joi, decembrie 06, 2012

DE PRAZNICUL SFÎNTULUI NICOLAE

Sf. Nicolae (Athos - Karakalu)


TROPARUL SFÎNTULUI IERARH NICOLAE

Îndreptător credinţei şi chip blîndeţilor, învăţător înfrînării te-ai arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai cîştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mîntuiască sufletele noastre.


La moaştele Sfîntului Nicolae (Bucureşti - Biserica Sf. Gheorghe Nou)


RUGĂCIUNE CĂTRE SFÎNTUL NICOLAE

O, preabunule părinte Nicolae, păstorul şi învăţătorul celor ce aleargă cu credinţă către a ta folosire şi cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sîrguieşte degrabă a le ajuta. Izbăveşte turma lui Hristos de lupii care o răpesc pe ea, şi toate părţile creştineşti le ocroteşte şi le păzeşte, prin sfintele tale rugăciuni, de gîlcevile lumeşti, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie şi de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală şi de moarte grabnică. Şi precum ai miluit pe cei trei bărbaţi care şedeau în temniţă şi i-ai izbăvit pe ei de mînia împăratului şi de tăişul sabiei, aşa ne miluieşte şi pe noi, cei ce cu mintea, cu cuvîntul şi cu lucrul sîntem întru întunericul păcatelor, şi ne izbăveşte de mînia lui Dumnezeu şi de chinul cel veşnic, ca, prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila şi cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viaţă lină şi fără de păcat, ca să vieţuim în veacul acesta, şi de partea stării de-a stînga să ne izbăvească, şi în partea de-a dreapta, împreună cu toţi sfinţii, să ne învrednicească. Amin.

LA MULŢI ANI, CU BUCURIE, SĂNĂTATE ŞI SPOR, 
TUTUROR CITITORILOR ACESTUI BLOG
CE-ŞI SĂRBĂTORESC ASTĂZI ZIUA ONOMASTICĂ!

Puteţi citi pe acest blog:

* Sfîntul Nicolae Dăruitorul
* Onomastică şi sfinţenie (De la Sf. Nicolae la Sf. Ştefan) 

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire