marți, august 23, 2016

SINAXAR ROMÂNESC (38)

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME
  

23 august:  
SFÎNTUL MUCENIC LUP 

Sfîntul Mucenic Lupus (numit la noi Lupu sau Lup), singurul cu acest nume atestat în vechile Martirologii, pare să fi fost un trac romanizat, poate chiar un daco-get, trăitor pe vremea împăraţilor păgîni Aurelian şi Diocleţian, în persecuţia acestuia din urmă învrednicindu-se să dobîndească sfînta cunună a muceniciei. Simplu sclav din cetatea Novae (astăzi: Şviştov, în Bulgaria), el a sfărmat idolii şi L-a mărturisit deschis pe Hristos. Se spune despre el că nu apucase să primească Sfîntul Botez, drept care s-a rugat Domnului să nu-l lase să moară nebotezat, iar atunci s-a coborît asupra lui apă din cer, spre marea uimire a tuturor celor de faţă. După ce a îndurat numeroase chinuri, s-a săvîrşit tăiat de sabie, lăsînd o mare pildă de credincioşie mărturisitoare, iar la mormîntul lui s-au petrecut, conform tradiţiei, multe tămăduiri minunate. Întreaga Biserică răsăriteană îl pomeneşte pe data de 23 august. (R. C.) 


Mai puteți citi pe acest blog:  
  
10 ianuarie: Sfîntul Cuvios Antipa de la Calapodești   
13 ianuarie: Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic  
25 ianuarie: Sfîntul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului    
28 (în anii bisecți: 29) februarie: Sfinții Cuvioși Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea  
7 martie: Sfîntul Sfinți Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului  
26 martie: Sfîntul Mucenic Montanus preotul și soția sa Maxima  
6 aprilie: Sfîntul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium  
11 aprilie: Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica  
12 aprilie: Sfîntul Mucenic Sava de la Buzău (Gotul)    
14 aprilie: Sfîntul Ierarh Pahomie de la Gledin    
20 aprilie: Sfîntul Teotim, Episcopul Tomisului   
24 aprilie: Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei; Sfîntul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin  
25 aprilie: Sfîntul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului    
26 aprilie: Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie, din Dobrogea   
28 aprilie: Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas, din Ozovia   
2 mai: Sfîntul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului   
3 mai: Sfîntul Cuvios Irodion de la Lainici   
12 mai: Sfîntul Mucenic Ioan Valahul  
27 mai: Sfîntul Mucenic Iuliu Veteranul  
2 iunie: Sfîntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava  
4 iunie: Sfinții Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip  
8 iunie: Sfinții Martiri Nicandru și Marcian  
15 iunie: Sfîntul Mucenic Isihie  
22 iunie: Sfîntul Ierarh Grigorie Dascălul  
24 iunie: Sfîntul Niceta de Remesiana  
30 iunie: Sfîntul Ierarh Ghelasie de la Rîmeț  
1 iulie: Sfîntul Ierarh Leontie de la Rădăuți  
2 iulie: Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt  
8 iulie: Sfinții Mucenici Epictet și Astion  
18 iulie: Sfîntul Mucenic Emilian de la Durostor  
21 iulie: Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche 
26 iulie: Sfîntul Cuvios Ioanichie cel Nou 
5 august: Sfîntul Cuvios Iacob de la Neamț (Hozevitul) 
7 august: Sfînta Cuvioasă Teodora de la Sihla 
11 august: Sfîntul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului 
16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfîntul Ierarh Iosif de la Văratec 
21 august: Sfinții Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire