marți, iunie 30, 2015

30 IUNIE: SFÎNTUL IERARH GHELASIE DE LA RÎMEȚ

SUMARUL BLOGULUI


La Mănăstirea Rîmeţ din județul Alba (cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, ctitorită în secolul al XIV-lea, distrusă de tunurile generalului austriac Bukow în 1762 şi refăcută după Marea Unire din 1918) se păstrează vie tradiţia vieţuirii în aceste locuri a unui sfînt ostenitor cu numele de Ghelasie (nume înscris în pisania originară a mănăstirii), cîndva arhipăstor al românilor din Ardeal. Canonizarea sa oficială s-a făcut de către Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 20 iunie 1992, iar la 29 iunie (acelaşi an) a fost încununată de o ceremonie solemnă ce a avut loc chiar la Rîmeţ (unde există pînă astăzi Izvorul Cuviosului Ghelasie şi unde se păstrează şi o parte din moaştele sale: capul izvorîtor de bună-mireasmă, adus de ape, în chip minunat, pînă în Sfîntul Altar şi săvîrşitor de numeroase minuni şi vindecări). Ziua de pomenire a sfîntului este 30 iunie, iar în biserica nouă a mănăstirii sînt înfățișate scene din viața sa, pe temeiul tradițiilor locale. (R. C.)


Racla cu moaștele Sfîntului Ghelasie  de la Rîmeț

Iată primul condac și primul icos din Acatistul Sfîntului Ierarh Ghelasie de la Rîmeț:

Condacul 1
 
Preafericite Părinte Ierarhe Ghelasie, prinos de mulţumire îţi aducem noi, nevrednicii, pentru folosinţele ce le dobîndim de la tine neîncetat. Şi, ca unul care ne izbăveşti de tot necazul cu rugăciunile tale, primeşte de la noi cîntare sfîntă: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!

Icosul 1
 
Îngerii cîntînd cu bucurie Te-au primit pe tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie, că îngereşte pe pămînt ai vieţuit şi turma duhovnicească ţie încredinţată bine o ai păstorit, ca să dobîndeşti veşnică bucurie în ceruri. Pentru aceasta primeşte de la noi smerite cîntări:  
Bucură-te, cel ce ai fost ca un înger în trup, 
Bucură-te, cel ce ai fost îmbrăcat cu harul arhieriei,  
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu rîvnă ai slujit,  
Bucură-te, că trupul cu postiri și privegheri ţi l-ai înfrumuseţat,  
Bucură-te, că sufletul cu virtuți ţi l-ai împodobit,  
Bucură-te, cel ce eşti împreună vorbitor cu îngerii,  
Bucură-te, că pentru Biserica lui Hristos jertfă te-ai adus,  
Bucură-te, că prin rugăciunile tale duhuri necurate ai izgonit,  
Bucură-te, că pe cei stăpîniţi de demoni i-ai tămăduit,  
Bucură-te, că apă din pămînt ai izvorît,  
Bucură-te, lauda cea preaiubită a călugărilor,  
Bucură-te, podoabă sfinţită a meleagurilor Rîmeţului,  
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, părintele nostru!

 Sfînta Mănăstire Rîmeț

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire