joi, decembrie 14, 2017

O EDIȚIE MARCA „MANUSCRIS”

SUMARUL BLOGULUI 

Marcel Petrișor, Cumplite încercări, Doamne! Din Casimca Jilavei în Zarca Aiudului, ediție îngrijită și prefață de Răzvan Codrescu, studiu introductiv și note de Lucian Vasile, interviu de Claudiu Târziu, postfață de Lucian D. Popescu, Editura Manuscris, Pitești, 2017 (530 pagini + documentar foto: „Marcel Petrișor filmul unei vieți”)

NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI A TREIA
  
Scrisă – cu toate riscurile implicite – înainte de 1989 și concepută din capul locului ca un roman bazat pe experienţa de fost deţinut politic a autorului, această carte n-a putut fi însă tipărită decît după căderea regimului comunist. Prima ei ediţie a apărut în trei volume, în perioada 1991-1997, la trei edituri (Meridiane – Bucureşti, 1991; Timpul – Iași, 1994; Institutul European – Iași, 1997), în condiţii mai degrabă modeste. Cartea ocupînd un loc de seamă în literatura închisorilor comuniste din România, iar tirajele tuturor celor trei volume ale ediţiei întîi fiind demult epuizate, se impunea o nouă ediţie îmbunătăţită, pe care și-a asumat-o în 2011 Editura Christiana (în cadrul colecţiei „Cruciaţii se­colului XX”, coordonată de Răzvan Codrescu), cu opţiunea pentru reunirea celor trei volume anterioare într-un singur volum masiv, în interiorul căruia cele trei părţi care-l alcătuiesc păstrează titlurile și subtitlurile fiecărui volum ini­ţial*. Caracteristicile generale ale ediției din 2011 sînt respectate și în cea de față. Dacă noul titlu general al cărţii – Cumplite încercări, Doamne! – aparţine auto­rului, subtitlul – Din Casimca Jilavei în Zarca Aiudului – este unul edi­to­rial, propus autorului și încuviinţat de acesta ca atare. 
În varianta iniţială (atît manuscrisă, cît și tipărită), din motive de discreţie sau prudenţă (explicabile contextual la data redactării), numele celor aflaţi încă în viaţă fuseseră înlocuite de autor cu nume fictive (Marcel Petrişor – Mircea Petre, Gheorghe Calciu – Gore Bolovan, Popa Ţanu – Popa Ranu, Crăciun – Baciu etc.) sau fuseseră date doar cu iniţialele lor (Voicu Andreescu – V.A., Papacioc – P. etc.). În ediţiile a doua și a treia sînt restituite numele reale, ceea ce creşte considerabil interesul documentar al cărţii. 
Textul a fost integral revăzut și substanţial adăugit de autor. S-au operat îndreptări sau unificări de structură, ortografie și punctuaţie. În unificarea grafică a unor nume proprii s-a ţinut seama, de regulă, de forma cea mai frecventă în uzul curent sau, cînd a fost cazul, de forma folosită preferenţial de purtătorii numelor respective sau de familiile lor (Alexandru Ghyka, bunăoară). 
Notele de subsol au fost actualizate și considerabil înmulțite în ediția a treia de către tînărul cercetător Lucian Vasile. Volumul se deschide cu un studiu introductiv (Lucian Vasile), ce caută să ofere cititorului o imagine de ansamblu asupra Fortului 13 – Jilava. Prefaţa (Răzvan Codrescu) și postfaţa (Lucian D. Popescu) includ date biografice sau istorice ce pot fi de folos cititorului pentru cît mai buna înţelegere a unor situaţii, relaţii sau referinţe din text (a se vedea și Index-ul). În Addenda ediției a treia am inclus un interviu recent acordat de autor jurnalistului Claudiu Târziu (Formula As) și lista bibliografică a volumelor – romane, po­vestiri, însemnări memorialistice, note de călătorie, studii și eseuri – publicate de autor de-a lungul vremii (din 1971 pînă în 2016). 
Autorul și editorii aduc mulţumiri tuturor celor care, într-un fel sau altul, au contribuit la realizarea acestei a treia ediţii a cărții, în special doamnei Alexandra Popescu-Vizghina și domnului Lucian D. Popescu.
   
Răzvan Codrescu 
  
ALTE VOLUME PUBLICATE 
DE MARCEL PETRIŞOR**
  
Serile-n sat la Ocişor [povestiri], Ed. Albatros, Bucureşti, 1971.  
Curente estetice contemporane, Ed. Univers, Bucureşti, 1972. 
Grünewald [album], Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972 (ed. a II-a: 1985). 
La Rochefoucauld. Aventura orgoliului, Ed. Albatros (Col. „Contemporanul nostru”), Bucureşti, 1973. 
Măreasa [roman], Ed. Albatros, Bucureşti, 1975. 
Călătorie spre Soare-Răsare, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1976. 
Crişan [roman], Ed. Albatros, Bucureşti, 1977. 
Vitralii [eseuri], Ed. Eminescu, Bucureşti, 1978. 
Temeri [roman], Ed. Eminescu, Bucureşti, 1985 (reed. 2016). 
Căruţa cu scînduri [roman], Ed. Eminescu, Bucureşti, 1990. 
Fortul 13. Convorbiri din detenţie, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1991. 
Secretul Fortului 13. Reeducări și execuţii, Ed. Timpul, Iași, 1995.  
N.V. Gogol și paradoxurile literaturii moderne, Institutul European (Col. „Eseuri de ieri și de azi”), Iași, 1996. 
La capăt de drum, Institutul European, Iași, 1997. 
Drumuri întortocheate. Jurnal de călătorie în Asia, Europa și America de Nord, Ed. Junimea, Iași, 2001. 
Cei din Aciua [roman], Ed. Vremea XXI, Bucureşti, 2004. 
Strigoii Ocişorului. Povestiri, Ed. Vremea XXI, Bucureşti, 2005. 
Trecute vieţi de domni, de robi și de tovarăși, Ed. Vremea, Bucureşti, 2008. 
Cumplite încercări, Doamne! (Anii de mucenicie ai temnițelor comuniste), Ed. Christiana (Col. „Cruciații secolului XX”), București, 2011.  
Quel­que part à l'Est, Ed. Ope­ra Magna, Iași, 2011. 
Pățanii vrute și nevrute, Ed. Christiana, București, 2015. 
  
* I. Fortul 13. Convorbiri din detenție; II. Secretul Fortului 13. Reeducări și execuții; III. La capăt de drum. Învinși sau învingători? 
** Această listă bibliografică – preluată din numărul pe aprilie 2007 al revistei Rost, dedicat lui Marcel Petrişor, și completată cu titlurile apărute ulterior (pînă în 2016) – nu include traducerile, ediţiile îngrijite, prefeţele sau contribuţiile la volume colective.

Marcel Petrișor pe vremea „cumplitelor încercări”
 

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire