miercuri, octombrie 08, 2014

ANTOLOGIA «PUNCTELOR CARDINALE» (CXXXIV)

SUMARUL BLOGULUI


Revista Puncte cardinale a fost întemeiată în ianuarie 1991 de către veteranul de război şi fostul deţinut politic Gabriel-Iacob Constantinescu şi a apărut lunar la Sibiu, fără nici o întrerupere, timp de 20 de ani (240 de numere). Nucleul redacţional a fost alcătuit din Gabriel Constantinescu, Răzvan Codrescu, Demostene Andronescu, Marcel Petrişor şi Ligia Banea (n. Constantinescu). Generaţia închisorilor comuniste a fost sufletul revistei şi i-a dus greul. Lista alfabetică a tuturor colaboratorilor şi a sprijinitorilor mai importanţi ai revistei poate fi accesată aici. Pentru detalii despre această antologie on-line, a se citi aici. (R. C.)


2007
SUFERINŢA CA BINECUVÎNTARE

La Editura Cathisma (ţinută la Bucureşti de eforturile conjugate ale ieromonahului basarabean Savatie Baştovoi, ale Mănăstirii "Sf. Arhangheli" de la Petru-Vodă şi ale trustului Sophía/Supergraph) a apărut nu demult, în frumoase condiţii grafice, o cărţulie de 90 de pagini, sub semnătura părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa, intitulată Suferinţa ca binecuvîntare. De fapt, ierom. Savatie, scriitor talentat şi teolog redutabil (deşi nu prea agreat de ierarhia de la noi, din motive asupra cărora ar fi neavenit să ne pronunţăm aici), a scos o carte dintr-o conferinţă ocazională a Părintelui Calciu, "rostită cu ocazia primei invitaţii oficiale în România, în 1995" (alte detalii nu ni se oferă!)*, şi din răspunsurile date de conferenţiar unor întrebări formulate din sală. În aceste condiţii, micul volum se prezintă ca o colecţie de flash-uri memoriale sau mărturisitoare, cu caracter mai degrabă biografic şi moral decît teologic sau duhovnicesc.
E păcat că îngrijitorul ediţiei s-a zgîrcit să scrie mai pe larg despre viaţa şi activitatea părintelui (sub cuvînt că... "nu are nevoie de prezentări"), rezumîndu-se la un text de copertă finală, din care reţinem acest bine formulat pasaj orientativ: "Este o mărturisire pătrunsă de bucuria revederii, de adierea libertăţii de a spune lucrurilor pe nume, a unui om care şi-a petrecut un sfert din viaţă în închisoare din cauza cuvîntului. De la vîrsta ecleziastului, suferinţa nu mai produce ură, ci devine o binecuvîntare, un loc al întîlnirii omului cu Dumnezeu. Nu trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne îndepărteze suferinţa, ci trebuie să-L rugăm să pătrundă în suferinţa noastră şi să o umple de Sine Însuşi, să o îndumnezeiască – este îndemnul părintelui".
Iată în continuare, ca o arvună a unei lecturi ce merită totuşi făcută (cărţulia se poate procura de la Librăria Sophía din Bucureşti, str. Bibescu-Vodă 24, sector 4, cod 040152, tel. 0722/266618, sau prin S.C. Supergraph S.R.L., Bucureşti, str. Ion Minulescu 36, sector 3, cod 031216, tel. 021/3206119), cîteva fragmente din cuvîntul părintelui şi din dialogul cu sala. (A. V.)

 
Din conferinţa Părintelui Calciu

"Slăvit să fie Dumnezeu că ne-a îngăduit să ne întîlnim din nou în această ţară şi în această sală. Este pentru prima oară cînd sînt invitat în mod oficial să vorbesc, după ce în clandestinitate am vorbit pe cît mi-au îngăduit Dumnezeu şi puterile mele. Şi astăzi sîntem în libertate de a propovădui cuvîntul lui Dumnezeu, de a vă împărtăşi experienţa noastră duhovnicească şi de a încerca să realizăm o pace sufletească în ţara noastră atît de zbuciumată, atît de divizată prin neînţelegeri, prin idei noi, neacceptate din multe puncte de vedere. [...]
Am făcut Teologia într-un sens oarecum semiclandestin. Adică, în perioada în care eram în închisoare, perioada cea mai dificilă a vieţii de închisoare pentru toţi tinerii, Dumnezeu a trimis în mijlocul nostru pe preoţi. Securitatea a arestat, Guvernul comunist a arestat preoţii, călugării, şi au venit în mijlocul nostru, într-o perioadă de totală disperare pentru noi. Preoţii aceştia erau pregătiţi pentru suferinţă, prin educaţia lor, prin pericolul în care au trăit tot timpul, prin refuzul oricărei înclinări sau plecăciuni în faţa regimului comunist. Ei au venit pregătiţi pentru suferinţă, cum noi nu eram. Ei au venit cu harul rugăciunii. Ei au venit cu mîngîiere pentru noi, cu spovedanie, unii aduceau împărtăşania cusută în cutele cămăşilor. Şi am putut să ne spovedim, să ne împărtăşim, să ne purificăm sufletul.
Şi atunci am înţeles ceea ce ştiam din slujbele de la biserică, ceea ce ştiam din educaţia pe care o primisem (pentru că am apucat educaţia religioasă în şcoală). Am înţeles ceea ce înseamnă exact, nu aşa, auditiv, nu aşa ca un răsunet de o clipă în mintea omului, ce înseamnă cuvintele Mîntuitorului: «Voi sînteţi sarea pămîntului, voi sînteţi lumina lumii». Şi atunci am făcut un vot între mine şi Iisus Hristos şi am zis: «Doamne, dacă mă scapi din închisoarea asta cu viaţă, eu mă voi preoţi». [...]
Am început brusc predicile mele [cele Şapte cuvinte către tineri din Postul Mare al anului 1978 – n. Red.]. Tinerii ştiau, corpul profesoral nu era prevenit poate, Departamentul Cultelor ştia ceva, fără îndoială că Securitatea ştia. Dar, oricum, această pornire a predicilor mele a fost şocantă şi foarte puţin aşteptată şi cunoscută de cei care ne supravegheau. Şi am început prin a-mi intitula fiecare predică într-un fel special. Predicile erau tipărite, bătute la maşină şi cîteva exemplare erau distribuite celor din sală, pentru că nu voiam să le rostesc liber, ca să nu mă acuze că am rostit lucruri şi îndemnuri care ar fi putut să lezeze autoritatea statului în sensul legal, nu în sensul principial.
Prima predică a avut un efect extraordinar; nu mă refer la efectul pe care l-a avut asupra tinerilor, ci la reacţia autorităţilor. A început Departamentul Cultelor, chiar şi colegii mei s-au speriat, fiindcă adevărurile pe care le rosteam acolo, fără să fi vizat în vreun fel autoritatea comunistă, vizau independenţa şi libertatea sufletului uman, al tînărului în special. În fapt, nu spuneam lucruri extraordinare. Spuneam atîta, că fiecare om este imaginea lui Dumnezeu, că această imagine ne îndreptăţeşte la cunoaştere şi cunoscînd spiritul şi materia, avînd dreptul de a cunoaşte spiritul şi materia, ce este bine şi ce este rău, focul şi apa, noi putem decide. Decidem în libertate: nu mai eşti un şurub într-un sistem social, ci eşti un om, eşti o persoană. Făcînd această decizie, tu devii un om liber. Libertatea îţi dă responsabilitate, iar responsabilitatea pentru o decizie îţi dă demnitatea christică. [...]
Cînd am ajuns la predica a patra, Securitatea mi-a închis uşa bisericii. Am predicat în curtea bisericii, de pe trepte. La predica a cincea, poarta Seminarului, care e înconjurat de un zid, a fost încuiată. Tinerii din afară, seminariştii, erau obligaţi să stea în dormitoare. Cei care erau aici, mi-aduc aminte, au sărit pe ferestre, iar tinerii din afară au urcat peste ziduri ca să audă cuvîntul lui Dumnezeu [...].
Mi se spusese că voi fi arestat şi aşa mai departe, şi le-am spus adevărul seminariştilor: «Iată ce se întîmplă, pun în pericol un Seminar întreg. Aţi putea fi trimişi la casele voastre. Aţi putea pierde studiile. Seminarul să fie desfiinţat. Eu să fiu arestat.  Poate şi voi. Ce facem?». Şi mă gîndisem să încetez. Cuvîntul [lor] a fost aşa: «Părinte profesor, este prea tîrziu să mai dăm înapoi. Mergem înainte. Dacă vă arestează, să ne aresteze şi pe noi. Dacă vă condamnă, să ne condamne şi pe noi». [...]
În final, vreau să vă mai spun cîteva lucruri. Aş vrea să nu încetaţi să vă rugaţi. Aş vrea să înţelegeţi că, dacă există o protecţie care se întinde peste societatea umană sau peste ţara noastră, este puterea rugăciunii. Să nu faceţi o rugăciune de rutină.  Puneţi în mişcare sufletul. Mişcaţi inima. Umpleţi-vă de fiorul rugăciunii. Sînt convins că mulţi dintre d-voastră se roagă. Şi eu m-am rugat. Şi am crezut, pînă am ajuns în închisoare, că ştiam să mă rog.  Dar ajungînd în închisoare, am văzut că nu ştiu să mă rog. Dacă nu-ţi intră sufletul în vibraţie, dacă nu te pătrunde fiorul credinţei din creştet pînă-n tălpi, nu eşti în rugăciune adevărată. Eşti într-o rutină. [...]
Mai ales acum le spun teologilor: învăţaţi să vă rugaţi, ca mai apoi să puteţi învăţa pe alţii. Atîta vreme cît tu nu ştii să te rogi, degeaba spui creştinilor roagă-te. Degeaba spui penitentului tău roagă-te pentru păcatele tale. Cînd el, preotul, va şti cum să se roage, va trimite credinciosului său fluxul puterii".

Din dialogul cu sala

"Dumneavoastră ne-aţi vorbit de suferinţă. Poate suferinţa să înnobileze sufletul uman?[...]
Noi am fost în închisoare. Suferinţa noastră creştea cu fiecare zi, adică sistemul inventa metode de tortură care erau din ce în ce mai atroce. Chiar dacă nu ne mai torturau, dar diavolul le dădea lor cuvintele cele mai extraordinare, ca să te rănească în suflet. [...]  În fiecare zi strigam la Dumnezeu: «Doamne, uşurează suferinţa». Şi în loc de răspuns, de uşurarea suferinţei, aveam o suferinţă şi mai mare. Aşa ani de zile. Şi vedeam că toţi mureau în jurul nostru şi ne gîndeam că uite, ca mîine murim şi noi.  Dar am ieşit afară. [...]
Într-o mănăstire protestantă din Elveţia am găsit o cărticică cu citate din diverşi autori. Şi am găsit şi un citat din Paul Claudel, care pentru mine a fost o revelaţie. Claudel spune aşa: «Dumnezeu n-a venit în lume ca să pună capăt suferinţei umane.  El n-a venit în lume nici măcar să explice suferinţa.  Dumnezeu a venit în lume să umple suferinţa umană de prezenţa Lui». Şi atunci am înţeles de ce Dumnezeu ne-a dat suferinţa, de ce nu ne-a uşurat-o atunci cînd I-o ceream. Pentru că, cu cît sufeream mai mult, cu atît prezenţa Lui era mai mare în inima noastră.
S-a întîmplat în puşcărie, şi mai ales la Piteşti, ca prin suferinţă să ajungeţi la limita apostaziei?
Absolut. Însă Dumnezeu ne-a dat şi puterea de a ne întoarce la adevăr..."

* Datarea editorială este evident eronată. Din conferinţa părintelui rezultă limpede că a fost ţinută după apariţia la Editura Anastasia a celor Şapte cuvinte către tineri (1996) şi în faza de pregătire a primei ediţii Romfest desfăşurate în ţară (Bucureşti, 1998). O asemenea gafă de proporţii poate crea suspiciune asupra întregului demers... De ce or ţine unii oameni, altminteri nu lipsiţi de calităţi, să se angajeze în întreprinderi care-i depăşesc?!

* [Pr. Gh. Calciu-Dumitreasa] "Suferinţa ca binecuvîntare", în Puncte cardinale, anul XVII, nr. 7/199, iulie 2007, p. 8 (rubrica "Mărturii").

Părintele Gheorghe Calciu

Mai puteţi citi pe acest blog:

* Antologia Punctelor cardinale (I) – "Cine se teme de naţionalism?" (1991)
* Antologia Punctelor cardinale (II) – Interviu cu Părintele Calciu (1991)
* Antologia Punctelor cardinale (III) – "Mircea Eliade – «credinciosul fără Dumnezeu»?" (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (IV) – "Fiziologia trepăduşului" (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (V) – "«Resurecţia» lui Nichifor Crainic între bucurie şi dezamăgire" (1992)
* Antologia Punctelor cardinale (VI) – "Necesara despărţire a apelor" (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (VII) – "Distincţii necesare" (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (VIII) – "Spiritul viu al dreptei" (1993)
* Antologia Punctelor cardinale (IX) – "Dimensiunea transcendentă a politicului: Mişcarea Legionară" (1994)
* Antologia Punctelor cardinale (X) – "Necesitatea unei viziuni de dreapta..." (1994)
* Antologia Punctelor cardinale (XI) "Apelul unui licean către «oastea naţionalistă»" (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XII) – "Confruntarea dintre Memorie şi Uitare" (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XIII) – "Martin Luther şi evreii..." (1995)
* Antologia Punctelor cardinale (XIV) – "Dreptatea d-lui Pleşu" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XV) – "Pe marginea unei decepţii" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVI) – "Unde d-l Pleşu nu mai are dreptate" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVII) – "Viaţa – proprietate de stat" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XVIII) – "Sensul unităţii creştine" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XIX) – "Căderea Cuvîntului în cazuri" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XX) – "O reacţie a d-lui Patapievici" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XXI) – "San Juan de la Cruz: Romances" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXII) – "Inchiziţia marxistă împotriva lui Mircea Eliade" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIII) – "Domnul Petru Creţia şi «legionarul de 1,65»" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIV) – "Iarba verde de acasă…" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXV) – "Doar o vorbă să-ţi mai spun…" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVbis) – "«Doar o vorbă să-ţi mai spun...»" (1996)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVI) – "Nici printre evrei n-a lipsit admiraţia pentru Codreanu!" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVII) – "Între zoón politikón şi homo religiosus" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXVIII) – "Apocalipsa şi ştiinţa" (1997)
* Antologia Punctelor cardinale (XXIX) – "Stafia comunismului la Paris"   (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXX) – "«Dogma capitală» a «Noii Ordini Mondiale»" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXI) – "Falimentul speranţei" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXII) – "Masoneria şi organizaţiile internaţionale" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIII) – "Ispita «iubirii»" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIV) – "Apostrof-area ca asasinat moral" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXV) – "Fabulă cu trandafir" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVI) – "Biserica să nu se teamă de puternicii zilei!" (1998)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVII) – "Aspecte ale dialogului religie-cultură…"
 (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXVIII) – "Puncte cardinale 100": "La aniversară", "Măcel de Buna Vestire", "Marginalii" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XXXIX) – "Cronica unei gafe editoriale" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XL) – "Epica Holocaustului…" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLI) – "Lecţia americană" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLII) – "Demonizarea Americii" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIII) – "«Dictatura bunului simţ»…" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIV) – "În sfîrşit, Acasă…" (1999)
* Antologia Punctelor cardinale (XLV) – "Anul Eminescu", "Oda (în metru antic): deschiderea nivelelor de receptare" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVI) – "Cine eşti dumneata, domnule Neştian?" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVII) – "Demitizarea" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLVIII) – "Maxime Egger: Cum am devenit ortodox" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (XLIX) – "Marea iertare" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (L) – "Maica Mihaela" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LI) – "Un luceafăr pe columna cezarilor" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LII) – Interviu cu Alain de Benoist (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LIII) – "Radu Gyr sau despre gratuitatea eroismului" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LIV) – "Supără realitatea sau formularea ei?" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LV) – "Marginalii la o scrisoare a lui Mircea Eliade" (2000)
* Antologia Punctelor cardinale (LVI) – "Odihna de Eminescu" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LVII) – "Mesianismul Dreptei" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LVIII) – "Misiunea românilor în istorie" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LIX) – "Obligaţiile unei conştiinţe morale" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LX) – "Naţionalismul şi România de azi", "Menirea generaţiei noastre" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXI) – "Lichidarea unei legende" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXII) – "Pentru o Europă unită a naţiunilor" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIII) – "Kitsch-ul în literatura politică naţionalistă" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIV) – "Despre a fi altfel" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXV) – "Pentru un naţionalism european" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVI) – "Caracterul naţional al Ortodoxiei" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVII) – "Un evreu renegat avertizează America" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXVIII) – "In memoriam: Horia Bernea", "Muzeul Ţăranului Român după Horia Bernea" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXIX) – "Europa lui Hristos" (2001)
* Antologia Punctelor cardinale (LXX) – "Ziua judecăţii" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXI) – "Interviu cu istoricul Neagu Djuvara" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXII) – "Elitele şi partidele politice" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIII) – "Revolta «omului recent»" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIV) – "Naţionalism şi democraţie" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXV) – "Perversiunea naţional-comunistă" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVI) – "Isteria antifascistă" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVII) – "Moştenirile lui Horia Bernea" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXVIII) – "Veşti triste din Spania" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXIX) – "Mai bine prea tîrziu decît niciodată!" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXX) – "Centenarul Petre Ţuţea (1902-2002)" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXI) – "Rost – «manifestul românesc» al unei noi generaţii" (2002)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXII) – "Istoria în actualitate: Penele Arhanghelului" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIII) – "Cultul monştrilor" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIV) – "Nu-i pace sub măslini..." (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXV) – "Aceşti evrei visători şi utopiile lor păguboase" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVI) – "De la vulgaritate la perversiune" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVII) – "Dimensiunea cosmică a dorului" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXVIII) – "Călătorie în «buricul pămîntului»" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (LXXXIX) – "Taina fratelui" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XC) – "Conceptul de medicină creştină" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCI) – "Cazul Paulescu văzut cu ochii altora" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCII) – "Political correctness?" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIII) – "Tîlcuirea patristică a Psalmului 50" (2003)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIV) – "Un clown pentru Nobel?" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCV) – "Chilia isihastului în lume" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVI) – "Paul Goma «antisemit»?" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVII) – "Catedrala Mîntuirii Neamului..." (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCVIII) – "Mircea Dinescu între ignoranţă şi abjecţie" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (XCIX) – "August roşu: circ fără pîine" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (C) – "«Insurecţia» de la 23 august văzută prin ochii unui soldat german" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CI) – "Erosul care mişcă lumile" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CII) – "Sfinţita rugăciune" (2004)
* Antologia Punctelor cardinale (CIII) – "Păcatul lui Onan" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CIV) – "Dante, Infernul, Cîntul XXXIV" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CV) – "Acatistul Sfinţilor Români din închisori" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVI) – "Giulgiul din Torino: o provocare perpetuă" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVII) – "Tentative de purificare" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CVIII) – "La despărţirea de Papa Ioan Paul II..." (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CIX) – "Cine a fost Teodor M. Popescu?" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CX) – "Cuvînt prevenitor despre idolatrie şi magie" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXI) – "Cultul eroilor la români" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXII) – "Miza unui linşaj mediatic" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXIII) – "Biblia lui Robespierre" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXIV) – "Imoralitatea apartenenţei la francmasonerie" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXV) – "Împotriva falsului ecumenism" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXVI) – "De la Facere la Apocalipsă" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXVII) – "O uşă interzisă" (2005)
* Antologia Punctelor cardinale (CXVIII) – "Pe marginea unei blasfemii" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXIX) – "Un portret al Căpitanului la copilărie" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXX) – "«Am vrut să-l împuşc pe Ceauşescu»" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXI) – "Ciobanul şi «futelniţa»" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXII)"Luciferismul de larg consum" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXIII) – "Adevărata dramă de la Petru-Vodă" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXIV) "În jurul unei neînţelegeri" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXV) – "Ofensiva homosexualilor" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXVI) – "Ultima biruinţă a lui Ştefan cel Mare" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXVII) – "«Sfîntul» Mişa din Clejani" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXVIII) – "Memento Gulag în Vendeea" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXIX) – "La plecarea dintre noi a Părintelui Calciu" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXX) – "Tinereţe fără bătrîneţe" (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXI) – "O nouă carte la Editura Puncte Cardinale..." (2006)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXII) – "Despre poziţia Bisericii faţă de stăpînire" (2007)
* Antologia Punctelor cardinale (CXXXIII) – Două traduceri din Annick de Souzenelle (2007)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Abonați-vă la Postare comentarii [Atom]

<< Pagina de pornire