miercuri, iulie 10, 2013

RUŞII NU SÎNT SLAVI!


Am primit şi dau mai departe...


Descoperire-bombă:
cercetările ADN demonstrează clar
că ruşii nu sînt slavi,
ci au origini tătăreşti și fino-ugrice!

Cercetătorii ruși au făcut o descoperire senzațională, care va schimba cu siguranță percepția lumii față de etnia și istoria Rusiei. 
Potrivit lor, populația rusă nu ar avea nimic în comun cu slavii estici, ba din contra, aceștia ar fi fino-tătari. Mai mult decît atît, nici bielorușii sau ucrainenii nu s-au dovedit a fi slavi, aceștia fiind mai apropiați de polonezi. Textul a fost publicat pe glavpost.com.ua
Rezultatele ultimelor cercetări realizate de către oamenii de știință ruși despre genofondul națiunii ruse resping cu vehemență conceptul „slavilor estici”, inclusiv mitul că rușii și bielorușii ar fi același popor. Din punct de vedere genetic, bielorușii sînt foarte îndepărtați de ruși, fiind în schimb aproape identici cu polonezii și înrudiți cu cehii și slovacii. Pe de altă parte, rușii ar fi mult mai apropiați de finlandezi decît de bieloruși.
Rezultatele vorbesc de la sine: sub aspect genetic, rușii nu sînt „slavi estici”, ci finici. Nici bielorușii nu sînt „slavi estici”, ci occidentali. Drept urmare, bielorușii practic nu se deosebesc de polonezi, de aceea ei ar trebui considerați frați cu polonezii, nu cu rușii. Mai mult decît atît, grupul „slavilor estici” ar fi fost o invenție de propagandă încă de pe timpurile Rusiei Țariste, pentru a justifica astfel înrobirea popoarelor vecine. Nici ucrainenii nu au nimic în comun cu „slavii estici” și nici cu slavii în general! Despre acest studiu senzațional scrie Vadim Rostov, pe gumilev-center.ru
„Cercetătorii ruși se pregătesc să publice primul studiu major despre genofondul poporului rus. Rezultatele pot avea consecințe imprevizibile atît pentru Rusia, cît și pentru ordinea mondială” – anunță revista rusească Vlasti.

Rușii s-au dovedit a fi... finlandezi

Antropologii au reușit să identifice imaginea tipică a omului rus. El are o înălțime și greutate medie, păr șaten și ochi suri sau albaștri. Concomitent, a fost realizat și portretul ucraineanului tipic. Astfel, un ucrainean se deosebește de un rus prin culoarea pielii, a părului și a ochilor – el este brunet, cu piele măslinie și ochi căprui.
În prezent, știința practică cele mai exacte metode ale biologiei moleculare, care permit citirea tuturor genelor umane, iar cea mai avansată tehnică pentru analiza ADN-ului este secvențierea (citirea codului genetic) al ADN-ului mitocondrial și ADN-ul cromozomului uman Y.
ADN-ul mitocondrial este transmis genetic pe linia feminină, din generație în generație, încă de pe timpurile Evei. Cromozomul Y îl au doar bărbații și, de asemenea, este transmis din generație în generație, fără schimbări, în timp ce restul cromozomilor moșteniți de urmași sînt amestecați ca și cărțile de joc.
Spre deosebire de dovezile indirecte (exteriorul, proporționalitatea corpului), secvențierea mitocondrială a ADN-ului explică în mod clar gradul de rudenie dintre oameni, scrie revista Vesti.
De mai bine de 20 de ani, geneticienii din Occident folosesc cu succes această metodă. În Rusia, ea a fost aplicată doar o singură dată, pe la mijlocul anilor '90, pentru a identifica osemintele regale. Abia în anul 2000 a fost posibilă studierea națiunii titulare rusești. Rezultatele studiului vor fi publicate în curînd la Editura „Luci”. Revista Vlasti aduce cîteva detalii ale cercetării.
Distanța genetică dintre ruși și finlandezi, în funcție de cromozomul Y, nu depășește 30 de unități convenționale (rudenie apropiată), iar apropierea genetică dintre ruși și așa-zisele popoare fino-ugrice (marijcami, vepsami, mordvini) care trăiesc pe teritoriul Federației Ruse este egală cu două unități. Cu alte cuvinte, genetic ele sînt identice.
Dacă cele mai apropiate grade de rudenie pentru ruși sînt estonii și ugro-finicii, atunci glumele rușilor despre „estonienii lenți” sînt un pic stranii...
O altă problemă destul de gravă pentru Rusia şi ruşi o reprezintă auto-identificarea lor ca „slavi”, deoarece, genetic, poporul rus nu are nici o apartenenţă la popoarele slave. Geneticienii spun cu tărie: „Rușii nu au nimic de la slavi”. Chiar și în lexicul rus, circa 60-70 la sută din vocabular nu este slav. De aceea, rușii nu sînt în stare să înțeleagă limbile slavilor.
Rezultatele studiului au arătat că, în afară de finlandezi, rușii au un grad apropiat de rudenie și cu tătarii. Astfel, distanța genetică dintre ruși și tătari e aceeași, de 30 de unități convenționale.
Nu mai puțin senzaționale sînt rezultatele din Ucraina. S-a demonstrat genetic că populația din estul Ucrainei provine de la ugro-finici, ucrainenii estici practic nu se deosebesc de ruși și mordvini. În schimb, în cazul ucrainenilor din vestul țării rezultatele sînt și mai neașteptate. Aceștia nu sînt nici slavi, nici ruso-finici, ci cu totul altă etnie: între ucrainenii din Lvov și tătari distanța genetică este de doar zece unități.
O rudenie atît de apropiată între ucrainenii din vest şi tătari poate fi explicată, probabil, prin rădăcinile sarmatice ale vechilor locuitori din Rusia Kieveană. Desigur, unele componente slave în sîngele ucrainenilor există totuși (genetic ei sînt mai apropiați de slavi decît rușii); cu toate acestea, ei nu sînt slavi, ci mai degrabă sarmați. Trăsăturile lor se exprimă prin pomeții evidențiați, părul închis la culoare și ochii căprui.

Cum rămîne cu mitul că rușii sînt slavi?

Avînd în vedere aceste rezultate, strategii ruși primesc „o sabie cu două tăișuri”: în acest caz, ei trebuie să revizuiască toată autoidentificarea națională a poporului rus ca „ slav” și să renunțe la concepția de „rudenie” cu bielorușii și cu toate naționalitățile slave, atît la nivel științific, cît și la nivel politic.
Sub aspect geografic, genele rușilor s-au păstrat pe un teritoriu care „coincide cu Rusia de pe timpurile lui Ioan Groznîi”.
Populația din Breansk, Kursk și Smolensk nu este rusă (adică finică), ci belaruso-poloneză, pentru că are gene identice cu ale bielorușilor și polonezilor. Este interesant și faptul că în Evul Mediu hotarul dintre Marele Ducat al Lituaniei și Moscovia a fost anume granița etnică dintre slavi și finici (apropo, atunci, pe acolo trecea și hotarul Europei de Est). În continuare, Imperiul Moscoviei-Rusiei își alătură teritoriile vecine, depășind limitele etnicilor moscoviți.

Ce este Rusia?

Aceste descoperiri ale cercetătorilor ruși oferă o nouă privire asupra politicii Moscoviei medievale. În concepția istoricilor ruși și a Bisericii Ortodoxe Ruse, așa-zisa „Sfîntă Rusie” s-a format după impunerea Moscovei în interiorul Hoardei de Aur, și, după cum a scris Lev Gumilev în cartea De la Rusia Kieveană până la Federația Rusă, din același motiv ucrainenii și bielorușii au încetat să se considere rusini și să facă parte din Rusia.
Este clar că pe atunci existau două „Rusii” diferite: una la vest, care mai apoi s-a unit în Marele Ducat Lituanian și Rus, şi alta la est (mai exact Moscovia – deoarece pe atunci nu putea fi considerată Rusia), ce a făcut parte din Hoarda de Aur timp de 300 de ani. Cea de-a doua Rusie a fost denumită de către istoricii ruși și Biserica Ortodoxă Rusă „Sfînta Rusie”, privînd astfel Rusia de Vest de tot ce este rusesc și obligînd tot poporul Rusiei Kievene să se identifice nu ca rusini, ci ca ucraineni.
Lupta de secole dintre Marele Ducat Lituanian și Moscovia a fost o confruntare a țărilor cu etnii diferite. Marele Ducat Lituanian a adunat slavii, pe cînd Moscovia – finicii. Drept urmare, secole de-a rîndul, aceste două Rusii și-au opus rezistență.
Acest lucru poate fi explicat și prin faptul că Moscovia niciodată, cît a făcut parte din Hoarda de Aur, nu a vrut să se întoarcă la Rusia, să-și cîștige libertatea față de tătari și să intre în componența Marelui Ducat Lituanian. De altfel și cucerirea Novgorodului a fost menită de a împiedica orașul să adere la Marele Ducat Lituanian. Această ruso-fobie a Moscoviei și „masochismul” ei pot fi explicate prin diferențele etnice și apropierea etnică de poporul Hoardei de Aur.
Diferența genetică față de slavi explică de ce Moscovia respingea modul de viață european și apropierea de slavi și de ce avea o mare atracție pentru spațiul estic și tradițiile asiatice.

Despre bieloruși

Un punct deosebit în această cercetare l-a ocupat identitatea genetică a bielorușilor și polonezilor. Faptul identității apropiate dintre polonezi și bieloruși nu este surprinzător. Pașaportul lor genetic este atît de apropiat de cel slav încît este aproape imposibil să găsești deosebirea între genele slavilor, prusilor și mazurilor. Acest fapt îi unește pe bieloruși și polonezi, care sînt considerați urmașii balticilor vestici slavizați.
Renumitul istoric bielorus V. Lastovskii scrie în Scurt istoric despre Belarus (Vilnius, 2010) că tentativele de înființare a uniunii statului bielorușilor și polonezilor au fost întreprinse de cel puțin zece ori: în 1401, 1413, 1438, 1451, 1499, 1501, 1563, 1564, 1566, 1567, și abia încercarea din 1569 a avut succes.
Studiul cercetătorilor geneticieni ruși ne oferă posibilitatea să privim altfel istoria țării, întrucît multe evenimente politice ale popoarelor europene se explică tocmai prin genetica grupului lor etnic – un element care rămînea ascuns de istorici. Anume, genetica și relația de rudenie dintre grupurile etnice erau puterile principale ale proceselor politice în Europa medievală.

Concluzii

Rezultatele studiului efectuat de oamenii de știință ruși despre genofondul poporului rus vor fi asimilate în timp îndelungat de către societate, întrucît resping în totalitate cunoștințele noastre de pînă acum, aducîndu-le la nivelul unor mituri neștiințifice. Aceste descoperiri nu necesită atît înțelegerea, cît obișnuința. Astfel, concepția „slavilor de est” este acum absolut neștiințifică. În urma cercetărilor, poporul rus a fost numit finic, la fel ca ucrainenii din estul Ucrainei. În schimb, populația Ucrainei de vest provine de la sarmați. Adică nici poporul ucrainean nu s-a dovedit a fi de etnie slavă.
Descoperirea cercetătorilor nu doar simplu senzațională, ci este o adevărată bombă, care poate submina toate cunoștințele existente despre geneza popoarelor de pînă acum.

(Sursa: glavpost.com.ua)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire