joi, octombrie 25, 2012

TANDEM CERESC: CEI DOI DIMITRIE

SUMARUL BLOGULUI


UN NUME GREU DE SFINŢENIE

Ori­gi­nea numelui Dimitrie/Dumitru e grecească şi aminteşte de vechea zeiţă Deme­ter. Creşti­nis­mul a impus numele mas­culin Demetrios, ex­­plicat uneori ca simpli­ficare a lui demo­meter, «maica po­po­rului» (demos = popor; meter = mamă), pronunţat în neogreacă dimomitir. La noi, pe lîngă numele bărbăteşti Du­mitru, Dimitrie (cu prescurtări ca Mitrea, Mitru, Mitu, Dim, Dima şi dimi­nutive ca Mitruş, Mitruţ, Mitrel, Mitrică, Mituş, Mituţ, Mitel, Mitică, Dimuț etc., iar uneori Mitty, sub in­fluenţă occi­dentală), există şi numele femeiesc Dumitra (de unde Mita şi alte forme diminutivate), încă destul de răspîndit în mediul rural. Dumitru e frecvent şi ca nume de familie, de la care se trag numeroase altele: Dumitrescu, Dumitriu, Dumitraşcu, Dumitrache, Dumitrean(u), Dumitran, Dumitrana, Dumitra, Dumitreasa, Dumitraş, Dumitrel, Dumitriţă, Mitru, Mitrică, Mitriţă, Mitrea, Mitrescu, Mitu, Mitulescu, Mitescu, Mitică, Mitoi, Dima, Dimulescu, Dimache, Adumitrei, Adumitresei etc.
Printre numeroşii purtători ai numelui Dumitru (Dimitrie) rînduiţi spre pomenire în calendarul ortodox, doi se bucură la noi de o evlavie aparte, fiind prăznuiţi unul după altul, în 26 şi 27 octombrie: Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie, zis şi «Izvorîtorul de Mir», iar în popor numit «Sînmedru», şi Cuviosul Dimitrie Basarabov, zis şi «cel Nou», tocmai pentru a fi mai lesne deosebit de cel dinainte. Se întîmplă însă că, din pricina identităţii de nume şi a apropierii celor două praznice, aceşti doi sfinţi sînt adeseori confundaţi unul cu altul, mai ales de către cei ce aparţin generaţiilor pe care anii de ateism comunist le-au îndepărtat de Biserică şi de tradiţie. Prevenind această confuzie, îi prezentăm mai jos în paralel, spre a se vădi mai bine diferenţele dintre ei şi a pune temei mai lămuritor dreptei cinstiri a fiecăruia.

SFÎNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE


În tradiţia folclorică românească, acest Sfînt Dumitru e numit «Sîn­medru», iar praznicul lui desparte vara păstorească de iarna păstorească. Dar cine a fost acest Dimitrie, dincolo de legendă? El a fost fiul unui dregător creştin de pe vremea persecuţiilor anticreştine din sec. III, trăitor în cetatea Tesalonicului, din nor­­dul Greciei. Botezat în taină de părinţii săi şi crescut în lumina lui Hristos, Dimitrie s-a arătat în toate vrednic şi înţelept, mărturisindu-şi credinţa fără înconjur şi stîrnind astfel mînia împăratului păgîn Maximian, ce a dat poruncă să fie întemniţat. Pentru luptele din arenă, împăratul adusese cu sine la Tesalonic un gla­dia­tor ves­­tit prin forţa şi cruzimea sa, pe nume Lie, ce se fălea că nimeni nu-l putea birui. Nestor, un tînăr pri­­eten al Sfîntului Dimitrie, l-a vizitat pe acesta în temniţă şi i-a cerut binecuvîntarea de a lup­ta cu Lie. Sfîntul a făcut semnul crucii asupra lui Nestor, zicînd: «Şi pe Lie vei bi­rui, şi pe Hristos vei mărturisi». Şi aşa a fost. Atunci împăratul, de furie şi ciudă, l-a stră­puns cu suliţa pe Dimitrie, iar lui Nestor  porunci să i se taie capul. Cu vremea, moaştele Sfîntului Dimitrie au izvorît mir şi au făcut minuni nenumărate, fiind păstrate la Tesalonic, oraş ce stă sub ocrotirea sa.

 Tesalonic: racla cu moaştele Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie

DIMITRIE CEL VECHI
DIMITRIE CEL NOU
- a trăit în secolele III-IV
- a trăit în secolul XIII
- are origine greacă
- are origine română
- a trăit în Tesalonic (Grecia)
- a trăit în Basarabi (Bulgaria)
- a fost mare dregător
- a fost un simplu păstor
- n-a fost călugăr
- s-a călugărit la maturitate
- a fost prigonit
- n-a suferit prigoană
- a murit în puterea vîrstei
- a murit bătrîn
- moartea lui a fost ştiută de toţi
- a murit neştiut de nimeni
- a murit de moarte martirică
- a murit de moarte bună
- e numit «Sfîntul Mare Mucenic»
- e numit «Cuviosul»
- mai e numit «Izvorîtorul de Mir»
- mai e numit «cel Nou»
- apare în folclor («Sînmedru»)
- nu apare în folclor
- moaştele se află la Tesalonic
- moaştele se află la Bucureşti
- e ocrotitorul Tesalonicului
- e ocrotitorul Bucureştilor
- e prăznuit pe 26 octombrie
- e prăznuit pe 27 octombrie


CUVIOSUL DIMITRIE CEL NOU


Acum aproape 8 veacuri, pe vremea dinastiei româno-bulgare a Asăneştilor, în satul Basarabi (de unde: Ba­sarabov), din sudul Dunării, trăia un păstor (văcar sau boar) român pe nume Dimitrie, om milos şi cu frică de Dumnezeu. Tradiţia spune că, pe cînd îşi păştea ciurda pe malul rîului de lîngă sat, Dimitrie a călcat din nebăgare de seamă un cuib de pasăre, cu pui golaşi în el. Cu­vi­o­sul s-a simţit vinovat ca pentru o mie de morţi şi şi-a pedepsit piciorul care greşise, umblînd desculţ vreme de 3 ani, în semn de căinţă şi ispăşire. Iar mai tîrziu, călugărindu-se, s-a retras într-o peşteră, unde a petrecut în post, rugăciune şi priveghere, pînă ce a adormit întru Dom­nul, neştiut de nimeni. Vremea a astupat treptat gura peşterii, preschimbînd-o din chilie în mor­mînt, iar apele au acoperit locul. După mulţi ani, Sfîntul Dimitrie s-a arătat în vis unei copile bolnave şi i-a făgăduit tămăduire, cerînd ca părinţii ei să-i scoată osemintele de sub apă. Aşa l-au aflat oamenii pe Sfîntul Dimitrie din Basarabi întreg şi i-au aşezat moaştele în biserica sătucului lor, unde acestea n-au întîrziat să făptuiască minuni. Din 1774 ele sălăşluiesc în Catedrala Mitropolitană din Bucureşti, iar cuviosul este socotit ocrotitorul sfînt al Cetăţii lui Bucur. (R. C.)

Bucureşti: praznicul Cuviosului Dimitrie Basarabov în Dealul Patriarhiei

Cîteva mănăstiri/schituri româneşti 
cu hramul Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie, 
Izvorîtorul de Mir (26 octombrie)

Mănăstirea Căldăruşani (Gruiu-Moara Vlăsiei, jud. Ilfov, cod 077115, tel. 021/7940307); Mănăstirea «Dimitrie Cantemir» (Grumezoaia, jud. Vaslui, cod 737190, tel. 0235/485373); Mănăstirea Jitianu (Branişte-Podari, jud. Dolj, cod 207467, tel. 0251/426449); Mănăstirea Răteşti (Răteşti-Berca, jud. Buzău, cod 127044, tel. 0238/546032); Mănăstirea «Sf. Mare Mucenic Dimitrie»-Dumbrava (Dumbrava-Unirea, jud. Alba, cod 517788, tel. 0258/876027); Mănăstirea «Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorîtorul de Mir» (Sighişoara, jud. Mureş, cod 345400, tel. 0265/771023); Mănăstirea Stavnic (Voineşti, jud. Iaşi, cod 707603, tel. 0232/466545); Schitul Dragoslavele (Dragoslavele, jud. Argeş, cod 117375, tel. 0744/259570).

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire