marți, noiembrie 13, 2012

INTERMEZZO LIRIC: UN POEM DE VALENTIN DAN

SUMARUL BLOGULUI[RUPSESEM CER DINTR-UN TÎRZIU…]

Rupsesem cer dintr-un tîrziu şi-l răsturnasem albăstrui,
Pe lenea mea creşteau statui, eram atît de viu-neviu.
Şi mă mai şi vedeam neclar cum încercam să nu mai vreau
Să pot. Iubeam şi mă iubeau femei prelinse din pahar.
Întîrziasem în trecut pe urme care nu-mi erau,
În coasta stîngă-mi fluturau cocoşi cu cîntecul vîndut.
Desigur, disperam rîzînd tot degustînd din prăbuşiri,
Cerînd, 'cercînd (– mai vrei? – te miri?) încă un rid, încă un rînd.
Mă terminasem. Amintiri. Şi, totuşi, Doamne, cît mai sînt!
Băusem noaptea vorbe dulci şi mestecasem murmur cald.
'nălţări de aripi – ochi adînci – mă dezvinovăţeau înalt.
Cu zîmbet smuls de pe cuţit, treceam prin mine ca prin foc
Risipa mea avea noroc şi lanţul meu n-avea sfîrşit.
În aşternut de piei de şerpi, ce bine binecuvîntam!
– Nu şerpii zburdă printre ierbi, hai, răzgîndeşte-te, Adam!
Mă-ncalţ cu paşii altuia şi pipăi cu-a lui altul mînă.
Strîng între deşte o nuia cu care mîn lumina-n lună.
Să fluier? Fluier. Undeva se otrăveşte o fîntînă.
O să te beau pe dumneata, neamintire – apă brună.
Mai este timp de risipit, mai este inimă-n tavernă,
Mai cîntă-mi dumneata, cuţit, cîntaţi-mi dumneavoastră, venă!
Şi, de-aş putea să fiu albastru…

Valentin DAN

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire