marți, septembrie 27, 2016

SINAXAR ROMÂNESC (47)

SUMARUL BLOGULUI 
INDICE DE NUME 27 septembrie:  
SFÎNTUL IERARH MARTIR 
ANTIM IVIREANUL 

Deși de origine din Georgia (Gruzia, Iviria), Sfîntul Ierarh Martir Antim Ivireanul (canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1992) a fost mare ctitor de limbă românească și poate cea mai puternică personalitate spirituală și culturală a secolului 18 muntenesc. S-a născut pe la 1650, primind la botez numele de Andrei, iar de foarte tînăr a fost luat rob de către turci şi dus la Istanbul, pentru ca apoi, nu se ştie cum, să ajungă în Ţara Sfîntă și, răscumpărat de Patriarhia Ierusalimului, să fie tuns monah, sub numele de Antim, la Sfîntul Mormînt, dobîndind aprecierea Patriarhului Dositei Notara (la al cărui sfat se pare că a venit în părţile noastre, spre 1689, întîi la Iaşi, apoi la Bucureşti, sub ocrotirea Brâncoveanului, cu care însă va intra mai tîrziu în conflict, din motive de ordin politic). Ajuns mai întîi episcop de Rîmnic (1705), apoi mitropolit al Ungrovlahiei (1708), a întemeiat la 1715 mănăstirea bucureşteană cu hramul Tuturor Sfinţilor, care-i poartă astăzi numele. Tot la noi va deprinde şi meşteşugul tiparului, pentru care va ajunge vestit în tot Răsăritul ortodox şi chiar în lumea arabă. În toamna anului 1716 (doi ani după martiriul Brâncovenilor), din pricina atitudinii sale antiotomane şi a ostilităţii faţă de domnitorul fanariot Nicolae Mavrocordat, vlădica Antim moare şi el cu moarte de martir: scos din scaun, caterisit şi condamnat la surghiun (Mănăstirea Sfînta Ecaterina, în Sinai), e ucis pe drum şi azvîrlit de turci în apele rîului Tungia. Ne-au rămas de la el mai mul­te scrieri în limba română: Didahiile (o adevărată capodoperă omiletică), Chi­pu­rile Ve­chiu­lui şi Noului Tes­ta­ment, Aşezămîntul Mănăs­tirii An­tim, Învăţătura pentru Taina Pocăinţii ș. a. (R. C.)

Mănăstirea Antim din București


Mai puteți citi pe acest blog: 
 
10 ianuarie: Sfîntul Cuvios Antipa de la Calapodești    
13 ianuarie: Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic   
25 ianuarie: Sfîntul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului     
28 (în anii bisecți: 29) februarie: Sfinții Cuvioși Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea  
7 martie: Sfîntul Sfinți Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului   
26 martie: Sfîntul Mucenic Montanus preotul și soția sa Maxima   
6 aprilie: Sfîntul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium   
11 aprilie: Sfîntul Ierarh Calinic de la Cernica   
12 aprilie: Sfîntul Mucenic Sava de la Buzău (Gotul)     
14 aprilie: Sfîntul Ierarh Pahomie de la Gledin     
20 aprilie: Sfîntul Teotim, Episcopul Tomisului    
24 aprilie: Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei; Sfîntul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin   
25 aprilie: Sfîntul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului     
26 aprilie: Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie, din Dobrogea    
28 aprilie: Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas, din Ozovia    
2 mai: Sfîntul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului    
3 mai: Sfîntul Cuvios Irodion de la Lainici    
12 mai: Sfîntul Mucenic Ioan Valahul   
27 mai: Sfîntul Mucenic Iuliu Veteranul   
2 iunie: Sfîntul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava   
4 iunie: Sfinții Mucenici de la Niculițel: Zotic, Atal, Camasie și Filip   
8 iunie: Sfinții Martiri Nicandru și Marcian   
15 iunie: Sfîntul Mucenic Isihie   
22 iunie: Sfîntul Ierarh Grigorie Dascălul   
24 iunie: Sfîntul Niceta de Remesiana   
30 iunie: Sfîntul Ierarh Ghelasie de la Rîmeț   
1 iulie: Sfîntul Ierarh Leontie de la Rădăuți   
2 iulie: Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt   
8 iulie: Sfinții Mucenici Epictet și Astion   
18 iulie: Sfîntul Mucenic Emilian de la Durostor   
21 iulie: Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche  
26 iulie: Sfîntul Cuvios Ioanichie cel Nou  
5 august: Sfîntul Cuvios Iacob de la Neamț (Hozevitul)  
7 august: Sfînta Cuvioasă Teodora de la Sihla  
11 august: Sfîntul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului  
16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfîntul Ierarh Iosif de la Văratec  
21 august: Sfinții Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust  
23 august: Sfîntul Mucenic Lup 
30 august: Sfinții Ierarhi Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Rîșca și Secu, Episcopul Romanului 
1 septembrie: Sfîntul Cuvios Dionisie Exiguul 
7 septembrie: Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pîngărați 
9 septembrie: Sfinții Cuvioși Onufrie de la Vorona și Chiriac de la Tazlău 
13 septembrie: Sfîntul Cuvios Ioan de la Prislop 
15 septembrie: Sfîntul Mare Mucenic Nichita (Niceta) și Sfîntul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș 
22 septembrie: Sfîntul Sfințit Mucenic Teodosie de la Brazi 
26 septembrie: Sfîntul Voievod Neagoe Basarab

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire