joi, mai 01, 2014

PR. MIHAI VALICĂ: DOUĂ VEŞTI BUNE


Am primit şi dau mai departe...Ştiri vitale pentru români,
tratate cu tăcere perpetuă

Cu mici excepţii, atît media civilă, cît şi cea bisericească tac vinovate, în continuare, atunci cînd este vorba despre chestiuni vitale privind apărarea demnităţii persoanei umane sau a poporului român.
Recent, Curtea Europeană de Justiţie a emis o hotărîre importantă referitoare la legislaţia europeană privind protecţia datelor personale şi impune ţărilor care au acceptat tehnologia biometrică fără graniţe o revizuire a legislaţiei respective.
"Justiția europeană a impus marți [8 aprilie 2014] o revizuire a legislației europene privind păstrarea datelor cu caracter personal utilizate în lupta împotriva crimei organizate și a terorismului, considerată necesară, însă disproporționată și prea intruzivă, informează AFP.
Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a declarat «invalidă» directiva privind păstrarea datelor cu caracter personal, estimînd că reprezintă «o ingerință de o amploare și gravitate particulară în drepturile fundamentale privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal» și a cerut ca «această ingerință să fie limitată la minimul necesar». Tehnologia RFID nu se justifică, privitor la persoana umană!
CEJ consideră însă că «păstrarea datelor în vederea eventualei lor transmiteri către autoritățile naționale competente răspunde de fapt unui obiectiv de interes general, și anume luptei împotriva formelor grave de criminalitate și siguranței publice».
Comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malmstrom, lucrează la o reformă a acestei legislații, însă ea a așteptat decizia Curții pentru a-și direcționa propunerile. «Salut clarificarea oferită de Curtea de Justiție [...], în conformitate cu evaluarea critică făcută de Comisie», a afirmat Malmstrom pe contul său Twitter.
CEJ a fost sesizată de Înalta Curte irlandeză și de Curtea Constituțională austriacă pentru a decide dacă această legislație încalcă sau nu drepturile fundamentale protejate de tratatele UE.
În concluziile sale, avocatul general al Curții, Pedro Cruz Villalón, a declarat legea invalidă și a invitat statele UE să ia măsurile necesare pentru a remedia această situație" (AGERPRES - autor: Mihaela Moise, editor: Tudor Martalogu).
Această hotărîre a Curţii Europene de Justiţie, chiar dacă vine, pentru unii, prea tîrziu, arată totuşi că regretatul ÎPS Bartolomeu Anania şi Sinodul local de la Cluj, precum şi alţi teologi, duhovnici şi creştini responsabili, de la noi şi din alte părţi, au reacţionat corect, din toate punctele de vedere ale vieţii comunitare, împotriva experimentului numit generic tehnologia biometrică, impusă persoanei umane. 
Pentru a vă convinge de clarviziunea unui Mitropolit demn şi luptător pentru neam şi pentru Biserică, vă reamintesc hotărîrea Sinodului Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului din data de 19 februarie 2009, pe care o puteţi compara cu hotărîrea CEJ de mai sus:
"Sinodul Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, luînd act de reacţiile unor medii monahale şi teologice faţă de introducerea sistemului de supraveghere biometrică în România, consideră că acestea sînt îndreptăţite, ele urmînd însă să fie supuse unor analize şi nuanţări, atît la nivelul Sinoadelor locale, cît şi la acela al Sfîntului Sinod plenar.
Oficial, semnalul a fost dat prin Hotărîrea de Guvern nr. 557 din 26 aprilie 2006 privitoare la introducerea paşapoartelor electronice, în care sînt stocate datele biometrice ale persoanei, adică imaginea facială, impresiunea digitală, precum şi alte elemente de identificare.
Mai mult, deşi Hotărîrea îi priveşte pe toţi cetăţenii României, ea nu a fost precedată de o dezbatere publică, aşa cum s-ar fi cuvenit într-o ţară democratică.
Pentru 1 ianuarie 2011 este programată introducerea noilor cărţi electronice de identitate cu cip. Acesta are forma şi dimensiunea unei aşchiuţe în care se stochează datele biometrice ale unei persoane; el poate fi implantat nu doar într-un act de identitate (buletin, paşaport, card comercial sau sanitar), ci şi în corpul uman, sub pielea palmei, a unui deget sau a cefei, iar conţinutul său poate fi citit de la distanţă şi de către oricine, cu ajutorul unui calculator sau a unui aparat de receptare anume construit. Nu există nici o lege naţională sau internaţională care să garanteze discreţia sau securitatea absolută a datelor înscrise în cip, acestea fiind, practic, la dispoziţia oricărui factor instituţional sau privat şi constituind un sistem de supraveghere a cetăţenilor pe toată durata vieţii lor, şi chiar după moarte.
Argumentul că acest sistem de supraveghere contribuie la identificarea şi urmărirea delicvenţilor constituie o ofensă la adresa întregului popor român, care nu poate fi tratat ca o bandă de infractori.
Dimpotrivă, acest sistem de supraveghere e un atentat la libertatea şi intimitatea oamenilor, drepturi consfinţite nu numai de legile civile, ci şi de normele religioase. E ca şi cum un duhovnic ar divulga secretul spovedaniei, fapt aspru pedepsit în rînduielile bisericeşti, dar cu drept de cetăţenie în sistemul transparenţei fără perdea. Biometria nu numai că nu o sancţionează, dar, dimpotrivă, o legiferează, omul fiind tratat nu ca făptură a lui Dumnezeu, înzestrată cu suflet, inteligenţă şi libertate.
În concluzie, facem un apel către Domnul Traian Băsescu, Preşedintele României şi garantul respectării Constituţiei, să facă tot ceea ce îi stă în putinţă spre a-i asigura cetăţeanului român dreptul la libertate şi viaţă particulară, în consens cu principiile convieţuirii sociale".
În acelaşi sens s-au exprimat şi celelalte sinoade ale Bisericilor Ortodoxe surori, excepţie făcînd doar Sf. Sinod al BOR (vezi Comunicatul Patriarhiei Române din 25.02.2009).
Forurile civice precum şi instituţiile specializate în folosirea tehnologiei biometrice au arătat concret pericolele folosirii cipului RFID în viaţa oamenilor (vezi Cristian Cobeli şi Mihai Valică, "Cipurile RFID - Quo vadis?", în Dictatura biometrică. Cipul controlului total, Botoşani, 2009, pp. 98-149).
De maximă importanţă este raportul CIA - făcut la cererea Academiei Naţionale de Ştiinţă SUA - despre cip: în octombrie  2010  a apărut un raport de 182 de pagini, privind dezvoltarea tehnologiei de bază a "erei tehnotronice", intitulat Recunoașterea biometrică – provocări și oportunități (editat de Joseph N. Pato și Lynette I. Millett de la Whither Biometrics Committee al National Research Council), în care se constată unanim de către instituțiile abilitate - de ex.Consiliul Național de Cercetare al SUA (US National Research Council), CIA, Ministerul Securității Naționale al SUA (Department of Homeland Security) și Agenția de Proiecte pentru Cercetare Avansată în Apărare (Defense Advanced Research Projects Agency/DARPA – inventatoarea Internetului) - că biometria rămîne de "natură probabilistică" și sub spectrul "inevitabil al incertitudinii și riscului erorilor", fiind "inerent supusă greșelii" (vezi pe larg pdf-ul în engleză).
Despre toate aceste atitudini ştiinţifice internaţionale, de maximă importanţă, am adus la cunoştinţă atît autorităţilor civile, cît şi celor bisericeşti, prin diverse cărţi, studii şi articole, însă fără nici un rezultat, ba dimpotrivă: am primit comunicate de presă patriarhale că tulbur liniştea Bisericii şi apoi mi-au interzis să mai predau la secţia de Teologie de la Iaşi, numită Biserica azi. Istorie şi actualitate, tocmai despre problemele actuale ale Bisercii şi ale deminităţii umane. Probabil că dacă aş fi predat despre ecumenismul perdant şi alinierea la mondialismul ocult, adică despre des-bisericire, nu ar fi fost nici o problemă, deoarece era totul după porunca lui Mamona.
Sînt pentru mondializare transparentă, deoarece Ortodoxia este globală, mondială, deci ecumenică, în sensul corect al ecumenicităţii ei, pentru că se adresează întregii lumi, dar nu sînt pentru o globalizare netransparentă şi ocultă, partinică şi lipsită de demnitate, care mutilează persoana umană de dragul unei himere.
Personal, nu mi-am făcut iluzii, deoarece  mi-am zis în sinea mea că, dacă nu s-a ţinut cont de o hotărîre a unui sinod local precum cel de la Cluj, condus de marele Mitropolit Bartolomeu, cum vor ţine cont de ceea ce spun sau scriu eu?
În acest context, am cîteva dileme pastorale şi bioetice:
De unde această frică de puterea lumească, din partea unor responsabili eclesiali? Dacă ei nu vor să ne apere, etic măcar, demnitatea persoanei, prin luarea de atitudine morală faţă de unele legi care ne umilesc, cum mai putem  noi să avem încredere în ce vor hotărî ei la sinodul pan-ortodox care se va ţine în 2016 la Constantinopol? Nu credeţi că o întîlnire pan-ortodoxă ar fi necesară mai întîi la Moscova sau la Kiev, pentru a evita un război între ortodocşi?
Acum, cînd războiul bate la uşă, generat de două ţări ortodoxe, manipulate globalist de forţele oculte, Sinoadele naţionale ale Rusiei şi ale Ucrainei, în loc să se adune sinodal în jurul lui Iisus Hristos şi să cheme toate Bisericile naţionale ortodoxe surori, pentru a găsi împreună soluţii paşnice, se adună separat şi fratricid lîngă Ana şi Caiafa,  în jurul lui Irod şi al lui Pilat, pentru a se acuza, ameninţa şi jigni reciproc. Oare să fi devenit pan-ortodoxia, între timp, pan-slavism sau pan-naţionalism ieftin, înlocuind pe Hristos şi dreapta credinţă cu puterea lumească?În final, încă o veste bună trecută sub vinovată tăcere (după ce preşedinţii recenţi ai României şi-au asumat public crimele făcute de alţii!):
"Anton Lixăndroiu, cetăţean american şi român, a obţinut, după ani de procese, ca Ungaria să-şi ceară scuze pentru HOLOCAUSTUL săvîrşit asupra românilor din Transilvania ca urmare a Dictatului de la Viena. Interesant este că cei de la Bruxelles au spus iniţial că «nu pot lua în considerare cele 2100 de probe trimise Tribunalului Internaţional, dat fiind că aceste crime s-au petrecut înainte de înfiinţarea acestui tribunal»! După acest răspuns imbecil, A. L. s-a adresat ONU, cerînd ca toţi criminalii judecaţi la sfîrşitul celui de al doilea Război Mondial, inclusiv Hitler, Mussolini, Horthy, să fie reabilitaţi, deoarece aceştia au făcut crime înainte de înfiinţarea Tribunalului Internaţional. Rezultatul-bombă a fost acela că UNGARIA ŞI-A CERUT IERTARE, ÎN PLENUL ONU, PENTRU HOLOCAUSTUL DIN NORDUL ARDEALULUI. O premieră! În România ştirea a fost însă lăsată deoparte. Să nu se supere UDMR-ul. FELICITĂRI, ANTON LIXĂNDROIU!" (vezi aici sursa).
Cine ştie cîte ştiri bune şi necesare mai există, dar nu sînt mediatizate? Pe cînd ştirile rele şi jignirile despre români circulă peste tot, în ziare şi pe internet, fie reale, fie inventate, numai să fie despre români!
În acest context, să ne amintim ce ne îndeamnă Sfîntul Apostol Pavel: ... să nu dormim ca şi ceilalţi, ci să priveghem şi să fim treji întru toate (I Tesaloniceni 5, 6)!

Pr. Mihai VALICĂ

1 comentarii:

La 17/5/14 11:53 a.m. , Anonymous Barbu Catargiu a spus...

Din pacate, parintele are dreptate. Cu prima parte. Cu a doua parte, nu. Stirea cu "scuzele Ungariei" e o gogomanie. Ungaria si-a cerut scuze, intr-adevar, dar pentru participarea la Holocaust, in genere, nu a mentionat nimic de romani sau Ardealul de Nord.

http://www.politics.hu/20140124/hungary-apologizes-for-role-in-holocaust-at-un-says-ambassador/

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire