luni, august 10, 2015

ANTOLOGIA «PUNCTELOR CARDINALE» (CLXVIII)

SUMARUL BLOGULUI


Revista Puncte cardinale a fost întemeiată în ianuarie 1991 de către veteranul de război şi fostul deţinut politic Gabriel-Iacob Constantinescu şi a apărut lunar la Sibiu, fără nici o întrerupere, timp de 20 de ani (240 de numere). Nucleul redacţional a fost alcătuit din Gabriel Constantinescu, Răzvan Codrescu, Demostene Andronescu, Marcel Petrişor şi Ligia Banea (n. Constantinescu). Generaţia închisorilor comuniste a fost sufletul revistei şi i-a dus greul. Lista alfabetică a tuturor colaboratorilor şi a sprijinitorilor mai importanţi ai revistei poate fi accesată aici. Pentru detalii despre această antologie on-line, a se citi aici. (R. C.)

Părintele Ioan Vladovici

PLECĂCIUNE, PĂRINTE!

Printre chipurile celor cărora Atotputernicul le-a hărăzit viaţă lungă şi binecuvîntată, dar şi greu împovărată de pilduitoare încercări, cel al părintelui Ioan Vladovici ocupă un loc cu totul aparte ca supravieţuitor şi mărturisitor al vremurilor de sălbatică prigoană. 
În primăvara aceasta [2010], pe 22 aprilie, venerabilul preot sibian a împlinit 90 de ani [1], vîrstă pe care o poartă – cu demnitate şi smerenie de mucenic – ca pe un dar divin.
Cu orice prilej, întîlnirile şi dialogurile cu cucernicia sa sînt motiv de bucurie şi încîntare. De o modestie şi o delicateţe cu care nu sînt înzestrate decît spiritele alese, părintele nonagenar îşi primeşte oaspeţii cu chipul luminat şi zîmbitor, cu căldura flăcării interioare izvorîte din inima celui hărăzit slujirii. Conversaţia se leagă repede, firesc, iar ideile se înlănţuie şi curg la fel de natural, fie că-i vorba de cele ale lumii acesteia, cu cumplitele ei păcate de azi, de altădată şi dintotdeauna, fie că discuţia se poartă pe tărîmuri de profunzimi filosofice sau teologice. 
Cînd vine vorba de propria-i persoană, cu blîndeţe, dar cu fermitate, părintele Ioan Vladovici nu vrea să se considere „demn de a fi luat în seamă” (după propria-i expresie), cu toate că întreaga sa viaţă este mai mult decît o simplă pildă de demnitate, fermitate, curaj şi dăruire pentru ceilalţi.
Destinul nu a fost deloc indulgent cu dînsul. Imediat după absolvirea Liceului „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, a fost prins în vîltoarea evenimentelor care au marcat destinul tragic al Ţării şi al Neamului Românesc: declanşarea prigoanei criminale împotriva Mişcării Legionare, sfîrtecarea României Mari şi angrenarea Ţării în cruciada antibolşevică pentru dezrobirea provinciilor cotropite, apoi ocupaţia sovietică şi lunga noapte comunistă. 
Arestat în 1941, cu prilejul represiunilor antilegionare, tînărul patriot Ioan Vladovici a fost deportat şi internat în lagărul german de la Buchenwald (1941-1944). În România ocupată şi bolşevizată va mai petrece 15 ani de temniţă. După repatrierea din Germania (1944) a urmat cursurile Academiei Teologice Unite (greco-catolice) din Cluj, unde s-a  distins prin studii strălucite, remarcat fiind de către însuşi episcopul Iuliu Hossu ca o persoană cu calităţi excepţionale, fapt care i-a adus hirotonirea (1948) în mod excepţional încă înaintea obţinerii licenţei.
În acele vremuri tulburi, de sălbatică prigoană antinaţională şi anticreştină, tînărul preot Ioan Vladovici a devenit o ţintă sigură şi de neratat încă de la debutul carierei sale pastorale. După două luni de la căsătoria cu cea care a devenit preoteasa Elena Vladovici (născută Frăţilă) părintele Ioan Vladovici a fost arestat (15 mai 1948), judecat şi condamnat de către Tribunalul Militar din Deva la 10 ani de muncă silnică pentru „crimă de înaltă trădare”. „Trădarea”, în viziunea autorităţilor comuniste, a însemnat apartenenţa la Biserica Romei şi curajul nelepădării de Dumnezeu, de Neam şi de Ţară...
Împreună cu cei mai de seamă reprezentanţi ai elitei naţionale româneşti, supuse sistematic exterminării, a parcurs drumul cumplitelor încercări şi înjosiri din „gulagul mioritic”, trecînd prin închisorile de la Sighişoara, Ocnele Mari, Năvodari-Constanţa, Galaţi, Noua Culme (de 2 ori), Aiud (de 2 ori), Deva, Codlea, Cluj, Jilava (de 2 ori), Capul Midia, Periprava. Şi pentru că a „încălcat” disciplina de temniţă slujind pe Hristos şi pe semeni, pentru „culpa” de a fi acordat camarazilor de suferinţă asistenţă duhovnicească, la împlinirea termenului primei condamnări a mai fost „gratulat” de către slugile iadului cu încă un „supliment” de pedeapsă de 5 ani de detenţie. A fost eliberat abia în 1963, cînd şi-a revăzut familia şi şi-a cunoscut fiica – Aurora – care avea deja 14 ani. 
Au urmat alţi 6 ani de umilinţă şi înjosire în temniţa mare care era toată România comunistă. A fost nevoit să trudească „la munca de jos”, la Fabrica de cărămizi „Record” din Sibiu, avînd „specializarea” de muncitor necalificat împingător de roabă, domeniu în care se „perfecţionase” încă din perioadele petrecute în lagărele de pe traseul Canalului Dunăre-Marea Neagră... Doar în 1969, o dată cu amăgitoarea deschidere pe care o afişa regimul comunist, părintele Ioan Vladovici reuşeşte să-şi reia activitatea de slujitor al Sfîntului Altar, în rîndurile clerului ortodox din Arhiepiscopia Sibiu. Au urmat 6 ani de păstorire în parohia Veseud, iar apoi, pînă la ieşirea la pensie (1993), în parohia Şeica Mare – comuna sa natală. Stabilit la Sibiu, după pensionare a continuat să oficieze la Sfîntul Altar de la Catedrala Mitropolitană.  
Pentru merite deosebite pe ogorul slujirii duhovniceşti, în anul 1980, sub păstorirea Mitropolitului Nicolae Mladin, preotul Ioan Vladovici a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor, iar, ca semn al recunoştinţei şi preţuirii pentru întreaga sa lucrare pastorală şi jertfelnica sa dăruire întru Hristos şi pentru semeni, ca luptător tenace şi neînfricat împotriva vrăjmaşilor şi prigonitorilor ateo-comunişti, în 2004 a fost distins cu Crucea Patriarhală. 
În temniţe a cunoscut numeroase personalităţi şi a fost la rîndul său cunoscut şi preţuit de mulţi. Alături de alţi preoţi întemniţaţi, iată cum îl caracterizează Corneliu Coposu în lucrarea sa autobiografică intitulată Confesiuni: „... îmi aduc aminte de părintele Bădoiu, care era exemplar din punct de vedere al corectitudinii, al ţinutei, al demnităţii, de părintele Tit Mălai, de părintele Vladovici, aceştia erau preoţi în faţa cărora îţi ridicai pălăria şi care, fără să afişeze ostentaţie, erau de o demnitate care impresiona şi pe comandanţii de puşcărie” (subl. n.).
Cu ocazia pensionării sale, după aprecierea elogioasă şi mulţumirile aduse părintelui Ioan Vladovici pentru exemplara sa dăruire şi slujire a credincioşilor din parohia Şeica Mare, Consiliul Parohial îi aduce supremul omagiu prin urarea făcută noului preot paroh Leontin Stroie: „Să fiţi la înălţimea predecesorului de la care aţi preluat ştafeta!”. Şi cu acelaşi prilej, o fetiţă de clasa a V-a, Elena Petruş, cu stîngăcia şi candoarea copilăriei, îi face, în versuri, urarea: Ajută-l, Doamne sfinte,/ Şi scăpa-l Tu de rău!/ Acum, la bătrîneţe,/ Tu-i stă în ajutor/ Şi uşurează-i viaţa/ În anii viitori! 
Cuvinte de aleasă preţuire la adresa părintelui Ioan Vladovici a exprimat de multe ori şi cu felurite ocazii şi regretatul Gabriel Constantinescu, cel căruia venerabilul preot nu i-a fost doar coleg de liceu şi generaţie, camarad de luptă şi suferinţă pentru acelaşi crez, colaborator la periodicele Puncte cardinale şi Lumea satelor, ci şi confesor [2].
Cu părintele Ioan Vladovici, de fiecare dată, dialogul pune în lumină personalitatea sa puternică şi complexă, purtătoare a unei profunde capacităţi de gîndire şi a unei inteligenţe sclipitoare care, în ciuda vîrstei care tinde spre întîlnirea cu numărul anilor unui veac, se exprimă uimitor de viguros şi cursiv, limpede şi coerent. Refuză ideea de a fi socotit cumva erou, nu se vrea cu nici un preţ în centrul atenţiei şi nu acceptă nici un fel de publicitate, nu crede în strălucirea gloriei efemere. Nu aşteaptă lauri şi nici vreun fel de recompense ale jertfei sale pentru Neam şi Ţară. Modestia sa este aceea a unui mucenic, nu crede să fi săvîrşit vreo  faptă deosebită, ci doar că şi-a făcut datoria faţă de Dumnezeu şi de semeni. Este întruchiparea adevăratului purtător al harului preoţiei. 
Smerenia şi cucernicia, nobleţea întru jertfelnica duhovnicie izvorăsc din străfundurile imaculate ale unui suflet de vrednic şi devotat slujitor al Sfîntului Altar, de bun păstor aflat neostoit în slujba Domnului şi a turmei Sale.
Bunul Dumnezeu să vă dea putere, multă sănătate şi ani luminoşi, părinte IOAN VLADOVICI!

Nicolae POP

[1] Acum a ajuns la 95, cu mintea limpede și încă pe picioare. Dumnezeu să-l țină. [Nota Blog] 
[2] Cu ei amîndoi, fotografiați în anul 2004, a fost ilustrată și pagina din revistă în care a apărut inițial schița de portret, precum și pagina de față. [Nota Blog]

* Nicolae Pop, „Plecăciune, Părinte [Ioan Vladovici]!”, în Puncte cardinale, anul XX, nr. 11-12/239-240, noiembrie-decembrie 2010, p. 7 (rubrica „Drepții de lîngă noi”).


Regretatul Gabriel Constantinescu și părintele Ioan Vladovici


Mai puteţi citi pe acest blog:

* Antologia Punctelor cardinale (I) – "Cine se teme de naţionalism?" (1991)
* Antologia Punctelor cardinale (II) – Interviu cu Părintele Calciu (1991)
* Antologia Punctelor cardinale (III) – "Mircea Eliade – «credinciosul fără Dumnezeu»?" (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (IV) – "Fiziologia trepăduşului" (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (V) – "«Resurecţia» lui Nichifor Crainic între bucurie şi dezamăgire" (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (VI) – "Necesara despărţire a apelor" (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (VII) – "Distincţii necesare" (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (VIII) – "Spiritul viu al dreptei" (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (IX) – "Dimensiunea transcendentă a politicului: Mişcarea Legionară" (1994)
* Antologia Punctelor cardinale (X) – "Necesitatea unei viziuni de dreapta..." (1994)
* Antologia Punctelor cardinale (XI) – "Apelul unui licean către «oastea naţionalistă»" (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XII) – "Confruntarea dintre Memorie şi Uitare" (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XIII) – "Martin Luther şi evreii..." (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XIV) – "Dreptatea d-lui Pleşu" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XV) – "Pe marginea unei decepţii" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVI) – "Unde d-l Pleşu nu mai are dreptate" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVII) – "Viaţa – proprietate de stat" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVIII) – "Sensul unităţii creştine" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XIX) – "Căderea Cuvîntului în cazuri" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XX) – "O reacţie a d-lui Patapievici" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XXI) – "San Juan de la Cruz: Romances" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXII) – "Inchiziţia marxistă împotriva lui Mircea Eliade" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIII) – "Domnul Petru Creţia şi «legionarul de 1,65»" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIV) – "Iarba verde de acasă…" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXV) – "Doar o vorbă să-ţi mai spun…" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVbis) – "«Doar o vorbă să-ţi mai spun...»" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVI) – "Nici printre evrei n-a lipsit admiraţia pentru Codreanu!" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVII) – "Între zoón politikón şi homo religiosus" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVIII) – "Apocalipsa şi ştiinţa" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIX) – "Stafia comunismului la Paris"   (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXX) – "«Dogma capitală» a «Noii Ordini Mondiale»" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXI) – "Falimentul speranţei" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXII) – "Masoneria şi organizaţiile internaţionale" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIII) – "Ispita «iubirii»" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIV) – "Apostrof-area ca asasinat moral" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXV) – "Fabulă cu trandafir" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVI) – "Biserica să nu se teamă de puternicii zilei!" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVII) – "Aspecte ale dialogului religie-cultură…" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVIII) – "Puncte cardinale 100": "La aniversară", "Măcel de Buna Vestire", "Marginalii" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIX) – "Cronica unei gafe editoriale" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XL) – "Epica Holocaustului…" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLI) – "Lecţia americană" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLII) – "Demonizarea Americii" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIII) – "«Dictatura bunului simţ»…" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIV) – "În sfîrşit, Acasă…" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLV) – "Anul Eminescu", "Oda (în metru antic): deschiderea nivelelor de receptare" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVI) – "Cine eşti dumneata, domnule Neştian?" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVII) – "Demitizarea" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVIII) – "Maxime Egger: Cum am devenit ortodox" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIX) – "Marea iertare" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (L) – "Maica Mihaela" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LI) – "Un luceafăr pe columna cezarilor" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LII) – Interviu cu Alain de Benoist (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LIII) – "Radu Gyr sau despre gratuitatea eroismului" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LIV) – "Supără realitatea sau formularea ei?" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LV) – "Marginalii la o scrisoare a lui Mircea Eliade" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LVI) – "Odihna de Eminescu" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LVII) – "Mesianismul Dreptei" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LVIII) – "Misiunea românilor în istorie" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LIX) – "Obligaţiile unei conştiinţe morale" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LX) – "Naţionalismul şi România de azi", "Menirea generaţiei noastre" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXI) – "Lichidarea unei legende" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXII) – "Pentru o Europă unită a naţiunilor" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIII) – "Kitsch-ul în literatura politică naţionalistă" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIV) – "Despre a fi altfel" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXV) – "Pentru un naţionalism european" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVI) – "Caracterul naţional al Ortodoxiei" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVII) – "Un evreu renegat avertizează America" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVIII) – "In memoriam: Horia Bernea", "Muzeul Ţăranului Român după Horia Bernea" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIX) – "Europa lui Hristos" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXX) – "Ziua judecăţii" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXI) – "Interviu cu istoricul Neagu Djuvara" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXII) – "Elitele şi partidele politice" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIII) – "Revolta «omului recent»" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIV) – "Naţionalism şi democraţie" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXV) – "Perversiunea naţional-comunistă" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVI) – "Isteria antifascistă" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVII) – "Moştenirile lui Horia Bernea" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVIII) – "Veşti triste din Spania" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIX) – "Mai bine prea tîrziu decît niciodată!" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXX) – "Centenarul Petre Ţuţea (1902-2002)" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXI) – "Rost – «manifestul românesc» al unei noi generaţii" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXII) – "Istoria în actualitate: Penele Arhanghelului" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIII) – "Cultul monştrilor" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIV) – "Nu-i pace sub măslini..." (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXV) – "Aceşti evrei visători şi utopiile lor păguboase" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVI) – "De la vulgaritate la perversiune" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVII) – "Dimensiunea cosmică a dorului" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVIII) – "Călătorie în «buricul pămîntului»" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIX) – "Taina fratelui" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XC) – "Conceptul de medicină creştină" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCI) – "Cazul Paulescu văzut cu ochii altora" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCII) – "Political correctness?" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIII) – "Tîlcuirea patristică a Psalmului 50" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIV) – "Un clown pentru Nobel?" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCV) – "Chilia isihastului în lume" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVI) – "Paul Goma «antisemit»?" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVII) – "Catedrala Mîntuirii Neamului..." (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVIII) – "Mircea Dinescu între ignoranţă şi abjecţie" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIX) – "August roşu: circ fără pîine" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (C) – "«Insurecţia» de la 23 august văzută prin ochii unui soldat german" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CI) – "Erosul care mişcă lumile" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CII) – "Sfinţita rugăciune" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CIII) – "Păcatul lui Onan" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CIV) – "Dante, Infernul, Cîntul XXXIV" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CV) – "Acatistul Sfinţilor Români din închisori" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVI) – "Giulgiul din Torino: o provocare perpetuă" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVII) – "Tentative de purificare" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVIII) – "La despărţirea de Papa Ioan Paul II..." (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CIX) – "Cine a fost Teodor M. Popescu?" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CX) – "Cuvînt prevenitor despre idolatrie şi magie" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXI) – "Cultul eroilor la români" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXII) – "Miza unui linşaj mediatic" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXIII) – "Biblia lui Robespierre" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXIV) – "Imoralitatea apartenenţei la francmasonerie" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXV) – "Împotriva falsului ecumenism" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXVI) – "De la Facere la Apocalipsă" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXVII) – "O uşă interzisă" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXVIII) – "Pe marginea unei blasfemii" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXIX) – "Un portret al Căpitanului la copilărie" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXX) – "«Am vrut să-l împuşc pe Ceauşescu»" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXI) – "Ciobanul şi «futelniţa»" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXII) – "Luciferismul de larg consum" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXIII) – "Adevărata dramă de la Petru-Vodă" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXIV) – "În jurul unei neînţelegeri" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXV) – "Ofensiva homosexualilor" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXVI) – "Ultima biruinţă a lui Ştefan cel Mare" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXVII) – "«Sfîntul» Mişa din Clejani" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXVIII) – "Memento Gulag în Vendeea" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXIX) – "La plecarea dintre noi a Părintelui Calciu" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXX) – "Tinereţe fără bătrîneţe" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXI) – "O nouă carte la Editura Puncte Cardinale..." (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXII) – "Despre poziţia Bisericii faţă de stăpînire" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXIII) – Două traduceri din Annick de Souzenelle (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXIV) – "Suferinţa ca binecuvîntare" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXV) – "Cele trei atacuri ale diavolului asupra lui Hristos" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXVI) – "Luciferismul în ţara lui Caragiale" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXVII) – "Sperietoarea şi modelul" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXVIII) – "José Antonio Primo de Rivera..." (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXIX) – "(De) ce uită Occidentul?" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXL) – " Principale diferenţe între Catolicism şi Ortodoxie"; "O istorisire de demult..." (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CXLI) – "Poezia carcerală (1): Valeriu Gafencu" (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CXLII) – "Adevăr, Biserică, ecumenism" (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CXLIII) – "De la un tînăr cititor al Punctelor cardinale" (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CXLIV) – "Poezia carcerală (2): Radu Gyr" (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CXLV) – "Paul Goma – lupul singuratic" (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CXLVI) – "Biserica şi Securitatea" (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CXLVII) – "Poezia carcerală (3): Nichifor Crainic" (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CXLVIII) – "De la ecumenism la apostazie" (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CXLIX) – "Taina decadenței" (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CL) – "Dezbatere A.Z.E.C.: Cazul Nicolae Corneanu" (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CLI) – "Cele două Românii (XV)" (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CLII) – "De ce Bram Stoker aici?!" (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CLIII) – "Despre dreptul de proprietate într-o perspectivă ortodoxă" (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CLIV) – "Interviu cu regizorul Nicolae Mărgineanu..." (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CLV) – "Dezbatere A.Z.E.C.: Pașapoartele biometrice..." (2009)
* Antologia Punctelor cardinale (CLVI) – "Sufletul românesc între Răsărit și Apus: V. O viziune românească a existenței" (2009)
* Antologia Punctelor cardinale (CLVII) – "Gabriel Constantinescu: 3 răspunsuri pe lună [august]" (2009)
* Antologia Punctelor cardinale (CLVIII) – "De vorbă cu Claudiu Târziu" (2009)
* Antologia Punctelor cardinale (CLIX) – "O potaie gureșă" (2009)
* Antologia Punctelor cardinale (CLX) – "Chestiunea țigănească..." (2010)
* Antologia Punctelor cardinale (CLXI) – "Interviu cu d-l Ilie Berghezan..." (2010)
* Antologia Punctelor cardinale (CLXII) – "Gabriel Constantinescu (1921-2010)" (2010)
* Antologia Punctelor cardinale (CLXIII) – "Nicu Naum: Prezent!" (2010)
* Antologia Punctelor cardinale (CLXIV) – "Memoriile istoricului Vasile Netea" (2010)
* Antologia Punctelor cardinale (CLXV) – "Interviu cu d-l Zaharie Urdea..." (2010)
* Antologia Punctelor cardinale (CLXVI) – "Atitudinea Mîntuitorului față de Legea Vechiului Testament" (2010)
* Antologia Punctelor cardinale (CLXVII) – "Schimbarea la față a lui Emil Cioran..." (2010)     

4 comentarii:

La 11/8/15 3:05 a.m. , Anonymous Anonim a spus...

Pana la urma ce este: ortodox sau greco-catolic?

 
La 11/8/15 3:24 a.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

A redevenit și a rămas ortodox. Esențial este că a fost toată viața un bun român și un bun creștin, un mucenic al neamului și al credinței (ca și părintele sibian Gheorghe Bogdan, rămas greco-catolic, dar nu mai puțin un mare român și o conștiință exemplară a rezistenței anticomuniste). E o vrednicie creștină și națională care depășește latura confesională, cu voia și spre slava lui Dumnezeu. (Iar autorul articolului, în paranteză fie spus, e ardelean greco-catolic fără ostentații confesionale, ireproșabil în condiția sa de român și de om de dreapta, ca și un Ion Gavrilă Ogoranu bunăoară.)

 
La 11/8/15 3:14 p.m. , Anonymous I. P. a spus...

Păcat că nu a apărut în Puncte Cardinale și un portret al preotului Gh. Bogdan! Ar fi meritat cu prisosință.

 
La 11/8/15 3:32 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ I. P.

Da, păcat! Referințe la el au fost însă nenumărate, iar Gabriel Constantinescu i-a purtat un sincer respect, fără să se prevaleze de divergența confesională (factor de discordie pe care mizaseră comuniștii - și în 1948, și după aceea).

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire