luni, martie 21, 2016

O TEOLOGIE A MARTIRIULUI

SUMARUL BLOGULUI 

În curînd, la Editura Christiana:  
Arhimandrit Spiridon Bilalis 
Martirii Ortodoxiei.  
Teologia martiriului 
(traducere din limba greacă de  
Pr. Dr. Ciprian-Ioan Staicu)

Martiriul Sfîntului Arhidiacon Ștefan, Întîiul Mucenic
 
Cuvânt înainte 

„Nu te teme de cele ce ai să pătimești ...  
Fii credincios până la moarte 
 și-ți voi da cununa vieții!”  
(Apocalipsa 2, 10)

Biserica lui Hristos opune prigoanelor foarte dure ale împăraților romani biruința nemuritoare, minunea eroismului Martirilor credinței. Perioada catacombelor se laudă cu mulțimea celor 11 milioane de Mucenici și este legată de cea mai mare înflorire a creștinismului. Holocaustul Sfinților Mucenici a dat naștere secolulului de aur al Bisericii lui Hristos. Cetele Mucenicilor sînt unite de armonia sănătoasă și frumoasă a sfințeniei și a eroismului. 
Copacul dumnezeiesc al Bisericii rodește în fiecare epocă și dăruiește ca rod de viața veșnică pe Mucenicii credinței. Și în acest secol al XX-lea [cartea a apărut în anul 1973 la Editura Orthodoxos Typos (Ορθόδοξος Τύπος) din Athena - nota trad.], veacul materialismului și al apostaziei, Biserica – Mireasa lui Hristos este înveșmîntată, ca în porfiră și în vison, cu sîngele milioanelor de noi Martiri ai credinței ortodoxe.  
Pînă la sfîrșitul lumii, Biserica, imbatabilă și purtătoare de biruințâ, va duce lupta cea mare împotriva începătoriilor, împotriva stăpîniilor, împotriva stăpînitorilor întunericului acestui veac (Efeseni 6, 12) și va oferi Întemeietorului ei dumnezeiesc pe noii Lui slujitori, jertfe desăvîrșite, arderi-de-tot însuflețite, părtași ai preacuratelor pătimiri ale Mîntuitorului Hristos. Norii cei atotluminoși ai dumnezeieștilor Mucenici ai Ortodoxiei luminează veșnic cerul duhovnicesc al Bisericii și alungă iarna ereziilor și negura idolilor.  
Sfinții Mucenici, care bine s-au nevoit și s-au încununat, au scris prin epopeea nemuritoare a martiriului lor cele mai frumoase pagini ale interpretării adevărate și vii a Evangheliei lui Hristos. Corul dumnezeisc al biruitorilor Mucenici ai Ortodoxiei s-au arătat a fi temelia Bisericii, împlinirea Evangheliei (Penticostar, EIBMBOR, București, 1999, p. 359). Martiriul, ca îm-plinire a Evangheliei, cuprinde cea mai înaltă teologie. Autorul acestei lucrări dorește să prezinte poporului credincios al Bisericii Ortodoxe această teologie a martiriului, așa cum o arată Sfînta Scriptură și o învață Sfinții Părinții cei purtători de Dumnezeu, căci Biserica Ortodoxă, și în acest veac al armelor nucleare și al navelor spațiale, se dovedește a fi Biserica Mucenicilor. Primul volum al prezentului studiu poartă titlul Martirii Ortodoxiei și subtitlul Teologia martiriului.  
Înțelegem pe deplin dificultatea alcătuirii unui studiu despre teologia martirilor, a acestor atleți slăviți ai Ortodoxiei, și le adresăm Mucenicilor purtători de Dumnezeu, slujitorilor lui Hristos, rugăciunea cea înflăcărată pe care a alcătuit-o Sfîntul Efrem Sirul, dorind să aducă un elogiu veșnic al Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia: Întăriți-mă pe mine, Sfinților, cu mijlocirile voastre și cu rugăciunile voastre cele cuvioase, iubiților, ca să miște Hristos cu harul Lui limba mea spre a spune, gura spre a explica, inima spre înțelepciune, sufletul spre cucernicie, iar mintea spre luminare și spre urmarea voastră (Sf. Efrem Sirul, Opera completă, vol. II, p. 341).


Din Cuprins:

Partea I – Teologia Sfintei Scripturi despre martiriu: Cap. I – Martiriul, conform Vechiului Testament;  Cap. II – Martiriul, conform Noului Testament Partea a II-a – Teologia patristică a martiriului: Cap. I – Ortodoxie și martiriu; Cap. II – Τaina martiriului; Cap. III – Martiriu și îndumnezeire Anexă – Martirii pe meterezele Ortodoxiei

1 comentarii:

La 23/3/16 5:37 p.m. , Anonymous Anonim a spus...

Ar fi interesant sa avem si o statistica a martirilor crestini de pe treitoriul ocupat de musulmani, de-a lungul secolelor, asa cum avem in cazul Imperiului Roman.

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire