La 24/10/10 1:31 p.m. , Anonymous Păstorelul a spus...

Pentru Nicu Balcanicu:

Prioritatea lor e Ţara,
iar nu boborul de calici:
li-s toate limpezi în afara
lui cum să faci rahatul bici!

 
La 24/10/10 2:23 p.m. , Blogger Vaticanul si Inchizitia Mileniului III a spus...

Aparitie editoriala: www.insidevatican.blogspot.com

 
La 25/10/10 8:50 a.m. , Anonymous Un oficial de bine a spus...

Nu veti avea nici un succes: nu pentru ca nu ati avea dreptate, nici pentru ca cineva ne-ar impune din afara aceasta masura, ci pentru ca exista o mana de "baieti destepti" care vor castiga gras de pe urma intregii afaceri.

 
La 25/10/10 5:44 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

eu stiu ca Fedorovici si Platon s-au dezis de Romania Profunda promovata in ultima vreme de Hurduzeu si Ciolan. sau nu-i asa? daca-i asa eu nu sesizez la domnu' Fedorovici decat consecventa si rigoare in afirmarea unei anume civitati crestin-ortodoxe. va recomand cu caldura o carte publicata chiar la editura aia "infierata" de Fedorovici, ii zice: "Zeul tolerantei" si descrestinarea crestinismului. Poate n-ati auzit de ea...:P

 
La 25/10/10 9:17 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

E reconfortant să mi se recomande cărţile pe care eu însumi le editez. Cine e nelămurit, poate citi chiar pe acest blog - vezi, în sumar, "Ortodoxia şi «zeul toleranţei»" - excelenta prefaţă pe care d-l Costion Nicolescu a făcut-o cărţii (pe care şi eu, ca editor, nu pot decît s-o recomand din toată inima).
Despre eventualele disensiuni dintre din sînul celei de-a treia forţe nu ştiu - iar dacă sînt adevărate, le deplîng. Indiferent cum ar sta lucrurile, trio-ul Platon-Hurdurzeu-Fedorovici a reuşit deja să scrie o pagină importantă din istoria românească a ideilor de dreapta, iar acest merit nimeni şi nimic nu li-l poate anula. Eu am fost şi în acord, dar uneori şi în dezacord cu dumnealor, am ajuns - sînt sigur că spre regretul tuturor - să ne spunem şi vorbe mai tari unii altora, însă rămîn destule pentru care să-i preţuiesc (fără mijlocirea vreunui avocat anonim), dincolo de toate punctele de divergenţă (care nu doar că au fost şi sînt, dar e de presuspus că încă vor mai fi, pentru că nu putem gîndi toţi la fel în toate privinţele, cum le-ar plăcea partizanilor mai vechi sau mai noi ai diferitelor oferte de "gîndire unică" sau de "încremenire în proiect").

 
La 25/10/10 10:40 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Pana si termenul de ,,Romania profunda,, a fost compromis de radicalii fanatici-ortodocsi-legionari. Sper ca M Platon si G Fedorovici sa continue demersul lor conservator.

 
La 25/10/10 11:00 p.m. , Anonymous Gitane a spus...

De pe blogul ATF. Romania profunda:

Daca mai e loc, cu voia dumnealor, m-as pune si eu pe lista.

 
La 25/10/10 11:55 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Pentru Anonimul de la 10.40 PM:

De ce n-ar continua? Doar sînt oameni tineri şi capabili, iar România profundă (aia încă necompromisă de "radicalii fanatici-ortodocşi-legionari") se cere după conservatorism ca fata mare după măritat (mă rog, fata mare de pe vremurile care trebuie conservate...).
Şi de ce, mă rog, numai M. Platon şi G. Fedorovici? De ce nu şi O. Hurduzeu şi Al. Ciolan, care nici ei nu-s "legionari etc." şi au dovedit din plin că au sensul profunzimii? Eu zic că, la cît de profundă e România, e loc pentru toată lumea, iar Dumnezeu încă nu Şi-a pierdut deprinderea de a se bucura de toţi cîţi se ostenesc în numele Lui.
Fiţi încrezător şi generos, că aşa-i stă bine Anonimului care ne lipseşte şi pe care s-ar putea întemeia mîine cetatea platonică a vremurilor de pe urmă!
Cetate să fie, că pe urmă îi dăm noi afară din ea pe poeţi şi pe legionari. Poeţii să-şi facă Turnul lor de Fildeş şi legionarii Ţara lor ca Soarele Sfînt de pe Cer, la est de Edenul României profunde, şi să ne scutească şi unii, şi alţii, că ne-au dus de rîpă mai rău decît comuniştii (de care dovadă că nici nu mai este vorba)!


Pentru "Gitane":

Dacă ăştia nu ştiu, domnule, de glumă?

 
La 26/10/10 12:20 a.m. , Anonymous Gitane a spus...

Numai comunistii nu aveau in dictionar, la litera G, cuvantul gluma, vorba lui Petre Tutea.
"Astia"-s mai de-ai nostri. Asa ca si eu m-as putea socoti "mărturisitor şi apărător al României profunde", precum domnii OH si AC. Nu inteleg cum de domnii MP si GF nu sunt pe lista de marturisitori si aparatori.

 
La 26/10/10 12:33 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Adevărul este că Petre Ţuţea spunea că legionarii şi comuniştii prin toate se deosebesc. dar într-o singură privinţă se aseamănă: nici unii şi nici alţii "nu au in dicţionar, la litera G, cuvîntul glumă"...
Altminteri, neînţelegerea dvs. e şi a mea...

 
La 26/10/10 12:42 a.m. , Anonymous Gitane a spus...

Da, numai ca n-am mai vrut sa-i pomenesc si pe legionari ca sa nu dau apa la moara celor care "gandesc unic", incremeniti in bezna unui proiect mort.

 
La 26/10/10 12:53 a.m. , Anonymous Gitane a spus...

Am o dilema: inteleg cum devine chestia cu "marturisitor" al Romaniei profunde dar nu inteleg cum e sa te declari "aparator". Romania profunda are propriul ei sistem imunitar (uneori slabit, ce-i drept) dar pana la urma invingator in lupta cu virusii ideologici. Nu stiu daca o carte, un blog si doi marturisitori oficiali pot avea efectul unui vaccin puternic.

 
La 26/10/10 12:55 a.m. , Anonymous Cristina a spus...

Domnului Codrescu:

Atunci,macar o certitudine tot avem: la cat glumiti pe blogul asta, sigur nu sunteti nici comunist, nici legionar.

 
La 26/10/10 2:55 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Pentru Cristina:

Ce nu sînt, asta ştiu şi eu. Mai degrabă nu (mai) ştiu ce sînt...


Pentru "Gitane":

Despre vaccinuri ar trebui consultat un doctor.
Cît priveşte apărarea/apărătorii, cred că este aşa (mă întemeiez pe înţelepciunea populară, şi ea profundă în felul ei): de duşmani, România profundă se apără şi singură ("are propriul ei sistem imunitar", cum ziceţi dvs.); de prieteni, însă, de care ei nu-i trece prin cap să se apere, o apără d-nii M. P. şi G. F., "cu cartea şi cu blogul", cum tot dvs. ziceţi.

 
La 26/10/10 5:06 a.m. , Anonymous Gitane a spus...

d-lu Codrescu,
Fara sa fiu doctor am sa sun ca vaccinul ar fi benefic daca ar fi omologat. Dar cum la noi dreapta autentica lipseste nu are cine sa "verifice" teoriile din carte. Patapievici care nu s-a vazut parte a Romaniei profunde nu m-a convins. Bascalia antipasunista e puerila si ascunde animozitati intre prieteni care se vor cu orice pret dusmani.
Eu sper si intr-unii, si intr-altii adica si in FCD, si in ATF.

 
La 26/10/10 12:26 p.m. , Anonymous Gelu a spus...

Oricat de imperfecti ar fi oamenii, nimeni si nimic nu ma va impiedica sa iubesc si sa cred in ROMANIA PROFUNDA !

 
La 26/10/10 1:06 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Cel mai mare serviciu pe care l-am putea face României (profunde sau neprofunde) ar fi să ţinem la un loc, cu smerenie responsabilă şi iubire cuminecătoare, înţelegînd că o nouă dreaptă creştină românească nu este şi nu poate fi o afacere personală sau de gaşcă, ci numai rezultarul final al unor strădanii diverse şi totuşi convergente, niciodată uitătoare de lecţiile trecutului şi în acelaşi timp niciodată uitătoare de exigenţele prezentului. Să scăpăm România de povara orgoliilor noastre (mai mult sau mai puţin intelectuale) şi să vedeţi de ce minune de ţară ne va face parte Dumnezeu (Care nu Se vrea doar invocat patetic în numele dreptei credinţe, ci pus efectiv şi nediscursiv la temeiul tuturor faptelor şi atitudinilor noastre – dintre care cea mai plăcută Lui este dragostea de fraţi)! Cîtă vreme ne vom cheltui talanţii şi puterile numai pentru a ne da unii altora certificate de bună sau de rea credinţă, pînă şi cele mai bune intenţii vor rămîne sterile şi neconvingătoare, indiferent cine sau de unde le va colporta.

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire