sâmbătă, octombrie 06, 2018

AFR DESPRE REFERENDUM

SUMARUL BLOGULUI
INDICE DE NUME 


Am primit și dau mai departe... DE CE REFERENDUMUL ESTE UTIL

În ultimul timp diverse persoane, atît din mass-media, cît și din clasa politică, spun că referendumul pentru familie ar fi total inutil. Că instituția căsătoriei este în prezent clar reglementată, neexistînd nici un pericol ca această ordine să fie modificată, iar sumele cheltuite pentru această inițiativă sînt de fapt bani aruncați pe apa sîmbetei.
Redăm mai jos textele din Codul civil precum și din Constituție aflate în discuție:
Art. 259 alin. (1) din Codul civilCăsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii.
Art. 48 alin. (1) din Constituție:  Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.
Supunem atenției dumneavoastră, în cele ce urmează, cîteva motive care dovedesc utilitatea și oportunitatea acestui referendum.
Recent, Curtea Constituțională a României a publicat Decizia nr. 539/17.09.2018[1] prin care constată că Legea de revizuire a Constituţiei României respectă dispozițiile constituționale referitoare la revizuire. În opinia separată la această hotărîre, judecătorul Daniel Morar precizează, între altele, că  opțiunea legiuitorului constituant din 1991 pentru sintagma «între soți» (nelimitată la uniunea dintre un bărbat și o femeie) demonstrează viziunea sa democratică și progresistă, care a impus o soluție suplă, adaptabilă modificărilor care pot surveni în societate și atît din punct de vedere terminologic, cît și din punct de vedere al evoluției instituției căsătoriei în plan juridic, este evident că noțiunea de «soți» nu este identică cu cea de «bărbat și femeie». Conex cu această opinie este cazul Coman și Hamilton, prin care persoanele în cauză au încercat fără succes recunoașterea în România a căsătoriei între persoane de același sex contractată în Belgia. Astfel, reclamanții au invocat neconstituționalitatea[2] dispozițiilor din Codul civil care interzic recunoașterea căsătoriei între persoane de același sex contractate în afara României.
În consecință, în formularea actuală a textului constituțional, noțiunea de „soți” este interpretabilă în funcție de vederile „progresiste” ale judecătorilor CCR. În acest fel viitoare excepții de neconstituționalitate au șanse să fie tranșate diferit față de cazul Coman și Hamilton.
Pe de altă parte, dacă suveranitatea aparține poporului care o exercită prin organele reprezentative … precum și prin referendum, un om politic serios nu poate ignora sau declara ca inutilă o inițiativă cetățenească de revizuire a Constituției care a strîns mai bine de 3 milioane de semnături, fapt nemaiîntîlnit în istoria post-decembristă. Ba mai mult, prin prisma celor menționate anterior, prin această inițiativă legislativă electoratul își dovedește maturitatea și spiritul prevăzător.
Nu în ultimul rînd, inițiativa de a supune referendumului popular definiția căsătoriei nu este nicidecum singulară la nivel european[3]. Dimpotrivă, astfel de inițiative s-au derulat de-a lungul și de-a latul continentului, 13 state permițînd căsătoria între persoane de același sex, pe cînd alte 11 au restrîns prin Constituție căsătoria la persoane de sex diferit, astfel că mai degrabă am putea spune că „sîntem în trend”.


ALIANȚA FAMILIILOR DIN ROMÂNIA
Str. Zmeica nr. 12, sector 4, București
Tel. 0741.103.025; Fax 0318.153.082
office@alianta-familiilor.ro

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire