vineri, iulie 03, 2015

SFINȚENIA FEMININĂ ÎN CALENDARUL ORTODOX (XI)

SUMARUL BLOGULUI  
INDICE DE NUME

Sfînta Mironosiță Maria din Magdala (Magdalena)


SFINTELE LUNII IULIE

Cuvioasa Marta, mama Sfîntului Simeon cel Nou, a avut mare evlavie la Maica Domnului şi s-a încununat cu multe virtuţi, mutîndu-se la Domnul într-o zi de 4 iulie, cînd Biserica răsăriteană îi şi face pomenirea. Sfînta Muceniță Lucia, pomenită în Răsărit pe 6 iulie (iar în Apus pe 13 decembrie), a fost o fecioară de bun neam din Syracuza, care a refuzat măritişul ca să se dedice lui Hristos; pîrîtă că este creştină de însuşi logodnicul ei, şi-a dat duhul la anul 304, de pe urma supliciilor, iar o părticică din moaştele sale se află astăzi la Sfînta Episcopie a Argeşului. Sfînta Mare Muceniță Chiriachi, cea pomenită de 7 iulie, a murit de sabie, la anul 289. Pe 11 iulie sînt cinstite Sfînta Mare Muceniță Eufimia (originară din Calcedon, aruncată fiarelor sălbatice pentru credinţa ei, la anul 307) şi Sfînta Olga, împărăteasa Rusiei (trăitoare în secolul X, soţia cneazului Igor, mama viteazului legendar Sviatopolk şi bunica cneazului Vladimir, creştinătorul ruşilor). Sfînta Veronica – poate aceeaşi cu femeia pe care Hristos o vindecase de scurgerea de sînge (cf. Marcu 5, 25-27) – este cea pe a cărei maramă s-a imprimat chipul Mîntuitorului în pragul răstignirii; tradiţia spune că ar fi fost martirizată la Roma, iar Biserica o pomeneşte pe 12 iulie. Cuvioasa Sara, din părţile Egiptului, pomenită pe 13 iulie, s-a săvârşit cu pace la anul 370. Sfînta Mare Muceniță Marina, fiică de preot păgîn din Antiohia Pisidiei, orfană de mamă şi crescută de o creştină evlavioasă, L-a mărturisit pe Hristos şi a săvîrşit minuni în numele Lui, fiind decapitată la fragedă vîrstă, într-o zi de 17 iulie. Cuvioasa Macrina, sora Sfîntului Vasile cel Mare, vestită pentru virtuţile ei, deşi s-a săvîrşit către sfîrşitul anului 379 (Sfîntul Grigorie de Nyssa i-a acoperit sicriul cu mantia sa episcopală), e cinstită pe 19 iulie, atît în Răsărit, cît şi în Apus. Sfînta Mironosiţă Maria Magdalena, “cea întocmai cu Apostolii”, prima care s-a învrednicit de vestea Învierii (cf. Matei 28, 1-7), e prăznuită de 22 iulie. Tot în această zi e pomenită şi Cuvioasa Muceniță Marcelia, fecioara din Chios, moartă la anul 1500. Sfînta Muceniță Hristina, mărturisitoare a lui Hristos din secolul IV, ucisă cu suliţa, e pomenită pe 24 iulie. Pe 25 iulie, cînd se prăznuieşte Adormirea Sfintei Ana (maica Fecioarei Maria), sînt pomenite şi Cuvioasa Olimpiada (diaconiţă lăudată de însuşi Sfîntul Grigorie de Nazianz) şi Cuvioasa Eupraxia (nume adeseori confundat cu cel de Eufrasia). Sfînta Muceniță Parascheva din Roma, cea care i-a spus împăratului Antonin Pius: “Să nu-mi fie mie a mă lepăda de Hristos, Dumnezeul meu, iar zeii care nu au făcut cerul şi pămîntul să piară!”, a fost decapitată la 26 iulie (anul 140), după ce săvîrşise nenumărate minuni. Pe 27 iulie e rînduită pomenirea Cuvioasei Antuza, vestită ostenitoare din Mănăstirea Mantiniu (secolul VII). Sfînta Muceniță Teodota (cu fiii săi), de loc din Bitinia (Cilicia), se bucură de cinstire în ziua de 29 iulie; ea a fost martirizată prin foc, dimpreună cu cei trei prunci pe care-i învăţase dreapta credinţă, la anul 304. În fine, două muceniţe cu numele de Iulita sînt cinstite luna aceasta: pe 15 iulie, mama Sfîntului Mucenic Chiric (cu care şi este pomenită), din zorii secolului IV, iar pe 30 iulie, contemporana acesteia, vajnica mărturisitoare din Cezareea Capadochiei, arsă de vie din porunca împăratului păgîn Diocleţian. (R. C.)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire