duminică, mai 11, 2014

ANTOLOGIA «PUNCTELOR CARDINALE» (CXII)Revista Puncte cardinale a fost întemeiată în ianuarie 1991 de către veteranul de război şi fostul deţinut politic Gabriel-Iacob Constantinescu şi a apărut lunar la Sibiu, fără nici o întrerupere, timp de 20 de ani (240 de numere). Nucleul redacţional a fost alcătuit din Gabriel Constantinescu, Răzvan Codrescu, Demostene Andronescu, Marcel Petrişor şi Ligia Banea (n. Constantinescu). Generaţia închisorilor comuniste a fost sufletul revistei şi i-a dus greul. Lista alfabetică a tuturor colaboratorilor şi a sprijinitorilor mai importanţi ai revistei poate fi accesată aici. Pentru detalii despre această antologie on-line, a se citi aici. (R. C.)

Imaginea care a însoţit textul în revistă

2005
MIZA UNUI LINŞAJ MEDIATIC

Două evenimente zguduitoare, petrecute recent, sînt simptomatice pentru tendinţele din Biserica Ortodoxă Română. Mă refer, în ordine cronologică, la marşul homosexualilor din Bucureşti şi la moartea unei tinere în Mănăstirea Tanacu – Vaslui. Prin felul în care a reacţionat în ambele cazuri, Biserica îşi trădează gravele slăbiciuni şi o pornire hotărîtă spre secularizare.

Faţă de ieşirea în stradă a pederaştilor, Biserica [1] a avut o atitudine ambiguă. Nu a fost de acord cu parada homosexualilor, dar nici nu a protestat răspicat. A mormăit a nemulţumire, de ochii credincioşilor, însă nu s-a opus public – cum s-ar fi cuvenit şi cum ar fi avut puterea să o facă. Îngăduinţa cu care Biserica a tratat manifestarea gay-lor se înscrie într-o serie a concesiilor din ce în ce mai importante pe care le-a făcut în ultimii ani diverselor provocări ale unei societăţi cu puternice tendinţe păgînizante. Ceea ce arată că ierarhii încearcă să nu-i mai supere pe principalii agenţi ai secularizării: mass-media şi zisa “societate civilă”.
Pe de altă parte, în cazul de la Mănăstirea Tanacu, ierarhia B.O.R. s-a grăbit să îngroaşe scandalul prin cîteva măsuri pripite şi nedrepte. P. S. Corneliu Bîrlădeanu, episcopul vicar al Huşilor, s-a năpustit asupra preotului acuzat de crimă, ieromonahul Daniel, fără să-l asculte sau să cerceteze faptele îndeaproape. I-a luat dreptul de a sluji, apoi l-a caterisit şi l-a exclus din monahism, înainte ca Justiţia şi Consistoriul să se pronunţe. Speriat de ofensiva cetei de analfabeţi teologic purtători de legitimaţie de presă, P. S. Corneliu a încercat, într-un mod deloc onorabil, să iasă basma curată. A mers pînă acolo încît să spună că nu l-a hirotonit pe călugăr, că locul mănăstirii nu fusese sfinţit, că în B.O.R. nu se fac exorcizări – toate neadevăruri uşor demontabile. 
Nu ştim dacă Daniel Corogeanu este sau nu vinovat de moartea Irinei Cornici [2]. N-am fost de faţă la cele întîmplate. Pentru limpezirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia este nevoie ca ancheta criminaliştilor să fie dublată de una a Bisericii. Cu atît mai mult ni se pare extrem de suspect felul în care Biserica s-a dezis – inclusiv printr-un comunicat al Patriarhiei – de un cleric care fusese supus unui adevărat linşaj mediatic. Mai ales că avem informaţii potrivit cărora cazul Tanacu va fi folosit drept pretext pentru “curăţarea” mănăstirilor de “fundamentalişti religioşi” [3]. “Fundamentalişti” înseamnă (pentru atei, dar, din păcate, şi pentru unii ierarhi) acei călugări tradiţionalişti care se ţin de buchea Evangheliei şi de cea a scrierilor Sfinţilor Părinţi, monahi care respectă canoanele cu stricteţe şi, din această pricină, se opun curentului de aggiornamento. Care curent presupune adaptarea Bisericii la mai toate racilele veacului, transformarea mănăstirilor în “puncte de atracţie turistică”, în “muzee ale Ortodoxiei”, cu exponate vii, în costume “de epocă”. Într-un cuvînt, “fundamentaliştii” se împotrivesc ecumenismului ideologizat şi relativizării normelor tradiţionale de vieţuire monahală.
Semnalul de luptă contra “fundamentaliştilor” l-a dat un preot-profesor din Bucureşti, care a declarat, într-o emisiune televizată, că “în Moldova există o reţea de mănăstiri eretice, antiecumeniste, naţionaliste, care au ieşit de sub ascultarea ierarhiei şi fac parte dintr-o mişcare rusă”, ba a şi a cerut “curăţarea” acestora. Mai mult, a dat şi numele unei astfel de mănăstiri: Petru-Vodă din Neamţ. În logica acelui preot, a fi naţionalist şi antiecumenist este egal cu a fi eretic. Dincolo de asta, aserţiunea este mincinoasă în mare parte. Pentru că sînt mănăstiri care se opun ecumenismului şi în care este cultivată identitatea naţională, dar acestea nu încalcă disciplina şi nu fac politică. Iar Mănăstirea Petru-Vodă, călăuzită duhovniceşte de Protos. Iustin Pârvu, este o lavră exemplară a Ortodoxiei româneşti.
Poate că preotul acela a fost “intoxicat” şi s-a grăbit să se facă remarcat cu o declaraţie şocantă. Este însă regretabilă ieşirea sa, mai ales că vine pe fondul unui atac furibund al necredincioşilor din presă şi din societatea civilă asupra Bisericii. Adversari mai vechi sau mai noi ai B.O.R. au cerut, pe ton ultimativ, “reformă” în Biserică, eliminarea religiei din şcoli, punerea “cu botul pe labe” a fanaticilor, stoparea urgentă a sfinţirilor de lucrări publice etc.
Ne temem, în acest context, ca nu cumva ieşirea televizată a preotului acuzator să fie semnul unui început de complicitate între unii dintre slujitorii B.O.R. şi adversarii tot mai influenţi ai acesteia. 


Claudiu TÂRZIU


[1] Cînd spun Biserica, mă refer la instituţie, nu la comunitatea de credincioşi.
[2] Astăzi Daniel Corogeanu, găsit atunci ca principal vinovat, şi-a ispăşit pedeapsa şi e liber, iar moartea Irinei Cornici (cum a semnalat recent şi BBC-ul) pare să fi fost mai degrabă “opera” celor de pe Salvare (care i-au administrat o doză de adrenalină de cîteva ori mai mare decît ar putea suporta un om normal), ci nu a “exorcizatorilor”. [Nota Blog]  
[3] Înţelesul curent al expresiei este pe nedrept peiorativ, pentru că fundamentaliştii nu sînt, stricto sensu, nişte extremişti sîngeroşi, ci cei ce se bizuie pe fundamentele originare şi eterne ale credinţei creştine.

* Claudiu Târziu, Miza unui linşaj mediatic, în Puncte cardinale, anulXV, nr. 7/175, iulie 2005, p. 1. Numărul a cuprins şi un grupaj intitulat Cazul Tanacu în oglinzi paralele (pp. 2-3).

Autorul articolului, astăzi

Mai puteţi citi pe acest blog:

* Antologia Punctelor cardinale (I) – “Cine se teme de naţionalism?” (1991)
* Antologia Punctelor cardinale (II) – Interviu cu Părintele Calciu (1991)
* Antologia Punctelor cardinale (III) – “Mircea Eliade – «credinciosul fără Dumnezeu»?” (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (IV) – “Fiziologia trepăduşului” (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (V) – “«Resurecţia» lui Nichifor Crainic între bucurie şi dezamăgire” (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (VI) – “Necesara despărţire a apelor” (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (VII) – “Distincţii necesare” (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (VIII) – “Spiritul viu al dreptei” (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (IX) – “Dimensiunea transcendentă a politicului: Mişcarea Legionară” (1994)
* Antologia Punctelor cardinale (X) – “Necesitatea unei viziuni de dreapta...” (1994)
* Antologia Punctelor cardinale (XI) “Apelul unui licean către «oastea naţionalistă»” (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XII) – “Confruntarea dintre Memorie şi Uitare” (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XIII) – “Martin Luther şi evreii...” (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XIV) – “Dreptatea d-lui Pleşu” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XV) – “Pe marginea unei decepţii” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVI) – “Unde d-l Pleşu nu mai are dreptate” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVII) – “Viaţa – proprietate de stat” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVIII) – “Sensul unităţii creştine” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XIX) – “Căderea Cuvîntului în cazuri” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XX) – “O reacţie a d-lui Patapievici” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XXI) – “San Juan de la Cruz: Romances” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXII) – “Inchiziţia marxistă împotriva lui Mircea Eliade” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIII) – “Domnul Petru Creţia şi «legionarul de 1,65»” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIV) – “Iarba verde de acasă…” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXV) – “Doar o vorbă să-ţi mai spun…” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVbis) – “«Doar o vorbă să-ţi mai spun...»” (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVI) – “Nici printre evrei n-a lipsit admiraţia pentru Codreanu!” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVII) – “Între zoón politikón şi homo religiosus” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVIII) – “Apocalipsa şi ştiinţa” (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIX) – “Stafia comunismului la Paris”   (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXX) – “«Dogma capitală» a «Noii Ordini Mondiale»” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXI) – “Falimentul speranţei” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXII) – “Masoneria şi organizaţiile internaţionale” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIII) – “Ispita «iubirii»” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIV) – “Apostrof-area ca asasinat moral” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXV) – “Fabulă cu trandafir” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVI) – “Biserica să nu se teamă de puternicii zilei!” (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVII) – “Aspecte ale dialogului religie-cultură…”
 (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVIII) – “Puncte cardinale 100”: “La aniversară”, “Măcel de Buna Vestire”, “Marginalii” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIX) – “Cronica unei gafe editoriale” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XL) – “Epica Holocaustului…” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLI) – “Lecţia americană” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLII) – “Demonizarea Americii” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIII) – “«Dictatura bunului simţ»…” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIV) – “În sfîrşit, Acasă…” (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLV) – “Anul Eminescu”, “Oda (în metru antic): deschiderea nivelelor de receptare” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVI) – “Cine eşti dumneata, domnule Neştian?” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVII) – “Demitizarea” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVIII) – “Maxime Egger: Cum am devenit ortodox” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIX) – “Marea iertare” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (L) – “Maica Mihaela” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LI) – “Un luceafăr pe columna cezarilor” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LII) – Interviu cu Alain de Benoist (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LIII) – “Radu Gyr sau despre gratuitatea eroismului” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LIV) – “Supără realitatea sau formularea ei?” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LV) – “Marginalii la o scrisoare a lui Mircea Eliade” (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LVI) – “Odihna de Eminescu” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LVII) – “Mesianismul Dreptei” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LVIII) – “Misiunea românilor în istorie” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LIX) – “Obligaţiile unei conştiinţe morale” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LX) – “Naţionalismul şi România de azi”, “Menirea generaţiei noastre” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXI) – “Lichidarea unei legende” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXII) – “Pentru o Europă unită a naţiunilor” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIII) – “Kitsch-ul în literatura politică naţionalistă” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIV) – “Despre a fi altfel” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXV) – “Pentru un naţionalism european” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVI) – “Caracterul naţional al Ortodoxiei” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVII) – “Un evreu renegat avertizează America” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVIII) – “In memoriam: Horia Bernea”, “Muzeul Ţăranului Român după Horia Bernea” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIX) – “Europa lui Hristos” (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXX) – “Ziua judecăţii” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXI) – “Interviu cu istoricul Neagu Djuvara” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXII) – “Elitele şi partidele politice” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIII) – “Revolta «omului recent»” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIV) – “Naţionalism şi democraţie” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXV) – “Perversiunea naţional-comunistă” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVI) – “Isteria antifascistă” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVII) – “Moştenirile lui Horia Bernea” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVIII) – “Veşti triste din Spania” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIX) – “Mai bine prea tîrziu decît niciodată!” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXX) – “Centenarul Petre Ţuţea (1902-2002)” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXI) – “Rost – «manifestul românesc» al unei noi generaţii” (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXII) – “Istoria în actualitate: Penele Arhanghelului” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIII) – “Cultul monştrilor” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIV) – “Nu-i pace sub măslini...” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXV) – “Aceşti evrei visători şi utopiile lor păguboase” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVI) – “De la vulgaritate la perversiune” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVII) – “Dimensiunea cosmică a dorului” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVIII) – “Călătorie în «buricul pămîntului»” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIX) – “Taina fratelui” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XC) – “Conceptul de medicină creştină” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCI) – “Cazul Paulescu văzut cu ochii altora” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCII) – “Political correctness?” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIII) – “Tîlcuirea patristică a Psalmului 50” (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIV) – “Un clown pentru Nobel?” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCV) – “Chilia isihastului în lume” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVI) – “Paul Goma «antisemit»?” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVII) – “Catedrala Mîntuirii Neamului...” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVIII) – “Mircea Dinescu între ignoranţă şi abjecţie” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIX) – “August roşu: circ fără pîine” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (C) – “«Insurecţia» de la 23 august văzută prin ochii unui soldat german” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CI) – “Erosul care mişcă lumile” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CII) – “Sfinţita rugăciune” (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CIII) – “Păcatul lui Onan” (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CIV) – “Dante, Infernul, Cîntul XXXIV” (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CV) – “Acatistul Sfinţilor Români din închisori” (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVI) – “Giulgiul din Torino: o provocare perpetuă” (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVII) – “Tentative de purificare” (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVIII) – “La despărţirea de Papa Ioan Paul II...” (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CIX) – “Cine a fost Teodor M. Popescu?” (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CX) – “Cuvînt prevenitor despre idolatrie şi magie” (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXI) – “Cultul eroilor la români” (2005)

2 comentarii:

La 12/5/14 9:31 p.m. , Anonymous Barbu Catargiu a spus...

Cine este preotul-profesor la care se face referire in articol? De curiozitate, atata tot.

 
La 12/5/14 10:37 p.m. , Blogger Răzvan Codrescu a spus...

Cred că ar putea fi vorba de Alexandru Stan, dar cel mai în măsură să vă lămurească este chiar autorul articolului, pe care-l rog să o facă.

 

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire