duminică, martie 01, 2015

SFINȚENIA FEMININĂ ÎN CALENDARUL ORTODOX (VII)

SUMARUL BLOGULUI
INDICE DE NUME

SFINTELE LUNII MARTIE


Din Sfînta Evdochia, pomenită de Biserică pe 1 martie, imaginaţia folclorică românească a creat personajul mitologic numit Baba Dochia (un fel de patroană a dezgheţului de primăvară), în cadrul mai larg al credinţei de origine păgînă în “Babe” şi “Moşi”. Muceniţa creştină care a trăit în secolul 3 n-are nimic de-a face cu toate acestea: ea era o samariteancă bogată, convertită de la o viaţă de plăceri la una de nevoinţe întru Hristos, iar moartea ei a fost prin sabie, din porunca dregătorului roman Vicentius. La aceeaşi dată este pomenită şi o altă muceniţă, Antonina, precum şi Cuvioasa Domnina (mare nevoitoare încă din pruncie, săvîrşită cu pace în sihăstria ei). Sfînta Muceniță Iuliana, soră cu Sfîntul Mucenic Pavel, a trăit tot pe vremea împăratului Aurelian şi a fost decapitată împreună cu fratele ei într-o zi de 4 martie, cînd li se şi face pomenirea. Sfînta Muceniță Iraida (poate, după nume, originară din cetatea arcadiană Iraea) a fost ucisă prin decapitare şi Biserica din Răsărit o pomeneşte pe 5 martie. Sfînta Muceniță Daria, fostă vestală a zeiţei Minerva, a venit la Hristos prin soţul ei, Sfîntul Mucenic Hrisant, cu care a făcut legămînt să trăiască în castitate. Ucişi şi azvîrliţi într-o peşteră, moaştele lor au fost descoperite pe vremea împăratului Constantin cel Mare şi înmormîntate pe Via Salaria, Biserica răsăriteană pomenindu-i de atunci în ziua de 19 martie. Fiica împăratului Traian şi logodnica viitorului împărat Adrian, frumoasa Drosida, s-a creştinat sub puternica impresie a rîvnei şi curajului cu care credincioasele creştine adunau şi îngropau rămăşiţele martirilor, iar pomenirea ei se face pe 22 martie (ziua în care Hristos a eliberat-o de chinuri, în palatul în care fusese zăvorîtă). Pe 25 martie, marele praznic al Bunei Vestiri a Sfintei Fecioare Maria este o adevărată apoteoză a feminității creștine, care se face liber și direct lucrătoare cu Dumnezeu la mîntuirea lumii (“Fie mie după cuvîntul tău!”). Sfînta Muceniță Maxima, credincioasa şi temerara soţie a Sfîntului Mucenic Montanus (preot străromân), cu care şi este pomenită pe 26 martie, rămîne o icoană a preotesei desăvârşite, căci și-a urmat bărbatul pe calea muceniciei. De obârşie din Tesalonic, Sfînta Muceniță Matroana (în lat. Matrona, care se tîlcuieşte: “stăpînă a casei”, “femeie demnă de respect”), slujnică dreptcredincioasă omorîtă în bătaie de stăpîna ei păgînă, a trăit prin secolul 3 şi figurează în sinaxar pe 27 martie. În aceeaşi zi este cinstită şi Sfînta Muceniță Lidia, soţie de senator roman, martirizată împreună cu fiii ei, pentru credinţa şi mărturisirea lui Hristos. În fine, pe 30 martie e rînduită pomenirea mamei Sfîntului Pantelimon, Cuvioasa E(u)vula, care, deşi măritată cu un păgîn, l-a crescut exemplar în credinţa creştină pe marele tămăduitor de mai tîrziu. (R. C.)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire