marți, noiembrie 24, 2015

«PĂȚANIILE» LUI MARCEL PETRIȘOR

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME

ÎN CURÎND,  
LA EDITURA CHRISTIANA
Notă editorială

Marcel Petrişor s-a născut pe 13 aprilie 1930 la Ocişor (jud. Hunedoara), din părinţi învăţători (Au­rel şi Melania) şi bunici şi străbunici preoţi. Du­pă studiile liceale de la Brad şi Deva, în 1952, pe cînd era student la Filosofie, este arestat pentru prima oară, trecînd prin Rahova, Jilava, Malmai­son, Uranus, din nou Jilava, apoi Baia Sprie, Dej, Gherla, Aiud. Din primăvara pînă în toamna lui 1956 are parte doar de cîteva luni de libertate, după care este rearestat, pe fondul tulburărilor din Unga­ria, trecînd iarăși pe la Malmaison, Uranus, Jilava, Aiud și fiind eliberat abia în 1964. După ieşirea de­finitivă din închisoare, va urma Literele (speciali­za­rea franceză-spaniolă) la Bucureşti, unde se va şi stabili, funcționînd ca profesor de limba franceză la liceele „Iulia Hasdeu” și „Spiru Haret”. În 1973 se căsătoreşte cu Dana-Ilinca Konya, descendentă din ilustra familie a Negruzzeştilor. Beneficiind într-o oarecare măsură de perioada de „liberalizare” de la răscrucea deceniilor 7 şi 8, îşi începe bogata activi­tate publicistică (devenind şi membru al Uniunii Scriitorilor). Îi apar volume de proză literară (Seri­le-n sat la Ocişor, Ed. Albatros, Bucureşti, 1971; Măreasa, Ed. Albatros, Bucureşti, 1975; Crişan, Ed. Albatros, Bucureşti, 1977; Temeri, Ed. Emi­nes­­cu, Bucureşti, 1985; Căruţa cu scînduri, Ed. E­mi­­nescu, Bucureşti, 1990; Cei din Aciua, Ed. Vre­mea XXI, Bucureşti, 2004; Strigoii Ocişorului. Po­vestiri, Ed. Vremea XXI, Bucureşti, 2005; Pă­țanii vru­te și nevrute, Ed. Christiana, București, 2015), impresii de călătorie (Călătorie spre Soare-Răsare, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1976; Drumuri întortocheate. Jurnal de călătorie în Asia, Europa şi America de Nord, Ed. Junimea, Iaşi, 2001), stu­dii şi eseuri filosofico-literare (Curente estetice con­­temporane, Ed. Univers, Bucureşti, 1972; Grü­ne­wald, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972, reed. 1985; La Rochefoucauld. Aventura orgoliului, Ed. Albatros, Bucureşti, 1973; Vitralii, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1978; N. V. Gogol şi paradoxurile lite­ra­turii moderne, Institutul European, Iaşi, 1996). Un loc aparte îl ocupă memoriile din închisoare: Fortul 13. Convorbiri din detenţie, Ed. Meridiane, Bu­cureşti, 1991; Secretul Fortului 13. Reeducări şi execuţii, Ed. Timpul, Iaşi, 1994; La capăt de drum, Institutul European, Iaşi, 1997, retipărite în masi­vul volum Cumplite încercări, Doamne! (Anii de mu­cenicie ai temnițelor comuniste), Ed. Christiana, București, 2011, cărora li se adaugă și Trecute vieţi de domni, de robi şi de tovarăşi, Ed. Vremea, Bu­cureşti, 2008. O amplă selecție în limba franceză (traducere: Dana Petrişor şi Mihaela Bacou), Quel­que part à l'Est, a apărut la Iaşi (Ed. Opera Magna) în 2011. Din 1991 pînă în 2010 a fost redactor al re­vistei Puncte cardinale din Sibiu, iar actualmente este preşedinte de onoare al Senatului Asociaţiei „Rost” (pe care a susţinut-o încă de la înfiinţarea re­vistei omonime, alături de marele său prieten de o viaţă, re­gretatul părinte Gheorghe Calciu).


Mai puteți citi pe acest blog: 

* Antologia Punctelor cardinale (XXIX) - "Stafia comunismului la Paris"
* Antologia Punctelor cardinale (LIX) - "Obligaţiile unei conştiinţe morale"

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire