duminică, aprilie 24, 2016

SINAXAR ROMÂNESC (12)

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME
24 aprilie:
SFINȚII IERARHI MĂRTURISITORI 
ILIE IOREST, SIMION ȘTEFAN 
ȘI SAVA BRANCOVICI,  
MITROPOLIȚII TRANSILVANIEI, 
SFÎNTUL IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL, 
EPISCOP AL MARAMUREȘULUI. 
ȘI SFINȚII MUCENICI 
PASICRAT ȘI VALENTIN

Sfîntul Ierarh Iorest (din botez: Ilie) era odraslă de țărani români din Ardeal, călugărit la Putna și ajuns mitropolit al Transilvaniei în 1641. Prigonit, scos din scaun și întemnițat pentru rîvna lui întru dreapta credință (1643), i-a fost dat să moară de moarte bună, iar în 1955 a fost canonizat pentru multele lui pătimiri mărturisitoare. 
Simion Ştefan (canonizat în 2011), despre care datele biografice sînt foarte zgîrcite, a fost mitropolit al Transilvaniei între 1643 şi 1656. În timpul păstoririi sale s-a tipărit, la 1648, prima traducere românească integrală a Noului Testament, așa-numitul „Nou Testament de la Bălgrad [Alba Iulia]”, cu o memorabilă predoslovie (prefaţă) atribuită mitropolitului însuşi, în care acesta dezbătea, printre primii, problema unităţii limbii româneşti, subliniind necesitatea unor norme lingvistice supradialectale, deci a ceea ce numim noi astăzi „limbă literară” (Bine ştim că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sunt buni carii îmblă în toate ţărîle, aşia şi cuvintele acele sunt bune carele le înţeleg toţi. Noi derept aceia ne-am silit, de încât am putut, să izvodim aşia cum să înţeleagă toţi...). 
Mitropolit al Ardealului a fost și Sfîntul Ierarh Sava (din botez: Simeon) Brancovici, canonizat tot în 1955, la rîndul său greu prigonit și murind în 1683 de pe urma chinurilor suferite în temniță. 
Sfîntul Ierarh Iosif Mărturisitorul, pe numele de familie Stoica, originar din părțile Năsăudului, a fost episcop al Maramureșului (sfîrșitul secolului 17 și începutul secolului 18), prigonit pentru refuzul său ferm de a trăda Ortodoxia (fiind trecut și el în rîndul sfinților noștri tot în 1955).  
În ce-i privește pe Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin, frați de sînge și ostași romani, ei au fost martirizați în Durostorum (Silistra de azi), la anul 298, pentru credința lor în Hristos și pentru refuzul de a se închina și a jertfi zeilor mincinoși. (R. C.)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire