joi, februarie 07, 2013

NICOLAE PURCĂREA: O MĂRTURIE DE REFERINŢĂCartea braşoveanului Nicolae Purcărea (în scurtă vreme, nonagenar), Urlă haita... Piteşti, Canal, Gherla, Jilava, Aiud (287 pagini + 16 planşe foto), apărută spre sfîrşitul anului trecut sub egida Fundaţiei Sfinţii Închisorilor, este mărturia tîrzie a unui fost "frăţior de cruce" şi a unui fost "piteştean", trecut, cu o admirabilă rectitudine morală, prin temniţele antonesciene şi comuniste, cu scurte întreruperi, din 1942 pînă în 1964.


Scrisă cu simplitate mărturisitoare (autorul, cunoscut sculptor tradiţional în lemn, pretinzînd că adevărata sa "pană" nu este "condeiul", ci "dalta"), cartea este foarte preţioasă şi ca document psihologic, şi ca document istoric, reflectînd o întreagă epocă de mucenicie românească prin conştiinţa unui trăitor jertfelnic al adevărului creştin. Lansată în ianuarie la Braşov (Aula Facultăţii de Drept), îşi aşteaptă în 15 februarie lansarea bucureşteană (Muzeul Ţăranului Român).

Lansarea de la Braşov (23 ianuarie)

Cartea are cîteva mărci fericite, care o recomandă ca pe un eveniment editorial în peisajul a ceea ce s-a numit "literatura închisorilor" (pe cît de bogată, pe atît de ignorată încă, din păcate, atît de marele public, cît şi de istoria şi critica literară): marca auctorială a unui om al tradiţiei, bine poziţionat creştineşte şi creator pe linia geniului popular românesc; marca unei generaţii mucenicite, pradă a "haitei" care urlă pînă astăzi împotriva a tot ce este asumare creştină şi naţională; marca editorială a Mânăstirii Diaconeşti (de mulţi ani o garanţie în editarea literaturii mărturisitoare) şi a Fundaţiei Sfinţii Închisorilor (fundaţie ridicată pe rîvna generoasă a familiei Axinte din Piteşti, unde este în curs de realizare muzeografică un memorial chiar în spaţiul fostei închisori); şi - last but not least - marca unui prolog scris cu patetică distincţie de una dintre marile doamne ale rezistenţei anticomuniste româneşti, Aspazia Oţel Petrescu (la rîndul său autoare referenţială de memorii şi evocări, fostă membră a Cetăţuilor de Fete, trecută prin închisorile pentru femei de la Mislea şi Ciuc, în anii "obsedantului deceniu").

Doi luptători anticomunişti ajunşi în pragul vîrstei de 90 de ani:
Nicolae Purcărea (stînga) şi Ilie Tudor (tatăl cîntăreţului Tudor Gheorghe)

La lansarea din 15 februarie (asupra căreia voi reveni cu amănunte), pe lîngă autor şi editori, vor lua cuvîntul, între alţii, d-nii Dan Puric şi Sorin Lavric, voci neobosite ale unei "culturi a memoriei" faţă de care conştiinţa publică românească rămîne datoare şi care s-ar cuveni să fie principalul pariu moral al noilor generaţii. (R. C.)

Acasă la autorul cărţii 


Fundația Sfinții Închisorilor
Trailer lansare "Urlă haita..."

http://www.youtube.com/watch?v=ICupcr585pM
urlahaita.avi
www.youtube.com
Lansare de carte la Muzeul Ţăranului Român. Titlu: URLĂ HAITA. Autor: NICOLAE PURCĂREA. FUNDAŢIA SFINŢII ÎNCHISORILOR


IOAN IANOLIDE COMEMORAT LA PARIS

În lagărul de la Galda, 1946: 
I. Ianolide, mama lui V. Gafencu (în vizită), V. Gafencu


Sîmbătă 9 februarie a. c., la Paris (în biserica ortodoxă din 35 rue Saint-Sulpice), va fi comemorat - cu slujbă religioasă, mărturii şi dezbateri - Ioan Ianolide (de la a cărui moarte s-au împlinit, pe 5 februarie, 27 de ani), marele mărturisitor al temniţelor comuniste (Întoarcerea la Hristos. Document pentru o lume nouă, Mănăstirea Diaconeşti/Ed. Christiana, 2006; Deţinutul profet, Mănăstirea Diaconeşti/Ed. Bonifaciu, 2009), prietenul cel mai apropiat al lui Valeriu Gafencu, "sfîntul închisorilor" (sfîrşit muceniceşte în penitenciarul de la Tg. Ocna, la 18 februarie 1952). Se continuă astfel şirul de conferinţe comemorative "Martor", dedicat martirilor din temniţele comuniste (pînă acum au fost comemoraţi festiv, la St. Jean de Beauvais, Mircea Vulcănescu, Pr. Gheorghe Calciu şi Valeriu Gafencu), la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Părinte Mitropolit Iosif Pop. După Sf. Liturghie, Î. P. S. Iosif va oficia parastasul de veşnică pomenire pentru robul lui Dumnezeu Ioan, apoi vor lua cuvîntul, între alţii, pr. Nicolae Bordaşiu, prof. Marcel Petrişor, dr. Dionisie Stoenescu (toţi foşti deţinuţi politici) şi istoricul Adrian Nicolae Petcu, cercetător C.N.S.A.S. (principalul îngrijitor şi autorul studiului introductiv al masivului volum Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., 2007). Mediator va fi părintele Emilian Marinescu (pentru mai multe informații, a se vedea www.mitropolia.eu).
Din păcate, nu va putea fi prezentă la Paris doamna Valentina Gafencu (sora lui Valeriu Gafencu şi logodnica lui Ioan Ianolide), către care însă cu toţii ne îndreptăm gîndul plini de reverenţă, dorindu-i sănătate şi har mărturisitor. (R. C.)

Galda, 1946: Ioan Ianolide şi Valentina Gafencu

2 comentarii:

La 8/2/13 7:57 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

@ Sem

N-am publicat, dar am luat aminte...

 
La 11/2/13 10:16 p.m. , Anonymous Graiul Ortodox a spus...

DIN NOU PR.SARANTIS SARANDOS VORBESTE DESPRE PR.IUSTIN

«Şi acum, ce facem?» de Preacuviosul Arhimandrit Sarántis Sarántos, filolog şi teolog, membru fondator al Centrului de Studii Patristice – NOUL BULETIN BILET FĂRĂ ÎNTOARCERE

http://graiulortodox.wordpress.com/2013/02/11/142-si-acum-ce-facem-de-preacuviosul-arhimandrit-sarantis-sarantos-filolof-si-teolog-membru-fondator-al-centrului-de-studii-patristice-noul-buletin-bilet-fara-intoarcere/

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire