miercuri, decembrie 31, 2014

ANTOLOGIA «PUNCTELOR CARDINALE» (CXLV)

SUMARUL BLOGULUI


Revista Puncte cardinale a fost întemeiată în ianuarie 1991 de către veteranul de război şi fostul deţinut politic Gabriel-Iacob Constantinescu şi a apărut lunar la Sibiu, fără nici o întrerupere, timp de 20 de ani (240 de numere). Nucleul redacţional a fost alcătuit din Gabriel Constantinescu, Răzvan Codrescu, Demostene Andronescu, Marcel Petrişor şi Ligia Banea (n. Constantinescu). Generaţia închisorilor comuniste a fost sufletul revistei şi i-a dus greul. Lista alfabetică a tuturor colaboratorilor şi a sprijinitorilor mai importanţi ai revistei poate fi accesată aici. Pentru detalii despre această antologie on-line, a se citi aici. (R. C.)


2008 
PAUL GOMA – LUPUL SINGURATIC

Textul acesta e o datorie de conştiinţă. El a început să germineze în mine cu vreo 25 de ani în urmă, în serile/nopţile cînd îl ascultam pe Paul Goma citindu-şi romanele la microfonul "Europei Libere". După ’90, cînd, în sfîrşit, a început să fie editat şi în România, i-am reîntîlnit amintirile, scrise negru pe alb, transpuse în concretul palpabil al hîrtiei. Erau (sînt) acolo cu toţii, negrii şi albii, cei răi şi cei buni. Eugen Ţurcanu şi Grumberg zis Nicolschi, Goiciu, Enoiu, dar şi mai recenţii (şi mai românii) Goran Gheorghe, Vasile Gheorghe, Nicolae Pleşiţă etc., etc. De cealaltă parte a baricadei: Ion Gănescu, Ferdinand Klapka, dar şi mai recenţii Ladea, Bedivan, Cristoiaica, Dîmboviceanu etc., etc. Listele nu sînt exhaustive. Cu siguranţă, voi fi uitat nume (mai) importante – şi dintre "negri", şi dintre "albi". Dar dacă îi ştiu pe cei amintiţi mai sus, e, în primul rînd, meritul lui Paul Goma.
Cu o încăpăţînare şi un curaj atît de rare printre români (cel puţin, printre cei de la nord de Dunăre), Goma a scris letopiseţul terorii securiste, dar şi pe cel al reacţiilor stîrnite de vitregia comunistă pe meleagurile noastre. De la rezistenţa pură şi simplă (nu cea "prin cultură"), pînă la trădarea la fel de pură şi de simplă...
Desigur, letopiseţul supără. El e oglinda curajului, dar şi a puţinătăţii noastre. Cu toate că se opreşte la anul 1977, citindu-l, vom descoperi originea unor grave inconsecvenţe şi trădări ale intelectualităţii româneşti de azi.
Să ne mirăm că mulţi nu sînt deloc flataţi de imaginea lor din oglindă şi doresc să o facă ţăndari? Cînd vine vorba de Goma, "liberalii" îşi dau mîna cu foştii propagandişti ai naţionalismului cu voie de la C. C.; oameni subţiri, intelectuali veritabili, scriitori cu talent şi influenţă împart aceeaşi tranşee (pardon – acelaşi şanţ) cu dulăi decrepiţi de teapa unor Pleşiţă, Burtică sau chiar Ştefan Andrei. Fiecare avertizează, se revoltă, se umflă în pene pe limba şi în stilul său. Generalul fost decorat de însuşi De Gol, ce contează cîteva fire smulse din barba "de rabin" a unui legionar fascist?  La alt post de televiziune, cu alte vorbe şi alt temperament, junele Nicolae Manolescu [1] insinuează că Goma are 70 de ani [2], s-a ramolit, scrie aberaţii în jurnal...
Da. S-a ramolit. Şi are obsesii bolnăvicioase. Crede, scrie, spune că:
1) Ideologia comunistă, ca şi partidul care a pus-o în practică, este criminală, iar Securitatea, mîna înarmată a Partidului, nu a fost cu nimic mai prejos de mult hulitul Gestapo.
2) Basarabia e pămînt românesc. Adevărul acesta a fost, este, va fi incomod. Şi nu doar pentru slavofili, dar şi pentru "europenizaţii" care au vrut, cu orice preţ, în N.A.T.O. şi în U.E.
3) Pentru a-şi înţelege istoria, românii trebuie să afle care a fost comportamentul evreilor basarabeni (nu al tuturor, dar al multor, al prea multor evrei basarabeni) în perioada 28 iunie – 3 iulie 1940 ("săptămîna roşie").
Să le examinăm pe fiecare:
Ideologia comunistă n-a murit. Reziduurile ei otrăvite se regăsesc în mintea şi-n sufletul mai tuturor politicienilor, ca şi în ale multor, prea multor ziarişti... Încă mai vioi sînt foştii securişti. Fie că tînjesc demagogic după vremea "bunului patriot Ceauşescu", fie că au "năpîrlit" şi au fost primiţi în partidele istorice, ei nu sînt deloc interesaţi ca românii să iasă din uitare.
Trecem mai departe. De fapt, nu trecem. Căci tot despre relaţia românilor cu propria istorie va fi vorba.
În 1993, s-a întîmplat să-l cunosc pe Andrei. Bun vorbitor de română, Andrei s-a prezentat drept "un student străin". Nu a trebuit să aştept prea mult pentru a afla de unde anume: din Uniunea Sovietică (atenţie: episodul datează din 1993; eram, deci, la doi ani DUPĂ dispariţia U.R.S.S.). Devenisem curios – fosta Uniune e mare... Tînărul recunoaşte sfios: din Chişinău. Pînă la ceasul acela nu întîlnisem basarabeni. Deşi referinţa la Soviete mă descumpănea, eram bucuros. Euforia a fost de scurtă durată. "Studentul străin" (de altfel, bursier al statului român) m-a readus cu picioarele pe pămînt. Pe pămînt sovietic. Bunica lui Andrei, moldoveancă curată, s-a pus în mijlocul drumului pentru a nu lăsa ajutoarele din România să ajungă în Respublică. Ei lăcrimau cînd pica un avion sovietic în Nagorno-Karabak. Ei nu-i vor pe români. În fond, America şi Australia vorbesc aceeaşi limbă şi nu vor să se unească, nu? Fiul aparatcik-ului din Moldova nu era sensibil la argumente de ordin istoric. În cazul lui, mancurtizarea reuşise.
Desigur, amnezia e întreţinută perfid şi legiferată prin tratate internaţionale. S-ar spune că patriotismul cu iz de ectoplasmă şi borş al d-nei Leonida Lari are menirea de a-i discredita pe basarabeni în ochii celorlalţi români. Şi reuşeşte din plin. La fel de pricepuţi în acest sens sînt şi acei bursieri de peste Prut care preferă să comunice între dînşii folosind limba rusă... Dar poate îi judecăm prea aspru, noi, românii ceilalţi, cei ce nu ştim pe pielea noastră cum e să te naşti şi să trăieşti într-o Respublică (ex)Sovietică...
Despre  perioada 28 iunie – 3iulie 1940, Paul Goma a scris Săptămîna roşie [3], tom masiv, ce adună, pe lîngă contribuţiile autorului, documente de arhivă şi relatări din presa vremii, toate avînd ca subiect isprăvile celor prea nerăbdători să trăiască în Respublică... O săptămînă roşie nu doar din punct de vedere ideologic...
Fiii, nepoţii, complicii nerăbdătorilor de atunci au ţesut o conspiraţie a tăcerii în jurul celui ce-a îndrăznit să atenteze la statutul lor public – trecîndu-i de la  "victime" la rubrica alăturată. Cu cîteva îmbucurătoare excepţii, omerta funcţionează.
Paul Goma este – încă o dată – solitar. Cu riscul de a comite o barbarie lingvistică, aş spune că e MAI solitar decît în 1977. Acum 30 de ani, balaurul numit political correctness abia eclozase. Azi a crescut, iar barbariile pe care le pune la cale nu sînt (doar) de ordin lingvistic...

Marian STAN

[1] Născut 1939. [Nota Blog] 
[2] Născut 1935. [Nota Blog] 
[3] Cartea poate fi descărcată intrînd pe http://paulgoma.free.fr/  

* Marian Stan, "Paul Goma – lupul singuratic", în Puncte cardinale, anul XVIII, nr. 4/208, aprilie 2008, p. 15 (rubrica "Don Quijote în Est?").Mai puteţi citi pe acest blog:

* Antologia Punctelor cardinale (I) – "Cine se teme de naţionalism?" (1991)
* Antologia Punctelor cardinale (II) – Interviu cu Părintele Calciu (1991)
* Antologia Punctelor cardinale (III) – "Mircea Eliade – «credinciosul fără Dumnezeu»?" (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (IV) – "Fiziologia trepăduşului" (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (V) – "«Resurecţia» lui Nichifor Crainic între bucurie şi dezamăgire" (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (VI) – "Necesara despărţire a apelor" (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (VII) – "Distincţii necesare" (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (VIII) – "Spiritul viu al dreptei" (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (IX) – "Dimensiunea transcendentă a politicului: Mişcarea Legionară" (1994)
* Antologia Punctelor cardinale (X) – "Necesitatea unei viziuni de dreapta..." (1994)
* Antologia Punctelor cardinale (XI) – "Apelul unui licean către «oastea naţionalistă»" (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XII) – "Confruntarea dintre Memorie şi Uitare" (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XIII) – "Martin Luther şi evreii..." (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XIV) – "Dreptatea d-lui Pleşu" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XV) – "Pe marginea unei decepţii" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVI) – "Unde d-l Pleşu nu mai are dreptate" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVII) – "Viaţa – proprietate de stat" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVIII) – "Sensul unităţii creştine" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XIX) – "Căderea Cuvîntului în cazuri" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XX) – "O reacţie a d-lui Patapievici" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XXI) – "San Juan de la Cruz: Romances" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXII) – "Inchiziţia marxistă împotriva lui Mircea Eliade" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIII) – "Domnul Petru Creţia şi «legionarul de 1,65»" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIV) – "Iarba verde de acasă…" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXV) – "Doar o vorbă să-ţi mai spun…" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVbis) – "«Doar o vorbă să-ţi mai spun...»" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVI) – "Nici printre evrei n-a lipsit admiraţia pentru Codreanu!" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVII) – "Între zoón politikón şi homo religiosus" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVIII) – "Apocalipsa şi ştiinţa" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIX) – "Stafia comunismului la Paris"   (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXX) – "«Dogma capitală» a «Noii Ordini Mondiale»" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXI) – "Falimentul speranţei" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXII) – "Masoneria şi organizaţiile internaţionale" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIII) – "Ispita «iubirii»" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIV) – "Apostrof-area ca asasinat moral" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXV) – "Fabulă cu trandafir" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVI) – "Biserica să nu se teamă de puternicii zilei!" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVII) – "Aspecte ale dialogului religie-cultură…"
 (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVIII) – "Puncte cardinale 100": "La aniversară", "Măcel de Buna Vestire", "Marginalii" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIX) – "Cronica unei gafe editoriale" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XL) – "Epica Holocaustului…" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLI) – "Lecţia americană" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLII) – "Demonizarea Americii" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIII) – "«Dictatura bunului simţ»…" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIV) – "În sfîrşit, Acasă…" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLV) – "Anul Eminescu", "Oda (în metru antic): deschiderea nivelelor de receptare" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVI) – "Cine eşti dumneata, domnule Neştian?" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVII) – "Demitizarea" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVIII) – "Maxime Egger: Cum am devenit ortodox" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIX) – "Marea iertare" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (L) – "Maica Mihaela" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LI) – "Un luceafăr pe columna cezarilor" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LII) – Interviu cu Alain de Benoist (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LIII) – "Radu Gyr sau despre gratuitatea eroismului" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LIV) – "Supără realitatea sau formularea ei?" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LV) – "Marginalii la o scrisoare a lui Mircea Eliade" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LVI) – "Odihna de Eminescu" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LVII) – "Mesianismul Dreptei" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LVIII) – "Misiunea românilor în istorie" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LIX) – "Obligaţiile unei conştiinţe morale" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LX) – "Naţionalismul şi România de azi", "Menirea generaţiei noastre" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXI) – "Lichidarea unei legende" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXII) – "Pentru o Europă unită a naţiunilor" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIII) – "Kitsch-ul în literatura politică naţionalistă" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIV) – "Despre a fi altfel" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXV) – "Pentru un naţionalism european" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVI) – "Caracterul naţional al Ortodoxiei" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVII) – "Un evreu renegat avertizează America" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVIII) – "In memoriam: Horia Bernea", "Muzeul Ţăranului Român după Horia Bernea" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIX) – "Europa lui Hristos" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXX) – "Ziua judecăţii" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXI) – "Interviu cu istoricul Neagu Djuvara" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXII) – "Elitele şi partidele politice" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIII) – "Revolta «omului recent»" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIV) – "Naţionalism şi democraţie" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXV) – "Perversiunea naţional-comunistă" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVI) – "Isteria antifascistă" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVII) – "Moştenirile lui Horia Bernea" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVIII) – "Veşti triste din Spania" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIX) – "Mai bine prea tîrziu decît niciodată!" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXX) – "Centenarul Petre Ţuţea (1902-2002)" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXI) – "Rost – «manifestul românesc» al unei noi generaţii" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXII) – "Istoria în actualitate: Penele Arhanghelului" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIII) – "Cultul monştrilor" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIV) – "Nu-i pace sub măslini..." (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXV) – "Aceşti evrei visători şi utopiile lor păguboase" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVI) – "De la vulgaritate la perversiune" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVII) – "Dimensiunea cosmică a dorului" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVIII) – "Călătorie în «buricul pămîntului»" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIX) – "Taina fratelui" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XC) – "Conceptul de medicină creştină" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCI) – "Cazul Paulescu văzut cu ochii altora" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCII) – "Political correctness?" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIII) – "Tîlcuirea patristică a Psalmului 50" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIV) – "Un clown pentru Nobel?" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCV) – "Chilia isihastului în lume" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVI) – "Paul Goma «antisemit»?" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVII) – "Catedrala Mîntuirii Neamului..." (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVIII) – "Mircea Dinescu între ignoranţă şi abjecţie" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIX) – "August roşu: circ fără pîine" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (C) – "«Insurecţia» de la 23 august văzută prin ochii unui soldat german" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CI) – "Erosul care mişcă lumile" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CII) – "Sfinţita rugăciune" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CIII) – "Păcatul lui Onan" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CIV) – "Dante, Infernul, Cîntul XXXIV" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CV) – "Acatistul Sfinţilor Români din închisori" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVI) – "Giulgiul din Torino: o provocare perpetuă" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVII) – "Tentative de purificare" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVIII) – "La despărţirea de Papa Ioan Paul II..." (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CIX) – "Cine a fost Teodor M. Popescu?" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CX) – "Cuvînt prevenitor despre idolatrie şi magie" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXI) – "Cultul eroilor la români" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXII) – "Miza unui linşaj mediatic" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXIII) – "Biblia lui Robespierre" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXIV) – "Imoralitatea apartenenţei la francmasonerie" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXV) – "Împotriva falsului ecumenism" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXVI) – "De la Facere la Apocalipsă" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXVII) – "O uşă interzisă" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXVIII) – "Pe marginea unei blasfemii" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXIX) – "Un portret al Căpitanului la copilărie" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXX) – "«Am vrut să-l împuşc pe Ceauşescu»" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXI) – "Ciobanul şi «futelniţa»" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXII) – "Luciferismul de larg consum" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXIII) – "Adevărata dramă de la Petru-Vodă" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXIV) – "În jurul unei neînţelegeri" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXV) – "Ofensiva homosexualilor" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXVI) – "Ultima biruinţă a lui Ştefan cel Mare" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXVII) – "«Sfîntul» Mişa din Clejani" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXVIII) – "Memento Gulag în Vendeea" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXIX) – "La plecarea dintre noi a Părintelui Calciu" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXX) – "Tinereţe fără bătrîneţe" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXI) – "O nouă carte la Editura Puncte Cardinale..." (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXII) – "Despre poziţia Bisericii faţă de stăpînire" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXIII) – Două traduceri din Annick de Souzenelle (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXIV) – "Suferinţa ca binecuvîntare" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXV) – "Cele trei atacuri ale diavolului asupra lui Hristos" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXVI) – "Luciferismul în ţara lui Caragiale" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXVII) – "Sperietoarea şi modelul" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXVIII) – "José Antonio Primo de Rivera..." (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXIX) – "(De) ce uită Occidentul?" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXL) – " Principale diferenţe între Catolicism şi Ortodoxie"; "O istorisire de demult..." (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CXLI) – "Poezia carcerală (1): Valeriu Gafencu" (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CXLII) – "Adevăr, Biserică, ecumenism" (2008)
* Antologia Punctelor cardinale (CXLIII) – "De la un tînăr cititor al Punctelor cardinale" (2008) 
* Antologia Punctelor cardinale (CXLIV) – "Poezia carcerală (2): Radu Gyr" (2008)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire