joi, august 16, 2007

DANTE - REPERE BIBLIOGRAFICE


Această bibliografie selectivă nefiind adresată specialiştilor, ci unui public intelectual mai larg, n-am inclus în ea decît titluri de volume, nu şi de contribuţii apărute în periodice. În cazul volumelor care au cunoscut mai multe ediţii, am indicat, de regulă, fie ediţia princeps, fie ediţia considerată îndeobşte cea mai bună. La secţiunea de referinţe, acolo unde au existat bune traduceri româneşti, n-am mai indicat şi ediţiile originale. Dacă pentru ediţiile Dante bibliografia se structurează cronologic, pentru referinţe am socotit mai potrivit criteriul alfabetic. Am înregistrat doar trei ediţii foarte vechi ale poemului (dar fiecare de o semnificaţie aparte), reţinîndu-le apoi numai pe cele mai importante din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi pînă azi. Selecţia titlurilor înregistrate are desigur gradul ei de subiectivitate, dar cred că esenţialul a fost în cea mai mare parte acoperit (cu precizarea că titlurile selectate aici se referă la Dante în general sau la Divina Comedie, şi cu deosebire la Infern, iar numai tangenţial şi la operele minore). (Răzvan Codrescu)


I. Ediţii


1472: În aprilie, la Foligno, a apărut prima ediţie tipărită a Comediei danteşti, scoasă de Giovanni [Johann] Neumeister din Magonza [Mainz]. Cf. Dante Alighieri, La Divina Commedia. Copia anastatica dell’incunabolo stampato a Foligno nel 1472 da J. Neumeister e conservato presso la Biblioteca Angelica di Roma, Foligno, 1973.
1529: A apărut ediţia veneţiană cu comentariul lui Christophoro Landino, tipărită de Iacopo Borgofranco, ale carei xilografii sînt reproduse şi în ediţia de faţă. (1)
1555
: A apărut, tot la Veneţia, prima ediţie cu titlul Divina Commedia, îngrijită de Lodovico Dolce şi tipărită de Gabriele Giolito de’ Ferrari.


* La commedia di Dante Allighieri, ilustrată de U. Foscolo şi editată de G. Mazzini, 4 vols., Londra, 1842-1843; Torino, 1852.
* La Divina Commedia di Dante Alighieri, text revăzut şi comentat de G. A. Scartazzini, 4 vols., Leipzig, 1874-1890.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia. L’Inferno. Con commenti secondo la scolastica, de pr. J. Berthier, Fribourg, 1892.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, cu comentariu de prof. G. Poletto, 3 vols., Roma-Tournai, 1894.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia con le note di N. Tommaseo, îngrijită de U. Cosmo, 3 vols., Torino, 1920 (2).
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, comentată de L. Pietrobono, 3 vols., Torino, 1923-1926.
* Le opere di Dante Alighieri, editate de E. Moore şi P. Toynbee, Oxford, 1924 (ca text, cea mai bună ediţie neitaliană).
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, comentată de G. A. Venturi, 3 vols., Milano, 1924-1926.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, comentată de I. Del Lungo, 3 vols., Florenţa, 1924-1926.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia nella figurazione artistica e nel secolare commento, îngrijită de G. Biagi, G. L. Passerini, E. Rostagno şi U. Cosmo, 3 vols., Torino, 1924-1929.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, comentată de F. Flamini, 3 vols., Milano, 1925.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, comentată de C. Steiner, 3 vols., Torino, 1926.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, ilustrată de G. Doré şi îngrijită de E. Camerini, Milano, 1927 (3).
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, cu textul critic al Societăţii Danteşti Italiene revăzut şi cu comentariul scartazzinian refăcut de G. Vandelli, ed. a 10-a, Milano, 1937 (cuprinde şi Rimario perfezionato della Divina Commedia de L. Polacco).
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, cu comentariul lui T. Casini, ed. a 6-a revăzută şi adăugită de S. A. Barbi, Florenţa, 1938 (4).
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, comentată de C. Grabher, 3 vols., Florenţa, 1940 (reed. cu ilustraţiile lui G. Doré, Roma-Bari, 1988).
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, cu notele lui A. Momigliano, 3 vols., Florenţa, 1945-1946.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, comentată de F. Torraca, Milano, 1946.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, cu notele lui M. Porena, 3 vols., Bologna, 1946-1947.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, îngrijită de F. Montanari, 3 vols., Brescia, 1949-1951.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, îngrijită de M. Casella, Bologna, 1955.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, comentată de L. Malagoli, 3 vols., Milano, 1955-1956.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, îngrijită de N. Sapegno, 3 vols., Florenţa, 1955-1957 (ed. a II-a: 1968; ed. a III-a: 1985).
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, comentată de E. Soprano, 3 vols., Florenţa, 1956.
* Le Opere di Dante, text critic al Societăţii Danteşti Italiene, sub îngrijirea lui M. Barbi, E. G. Parodi, F. Pellegrini, E. Pistelli, P. Rajna, E. Rostagno, G. Vandelli, cu indice analitic de M. Casella, ed. a II-a, Florenţa, 1960.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, îngrijită de S. A. Chimenz, Torino, 1962.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, îngrijită de G. Fallani, 3 vols., Messina-Florenţa, 1964.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia. Testo, concordanze, lessici, rimario, indici, sub îngrijirea lui C. Tagliavini, Pisa, 1965.
* Dante Alighieri, Tutte le opere, sub îngrijirea lui L. Blasucci, Florenţa, 1965.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia. Inferno, Purgatorio, Paradiso, cu comentariul lui P. Bargellini, 3 vols., Novara, 1973-74.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, îngrijită de G. Petrocchi, Torino, 1975.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia. Inferno, Purgatorio, Paradiso, ilustrată de G. Doré şi comentată de D. Mattalia, 3 vols., Milano, 1975 (5).
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, îngrijită de A. Vallone şi L. Scorrano, Napoli, 1985.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, îngrijită de T. Di Salvo, Bologna, 1987.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, îngrijită de E. Pasquini şi A. Quaglio, Milano, 1988; reed. Torino, 2003 [2004].
* Dante Alighieri, La Divina Commedia. Nuova edizione con pagine critiche, îngrijită de U. Bosco şi G. Reggio, 3 vols., Florenţa, 1988.
* La Divina Commedia secondo l’antica vulgata illustrata da Attilio Gattafù, text critic al Societăţii Danteşti Italiene din Florenţa, ediţie îngrijită de Gabriella Pomaro, prezentare şi eseuri critice de M. Lonardi şi A. Possenti, 3 vols., Bergamo, 1988.
* Dante Alighieri, Tutte le opere, introducere de I. Borzi, comentarii îngrijite de G. Fallani, N. Maggi şi S. Zennaro, Roma, 1993 (6).
* Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata. I. Introduzione, II. Inferno, III. Purgatorio, IV. Paradiso, ediţie critică îngrijită de G. Petrocchi, 4 vols., Florenţa, 1994 (ediţie revăzută a Societăţii Danteşti Italiene – după cea apărută la Milano în 1966-1967 – în cadrul Ediţiei Naţionale a Operelor lui Dante Alighieri).
* Dante Alighieri, La Commedia. Nuovo testo critico secondo i più antichi manoscritti fiorentini, ediţie îngrijită de Antonio Lanza, Anzio, 1995.
* Dante Alighieri, La Divina Commedia, îngrijită de A. M. Chiavacci Leonardi, 3 vols., Milano, 1991-1997.
* Dante Alighieri. La Commedia secondo l’antica vulgata. Edizione del Giubileo, nel Settecentario della Commedia, sub îngrijirea lui F. Mazzoni, cu textul stabilit de G. Petrocchi, 3 vols., Alpignano, 2000.
* Dantis Alagherii Comedia, ediţie critică de Federico Sanguineti, Florenţa, 2001.
* Dante Alighieri, Commedia. Inferno, ediţie îngrijită de Giorgio Inglese, Roma, 2007.


II. Dante în româneşte


Am avut în vedere aici numai textele intrate în circuitul public prin ediţii tipărite. Versiunea românească a Infernului la care a lucrat timp de peste două decenii regretatul George Pruteanu poate fi accesată pe internet.


* Dante Alighieri, Divina Comedie. [I.] Infernul, traducţiune de Maria P. Chiţiu, Craiova, 1883 (traducere nerimată). (7)
* Dante Alighieri, Divina Comedie. II. Purgatoriul, traducţiune de Maria P. Chiţiu, Craiova, 1888 (traducere nerimată).
* Dante Alighieri, Infernul, traducere în versuri de N. Gane, Editura Librăriei Nouă Iliescu, Grossu & Comp., Iaşi, 1906.
* Dante Alighieri, Divina Comedie. Infernul, traducere de G. Coşbuc, ediţie îngrijită şi comentată de Ramiro Ortiz, Editura „Cartea Românească”, Bucureşti, f. a. [1924]. Cf. şi G. Coşbuc, Opere, VII. Traduceri, Dante, Divina Comedie, 1. Infernul, ediţie critică de Gh. Chivu, prefaţă şi comentarii de Alexandru Duţu, Editura Minerva, Bucureşti, 1985.
* Dante Alighieri, Divina Comedie. Purgatoriul, traducere de G. Coşbuc, ediţie îngrijită şi comentată de Ramiro Ortiz, Editura „Cartea Românească”, Bucureşti, f. a. [1927].
* Dante Alighieri, Divina Comedie. Paradisul, traducere de G. Coşbuc, ediţie îngrijită şi comentată de Ramiro Ortiz, Editura „Cartea Românească”, Bucureşti, f. a. [1932].
* Dante Alighieri, Infernul, tradus de Alexandru Marcu, ilustrat de Mac Constantinescu, editat de Scrisul Românesc, Craiova, 1932 (traducere în proză).
* Dante Alighieri, Purgatoriul, tradus de Alexandru Marcu, ilustrat de Mac Constantinescu, editat de Scrisul Românesc, Craiova, 1933 (traducere în proză).
* Dante Alighieri, Paradisul, tradus de Alexandru Marcu, ilustrat de Mac Constantinescu, editat de Scrisul Românesc, Craiova, 1934 (traducere în proză).
* Dante Alighieri, Divina Comedie, în româneşte de Eta Boeriu, note şi comentarii de Alexandru Duţu şi Titel Pîrvulescu, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1965 (numeroase reeditări).
* Dante Alighieri, Opere minore, traduceri de Francisca Băltăceanu, Titus Bărbulescu, Oana Busuioceanu, Virgil Cândea, Petru Creţia, Ştefan Aug. Doinaş, Sandu Mihai Lăzărescu, Elena Nasta, Romulus Vulpescu; comentarii de Oana Busuioceanu, Virgil Cândea, Ştefan Aug. Doinaş, Alexandru Duţu; introducere, tabel cronologic şi note introductive de Virgil Cândea, Editura Univers, Bucureşti, 1971.
* Dante, Infernul, interpretare românească, note şi un cuvînt înainte de George Buznea, Editura Univers, Bucureşti, 1975.
* Dante, Purgatoriul, interpretare românească şi note de George Buznea, Editura Univers, Bucureşti, 1978 (conţine şi 7 cînturi din Paradis).
* Dante Alighieri, Divina Comedie, în româneşte de Giuseppe Cifarelli, ediţie îngrijită de Titus Pîrvulescu şi prefaţată de Alexandru Ciorănescu (8), Editura Europa, Craiova (9), 1993, cu ilustraţii de Marcel Chirnoagă (reed. 1998, Editura Dacia, Cluj-Napoca).
* Dante Alighieri, Divina Comedie, repovestită pentru cei tineri de Dumitru Trancă, Editura Atlasis, Bucureşti, 1992 (repovestire explicativă în proză).
* Dante Alighieri, Divina Comedie, traducere în versuri de Ion A. Ţundrea, prefaţă de N. Iorga, Editura Medicală, Bucureşti, 1999.
* Dante Alighieri, Divina Comedie. Infernul, text bilingv, cu versiune românească, note, comentarii, posfaţă şi repere bibliografice de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2006.
* Dante Alighieri, Divina Commedia. Inferno/ Divina Comedie. Infernul, traducere din italiană şi comentarii de Marian Papahagi, cu o prefaţă de Irina Papahagi, ediţie îngrijită, introducere şi completarea comentariilor de Mira Mocan, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012.
* Dante, Divina Comedie. Infernul, traducere și note Cristian Bădiliță, Editura Vremea, București, 2021 (traducere în proză ritmată)
Dante, Divina Comedie, povestită pentru copii de Corina Anton, cu ilustrații de Mihail Coșulețu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2021.


III. Referinţe


* Agnelli, G., Topocronografia del viaggio dantesco, Milano, 1891.
* Altomonte, A., Dante. Una vita per l’imperatore, Milano, 1985.
* Andriani, B., Aspetti della scienza in Dante, Florenţa, 1981.
* Angiolillo, Giuliana, La nuova frontiera della Tanatologia. Le biografie della “Commedia”, 3 vols., Florenţa, 1996.
* Anonymous Latin Commentary on Dante’s Commedia. Reconstructed text, ed. V. Cioffari, Spoleto, 1989.
* Antonetti, P., La vie quotidienne à Florence au temps de Dante, Paris, 1979.
* Apollonio, M., Dante. Storia della Commedia, Milano, 1951.
* Aroux, E., Clef de la Comédie anti-catholique de Dante Alighieri, Paris, 1856 (reed. Carmagnola, 1981). Cf. şi Dante hérétique, révolutionnaire et socialiste. Révélations d’un catholique sur le Moyen Âge, Paris, 1854 (reed. Bologna, 1976) (10).
* Auerbach, E., Dante als Dichter der irdischen Welt, Berlin, 1929 (trad. it.: Studi su Dante, Milano, 1963).
* Auerbach, E., Mimesis. Reprezentarea realităţii în literatura occidentală, traducere de I. Negoiţescu, prefaţă de R. Munteanu, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1967.
* Baconsky, A. E., Botticelli, Divina Comedie, Editura Meridiane, Bucureşti, 1977.
* Balaci, Al., Dante Alighieri, Editura Tineretului, Bucureşti,1966 (reed. Editura 100+1 Gramar, Bucureşti,1995).
* Balthasar, H. U. von, Gloria. Una estetica teologica, vol. 3, Stili laicali: Dante, Giovanni della Croce, Pascal, Hamann, Soloviev, Hopkins, Péguy, ed. a II-a, Milano, 1986 (11).
* Baranski, Z. G., „Sole nuovo, luce nuova”. Saggi sul rinnovamento culturale in Dante, Torino, 1996.
* Barbi. M., Dante – vita, opere e fortuna, con due saggi su Francesca e Farinata, Florenţa, 1933 (ed. a II-a adăugită: 1940).
* Barbi, M., Problemi di critica dantesca, 2 vols., Florenţa, 1934-1941.
* Barbi, M., Con Dante e coi suoi interpreti, Florenţa, 1941.
* Bargellini, P., Vita di Dante, Florenţa, 1964.
* Bassermann, A., Dantes Spuren in Italien, Heidelberg, 1887 (trad. it.: Orme di Dante in Italia, Bologna, 1902).
* Battaglia Ricci, L., Dante e la tradizione letteraria medievale, Pisa, 1983.
* Benivieni, G., Dialogo di Antonio Manetti, cittadino fiorentino, circa al sito, forma e misure dello inferno di Dante Alighieri, poeta excellentissimo, Florenţa, 1506.
* Benevenuti de Rambaldis de Imola [Benvenuto da Imola], Comentum super Dantis Aldigherij Comoediam, nunc primum integre in lucem editum, sumptibus Guilielmi Warren Vernon, ed. J. P. Lacaita, 5 vols., Florenţa, 1887.
* Berthier, J. J., Béatrice Portinari, Fribourg, 1893.
* Berti, G., Visioni infernali: peccati e torture nell’arte del Medioevo, Faenza, 1991.
* Berti, G., I mondi ultraterreni, Milano, 1998.
* Bertolini, A., Dante e i Fedeli d’amore. Il percorso iniziatico nella Divina Commedia alla luce degli insegnamenti della Quarta Via, Jubal Editore, 2004.
* Boccaccio, G., Il commento alla Divina Commedia e gli altri scritti intorno a Dante, ed. D. Guerri, 3 vols., Bari, 1918.
* Boccaccio, G., Esposizioni sopra la Comedia di Dante, ed. G. Padoan, Milano, 1965 (12).
* Boccaccio, G., Viaţa lui Dante, traducere, cuvînt înainte şi note de Şt. Crudu, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1965.
* Bondioni, G., Guida alla Divina Commedia, Milano, 1988.
* Borgese, G. A., Da Dante a Thomas Mann, ed. G. Vallese, Milano, 1958.
* Bosco, U., Dante vicino, Roma, 1966.
* Bruni, L., Della vita, studi e costumi di Dante, ed. A. Lanza, Roma, 1987.
* Busnelli, G., L’Etica nicomachea e l’ordinamento morale dell’Inferno di Dante Alighieri, Bologna, 1907.
* Busnelli, G., Il simbolo delle tre fiere dantesche, Roma, 1909.
* Buti, G., R. Bertagni, Commento astronomico della Divina Commedia, Florenţa, 1966.
* Caetani, M., Della dottrina che si asconde nell'ottavo e nono canto dell'Inferno della Commedia di Dante Alighieri, Roma, 1852. Cf. şi Tre chiose di Michelangelo Caetani Duca di Sermoneta sulla Divina Commedia di Dante Alighieri, Roma, 1882, precum şi La Materia della Divina Commedia di Dante Alighieri, dichiarata in VI tavole da Michelangelo Caetani, ed. R. Fornaciari, Florenţa, 1886.
* Capasso, I., L’Astronomia nella Divina Commedia, Pisa, 1967.
* Capelli, V., La Divina Commedia. Percorsi e metafore, Milano, 1994.
* Carpi, U., La nobiltà di Dante, Florenţa, 2004.
* Casini, T., Scritti danteschi, Città di Castello, 1913.
* Cerchio, B., L’ermetismo di Dante, Roma, 1988.
* Chiavacci Leonardi, A. M., La guerra de la pietate. Saggio per una interpretazione dell’Inferno di Dante, Napoli, 1979.
* Chimenz, S. A., Dante, Milano, 1956.
* Chioccioni, P., L’agostinismo nella Divina Commedia, Florenţa, 1952.
* Chiose alla Cantica dell’ Inferno di Dante Alighieri attribuite a suo figlio Jacopo, ed. Lord Vernon, Florenţa, 1842 (reed. 1915, ed. G. Piccini, şi, mai recent, Padova, 1990, ed. S. Bellomo).
* Chiose anonime alla prima cantica della Divina Commedia di un contemporanio del Poeta, ed. F. Selmi, Torino, 1865 (cf. şi ed. G. Avalle, Città di Castello, 1900: Le antiche chiose anonime all’ Inferno di Dante, secondo il testo marciano).
* Codice diplomatico dantesco, ed. G. Biagi şi G. L. Passerini, Florenţa, 1895-1901 (?), în varii fascicule, sub egida Societăţii Danteşti Italiene (continuat şi adăugit de R. Piattoli – Florenţa, 1940, reed. 1950 şi1969) (13).
* Coen, G., Personaggi storici e mitologici rammentati nella Divina Commedia, con riferenza ai luoghi e alle fonti del poema, Florenţa, 1895.
* Cojocaru, D., Natura în Divina Comedie. Studiu istoric şi comparativ, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2005.
* Colombo, M., Dai mistici a Dante. Il linguaggio dell’ ineffabilità, Florenţa, 1987.
* Comedia di Dante degli Allaghieri col commento di Jacopo della Lana, bolognese, ed. L. Scarabelli, 3 vols., Bologna, 1866-1867 (14).
* Commento alla Divina Commedia d’anonimo fiorentino del sec. XIV, ed. P. Fanfani, 3 vols., Bologna, 1866-1874.
* Commento di Christophoro Landino fiorentino sopra la Comedia di Dante Aligheri, Florenţa, 1481 (numeroase reeditări în epocă). Cf. şi Dante Alighieri, La Comedia, riproduzione fedele all’originale stampato a Brescia nel 1487 da Bonino de’ Boninis ora custodito fra gli incunaboli della Civica Biblioteca Queriniana di Brescia, 3 vols, Franciacorta, 1976.
* Commento di Francesco da Buti sopra la Divina Commedia di Dante Alighieri, ed. C. Giannini, 3 vols., Pisa, 1858-1862 (reed. anastatică: Pisa, 1989).
* Comparetti, D., Virgilio nel Medio Evo, ed. G. Pasquali, 2 vols., Florenţa, 1937-1941 (ed. orig.: 1872).
* Contini, G., Un’ idea di Dante. Saggi danteschi, Torino, 1976.
* Cosmo, U., L’ ultima ascesa, Bari, 1936.
* Cosmo, U., Vita di Dante, ed. a III-a, Florenţa, 1965 (ed. orig.: Bari, 1930).
* Cosmo, U., Guida a Dante, ed. B. Maier, Florenţa,1962 (ed. orig.: Torino, 1947).
* Corti, Maria, Dante a un nuovo crocevia, Florenţa, 1981.
* Corti, Maria, Percorsi dell’ invenzione. Il linguaggio poetico e Dante, Torino, 1993.
* Coşbuc, G., Comentariu la „Divina Comedie”, vol. I: Tavola tonda, text stabilit, traducere şi studiu introductiv de Al. Duţu şi T. Pîrvulescu, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1963.
* Coşbuc, G., Comentariu la „Divina Comedie”, vol. II: La gente sotto larve, text stabilit, traducere şi studiu introductiv de Al. Duţu si T. Pîrvulescu, Editura pentru Literatură, Bucureşti,1965.
* Cozzoli, V., Il viaggio anagogico. Dante tra viaggio sciamanico e viaggio carismatico, Trieste, 1997.
* Creţia, Petru, Catedrala de lumini, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.
* Croce, B., La poesia di Dante, ed. a II-a, Bari, 1921.
* Curtius, E. R., Literatura europeană şi Evul Mediu latin, în româneşte de A. Armbruster, introducere de Al. Duţu, Editura Univers, Bucureşti, 1970.
* Cusani, Emma, Il grande viaggio nei mondi danteschi. Interpretazione esoterica della Divina Commedia, 2 vols., Napoli, 1968-70. Cf. şi Il grande viaggio nei mondi danteschi. Iniziazione ai misteri maggiori, Roma, 1993.
* Dalla bibliografia alla storiografia. La critica dantesca nel mondo dal 1965 al 1990, ed. E. Esposito, Ravenna, 1995 (15).
* D’Anna, N., La Sapienza nascosta. Linguaggio e simbolismo in Dante, Roma, 2001.
* D’Ancona, A., I precursori di Dante, Florenţa, 1874.
* D’Ancona, A., Scritti danteschi, Florenţa, 1912 (include şi titlul precedent).
* Dante e la Bibbia. Atti del Convegno Internazionale promosso da “Biblia”. Firenze, 26-27-28 settembre 1986, ed. G. Barblan, Florenţa, 1988.
* Dante e la scienza, eds. P. Boyde şi V. Russo, Ravenna, 1995.
* Dante in Oxford. The Paget Toynbee Lectures: 1995-2003, eds. M. Zaccarello şi M. McLaughlin, Oxford, 2006.
* Dante nel mondo [la 700 de ani de la naştere], eds. V. Branca şi E. Caccia, Florenţa, 1965.
* Dante, poeta cristiano (16), ed. Società Dante Alighieri, Florenţa, 2001.
* D’Arco, S. A., Modele semiologice în “Commedia” lui Dante, Editura Univers, Bucureşti, 1979.
* Davis, C. T., Dante and the Idea of Rome, New York, 1958.
* Davis, C. T., Dante’s Italy and Other Essays, Philadelphia, 1984 (trad. it.: L’Italia di Dante, Bologna, 1988).
* De Angelis, A., Il concetto d’ imperium e la comunità soppranazionale in Dante, Milano, 1965.
* Delmay, B., I personaggi della Divina Commedia: classificazione e regesto, Florenţa, 1986.
* Del Lungo, I., Dell’esilio di Dante, Milano, 1881.
* Del Lungo, I., Dal secolo e dal poema di Dante, Bologna, 1891.
* De Regny, P. V., Dante e il simbolismo pitagorico, Genova, 1988 (17).
* De Sanctis, F., Lezioni e saggi su Dante, ed. S. Romagnoli, Torino, 1955.
* De Sanctis, F., Istoria literaturii italiene, traducere, studiu introductiv şi note de Nina Façon, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1965.
* Di Giovanni, A., La filosofia dell’amore nelle opere di Dante, Roma, 1968.
* Dotti, U., La Divina Commedia e la città dell’uomo, Roma, 1998.
* D’Ovidio, F., Studi sulla Divina Commedia, Palermo, 1901.
* Eliot, T. S., Dante, Londra, 1929 (trad. it.: Dante, Modena, 1942; cf. şi T. S. Eliot, Eseuri, trad. rom. P. Creţia, Editura Univers, Bucureşti, 1974).
* Enciclopedia dantesca, dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, dir. U. Bosco, 6 vols. (18), Roma, 1970-1978 (ed. a II-a: 1984; ed. a III-a: 2005).
* Fallani, G., Poesia e Teologia nella Divina Commedia, Milano, 1950.
* Fallani, G., Dante, poeta teologo, Milano, 1965.
* Fallani, G., Dante e la cultura figurativa medioevale, Bergamo, 1970.
* Farinelli, A., Michelangelo e Dante e altri brevi saggi, Torino, 1918.
* Farinelli, A., Dante in Spagna, Francia, Inghilterra, Germania. Dante e Goethe, Torino, 1922.
* Ferrante, J. M., The Political Vision of the Divine Comedy, Princeton, 1984.
* Ferrucci, F., Le due mani di Dio. Il cristianesimo e Dante, Roma, 1999.
* Fiammazzo, A., Vocabulario-concordanza delle opere latine e italiane di Dante Alighieri, Milano, 1905.
* Filippini, F., Dante scolaro e maestro, Ginevra, 1929.
* Flora, F. (19), Storia della letteratura italiana, 4 vols. (de la ed. a 6-a: 5 vols.), Milano, 1940-1941 (ed. a 16-a: 1965-67).
* Foligno, C., Premesse allo studio di Dante, Napoli, 1944.
* Fransoni, D. , Studi vari sulla Divina Commedia, Florenţa, 1887.
* Fratris Johannis de Serravalle (20) ord. min. episcopi et principis Firmani translatio et comentum totius libri Dantis Aldigherii, cum textu italico Fratris Bartholomaei a Colle eiusdem ordinis nunc primum edita, eds. fr. M. da Civezza O.F.M. şi fr. T. Domenichelli O.F.M., Prato, 1891 (reed. anastatică: San Marino, 1986).
* Freccero, J., Dante. The Poetics of Conversion, Cambridge-Harvard, 1986 (trad. it.: Dante. La poetica della conversione, Bologna, 1989).
* Galilei, G., Circa la figura, sito e grandezza dell’Inferno di Dante, Florenţa, 1588.
* Garavaglia, M. A., Dante: viaggio nella Divina Commedia, Milano, 1994.
* Gelli, G. B., Letture edite e inedite sopra la Commedia di Dante, ed. C. Negroni, 2 vols., Florenţa, 1887.
* Gentile, G., Studi su Dante, ed. V. A. Belleza, Florenţa, 1965.
* Getto, G., Aspetti della poesia di Dante, Florenţa, 1947.
* Giambullari, P., De’l sito, forma e misure dello Inferno di Dante, Florenţa, 1544.
* Giannantonio, P., Dante e l’allegorismo, Florenţa, 1969.
* Gilson, É., Dante et la philosophie, Paris, 1939 (trad. it.: Dante e la filosofia, Milano, 1987).
* Gilson, É., Dante et Béatrice. Études dantesques, Paris, 1974 (trad. it.: Dante e Beatrice. Saggi danteschi, Milano, 2004).
* Gilson, É., Filozofia în Evul Mediu. De la începuturile patristice pînă la sfîrşitul secolului al XIV-lea, traducere de Ileana Stănescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995.
* Gizzi, C., L’Astronomia nel Poema sacro, Napoli, 1974.
* Gorni, G., Lettera, nome, numero. L’ordine delle cose in Dante, Bologna, 1990.
* Gorni, G., Dante nella selva. Il primo canto della Commedia, Florenţa, 2002.
* Goudet, J., Dante et la politique, Paris, 1992 (reed. 2001).
* Gourmont, R. de, Dante, Béatrice et la poésie amoureuse, Paris, 1999.
* Graf, A., Miti, leggende e superstizioni del Medio Evo, ed. Clara Allasia şi W. Meliga, Milano, 2002 (ed. orig.: 2 vols., Torino, 1892-1893).
* Guardini, R., Studi su Dante, Brescia, 1967. Cf. şi Der Engel in Dantes Göttlicher Komödie, München, 1951.
* Guénon, R., L’esoterisme de Dante, Paris, 1957 (ed. orig.: 1925; trad. it.: L’esoterismo di Dante, Roma, 1971, şi, mai recent, Milano, 2001).
* Guerri, D., Di alcuni versi dotti nella Divina Commedia, Città di Castello, 1908.
* Guerri, D, Scritti danteschi e d’altra letteratura antica, ed. A. Lanza, Anzio, 1990.
* Guido da Pisa, Declaratio super Comediam Dantis, ed. F. Mazzoni, Florenţa, 1970. Cf. şi Guido da Pisa, Expositiones et Glose super Comediam Dantis or Commentary on Dante’s Inferno, ed. V. Cioffari, Albany-New York, 1974.
* Gustarelli, A., Personaggi dell’Inferno dantesco, Milano, 1950.
* Hauvette, H., Dante. Études sur la Divine Comédie, Paris, 1922 (21).
* Hollander, R., Il Virgilio dantesco: tragedia nella “Commedia”, Florenţa, 1983.
* Il commento dantesco di Graziolo de’Bambaglioli, ed. A. Fiamazzo, Savona, 1915 (reed. Pisa, 1998, ed. L. C. Rossi). Cf. şi Comento alla Cantica dell’Inferno di Dante Alighieri di autore anonimo, ora per la prima volta dato in luce, ed. J. G. W. Vernon, Florenţa, 1848.
* Il processo di Dante celebrato il 16 aprile 1964 nella Basilica di San Francesco in Arezzo, ed. D. Ricci, Florenţa, 1967 (22).
* John, R. L., Dante templare. Una nuova interpretazione della Commedia, Milano, 1987.
* Kirkpatrick, R., Dante: The Divine Comedy. A Student Guide, 2nd Edition, Cambridge University Press, f. a. [2004].
* Laszlo, Alexandru, Lectura lșui Dante, 3 vols., Editura Cartier, Chișinău, 2020.
* Lenzoni, C., In difesa della lingua fiorentina et di Dante, Florenţa, 1556 (23).
* Le vite di Dante, Petrarca e Boccaccio scritte fino al sec. XVI, ed. A. Solerti, Milano, 1904.
* Le vite di Dante, ed. G. L. Passerini, Florenţa, 1917.
* Lo Inferno della Commedia di Dante Alighieri col commento di Guiniforto delli Bargigi, tratto da due manoscritti inediti del secolo decimo quinto, ed. G. Zaccheroni, Marsilia-Florenţa, 1838.
* L’opera di Dante nel mondo. Edizioni e traduzioni nel Novecento, ed. E. Esposito, Ravenna, 1992.
* L’Ottimo Commento della Divina Commedia. Testo inedito d’un contemporaneo di Dante citato dagli Accademici della Crusca, ed. A. Torri, 3 vols., Pisa, 1827-1829 (reed. anastatică: Bologna, 1995).
* Maggini, F., Introduzione allo studio di Dante, Bari, 1942.
* Malagoli, L., Saggio sulla Divina Commedia, Florenţa, 1962.
* Malato, E., Studi su Dante. Lecturae Dantis, Chiose e altre note dantesche, Padova, 2005.
* Mancusi-Ungaro, D., Dante and the Empire, New York, 1987.
* Maramauro, G., Expositione sopra l’Inferno di Dante Alighieri, ed. P. G. Pisoni, Padova, 1998.
* Marchese, A., Guida alla Divina Commedia. Letture critiche, Torino, 1981.
* Marchi, C., Dante, Editura Artemis/Editura Semne, Bucureşti, f. a. [2001].
* Marino, G., Esoterismo e Divina Commedia, Como, 1997.
* Maritain, J., L’intuition créatrice dans l’art et dans la poésie, Paris, 1966.
* Marti, M., Realismo dantesco e altri studi, Milano-Napoli, 1961.
* Marzot, G., Il linguaggio biblico nella Divina Commedia, Pisa, 1956.
* Mattioli, M., Dante e la medicina, Napoli, 1965.
* Mazzei, V., Dante e i suoi amici nella Divina Commedia, Milano, 1987.
* Mazzeo, J. A., Medieval Cultural Tradition in Dante’s Comedy, New York, 1968 (24).
* Mercatali, E., A. Ribera, A. Sesti, Per capire la Divina Commedia, Milano, 1990.
* Mercuri, R., Semantica di Gerione. Il motivo del viaggio nella Commedia di Dante, Roma, 1984.
* Montanelli, I., Dante e il suo secolo, Milano, 1965 (reed. 2004).
* Montano, R., Storia della poesia di Dante, Napoli, 1962.
* Moore, E., Contributions to the Textual Criticism of the Divina Commedia, Cambridge, 1889.
* Moore, E., Studies in Dante, ed. C. Hardie, 4 vols., Oxford, 1968-1969 (ed. orig.: 1896-1917).
* Morgan, A., Dante and the Medieval Other World, Cambridge, 1990.
* Morghen, R., Dante profeta tra la storia e l’Eterno, Milano, 1998.
* Morpurgo, A., Dizionario di citazioni dantesche tratte dalla Divina Commedia, annotate ed illustrate secondo i migliori commenti, pref. G. L. Passerini, Città di Castello, 1910.
* Mutti, Claudio, "Dante e l'India", în Eurasia, 2/2006.
* Nardi, B., Saggi di filosofia dantesca, Milano, 1930.
* Nardi, B., Nel mondo di Dante, Roma, 1944.
* Nardi, B., Dante e la cultura medievale. Nuovi saggi di filosofia dantesca, Bari, 1949.
* Niccolini, P., L’amore e l’arte di Dante. L’arte nella “Divina Commedia”. Dante innamorato, ed. Luisa Carrà Borgatti, Ferrara, 1999 (ed. orig.: 1921).
* Nicosia, P., Dieci saggi sull’inferno dantesco, Florenţa, 1969.
* Nociti, G. A., Orario completo della Divina Commedia, Cosenza, 1894.
* Padoan, G., Introduzione a Dante, Milano, 1969 (reed. 1990).
* Padoan, G., Il pio Enea e l’empio Ulisse, Ravenna, 1977.
* Padoan, G., Il lungo cammino del Poema sacro. Studi danteschi, Florenţa, 1993.
* Pagliaro, A., Ulisse. Ricerche semantiche sulla Divina Commedia, 2 vols., Messina-Florenţa, 1966.
* Palacios, M. A., La escatología musulmana en la Divina Comedia, Madrid, 1919 (trad. it.: Dante e l’Islam, Milano, 1997) (25).
* Palmenta, G., La Vergine Madre nella Divina Commedia, Reggio Calabria, 1989.
* Papini, G., Dante vivo, Florenţa, 1933.
* Papu, E., Feţele lui Ianus, Editura Univers, Bucureşti, 1970 (cap. „Dante popular şi modern”).
* Papu, E., Estetica lui Dante, Editura Princeps, Iaşi, 2005.
* Paratore, E., Tradizione e struttura in Dante, Florenţa, 1968.
* Parodi, E. G., Poesia e storia nella Divina Commedia, Napoli, 1925.
* Parronchi, A., Tra Dante e Petrarca, Florenţa, 1987.
* Parronchi, A., Due saggi danteschi, Florenţa, 2003.
* Pascoli, G., Minerva oscura, Livorno, 1898.
* Pascoli, G., Sotto il velame, Messina, 1900.
* Pascoli, G., La mirabile visione, Messina, 1902.
* Pasquazi, S., All’eterno dal tempo, Florenţa, 1966.
* Pasquini, E., Dante e le figure del vero. La fabbrica della Commedia, Milano, 2001.
* Passerini, G. L., Vita di Dante, Florenţa, 1929.
* Patapievici, H.-R., Ochii Beatricei. Cum arăta cu adevărat lumea lui Dante?, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004.
* Pazzaglia, M., Il mito di Beatrice, Bologna, 1998.
* Pépin, J., Dante et la tradition de l’allégorie, Montréal, 1970.
* Pertile, L., La puttana e il gigante. Dal Cantico dei Cantici al Paradiso Terrestre di Dante, Ravenna, 1998.
* Petri Allagherii super Dantis ipsius genitoris Comoediam Commen-tarium, nunc primum in luce editum consilio et sumtibus G. I. Bar. Vernon, ed. V. Nanucci, Florenţa, 1845 (reed. Montecassino, 1865, şi, mai recent, Florenţa, 1978).
* Petrocchi, G., Dante e il suo tempo, Torino, 1963.
* Petrocchi, G., Itinerari danteschi, Bari, 1969.
* Petrocchi, G., Vita di Dante, Bari, 1986.
* Pézard, A., Dante sous la pluie de feu, Paris, 1950 (26).
* Picci, G., I luoghi più oscuri e controversi della Divina Commedia, Brescia, 1843.
* Pietrobono, L., Il poema sacro. Saggio d’una interpretazione generale della Divina Commedia, 2 vols., Bologna, 1915.
* Pietrobono, L., Saggi danteschi, Roma, 1936.
* Pietrobono, L., Nuovi saggi danteschi, Torino, 1954.
* Pinchard, B., Le Bûcher de Béatrice. Essai sur Dante, Paris, 2001.
* Pistelli, E., Per la Firenze di Dante, Florenţa, 1921.
* Polacco, L., Rimario perfezionato della Divina Commedia, în Dante Alighieri, La Divina Commedia, cu textul critic al Societăţii Danteşti Italiene revăzut şi cu comentariul scartazzinian refăcut de G. Vandelli, ed. a 10-a, Milano, 1937.
* Poletto, G., Dizionario dantesco, 8 vols., Siena, 1885-1892 (27).
* Ramat, R., Il mito di Firenze e altri saggi danteschi, Messina-Florenţa, 1976.
* Ricci, C., L’ultimo rifugio di Dante Alighieri, ed. E. Chiarini, Ravenna, 1965 (ed. orig.: Milano, 1891).
* Risset, Jacqueline, Dante écrivain ou L’intelletto d’amore, Paris, 1982 (trad. it.: Dante scrittore, Milano, 1984) (28).
* Risset, Jacqueline, Dante, une vie, Paris, 2001.
* Rocca, L., Di alcuni commenti della Divina Commedia composti nei primi anni dopo la morte di Dante, Florenţa, 1891.
* Rossi, M. M., Problematica della Divina Commedia, Florenţa, 1969.
* Salinari, G., Dante, Roma, 1975.
* Salvetti, G., La componente musicale nel mondo poetico di Dante, Milano, 1988.
* Sanguineti, E., Dante reazionario, Roma, 1992.
* Sapegno, N., La Commedia e le opere minori, Roma, 1965.
* Scartazzini, G. A., Enciclopedia dantesca. Dizionario critico e ragionato di quanto conscerne la vita e le opere di Dante Alighieri, 3 vols., Milano, 1896-1905 (29).
* Scartazzini, G., Dantologia, ed. a III-a, Milano, 1906.
* Schneider, F., Dante. Sein Leben und sein Werk, Weimar, 1960.
* Scott, J. A., Dante magnanimo. Studi sulla Commedia, Florenţa, 1977.
* Sebastio, L., Il poeta e la storia. Una dinamica dantesca, Florenţa, 1994.
* Segre, C., Fuori del mondo. I modelli nella follia e nelle immagini dell’aldilà, Torino, 1990.
* Sermonti, V., L’Inferno di Dante, Milano, 1991.
* Siebzehner-Vivanti, G., Dizionario della Divina Commedia, ed. M. Messina, Milano, 1965 (reed. 1989).
* Singleton, C., Dante Studies, 2 vols., Cambridge, 1954-1958.
* Singleton, C., La poesia della Divina Commedia, Bologna, 2002 (30).
* Spitzer, L., L’armonia del mondo. Storia semantica di un’ idea, Bologna, 1967.
* Sposizione di Ludovico Castelvetro a XXIX canti dell’Inferno dantesco, ed. G. Franciosi, Modena, 1888.
* Studii despre Dante [la 700 de ani de la naştere], ed. Al. Balaci, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1965 (31).
* Studi su Dante, Milano, 1939.
* Tardioli, F., Dante Alighieri francescano, Roma, 1983.
* Terenzoni, A., L’ ideale teocratico dantesco, Genova, 1979.
* The Dante Encyclopedia, ed. R. Lansing, New York-Londra, 2000.
* Toffanin, G., Sette interpretazioni dantesche, Napoli, 1947.
* Toffanin, G., Perché l’umanesimo comincia con Dante, Bologna, 1967.
* Tocco, F., Dante e l’eresia, Florenţa, 1899.
* Torraca, F., Studi danteschi, Napoli, 1912.
* Torraca, F., Nuovi studi danteschi, Napoli, 1921.
* Toynbee, P., Dante. His Life and his Works, Londra, 1910.
* Toynbee, P., C. S. Singleton, A Dictionary of Proper Names and Notable Matters in the Works of Dante, Oxford, 1968 (32).
* Valli, L., ll segreto della Croce a dell’Aquila nella Divina Commedia, Bologna, 1922 (reed. Milano, 1996).
* Valli, L., L'Allegoria di Dante secondo Giovanni Pascoli, Bologna, 1922.
* Valli, L., La chiave della Divina Commedia, Bologna, 1926.
* Valli, L., Il linguaggio segreto di Dante e dei “Fedeli d’Amore”, Roma, 1928 (reed. Milano,1994).
* Valli, L., La struttura morale dell’universo dantesco, Roma, 1935.
* Vallone, A., La critica dantesca contemporanea, Pisa, 1953.
* Vallone, A., Studi su Dante medievale, Florenţa, 1965.
* Vallone, A., Storia della critica dantesca dal XIV al XX secolo, 2 vols., Milano, 1981.
* Vallone, A., Dante, ed. a II-a, Milano, 1981.
* Vallone, A, Antidantismo politico e dantismo letterario, Roma, 1988.
* Vandelli, G., Per il testo della Divina Commedia, ed. R. Abardo, Florenţa, 1990
* Vasoli, C., Otto saggi per Dante, Florenţa, 1995.
* Venturi, L., Le similitudini dantesche, ordinate, illustrate e confrontate, Florenţa, 1874 (reed. 1889).
* Villani, F., Expositio seu comentum super Comedia Dantis Allegherii, ed. S. Bellomo, Florenţa, 1989.
* Villani, G., Cronica a miglior lezione ridotta, coll’aiuto de’ testi a penna, 8 vols. (33), Florenţa, 1823 (reed. anastatică: Roma, 1980).
* Villani, G., Nuova Cronica, ed. G. Porta, 3 vols., Parma, 1991.
* Vivaldi, F., Qualche segreto della Divina Commedia, Florenţa, 1963.
* Vossler, K., Die Göttliche Komödie, Heidelberg, 1925 (trad. it.: La Divina Commedia studiata nella sua genesi e interpretata, Bari, 1927).
* Wilkins, E. H., A Concordance to the Divine Comedy of Dante Alighieri, Cambridge-Harvard, 1965.
* Williams, C. W., Figure of Beatrice. A Study in Dante, New York, 1983 (ed. orig.: 1944).
* Williams, C. W., Outlines of Romantic Theology: Religion and Love in Dante, New York, 1989 (ed. orig.: 1941).
* Zabughin, W., L’oltretomba classico, medioevale e dantesco nel Rinascimento, Florenţa, 1922.
* Zenatti, O., Dante e Firenze, Florenţa, 1903.
* Zingarelli, N., La vita, i tempi e le opere di Dante, 2 vols., Milano, 1944 (cu suplimentul bibliografic al lui A. Vallone, 1948).

NOTE:
(1) Sînt xilografiile folosite şi de Ramiro Ortiz în ediţia sa cu traducerea lui Coşbuc. Pentru adevăratul statut al acestora, a se vedea postfaţa [“Dante Alighieri între viaţă şi operă”], nota 25.
(2) Ediţia originală a lui Niccolò Tommaseo, apărută la Veneţia în 1837, a fost de mai multe ori retipărită de-a lungul secolului al XIX-lea.
(3) Ediţie după care am reprodus portretul lui Dante de pe coperta volumului de faţă. Cele 75 de ilustraţii ale lui Gustave Doré la Divina Comedie datează din 1861.
(4) Cu această ediţie a lucrat prioritar Eta Boeriu.
(5) Cu settima ristampa a Infernului în această ediţie (Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1996), pe care d-l Claudio Mutti a avut bunăvoinţa să mi-o trimită imediat după ieşirea ei de sub tipar, am lucrat preponderent la noua traducere românească inclusă în volumul de faţă.
(6) D-l Alexandru Laszlo, studios dantesc atent la detalii, se amuza că d-l Patapievici a citat tocmai această ediţie “populară” în succintele indicaţii bibliografice din cartea sa despre Dante, dar ediţia, fără să fie printre cele mari, e bine alcătuită şi excelent adnotată (în limitele asumate).
(7) Cu reproduceri ale originalului în subsol.
(8) Regretatul Alexandru Ciorănescu (1911-1999) tradusese el însuşi Divina Comedie... în franceză (Dante, La Divine Comédie, Ed. Rencontre, Lausanne, 1964, 2 vols.), pornind de la principiul că "nu poate fi, dar trebuie tradusă". Nici italianul (postum) şi nici românul (antum) n-au reuşit să cucerească publicul limbilor de destinaţie. Chiar renunţînd la rimă, românul a reuşit mai bine, dar trebuie să se ţină seama că era un mare profesionist al literaturii, în vreme ce italianul nu era decît un funcţionar bancar!
(9) Oraşul Craiova ocupă un loc aparte în destinul românesc al lui Dante. Aici au apărut, în 1883 şi 1888, primele „traducţiuni” integrale ale Infernului şi Purgatoriului (Maria P. Chiţiu); aici au apărut, între 1932 şi 1934, cele trei volume ilustrate ale traducerii în proză a lui Alexandru Marcu; aici, la Editura Ramuri, în 1945 sau 1946, a apărut traducerea în versuri a Infernului – pe care regret că nu o cunosc direct (preiau îndatorat cele cîteva informaţii colportate pe internet, în special de către d-l Alexandru Laszlo) – realizată de I. A. Ţundrea (medic interbelic mort spre sfîrşitul celui de-al doilea război mondial, căruia înţeleg ca în 1999, la peste o jumătate de veac de la moarte, i-a apărut, prin efortul urmaşilor, şi traducerea românească integrală a Divinei Comedii, dar la... Editura Medicală din Bucureşti şi într-un tiraj „confidenţial”); în fine, tot aici avea să apară, la 35 de ani de la moartea traducătorului, versiunea modestă, dar înduioşătoare a sîrguinciosului Cifarelli.
(10) Benedictinul, născut în 1793 şi mort în 1859, un fel de Popa Grama la dimensiune apuseană, şi-a cheltuit întreaga viaţă încercînd să convingă lumea că Dante ar fi fost un eretic şi un strămoş al masoneriei conspirative! Partizanii unui Dante esoteric au crezut că pot găsi în el – ca şi în spaniolul Palacios (vezi mai jos) – un sprijin pentru teoriile lor. De regulă, bibliografiile îl înregistrează, dar mai degrabă ca pe un element de pitoresc istoric.
(11) Monumentala trilogie Herrlichkeit (1961-1969), Theodramatik (1973-1983), Theologik (1985-1987) a lui Hans Urs Von Balthasar (1905-1988), unul dintre cei mai mari teologi ai secolului XX (numit cardinal cu puţin înaintea morţii), însumează în original 15 volume.
(12) Cf. şi „Falsul Boccaccio”: Chiose sopra Dante. Testo inedito ora per la prima volta pubblicato, ed. J. G. W. Vernon, Florenţa, 1846.
(13) Conţine documente de arhivă privitoare la familia şi viaţa lui Dante, reproduse în facsimil şi adnotate.
(14) Reeditarea anastatică de la Napoli, din 1975, s-a făcut după o altă ediţie, puţin anterioară, dar cu text identic: Civelli, Milano, 1865.
(15) Aici şi Adriana Mitescu, “Dante in Romania”. Pentru o informare la zi, cf. acum Eleonora Cărcăleanu, “«Dante, ca dragostea însăşi» (sau despre dantologia românească a ultimelor decenii)”, în rev. Dacia literară, anul XVIII, nr. 73 (4/2007). În curs de apariţie: Irina Papahagi, La fortuna di Dante in Romania. Appunti sulle traduzioni della Divina Commedia in rumeno.

(16) Papa Pius IX: Ma che ghibellino, che poeta antipapale?! E il grande Poeta cristiano!(17) Este, de fapt, o reimprimare anastatică după Dante e Pitagora, Milano, 1955.
(18) Unele bibliografii indică numai 5 volume, omiţînd Apendicele.
(19) Mai degrabă “călinescian” faţă de latura tradiţional-religioasă, nu prea agreat de dantologi, dar, vorba lui D’Annunzio, un nemico che vale la pena di avere...
(20) Este vorba de Giovanni Bertoldi da Serravalle (1350-1442).
(21) Cu o ediţie anterioară (1911) a acestei cărţi – „de trei ori însemnată şi adnotată de el: o dată cu creionul negru, o dată cu creionul roşu şi o dată cu creionul albastru” (cf. R. Ortiz, ed. cit., pp. LXXV-LXXVI) – a lucrat Coşbuc (foarte critic cu mai toate sursele).
(22) Volum colectiv în care semnează, între alţii, Umberto Bosco, Francesco Mazzoni, Piero Bargellini.
(23) Ştiu că se pregătea o ediţie critică – poate între timp a şi apărut – la Edizioni Res, sub îngrijirea lui Mario Pozzi.
(24) Cf. şi Joseph Anthony Mazzeo, „Analogia creaţiei la Dante”, trad. rom. Al. Anghel (după Speculum, 32, 4, octombrie 1957), în Puncte cardinale, anul XVI, nr. 8/188 (august 2006), p. 12; nr. 9/189 (septembrie 2006), p. 12; nr. 10/190 (octombrie 2006), p. 12; nr. 11/191 (noiembrie 2006), p. 10.
(25) De consultat mai degrabă cu titlu de curiozitate (mai ales că autorul a fost cleric).
(26) Autorul susţine, între altele, cu risipă de erudiţie, că în cazul lui Brunetto Latini (cf. Inf., XV, 30 şi urm.) n-ar fi vorba de sodomie propriu-zisă, ci de... „sodomie spirituală/intelectuală”. (În paranteză fie spus, felul în care Dante s-a raportat la sodomie a stîrnit multe discuţii de-a lungul timpului şi a înlesnit elucubraţia că el însuşi n-ar fi fost străin de acest păcat – pe care altminteri în Infernul său îl amendează ca atare, chiar dacă pe venerabilul ser Brunetto îl tratează cu reverenţa îngăduitoare a fostului învăţăcel.)
(27) Dicţionarul propriu-zis este compus din primele 7 volume (1885-1887); cel de-al 8-lea volum (1892) cuprinde Alcuni studi su Dante come appendice al Dizionario.
(28) Jacqueline Risset a dat şi o reuşită traducere franceză a Divinei Comedii (Paris, Flammarion, 1985-90; ed. a II-a: 1992), aparută apoi în două ediţii de lux, de ea însăşi îngrijite şi adnotate: una în 1996, cu ilustraţiile lui Sandro Botticelli (Paris, Diane de Selliers), alta în 2003, bilingvă, în 3 vols., cu ilustraţii de Miquel Barceló (Paris, France loisirs). „La porţile Orientului”... rămîi visător.
(29) Cele mai multe bibliografii înregistrează numai primele două volume (1896-1899), al treilea (1905) fiind de fapt vocabularul concordant al lui Fiammazzo (vezi mai sus) anexat lucrării lui Scartazzini.
(30) Charles Singleton a dat şi o excepţională ediţie americană a poemului dantesc, cu comentarii de un deosebit interes teologic: The Divine Comedy, 6 vols., Princeton, 1970-1975.
(31) De consultat cu prudenţă, din pricina contextului ideologic în care a apărut. Din cuprins: Dumitru D. Panaitescu, (Dante şi timpul său), Alexandru Duţu, (Dante „poeta”), Despina Mladoveanu (Personajele în Divina Comedie), Venera Antonescu, (Ulise – erou al cunoaşterii), Titus Pîrvulescu, (Siete voi qui, ser Brunetto?), Pimen Constantinescu (Atitudinea lui Dante faţă de Ovidiu), Nina Façon (Cu privire la terminologia filozofică în Convivio), Cornel Mihai Ionescu (Metaforă şi comparaţie în Divina Comedie), Zoe Dumitrescu-Buşulenga (Traiectoria luminii în Divina Comedie), Eta Boeriu (Cum am tradus Divina Comedie), Alexandru Balaci (Note despre soarta literară a lui Dante Alighieri). Trebuie recunoscut că, în pofida contextului ingrat, 1965 a fost anul de graţie al dantologiei în italienistica românească (acum au apărut, pe lîngă acest volum aniversar, splendida traducere a Etei Boeriu, volumul al doilea cu originalul comentariu al lui Coşbuc, mica biografie dantescă a lui Boccaccio, Istoria... lui De Sanctis etc.).
(32) Ediţia originală (1898) a lucrării lui Paget Toynbee a fost revizuită de Charles S. Singleton.
(33) Volumul 8 este un apendice la textul propriu-zis al Cronicii, de aceea unele bibliografii indică pentru acest titlu doar 7 volume.

1 comentarii:

La 6/1/14 11:21 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

super! i'm so glad that if found your page I will
be sharing this for later! - invest in silver is a
passion of mine and and your ""DANTE - REPERE BIBLIOGRAFICE"" article is without doubt good work.

keep it comming, I'll check back again soon!

My web-site :: silver tips

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire