joi, mai 23, 2013

INTERMEZZO LIRIC: EROSSTIHURI (2)


Andrew Gonzalez, Underground Sun


I

Atît de cutră-i vremea pe aci
că azi de ne-am vedea, ca prin minune,
cînd leatul nostru vis cu vis apune,
noi doi mă tem că nici nu ne-am mai şti.

Ne-am măsura din mers, cu ochi tîrzii,
şi-oricît ne-ar fi vederile de bune,
nici chipul meu nimic nu ţi-ar mai spune,
nici vraja ta în loc nu m-ar opri.

Spre moarte mergem singuri fiecare,
purtînd în spate cruci de amintiri
şi-un rest de licăr viu în mădulare;
doar îndărăt, hieratici şi subţiri,
doi îngeri trişti tînjesc după-ntrupare,
cum noi tînjim de dorul altei firi...


II

Nimic n-a fost pe lume mai frumos
decît să calc pe linul urmei tale
şi să-mi înting în albul tălpii goale
suavul vis al raiului de jos.

Atît mi-ai fost în viaţă de prinos
încît adesea s-a-ntîmplat pe cale
să-mi dea, pe limba şarpelui, tîrcoale
uitarea vinovată de Hristos.

De-a fost iubirea noastră cu păcat,
mă pocăiesc în spuza ei fierbinte
şi milei care tainic mi te-a dat
îi cad, smerit şi imnic, dinainte,
cu carnea-aceasta-n care s-a-ntrupat
şi-n care-i loc să fie toate sfinte.


III

Nu-i pe pămînt mai tristă frumuseţe
decît a Evei goale sub copac,
cînd toate-n jur de spaima morţii tac
şi-Adam începe minte să se-nveţe...

În raiul dat pe mere pădureţe
rămîne visul singur şi sărac,
iar îngeri muţi pe-ncinse săbii zac
şi n-au cu ce virtutea să-şi răsfeţe...

Blestemul întreit în frunze sună
şi vremea face, ca o pruncă, dinţi,
iar jos, în valea plîngerii, se-adună
Cainii răi şi Ábelii cuminţi,
povestea tristei frumuseţi s-o spună
mereu pe limba dragostei fierbinţi...


IV

E-n tine Eva grea de visul ei
şi şerpii vin să i se culce-n poală,
dar ştiu că să te vindeci ca de-o boală
de vraja dulce-a firii tale vrei.

În ochi mai porţi întîile scîntei
de cînd prin boarea raiului, domoală,
călcai din tălpi şi pînă-n creştet goală
şi n-ajunseseşi seama să ţi-o iei.

Un înger încă plînge pur în tine
şi-ţi ţine-aprinsă-n inimă lumina
neînserată-a dragostei divine,
nespus mai vie-n taina ta ca vina,
încît rămînem, între rău şi bine,
pariu etern al duhului cu tina.


V

Pe-adevăratul nume niciodată
n-am îndrăznit, iubirea mea, să-ţi spun,
dar el e tot ce-n tine porţi mai bun
şi-n taina lui te simt cum tremuri toată.

Mereu ţi-a fost o teamă-nfiorată
de-adîncul tău mirabil şi nebun,
de vecii care curmeziş se pun
ispitei dulci din carnea ta de fată.

Te paşte feciorelnicul păcat
de a pofti ce ştii că nu e bine,
dar nu te dai nicicînd cu-adevărat,
nici nu te-aprinzi de ce-i mai pur în tine,
ci eşti mereu poem neterminat
şi cîntec mut pe cobza lunii pline...


VI

Visam cîndva să dau în tine iama
şi să murim cu-n geamăt amîndoi
îmbrăţişaţi pe crucea nopţii goi,
sfidînd stelar şi visele, şi teama.

Dar azi îţi iau ca unui înger seama,
pe care nu să-l pipăi te-ncovoi,
ci să-l adori cu văzul de apoi,
din paşii lini în părul ca arama.

Plăcerea-i fum, dar frumuseţea pură
e mai de preţ ca toate cîte sînt
de Dumnezeu lăsate în făptură
şi înviate tainic prin Cuvînt,
încît de-acum nu tu-ţi mai eşti măsură,
ci cît e-n tine chip ceresc şi sfînt.


VII

Aievea nu mai eşti demult, ci doară
o nălucire-a cîntecului pur,
iar lumea, cîtă stăruie-mprejur,
e numai vis prin care treci uşoară.

Eşti frumuseţea care n-o să moară,
oricîtă moarte mi-ar fi dat să-ndur,
şi văzul meu te pradă ca un fur,
cu ochiu-arcuş şi sufletul vioară.

Iar de tînjesc în noaptea mea plebee
după trupescul dragostei veşmînt
şi te prefac la loc într-o femeie,
mă leapăd de ispită prin cuvînt
şi chem pe nume taina ta meree,
ca să mă fii atîta cît te sînt.

Răzvan CODRESCU  


ULTIMA ORĂ: STAREA SĂNĂTĂŢII PĂRINTELUI JUSTIN PÂRVU

 
În elicopter, pe drumul de întoarcere la mănăstire


Miercuri 22 mai 2013, ora 12,36:

Hristos a înviat!
Întrucît unii din fraţii noştri au obiceiul de a da mai departe ştiri neverificate, fără să afle sursa şi veridicitatea lor, confirmăm la această oră, 12:35 (ora Bucureştiului), azi, 22 mai 2013, că starea sănătăţii Părintelui Justin Pârvu este stabilă. Sfinţia sa s-a odihnit foarte bine, după ce aseară a mîncat nişte supă şi a băut o cană de ceai, iar între orele 2 şi 4 dimineaţa a ascultat din chilia sa slujba Sfintei Liturghii săvîrşită la Mănăstirea Paltin.
Noi ne rugăm mai departe pentru însănătoşirea părintelui stareţ. Orice schimbare majoră a stării sănătăţii sale va fi comunicată aici. Rugăm pe toţi cei de bună-credinţă care au acces la pagina noastră să nu preia ştiri şi informaţii despre starea Părintelui Justin Pârvu din nici o altă sursă. Starea sănătăţii sale nu va putea fi influenţată de zvonuri şi păreri, ci doar de rugăciunile Bisericii, ale noastre, ale tuturor.
Mulţumim, în numele părintelui stareţ, tuturor celor ce ne sînt alături în rugăciune şi celor ce nu dau mai departe zvonuri alarmiste, fără nici un fel de temei.

Miercuri 22 mai 2012, ora 23:

Mai mult de 200 de preoţi şi diaconi au venit şi au slujit în seara aceasta, începînd cu ora 18, Taina Aghiasmei şi Taina Sfîntului Maslu la Mănăstirea Paltin, pentru însănătoşirea Părintelui Justin Pârvu. De asemenea, multe sute de mireni, fii duhovniceşti ai părintelui şi închinători ai mănăstirilor noastre au fost de faţă şi s-au rugat cu zdrobire de inimă pentru sănătatea sfinţiei sale. La sfîrşit, pr. Mihai Valică a ţinut un scurt cuvînt de mîngîiere şi de îmbărbătare în rugăciune pentru cei prezenţi.
În numele Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu le mulţumim tuturor clericilor şi mirenilor care au venit să ni se alăture în rugăciune în aceste clipe de încercare. De asemenea, mulţumim şi obştii Părinţilor Efrem Filotheitul şi Paisie din Arizona, precum şi celorlalţi fraţi ortodocşi din toate părţile ţării şi ale lumii întregi care ne-au fost şi ne sînt alături în rugăciune în aceste clipe. Dumnezeu le va răsplăti tuturor dragostea ce o poartă Părintelui Justin şi avem nădejde că toate aceste rugăciuni sînt şi vor fi lucrătoare.
Părintele Arhimandrit Justin Pârvu a ascultat toată slujba din chilia sa şi i-a primit cu drag pe clericii care au venit să-l ungă cu untdelemn, întru numele Domnului. Cîţiva preoţi, fii duhovniceşti ai Părintelui Justin, i-au adus duhovnicului lor spre închinare racle cu părticele de Sfinte Moaşte, de la mai mulţi Sfinţi Doctori-fără-de-arginţi şi grabnic tămăduitori. Fie ca rugăciunile Bisericii luptătoare şi ale Bisericii triumfătoare să îşi arate roadele cît mai degrabă!

Obştile Mănăstirilor Petru Vodă şi Paltin

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire